Sunteți pe pagina 1din 220

Școala caraș – severineană

E-școala – noile provocări


ale învățământului
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 1
Școala caraș – severineană

Vol. 5, Nr. 1 2020 ROMÂNĂ


Tirajul fiecărei ediții: 200
Disponibil în format letric și pdf

CUPRINS REVISTA Școala caraș-severineană


1 Metode de integrare a tehnologiei în educație este o publicație didactică și
pedagogică. Ea conține teme utile
2 Educația digitală vs. Educația tradițională personalului didactic din învățământul
preuniversitar al județului
3 Educația cu ajutorul resurselor web Caraș-Severin. Publicația își îndeamă
cititorii să aplice la cele mai noi
4 Educația digitală în școala românească tehnologii în domeniul educației, să
realizeze materiale educative pe care
5 Educarea elevilor în era digitală apoi să le prezinte colegilor prin
intermediul paginilor acestei reviste.
Educația digitală-condiție esențială a progresului unui Revista Școala caraș-severineană, este
6 sistem educațional publicată fără întrerupere din 1990, este
apolitică și se bazează pe articolele
7 Inovația didactică și transformarea digitală în învățământ scrise de personalul didactic.
8 Provocări și probleme instructive în educația digitală
9 Introducerea mijloacelor digitale în procesul de învăţămant
10 Tradiționalism sau informatizare în învățământul românesc?
11 Generația digitală
Școala online - o provocare pentru sistemul de învățământ
12 românesc
13 Educația digitală între necesitate, obstacole și soluții
14 Strategii privind utilizarea noilor tehnologii în educaţionale
Beneficiile educației digitale vs. metodele educației
15 tradiționale
16 Educația online, o provocare a sistemului de învățare
17 Rolul educaţiei digitale în procesul de învăţământ
Învăţământul online - o nouă metodă de predare în situaţii
18 de criză sanitară Școala caraș-severineană
19 Școala de acasă… o necesitate, o soluție, un obstacol (ISSN 1583-5529) Didactica 2020
© 2020 Casa Corpului Didactic
20 Educația digitală între necesitate, obstacole și soluții Caraș-Severin.
Tipărit la:
© Editat și tipărit: Editura „Gheorghe Magas”,
21 Învățarea cu ajutorul calculatorului Reșița, Str. Bega, Nr.1
22 Oportunități ale „Școlii de acasă”, la nivelul ciclului primar Director:
23 Educația digitală în școala românească Corectură:
prof. Andronescu Tudor Ovidiu

Studiu privind utilizarea intrumentelor online în activitatea prof. metodist Apostu Carmen
24 didactică
prof. metodist Galben Viorica
prof. metodist Blujdea Elena
prof. metodist Bircea Anca
25 Educația digitală Financiar:
Ec. Doxan Diana
26 Educația digitală între necesitate, obstacole și soluții Editor:
Rîjniță Remus Mihai
27 Provocările școlii în mediul online
28 Etapizarea educației online la Colegiul Tehnic Lăzărescu Pentru formatul pdf, vezi:
www.ccdcs.ro/editura-gheorghe-magas.html
2 29 Predarea în mediul online ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020

30 Educația digitală – o necesitate a zilelor noastre


31 Educația digitală
32 Educația digitală provocare pentru profesori
33 Educația digitală între necesitate, obstacole și soluții
34 Învățarea digitală – resurse și avantaje
Învățatea online, marea provocare a dascălui, elevului și
35 părintelui deopotrivă
Tipuri de metode de predare facilitate de tehnologie.
36 Sincron și asincron
37 Școala online, o mare provocare
38 Educaţia online, o educaţie „altfelˮ
39 Instruirea profesorilor pentru utilizarea TIC
40 Educația digitală-un pas spre învățare
41 Educație și siguranță online pentru toți copiii
42 Școala online între provocări și soluții
43 Educația digitală și învățământul românesc
44 Școala online... o nouă provocare
45 O minte deschisă
46 Generația educației digitale
47 Educația digitală în școală
48 Educația digitală și școala online
49 Educația digitală, o realizare importantă a secolului nostru
50 Avantaje și dezavantaje ale învățării online
51 Avantajele și dezavantajele mediului on-line pentru copii
52 e-Școala – un mediu școlar modern
53 Resursele online în procesul educațional
54 Educaţia şi utilizarea tehnologiilor informatice în comunicare
55 Educaţia digitală între necesitate, obstacole şi soluţii
56 Educația digitală – ready, but also pending
57 Învățământul special și special integrat, încotro?
Educația digitală o mare necesitate în contextul actual pe
58 glob
59 Religia în dimensiunea virtuală (studiu)
60 Utilizarea noilor tehnologii digitale
61 Educația digitală-educația viitorului
62 Matematica online pe platforma google classroom
63 Grădinița de acasă
64 Vive la francophonie! - activitate online pe tema proiectului
65 Predarea matematicii cu ajutorul tehnologiei
66 Fizica – online
67 Competențe sociale prin școala online
Lecţie de evaluare prin concurs – Oxizi vs. Baze „Știi,
68 răspunzi, câştigi!”
69 Administrare virtuală a orarului claselor G-suite
70 Sala de clasă virtuală
71 Clasa de elevi virtuală
72 Predarea on-line (sub formă de lecţie)
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 73 Generația digitală 5
74 Grădinița altfel/grădinița acasă
75 Anton, un instrument util în învățarea limbii germane online
76 Platforma hypertalk
77 Educația digitală între necesitate, obstacole și soluții
78 Asq.ro, o platformă utilă în administrarea evaluării on-line
Exemple de bune practici prin valorizarea metodelor de
79 predare online
Utilizarea documentelor autentice video la orele online de
80 limba francezӑ
Exemple de bune practici, prin valorizarea metodelor de
81 predare online
82 WhatsApp – și predarea online
Cum am trecut de la predarea „față în față” la predarea on-
83 line
Școala altfel - Activități propuse de către educatoare
84 părinților preșcolarilor
85 Școala la distanță – Cum pot face din ea o reușită?
86 Desfășurarea în sistem online a activităților profesionale
Abordări metodologice moderne în caracterizarea
87 personajului literar în romanul „Enigma Otiliei”
88 Activitate online „cheile”, după tudor arghezi
89 Grădinița în familie
90 Activitate online sincron „În excursie”
Exemple de bune practici prin valorizarea metodelor de
91 predare online

6 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 1

Metode de integrare a
tehnologiei în educație
Adaptarea la o eră tehnologică a devenit o necesitate, nu
PREZENTARE
doar un simplu capriciu. Situația actuală ne invață că trebuie
Adaptarea la o eră tehnologică să fim pregătiți pentru orice împrejurare, să îmbrățisăm
a devenit o necesitate, nu doar necunoscutul și să creăm spații inovative de lucru și
un simplu capriciu. Ceea ce învățare. Ceea ce poate porni ca un exercițiu, afectat de o
poate porni ca un exercițiu, criză mondială sau de un virus neprevăzut, se poate ulterior
afectat de o criză mondială sau
de un virus neprevăzut, se dezvolta într-un sistem de învățământ complet nou, adaptat
poate ulterior dezvolta într-un la cerințele globale ale câmpului de muncă. Lucrarea de față
sistem de învățământ complet își concentreaza atenția asupra metodelor de integrare a
nou. Instrumentele digitale tehnologiei în educație, de la necesitate la îndeplinire.
permit elevilor să dezvolte
abilități ce le vor crește Dat fiind faptul că suspendarea activităților nu reprezintă o
productivitatea și eficiența. soluție eficientă pe o perioadă nedeterminată, versatilitatea
Înlocuirea dispozitivelor
tradiționale cu cele de ultimă
și adaptabilitatea sunt caracteristicile pe care orice angajat
oră e un pas esențial spre ar trebui să le dețină sau să le dobândească. În ceea ce
schimbare privește sistemul educațional, includerea metodelor digitale
de învățare poate varia, în funcție de bugetul alocat și de
creativitatea profesorilor. În continuare, voi dezbate fiecare
dintre modalitățile propuse de mine prin care atât profesorii,
cât și elevii pot fi motivați să utilizeze instrumente
tehnologice în procesul de predare-învățare.
În primul rând, procesul de învățare în era tehnologică
trebuie să pornească din clasele de studiu. Instrumentele
digitale permit elevilor să dezvolte abilități ce le vor crește
productivitatea și eficiența. Înlocuirea dispozitivelor
tradiționale cu cele de ultimă oră e un pas esențial spre
schimbare. Montarea proiectoarelor atașate la tablă poate fi
un astfel de dispozitiv ce va facilita trecerea de la un curs
obișnuit la unul digital și interactiv. De asemenea, înlocuirea
hârtiei cu tableta personală sau laptop, dar și utilizarea
programelor specifice fiecărei materii sunt metode de
menținere a atenției elevilor. Mai mult decât atât, redactarea
tuturor maualelor și în format PDF și distribuirea acestora
reprezintă un ajutor pentru elevi și un mod de a-i menține

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 7


conectați, întrucât telefonul și tableta sunt părți gratuite, tutoriale și chiar lecții online. Astfel,
indispensabile din viața unui adolescent. tinerii vor putea să utilizeze resursele, să se
Următoarul punct important e pregătirea documenteze, să extragă informațiile esențiale și
profesorilor și instruirea pentru lecții interactive, să învețe. Prin această comunitate, relația
care să folosească noi tehnologii. Învățarea unor profesor-elev trece barierele clasei și captivează
software-uri prin teme practice pentru acasă va atenția, elevii rămânând concentrați chiar și în
pregăti elevul pentru interacțiunea viitoare cu afara școlii, după terminarea cursurilor, creând
mediul universitar sau chiar cu mediul de un proces de învățare continuă, fără a resimți
muncă. niciun efort.
O altă modalitate de a introduce educația Prin această lucrare, am oferit câteva tehnici
digitală în școli se poate realiza prin actualizarea inovative de predare prin intermediul
cursurilor tradiționale. De pildă, orele de tehnologiei. Procesul de învățare în era
educație plastică desfășurate în mod obișnuit, cu tehnologiei vine cu o paletă largă de instrumente
acuarele și pensule, își pot metamorfoza digitale, prin care putem să pregătim tinerii
activitatea în învățarea unui software pentru pentru o carieră de succes. Practicile
desen tehnic. Acest lucru nu schimbă doar educaționale trebuie să ajute la dezvoltarea unor
modalitatea de învățare, ci oferă perspective noi aptitudini ce vor putea fi valorificate pe întreaga
asupra copilului, apelând la înclinațiile artistice durată a procesului de învățare. Astfel, elevii se
ce pot deveni, mai târziu, o profesie creativă și vor dezvolta multidisciplinar și vor dobândi
productivă. Ultimul punct, pe care îl consider și înclinații pentru cooperare și muncă în echipă,
cel mai important, este existența unei comunități abilități esențiale în toate ariile vieții.
online. Profesorii pot alege o platformă
prietenoasă, prin intermediul căreia să ghideze
Albulescu Allora
elevii către resurse online folositoare-cursuri

Adaptarea la o eră tehnologică a


devenit o necesitate

8 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 2

Educația digitală vs. Educația


tradițională
Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este
PREZENTARE integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol
Dezvoltarea tehnologiei crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să
informației și comunicațiilor a fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar
condus la nuanțarea modului astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.
clasic de a învăța. Astfel, putem Educația digitală îi face mai deștepți pe elevi. Instrumentele
observa că ne îndreptăm spre o digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-
revoluție în educație; rolul
actual al profesorului, acela de didactice eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să
intermediar al cunoașterii, își identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și
pierde mult din pregnanță. utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la
Învățarea este orientată către școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența
persoană, permițând elevilor și productivitatea.
să-și aleagă conținutul și
instrumentele corespunzătoare Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și
propriilor interese.
tehnologia digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care
stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care
explorează întrebări deschise folosindu-se de propria
imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre
deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual.
Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt
instrumente excelente care îi învață pe copiii să se
disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se
respecte regulile și îndrumările pentru a participa.
De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că jocul în
sine le oferă satisfacții. Iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte
răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței
emoționale, extrem de necesară la adaptarea vieții de adult.
De asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de
realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi
deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai
încrezători și dornici să exploreze și să descopere lucruri
noi.
Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai
responabili. Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 9


Elevi învățând prin
descoperire, utilizând
noile tehnologii

învăța devin mai implicați în acest proces și sunt interactive pentru a încuraja interesul copilului
mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de
poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață asemenea, activități de învățare online cu
într-un mod activ, angajat și implicat. Deoarece copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea
învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ce învață în sălile de clasă.
ușor de reținut și asimilat decât manualele
voluminoase, putem spune cu certitudine că Instrumentele și tehnologia digitală oferă
digitalizarea reprezintă un context mai bun, care bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii
oferă o perspectivă mai largă și activități mult în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a
mai atractive decât metodele tradiționale de copilului. Toată lumea are de câștigat în acest
învățământ. Acest lucru îi ajută pe elevi să se proces al digitalizării procesului de învățare.
conecteze mai bine cu materialele de studiu. În Instrumentele și tehnologia digitală sporesc
plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai rapid schimbul și asimilarea de informații. În
interesantă și mai cuprinzătoare de informații. ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la
Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului digital a influențat și maniera în care studiem.
în școlile care folosesc deja instrumentele La fel cum se tipărea presa cu șase secole în
digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. urmă, această tranziție transformă educația
Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări formală și creșterea oportunităților de învățare.
propriul progres, îi sunt sporite motivația și Învățarea digitală nu numai că permite elevilor
responsabilitatea. să acceseze tot mai multe informații, dar pot și
Instrumentele digitale de învățare implică să se asigure că informațiile sunt adaptate
profesorii și părinții la un nivel mai profund nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta
fiecare elev să învețe în cea mai eficientă
Instrumentele și tehnologiile digitale manieră, este cel mai important beneficiu al
educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi învățării digitale.
ajută pe profesori să creeze și să administreze
grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă Instrumentele și tehnologia digitală oferă
foarte mult timp și reușesc să raspundă nevoilor profesorilor șansa de a împărtăși rapid
fiecărui elev în parte, făcând educația mai informații cu alți profesori, în timp real. Prin
productivă prin comunicare continuă și îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării
dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate conectate, sălile de clasă din întreaga lume își
folosind numai metodele tradiționale. Pe lângă sporesc abilitățile de învățare, experiența
profesori, și părinții pot folosi activități educațională și comunicare. De asemenea, se

10 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


creează un mediu care le permite profesorilor să Vor exista în continuare cursurile tradiționale
se bucure de condiții echitabile. În plus, școlile împreună cu instrumentele și tehnologia
pot economisi bani, asigurând în același timp digitală, dar materialele de curs ar trebui să
acces la materialele educaționale, așa cum fac reprezinte un supliment la activitățile de la clasă
școlile private scumpe. și mutate online pentru ca elevii să aibă acces la
acestea și în afara sălii de clasă. Instrumentele și
Creșterea implicării elevilor în procesul tehnologia digitală umplu golurile în care
educațional cu ajutorul instrumentelor și predomină învățământul tradițional. De fapt,
tehnologiilor de învățare digitală. Alinierea și unele dintre beneficiile pe care aceste
pregătirea elevilor la cerințele învățământului instrumente le aduc sunt pur și simplu
superior și pregătirea pentru o cariere de la o incomprehensibile prin tehnicile tradiționale de
vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai învățare. De la impactul pe care il are asupra
importante responsabilități ale educației școlare. mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie
Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe pentru manuale și cărți, până la economisirea
metode de învățare care sunt constructive, timpului prin acces rapid la informații, învățarea
colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea digitală oferă o modalitate eficientă de reducere
ce îi face să se adapteze la lumea de după școală. a costurilor, de maximizare a resurselor și de
Instrumentele și tehnologia digitală de învățare sporire a impactului asupra elevilor și
și predare în clasele primare, secundare și licee profesorilor deopotrivă.
pregătesc elevii pentru studiile superioare și
carierele pe care le vor urma, ajutându-i să
dobândească abilități specifice, inclusive Bibliografie:
familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto- www.elearning.ro
www.blog.scoala365.com
motivația.
Metodele educaționale tradiționale trebuie Prof. Arsenie Adela Mădălina
înlocuite! Coelgiul Economic “Virgil Madgearu” Tg-Jiu

Digitizarea învățământului o
cerință a școlii moderne.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 11


ARTICOLUL 3

Educația cu ajutorul
resurselor web

PREZENTARE
Clasa este acum un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu
mai este determinată de timp și spațiu. Lecțiile on-line pot
Modul de învățare tradițional a prezenta același conținut și pot fi dezătute la fel ca și lecțiile
devenit greu de gestionat în „convenționale”. Avantajul este însă faptul că aceste lecții
comparație cu învățământul pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații
bazat pe resursele Web.
Putem spune că acest tip de
suficiente, orice student care are acces la un calculator poate
resurse reprezintă, de fapt, obține o educație cel puțin egală cu unul care beneficiază de
noile cărți ale epocii moderne. un program tradițional.
Web site-ul este un instrument
nou, foarte eficient, care Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase
facilitează procesul de avantaje față de învățământul tradițional. Cursanții își pot
predare/ învățare și nu numai. alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile
Web-ul asigură elevilor un
interese și pot accesa informațiile la propriul nivel. Timpul
pachet variat de informații
științifice fiind incluse în baze nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind
de date, biblioteci online, etc. mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învățare
Atât profesorii cât și elevii pot sau îl pot încetini. De asemenea acest tip de învățare permite
schimba idei, opinii, prin atât elevilor cât și profesorilor să interacționeze într-o
intermediul e-mailului, chat-
comunitate on-line fără a fi prezenți în același loc sau timp.
ului sau site-uri de socializare.
Aceștia pot organiza excursii Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații
virtuale în muzee de artă sau
știință, în centrele de
procesate cu atenție fără a mai fi implicați emoțional. Spre
cercetare, locuri mai greu exemplu, într-o discuție on-line, elevii introvertiți tind să fie
accesibile elevilor. De mai activi din mai multe motive. În mediul virtual, inhibiția
asemenea, elevii pot publica cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au
proiecte, lucrări online mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru
acestea fiind vizualizate și
evaluate fie de cadrele
adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor fără distractori
didactice, fie de colegi. din afară. Ei nu trebuie să concureze cu extravertiții din
punct de vedere emoțional, care tind să domine sala de clasă
într-un timp relativ scurt.
Fără îndoială accesul factorilor implicați în activitatea
educațională la resursele web cresc calitatea procesului de
învățământ. Internetul este aproape indispensabil atât pentru
elevi cât și pentru profesori. Acesta îmbunătățește procesul
de predare-învățare, ajută la transmiterea informațiilor de
către profesori și la asimilarea acestora de către elevi. Cele

12 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare și nu numai.

mai populare aplicații utilizate în acest domeniu Cele mai utilizate instrumente Web în educație:
sunt cele de desen sau prezentare, organizare,  E-mailul - face conexiunea între două sau
calcul tabelar, navigare pe web, aplicații de mai multe persoane care au o adresă de e-
pregatire pe computer, e-mail, site-uri de mail. De asemenea, prin intermediul acestui
socializare. instrument se poate trimite același mesaj
(mail) către mai multe persoane, în același
Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au timp, fără a mai fi necesară duplicarea
posibilitatea de: acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru
 a se informa, documenta și extrage informații folosire e-mailului. Acestea oferă
utile dezvoltării lor profesionale; posibilitatea susținerii unei discuții cu un
 a vizita site-ul ministerului, inspectoratului grup de persoane prin e-mail, cu condiția ca
pentru a fi la curent cu noile programe școlare toți aceștia să aibă o adresă de e-mail, prin
și cu programele în derulare la care pot care să poată fi contactați.
participă; de asemenea, pot accesa forumuri  Forumuri de discuții - oferă posibilitatea de
dedicate cadrelor didactice și pot comunica interacționare, discuții și schimb de
cu colegi din alte școli pe teme de interes experiență cu ceilalți utilizatori fără a fi
comun; necesar ca aceștia să fie conectați sau se afle
 a accesa informații de pe site-uri de tip wiki în același timp și în același loc cu tine.
(exerciții de auto-evaluare/teste);  Chat-ul - oferă posibilitatea de a discuta cu
 a declanșa desfășurarea unor oricine se află conectat la rețea în același
activități/aplicații; timp, și care folosește același program. Este
 a crea o biblioteca on-line, etc. similar cu o conversație telefonică, folosind,
În același timp însă, resursele Web pot influența însă, tastatura.
învățământul într-un mod negativ. În multe  Video conferințe - pentru comunicarea prin
universități, educație on-line este egală cu intermediul camerei web la distantață.
postarea cursurilor pe o platforma de  Wiki-uri - sunt reprezentate prin colecții de
specialitate. Desigur ca acest lucru este absolut pagini Web proiectate pentru a permite oricui
util, dar de multe ori informațiile nu mai sunt accesul liber pentru a adăuga sau schimba
asimilate de către elevi așa cum ar fi trebuit să conținutul, utilizând un limbaj de marcare
fie. simplificat.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 13


 Bloguri și microbloguri. Un blog este un site pot adăuga conținut (power point), marcaje
Web, menținut în mod obișnuit de către o și comentarii.
singură persoană, companii sau alte instituții,
cum ar fi cele educaționale, conținând intrări Putem spune despre aceste instrumente ca au un
și comentarii. Intrările sunt descrieri ale unor rol foarte important pentru cadrele didactice,
evenimente, incluzând text și alte materiale, acestea având posibilitatea să: coordoneze o
așa cum sunt imaginile și secvențele video. conferință, un proiect sau un colocviu, să
 Rețele sociale (social networks). Este un realizeze prezentări, să gestioneze documentele
software pentru creearea online a unor rețele unei clase/grup, să creeze un spațiu de dezbateri
sociale pentru comunități care au activități și discuții pentru membrii unei glase/grup sau să
comune pe Web sau sunt interesați în colecteze date.
exploatarea intereselor și activitățile altora. Deși învățământul prin intermediul resursele
 Fluxuri de știri (în format RSS sau Atom). web prezintă numeroase avantaje față de
Poate fi un canal de știri sau feed care învățământul tradițional, putem afirma faptul că
furnizează utilizatorilor conținut Web nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele
actualizat. mai eficiente. Este evident faptul că numărul
 Servicii pentru partajarea conținutului grafic utilizatorilor de resurse web este în ascensiune
(photo sharing). Este un serviciu pentru iar odată cu aceștia și calitatea învățământului
găzduirea imaginilor, numit de asemenea crește. Putem remarca de asemenea valențele
serviciu de partajare de imagini. Acesta benefice pe care internetul le are în predarea,
permite utilizatorilor să încarce imagini pe un învățarea sau evaluarea disciplinelor școlare și
site Web. faptul că nu mai există multe domenii în care
 Servicii pentru partajarea conținutului resursele web să nu joace un rol fundamental în
audio/video (video sharing). Este un serviciu rezolvarea problemelor curente. Învățământul
Web de găzduire video și permite indivizilor de tip e-learning câștigă teren în fața celui
să încarce videoclipuri pe un site Web. tradițional, iar elevii aproape că asociază
Serviciul poate stoca videoclipul pe serverul internetul cu un veritabil profesor.
său și îl va afișa într-un format care să
permită și altor vizitatori să îl vizioneze. Bibliografie:
 Servicii pentru partajarea prezentărilor. Ca și www.elearning.ro
alte servicii de tip social sharing, utilizatorii
Ec. Arsenie Ancuța
Colegiul Național „Spiru Haret” Tg-Jiu

Web-ul asigură elevilor un


pachet variat de informații
științifice fiind incluse în baze
de date, biblioteci online, etc.
14 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
ARTICOLUL 4

Educația digitală în școala


românească

PREZENTARE Acest secol este fără îndoială, secolul culturii digitale.


