Sunteți pe pagina 1din 2

Caracteristicile reliefului României

1.Varietatea:
- relieful țării noastre cuprinde toate formele de relief major (munți,
dealuri, podișuri și câmpii) și multe forme ale reliefului minor( glaciar, volcanic,
carstic)

2.Proporționalitatea:
-fiecare dintre formele majore de relief ocupă aproximativ
o treime din suprafața țării (munții ocupă 31%, dealurile și podișurile, 36% iar
câmpiile, 33%) .

3. Dispunerea în trepte concentrice, din centrul țării spre margine .


- În interiorul Munților Carpați se află Depresiunea Colinară a Transilvaniei, iar la
exteriorul lor treptele de relief sunt dispuse concentric și simetric: dealuri
(Subcarpații și Dealurile de Vest), podișuri (Podișul Moldovei, Podișul Getic,
Podișul Mehedinți și Podișul Dobrogei) și câmpii (Câmpia Română și Câmpia de
Vest).

4.Relieful este relativ jos.


-Altitudinea medie a reliefului este de 420 m.
-Altitudinea minimă este de 0 m.
-maximă este de 2 544 m în Vf. Moldoveanu din Munții Făgăraș.
5.Alcătuirea geologica:
- unitățile de relief din țara noastră sunt alcătuite din:
--> roci vulcanice (care apar în unele masive montane),
--> roci metamorfice (șisturi cristaline) prezente în munțiș
--> roci sedimentare (argile,marne, nisipuri, pietrișuri), in
podisuri, delauri si campii.