Sunteți pe pagina 1din 8

Lista convenţiilor pe materii

1. Libertatea sindicală, negocierea colectivă şi raporturile de muncă


C011 Convenţia (nr.11) relativă la drepturile de asociere şi de coaliţie ale
muncitorilor agricoli, 1921
C084 Convenţia (nr.84) privind dreptul de asociere (teritorii nemetropolitane),
1947
C087 Convenţia (nr.87) privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului
sindical, 1948
C098 Convenţia (nr.98) privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi
negociere colectivă, 1949
C135 Convenţia (nr.135) privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în
întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora, 1971
C141 Convenţia (nr.141) privind lucrătorii rurali, 1975
C151 Convenţia (nr.151) privind raporturile de muncă în cadrul funcţiei publice,
1978
C154 Convenţia (nr.154) privind promovarea negocierii colective, 1981

2. Munca forţată
C029 Convenţia (nr.29) privind munca forţată sau obligatorie, 1930
C105 Convenţia (nr.105) privind abolirea muncii forţate, 1957

3. Eliminarea muncii copiilor şi protecţia copiilor şi adolescenţilor


C005 Convenţia (nr.5) privind vârsta minimă la angajare în industrie, 1919
C006 Convenţia (nr.6) privind munca de noapte a copiilor în industrie, 1919
C010 Convenţia (nr.10) relativă la vârsta de admitere a copiilor la munca
agricolă, 1921
C015 Convenţia (nr.15) privind vârsta minimă de admitere a tinerilor la muncă
în calitate de cărbunari sau fochişti, 1921
C033 Convenţia (nr.33) privind vârsta minimă (munci neindustriale), 1932
C059 Convenţia (nr.59) privind stabilirea vârstei minime pentru admiterea
copiilor la muncile industriale (revizuită), 1937
C060 Convenţia (nr.60) (revizuită) privind vârsta minimă (munci neindustriale),
1937
C077 Convenţia (nr.77) privind examenul medical al adolescenţilor (industrie),
1946
C078 Convenţia (nr.78) privind examenul medical al adolescenţilor (munci
neindustriale), 1946
C079 Convenţia (nr.79) privind munca de noapte a adolescenţilor (munci
neindustriale), 1946
C090 Convenţia (nr.90) privind munca de noapte a copiilor (industrie)
(revizuită), 1948
C123 Convenţia (nr.123) privind vârsta minimă (munci subterane), 1965
C124 Convenţia (nr.124) privind examenul medical al adolescenţilor (munci
subterane), 1965
C138 Convenţia (nr.138) privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973
C182 Convenţia (nr.182) privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii
copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, 1999

4. Egalitatea de şanse şi de tratament


C100 Convenţia (nr.100) privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru
masculine şi a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală, 1951
C111 Convenţia (nr.111) privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi
exercitării profesiei, 1958
C156 Convenţia (nr.156) privind lucrătorii având responsabilităţi familiale, 1981

5. Consultările tripartite
C144 Convenţia (nr.144) privitoare la consultările tripartite destinate să
promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, 1976

6. Administraţia şi inspecţia muncii


C063 Convenţia (nr.63) privitoare la statisticile salariilor şi orelor de muncă,
1938
C081 Convenţia (nr.81) privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, 1947
C085 Convenţia (nr.85) privind inspecţia muncii (teritorii nemetropolitane),
1947
C129 Convenţia (nr.129) privind inspecţia muncii în agricultură, 1969
C150 Convenţia (nr.150) privind privind administraţia muncii, 1978
C160 Convenţia (nr.160) privind statisticile muncii, 1985

7. Politica şi promovarea ocupării forţei de muncă


C002 Convenţia (nr.2) privind şomajul,1919
C034 Convenţia (nr.34) privind birourile de plasare cu plată, 1933
C088 Convenţia (nr.88) privind organizarea activităţii de folosire a forţei de
muncă, 1948
C096 Convenţia (nr.96) privind birourile de plasare cu plată (revizuită), 1949
C122 Convenţia (nr.122) privind politica de ocupare a forţei de muncă, 1964
C159 Convenţia (nr.159) privind readaptarea profesională şi angajarea
persoanelor cu handicap, 1983
C181 Convenţia (nr.181) privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă,
1997