Educaţia digitală este una din preocupările de bază ale
Acest secol este fără îndoială, învățământului românesc, prin formarea culturii informaţiei
secolul culturii digitale. şi comunicării digitale la nivelul oricărui cetăţean. Fără o
Educaţia digitală este una din
populaţie educată, doritoare să folosească tehnologiile
preocupările de bază ale
învățământului românesc, prin informaţiei şi comunicării, nici o comunitate nu poate
formarea culturii informaţiei şi participa în mod real în reţeaua globală. Integrarea
comunicării digitale la nivelul computerului în procesul de învăţământ nu mai este privită
oricărui cetăţean. Fără o ca o mişcare avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga
populaţie educată, doritoare
lume se observă convertirea conţinutului cultural într-o
să folosească tehnologiile
informaţiei şi comunicării, nici formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui,
o comunitate nu poate oriunde şi oricând. Lecţiile digitale îi ţin pe elevi la şcoală
participa în mod real în şi îi fac să fie mai atenţi la informaţii. Educaţia virtuală a
reţeaua globală. Integrarea devenit un adevărat fenomen în industria românească în
computerului în procesul de
învăţământ nu mai este privită
ultimii ani.
ca o mişcare avangardistă, ci În continuă dezvoltare, tehnologiile informaţiei şi
ca o necesitate. În întreaga
lume se observă convertirea comunicării au schimbat fundamental natura relaţiilor
conţinutului cultural într-o globale, sursele de avantaj în competiţie şi oportunităţile
formă digitală, făcând astfel pentru dezvoltare economică şi socială. Tehnologii ca
produsele disponibile oricui, Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă au
oriunde şi oricând. Lecţiile schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane,
digitale îi ţin pe elevi la şcoală
şi îi fac să fie mai atenţi la firme, şcoli şi guverne, ce comunică şi interacţionează între
informaţii. Educaţia virtuală a ele printr-o varietate de canale. Explozia acestei reţele
devenit un adevărat fenomen globale mediate tehnologic a produs o lume în care oricine
în industria românească în poate, virtual, să beneficieze de avantajele Integrării
ultimii ani. Digitale.
Şcolile trebuie să integreze mecanismele ICT în procesul de
învăţare dacă doresc să fie parte a reţelei globale. Pregătirea
unei şcoli în acest sens ar trebui să țină cont de următoarele
aspecte: numărul de computere, accesul fizic la noi
tehnologii, răspândirea reţelei, accesarea şi organizarea
conţinutului electronic, calitatea şi viteza conexiunii în
şcoli. Profesorii trebuie instruiţi la rândul lor pentru a folosi

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 15


Internetul şi computerele ca metode de grupului la valorile promovate de proiect. O
predare în beneficiul elevilor. Elevii ar trebui serie de proiecte folosesc platforme de învățare
învăţaţi de la cele mai tinere vârste posibile să virtuală – un spațiu comun de învățare, care
folosească tehnologiile informaţiei şi poate fi accesat de la orice PC prin Internet.
comunicării pentru îmbunătăţirea
Participanții în mediul virtual trebuie să aibă
performanţelor în studiu.
control, în orice moment, asupra propriului
În acest scop au fost create documente digitale, proces de învățare. Una dintre cele mai utilizate
dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de platforme virtuale este Thinkquest, dezvoltată
computer (dezvoltarea bibliotecilor digitale, și susținută de Fundația Oracle pentru Educație,
crearea platformelor de e-learning, crearea ce permite schimbul de idei, inspiră creativitatea
reţelelor dedicate procesului educaţional şi vehiculează informaţia, îmbunătăţind
informatizat). Consider că orice iniţiativă aptitudinile de comunicare în diverse limbi
trebuie să aibă în vedere crearea şi valorificarea străine, de operare cu diverse softuri, lucrul în
unui conţinut digital, altfel nu putem vorbi de echipă şi parteneriatul, oferă fiecărui membru al
digitalizarea actului educaţional. acestei comunităţi virtuale un cont de utilizator
protejat şi o pagină web personală. ThinkQuest
SEI este un program complex iniţiat de oferă posibilităţi pentru: crearea de pagini web,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 2001, al publicarea lucrărilor pentru a fi vizualizate de
cărui obiectiv de bază este susţinerea procesului alţi elevi, crearea rapidă de lecţii, transmiterea
de predare-învăţare în învăţământul mesajelor protejate, crearea de grupuri de
preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră. proiecte, colaborarea cu alte grupuri sau cu alte
Programul se focusează pe educația digitală a şcoli din lume.
populației tinere, oferind acces egal tuturor
elevilor și profesorilor din învățământul pre- O altă platformă virtuală este oferită de
universitar la instrumente moderne de eTwinning, care face parte din Programul
predare/învățare. În prezent, școlile românești Lifelong Learning al Comisiei Europene, fiind
pun la dispoziția beneficiarilor laboratoare măsură acompaniatoare pentru Programul
computerizate, dotate cu tehnologie de vârf, Sectorial Comenius și promovează colaborarea
crescând astfel calitatea procesului educațional. între şcolile europene prin intermediul
Prin folosirea resurselor didactice interactive tehnologiei informaţiei şi comunicării. Acţiunea
calitatea procesului de învățare crește. Elevul eTwinning asigură asistenţă, instrumentele şi
are la dispoziție nu doar ilustrări abstracte sau serviciile necesare pentru a facilita iniţierea de
statice ale fenomenelor predate ci și simulări parteneriate pe termen scurt sau lung, în orice
realiste și animații și experimente virtuale. disciplină. Portalul eTwinning este principalul
punct de întâlnire şi spaţiu de lucru al acţiunii.
Proiectul SEI este considerat, la nivel european, Disponibil în 23 de limbi, portalul are circa
pe baza rezultatelor obţinute, drept unul din cele 50.000 de membri şi peste 4.000 de proiecte cu
mai avansate proiecte de utilizare a tehnologiei doi sau mai mulţi parteneri. Portalul oferă
informaţiei în educaţie şi poate constitui cadrelor didactice o gamă largă de instrumente
începutul uneia din cele mai reuşite campanii de online, cu ajutorul cărora pot găsi parteneri, pot
informatizare a învăţământului de stat din lume. iniţia proiecte şi pot face schimb de idei şi de
Utilizarea platformelor virtuale pentru exemple de bună practică. Galeria de
realizarea proiectelor educaționale reprezintă un instrumente particularizate oferită de platforma
concept nou abordat în mediul educațional. eTwinning facilitează implicarea rapidă în
Învățarea nu este centrată pe obiecte de studiu, activităţile de colaborare.
ci pe calitățile și abilitățile pe care cel care iTeach este o platformă online pentru
învață trebuie să și le dezvolte, stimulează dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
lucrul în echipă, favorizează atașamentul didactice prin încurajarea participării şi a

16 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


schimbului de resurse, facilitarea colaborării, pedagogice şi de specialitate ale cadrelor
formarea competenţelor pedagogice şi de didactice înscrise, reviste de specialitate, ştiri,
specialitate. iTeach propune crearea unui informaţii şi resurse pentru predare.
mediu virtual avansat destinat dezvoltării
În concluzie, platformele virtuale de învățare
profesionale a cadrelor didactice, care
pot oferi atât oportunitatea organizării de
integrează instrumente web şi facilităţi activități curente, curriculare, cât și dezvoltarea
specifice comunităţilor virtuale, pentru și implementarea de proiecte educaționale,
informare şi formare, pentru facilitarea formale curriculare sau extracurriculare, sau
schimbului de experienţă, pentru dezvoltarea nonformale, asigurând astfel atingerea
de proiecte didactice la distanţă, pentru obiectivelor legate de integrarea educației
colaborare socio-profesională, pentru digitale în activitatea de învățare.
familiarizarea naturală cu noile tehnologii. Pe
această platformă sunt disponibile cursuri
Prof. Baicu Iadranca-Ionela
online care vizează dezvoltarea competenţelor

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 17


ARTICOLUL 5

Educarea elevilor în era


digitală

PREZENTARE
Stăpânirea de tehnici informatice le consolidează elevilor
abilităţile de investigare ştiinţifică, le creşte randamentul
Într-o societate a cărei însuşirii coerente a cunoştinţelor, le dezvoltă logica, le
evoluţie, în special stimuleaza imaginaţia, instalând climatul de autodepăşire şi
tehnologică, cunoaşte o de competitivitate. Performarea unor activităţi complexe din
accelerare puternică,
utilizarea tehnicilor noi devine
domeniul informatic le asigură elevilor pregătirea pentru o
din ce în ce mai mult o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă
necesitate. „Alfabetizarea” (educaţia de-a lungul întregii vieţi). Utilizarea softurilor
digitală începe de la cele mai specializate le dezvoltă gândirea analitică, structurată şi de
fragede vârste, precum profunzime, inţiativa. Profesorul îşi diversifică activitatea,
mersul sau vorbirea, şi este
construită implicit, prin practici
realizând acea diferenţiere promovată de didacticieni.
zilnice, generalizate.
În contextul creşterii volumului de informaţie şi al
O cale eficientă de a motiva schimbărilor tehnologice accelerate, individul trebuie să-şi
elevii de azi în învăţare este dezvolte abilităţile care să-i permită, cu ajutorul noilor
transformarea mediului în tehnologii, accesul la educaţie, la resurse şi servicii, să-i
care învaţă într-un mediu
familiar lor. Educaţia prin IT
permită o adaptare flexibilă la schimbările rapide care se
reprezintă o modalitate nouă produc în societate şi la impactul cotidian al T.I.C.. În acest
de a privi învăţarea, în care context favorabil modernizării, utilizarea lor pentru învăţare
elementele de fond rămân şi adaptarea instruirii la cerinţele şi nevoile elevului care se
aceleaşi, dar mijlocul de dezvoltă în secolul XXI constituie un imperativ. Învăţarea
schimb şi de însuşire a
cunoştinţelor se modifică.
trebuie să treacă dincolo de sala de clasă, să înglobeze
tehnologii complexe, să lărgească graniţele creativităţii
Combinarea TIC cu metodele elevilor, pentru a le facilita transferul achiziţiilor în viaţa de
tradiţionale pedagogice
zi cu zi.
reprezintă o schimbare de
paradigmă cu implicaţii Noile tehnici IT îmbogăţesc educaţia digitală; ele înseamnă
asupra cunoaşterii în
societate în general şi asupra
accesul la informaţiile cele mai recente, incitând la învăţarea
învăţării în special, de aceea continuă. Într-un mediu motivant, elevii nu mai sunt
disciplina pedagogică trebuie receptori pasivi, ci devin edificatori ai propriului bagaj de
modificată în conformitate cu cunoştinţe, responsabili de propriul proces de învăţare.
noul context în care trăim. Resursele mutimedia le oferă acces la informaţie,
eficientizează colaborarea, împărtăşirea către şi din
experienţa şi cunoştinţele celorlalţi, în construirea propriului
cod de valori şi atitudini.

18 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Mediile virtuale de învăţare şi utilizarea CD-uri sau să comunici cu softuri inteligente.
tehnologiilor nou apărute în domeniu conduc la Este necesar ca aceste operaţii să fie efectuate cu
creşterea gradului de implicare în procesul scopul de a realiza o sarcină didactică, ataşată
educaţional propriu, deschizând educabililor unui proiect şcolar. Elaborarea unei sarcini
atât porţile societăţii cunoaşterii, cât şi pe cele trebuie să aibă în vedere: obiectivele
ale integrării pe piaţa muncii. Ele presupun pedagogice, situaţia iniţială, tipul activităţii,
asumarea rolului profesorului de designer al participarea subiectului şi a profesorului,
instruirii, de facilitator al învăţării, identificând dispozitivul. Sarcinile didactice bazate pe IT au
şi implementând strategii optime pentru în vedere competenţe privind:
utilizarea responsabilă a calculatorului şi a  informarea, culegerea şi procesarea datelor
internetului. Participarea formabililor la (referatul, eseul, diverse proiecte);
activităţi cu suport IT duce la creşterea calităţii  redactarea şi prezentarea lucrărilor folosind
procesului instructiv–educativ, la îmbunătăţirea resurse IT (redactarea de documente,
imaginii instituţiei şcolii în comunitate, la realizarea de prezentări Power Point);
dezvoltarea colaborării dintre elevi şi profesori,  utilizarea de softuri educaţionale în cadrul
materializată în consolidarea liniilor de forţă ale realizării unor teme;
educaţiei.  existenţa în evaluare a conexiunii inverse.
În scopul asimilării şi aprofundării achiziţiilor CD-urile pot conţine cărţi electronice,
elevilor, se pot adopta la clasă câteva soluţii dicţionare, enciclopedii virtuale. Scrierea şi
concrete pentru a orienta instruirea spre citirea textelor înregistrează schimbări în special
activităţi educative moderne şi atractive, calitative, în sensul în care se trece de la un text
utilizând CD-uri educaţionale şi accesând site- imprimat liniar la posibilitatea de a citi şi scrie
uri Internet interactive. Însă, pentru a exista un un hipertext într-un mediu electronic. Există
proces real de învăţare, nu este suficient să instrumente de lucru precum corectoarele
petreci timp în universuri virtuale, să utilizezi ortografice, care ajută elevii în efectuarea

Aspecte ale unei lecții predate online

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 19


temelor. Un astfel de soft înglobează un utilizează strategii didactice care promovează
dicţionar şi are posibilitatea de a „învăţa” centrarea pe elev.
cuvinte noi, pe măsură ce utilizatorul le
întâlneşte şi le introduce în baza de date. Multe Într-un mediu de instruire virtual se modifică şi
dintre materialele multimedia fac apel la rolul elevilor, punându-se accent pe folosirea
imagine, sunet, text, animaţie, iar atenţia cunoştinţelor şi pe asimilarea strategiilor de
utilizatorului este atrasă de elementele de învăţare, atât individual, cât şi colaborativ.
noutate, ingeniozitate şi diversitate. Accesul la resursele competitive de instruire le
permite elevilor să vadă subiectele din
Mediile de învăţare virtuale nu trebuie să se perspective multiple; ei îşi formulează propriile
limiteze însă la transferul de cunoştinţe de pe întrebări pentru care caută răspunsuri adecvate,
suport magnetic sau prin intermediul Internet- lucrează ca membri ai grupurilor la teme
ului. Acestea trebuie să stimuleze şi munca colaborative/ cooperative, discută şi analizează
individuală, să genereze probleme şi rezolvarea rezultatele, crescând semnificativ interacţiunea
acestora în cadrul grupurilor de discuţii. socială, devin manageri autonomi, independenţi
Resursele multimedia oferă acces la informaţii, şi motivaţi.
însă nu garantează stratificarea cunoştinţelor.
Procesul didactic ce are loc în mediul electronic Scopul acestor activităţi este de a trezi la elevi
trebuie completat de comunicarea face-to-face. dorinţa de a se informa, de a se perfecţiona, de a
Depăşind calitatea de furnizor de cunoştinţe, căuta informaţii utile în vederea studiului
profesorul devine ghid şi furnizor de resurse individual.
didactice, devine expert în a pune întrebări,
încurajează orientarea personalizată, prezintă Bibliografie:
subiectele din perspective multiple, devine Cristea, Sorin-Cercetarea ştiinţifică în educaţie şi învăţământ,
Editura Universitară,Constanta,2001.
mentor, mediator, membru al grupului de studiu, Istrate, Olimpius ,Tehnologii Moderne în Educatie si Cercetare,
acordă o mai mare importanţă stilurilor de Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Marcus, Solomon-Paradigme universale, editura Paralela
învăţare ale elevilor, oferă posibilităţi de 45,2011.
acumulare prin experienţe practice şi prin
crearea de proiecte (extra)curriculare şi evaluări Prof. înv. primar Bârlea Cornelia
care se raportează la standardele naţionale, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani

Într-o societate a cărei evoluţie,


în special tehnologică, cunoaşte
o accelerare puternică, utilizarea
tehnicilor noi devine din ce în ce
mai mult o necesitate.

20 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 6

Educația digitală-condiție
esențială a progresului unui
sistem educațional
PREZENTARE

„Principala cale de educație în Dintru începuturile demersurilor educaționale, vorba,


momentul actual este cea cuvântul rostit, a reprezentat expresia cu greutate care
digitală. Direcțiile viitoare semăna în rândul învățăceilor, pe lângă informații, stări
depind foarte mult de modul în multiple precum atenția, interesul, curiozitatea, disciplina
care actorii implicați în acest
proces amplu reușesc sau nu
etc. Scrierea a însemnat un instrument suplimentar, atât de
să se adapteze la noile necesar pentru dezvoltare, în acest sens psihologii au făcut
provocări în materie. În adeseori afirmații fundamentate pe studii, că scrisul face
următoarele rânduri propun parte din etapa de dezvoltare a fiecărui individ. Deodată cu
cititorilor o analiză sumară a apariția diferitelor tehnici moderne de scriere, electronică,
perspectivelor abordabile în
prezent și în viitorul apropiat în
editare de text deasupra unor fotografii și câte alte modalități
privința educației digitale. moderne de scriere, individul a devenit, pe fondul
aglomerării timpului, un căutător de metode moderne,
rapide și eficiente de realizare a diferitelor atribuții scrise.
Individul, pentru a progresa personal, are nevoie de
activități coordonate de un mentor, dascăl, maestru, sau
poate parcurge această cale singur, autonom. În orice caz,
indiferent de moment, va avea nevoie de instrumentele
electronice de documentare, informare și învățare rapidă,
eficientă, dinamică. Odată cu apariția manualelor digitale,
care conțin și exerciții, respectiv aplicații practice
interactive, filmulețe, fragmente audio, etc. s-a pus temelia
unui sistem de învățare interactiv, care presupune implicare
concretă, cu caracter interactiv, a elevului în activitatea
derulată la clasă, dar și acasă. Experiența recentă ne arată că
provocarea digitală a surprins multă lume: în primul rând pe
dascăli, care au fost nevoiți să ajusteze, să adapteze și să
restabilească sensuri noi în predare-evaluare, apoi pe elevii
care au intrat în această dimensiune educațională nouă.
Desigur, anumite studii ar putea evidenția în mod concret
avantajele și dezavantajele acestui tip de învățământ pe care
îl putem numi educație la distanță cu elemente interactive,
de relaționare online.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 21


Provocarea utilizării metodelor moderne de reușesc să rezolve sarcinile de învățare primite
predare nu este nouă, dar abordarea acestora din în format online. Astfel sunt mult mai implicați
perspectivă online este o reală încercare pentru și au oportunitatea de a observa ce implică acest
cadrele didactice care nu sunt familiarizate cu proces de învățare. Dintre limitările online-ului
platformele online de predare. Pentru a face față amintim doar câteva: lipsa dispozitivelor
acestui mod nou de predare este nevoie de potrivite pentru acest tip de învățare pentru
parcurgerea unor etape de formare a dascălilor, mulți dintre elevii din mediul rural; conexiuni de
de familiarizare a acestora cu platformele cele internet de mică viteză care conduc la limitări
mai eficiente, care oferă suport de învățare tehnice de utilizare a platformelor educaționale;
flexibil. Tendințele de oferire de resurse fără stimulare continuă a elevilor pentru învățare
educaționale deschise sunt etape foarte eficiente prin elemente interactive, antrenante, alternate
dacă se adaptează la specificul elevilor. Nu cu metode clasice de predare, elevul poate
există o rețetă „universală” de predare. ajunge la plictiseală; unele discipline pot fi
Resursele educaționale deschise necesită o tratate cu superficialitate din cauza altora
atenție sporită în elaborare, iar o avizare a lor se considerate mai importante, la care se primesc
impune cu scopul prevenirii erorilor de predare multe teme; unele teme pot fi obositoare pentru
a unor informații greșite etc. Fiecare dascăl elevi dacă nu se abordează metode interactive de
responsabil utilizează conștient și responsabil evaluare, rezolvare a unor sarcini de învățare;
acele platforme care sunt preferate de elevi, sunt feed-back-ul poate fi omis uneori de unii
mai ușor de folosit și sunt accesibile tuturor dascăli, însă acesta reprezintă un real stimul
elevilor. Elevii din clasele V-XII beneficiază de pentru participarea elevilor la învățare.
suport informatic în cadrul orelor de
informatică, respectiv tehnologia informației și Da, viitorul educației este digital, dar pentru
comunicare, deci aceștia sunt oarecum aceasta trebuie elaborate politici educaționale
familiarizați cu tehnicile de redactare, utilizare a fundamentate pe studii serioase, pertinente,
internetului și poștei electronice, dar și a concrete. O ipoteză de studiu, sau cel puțin de
platformelor online de învățare. Măsura de a reflecție pentru toți actorii implicați în educație
preda online folosind platforme de învățare este ar suna astfel: „Predarea clasică, la clasă, trebuie
eficientă dacă elevii parcurg anumite etape de completată cu cea online, interactivă, pentru a o
familiarizare, de formare, de acomodare cu eficientiza, pentru a dezvolta autonomia de
acestea, iar pasul se poate face prin includerea învățare și perfecționare, capacitatea de adaptare
în programa de informatică și T.I.C. a acelor a elevilor la nou”.
componente de online elevilor de la ciclul Mentalitatea progresului trebuie să includă și
primar. Poate că pare o măsură timpurie pentru noile tehnologii, viziuni inovatoare și eficiente
acești elevi, însă digitalizarea este o realitate, iar pentru dezvoltare și perfecționare educației cu
tinerii învață foarte repede, prin exersare, scopul declarat al binelui tinerilor, la care
metodele de utilizare a acestor platforme. suntem chemați toți să contribuim.
O atenție sporită trebuie acordată domeniului În concluzie, educația online este o realitate pe
protecției datelor personale. Elevii nu au conturi care trebuie să o primim cu deschidere, dar fără
de e-mail sau pe alte platforme din cauza vârstei interacțiunea față în față, în cadrul organizat,
și a legislației privind protecția datelor dispar sau sunt diminuate serios multe elemente
personale. Utilizarea platformelor online, absolut necesare sufletului învățăceilor:
sesiunile video online reprezintă provocări încurajarea, compasiunea, interacțiunea reală,
privind protecția acestor date. De aceea, este directă, concretă și eficientă, corectarea, tactul
nevoie de preluarea unor acorduri de la părinți/ pedagogic, sfatul etc.
tutorii tinerilor privind protecția datelor
personale ale elevilor.
Prof. Bîrsan Ioan-Dumitru
Părinții au oportunitatea de a observa și
Școala Gimnazială Batoș, jud. Mureș
cuantifica măsura în care elevii participă și
22 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
ARTICOLUL 7

Inovația didactică și
transformarea digitală în
învățământ
PREZENTARE

Articolul „Inovația didactică și Inovația didactică și transformarea digitală în învățământ


transformarea digitală în sunt concepte strâns legate. Putem spune că transformarea
învățământ” îşi propune să digitală este procesul prin care facem o organizație mai
răspundă la următoarele eficientă prin utilizarea tehnologiei. Aceasta presupune
întrebări: Se realizează
progrese în experiența de
încorporarea instrumentelor digitale în multe dintre
învățare a elevilor? De ce este procesele instituției, dar, mai ales, implică gândirea digitală
important să lucrăm și acest lucru afectează toate domeniile activității, adică nu
creativitatea ca aspect este doar o problemă a domeniului IT ci și marketing,
transversal în formare? De ce producție, logistică, resurse umane, servicii pentru clienți
subiectul neuroștiinței este la
modă și face totul neuro?
etc.
Totodată s-au urmărit şi cele
Conceptul de transformare digitală implică schimbare, iar
mai interesante tendinţe
educaţionale. S-au luat în schimbările trebuie gestionate corespunzător. Punctul de
calcul posibilitatea de a plecare este să cunoașteți cultura organizației și să
proiecta situații simulate, de a sensibilizați toți oamenii care o fac la avantajele competitive
permite reproducerea ale acestui proces de schimbare. De fapt, rezistența la
scenariilor de învățare în care
schimbare în fazele incipiente este bine cunoscută atunci
persoana poate dezvolta
strategii și chiar emoții foarte când fluxurile de comunicare în companie (comunicare
apropiate de ceea ce ar putea internă) nu transmit în mod adecvat nevoia și îmbunătățirile
avea într-un mediu real. pe care le presupune transformarea digitală a organizației.
Articolul de faţă evidenţiază şi
lucrurile care trebuie evitate Cea mai mare provocare este legarea instruirii cu realitatea
într-un proces de formare, elevilor. Prin urmare, primul pas este identificarea nevoilor
respectiv cele care trebuie specifice și, pe baza acestui scenariu, construirea unei
făcute întotdeauna într-un
proces de formare.
acțiuni de formare care să aibă sens nu numai în ceea ce
privește conținutul, ci și în calendarul și metodologiile care
trebuie utilizate, atât în format electronic, cât și față-față sau
combinat.
Din partea formatorului, principala provocare este crearea
unui climat de participare care să permită generarea
cunoștințelor. Trebuie să presupunem că, în ciuda pregătirii
prealabile a materialelor și activităților care urmează să fie

