Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Tipul testului (de progres)

1. Conţinutul evaluat

Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut


1.1 Determinarea concentrației
procentuale
C1 Notiuni de bază
1.2 Calcule pe baza concentrației
procentuale
2.1 Tipuri de soluții în funcție de
C2 Caracteristici
concentrația procentuală

2. Obiective operaţionale

O1: Să aplice corect formula concentrației în rezolvarea problemelor din testul de


evaluare;
O2: Să rezolve corect probleme de concentrare și diluare a soluțiilor pe baza cerințelor
oferite de enunțuri.

3. Testul elevului

1. Să se exprime,în procente, concentrația soluției obținută prin dizolvarea a 40g


sodă caustică in 260g apă. (2p)
2. Calculați cantitatea de substanță necesară pentru a obține 300g soluție ,de
concentrație 5%. (2p)
3. Ce cantitate de soluție de concentrație 1,2% se poate obține prin dizolvarea a 12 g
de sare de lămaie în apă?Incercuiți raspunsul corect. (2p)
a) 500g b)750g c)1000g d)250g
4. Precizati dacă afirmația următoare este adevarată sau falsă.
“Cantitatea de substanţã dizolvatã ce este necesarã pentru a obţine 5 kg soluţie
25% este 1,25kg. “ (1p)
5. Completați spațiile libere:
Soluțiile se pot clasifica în:soluții ………….. si soluții ………… Concentrația
soluțiilor se poate modifica pe numeroase căi. Soluțiile se pot concentra prin:
………... unei parți din solvent, adăugarea unor cantitați de substanță dizolvată,
adăugarea unor cantitați de soluții(de același tip) mai concentrate.Soluțiile se pot
dilua prin: ................... unei cantitați de solvent, adăugarea unei cantitați de
soluție(de același tip) mai diluată. (2p)
(Din oficiu: 1 punct)

4.Diagrama obiective- itemi

Obiective/Itemi I1 I2 I3 I4 I5
O1 * * * *
O2 * * *

5. Barem de corectare si notare

Nr. item Răspuns corect Barem de notare


I1 c=md*100/ms; ms=md+mH2O; 2p
ms=40g+260g=300g
c=40g*100/300g
c=13,33%
I2 c=md*100/ms; 2p
md=c*ms/100
md=5*300g/100
md=15g
I3 c) 2p
I4 Adevărat 1p
I5 diluate;concentrate;îndepartarea;adăugarea 2p
Din oficiu 1p