Sunteți pe pagina 1din 1

Prenume__________ Data_______

Nume____________ Clasa a V-a __

Test sumativ Vocabular

1. Alcătuieşte o propoziţie enunţiativă în care să foloseşti cuvântul şcoală. Transformă


propoziţia enunţiativă într-una interogativă.
1p.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Scrie două cuvinte aparţinând vocabularului fundamental şi două aparţinând masei
vocabularului. 1p.
______________, ________________, ___________________, ________________
3. Formează familia lexicală a cuvântului piatră (10 cuvinte). Alcătuieşte propoziţii cu
termenii nou formaţi. 4p.
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________
________________ ________________________________________

4. Completează spaţiile punctate pentru a forma cuvinte derivate: 2p.


................... ...................... .......................

co- ... .............. pre- ........................ ne- .......................

.................. ...................... .......................

.................. .................... .........................

................... -ui .................... –el ......................... -escu

.................. .................... .........................

5. Subliniază intruşii:
a) încadrat, încifrare, înmiit, înapoi, (a)întina
b) neatent, nealbit, neant, neactiv, neadus
c) ruseşte, opreşte, nemţeşte, olteneşte, hoţeşte 1p