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 23


utilizate, la oferirea instruirii, trebuie să știm să instrumente sau aplicații utilizează elevii în
detectăm dinamica fiecărui grup pentru a ne viața lor de zi cu zi și să se încerce să se
adapta strategia. „pirateze” utilizarea lor în clasă pentru a le oferi
o abordare didactică. Dimpotrivă, cu alte ocazii,
Tendințe educaționale interesante experiența de învățare se îmbogățește doar prin
„Învățarea este experiență, orice altceva este reducerea „zgomotului”, adică eliminarea
informație”. În acest sens, este foarte interesant tuturor accesoriilor și punerea accentului pe
tot ceea ce tehnologia poate oferi în ceea ce ceva la fel de simplu și natural ca conversația cu
privește experiențele imersive prin realitatea elevul.
virtuală hiperrealistă. Se ia în calcul
posibilitatea de a proiecta situații simulate, de a De ce este important să lucrăm creativitatea
permite reproducerea scenariilor de învățare în ca aspect transversal în formare?
care persoana poate dezvolta strategii și chiar Pentru că trăim într-un mediu complex în care
emoții foarte apropiate de ceea ce ar putea avea ne confruntăm cu noi probleme care necesită
într-un mediu real. soluții inovatoare. Cu ceva timp în urmă, am
citit un articol interesant în care problemele
Pe de altă parte, în epoca datelor (XXI), actuale erau explicate pe baza a două categorii,
învățarea analitică reprezintă un salt calitativ puzzle-uri și mistere. În primul rând, adică
important spre personalizarea itinerariilor și puzzle-urile, strategia de a găsi soluția este să
strategiilor de formare. Este vorba despre căutăm acea informație care încă ne lipsește.
posibilitatea de a acționa în timp real pentru a Modul de a face față puzzle-urilor necesită
îmbunătăți impactul învățării și chiar a anticipa punerea accentului pe căutare și/sau colectarea
situații potențial negative în timpul de date.
antrenamentului.
La rândul său, în mistere, toate informațiile sunt
Un alt aspect este evoluția rolului didactic. înaintea noastră, dar trebuie să le interpretăm
Rolul profesorului sub o paradigmă transmisivă pentru a avea sens. Ei bine, problemele care
își pierde sensul în favoarea îndrumării. În acest există astăzi seamănă mai mult cu un mister
sens, merită clarificat faptul că mentorul decât cu un puzzle. Multe informații ne sunt
îndrumă și însoțește propriului proces de disponibile, de multe ori mai mult decât este
învățare. Prin urmare, dacă avem în vedere necesar, dar provocarea constă în a-l înțelege .
importanța crescândă a învățării bazate pe Evident, pentru a rezolva aceste tipuri de
proiecte, munca de mentorat și rolul de mentor provocări este esențial să ne concentrăm pe
devin esențiale. realitatea bazată pe hibridizarea cunoștințelor,
Se realizează progrese în experiența de deci avem nevoie de un model educațional care
învățare a elevilor? să stimuleze creativitatea.
În domeniul tehnologic, fiecare dispozitiv și/sau De ce subiectul neuroștiinței este la modă și
aplicație nouă ne oferă noi posibilități face totul neuro?
educaționale, cu toate acestea, viteza cu care Trebuie să pornim de la faptul că cunoașterea
suntem capabili să le încorporăm în formare cu funcției creierului este un subiect care ne
sens pedagogic este lentă și adesea executată captează rapid atenția. În plus, în prezent avem
inadecvat. Sunt mulți profesori bine intenționați noi tehnici care facilitează cercetarea și
care fac eforturi pentru a-și îmbunătății publicarea a numeroase articole științifice
activitatea lor didactică. (lucrări) pe această temă.
Posibilitățile de îmbogățire a experienței de În domeniul instruirii, avantajul de a putea
învățare sunt multe, dar nu este vorba de a pune susține practici educaționale în cunoștințe
în practică tot ce putem gândi, ci de a analiza în științifice despre modul în care funcționează
ce măsură putem îmbunătăți procesul de creierul este incontestabil. Cu toate acestea,
antrenament. Uneori, constă în a vedea ce există o linie fină între cunoașterea științifică și

24 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Evidenţierea şi a
lucrurilor care trebuie
evitate într-un proces de
formare, respectiv cele
care trebuie făcute
întotdeauna într-un
proces de formare.

pseudoscientist, acesta din urmă fiind cel care 2. Să minți. Dacă nu știți cum să răspundeți
pătrunde multe dintre strategiile didactice. la o întrebare pe care vi-o adresează studenții, nu
mințiți.
Pe de altă parte, utilizarea termenului neuro se
datorează faptului că unele companii și Lucruri care ar trebui făcute întotdeauna
profesioniști îl folosesc pentru a obține într-un proces de formare
credibilitate și, prin urmare, face parte din 1. Analizați-vă publicul, deoarece vă va
strategia lor de a atrage noi clienți. permite să aveți un control mai mare asupra
modului în care ar trebui să vă apropiați de
Lucruri de evitat într-un proces de formare antrenament.
1. Să întârzii. Trebuie reținut faptul că 2. Discutați despre regulile jocului pentru a
pentru o pregătire față în față veți avea nevoie reduce nivelul de incertitudine și a stabili un
de timp pentru a cunoaște spațiul și pentru a testa cadru.
dispozitivele pe care le veți folosi (laptop,
proiector, conexiune la Internet). Dacă este un Prof. Boca Dana-Emilia
webinar, ar trebui să demonstrezi că totul Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg. Mureș
funcționează.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 25


ARTICOLUL 8

Provocări și probleme
instructive în educația
digitală
PREZENTARE

Educația este o instituție O caracteristică importantă a secolului XXI este rapiditatea


culturală în care interacțiunea schimbărilor pe care le experimentăm și gradul în care
dintre cultura educației și aceasta afectează diferite aspecte ale vieții noastre. Acestea
tehnologie a fost profundă și
transformatoare. Instituțiile
au avut efecte de amploare asupra vieții cotidiene și vor
moderne de educație se continua, fără îndoială, acest lucru. Datorită tehnologiei
confruntă cu provocări și digitale, omniprezentă acum la nivel mondial, viața
probleme. Nu numai că trăim oamenilor este dramatic diferită de ceea ce a fost chiar acum
într-o perioadă de schimbare douăzeci de ani. De asemenea, dezvoltarea inteligenței
rapidă a informațiilor, a
calculatorului și a tehnologiei
artificiale în ultimii ani presupune ca multe funcții și
de comunicare, ci trăim într-o experiențe umane să fie pregătite pentru a fi înlocuite sau
perioadă în care adaptarea redefinite. Deși tehnologia este un factor important,
acestor tehnologii la educație schimbările care au loc nu sunt doar economice sau legate
este o strategie primară de producție, ci se regăsesc și în sferele sociale, educaționale
pentru a aborda diversitatea
provocărilor și problemelor
și culturale, afectând țările, comunitățile, familiile și
instructive cu care ne indivizii.
confruntăm. Trăim într-o nouă
eră a pozitivismului, unde ne Procesele actuale de predare și învățare diferă de cele din
îndreptăm către metode trecut, unde orele se desfășoară direct (față în față) sau de
științifice, de măsurare, metodele tradiționale de învățare unde învățarea este
invenție și inovație centrată pe profesori, care folosesc ajutoare vizuale sub
tehnologică ca mijloc principal formă de diapozitive, afișe și panouri. Odată cu aplicarea și
prin care răspundem la
întrebări și probleme. popularizarea tehnologiei în toate domeniile de viață s-au
schimbat mediile de învățare, caracteristicile elevilor și
abilitățile profesorilor. Introducerea tehnologiei digitale în
educație are potențialul de a schimba procesul de învățare și
predare. Cercetările actuale s-au concentrat în principal pe
impactul tehnologiei asupra performanțelor de învățare sau
a eficienței predării, însă s-a acordat puțină atenție
impactului avut asupra elevilor și profesorilor ca urmare a
folosirii noilor tehnologii. Promisiunea noilor tehnologii
este că poate oferi pentru fiecare elev soluții raportate la
nevoile sale educaționale. Este un mediu captivant și extrem
de receptiv care poate aduna conținut în funcție de interesul

26 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Educația digitală se
referă atât la furnizarea
educației prin tehnologii
digitale, cât și la
educația celor care
învață să utilizeze
instrumentele digitale în
mod eficient.

lor, poate răspunde nevoilor individuale de ritm nou rol este provocator și necesită o abordare
și nivel, se potrivește stilului și formelor culturii diferită în dezvoltarea carierei profesorilor.
tinerilor, poate lega sala de clasă de locul de
muncă și, astfel, permite profesorilor să ofere Educația digitală se referă atât la furnizarea
mult mai mult din ceea ce numai ei pot face educației prin tehnologii digitale, cât și la
pentru elevii lor. educația celor care învață să utilizeze
instrumentele digitale în mod eficient. Aceasta
Educația se află într-o fază tranzitorie între oferă instruire de înaltă calitate și acces la
trecutul său fără tehnologia digitală și viitorul conținuturi provocatoare, feedback prin
său conștient de ea. Viitorul educației trebuie să evaluare formativă, oportunități de învățare
fie cu siguranță unul în care se extinde oricând și oriunde și instrucțiuni individualizate
capacitate de utilizare sofisticată a tehnologiei pentru a se asigura că toți elevii își ating
digitale. Ca orice întreprindere modernă, potențialul maxim. Explorarea utilizării
educația învață și se adaptează la oportunitățile tehnologiilor digitale creează profesorilor
oferite de tehnologiile informației și posibilitatea de a proiecta oportunități de
comunicațiilor. Tehnologiile de învățare învățare activă la disciplinele pe care le predau
realizează o accelerare a acestui proces, și de a realiza o experiență educativă care să-i
deoarece ciclurile de învățare ale sistemului de ofere elevului motivație, oportunitate și sprijin.
învățământ sunt lungi, în timp ce cele ale
mediului său imediat – cultura tinerilor, cererile Educația digitală cuprinde multe fațete,
de angajare, cunoștințele științifice – sunt scurte instrumente și aplicații diferite pentru a sprijini
și se schimbă tot mai rapid. Activitățile de profesorii și elevii, inclusiv cursuri online,
învățare în care este implicata tehnologia învățare mixtă sau hibridă sau conținut și resurse
informațională implică patru tipuri principale de digitale. În plus, poate fi folosită pentru
lucrări practice: exerciții, experimente, oportunități de învățare profesională pentru
demonstrații și investigații. Prin urmare, profesori și pentru a oferi experiențe de învățare
profesorii trebuie să fie capabili să utilizeze personalizate elevilor.
diferitele tehnologii și, de asemenea, să poată Educația digitală nu mai este văzută ca un
proiecta, ghida și evalua proiectele elevilor. instrument tehnic și administrativ care există pur
Resursele și serviciile trebuie să fie coordonate și simplu pentru a furniza conținut. Examinarea
împreună cu colegii și alți profesioniști. Acest unor diferite perspective asupra proiectării și
desfășurării eficiente a activităților de învățare

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 27


urmărește a se asigura că dezvoltarea viitoare existenței unei generații de elevi digitali care
este condusă de pedagogie. Regândirea intră în școli cu caracteristici comportamentale
pedagogiei pentru o epocă digitală este o și preferințe de învățare diferite față de generația
discuție critică a problemelor care privesc anterioară de elevi. Alți autori consideră că
proiectarea, schimbarea și reutilizarea nativii digitali au intrat în școală, iar obiceiurile
activităților de învățare. Aceasta oferă lor de comportament și gândire nu sunt cu totul
instrumente pe care profesorii le pot aplica diferite de cei care pot fi considerați imigranți
propriilor preocupări și încorporează o varietate digitali. Cercetătorii consideră că elevii variază
de contexte, inclusiv moduri de învățare față în foarte mult în funcție de gen, medii
față, autodirecționate, combinate și de la socioeconomice, țări și regiuni, luând în
distanță, precum și o serie de teorii ale învățării considerare utilizarea tehnologiei și preferințele
și roluri ale tehnologiei. Subiectele discutate de învățare.
includ activități specifice pentru obținerea
rezultatelor învățării, utilizarea tehnologiilor Cu toate avantajele aduse de tehnologia digitală,
pentru învățare și rolul lor în proiectarea în cazul dezvoltării copiilor, aceasta este o sabie
educațională a sistemelor actuale și a evoluțiilor cu două tăișuri care trebuie utilizată cu prudență.
viitoare, competențele și abordările elevilor, Există dovezi considerabile că, dacă nu este
proiectarea tehnologiilor mobile, dezvoltarea utilizată cu atenție, tehnologia poate genera cu
practicii, durabilitate, bariere organizaționale și ușurință o interacțiune pasivă nefavorabilă
comunități de învățare. dezvoltării copiilor. Atunci când copiii sunt
mici, implicarea digitală riscă să înlocuiască
Multe dintre strategiile instituționale și legătura cu lumea fizică, naturală și socială, în
organizaționale pentru educație atribuie detrimentul lor. Pe măsură ce cresc, aceasta
tehnologiei digitale doar sarcini marginale tinde să le afecteze dezvoltarea socială și
implicate în îmbunătățirea sistemelor actuale de emoțională, generând probleme care nu au fost
susținere a educației, nu spre sarcina observate înainte sau care devin mai intense în
transformatoare a schimbării acestora. timp. La fel de nechibzuit este faptul ca
tehnologia digitală să fie utilizată de copii fără a
Deoarece viața elevilor astăzi este saturată de ține cont de diferitele dimensiuni implicate.
media digitală într-un moment în care creierul Obținerea unor rezultate optime implică
lor încă se dezvoltă, rezultate unor cercetări au depășirea retoricii bazate pe piață pentru a oferi
sugerat că utilizarea acesteia a afectat profund o expunere atentă a copiilor la tehnologie, de
abilitățile, preferințele și atitudinile elevilor preferabil începută la o vârstă mai mare, în timp
referitoare la învățare. Unii cercetători susțin că ce se educația se concentrează pe relațiile care
generația de astăzi a elevilor se comportă diferit sprijină dezvoltarea lor. Este interesant faptul că
față de generația anterioară, deoarece au fost mai multe persoane-cheie responsabile de
cufundați într-o lume infuzată cu tehnologii răspândirea tehnologiei, inclusiv Bill Gates și
digitale. Se susține că ei învață diferit, prezintă Steve Jobs, au ales să-și crească copiii lor pe
caracteristici sociale diferite și au așteptări stiluri de viață ce implică utilizarea tehnologiei
diferite față de viață și învățare. Se consideră că la un nivel scăzut, iar educația lor a fost
această generație digitală de elevi preferă mai încredințată unor școli care s-au concentrat mai
mult învățarea activă decât cea pasivă, folosind mult pe interacțiunea umană decât pe utilizarea
tehnologii digitale și colaborând la finalizarea tehnologiei, și asta chiar în timp ce companiile
muncii. Cu toate acestea, alți cercetători au lor au muncit din greu pentru a produce și vinde
susținut că, deși tehnologiile digitale sunt tehnologie digitală pe tot globul.
asociate cu schimbări semnificative în viața
tinerilor, nu există dovezi ale unei rupturi grave
între tineri și restul societății în ceea ce privește Prof. Gabriel Bocean
învățarea. În general, dezbaterea actuală despre Colegiul Tehnic Reșița
nativii digitali poate fi interpretată în două
moduri. Prima modalitate se referă la admiterea

28 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 9

Introducerea mijloacelor
digitale în procesul de
învăţămant
PREZENTARE

Integrarea tehnologiei În şcoală introducerea internetului şi a tehnologiilor


informatice în educație va moderne duce la schimbări importante în procesul de
deveni, în cele din urmă, o învăţamânt. Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a fi
componentă integrantă a efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul
acesteia, ducând la schimbări
importante în ceea ce privește
interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu
atât modul de predare- profesorul.
evaluare al profesorului, cât și
modul de învățare al elevului. Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată
Învățarea digitală transformă pe calculator prezintă avantaje şi dezavantaje. Ca avantaje
dorința insistentă a copiilor de putem aminti:
a petrece cât mai mult timp în 1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă
fața calculatorului pentru a se la condiţii de schimbare socială rapidă;
juca, o reală problemă cu care
se confruntă cât mai mulți 2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor
părinți, într-un mare avantaj. prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor;
În cadrul instruirii asistate de 3. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
calculator elevii își antrenează 4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
abilități importante, precum 5. Dezvoltarea culturii vizuale;
memoria, atenția, gândirea
logică, inteligența emoțională, 6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi
fiind stimulați să lucreze în ulterior utilitatea;
echipă. 7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a
calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice,
de tabele;
8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de
muncă independentă;
9. Asigurarea alegerii și folosirii strategiilor adecvate pentru
rezolvarea diverselor aplicaţii;
10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având
posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de
secvenţa anterioară;
11. Dezvoltarea gândirii astfel încât pornind de la o
modalitate generală de rezolvare a unei probleme elevul îşi
să poată găsi singur răspunsul pentru o problemă concretă;
12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 29


13. Metode pedagogice diverse; - secvenţe de pregătire pentru transmiterea
14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită informaţiilor;
prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între - formularea întrebărilor;
educat şi educator. - rezolvări de exerciţii şi probleme;
- prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea
Cu toate acestea, avem şi dezavantaje: unor probleme tip;
1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce - proiectarea de grafice, de diagrame;
la pierderea abilităţilor practice, de calcul și de - aplicaţii practice;
investigare a realităţii; - demonstrarea unor modele;
2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la - simularea unor fenomene, a unor experienţe şi
negarea dialogului profesor – elev; interpretarea lor;
3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără - simulatoare pentru formarea unor deprinderi
un scop precis în timpul orelor, poate provoca (conducere auto, dactilografie);
plictiseală, monotonie; - simularea unor jocuri didactice;
4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă - evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare;
oră, ceea ce constituie un impediment pentru o - organizarea şi dirijarea învăţării independente
bună parte a populaţiei României, fiind pe baza unor programe de învăţare, etc.
accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară
bună. Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca
mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace
Obiectivele educației digitale, ale predării didactice, este caracterul interactiv al procesului
online: învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a
• Predarea cunoştinţelor în maniera calculatorului în instruire, acesta nu înlătură
tehnologiilor audiovizuale; celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a
• Instruirea individualizată; cadrului didactic.
• Facilitarea diverselor activităţi specifice
procesului instructiv-educativ; Calculatorul este un mijloc didactic care se
• Informatizarea orientării şcolare şi integrează în contextual celorlalte mijloace,
profesionale; amplificându-le valenţele instructiv-formative,
• Utilizarea calculatoarelor ca instrumente completându-le atunci când este necesar.
administrative în şcoli. Introducerea calculatorului în procesul didactic
şi învăţarea asistată de calculator prefigurează
Formele sub care poate fi utilizat calculatorul în doar schimbări calitative în tehnologia
activităţile didactice: didactică, domeniu care asigură scurtarea

30 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ZOOM - Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea copiilor cu CES, deseori interacţiunile cu
aceştia fiind evitate de colegi.

timpului de evaluare obiectivă a calităţilor de învăţare, oferă un acces real la o calitate mult
mijloacelor de învăţământ şi a metodelor. îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu dizabilităţi.
• Creşterea motivaţiei
Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot TIC influenţează motivaţia unui copil şi
mai mult folosită în scop educaţional prin abilitatea acestuia de a pune în practică
mijloace de prezentare, stocare şi procesare a cunoştinţele însuşite, până la formarea şi
informaţiei. Această tehnologie este deosebit de consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru.
valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi, în • Facilitarea colaborării şi lucrului în echipă
mod deosebit, a celor cu cerinţe educaţionale TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în
speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de clasă, multe programe fiind folosite pentru a
mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca stimula elevii să lucreze în echipă. Munca în
prin folosirea unei taste să indice o alegere, să echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea
exprime dorinţe, necesităţi. copiilor cu CES, deseori interacţiunile cu aceştia
Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un fiind evitate de colegi.
mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care Datorită tehnologiei informaţiilor şi
elevii reuşesc să exploreze idei, să dobândească comunicaţiilor s-au deschis noi domenii,
anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind nebănuite anterior, care le-au revoluţionat pe
din ce în ce mai personalizat, individualizat şi cele vechi. Printre acestea se numără şi educaţia,
eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale care a atins standarde noi şi are o evoluţie
utilizării TIC în procesul educaţional al copiilor uimitoare.
cu cerinţe educaţionale speciale:
• Promovarea accesului fizic al persoanelor cu Prof. înv. primar Bouleanu Anca Maria
dizabilităţi; Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Tg.Jiu,
TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai jud. Gorj
mică mişcare într-un răspuns la unele solicitări

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 31


ARTICOLUL 10

Tradiționalism sau
informatizare în învățământul
românesc?
PREZENTARE

Învățarea digitală înlocuiește Trăim o peiroadă în care este recomandat să uităm de


din ce în ce mai mult metodele metodele pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală și
educaționale tradiționale. trebuie să gândim la abordarea altor tehnici de predare și
Educația copiilor noștri este o învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale.
prioritate și are nevoie de o
atenție pe măsură. Creșterea
Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de
implicării elevilor în procesul la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la
educațional cu ajutorul utilizarea unor programe și echipamente software elaborate.
instrumentelor și tehnologiilor Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este
de învățare digitală este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol
dovedită. Ajutând copiii să
gândească în afara cadrului
crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să
tradițional și rigid de învățare, fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar
prin instrumente și metode astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.
digitale, le este stimulată Educația digitală îi face mai deștepți pe elevi.
creativitatea și le oferă
sentimental de încredere în Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor
propriile capacități. Era abilități auto-didactice eficiente de învățare. Aceștia devin
digitală în educație prinde un
capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța,
contur tot mai clar. Acest
mediu inteligent de predare le găsesc și utilizează resursele online, și aplică informațiile
poate oferi elevilor modalități inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește
noi de a utiliza creativ eficiența și productivitatea. Pe lângă implicarea mai mare a
informația. Iar inteligența elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă
artificială, care va pătrunde la abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării
un moment dat și în sistemul
educațional românesc, va fi raționamentului analitic. Copiii care explorează întrebări
capabilă să creeze algoritmi deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață
complecși de evaluare – să ia decizii mai coerent, spre deosebire de memorarea
pentru ca procesul de învățare temporară a lecțiilor din manual. Spre exemplu, jocurile
să-și arate roadele reale.
interactive și de îndemânare sunt instrumente excelente care
îi învață pe copiii să se disciplineze, pentru că în astfel de
jocuri e nevoie să se respecte regulile și îndrumările pentru
a participa. De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că
jocul în sine le oferă satisfacții. Iar acest lucru îi ajută să-și
dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a
inteligenței emoționale, extrem de necesară la adaptarea

