Sunteți pe pagina 1din 1

CARPAȚII MERIDIONALI - itemi de completare informația lacunară / selectare informație

I. Completaţi spaţiile libere de mai jos cu informaţia corectă:

1.Spre V, Carpaţii Meridionali sunt desparţiţi de Carpaţii Occidentali prin


culoarul............................................

2.Circurile glaciare s-au format datorită acţiunii....................................................................................

3.Defileul Jiului separă grupele de munţi.................................................................................

4.În alcătuirea Carpatilor Meridionali, suprafeţe intinse ocupă rocile............................................

5.Grupa cu cea mai mare întindere în Carpaţii Meridionali este................................................... și este


situată între Văile.............................................................................

6.Munţii Căpăţânii fac parte din grupa.....................................................................................

7.Existenţa peşterilor şi a cheilor în Munţii Bucegi se datoreşte..............................................

8.Şoseaua care traversează grupa Fagaraşului, la peste 2000 m altitudine


este.................................................

9.La nord de Culoarului Rucăr Bran se înalţă culmile...................................................................

10.Cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi este..............................................................................

3 puncte

II. Se dau denumirile: CERNEI, BUCEGI, ŞUREANU, FĂGĂRAŞ, VÂLCAN, LEAOTA, PARÂNG, COZIA, PIATRA
CRAIULUI, LOTRULUI, GODEANU, IEZER-PĂPUŞA.

Selectaţi:

a. Munţi din grupa Bucegi:…………………………………………………………………………………………

b. Munţi din grupa Făgăraş:…………………………………………………………………………………………

c. Munţi din grupa Parâng:…………………………………………………………………………………………

d. Munţi din grupa Retezat - Godeanu:…………………………………………………………………………………