8. Orientarea şi formarea profesională


C140 Convenţia (nr.140) privind concediul de studii cu plată, 1974
C142 Convenţia (nr.142) privind punerea în valoare a resurselor umane, 1975

9. Securitatea locului de muncă


C158 Convenţia (nr.158) privind concedierea, 1982

10. Salariile
C026 Convenţia (nr.26) privind metodele de stabilire a salariilor minime, 1928
C094 Convenţia (nr.94) privind clauzele de muncă (contracte publice), 1949
C095 Convenţia (nr.95) privind protecţia salariului, 1949
C099 Convenţia (nr.99) privind metodele de stabilire a salariilor minime
(agricultură), 1951
C131 Convenţia (nr.131) privind fixarea salariilor minime, în special în ce
priveşte ţările în curs de dezvoltare, 1970
C173 Convenţia (nr.173) privind protecţia creanţelor lucrătorilor în caz de
insolvabilitate a angajatorului lor, 1992

11. Timpul de muncă


C001 Convenţia (nr.1) privind durata muncii (industrie), 1919
C004 Convenţia (nr.4) privind munca de noapte a femeilor, 1919
C014 Convenţia (nr.14) privind repausul săptămânal în industrie, 1921
C020 Convenţia (nr.20) privind munca de noapte (brutării), 1925
C030 Convenţia (nr.30) privind durata muncii (comerţ şi birouri), 1930
C041 Convenţia (nr.41) (revizuită) privind munca de noapte (femei), 1934
C043 Convenţia (nr.43) privind fabricile de geamuri din sticlă, 1934
C047 Convenţia (nr.47) celor patruzeci de ore, 1935
C049 Convenţia (nr.49) privind reducerea duratei muncii (fabricile de recipienţi
din sticlă), 1935
C052 Convenţia (nr.52) privind concediile cu plată, 1936
C067 Convenţia (nr.67) privind durata muncii şi repausurile (transporturi pe
şosea), 1939
C089 Convenţia (nr.89) privind munca de noapte a femeilor care lucrează în
industrie, 1948
C101 Convenţia (nr.101) privind concediile cu plată (agricultură), 1952
C106 Convenţia (nr.106) privind repausul săptămânal (comerţ şi birouri), 1957
C132 Convenţia (nr.132) privind concediile cu plată (revizuită), 1970
C153 Convenţia (nr.153) privind durata muncii şi perioadele de odihnă
(transporturi rutiere), 1979
C171 Convenţia (nr.171) privind munca de noapte, 1990
C175 Convenţia (nr.175) privind privind munca cu timp parţial, 1994

12. Securitatea şi sănătatea în muncă


C013 Convenţia (nr.13) relativă la întrebuinţarea ceruzei în pictură, 1921
C045 Convenţia (nr.45) privind muncile subterane (femei), 1935
C062 Convenţia (nr.62) privitoare la prescripţiile de securitate (clădiri), 1937
C115 Convenţia (nr.115) privind protecţia contra radiaţiilor, 1960
C119 Convenţia (nr.119) privind protecţia utilajelor, 1963
C120 Convenţia (nr.120) privind igiena (comerţ şi birouri), 1964
C127 Convenţia (nr.127) privind greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi
transportate de un singur lucrător, 1957
C136 Convenţia (nr.136) privind protecţia contra riscurilor de intoxicare
datorate benzenului, 1971
C139 Convenţia (nr.139) privind cancerul profesional, 1974
C148 Convenţia (nr.148) privind mediul de muncă (poluarea aerului, zgomotul
şi vibraţiile), 1977
C155 Convenţia (nr.155) privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 1981
C161 Convenţia (nr.161) privind serviciile de sănătate în muncă, 1985
C162 Convenţia (nr.162) privind azbestul, 1986
C167 Convenţia (nr.167) privind securitatea şi sănătatea în construcţii, 1988
C170 Convenţia (nr.170) privind privind produsele chimice, 1990
C174 Convenţia (nr.174) privind prevenirea accidentelor industriale majore,
1993
C176 Convenţia (nr.176) privind securitatea şi sănătatea în mine, 1995
C184 Convenţia (nr.184) privind securitatea şi sănătatea în agricultură, 2001