32 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


vieții de adult. Educația digitală îi motivează pe cele mai importante responsabilități ale
elevi, devenind mai responabili. Elevii care educației școlare. Soluțiile digitale de învățare
folosesc tehnologia digitală pentru a învăța pun accentul pe metode de învățare care sunt
devin mai implicați în acest proces și sunt mai constructive, colaborative și solicită implicarea
interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea
poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață de după școală.
într-un mod activ, angajat și implicat.
În contextul dinamicii locurilor de muncă, a
Digitalul oferă adesea o modalitate mai meseriilor care dispar și a celor care apar, este
interesantă și mai cuprinzătoare de informații. abosolut necesar ca în programele școlare să fie
Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului incluse metode noi de învățare și educație,
în școlile care folosesc deja instrumentele începând chiar de la școala primară.
digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. Instrumentele și tehnologia digitală de învățare
Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări și predare în clasele primare, secundare și licee
propriul progres, îi sunt sporite motivația și pregătesc elevii pentru studiile superioare și
responsabilitatea. Instrumentele digitale de carierele pe care le vor urma, ajutându-i să
învățare implică profesorii și părinții la un nivel dobândească abilități specifice, inclusiv
mai profund. Pe lângă profesori, și părinții pot familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-
folosi activități interactive pentru a încuraja motivația. De la impactul pe care il are asupra
interesul copilului în procesul de învățare. mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie
Aceștia pot explora, de asemenea, activități de pentru manuale și cărți, până la economisirea
învățare online cu copilul lor, care poate servi timpului prin acces rapid la informații, învățarea
drept extensie a ceea ce învață în sălile de clasă. digitală oferă o modalitate eficientă de reducere
Instrumentele și tehnologia digitală oferă a costurilor, de maximizare a resurselor și de
bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii sporire a impactului asupra elevilor și
în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a profesorilor deopotrivă. Progresul tehnologic
copilului. Toată lumea are de câștigat în acest rapid al ultimilor ani a determinat și o
proces al digitalizării procesului de învățare. modificare considerabilă a metodelor și
procedeelor de lucru din cadrul educației,
În ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la schimbând în același timp și percepția asupra
digital a influențat și maniera în care studiem. „tradiționalului“ și „modernității“.
La fel cum se tipărea presa cu șase secole în
urmă, această tranziție transformă educația Demonstrația, învățarea prin exercițiu sau
formală și creșterea oportunităților de învățare. asimilarea lecțiilor din manual sunt privite în
Învățarea digitală nu numai că permite elevilor acest moment ca niște metode ce trebuie serios
să acceseze tot mai multe informații, dar pot și actualizate – printr-o abordare mai pragmatică,
să se asigure că informațiile sunt adaptate mai aplicată și mai adaptată la realitatea vieții
nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta cotidiene. Vechea abordare nu mai captivează
fiecare elev să învețe în cea mai eficientă elevii, deoarece societatea și, implicit, gândirea
manieră, este cel mai important beneficiu al omului s-au schimbat. În prezent, aceste vechi
învățării digitale. Instrumentele și tehnologia metode de predare pot fi catalogate ca fiind
digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși „tradiționale“. Despre digitalizare se vorbea, cu
rapid informații cu alți profesori, în timp real. doar câteva decenii în urmă, ca despre un
Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a domeniu de dorit, situat undeva departe, în
învățării conectate, sălile de clasă din întreaga viitor. În prezent, datorită efortului global
lume își sporesc abilitățile de învățare, inovator și noilor achiziții, putem vorbi despre
experiența educațională și comunicare. platforme digitale în domeniul educației – nu
Alinierea și pregătirea elevilor la cerințele doar la nivel internațional, ci și la noi în țară. De
învățământului superior și pregătirea pentru o asemenea, e remarcabil că avem și o producție
carieră de la o vârstă fragedă a devenit una dintre autohtonă de software educațional. Dar lucrurile

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 33


sunt abia la început, pentru că implementarea riscând să credem că factorul uman e
acestor progrese în unitățile de învățământ dispensabil în educație, de vreme ce totul se
merge lent. găsește (și e mai atractiv) în lumea virtuală.
Metodele digitale au început să pătrundă în Bibliografie:
școlile românești de puțină vreme. În această https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-
scurtă perioadă, evoluția instrumentelor de digitale-vs-metodele-educatiei-traditionale/
https://mei.gov.md/ro/content/chiril-gaburici-educatia-digitala-
predare folosite în majoritatea școlilor a este-o-prioritate-pentru-o-societate-moderna-care-0
cunoscut un progres destul de neînsemnat. https://www.paginadepsihologie.ro/cum-putem-regandi-educatia-
pentru-a-o-aduce-in-topul-activitatilor-preferate-ale-copiilor-de-
Bineînțeles că metodele clasice nu trebuie azi-si-de-maine/
eliminate din procesul educațional, însă elevii și
profesorii au nevoie și de instrumente de Prof. ing. Bucurescu Iuliana
învățare actuale. Tehnologia modernă ar putea Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești, jud.
veni în sprijinul educației, cu condiția să fie Argeș
aplicată firesc și să nu înlocuiască predarea de
către profesor, să nu devină o sursă exclusivă de
informare și să nu se limiteze la jocuri practice,
ci să înglobeze și principiile teoretice. Fiindcă,
ușor-ușor, putem aluneca în extrema cealaltă,

34 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 35
ARTICOLUL 11

Generația digitală
Utilizarea Internetului permite implicarea acestuia nu doar
în accesări rapide ale informațiilor utile pentru o temă
specificată, ci și în stabilirea unor căi eficiente de relaţionare
PREZENTARE quasipermanentă între elevi și profesor. Astfel, apar
posibilităţi de încredinţare a unor sarcini pentru elevi şi în
Resursele Web au devenit afara contextului instituționalizat al şcolii, în locuri alese de
aproape indispensabile în professor sau în care se află elevul. Aceste sarcini pot fi
predare, învățare și evaluare.
Noile tehnologii oferă o gamă
pentru un elev sau un grup de elevi, trimise de unul sau mai
variată de aplicații, metodele mulţi profesori, coordonate, de asemenea, de la distanță.
convenționale de predare Resursele Web au devenit aproape indispensabile în
având din ce în ce mai mult o predare, învățare și evaluare. Noile tehnologii oferă o gamă
alternativă viabilă. Aplicațiile variată de aplicații, metodele convenționale de predare
Web sunt mult mai complexe,
accesibile și variate, astfel cei
având din ce în ce mai mult o alternativă viabilă. Aplicațiile
care învață pot accesa de Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei
acasă resursele necesare, care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu
doar cu câteva click-uri. câteva click-uri.
Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a
condus la nuanțarea modului clasic de a învăța. Astfel putem
observa ca ne îndreptăm spre o revoluție în educație; rolul
actual al profesorului, acela de intermediar al cunoașterii, își
pierde mult din pregnanță. Învățarea este orientată către
persoană, permițând elevilor/ studenților să-și aleagă
conținutul și instrumentele corespunzatoare propriilor
interese.
Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase
avantaje față de învățământul tradițional. Cursanții își pot
alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile
interese și pot accesa informațiile la propriul nivel. Timpul
nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind
mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învățare
sau îl pot încetini. De asemenea, acest tip de învățare
permite atât elevilor cât și profesorilor să interacționeze într-
o comunitate on-line fără a fi prezenți în același loc sau timp.
Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea
de:

36 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


În același timp însă, resursele Web pot influența învățământul într-un mod negativ.

Deși învățământul prin intermediul resursele


 a se informa, documenta si extrage web prezintă numeroase avantaje față de
informații utile dezvoltării lor profesionale învățământul tradițional, putem afirma faptul că
 a vizita site-ul ministerului, inspectoratului nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele
pentru a fi la curent cu noile programe mai eficiente. Este evident faptul că numărul
școlare și cu programele în derulare la care utilizatorilor de resurse web este în ascensiune,
pot participa; de asemenea, pot accesa iar odată cu aceștia și calitatea învățământului
forumuri dedicate cadrelor didactice și pot crește. Putem remarca de asemenea valențele
comunica cu colegi din alte școli pe teme de benefice pe care internetul le are în predarea,
interes comun învățarea sau evaluarea disciplinelor școlare și
 a accesa informații de pe site-uri de tip wiki faptul ca nu mai există multe domenii în care
(exerciții de auto-evaluare/ teste) resursele web să nu joace un rol fundamental în
 a declanșa desfășurarea unor rezolvarea problemelor curente. Invățământul
activități/aplicații de tip e-learning câștigă teren în fața celui
 a crea o bibliotecă on-line etc. tradițional, iar elevii aproape că asociază
In același timp însă, resursele Web pot influența internetul cu un veritabil profesor.
învățământul într-un mod negativ. In multe
universități, educație on-line este egală cu Bibliografie
http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-
postarea cursurilor pe o platformă de resurselor-web
Patti M. Valkenburg, Jessica Taylor Piotrowski, Generaţia digitală
specialitate. Desigur că acest lucru este absolut şi dependenţa de media, editura Niculescu, 2018
util, dar de multe ori informațiile nu mai sunt
asimilate de către elevi așa cum ar fi trebuit să Secretar șef Burlan Ioana
fie. Colegiul Național „Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 37


ARTICOLUL 12

Școala online - o provocare


pentru sistemul de
învățământ românesc
PREZENTARE
În ultimele luni școala românească a suferit multe
Educația digitală este o modificări. A fost nevoită să treacă de la tablă și burete la
realitate a lumii moderne, un lecții online și aplicații de videoconferiță, făcând un salt
domeniu în continuă uriaș, la început timid, fiecare pe cont propriu, apoi a existat
schimbare, care poate aduce o implicare activă din toate domeniile (de ex webinarele
beneficii enorme în sistemul
de educație, dacă este folosită
Microsoft pentru profesori). Abundența ofertei face alegerea
într-un mod eficient și adaptat. dificilă, însă drumurile deja cunoscute sunt cele mai
Ceea ce trebuie să avem în avantajoase. Contează foarte mult ca modul de utilizare să
vedere ca profesori este că fie uşor de însuşit, atât de profesori, cât şi de elevi, astfel
utilizarea unui instrument încât să devină o rutină. În ceea ce privește derularea cu
educațional sau „utilizarea
tehnologiei” reprezintă un
succes a unei ore online implică 3 componente, în egală
mijloc pentru atingerea măsură de importante:
obiectivelor. Lucrarea  Colaborare. O platformă sau o suită de aplicaţii
propune unele aspecte de necesare unde se crează, editează şi partajează
care trebuie să ținem cont documente între profesori şi elevi, plus adăugarea de
când alegem aplicațiile pentru
școala online. observaţii, note etc.
 Interacţiune în timp real. Adică o soluţie de video
conferinţă care să permită comunicare bidirecţională
de video, voce şi text. Important este să fie uşor de
utilizat, să permită formarea de clase virtuale
accesibile pe baza unor ID-uri şi să fie accesibilă de
pe orice tip de echipament.
 Resurse educaţionale digitale care să susţină
predarea. Domeniul este vast, atât ca tipuri de
conţinut – prezentări, lecții, fișe, imagini (utilizabile
în timpul lecţiei sau ca teme pentru acasă), cât şi ca
furnizori.
Profesorii programează și meeting-uri cu clasa de elevi.
Copiii sunt bombardați de atâtea solicitări, încât, într-o
reacție de protecție, le ignoră și nu mai sunt dispuși să le
facă, considerându-i pe profesori prea puțin empatici în
această perioadă de criză. La întâlnirile clasei cu profesorii,
elevii sunt plictisiți; unii simt nevoia să deranjeze ora; alții

38 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


stau tolăniți în pat, ba chiar în pijamale. Nu au Dezavantajele par a fi mai mari pentru profesori:
acea atitudine de respect pe care o impune sala nu au certitudinea însușirii cunoștințelor de către
de clasă și prezența profesorului. Elevii nu elevi, nu pot să fie evaluați toți elevii, nu li se
înțeleg conținuturile predate. Nu pot fi implicați pot verifica temele, nu poate fi eficientă
toți la răspuns. Într-un cuvânt, din perspectiva comunicarea etc. Starea de nemulțumire a
elevilor, această metodă de educație online nu profesorilor își are originea în propria lor
este eficientă deloc. Obișnuiți cu alte abordări, conștiință. Simt că nu sunt la eficiența lor
copiii simt nevoia să fie împreună, să învețe în maximă, că nu își pot face datoria așa cum și-ar
același spațiu și să socializeze în mod real, cu dori, că nu este eficientă această metodă.
colegii și cu profesorii. Metodele de predare online necesită o pregătire
Trebuie să se ia în calcul imposibilitatea tuturor și formare prealabilă. Suntem nepregătiți, din
elevilor de a deține echipamentele prin care să această perspectivă.
intre online cu profesorii. Din păcate, copiii de Profesorul actual poate și trebuie să devină un
la țară, care nu dețin mijloace tehnologice, sunt profesor digital care să sprijine dezvoltarea
defavorizați față de cei din oraș care au competențelor-cheie, acordând o atenție
laptopuri, PC-uri, tablete. Chiar dacă se dorește specială în ceea ce privește sporirea
o extindere a programului de învățare online, conștientizării de către toți elevii și colegii a
totuși, eficiența acestei metode de educație este importanței dobândirii de competențe-cheie și a
foarte scăzută pentru elevii cu rezultate slabe la legăturii acestora cu societatea. În contextul
învățătură. actual, creșterea și îmbunătățirea nivelului de
Un alt aspect care ține de perspectiva elevului, competențe digitale în toate stadiile procesului
este starea psihologică prin care trec copiii în de educație și formare, la nivelul tuturor
această perioadă. Din păcate, mulți profesori nu segmentelor populației se dovedește a fi nu un
reușesc să se transpună în situația copiilor, nu moft sau un vis, ci o necesitate.
trăiesc empatic starea elevilor. Ei știu că trebuie Atitudinea părinților vizavi de această metodă
să fie remunerați, fapt pentru care își fac datoria educativă online este cea mai diversă. Începând
și îi încarcă cu teme. Unii copii au gânduri de la nepriceperea unora de a folosi tehnologia,
negre, în aceste vremuri, și ar trebui consiliați, intrând în panică și disperare, până la admirația
măcar o dată pe săptămână. Profesorii ar trebui acestora pentru ceea ce fac profesorii, părinții
să gândească empatic, să se pună în situația sunt nevoiți să alerge câteodată între doi sau trei
copiilor, să-i înțeleagă și să nu-i streseze cu prea copii, între deschiderea unei sesiuni video,
multe teme, deoarece aceste lecții oricum se vor descărcarea unor fișe, realizarea împreună a
relua, după încheierea acestei situații. Dacă unor proiecte sau a unor teme. Au ajuns să fie
Ministerul a cerut profesorilor să păstreze mai epuizați decât copiii, din cauza solicitărilor
legătura cu elevii doar cu scopul consolidării, ar din această perioadă.
trebui să fie mai maleabili și să se conformeze. Concluzionând, dacă în alte țări au dezvoltat
Din perspectiva profesorilor, situația este de programe consistente, viabile, și au făcut
asemenea nuanțată. Cadrele didactice nu au cercetări prin care au demonstrat că educația cu
intrat într-o perioadă de vacanță, iar mulți sunt mijloace și resurse digitale este mai eficientă,
conștienți că materia nu poate fi parcursă doar luând măsuri pentru ameliorarea ei constantă,
dacă profesorul trimite lecția pe o platforma experiența de la noi din țară nu e suficient
educațională prin care colaborează cu elevii. pregătită și coordonată pentru a avea multe
Utilizarea unei astfel de platforme are și beneficii, ci, din contră, se pare că eșecul școlar
avantaje, precum stocarea materialului își va pune amprenta pe învățământul românesc
educațional pentru clasă, comunicarea eficientă în acest an școlar.
cu toți elevii, nu doar prin intermediul unui elev,
pe grupuri precum Whatsapp sau Messenger, Prof. Cîmpean Radu
partiționarea platformei pe canale de clase, Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia
posibilitatea de meeting cu întreaga clasă.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 39


ARTICOLUL 13

Educația digitală între


necesitate, obstacole și
soluții
PREZENTARE
În ultimii ani a avut loc o schimbare majoră privind modul
Prin această lucrare mi-am în care școlile abordează tehnologia. Apariția unui val de
propus să evidențiez cât de dispozitive și servicii mobile mai ușor de folosit și mai
important este pentru copii, accesibile, alături de dorința de a adapta educația la
părinți, profesori, autorități să generația de copii ”digitali”, cu așteptări complet noi în ceea
fie deschiși la tot ceea ce este
nou în domeniul tehnologiei,
ce privește procesul de învățământ, a dus la schimbarea
să accepte schimbările mai semnificativă a felului în care școlile înțeleg și practică actul
ușor, deoarece viața ne de învățare. În loc să folosească tehnologia doar ca pe un
întinde obstacole și provocări instrument adițional la mijloacele tradiționale de predare și
pe care le putem depăși mai învățare, multe școli folosesc tehnologia pentru a influența
ușor având această atitudine.
Bineînțeles că educația
în mod pozitiv actul educațional. Mai mult, în loc să o
digitală vine la pachet cu folosească înainte sau după ore, mulți profesori folosesc
avantaje și dezavantaje, dar tehnologia în timpul orelor pentru a stimula interacțiunea cu
dacă noi, oamenii, suntem și dintre elevi și a obține rezultate mai bune.
capabili să stabilim limite și Viața ne arată zilnic cât este de imprevizibilă, ne provoacă
priorități, atunci societatea are
doar de câștigat.
în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și capacitatea
de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte.
O soluție fericită în această perioadă de criză când școlile
sunt închise sunt produsele de învățare online, unde copiii
descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât
înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează.
Avantaje ale învățării online:
 Oferă posibilitatea învăţării continue (Lifelong
learning) şi dezvoltarea profesională.
 Elevii învaţă în mod independent, în ritmul lor, în
locul şi timpul pe care ei îl aleg. La dispoziţia
acestora stă un număr mare de discipline oferite de
diferite instituţii sau persoane fizice - profesori.
 Ritmul propriu - studenţii citesc materialele de
învăţat în pasul pe care ei îl aleg şi ori de câte ori
doresc.
 Locul de învăţare este liber ales - depinde de
mijlocul utilizat pentru distribuirea materialelor de
învăţat (învăţarea la locul de muncă, acasă ...).

40 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


 Oferta de teme pe care nu le oferă  Lipsa conexiunii la internet, a
cursurile / programele din această semnalului wi-fi uneori. Creşterea
regiune - elevii găsesc şi participă la costurilor la factura de telefon pentru
programele care îi interesează, chiar depăşirea traficului de date mobile.
dacă acestea nu sunt oferite de către Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
instituţii de învăţământ sau de afaceri din pierderea conexiunii. În unele cazuri,
localitatea în care stau sau lucrează. chiar lipsa echipamentelor IT.
 Posibilitatea de a participa la programe  Nemulţumirea privind utilizarea
de cea mai ridicată calitate şi prestigiu– platformelor online, necesitatea unei
elevul poate “participa” măcar la unele perioadei de adaptare, faptul că, pentru
cursuri oferite de instituţii de calitate sau că unii părinți merg la serviciu, copiii au
ţinute de specialişti, fără să fie nevoiţi să fost nevoiți să se descurce mai mult
plece din localitatea unde trăiesc. singuri.
 Alegerea modalităţii de învăţare –  Lipsa de interes a copilului pentru acest
învăţarea activă sau pasivă, nivele tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore -
diferite de interacţiune: “clasice” cadrul didactic controlează mai greu
materiale scrise pe lângă notiţele proprii, elevii, tentaţi fiind să discute între ei.
simulări interactive, discuţii cu alţi Copilul nu mai dă randament din cauza
cursanţi (e-mail, teleconferinţe,...), mai relaxării şi gândului că este acasă şi nu
multe componente multimedia - grafica, mai ia școala în serios.
animaţii, sunet... Dotorită provocărilor la care suntem supuși
 Încercarea practică a diferitelor deseori, trebuie să acceptăm faptul că este
tehnologii – se pot dobândi nu numai impetuos necesar să avem o mare disponibilitate
informaţii despre ceea ce se învaţă, ci şi de adaptare la nou şi tehnologie. Dar, oricât de
cunoştinţe suplimentare şi abilităţi folositoare ar fi tehnologia, oricât de mare ar fi
legate de utilizarea diferitelor tehnologii, progresul care vine al pachet cu aceasta, este
cursantul având posibilitatea a atinge şi esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul,
menține nivelul de “pregătire pentru fie el şi virtual, cu semenii.
secolul XXI”. Concluzionez prin a spune că trebuie să
 Învăţarea independentă şi interacţiune – acordăm mai multă importanţă sectorului
şi profesorii învaţă de la cursanţii care educaţional online, dar să nu excludem
caută individual noi surse de informare. învăţarea tradiţională. În mod deosebit copiii
Cele mai frecvente bariere întâmpinate în simt nevoia să se joace în grupuri, să alerge, să
timpul şcolii online din partea elevilor şi se îmbrățișeze cu colegii lor, ceea ce nu se poate
părinţilor: online.
 Copiii erau mult mai entuziasmați când
mergeau fizic la școală. Prof. înv. primar Cibu Eugenia
 Dificultăţi de utilizare a platformelor şi Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș, Jud. Alba
instrumentelor digitale pentru elevi,
părinţi, profesori.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 41


ARTICOLUL 14

Strategii privind utilizarea


noilor tehnologii în
educaţionale
PREZENTARE
În ciuda costurilor destul de ridicate, noile tehnologii de
Un studiu de caz recent informare şi comunicare [NTIC] sunt tot mai dorite şi mai
efectuat a pus în evidenţă că prezente în învăţământ. Presiunea vine din exterior- ele au
majoritatea covârşitoare a inundat lumea muncii şi a afacerilor- dar şi din interior, e
directorilor de şcoli, grădiniţe, drept nu atât dinspre profesori, cât dinspre beneficiari: elevi,
licee, departamente de
pregătirea personalului
studenţi, alţi participanţi. Schimbările pe care le produc nu
didactic, şefi de catedre, vizează prea mult conţinuturile, ci învăţarea. NTIC creează
titulari de curs îşi doresc sau un nou tip de situaţie educativă si deşi virtuţile acesteia nu
sunt tare mândri că au reuşit sunt încă bine descifrate, a devenit deja evident că
să achiziţioneze echipamente deprinderea comunicării cu aceste „cele mai uimitoare şi
de ultimă oră.
mai tulburătoare realizări ale omului” determină
modificarea felului în care are loc oricare altă învăţare.
Promovarea „noilor tehnologii educaţionale” nu se reduce
la achiziţionarea lor, ci este un proces mai complex, al cărui
început nu-l reprezintă tehnologiile; pentru ca noile
tehnologii să fie şi „educaţionale” este de demonstrat că ele
favorizează influenţarea omului în concordanţă cu
obiectivele educaţionale. Înainte de decide ce tehnologii
utilizăm, trebuie să precizăm clar obiectivele pregătirii,
natura învăţării, rolul profesorului şi al celui ce învaţă De
altfel, cercetările au demonstrat ca o anumită tehnologie
poate avea potenţialuri diferite în funcţie de scopul pentru
care este utilizată, astfel încât „dacă mergi într-o direcţie
greşită, tehnologia te duce acolo mai repede”. Problema nu
este dacă să le folosim, ci care dintre noile tehnologii de
informare si comunicare este mai potrivită pentru un anumit
scop, când pot fi utilizate si cum.
Ce tehnologii utilizăm în învăţământ?
Opţiunea pentru o anumită tehnologie se realizează în
condiţiile existenţei unui număr însemnat de perspective de
abordare şi de alternative posibile.
A. Destul de frecvent menţionată în literatura de
specialitate, instruirea asistată de calculator (IAC)
este o tehnologie specifică, centrată pe utilizarea

