Sunteți pe pagina 1din 1

Domnului Profesor, Grigore Tinică

Subsemnata Roșu Veronica , cu domiciliul în Iași , Bulevardul


Nicolae Iorga 45 , Sc D,Ap16 , posesoare a cărții de identitate seria MX
679019, CNP 238080221160 vă rog să binevoiți a-mi aproba eliberarea
unei copii a CD-ului aferent computer-tomografiei efectuate în data de
8.08.2019 în clinica dumneavoastră.
Vă mulțumesc !

Cu deosebită considerație

14.10.2019 Roșu Veronica

Domnului Profesor Grigore Tinică

S-ar putea să vă placă și