13. Securitatea socială


C012 Convenţia (nr.12) privind compensarea accidentelor de muncă
(agricultură), 1921
C017 Convenţia (nr.17) privind compensarea accidentelor de muncă, 1925
C018 Convenţia (nr.18) privind bolile profesionale, 1925
C019 Convenţia (nr.19) privind egalitatea de tratament (accidente de muncă),
1925
C024 Convenţia (nr.24) relativă la asigurarea de boală (industrie), 1927
C025 Convenţia (nr.25) relativă la asigurarea de boală (agricultură), 1927
C035 Convenţia (nr.35) privind asigurarea pentru limită de vârstă (industrie
etc.), 1933
C036 Convenţia (nr.36) privind asigurarea pentru limită de vârstă (agricultură),
1933
C037 Convenţia (nr.37) privind asigurarea de invaliditate (industrie etc.), 1933
C038 Convenţia (nr.38) privind asigurarea de invaliditate (agricultură), 1933
C039 Convenţia (nr.39) privind asigurarea de deces (industrie etc.), 1933
C040 Convenţia (nr.40) privind asigurarea de deces (agricultură), 1933
C042 Convenţia (nr.42) (revizuită) privind bolile profesionale, 1934
C044 Convenţia (nr.44) privind şomajul, 1934
C048 Convenţia (nr.48) privind menţinerea drepturilor la pensie ale migranţilor,
1935
C102 Convenţia (nr.102) cu privire la securitatea socială (norma minimă), 1952
C118 Convenţia (nr.118) privind egalitatea de tratament (securitate socială),
1962
C121 Convenţia (nr.121) privind prestaţiile în caz de accidente de muncă şi boli
profesionale, 1964
C128 Convenţia (nr.128) privind prestaţiile de invaliditate, pentru limită de
vârstă şi de urmaş, 1967
C130 Convenţia (nr.130) privind îngrijirile medicale şi indemnizaţiile de boală,
1969
C157 Convenţia (nr.157) privind menţinerea drepturilor în materie de securitate
socială, 1982
C168 Convenţia (nr.168) privind promovarea angajării şi protecţia contra
şomajului, 1988

14. Protecţia maternităţii


C003 Convenţia (nr.3) privind protecţia maternităţii, 1919
C103 Convenţia (nr.103) privind protecţia maternităţii (revizuită), 1952
C183 Convenţia (nr.183) privind protecţia maternităţii, 2000

15. Politica socială


C082 Convenţia (nr.82) privind politica socială (teritorii nemetropolitane), 1947
C117 Convenţia (nr.117) privind obiectivele şi normele de bază ale politicii
sociale, 1962