42 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


calculatorului şi a Internetului, însă ea nu specifice (alternativele c şi a), în paralel cu
acoperă varietatea situaţiilor de instruire efortul de adaptare a celor create de grupuri şi
şi, într-un plan mai larg, de educaţie. pentru interese exterioare instituţiilor şcolare.
Deja şi-au dobândit dreptul de a fi Deocamdată, mai cointeresaţi să se implice în
promovate şi alte tehnologii specifice acest proces se dovedesc nu cadrele didactice, ci
cum ar fi: instruirea interactivă prin elevii („Cum fac un referat, un proiect, chiar
radio şi TV, prin corespondenţă, prin tele <<copiuţe>> le introduc pe Internet, să le aibă şi
şi video conferinţe, prin satelit, alţii”). Dificultatea majoră pe care o resimt cei
universitatea deschisă, universitatea care îşi propun crearea softurilor educaţionale
virtuală etc. Lista tehnologiilor posibil vizează capacitatea de a lucra în grupuri
de utilizat în scopuri educaţionale s-a interdisciplinare. Crearea softurilor
diversificat spectaculos: Internet, CD- educaţionale cere timp, expertiză, finanţare şi
ROM-uri, e-mail, telefonie mobilă, mai ales, lucrul în grupuri interdisciplinare,
materiale multimedia ş.a., fiecare cu experienţă pe care cei din învăţământ, să
contribuţii specifice în ceea ce priveşte recunoaştem, nu prea o au.
maniera în care se învaţă. Prin urmare, C. Un alt set de alternative de răspuns la
avem de optat intre a promova NTIC în întrebarea „Ce tehnologii.....?” ar fi:
sens restrâns, adică instruirea asistată de a. NTIC din ultima generaţie, puternice,
calculator sau NTIC în sens larg, anume, performante şi scumpe?
educaţia asistată de noile tehnologii de b. NTIC mai puţin costisitoare, dar cu
informare şi comunicare, una dintre viaţă mai lungă de operare?
dimensiunile căreia este IAC. c. NTIC care satisfac nevoile specifice
B. Valorificarea flexibilă a potenţialului tipului de instituţie şi domeniului de
calculatorului, Internetului şi a unui, în pregătire şcolară sau academică?
creştere, număr însemnat de alte Un studiu de caz recent efectuat a pus în
tehnologii, cu efecte specifice dar şi evidenţă că majoritatea covârşitoare a
cumulate, presupune selecţia lor. De directorilor de şcoli, grădiniţe, licee,
aceea, un alt set de alternative de răspuns departamente de pregătirea personalului
la întrebarea „Ce tehnologii....?” ar putea didactic, şefi de catedre, titulari de curs îşi
fi: doresc sau sunt tare mândri că au reuşit să
a. NTIC create anume pentru achiziţioneze echipamente de ultimă oră. În
învăţământ ? acelaşi sens exercită presiuni comercianţii (mai
b. NTIC dezvoltate pentru sectoare mult decât producătorii), tinerii şi chiar unii
exterioare şcolii (armată, afaceri factori politici. Se pune întrebarea dacă este
etc.) ? peste tot şi oriunde nevoie, de exemplu, de cele
O parte dintre ele servesc si scopurilor mai moderne sisteme de operare şi de
educaţionale, pot fi achiziţionate, altele necesită conectivitate permanentă? Neluarea în
adaptări. considerare a obiectivelor educaţionale
c. NTIC raportate la obiectivele specifice şi chiar a faptului că schimbările în
educaţionale, oricare ar fi domeniul tehnologiilor sunt spectaculoase pe
producătorii („net-based education durata unui ciclu de pregătire şcolară, pot
providers”) ? conduce, la nivel de sistem, la cheltuieli
Chiar dacă în prezent se optează cel mai adesea insuficient sau deloc valorificate în interesul
pentru a doua alternativă (indiferent de tipul de învăţării. Cele mai multe dintre unităţile de
instituţie şcolară şi de nivelul sau de domeniul învăţământ care au reuşit să le aibă în dotare,
de pregătire, se caută a se achiziţiona cele mai foarte curând, vor începe să reclame
puternice computere şi cele mai performante incapacitatea de a le utiliza. Costurile
softuri) este în afirmare tendinţa de a se concepe întreţinerii, care deocamdată nu se iau în calcul
tehnologii care să se adreseze unor nevoi când se „dotează” şcoala, nu vor putea fi

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 43


Clasa viitorului

acoperite din fonduri proprii. Statisticile arată Bibliografie


că, în medie, acestea reprezintă 30-50% din [1] Toffler, Alvin, Al treilea val, Bucureşti, Editura Politică, 1983
[2] Haddad, D.W., Draxler, A., Technologies for education,
investiţia iniţială. Multe dotări sunt UNESCO, Paris, AED,
incompatibile cu starea sistemului electric din Washington, 2002, p.13
[3] Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi
şcoală („curge apă pe instalaţia electrică”), cu complementare, Bucureşti,
mobilierul, cu posibilitatile de asigurare a Editura Aramis, 2002, p.119.

securităţii echipamentelor sau a personalului de


întreţinere. Cioară Luiza Dana
Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara

44 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 15

Beneficiile educației digitale


vs. metodele educației
tradiționale
PREZENTARE
Adevărata provocare e aceea de a consolida creativitatea
Prezenta lucrare a urmărit să prin intermediul cursurilor online. Fiecare copil se naște plin
aducă în prim plan răspunsuri de creativitate, iar dezvoltarea acesteia este una dintre cele
cu privire la utilizarea corectă mai importante misiuni ale educatorilor. Creativitatea face
a noilor tehnologii în educație, ca elevii să devină mai buni comunicatori, să pună bazele
cu o prelungire a acestora și în
spațiul exterior școlii, prin care
unor relații de colaborare și să rezolve problemele. Îi
să se urmărească schimbarea pregătește să prospere în lumea de azi și să modeleze ziua
valorii și a rolului resurselor de mâine.
digitale și transformarea lor în Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele
instrumente de învățare. educaționale tradiționale.
Păstrarea încrederii în
potenţialul digitalizării
De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le
mijloacelor didactice depinde foloseam acum 10-15 ani la școală și trebuie să gândim la
de corecta înţelegere a abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe
decidenţilor şi actorilor instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării
procesului. digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și
simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor
programe și echipamente software elaborate, precum
platforma educațională Școala365.
Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este
integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol
crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să
fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar
astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.
Educația digitală îi face mai deștepți pe elevi. Instrumentele
digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-
didactice eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să
identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și
utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la
școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența
și productivitatea.
Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și
tehnologia digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care
stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care
explorează întrebări deschise folosindu-se de propria

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 45


imaginație și logică, învață să ia decizii mai Instrumentele și tehnologiile digitale
coerent, spre deosebire de memorarea temporară educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi
a lecțiilor din manual. ajută pe profesori să creeze și să administreze
Spre exemplu, jocurile interactive și de grupuri de lucru/comunicare. Astfel, câștigă
îndemânare sunt instrumente excelente care îi foarte mult timp și reușesc să raspundă nevoilor
învață pe copiii să se disciplineze, pentru că în fiecărui elev în parte, făcând educația mai
astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile productivă prin comunicare continuă și
și îndrumările pentru a participa. dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate
De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că folosind numai metodele tradiționale.
jocul în sine le oferă satisfacții. Iar acest lucru îi Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități
ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o interactive pentru a încuraja interesul copilului
caracteristică a inteligenței emoționale, extrem în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de
de necesară la adaptarea vieții de adult. De asemenea, activități de învățare online cu
asemenea, copiii își dezvoltă sentimente copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea
pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci ce învață în sălile de clasă. Instrumentele și
când dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și
tehnologia digitală. Devin mai încrezători și asimilarea de informații.
dornici să exploreze și să descopere lucruri În ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la
noi.Trăim vremuri incredibile, unde găsim tot ce digital a influențat și maniera în care studiem.
ne dorim online, inclusiv cursuri excelente ce La fel cum se tipărea presa cu șase secole în
pot susține educația tradițională, de la ce mai urmă, această tranziție transformă educația
buni si capabili profesori. Posibilitățile sunt formală și creșterea oportunităților de învățare.
infinite. Atunci de ce să nu le folosim pentru Învățarea digitală nu numai că permite elevilor
binele nostru suprem? să acceseze tot mai multe informații, dar pot și
Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind să se asigure că informațiile sunt adaptate
mai responabili. Elevii care folosesc tehnologia nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta
digitală pentru a învăța devin mai implicați în fiecare elev să învețe în cea mai eficientă
acest proces și sunt mai interesați să-și dezvolte manieră, este cel mai important beneficiu al
baza de cunoștințe, poate fără să-și dea dau învățării digitale.
seama, pentru că învață într-un mod activ, Instrumentele și tehnologia digitală oferă
angajat și implicat. Deoarece învățarea digitală profesorilor șansa de a împărtăși rapid
este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și informații cu alți profesori, în timp real. Prin
asimilat decât manualele voluminoase, putem îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării
spune cu certitudine că digitalizarea reprezintă conectate, sălile de clasă din întreaga lume își
un context mai bun, care oferă o perspectivă mai sporesc abilitățile de învățare, experiența
largă și activități mult mai atractive decât educațională și comunicare.
metodele tradiționale de învățământ. Acest lucru De asemenea, se creează un mediu care le
îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu permite profesorilor să se bucure de condiții
materialele de studiu. echitabile. În plus, școlile pot economisi bani,
În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai asigurând în același timp acces la materialele
interesantă și mai cuprinzătoare de informații. educaționale, așa cum fac școlile private
Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului scumpe. Creșterea implicării elevilor în procesul
în școlile care folosesc deja instrumentele educațional cu ajutorul instrumentelor și
digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. tehnologiilor de învățare digital. Alinierea și
Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări pregătirea elevilor la cerințele învățământului
propriul progres, îi sunt sporite motivația și superior și pregaătirea pentru o cariere de la o
responsabilitatea. vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai
Instrumentele digitale de învățare implică importante responsabilități ale educației școlare.
profesorii și părinții la un nivel mai profund Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe

46 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


metode de învățare care sunt constructive, Vor exista în continuare cursurile tradiționale
colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea împreună cu instrumentele și tehnologia
ce îi face să se adapteze la lumea de după școală. digitală, dar materialele de curs ar trebui să
În contextul dinamicii locurilor de muncă, a reprezinte un supliment la activitățile de la clasă
meseriilor care dispar și a celor care apar, este și mutate online pentru ca elevii să aibă acces la
abosolut necesar ca în programele școlare să fie acestea și în afara sălii de clasă. Astfel, orele de
incluse metode noi de învățare și educație, la clasă sunt mai eficiente, punându-se accent pe
începând chiar de la școala primară. dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în
Instrumentele și tehnologia digitală de învățare activități care au la bază comunicarea și
și predare în clasele primare, secundare și licee cooperarea între elevi. De asemenea, elevii au
pregătesc elevii pentru studiile superioare și posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda
carierele pe care le vor urma, ajutându-i să studiul chiar înainte de a veni la școală, dacă
dobândească abilități specifice, inclusive folosesc un instrument digital de învățare.
familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-
motivația.
Prof. înv. primar, Cîndea Ana-Maria
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu

În realizarea fișelor, trebuie să țineți cont de faptul că nu puteți


partaja foi de lucru preluate de pe alte site-uri web

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 47


ARTICOLUL 16

Educația online, o provocare


a sistemului de învățare
Trecerea de la învățarea față în față la învățarea online nu a
PREZENTARE
fost ușoară nici pentru profesori, nici pentru elevi,
reprezentând o provocare tocmai pentru că implica o
Din punctul de vedere al reconsiderare a modului în care eram obișnuiți să
profesorilor, părerile sunt interacționăm unii cu ceilalți. Din această cauză,
destul de divizate. Sunt cadre acomodarea cu această modalitate de comunicare a fost
didactice care înțeleg rostul și
utilitatea acestor activități,
treptată, graduală, evoluția fiind vizibilă de la o zi la alta.
reușind să valorifice Din punctul de vedere al profesorilor, părerile sunt destul de
potențialul acestei forme de divizate. Sunt cadre didactice care înțeleg rostul și utilitatea
învățare, precum și profesori acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei
care consideră că nu este o forme de învățare, precum și profesori care consideră că nu
formă veritabilă prin care pot
să-și manifeste potențialul de
este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste
educare a elevilor. potențialul de educare a elevilor. Dincolo de aceste aspecte,
o certitudine este faptul că nu am fost pregătiți pentru o
astfel de abordare a învățării (existând prea puține formări
ale cadrelor didactice în această direcție) și că este necesar
un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces
educativ să înțeleagă potențialul pe care îl are învățarea
online.
Având în vedere situația creată de suspendarea pe termen
lung a cursurilor, în contextul limitării consecințelor sau
efectelor negative create de această pandemie cât și
incertitudinea a ceea ce va urma în perioada următoare,
unitățile de învățământ au fost nevoite să adopte măsuri
pentru ca beneficiarii primari – elevii – să poată continua
activitățile didactice. Befeciarii secundari – părinții, terțiari
– comunitatea – au fost informați în parmanență asupra
modalităților de lucru. Astfel platformele folosite sunt
următoarele: Zoom, fișele de lucru au fost trimise prin
WhatsApp, Facebook Messenger.
A fost o măsură adoptată forțat, fără să aibă, însă, în
prealabil, pregătirea necesară. S-a stabilit aplicarea acesteia
imediat, cu toate că nu exista fondul necesar desfășurării
orelor așa cum se așteaptă elevii, profesorii și părinții.
Profesorii au fost forțați să își descarce platforme, să

48 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


utilizeze tot ceea ce cunosc și să învețe, cât de ascultat povești, au învățat poezii și alte
curând posibil să comunice cu elevii. Consider activități specifice grădiniței.
că adaptarea s-a efectuat, dar rezultatul nu e cel Deci… Școala online este o forma fără fond...
dorit. A fost adoptată forțat forma, dar nu s-a creat
Elevii cu ajutorul părinților au participat cu fondul!
drag, cu interes la activitățile propuse, au
desenat, au pictat, au colorat, au modelat, au Ana-Georgeta Cotuțiu

Elevii cu ajutorul părinților au


participat cu drag și cu interes la
activitățile propuse.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 49


ARTICOLUL 17

Rolul educaţiei digitale în


procesul de învăţământ
În ultimii ani a avut loc o schimbare majoră privind modul
PREZENTARE
în care școlile abordează tehnologia. Apariția unui val de
dispozitive și servicii mobile mai ușor de folosit și mai
O platformă utilă în perioada accesibile, alături de dorința de a adapta educația la
lecțiilor on-line este asq.ro. generația de copii „digitali”, cu așteptări complet noi în ceea
Pentru folosirea ei este ce privește procesul de învățământ, a dus la schimbarea
necesară înregistrarea
profesorilor și a elevilor pe
semnificativă a felului în care școlile înțeleg și practică actul
această platformă. Profesorii de învățare. În loc să folosească tehnologia doar ca pe un
pot folosi apoi materialele instrument adițional la mijloacele tradiționale de predare și
existente deja, peste 5400 de învățare, multe școli folosesc tehnologia pentru a influența
lecții, exerciții și teste sau pot în mod pozitiv actul educațional.
crea alte materiale noi.
Asociind lecția sau testul cu
Furnizarea de conținut digital deschide noi posibilități în
clasele la care predau, educație. Predarea tradițională a fost realizată în maniera „la
profesorii pot urmării ușor fel pentru toată lumea”, ceea ce a făcut ca, treptat, unii
progresul elevilor, materialele cursanți să fie lăsați în urmă, iar alții să nu poată progresa
parcurse, nota obținută la într-un ritm accelerat. Soluțiile educaționale bazate pe
teste sau greșelile făcute de
elevi.
tehnologii interactive contribuie la crearea unei experiențe
personalizate pentru elevii de astăzi. Există trei elemente
esențiale pe care educația digitală le aduce metodologiei
tradiționale de predare și toate cele trei îmbunătățesc
rezultatele învățării:
Conținutul digital. Este disponibil prin softuri educaționale,
laboratoare digitale sau platforme e-learning și care necesită
echipamente moderne, precum table interactive,
videoproiectoare, laptopuri, tablete, telefoane inteligente
sau alte dispozitive de redare a conținutului.
Distribuția în masă – Transformarea conținutului într-unul
digital simplifică distribuția și accesul la informații. Astfel,
se permite ca procesul de predare-învățare să se întâmple de
oriunde și oricând.
Învățarea personalizată – Este probabil cel mai mare avantaj
al educației digitale. Furnizarea de conținut digital lasă mai
mult timp profesorului să acționeze ca un ghid și facilitator
al experienței de învățare, ajutând elevii care au nevoie de

50 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


asistență suplimentară să înțeleagă conceptele Învățarea digitală nu numai că permite elevilor
cheie prin crearea de grupe pe diferite nivele și să acceseze tot mai multe informații, dar pot și
exerciții personalizate. să se asigure că informațiile sunt adaptate
Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta
este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns fiecare elev să învețe în cea mai eficientă
să joace un rol crucial în educație prin faptul că manieră, este cel mai important beneficiu al
îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și învățării digitale. Instrumentele și tehnologia
să-și extindă orizonturile, iar astfel să se renunțe digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși
la metodele tradiționale de educație. rapid informații cu alți profesori, în timp real.
Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a
elevilor abilități auto-didactice eficiente de învățării conectate, sălile de clasă din întreaga
învățare. Aceștia devin capabili să identifice lume își sporesc abilitățile de învățare,
ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și experiența educațională și comunicare.
utilizează resursele online, și aplică informațiile Alinierea și pregătirea elevilor la cerințele
inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest învățământului superior și pregătirea pentru o
lucru le sporește eficiența și productivitatea. carieră de la o vârstă fragedă a devenit una dintre
Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, cele mai importante responsabilități ale
instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă educației școlare. Soluțiile digitale de învățare
abilități de gândire critică, care stau la baza pun accentul pe metode de învățare care sunt
dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care constructive, colaborative și solicită implicarea
explorează întrebări deschise folosindu-se de elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea
propria imaginație și logică, învață să ia decizii de după școală. Ajutând copiii să gândească în
mai coerent, spre deosebire de memorarea afara cadrului tradițional și rigid de învățare,
temporară a lecțiilor din manual. Spre exemplu, prin instrumente și metode digitale, le este
jocurile interactive și de îndemânare sunt stimulată creativitatea și le oferă sentimentul de
instrumente excelente care îi învață pe copiii să încredere în propriile capacități.
se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e
nevoie să se respecte regulile și îndrumările Cruceru Mihaela Carmen
pentru a participa.
Copiii preferă să învețe prin joc deoarece
jocul în sine le oferă satisfacții iar acest lucru îi
Face învățarea
ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o mai atractivă
caracteristică a inteligenței emoționale, extrem
de necesară la adaptarea vieții de adult. De
asemenea, copiii își dezvoltă sentimente
pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci
când dobândesc noi deprinderi de a utiliza
tehnologia digitală. Devin mai încrezători și
dornici să exploreze și să descopere lucruri noi. Abordare flexibilă a
Pe lângă profesori, și părinții pot folosi
activități interactive pentru a încuraja interesul predării și învățării
copilului în procesul de învățare. Aceștia pot
explora, de asemenea, activități de învățare
online cu copilul lor, care poate servi drept
extensie a ceea ce învață în sălile de clasă.
Instrumentele și tehnologia digitală oferă
bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii
în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a
copilului. Toată lumea are de câștigat în acest
proces al digitalizării procesului de învățare.
Acces instantaneu
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 51
la cunoștințe
ARTICOLUL 18

Învăţământul online - o nouă


metodă de predare în situaţii
de criză sanitară
PREZENTARE
Cu toţii am fost luaţi prin surprindere când a fost anunţată
Invăţarea tradiţională ar putea sistarea cursurilor din cauza crizei sanitare. Atât elevii, cât
fi înlocuită parţial, într-un viitor şi profesorii se aflau în faţa unei noi provocări, aceea a
nu prea îndepărtat, cu continuării activitaţii şcolare online. Predarea online s-a
învăţarea online, fapt care s- dovedit grea la început, poate chiar mai grea decât predarea
ar traduce prin conceptul de
“homeschooling” care este
la clasă. Ei bine, dacă la clasă ştiam totul despre
deja destul de răspândit în predare/învăţare/evaluare, predarea online a fost o
unele tări cu un învăţământ de experienţă inedită, începând cu competenţele digitale ale
calitate, adaptat la vârsta şi la profesorului si terminând cu noile metode de predare online,
nivelul de pregătire al elevilor. care sunt diferite ce cele clasice, face-to-face. La fel,
evaluarea s-a dovedit a fi o altă noutate pentru că în mediul
online, totul se desfăşoară diferit şi la o altă viteză.
Am făcut cunoştinţă cu Platforma Digitală Microsoft Office
TEAMS – o platformă pentru profesionişti. Este practic
platforma Companiei Microsoft, platformă pe care lucrează
programatorii, în general, specialiştii din domeniul IT. Un
nou motiv de spaimă, pandemia era deja dată uitării, trebuia
să ne focusăm pe competenţele digitale. Cu greu, am învăţat
ABC-ul acestui program, însă după ce am reuşit să-l
stapânesc, a fost o adevărată încântare. Atât de multe
facilităţi, de la crearea de teste online cu corectare automată,
la predarea care devenit mult mai uşoară întrucât aveam un
„Spaţiu de colaborare” în care scriam exact ca la clasă pe o
tablă, iar elevii puteau să vadă în timp real ce le predam.
Apoi, am aflat că fiecare elev are un spaţiu virtual alocat în
care îşi va încărca tema, astfel încât fiecare să lucreze
individual, spaţiu la care are acces doar elevul respectiv şi
profesorul care poate corecta tema; un alt spaţiu extrem de
util este bilbioteca – „The Content Library” – locul în care
profesorul poate încărca materiale care vor rămâne în acel
spaţiu, materiale la care elevii vor avea acces la orice oră,
fără restricţii, totuşi un spaţiu diferit fată de spaţiul
colaborare în care pot scrie atât elevii, cât şi profesorii – în
bibliotecă elevii nu pot face modificări – este extrem de

52 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


important ca bibliografia dată să fie corectă. platformele digitale; 9% dintre elevii cu stilul de
Este deja un mare plus, nu mai avem trimiteri la învăţare auditiv și 7% dintre elevii cu stilul de
o anumită sursă, oferim elevului direct învăţare kinesthetic sunt mai puţin eficienţi în
bibliografia, prin urmare, eficientizăm procesul mediul online.
de învăţare, se salvează timp. Invăţarea tradiţională ar putea fi înlocuită
Noutăţile mediului online nu se lasă aşteptate! parţial, într-un viitor nu prea îndepărtat, cu
Am descoperit secţiunea „Teacher Only” – învăţarea online, fapt care s-ar traduce prin
practic un spaţiu în care profesorul îşi va încărca conceptul de „homeschooling” care este deja
toate materialele pe care doreşte să le utilizeze, destul de răspândit în unele tări cu un
un spaţiu la care are acces doar el. Nu mai învăţământ de calitate, adaptat la vârsta şi la
trebuie să căutăm prin fişierele laptopului, sau nivelul de pregătire al elevilor. Astfel, British
prin alte surse online, pentru că toate materialele Council ne prezintă platforma sa „Schools
se pot stoca aici. Literalmente, ai Wikipedia la Online” care oferă toate resursele necesare
purtător. pentru a aduce întreaga lume în casa ta.
Predarea online are şi dezavantaje, deoarece Accesarea site-ul oferă următoarele facilităţi:
sunt subiecţi care preferă metoda frontală, posibilitatea de navigare prin reţeaua globală
tradiţională, aici am în vedere atât elevii, cât şi care cuprinde 40000 de şcoli; recunoaşterea
profesorii care au o problemă în utilizarea internaţională a activităţii; posibilitatea de a
platformelor digitale ca metodă modernă de interacţiona cu alţi profesori şi de a te consulta;
predare. Mai mult, în această perioadă am posibilitatea de a te dezvolta la nivel
parcurs o altă etapă care a constat în iniţierea profesional. Cu toate acestea, cred că în
printre elevi a unui chestionar online privind România este încă foarte dificil să implementăm
stilurile de învătare ale acestora (vizual, auditiv acest concept nou, din motive economice în
si kinesthetic, sau mixt), iar în urma stabilirii primul rând, dar şi din motive culturale.
stilurilor de învăţare la un număr de 120 de elevi Oricât de mult ne-am dori să ne facem viaţa mai
(cl.IX-XII) de la Colegiul Naţional „Simion uşoară prin utilizarea acestor noi tehnologii, am
Bărnuţiu” din Simleu Silvaniei, le-am cerut să convingerea că omul de la catedră –
bifeze care este impactul predării si evaluării PROFESORUL – nu va putea fi înlocuit
online asupra eficienţei actului de învăţare în niciodată, căldura lui, zâmbetul său, limbajul
cazul fiecăruia dintre ei. Rezultatele au fost non-verbal, toate sunt posibile doar în momentul
surprinzătoare: 64% dintre elevii care studiază în care acesta îşi întâlneşte elevii, nu suntem
online, (având stiluri mixte de învăţare) au totuşi roboţi! Digitalizarea rămâne însă o
răspuns că le este la fel de uşor să înveţe online opţiune majoră pentru viitoarele generaţii de
precum prin metoda frontală; 20% dintre elevii elevi.
cu stilul de învăţare vizual, au spus ca au Prof. Gabriela Domuţa
anumite probleme de învăţare utilizând Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Șimleu
Silvaniei, jud. Sălaj
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 53
ARTICOLUL 19

