Sunteți pe pagina 1din 3

Fişa de lucru

1. Identificaţi adjectivele din textul dat şi completaţi, apoi, tabelul de mai jos.
„Bucureştii au un farmec imprecis. Străinului nu i se mai arată monumente nemaivăzute, colecţii moarte, muzee mai mari şi mai bine
înzestrate decât ale ţărilor cu o veche cultură a pietrei şi a canalizării. Străinul ia contact prin toate ventuzele lui cu viaţa plăpândă. La finele lui
februarie, invazia mărţişoarelor şi a firelor de mătasă cu ciucuri pieptănaţi dau o nouă culoare neguţătoreştilor trotuare gri. Asemenea capitală
trebuie să fie tratată ca o individualitate, căci este măreţ...” (Tudor Arghezi – Cu bastonul prin Bucureşti)
Adj. propriu-zise Substantivul determinat Forme Grad de Funcţia Valoarea
Adjective provenite (acordul) (flexiune) comparaţie sintactică expresivă
din... Topica
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
1
3. Explicaţi cum s-au format adjectivele:
„măreţ”:............................................................................................................................................................................................................................;
„imprecis”:........................................................................................................................................................................................................................;
„social-economic”:...........................................................................................................................................................................................................;
„verde-gălbui”:.................................................................................................................................................................................................................
4. Formaţi adjective cu sufixele:
„-ui”:..............................................................; „ –iu”....................................................; „-os”.........................................; „ -nic”..................................;
„-esc”:........................................................................; „- atic”...................................................; „-cios”........................................................................;
şi cu prefixele: „ne-„............................................; „in-„........................................; „i-„...................................;”a-„.....................................;
„stră-„..........................................................
5. Subliniaţi adjectivele care nu pot avea grad de comparaţie:
frumos, enorm, maxim, superior, rău, principal, extrem, infinit, copleşitor, complet, special, rece, inferior, minim, fantastic, fundamental, incapabil

6. Rolul adjectivului în comunicare


Descrieţi subiectiv obiectul indicat, folosind expresiv cel puţin 6 adjective ( figuri de stil diferite):
- gr.I: ploaia de toamnă;
- gr.a II-a: un curcubeu;
- gr. a III-a: o rândunică;
- gr. a IV-a: un personaj din basm, în maximum 6 rânduri.

..........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

6. Având în vedere elementele observate, rezolvaţi următoarele sarcini de lucru:


6.1. definiţi
adjectivul:...........................................................................................................................................................................................
2
...........................................................................................................................................................................................................................................
a. clasificaţi adjectivele după :
1. provenienţă:
a.....................::.........................................................................................................................................................................................;
b. ...................din:.....................................................................................................................................................................................;
2. formă:
a.........................:..................................................................................................................................................................................................;
b........................:...................................................................................................................................................................................................;
3. flexiune:
a.....................................................cu:
1.............forme:.........................................................................................................................................................................;
2. .......... forme:............................................................................................................................................................................;
3. ...........forme:.........................................................................................................................................................................;
b. invariabile( nu-şi modifică forma în funcţie de genul, numărul şi cazul substantivului determinat):
..........................................................................................................................................................................................................................................;
6.2. precizaţi topica adjectivului: a) de regulă adjectivul stă......................................................; b) uneori
stă..................................................;
6.3. indicaţi în ce se realizează acordul adjectivului cu substantivul determinat:
a)....................................................................; b)................................................................; c)........................................................................................;
6.4. indicaţi gradele de comparaţie:
a).......................................................;
b) .................................................de :
1).........................................................................;
2).........................................................................;
3).........................................................................;
c)..................................................:
1)......................................................................de;
a)..............................................................;
b)..............................................................;
2)...........................................................................;
6.6.. precizaţi ce funcţie sintactică poate îndeplini: a)..........................................................; b).........................................................................;

7. Evaluarea competenţelor

8. Temă acasă

Ex. ..............
3