16. Lucrătorii migranţi


C021 Convenţia (nr.21) privind inspecţia emigranţilor, 1926
C097 Convenţia (nr.97) privind lucrătorii migranţi, 1949
C143 Convenţia (nr.143) privind lucrătorii migranţi (dispoziţii complementare),
1975
17. Navigatorii
C007 Convenţia (nr.7) privind vârsta minimă (munca maritimă), 1920
C008 Convenţia (nr.8) relativă la indemnizaţia de lipsă de lucru în caz de
pierdere prin naufragiu, 1920
C009 Convenţia (nr.9) privitoare la plasarea marinarilor, 1920
C016 Convenţia (nr.16) privind exeminarea medicală obligatorie a copiilor şi
tinerilor întrebuinţaţi pe bordul vaselor, 1921
C022 Convenţia (nr.22) privind contractul de angajare al navigatorilor, 1926
C023 Convenţia (nr.23) privind repatrierea navigatorilor, 1926
C053 Convenţia (nr.53) privind brevetele de competenţă ale ofiţerilor, 1936
C055 Convenţia (nr.55) privind obligaţiile armatorului în caz de boală sau
accident al navigatorilor, 1936
C056 Convenţia (nr.56) privind asigurarea de sănătate a navigatorilor, 1936
C058 Convenţia (nr.58) (revizuită) privind vârsta minimă (munca maritimă),
1936
C068 Convenţie (nr.68) privind alimentarea şi servirea mesei (echipajul
navelor), 1946
C069 Convenţia (nr.69) privind diploma de competenţă a bucătarilor de nave,
1946
C071 Convenţia (nr.71) privind pensiile navigatorilor, 1946
C073 Convenţia (nr.73) privind examenul medical al navigatorilor, 1946
C074 Convenţia (nr.74) privind certificatele de competenţă ale matelotului
calificat, 1946
C091 Convenţia (nr.91) privind concediile cu plată ale marinarilor (revizuită),
1949
C092 Convenţia (nr.92) privind cazarea echipajelor (revizuită), 1949
C108 Convenţia (nr.108) privind actele de identitate pentru personalul navigant,
1958
C133 Convenţia (nr.133) privind cazarea echipajelor (dispoziţii
complementare), 1970
C134 Convenţia (nr.134) privind prevenirea accidentelor de muncă ale
navigatorilor maritimi, 1970
C145 Convenţia (nr.145) privind continuitatea angajării (marinari), 1976
C146 Convenţia (nr.146) privind concediile anuale cu plată, 1976
C147 Convenţia (nr.147) privind standardele minime la bordul navelor
comerciale, 1976
C163 Convenţia (nr.163) privind bunăstarea navigatorilor, 1987
C164 Convenţia (nr.164) privind protecţia sănătăţii şi îngrijirile medicale
(navigatori), 1987
C165 Convenţia (nr.165) privind securitatea socială a navigatorilor (revizuită),
1987
C166 Convenţia (nr.166) privind repatrierea navigatorilor (revizuită), 1987
C178 Convenţia (nr.178) privind inspecţia muncii (navigatori), 1996
C179 Convenţia (nr.179) privind recrutarea şi plasarea navigatorilor, 1996
C180 Convenţia (nr.180) privind durata muncii navigatorilor şi echipajului
navelor, 1996

18. Pescarii
C112 Convenţia (nr.112) privind vârsta minimă (pescari), 1959
C113 Convenţia (nr.113) privind privind examenul medical al pescarilor, 1959
C114 Convenţia (nr.114) privind contractul de angajament al pescarilor, 1959
C125 Convenţia (nr.125) privind brevetele de competenţă ale pescarilor, 1966
C126 Convenţia (nr.126) privind cazarea la bordul vaselor de pescuit, 1966

19. Docherii
C027 Convenţia (nr.27) relativă la indicarea greutăţii pe coletele mari
transportate cu vapoarele, 1929
C028 Convenţia (nr.28) privind protecţia docherilor împotriva accidentelor,
1929
C032 Convenţia (nr.32) privind protecţia docherilor împotriva accidentelor
(revizuită), 1932
C137 Convenţia (nr.137) privind repercusiunile sociale ale noilor metode de
lucru în porturi, 1973
C152 Convenţia (nr.152) privind securitatea şi igiena în muncă în docuri, 1979

20. Populaţiile indigene şi tribale


C050 Convenţia (nr.50) privind recrutarea lucrătorilor indigeni, 1936
C064 Convenţia (nr.64) privind contractele de muncă (lucrători indigeni), 1939
C065 Convenţia (nr.65) privind sancţiunile penale (lucrători indigeni), 1939
C086 Convenţia (nr.86) privind contractele de muncă (lucrători indigeni), 1947
C104 Convenţia (nr.104) privind abolirea sancţiunilor penale (lucrători
indigeni), 1955
C107 Convenţia (nr.107) relativă la populaţiile aborigene şi tribale, 1957
C169 Convenţia (nr.169) referitoare la populaţiile indigene şi tribale, 1989

21. Categorii speciale de lucrători


C110 Convenţia (nr.110) privind plantaţiile, 1958
C149 Convenţia (nr.149) privind personalul infirmier, 1977
C172 Convenţia (nr.172) privind condiţiile de muncă în hoteluri şi restaurante,
1991
C177 Convenţia (nr.177) privind munca la domiciliu, 1996