Școala de acasă… o
necesitate, o soluție, un
obstacol
PREZENTARE
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult
Tot ceea ce înseamnӑ proces decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață
educațional de predare- este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile
învӑțare – evaluare a negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă
redevenit în atenția noastrӑ resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu
sub titulatura de proces
educațional la distanțӑ. Cu
școlile, grădinițele, cu sistemul de predare-învățare-evaluare
toții ne-am mutat activitatea în în general?
mediul on-line, am fӑcut Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum
aplicații care faciliteazӑ multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line,
învӑțarea la distanțӑ.
Actul de învățare nu a mai
care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă
reprezint în totalitate munca de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au
profesorului, ci rodul posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic,
interacțiunii preșcolarilor, al traditional, „față în față” sau adecvată unor contexte
părinților cu calculatorul și al speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de
colaborării profesorului cu
grupa de copii.
pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și
privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis.
Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada
dramaticӑ pe care o traversӑm.
Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-
învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și notare) a
redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces
educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în
mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am „îmblȃnzit”
aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.
Chiar și în această perioadă, la grupa „Ștrumfii năzdrăvani”
a Grădiniței cu Program Prelungit nr.5 Caransebeș sunӑ
clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată că și acum îi aștept pe
copilașii mei, preșcolarii grupei mijlocii, în fața
calculatorului sӑ se conecteze on-line.
Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași
educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră
în contextul în care școala „fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel
de circumstanțe (pandemia de Coronavirus 19),

54 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc nevoilor și particularităților grupului de
alternativ de educație sub forma unui plan de preșcolari este o adevărată provocare.
învățare la distanță, fie cӑ folosim rețeaua de Practica online de până acum ne-a oferit situații
comunicare Whatsapp sau platforma Google variate, în care strategiile didactice au devenit,
meet, cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură
simțim și mai aproape de noi. să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu
Există, categoric, câteva avantaje ale predării numai!) cȃteva recomandӑri pentru aceast tip de
online. Prima idee care îmi vine în minte este învӑțare la distanță, proprie acestei perioade:
economia de timp. Aceasta, împreună cu → Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate,
flexibilitatea crescută în a-ţi alege programul. explicite și, în același timp, ferme în cazul în
Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem care preșcolarii adresează întrebări și omiterea
cont. Atât pentru preșcolari, cât și pentru unui așa-zis „dialog suprapus” astfel încât, într-
profesori, on-line-ul, în general, învățarea la un timp limitat preșcolarii să poată oferi
distanță, în speță, este o provocare! Nu suntem clarificări specifice obiectivelor de învățare,
obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie cerințe-sarcină;
de interacțiunea noastră tradițională sau putem → Monitorizarea continuă și activă a e-mail-
să ne adaptăm cu adevărat unor lecții care par, ului de către fiecare cadru didactic, a platformei
poate, lipsite de suflet? Îmi place să simt emoția utilizate, chiar a telefonului mobil în vederea
preșcolarilor mei, îmi place să le transmit din aigurării unei comunicări eficiente și optime, de
trăirile mele. suport, cu toți părinții preșcolarii împlicați în
Menționez un aspect important – Interacțiunea! acest proces de învățare;
Este, totodată, posibil să observăm în această → Evitarea, cu excepția cazului în care sunt
perioadă de predare on-line, elemente de programate cu atenție și limitate, conversațiilor
comunicare interumane care se pot pierde. Nu on-line îndelungi, fără eficiență didactică sau
mai putem observa în întregime limbajul afectivă;
corpului celeilalte persoane şi trebuie, de → Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării)
exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile tuturor fișelor de lucru individual recomandate
receptorului pentru a le interpreta corect. (Toate activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un
Dar… când a fost inventat învățământul online, dispozitiv sau încărcate ca imagine);
nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util Referitor la modul în care educatorii relaționau
omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim cu cei mici, am mers pe conștientizarea faptului
astăzi și ne adaptăm! că e nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal,
Mai concret: la disciplinele specifice expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în
învățământului preșcolar sunt propuse și așa fel încât să atragi și să susții atenția
transmise copiilor proiecte tematice pe copilului. Interacțiunea în mediul virtual
Whatsapp. Toate clipurile video sau fotografiile presupune un alt tip de energie și este vital să
reprezentând rezultatul/produsul activității sunt conștientizăm acest aspect și să integrăm
trimise pe grupul de lucru al clasei și, firește, instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor
ofer feedback fiecarui preșcolar în parte. Acest sesiuni de succes!
lucru îi motivează pe copii şi îi antrenează, într-
un mod fericit, în toate activităţile de acest gen.
Mai mult, zilele următoare voi iniția chiar și un Prof. Drăghin Anișoara
concurs… cu premii și premiere tot on-line. Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Caransebeș
Așadar, în vremuri excepționale, educația la
distanță devine o soluție viabilă. Și credem cӑ
funcționează pentru că e pusă în slujba celor
care își doresc să învețe.
Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în
procesul educațional, care să corespundă

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 55


ARTICOLUL 20

Educația digitală între


necesitate, obstacole și
soluții
PREZENTARE
Specialiștii în pegadogie, au apreciat că noile tipuri de
Transformările si dinamica conținuturi care s-au dezvoltat ca urmare a necesității
societății din ultimii ani, au îndeplinirii idealului educațional, reprezintă cel mai
determinat o schimbare în pertinent și util răspuns al sistemelor educative ale lumii
educație, provocând la nivel contemporane. Schimbările de ordin cultural, politic,
cultural, social și
psihopedagogic noi conținuturi
economic, social și pedagogic au dat naștere unor noi
sau „noile educații” ce s-au trebuițe de ordin socio-psiho-educativ , din ce în ce mai
impus într-un timp foarte scurt evoluate și centrate pe învățarea elevului, iar una dintre
în planul educațional actual, ca aceste noi trebuințe sau necesități educaționale, este cea de
o nouă formă de educație sau digitalizare a sistemului de învățământ.
reorientare școlară și
profesională.
Educația digitală este o noua formă de educație, denumită și
Noua educație, cea digitală, se educația cunoașterii, sfera tehnologică, intrument modern și
impune din ce în ce mai mult în inovator care conferă elevului posibilitatea de a explora
sfera educaționlă detronând diferit câmpul informațional. Includerea învățării digitale în
metodele tradiționale de sistemul de învătământ actual, joacă un rol crucial în
învațare cu cele moderne, prin
instumente digitale și
educație, pentru că mijlocește utilizarea metodelor
tehnologice cu un impact tradiționale prin cele actuale, extinzând orizonturile de
asupra recetivității elevului. cunoaștere și formarea unui climat tehnologizat, specializat
Prin prezenta lucrare se în crearea unor noi competențe pedagogice.
evidențiează rolul, beneficiile Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor
utilizării tehnologie educaționale
dar și imperativele problematicii
abilități auto-didactice eficiente de învățare. Aceștia devin
necesității formării unei educații capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța,
digitalizate. găsesc și utilizează resursele online, și aplică informațiile
inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește
eficiența și productivitatea. Printre beneficiile raportării la o
educație digitalizată, se enumeră dezvoltarea abilităților
cognitive și a găndirii critice a elevilor, formarea unui
comportamnt analitic, sporirea imaginației, creativității și
logicii. În plan psihosocial, educația digitală îi motivează pe
elevi, devenind mai receptivi, mai responsabili și interesați
în a cunoaște, explorează activ asimilând cu mai multă
usurință infomațiile, fapt ce le facilitează formarea unei
relații optime atât cu școala, cât și cu colegii.

56 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai pozitive ale utilizării educației digitale sunt
interesantă și mai cuprinzătoare de informații, multiple, cu toate astea impedimentele apar
fapt care se reflectă în scăderea absenteismului invetitabil mai ales intr-o culură educațională
în școlile care folosesc deja instrumentele neuniformă, unde se regăsesc multe lipsuri și
digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. carențe în mai toate planurile. Aderarea la o
Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări astfel de educație poate conduce la o inegalitate
propriul progres, îi sunt sporite motivația și socială și psiohologică între elevi, pentru că nu
responsabilitatea. Instrumentele digitale de toți au posibilitatea și sansa de a avea acces la
învățare implică profesorii și părinții la un nivel această noua metodă de învățare-predare.
mai profund Impactul negativ se resimte și in plan relațional,
Instrumentele și tehnologiile digitale sfera cunoașterii computerizate reduce
educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi comnunicarea și socializarea de tip face to face,
ajută pe profesori să creeze și să administreze astfel încât se dezvoltă o interorizare
grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă temperamentală, sociala și chiar cognitivă.
foarte mult timp și reușesc să raspundă nevoilor Personal, consider că soluția pentru evitarea
fiecărui elev în parte, făcând educația mai unor devianțe educative constă în împletirea
productivă prin comunicare continuă și procesului educativ tradițional cu cel modern,
dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate prin oferirea de sanșe egale la învățământ,
folosind numai metodele tradiționale. dotarea tuturor școlilor cu instrumente necesare
Beneficiile digitalizării se raportează la întreaga punerii în practică a educației digitale, cursuri
relație dintre profesor-elev și părinte. Pe lângă gratuite de inițiere pentru toți cei implicati,
profesori, și părinții pot folosi activități profesori, elevi și parinți, astfel încât să
interactive pentru a încuraja interesul copilului faciliteze procesul de evoluție în sfera
în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de cunoașterii tehnologizate.
asemenea, activități de învățare online cu
copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea Profesor: Duțan Elena Mihaela
ce învață în sălile de clasă. Deși aspectele Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu” Târgu -Jiu

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 57


ARTICOLUL 21

Învățarea cu ajutorul
calculatorului
Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de
PREZENTARE
predare-învăţare
Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a
Calculatorul a devenit un facilita trecerea de la
element esențial al vieții actuale acumularea pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea
fără de care societatea nu ar prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest
putea progresa. Principalul
motiv, pentru care am ales
mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi
această temă, a fost acela de a adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare
gasi aspectele benefice, cât şi flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se
dezavantajele utilizării implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai
computerului în activitatea on- profesorului în cadrul clasei.
line de predare-învățare-
evaluare. Întrebarea care se
Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea
pune este „Cât de eficiente sunt procesului de învăţământ cu calculatorul, on-line, a solicitat
lecțiile on-line?" folosirea instrumentelor psihopedagogiei.
Conceptul de „asistarea procesului de învăţământ cu
calculatorul” include:
 predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe;
 aplicarea, cosolidarea, sistematizarea noilor
cunoştinţe;
 verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de
lecţii;
 verificarea automată a unei discipline şcolare sau a
unei anumite programe şcolare.
Calculatorul – instrument didactic
Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm
mai multe utilități ale acestuia:
 Utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea
computerizată a documentelor şcolare (planificări,
proiecte de unităţi de învăţare, proiecte de lecţie etc).
 Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în
cadrul lecţiilor on-line de comunicare de noi
cunoştinţe, de recapitulare sau a prelegerilor, în care
calculatorul poate reprezenta suport al unei sinteze,
imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul
transmiterii de cunoştinţe;

58 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


 Utilizarea unor platforme educaționale, însoţit de imagini sugestive). Avantajul constă
software-uri educaționale, care permit în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul
realizarea unor bănci de date, adică selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa
stocarea de informaţii, modalitate care să punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului
permită ulterior regăsirea informaţiilor curent şi cel cumulat până la acel moment.
după anumite criterii; Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă.
 Învăţarea limbilor străine cu ajutorul Testele grilă pot fi periodic actualizate.
activităților multimedia; Câteva din avantajele utilizarii noilor tehnologii
Calculatorul - mijloc de formare a unei noi de formare sunt actualitatea (materiale de
viziuni asupra actului didactic calitate, autentice şi de actualitate),
Se diferenţiază mai multe nivele de asimilare a flexibilitatea, autonomia elevilor (au
calculatorului în învăţământ: posibilitateade a-şi organizeza singuri propriul
 Nivelul iniţierii şi acomodării (ciclul proces de învăţare), abordarea diferențiată,
preşcolar, primar şi gimnazial); facilitarea unui tip de învăţare contextuală.
 Nivelul aprofundării şi exersării (ciclul Lecțiile on-line au adus schimbări majore în
liceal); viața noastră, dar am constatat că acestea ar fi cu
 Nivelul dezvoltării de aplicaţii cu grad siguranță utile dacă ar exista mai multe resurse
înalt de complexitate (ciclul universitar online: filmulețe, jocuri educaționale, seturi de
şi postuniversitar). exerciții cu feedback imediat, teste de evaluare
Din cauza situației actuale, am realizat lecții online, rapoarte cu activitatea desfășurată, etc.
interactive on-line folosind platforma Dar interesul pentru schimbare există și prin
educaționala 24Edu, dar și aplicația Microsoft comunicare, cooperare și efort din partea
Teams. Am încercat să îmbin metodele de tuturor. Astfel, se poate obține succesul și în
predare-evaluare, pe cât posibil, pentru a oferi mediul virtual.
elevului posibilitatea de adaptare la noile
condiții (metode clasice: conversația, lucrul cu Bibliografie
Adăscăliţei, Adrian – Instruirea asistată de calculator. Didactică
manualul, exercițiul, combinate cu prezentări informatică, Editura Polirom, Iaşi, 2007;
PowerPoint, tehnica Ciorchinelui, Știu, Vreau să Ionescu, Miron – Educaţia şi dinamica ei, Editura Tribuna
Învăţământului, Bucureşti, 1998;
știu, Am învățat). După realizarea acestor lecţii Moise, Gabriela – Modele de instruire asistată de calculator din
elevii au primit un chestionar în care li se cerea generaţia a v-a;
Hâncu Vasile – Psihologie şi ordinatoare, Bucureşti, Editura. Pro
să-şi exprime părerea cu privire la lecţiile on- Humanitate, 1999;
line la care au participat.
Chestionar
1. Ce aduce nou o lecţie desfăşurată on-
line? Profesor: Enoiu Raluca Eugenia
2. Ce vă atrage la o astfel de lecţie? Școala Gimnazială „Theodor Aman”,
3. Care sunt avantajele ei? Campulung, jud. Arges
4. Care sunt dezavantajele desfăşurării
unei lecţii on-line?
5. Dintre o lecţie clasică şi o lecţie on-line
la care participaţi cu mai mult
entuziasm?
6. Consideraţi că poate fi înlocuită în
totalitate metoda clasică de cea on-line?
Evaluare – etapă obligatorie în procesul
didactic
Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste
grilă care presupun vizualizarea întrebării, a
variantelor de răspuns, (eventual textul este

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 59


ARTICOLUL 22

Oportunități ale „Școlii de


acasă”, la nivelul ciclului
primar
PREZENTARE
În contextul pandemiei, toate sistemele de educație din
Având în vedere contextul întreaga lume au fost nevoite să ia decizii privind modul de
actual al predării – învățării, prin continuare a instruirii, în condiţiile în care toţi cei implicaţi
această lucrare doresc să în educaţie trebuie să fie protejaţi, într-o criză de sănătate
punctez oportunitățile pe care publică care avansează rapid, imprevizibil. Majoritatea
experiența învățării online ni le-
a oferite tuturor. Prin
țărilor afectate s-au concentrat pe asigurarea continuării
intermediul acestor activități am actului educaţional, introducând sau extinzând modalitățile
avut posibilitatea de depăși de educație la distanță existente, utilizând diferite
anumite limite și de a-i ghida pe tehnologii. Majoritatea țărilor folosesc internetul, oferind
elevi în pacurgerea unor platforme online pentru învățarea continuă. Ceea ce trebuia
experiențe școlare inedite.
să vină doar în completarea activităților școlare, a devenit
peste noapte, esența continuării învățării, a pacurgerii unor
experiențe școlare inedite, și anume predarea on-line. A fost
și este o provocare atât pentru elevi, cât și pentru dascăli.
Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de
sistemele de educație afectate de suspendarea cursurilor cu
elevii, se situează pe cel puțin două paliere diferite:
învățarea online și învățarea la distanță, concepte
pedagogice aparent sinonimice, dar care descriu practic
modalități parțial comune de derulare a activităților cu
elevii, aflați în școala de acasă.
La nivelul ciclului primar, în predarea online, rolul cel mai
important a fost cel al părinților. În desfășurarea acestor
activități avem nevoie de susținerea lor. Ei își ghidează
copiii, astfel încât aceștia să utilizeze noua tehnologie și
propriile dievice-uri în scopuri absolut utile dezvoltării lor.
La fel ca și orice activitate care presupune eforturi din partea
tuturor participanților, descoperim că activitățile online
oferă o serie de oportunități și elevilor de clasă primară. Iată
câteva dintre acestea:
 au mai mult timp liber la dispoziție pe care îl pot
fructifica participând la diferite cursuri online oferite
copiilor, citind, desfășurând activități plăcute (elevii
pot fi direcționați spre vizionarea unor filme

60 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


educative, vizitarea virtuală a unor  cu simplu link afișat în conversație, pot
muzee, grădinii botanice și zoologice, fi ghidați spre conținutul care ne
diferite habitate naturale etc.) interesează;
 își dezvoltă competențe digitale de bază,  sunt promovate activitățile desfășurate
utilizând diferite aplicații, căutând în familie, în aer liber, mizând pe
diferite informații necesare în efectuarea dezvoltarea personală atât de necesară;
sarcinilor de lucru pentru studiu Analizând cu atenție ultimele luni, din acest an
individual; școlar, majoritatea elevilor și-au exprimat
 chiar dacă sunt nevoiți să stea departe multumirea și atracția față de activitățile online
unul de celălalt, țin legătura între ei prin desfășurate, dar au menționat că mai bine se simt
intermediul aplicațiilor folosite în la școală, fapt care mă face din nou să afirm că
activitățile instructiv-educative; acest tip de activități trebuie să vină doar în
 reușesc să se cunoască mult mai bine completarea celor de la școală.
între ei, deoarece de multe ori, în cadrul Așadar, este absolut necesar să ne adaptăm din
activităților, sunt invitați să prezine mers acestor generații și acestor vremuri, să
anumite obiecte sau persoane, în funcție predăm creativ și cu suflet indifirent că ne aflăm
de subiectul lecției; în spațiul real sau cel virtual. Este cert că
 pot fi ușor stimulați de către cadrul învățarea trebuie să fie continuă și dincolo de
didactic prin utilizarea unor jocuri școală, cu instrumente online accesibile tuturor
interactive, de pe diferite platforme și cu multă determinare, putem face progrese
educaționale; împreună și, mai mult decât oricând, putem
 de cele mai multe ori sunt în elementul încuraja elevii să învețe și să lucreze
lor, și sunt dispuși să exploreze independent, chiar și în perioada micii
conținuturi digitale noi, palforme școlarități.
educaționale și variate aplicații care li se
par foarte interesante; Biliografie
 explorarea și utilizarea frecventă a Carol S. Dewck – Mindset!O nouă psihologie a succesului.
https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-online-sau-
manualelor școlare digitale, este de invatare-la-distanta/;
asemenea o oportunitate pe care, de Ruxandra Manea - Educația în carantină – între provocări și
oportunități, http://www.forbes.ro
multe ori, la clasă nu o puteam valorifica
din pricina lipsei echipamentului; Prof. înv. primar Galben Ileana
 utilizarea tablelor interactive puse la Liceul „Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului
dispoziție de diferite aplicații;

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 61


ARTICOLUL 23

Educația digitală în școala


românească
Fără o populaţie educată, doritoare să folosească
PREZENTARE
tehnologiile informaţiei şi comunicării, nici o comunitate nu
poate participa în mod real în reţeaua globală. Integrarea
Acest secol este fără îndoială, computerului în procesul de învăţământ nu mai este privită
secolul culturii digitale. Educaţia ca o mişcare avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga
digitală este una din lume se observă convertirea conţinutului cultural într-o
preocupările de bază ale
învățământului românesc, prin
formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui,
formarea culturii informaţiei şi oriunde şi oricând. Lecţiile digitale îi ţin pe elevi la şcoală
comunicării digitale la nivelul şi îi fac să fie mai atenţi la informaţii. Educaţia virtuală a
oricărui cetăţean. devenit un adevărat fenomen în industria românească în
ultimii ani.
În continuă dezvoltare, tehnologiile informaţiei şi
comunicării au schimbat fundamental natura relaţiilor
globale, sursele de avantaj în competiţie şi oportunităţile
pentru dezvoltare economică şi socială. Tehnologii ca
Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă au
schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane,
firme, şcoli şi guverne, ce comunică şi interacţionează între
ele printr-o varietate de canale. Explozia acestei reţele
globale mediate tehnologic a produs o lume în care oricine
poate, virtual, să beneficieze de avantajele Integrării
Digitale.
Şcolile trebuie să integreze mecanismele ICT în procesul de
învăţare dacă doresc să fie parte a reţelei globale. Pregătirea
unei şcoli în acest sens ar trebui să țină cont de următoarele
aspecte: numărul de computere, accesul fizic la noi
tehnologii, răspândirea reţelei, accesarea şi organizarea
conţinutului electronic, calitatea şi viteza conexiunii în
şcoli. Profesorii trebuie instruiţi la rândul lor pentru a folosi
Internetul şi computerele ca metode de predare în beneficiul
elevilor. Elevii ar trebui învăţaţi de la cele mai tinere vârste
posibile să folosească tehnologiile informaţiei şi
comunicării pentru îmbunătăţirea performanţelor în studiu.
Este esenţial ca în cadrul comunităţii să existe pentru viitorii
specialişti ICT oferte de instruire bazică sau avansată în

62 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


programare de software, hardware şi design universitar la instrumente moderne de
Internet. În acest sens, tehnologiile informaţiei predare/învățare. În prezent, școlile românești
şi comunicării sunt integrate în totalitate în pun la dispoziția beneficiarilor laboratoare
curriculum, sunt predate în cursuri şi sunt computerizate, dotate cu tehnologie de vârf,
esenţiale procesului de învăţare. În acest scop au crescând astfel calitatea procesului educațional.
fost create documente digitale, dar şi aplicaţii Prin folosirea resurselor didactice interactive
dedicate învăţării asistate de computer calitatea procesului de învățare crește. Elevul
(dezvoltarea bibliotecilor digitale,crearea are la dispoziție nu doar ilustrări abstracte sau
platformelor de e-learning, crearea reţelelor statice ale fenomenelor predate ci și simulări
dedicate procesului educaţional informatizat). realiste și animații și experimente virtuale.
Consider că orice iniţiativă trebuie să aibă în Proiectul SEI este considerat, la nivel european,
vedere crearea şi valorificarea unui conţinut pe baza rezultatelor obţinute, drept unul din cele
digital, altfel nu putem vorbi de digitalizarea mai avansate proiecte de utilizare a tehnologiei
actului educaţional. informaţiei în educaţie şi poate constitui
Însă, odată cu aceste procupări, au apărut începutul uneia din cele mai reuşite campanii de
carențele la iniţiativele de promovare a noilor informatizare a învăţământului de stat din lume.
tehnologii în învăţământ. Aceste inițiative au În concluzie, platformele virtuale de învățare
luat-o adesea înaintea capacităţii multor dascăli pot oferi atât oportunitatea organizării de
de a înţelege şi adapta cursurile la nevoile activități curente, curriculare, cât și dezvoltarea
elevilor. Realitatea este că mulţi profesori nu și implementarea de proiecte educaționale,
reuşesc să folosească computerul ca suport forme curriculare sau extracurriculare, sau
didactic la clasă, iar formulele de predare- nonformale, asigurând astfel atingerea
învăţare de la noi trebuie radical modificate. obiectivelor legate de integrarea educației
Elevul trebuie pus să gândească, să se implice digitale în activitatea de învățare. mesajelor
efectiv, să se autoevalueze, iar acest lucru se protejate, crearea de grupuri de proiecte,
poate realiza numai dacă profesorul va deveni colaborarea cu alte grupuri sau cu alte şcoli din
coordonator şi evaluator, va antrena elevul în lume.
proiecte concrete, proiecte cu un profund
conţinut de viaţă reală. Bibliografie
SEI este un program complex iniţiat de Magdas I., Didactica informaticii, de la teorie la practică, Editura
Clusium, 2007
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 2001, al Simpozion Internațional ediția I, Responsabilitate publică în
cărui obiectiv de bază este susţinerea procesului educație , Editura Crizon, Constanța, 2009
http://www.acsoare.com/category/educatie
de predare-învăţare în învăţământul http://iteach.ro.
preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră. http://portal.edu.ro
http://www.etwinning.ro
Programul se focusează pe educația digitală a
populației tinere, oferind acces egal tuturor Prof. Grădinaru Lavinia
elevilor și profesorilor din învățământul pre- Grădinița P.P. nr. 3 Caransebeș

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 63


ARTICOLUL 24

Studiu privind utilizarea


intrumentelor online în
activitatea didactică
PREZENTARE
În contextul pandemiei COVID-19, preocuparea noastră, a
Lucrarea de față dorește să cadrelor didactice, s-a îndreptat din ce în ce mai mult spre
surprindă succint, preocuparea utilizarea noilor tehnologii pentru comunicarea și rezolvarea
noastră, a cadrelor didactice, în de probleme. Astfel, prin participarea la diverse cursuri,
contextul pandemiei COVID-19, webinare, videoconferințe ne-am pus la punct cu utilizarea
a impactului pe care l-au avut
utilizarea noilor tehnologii
unor platforme, aplicații, programe, pe care în mod normal
pentru comunicarea și nu le-am fi folosit.
rezolvarea de probleme asupra Voi enumera aici câteva platforme și aplicații pe care le-am
elevilor. folosit în anul școlar ce abia s-a încheiat.
Google Classroom este o platformă web gratuită, cu o
interfață disponibilă și în limba română, care integrează
celelalte servicii G Suite pentru educație, precum: Google
Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Forms, Google
Sites, Google Drive și Google Calendar.
Prin participarea la cursul “Profesor online” desfășurat în
perioada 9-17 Mai 2020, curs organizat de Digital Nation
conform metodologiei de dezvoltare a competențelor
digitale a Comisiei Europene, pe parcursul a 30 de ore de
experiență practică în rolul de profesor online am deprins
următoarele:
 abilități de comunicare și colaborare online, folosind
Gmail și Google Meet
 cunoștințe de creare de conținut digital, folosind
Google Classroom
 abilități de lucru cu programe software, precum cele
din suita Google Apps
 competențe de lucru cu aplicații de digitalizare a
informațiilor
 abilități de susținere a lecțiilor în direct (live) în
regim online.
Elevii au primit cu ușor entuziasm aș spune noul mod de
postare a lecțiilor și temelor pe această platformă, iar dacă
la început un număr mediu din ei postau temele, la final, în

64 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


urma indicațiilor de folosire, un număr maxim Aplicația are o serie de butoane și opțiuni ce
și-au postat tema sau alte materiale solicitate. facilitează predarea interactivă: butonul “Share
Platforma etwinning oferă personalului didactic Screen” permite profesorului să share-uiască
(profesori, directori, bibliotecari etc.) ce ecranul său cu elevii (pentru a vedea o fișă de
activează în şcolile din ţările europene lucru, o prezentare, etc), opțiunea „Whiteboard”
participante o platformă de comunicare, permite profesorului să afișeze o tabla virtuală
colaborare, demarare proiecte şi schimb de din Zoom pe care poate scrie în timp real,
informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că „Chat” permite interacționarea în scris cu elevii
fac parte din cea mai palpitantă comunitate participanți, butonul „Record” permite
educaţională din Europa. eTwinning înregistrarea întâlnirii și utiliarea ulterioară a
promovează colaborarea şcolară în Europa prin filmului rezultat, etc.
intermediul tehnologiilor comunicării şi Elevii au participat în proporție de aproape
informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente 100% la aceast mod de comunicare, arareori
de lucru şi servicii şcolilor. De asemenea, lipsind din motive obiective (conexiunea la
eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de Internet slabă sau oprirea extrem de rară a
dezvoltare profesională continuă, online şi curentului). Aplicația a fost bine venită în rândul
gratuită. tuturor, cadre didactice și elevi, deoarece în
Prin participarea la cursul „Unlocking the acest mod se puteau clarifica aspecte din lecții
Enthusiasm for Learning with Project-Based mai dificil de înțeles.
Learning within eTwinning” (12-22 May 2020) Platforma LIVRESQ este se poate utiliza pentru
am explorat predarea și învățarea bazată pe a crea și publica proiecte multimedia interactive.
proiecte adresate elevilor, proiecte care se pot Este o platformă integrată pentru realizarea,
desfașura pe perioade mai lungi de timp, publicarea, editarea, consultarea și gestiunea
explorând și încercând să rezolve problemele online a cărților digitale interactive. Este o
din viața reală. Predarea și învățarea bazată pe platformă online full responsive, adaptată
proiecte sunt considerate un mijloc demn de lucrului pe o multitudine de terminale și ecrane,
remarcat pentru dezvoltarea competențelor de la desktop la smartphone. Tipurile de resurse
globale pentru secolul XXI. folosite de LIVRESQ sunt: imaginile, galeriile
Personal, platforma etwinning o folosesc de de imagini, clipurile video, clipurile audio,
câțiva ani, implicând elevii în diverse proiecte testele (quizz), cutiile negre (blackbox).
colaborative, axate pe utilizarea instrumetelor Am descoperit-o relativ recent și am publicat
digitale online free. Un astfel de proiect l-am până acum 3 lecții interactive ce se pot regăsi la
început în septembrie 2019 având ca titlu următoarele link-uri:
“Creativity in my digital classroom”, proiect în • Scratch. Structura alternativă
care elevii mei și ai partenerilor au explorat și https://library.livresq.com/view/5edb5abeda81
utilizat o serie de instrumente: PowToon, Kizoa, 1119701ed899
Scratch, Postermywall, Canva, etc. Toți elevii • Scratch. Prelucrarea cifrelor unui număr
mei implicați în proiect și-au rezolvat sarcinile, https://library.livresq.com/view/5edb5839da81
în mod constant, mai ales datorită faptului că 117b281ed84a
utilizau acest mod de lucru de câțiva ani. • Cablul cu fibră optică
Aplicația Zoom permite efectuarea de apeluri https://library.livresq.com/view/5eddea05da81
video de grup, folosirea chat-ului, împărtășirea 117fa91f0fa0
ecranului profesorului și utilizarea unei table Lecțiile prezentate în acestă manieră au fost
virtuale interactive. Poate fi folosită atât pentru pentru elevii mei un mod inedit și atrăgător de a
comunicarea cu elevii, cât și pentru parcurge o lecție, chiar dacă din partea
comunicarea cu alte cadre didactice. profesorului a presupus un efort suplimentar.
Varianta Zoom gratuită, planul Basic, are o În concluzie, pot spune că un procent mare de
limitare de timp de 40 de minute / Meeting, însă elevi au apreciat modul de desfășuarare a
se poate ieși și reintra pe același link furnizat cursurilor online în mod pozitiv și s-au implicat
elevilor creeîndu-se astfel o scurtă pauză. activ în rezolvarea sarcinilor. Pe lângă

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 65


dezvoltarea competențelor digitale, utilizarea https://www.etwinning.net/
https://scoalapenet.ro/zoom/
instrumentelor online a avut și impact social și https://livresq.com/wp-content/uploads/help/ro/
lingvistic.
Prof. Grecu Daniela
Bibliografie Liceul „Matei Basarab” Craiova, jud. Dolj
https://www.eduapps.ro/blog/20-de-motive-pentru-care-sa-
folosesti-aplicatia-google-classroom/

eTwinning o platformă de
comunicare, colaborare, demarare
proiecte şi schimb de informaţii

66 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 25

Educația digitală
Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele
educaționale tradiționale. Includerea învățării digitale în
sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a
PREZENTARE tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și
echipamente software elaborate, precum platformele
Ajutând copiii să gândească în educaționale variate. Indiferent de cât de multă sau puțină
afara cadrului tradițional și rigid tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns
de învățare, prin instrumente și
metode digitale, le este
să joace un rol crucial în educație prin faptul că îi face pe
stimulată creativitatea și le elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă
oferă un sentiment de orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale
încredere în propriile capacități. de educație. Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă
Instrumentele și tehnologia elevilor abilități auto-didactice eficiente de învățare. Aceștia
digitală umplu golurile în care
predomină învățământul
devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a
tradițional. învăța, găsesc și utilizează resursele online, și aplică
informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest
lucru le sporește eficiența și productivitatea.
Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și
tehnologia digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care
stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care
explorează întrebări deschise folosindu-se de propria
imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre
deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual.
Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt
instrumente excelente care îi învață pe copiii să se
disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se
respecte regulile și îndrumările pentru a participa.
De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că jocul în
sine le oferă satisfacții, iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte
răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței
emoționale, extrem de necesară la adaptarea vieții de adult.
De asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de
realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi
deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai
încrezători și dornici să exploreze și să descopere lucruri
noi. Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța
devin mai implicați în acest proces și sunt mai interesați să-
și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea seama,

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 67


pentru că învață într-un mod activ, angajat și colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea
implicat. Deoarece învățarea digitală este mult ce îi face să se adapteze la lumea de după școală.
mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat În contextul dinamicii locurilor de muncă, a
decât manualele voluminoase, putem spune cu meseriilor care dispar și a celor care apar, este
certitudine că digitalizarea reprezintă un context absolut necesar ca în programele școlare să fie
mai bun, care oferă o perspectivă mai largă și incluse metode noi de învățare și educație,
activități mult mai atractive decât metodele începând chiar de la școala primară.
tradiționale de învățământ. Acest lucru îi ajută Instrumentele și tehnologia digitală de învățare
pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele și predare în clasele primare, secundare și licee
de studiu. pregătesc elevii pentru studiile superioare și
În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai carierele pe care le vor urma, ajutându-i să
interesantă și mai cuprinzătoare de informații. dobândească abilități specifice, inclusiv
Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-
în școlile care folosesc deja instrumentele motivația.
digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. Vor exista în continuare cursurile tradiționale
Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări împreună cu instrumentele și tehnologia
propriul progres, îi sunt sporite motivația și digitală, dar materialele de curs ar trebui să
responsabilitatea. Instrumentele digitale de reprezinte un supliment la activitățile de la clasă
învățare implică profesorii și părinții la un nivel și mutate online pentru ca elevii să aibă acces la
mai profund. Instrumentele și tehnologiile acestea și în afara sălii de clasă. Astfel, orele de
digitale educaționale, cum ar fi platformele la clasă sunt mai eficiente, punându-se accent pe
sociale, îi ajută pe profesori să creeze și să dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în
administreze grupuri de lucru / comunicare. activități care au la bază comunicarea și
Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să cooperarea între elevi. De asemenea, elevii au
răspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda
educația mai productivă prin comunicare studiul chiar înainte de a veni la școală, dacă
continuă și dinamică, ceea ce nu se poate realiza folosesc un instrument digital de învățare.
în totalitate folosind numai metodele Ajutând copiii să gândească în afara cadrului
tradiționale. tradițional și rigid de învățare, prin instrumente
Pe lângă profesori, și părinții pot folosi activități și metode digitale, le este stimulată creativitatea
interactive pentru a încuraja interesul copilului și le oferă un sentiment de încredere în propriile
în procesul de învățare. Aceștia pot explora, de capacități. Instrumentele și tehnologia digitală
asemenea, activități de învățare online cu umplu golurile în care predomină învățământul
copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea tradițional. De fapt, unele dintre beneficiile pe
ce învață în sălile de clasă. Învățarea digitală nu care aceste instrumente le aduc sunt pur și
numai că permite elevilor să acceseze tot mai simplu greu de înțeles prin tehnicile tradiționale
multe informații, dar pot și să se asigure că de învățare. Economisind timpului prin acces
informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. rapid la informații, învățarea digitală oferă o
Posibilitatea de a ajuta fiecare elev să învețe în modalitate eficientă de reducere a costurilor, de
cea mai eficientă manieră, este cel mai maximizare a resurselor și de sporire a
important beneficiu al învățării digitale. impactului asupra elevilor și profesorilor
Instrumentele și tehnologia digitală oferă deopotrivă.
profesorilor șansa de a împărtăși rapid
informații cu alți profesori, în timp real. Prin Prof. Grecu Marilena Violeta
îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării
conectate, sălile de clasă din întreaga lume își
sporesc abilitățile de învățare, experiența
educațională și de comunicare.
Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe
metode de învățare care sunt constructive,

68 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 26

Educația digitală între


necesitate, obstacole și
soluții
PREZENTARE
Lucrarea de față prezintă câteva aspecte privind
Pentru a forma și dezvolta preocupările pentru configurarea unui profil de formare al
competența digitală a profilului absolventului de ciclu primar, gimnazial și liceal, care să
de formare a absolventului de răspundă nevoilor sociale, aspirațiilor tinerilor modelate de
cicul primar, gimnazial și liceal cultura contemporană, globalizării și implicit necesităților
în România, este necesară
utilizarea în învăţare a unor
de recunoaștere a achizițiilor obținute în diverse sisteme
funcţii şi aplicaţii simple ale educative.
dispozitivelor digitale din mediul Astfel, urmare a eforturilor de optimizare a educației la nivel
apropiat, dezvoltarea unor european, din perspectiva adecvării şcolii la caracteristicile
conţinuturi digitale simple în pieţei muncii, s-au implementat cele opt competențe cheie,
contextul unor activităţi de
învăţare și respectarea unor
printre care competența digitală, care îşi propune să ofere un
norme de bază privind „profil de formare european”.
siguranţa în utilizarea a Aceasta reprezintă utilizarea pe scară largă, a noilor
dispozitivelor, aplicaţiilor, tehnologii la locul de muncă, în timpul liber și pentru
conţinuturilor digitale și pe comunicare, ceea ce necesită utilizarea calculatorului pentru
internet.
a accesa, evalua, stoca, produce, prezenta informație,
precum și comunicarea și participarea în rețele prin
intermediul internetului.
Pentru a forma și dezvolta competența digitală a profilului
de formare a absolventului de cicul primar, gimnazial și
liceal în România, este necesară utilizarea în învăţare a unor
funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din
mediul apropiat, dezvoltarea unor conţinuturi digitale
simple în contextul unor activităţi de învăţare și respectarea
unor norme de bază privind siguranţa în utilizarea a
dispozitivelor, aplicaţiilor, conţinuturilor digitale și pe
internet.
Consider că necesitatea școlii on-line, implicit dezvoltarea
competențelor digitale, poate fi generată din o serie de
caracteristici cum ar fi:
- accesul rapid și facil la informații;
- realizarea unui mediu ambiental plăcut și cu care
elevul este obișnuit;

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 69


- antrenarea elevilor emotivi prin colecţiilor care pot cuprinde: probleme, teste,
cultivarea creativității lor dar și a scheme şi imagini, materiale documentare,
cadrelor didactice; filme didactice sau de ilustrare.
- flexibilitatea programului, dată de Comunicarea prin internet cu elevii ne oferă
resursa de timp a elevilor, profesorilor posibilităţi foarte bune pentru modernizarea şi
dar și a părinților; îmbunătăţirea demersului didactic centrat pe
- simularea virtuală a unor fenomene, elev, vizând îndrumare şi sprijin în învăţare,
evenimente, experimente care nu se pot pentru un grup de elevi sau pentru un singur
efectua într-un timp real în sala de clasă; elev, programarea unor activităţi, e-Learning
- aplicarea și eficientizarea competențelor prin utilizarea tehnologiilor multimedia şi a
TIC în mod permanență; internetului pentru îmbunătăţirea calităţii
- elevii indisciplinați sau hiperactivi nu învăţării prin facilitarea accesului la resurse şi
deranjează; servicii, colaborarea şi schimbul de informaţii,
- se poate realiza comunicarea ușor și materiale documentare şi experienţe între elevi
eficient între cadru didactic-elev, elev- şi profesori, respectiv între elevi şi elevi.
elev, cadru didactic-părinte, dar și între Totodată, consider imperios necesară realizarea
cadre didactice. și legiferarea unui set de norme și metodologii
În ceea ce privesc obstacolele dezvoltării pentru demersuri didactice unitare, folosite pe
competențelor digitale, școala on-line a fost întreg teritoriul României, de către toți
realmente o provocare pentru profesori, partenerii implicați în educație.
deoarece fiecare a fost nevoit să găsească
permanent soluții, dar și pentru elevi și părinți Bibliografie
Document de fundamentare a noilor planuri cadru pentru
care s-au adaptat permanent la condițiile gimnaziu, 2017
necesare pentru buna desfășurare a demersului Suport de curs: Curriculum relevant, educație deschisă pentru
toți” - CRED Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
instructiv-educativ. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Din păcate, există un număr redus de profesori ISE, Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului
național, document de politici educaționale, Mai 2016,
care folosesc resurse digitale minime, dar și http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/07/Document-politici
elevi care dețin un singur dispozitiv și este *** Programa şcolară pentru disciplina Fizică clasele a VI-a - a
VIII-a, 2017 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-
folosit de mai mulți membri ai aceleași familii. progr/25-Fizica.pdf
Deasemenea, lipsa contactului vizual în
permanență ingreuneaza monitorizarea clasei de Prof. Hăngănuț Daniela
elevi. Liceul „Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului
Uneori demersul didactic e posibil să fie tratat jud. Bistrița-Năsăud
cu superficialitate, atât de elevi, cât și de cadrele
didactice. Profesorul nu poate avea siguranța că
elevii participă la activitățile de învățare și le
înțeleg. Evaluarea se poate realiza superficial,
nemaiexistând un real feed-back.
Soluțiile în cadrul educației digitale, vin parcă
fluent și se așază de la sine, treptat. Astfel, elevii
s-au autodisciplinat, resursa de timp a fost
eficientizată, nemaiexistând timpi neutilizați în
derularea demersului didactic, activitățile de
învățare pot fi desfășurate în confortul ambiental
al fiecăruia.
Totodată consider necesara folosirea
internetului pentru căutare de imagini in scop
educativ, prezentări PPT. În acest context se pot
realiza link-uri din prezentare către alte secvenţe
de lecţie cum ar fi realizarea şi gestionarea

70 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 27

Provocările școlii în mediul


online
Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-
PREZENTARE
a provocat să fim deschişi către noile tehnologii la un alt
nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic,
Educația online oferă oamenilor legislativ, economic. Experiența - şcoala online - este una
șansa de a primi instruire inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare
suplimentară, fără a renunța la activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea
locurile de muncă, dar și șansa
de a se ocupa de educația și
eficientă şi raţională a tuturor resurselor.
pregătirea copiilor lor. În mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor
școlii, să aibă capacități de lucru TIC, să știe să manipuleze
informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul
astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va
pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor
informației și ale comunicării duce la schimbări importante
în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai
reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul
interacțiunii elevilor cu resursele TIC și al colaborării
profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul
de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și
extașcolare crește datorită utilizării resurselor TIC.
În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren.
Deoarece performața în învățare este determinată în mare
parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine
conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului
școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite
elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să
participe la programe de formare profesională, să se
documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme
de interes școlar, să acceseze resurse educaționale, să
parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze
teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri
remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura
munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii sunt
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a
livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 71


facă față, pe viitor, testelor de evaluare, ajutor, iar interesele le sunt protejate. Profesorii
olimpiade și concursuri școlare. pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor
Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care ilegale în mediul online prin raportarea acestora
le are internetul în actul de predare-învățare- la persoanele competente, care nu vor pune în
evaluare, necesitatea accesului la informație, pericol imaginea copilului și vor încerca să-i
adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un
configurează ideea că elevii asociază, din ce în copil în mediul online.
ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, Repeta – repetitio est mater studiorum
calculatorul, laptop-ul, tableta, smartphon-ul, nu (Repetarea este mama cunoștințelor) – cuvinte
va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, deseori repetate de profesori la lecție. A fi în
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult siguranță online nu este o teorie învățată și
decât constructiv. aplicată într-o anumită situație. Siguranța online
Resursele digitale devin un instrument de lucru este ceea de ce au nevoie copiii zilnic.
din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un În concluzie, educația online oferă oamenilor
învățământ calitativ, care să corespundă noilor șansa de a primi instruire suplimentară, fără a
tendințe pedagogice și intereselor copiilor. renunța la locurile de muncă, dar și șansa de a se
Astfel, vorbind despre școală și Internet, suntem ocupa de educația și pregătirea copiilor lor.
nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ Considerăm acest nivel de flexibilitate ca fiind
trebuie să ghideze copiii pentru a face față o oportunitate pentru persoanele care au nevoie
fluxului de informații, provocărilor Internetului de abilități, cunoștiințe pentru a urca pe o treaptă
și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori mai înaltă a societății, dar și pentru persoanele
ai site-urilor sau portalurilor informaționale, foarte ocupate care își doresc pentru copiii lor o
rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor educație de calitate.
cu filme, secvențe video sau jocuri. Iată de ce Oricum ar fi, am învăţat că trebuie să avem o
ajungem să vorbim despre Inteligența Online, pe mare disponibilitate de adaptare la nou şi
care orice copil trebuie să o dezvolte, în special tehnologie, ni s-a confirmat încă o dată că este
cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul,
și profesorilor. fie el şi virtual, cu semenii și am învăţat că
De aceea în orice școală, profesorii pot: trebuie să acordăm mai multă importanţă
Informa – elevii percep în persoana pedagogului mediului educaţional online.
pe cineva care cunoaște. Informația oferită
corect din punct de vedere metodologic, cu
conținut și metode ajustate grupului, va fi Prof. înv. primar Hulpea Adriana
primită de elevi cu o mai mare încredere decât o Liceul ,,Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
simplă prelegere despre „Este interzis să faci
asta!”
Asculta – elevii doresc să fie ascultați nu numai
atunci când răspund tema pentru acasă sau
realizează anumite activități didactice. Elevii
doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc
de o problemă, fie ea în viața reală, fie în cea
virtuală.
Încuraja – elevii doresc să fie siguri că atunci
când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi judecați
sau criticați. Ei au nevoie de încurajarea
profesorilor, care pot deveni persoane de
încredere și sprijin atunci când trec prin situații
mai dificile.
Ajuta – copiii au nevoie nu doar de încurajare,
dar și de acțiuni concrete prin care primesc

72 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 28

Etapizarea educației online


la Colegiul Tehnic Lăzărescu
Aflați într-o societate în care, din păcate, modelele negative
PREZENTARE
sunt scoase mai repede la suprafață decât modelele pozitive,
trăind într-o lume ce uită adesea să se bucure cu adevărat de
Lucrarea de față este o frumusețile de care este înconjurată, elevii, produsul acestei
prezentare a etapelor societăți aflate într-o continuă schimbare, și-au manifestat
pedagogice și emoționale dintr- dorința de a învăța lucruri frumoase. Un deziderat facil, dacă
un colectiv de cadre didactice
din Cugir, județul Alba. Fără a
vom lua în considerare faptul că ora de literatură are un scop
avea pretenția unui model de precis, acela de a promova pe orice cale frumosul, plăcerea
conduită, referatul prezintă estetică, poezia și ritmurile de neuitat ale tinereții.
stările, dar mai ales acțiunile ce O surpriză de proporții avea să vină peste lumea întreagă, un
au fost trecute în mod rațional, virus ce obliga educația din țara noastră să o cotească brusc
datorită unui eveniment fortuit.
Concluzia acestui timp parcurs
pe un alt drum. Cu greu a fost pornirea, legislația lipsea,
în fața calculatorului este una metodologia de punere în aplicare întârzia să apară, iar
singură: schimbarea produce colegii profesori parcă își dădeau doar cu părerea, dar
mereu evoluție! oricum, cu această ocazie am rămas uimit de mobilizarea ce
poate exista într-o școală, atunci când există voință. S-au
constituit grupurile de lucru, profesorii ce predau discipline
ce au legături cu competențele TIC sau profesorii ce în timp
au făcut cursuri care obligau la munca pe calculator, au luat
în custodie, au învățat colegii profesori care nu aveau astfel
de competențe. S-a format o comuniune unde seri la rând se
căutau soluții, care trebuiau să fie rapide, bune de pus în
practică pentru toată lumea, viabile și mai ales plăcute de
elevii noștri. Pentru că ei aveau să fie principalii beneficiari
ai sistemului creat de noi în mai puțin de o săptămână și
câteva seri. A fost cred, etapa de formare și totodată de
furtună prin care trebuie să treacă orice organizație!
Cea de-a doua etapă a fost mult mai lentă și mai calmă.
Elevii și-au însușit rapid modul de lucru, părea chiar că
acum constituie principalul liant în luptă cu ignoranța,
devenau mai receptivi și au început fie să pună întrebări, fie
să ajute la crearea unor materiale utile tuturor. Supriza cea
mai plăcută a fost constată când majoritatea cadrelor
didactice au constatat că numărul celor ce nu își făceau tema
a scăzut mult. Astfel, la o primă analiză, s-a ajuns la

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 73


concluzia că, efectuată într-un mediu on line nevoie de exercițiu, de perseverență și de
construit împreună cu copiii (chiar și orarul a ambiție.
fost negociat prin consiliul elevilor) educația și Cu siguranță, peste ani vom vedea efectele
percepția elevului asupra rostului ei s-a acestui semestru când elevii au învățat altfel, se
îmbunătățit. va vedea dacă efortul depus de cadrele didactice
Ultimul lucru dorit de elevi se poate realiza prin se regăsește în formația elevului, însă,
exerciții, prin provocări, prin modalitatea în care momentan, impulsurile sunt bune, elevii și
profesorul găsește timpul necesar și încurajează părinții mulțumiți, iar aceste lucruri ne
elevii să își expună propria opinie, propriul crez, determină să credem că și mediul on line este
fără teama că ar putea fi judecat sau pedepsit propice învățării. Însă, modul cum este privit
pentru aceasta. La finalul interpretării unor învățământul și calitatea educației sunt foarte
chestionare completate în prima oră de importante, iar ele trebuie ar trebui să poarte un
literatură, mi-am dat seama că ceea ce elevii își singur nume: schimbare!
doresc să învețe într-un singur an este foarte
greu: lucruri practice, dorința de a vedea Prof. Iancu Ionuț Marian
pretutindeni frumosul și modul de a vorbi în Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir
public fără emoții se învață, dar ani întregi avem jud. Alba

74 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 29

Predarea în mediul online


Este important să îi ținem în continuare aproape pe copii de
învățare în această perioadă, astfel încât în momentul când
revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară.
PREZENTARE Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung
să fie abili utilizatori ai internetului, dezvoltându-și
Învățarea la distanță rămâne o deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care
formă alternativă la învățarea depășesc uneori nivelul părinților și al profesorilor lor. Pe
tradițională, implementată în
situații de urgență, formă care
măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult
cuprinde în nucleul său folosită pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica
învățarea online. Designul etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât
universal pentru învățare ar pentru copii, cât și pentru părinți. Copilul are nevoie să fie
trebui să se axeze pe susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii
proiectarea de medii de
învățare flexibile, incluzive și
observă atracția copiilor față de jocurile digitale și ajung să
centrate pe elev, pentru a includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele
permite accesul la materiale, digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor.
activităţi şi sarcini de lucru Confortul este crescut fiind într-un spațiu personal, atât
pentru toţi elevii în această poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai există
perioadă grea pe care o
traversăm cu toții, elevi, părinți,
gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se
profesori, întreaga societate. schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru
Clasa este acum un mediu învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să
virtual de învățare, iar aceasta se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua mijloace
nu mai este determinată de de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală,
timp și spațiu. Lecțiile online pot
prezenta același conținut și pot
părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar
fi dezbătute la fel ca și lecțiile pe care îl adoptă copiii.
face-to-face. Pentru a trece în mediul online profesorii trebuie să se
asigure că au o conexiune la internet puternică, să aleagă un
spațiu cu care sunt confortabili și unde nu vor putea fi
deranjați, să testeze platforma înainte de videoconferință
pentru a se asigura că imaginea și sunetul sunt cât se poate
de clare și că vor putea folosi toate opțiunile disponibile. De
asemenea, trebuie să verifice camera, microfonul și lumina,
să exerseze utilizarea platformei alese pentru a se asigura că
știu unde se află totul: de ex. accesarea listei de participanți,
deschiderea chatului, partajarea ecranului, etc. și să
folosescă cu încredere chatul pentru a le oferi participanților
mai multe instrucțiuni, a trimite linkuri/imagini ori pentru a
vorbi direct cu ei, a răspunde nedumeririlor, etc.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 75


Pentru a trece în mediul online elevii sunt rugați Sugestii pentru organizarea clasei online:
să descarce aplicația înainte și să se asigure că  Păstrați-vă timpul de prezentare la
pot folosi tehnologia lor înainte de apel. Elevii minimum și alegeți materiale cât mai
trebuie să mențină microfoanele pe mut, în afară diverse pentru a menține atenția
de momentele în care vorbesc - pentru a evita participanților.
zgomotul de fond.  Invitați elevii să utilizeze chat-ul pentru
Pe cât posibil cadrele didactice trebuie să a pune întrebări, a-și spune părerea, a-și
fololosească videoul pentru a crea confort în ajuta colegii.
mediul online. Este plăcut și de ajutor să-i  Invitați-i să lucreze în perechi pentru a
vedem pe cei prezenți, să le urmărim reacțiile (în exersa colaborarea (ex: pot discuta pe
cazul în care conexiunea nu le permite pot chat).
închide video-ul). Avantajele învățării online derivă indiscutabil
Profesorii pot alege gesturi pe care participanții din faptul că activitățile online pot fi accesate
să le facă pentru a eficientiza procesul și a scurta oricând si oriunde. Timpul nu este determinat ca
timpul (ex: degetul mare în sus pentru „de într-o sală de clasă, programul fiind mult mai
acord”). Cadrele didactice pot ruga să flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod
folosească chat-ul pentru întrebări/comentarii. independent materialul propus, putând accelera
În fiecare clasă există un mix de stiluri de procesul de învățare sau încetini. Învățarea
învățare, iar rolul profesorului este ca aceeași online permite și elevilor și profesorilor să
informație să fie înțeleasă de toți participanții. interacționeze într-o comunitate online, fără a fi
Profesorii pot include exerciții scurte, exemple, prezenți în același loc sau timp.
semne și simboluri pe care elevii le pot folosi, Dezavantajele învățării online sunt legate de
rezumate, texte. De asemenea, pot folosi faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între
videoclipuri sau muzică pentru a sprijini elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale
discuțiile (conținutul va fi ușor de repetat). efecte în timp. Acest tip de instruire poate fi un
Pentru că este un mediu nou și pentru elevi, iar impediment pentru elevii cu rezultate şcolare
conectarea poate reprezenta o provocare, iată slabe, deoarece conţinuturile expuse în mediul
situațiile în care profesorul poate vedea dacă online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în
elevii nu sunt implicați: care înţelegerea acestora nu este facilitată de
 Obțin doar câteva răspunsuri la o profesor.
întrebare; Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul
 Adresează o întrebare și nimeni nu virtual, profesorul trebuie să aibă o anume
răspunde (cu excepția modului în care pregătire în proiectarea curriculum-lui livrat
modul de formulare este confuz); online și, desigur, în tehnologiile
 Au o privire sau privirea oarecum fixă, informaționale. Astfel, pentru profesori,
ceea ce înseamnă că răspund probabil la instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o
un email, își verifică telefonul sau fac parte, din punct de vedere tehnic, deoarece
altceva; utilizarea acestui mediu presupune
 Își opresc videoclipurile (cu excepția familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din
cazului în care acest lucru se întâmplă punct de vedere al disponibilităţii, având în
din cauza conexiunii instabile la vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite
internet). momente ale zilei. Interpretarea eronată a
Dacă acest lucru se întâmplă, ceea ce este explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o
perfect normal, profesorii pot găsi soluții: problemă. Pentru elevi, învățarea online activă
- să adăuge o nouă metodă de predare (ex: solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi
în loc de completat/discuție folosiți un efort decât instruirea faţă-în-faţă.
videoclip); Mutarea cursurilor în online încurajează elevii
- să le dea o pauză de 3 min; să aibă mai multă autonomie în învățare,
- să împartă în grupe de lucru sau în folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată,
perechi pentru a facilita un dialog. mutarea temporară a procesului de învățare pe

76 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


online, poate susține ritmul învățării și poate Învățarea există și în mediul online, iar pentru
crește încrederea elevilor în capacitățile și profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi
resursele proprii pentru a fi autodidacți. orizonturi către educație.

Prof. înv. primar Jurca Geanina Mariana


Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 77


ARTICOLUL 30

Educația digitală – o
necesitate a zilelor noastre
Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite
PREZENTARE
transmiterea şi asimilarea noilor cunoştinţe într-un mod
atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai
Învățământul on-line deschide eficient. Copiii învaţă jucându-se, sunt puşi în situaţia de
posibilitatea unei pregătiri găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea
structurate, coordonate și problemelor. Calculatorul este un mijloc de instruire care
corect etapizate (vedem acum
multitudinea de platforme și
ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de
soft-uri educaționale on-line, învăţare.
care abundă media în această Imaginaţia, la vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de
perioadă); reprezintă o formă dezvoltare, capătă noi aspecte. Formarea competenţelor
de învățare la distanță, facilă, descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin
destinată celor care nu au
posibilitatea de a accesa
utilizarea unor strategii clasice de predare-învăţare-
sistemul de învățământ clasic, evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de
traditional, ”față în față” sau vârstă, cu ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă
adecvată unor contexte de succes.
speciale, așa cum se întâmplă Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate
în perioada actuală de
pandemie, când întregul sistem
de creştere a calităţii predării şi învăţării. Operarea pe
de învățământ, public și privat, calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei
indiferent de nivel sau ciclu cu copiii, prezintă importante valenţe formative şi
curricular este închis informative, este un nou mod de instruire. Prin intermediul
computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale
proceselor şi conceptelor abstracte, ale fenomenelor
neobservate sau greu observabile. Alături de mijloacele
didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce
poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor activităţilor
din grădiniţă. Interesului copiilor se menţine pe tot parcursul
activităţilor, folosind acest mijloc didactic.
În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de
organizare a procesului instructiv-educativ, iar calculatorul,
este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este
parte din spaţiul socio-cultural al lui, care îl pun în situaţia
de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care
informaţia circulă, îi influenţează limbajul şi comunicarea
non-verbală şi totul cu paşi repezi.

78 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Învăţarea asistată de calculator reprezintă o cale ar fi animale domestice şi sălbatice, anotimpuri,
de instruire eficientă. Experienţele cognitive şi etc., încep să aibă înţeles de la vârste fragede,
de exprimare care îi introduc pe copii în lumea dându-le astfel posibilitatea să le înveţe mult
oferită de programele multimedia trebuie să fie mai uşor.
în concordanţă cu mediul educaţional din care Soft-urile sunt bine structurate, copilul poate
provin ei. Prin aceste activităţi, oferim copiilor alege orice etapă din cele prezentate cu ajutorul
şanse egale la educaţie, indiferent de mediul în mouse-ului, sau poate repeta anumite secvenţe,
care cresc şi se dezvoltă. pentru a ajunge să cunoască şi să înţeleagă toate
Prin utilizarea calculatorului, procesul de noţiunile cuprinse în jocul respective
predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar
şi caracteristici, permite transmiterea de noi aduce noi accente care pun în valoare
cunoştinţe şi sugerează semnificaţiile acestora. dezvoltarea globală a personalităţii copilului.
Strategiile de predare-învăţare folosite pot Un accent deosebit este acela al diversificării
sprijini şi stimula procesele învăţării active. strategiilor de predare – învăţare – evaluare,
Cunoaşterea este un drum ce se deschide pe caracterizat prin folosirea de metode activ-
măsură ce înaintăm. Procesul de învăţare devine participative, prin asigurarea de valenţe
mai interesant şi mai plăcut prin intermediul formative ale jocului, ca activitate de bază a
calculatorului. Imaginile viu colorate, însoţite copilului, precum şi printr-o evaluare a fiecărui
de texte sugestive, permit dezvoltarea limbajului copil în raport cu el însuşi.
şi a vocabularului celor mici. Bagajul de
cunoştinţe generale creşte, pornind de la noţiuni Prof. înv. preșc. Labanov Adriana Narcisa
simple, cum ar fi culorile şi ajungând până la Grădinița cu Program Prelungit Nr.19
cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi a unor Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinți
proverbe şi zicători. Noţiunile elementare, cum

Imaginaţia interacţionează cu memoria, cu gândirea, cu limbajul.


Ea este proprie numai omului, prin intermediul ei sfera
cunoaşterii umane se lărgeşte mult şi se poate realiza unitatea
între trecut, prezent şi viitor.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 79


ARTICOLUL 31

Educația digitală
Suntem cu toții conștienți că există diferențe între predarea
în sala de clasă și învățarea la distanță - în special
interacțiunile sociale și medierea dintre profesori și studenți.
PREZENTARE Totuși, contextul actual aduce noi provocări pentru care
trebuie să găsim soluții și să profităm de oportunitățile
Învățarea digitală înlocuiește oferite de mijloacele digitale de învățare. Adevărata
din ce în ce mai mult metodele provocare e aceea de a consolida creativitatea prin
educaționale tradiționale.
De azi este recomandat să
intermediul cursurilor online. Fiecare copil se naște plin de
uităm de metodele pe care le creativitate, iar dezvoltarea acesteia este una dintre cele mai
foloseam acum 10-15 ani la importante misiuni ale educatorilor. Creativitatea face ca
școală și trebuie să gândim la elevii să devină mai buni comunicatori, să pună bazele unor
abordarea altor tehnici de relații de colaborare și să rezolve problemele. Îi pregătește
predare și învățare, bazate pe
instrumente și tehnologii
să prospere în lumea de azi și să modeleze ziua de mâine.
digitale. Includerea învățării Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele
digitale în sălile de clasă poate educaționale tradiționale.
varia de la utilizarea pur și De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le
simplu a tabletelor în loc de foloseam acum 10-15 ani la școală și trebuie să gândim la
hârtie, la utilizarea unor
programe și echipamente
abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe
software elaborate, precum instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării
platforma educațională digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și
Școala365. simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor
programe și echipamente software elaborate, precum
platforma educațională Școala365.
Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este
integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol
crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să
fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar
astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.
Educația digitală îi face mai deștepți pe elevi. Instrumentele
digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-
didactice eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să
identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și
utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la
școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența
și productivitatea.
Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și
tehnologia digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care

80 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. - Conform unui studiu IDC realizat în
Copiii care explorează întrebări deschise școlile și universitățile din Uniunea
folosindu-se de propria imaginație și logică, Europeană la sfârșitul lui 2015 (IDC
învață să ia decizii mai coerent, spre deosebire European Education and Insights
de memorarea temporară a lecțiilor din manual. Survey), digitalizarea procesului de
Transformarea digitală poate reprezenta o învățământ reprezintă a doua cea mai
soluție la provocările actuale ale sistemului importantă prioritate pentru directorii de
educațional din România. Cu toate acestea, școli din Uniunea Europeană, după
marea majoritate a școlilor se confruntă cu lipsa securizarea și protecția datelor, iar
de fonduri proprii necesare implementării și conținutul digital (inclusiv orele de clasă
adopției tehnologiei necesare. O mare parte digitală) și managementul activităților
dintre actorii implicați în procesul educațional școlare sunt soluțiile cele mai dorite de
au anticipat rolul important pe care tehnologia îl către aceștia.
are în predare și învățare și au căutat metode de - Conform unui studiu realizat de Comisia
a o integra în întregul proces al educației, Europeană (Survey of Schools, ICT în
dorindu-și o ‘’clasă’’ cu soluții complete de Education, European Commision 2015)
digitalizare care să îi ajute pe profesori să cu privire la folosirea instrumentelor IT
transforme experiența educațională. Cadrele în școli, profesorii consideră că cel mai
didactice, părinții și elevii au nevoie de soluții mare obstacol în vederea utilizării
care să fie accesibile, ușor de folosit și de echipamentelor digitale în școală îl
administrat și care să ofere un conținut reprezintă lipsa echipamentelor
educațional vast. Așadar, profesorii, hardware pentru profesori. Mai mult
administrația și părinții au înțeles rapid valoarea decât atât, pentru cadrele didactice din
adăugată a soluției platformelor educaționale România acest aspect este mult mai
care fac mai accesibilă pregătirea, gestionarea și pregnant decât în cazul colegilor din
folosirea mijloacelor educaționale moderne Uniunea Europeană; pe o scară de la 1 la
pentru școli: 5, lipsa echipamentelor adecvate, ca
- În ultimii ani a avut loc o schimbare principal obstacol în calea digitalizării
majoră privind modul în care școlile procesului de învățământ a avut în
abordează tehnologia. Apariția unui val România un scor de 3,1 (cel mai mare
de dispozitive și servicii mobile mai ușor din UE), față de 2,6 media europeană.
de folosit și mai accesibile, alături de - Multe școli se luptă cu restricții legate de
dorința de a adapta educația la generația bugete, lipsa personalului sau a spațiului
de copii ‘’digitali’, cu așteptări complet fizic, atunci când vine vorba despre
noi în ceea ce privește procesul de achiziția de tehnologie care să permită
învățământ, a dus la schimbarea digitizarea procesului de învățare.
semnificativă a felului în care școlile Procesul de educație este într-o continuă
înțeleg și practică actul de învățare. În transformare, încercând să aducă în rândul
loc să folosească tehnologia doar ca pe elevilor, studenților și profesorilor tehnici cât
un instrument adițional la mijloacele mai utile și atractive pentru a eficientiza
tradiționale de predare și învățare, multe învătământul. Învățarea digitală nu numai că
școli folosesc tehnologia pentru a permite elevilor să acceseze tot mai multe
influența în mod pozitiv actul informații, dar pot și să se asigure că informațiile
educațional. Mai mult, în loc să o sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea
folosească înainte sau după ore, mulți de a ajuta fiecare elev să învețe în cea mai
profesori folosesc tehnologia în timpul eficientă manieră, este cel mai important
orelor pentru a stimula interacțiunea cu beneficiu al învățării digitale. Instrumentele și
și dintre elevi și a obține rezultate mai tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a
bune. împărtăși rapid informații cu alți profesori, în
timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 81


digitale și a învățării conectate, sălile de clasă https://istyle.ro/blog/educatia-digitala;
https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-
din întreaga lume își sporesc abilitățile de digitale-vs-metodele educatiei-traditionale/.
învățare, experiența educațională și comunicare.
Prof. Lascu Angela Geanina
Bibliografie Clubul Copiilor Caransebeș
https://media.telekom.ro/images/b2b/catalog/img/Digitalizarea_p
rocesului_educa%C8%9Bional.pdf;

Office 365 de la Microsoft, o altă soluție pentru clasa viitorului.

82 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 32

Educația digitală provocare


pentru profesori
Fiind cadru didactic și eu ca și restul colegilor mei m-am
confruntat cu multe obstacole în continuarea școlii online:
lipsa dispozitivelor elevilor (tablete, telefoane, calculatoare)
PREZENTARE
pentru a putea continua învățarea, unii neavând deloc, iar
alții fiind nevoiți să împartă cu frații un singur telefon, și
Lucrarea de față prezintă nouă ca și cadre didactice ne-a fost greu să ne adaptăm
obstacolele, cu care ne-am lucrului online, pe platforme cu care am luat cunoștință doar
confrunat noi profesorii în acum și neavând parte de cursuri de formare pentru munca
această perioadă de școală
online dar și efectele pozitive ale
online. Dar cu toate acestea până la urmă am depășit aceste
acestei noi provocări. În această obstacole și cu ajutorul și înțelegerea părinților am reușit să
perioadă educația s-a confruntat ne desfășurăm activitățile.
cu o mare problemă și anume Chiar dacă la început această digitalizare ne-a pus în
digitalizarea ei, proces pentru dificultate, a avut și părți bune ne-a deschis drumul spre
care nimeni nu era pregătit.
multe informații, resurse digitale noi pe care nu le-am fi
putut accesa gratuit în alte circumstanțe sau de care am aflat
doar acum că există și care ne-au făcut munca mai ușoară și
mai distractivă pentru elevi (de exemplu eu chiar am găsit
jocuri online cu ortograme pentru cei de clasele III-IV și
jocuri cu litere și cuvinte pentru clasa pregătitoare), astfel că
a avut și părți bune această școală online.
Este nevoie și de educație realizată în mediul online în
școală, dar îmbinată cu educația tradițională (interacțiunea
față în față cu elevul), în timpul lecțiilor tradiționale poate fi
integrat și un moment digital, dar nu lecții predominant
online. Și pentru ca această educație online să fie bine
realizată și să dea efectele dorite este nevoie de cursuri de
formare pentru profesori privind lecțiile online, platformele
online și dotarea tuturor celor implicați în actul educațional
cu dispozitivele necesare desfășurării activităților în mediul
online.
Ca o concluzie, după această perioadă educația va cunoaște
modificări semnificative și după părerea mea se va îmbina
tot mai mult activitatea tradițională din clasă cu activitatea
online, și noi cadrele didactice să învățăm să ne adaptăm la
noile generații care vin și noile cerințe din sistem dacă vrem
să avem un act educațional de calitate.

Prof. înv. primar Cupa-Lazea Viorica

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 83


ARTICOLUL 33

Educația digitală între


necesitate, obstacole și
soluții
PREZENTARE
Trăim vremuri în care învățământului românesc a fost
Proiectarea didactică a fost strămutat din spațiul școlar în spațiul virtual, din cauza
regândită și reorganizată, astfel contextului actual generat de SARS CoV2. Drept urmare
încât fiecare elev să aibă acces contează foarte mult rezistența umană, felul în care ne
la resursele educaționale adaptăm unei situații atipice pentru care nimeni nu a fost
deschise. Activitățile de învățare
au fost organizate sub formă de:
pregătit. În ultimii ani a avut loc o schimbare majoră privind
lecții on-line, fișe de lucru, teme modul în care școlile abordează tehnologia. Apariția unor
pentru acasă, chestionare, jocuri dispozitive și servicii mobile mai ușor de folosit și mai
didactice, resurse audio sau accesibile, alături de dorința de a adapta educația la
video și multe altele puse la generația de copii ‘’digitali’, cu așteptări complet noi în ceea
dispoziție în format digital sau pe
un suport fizic.
ce privește procesul de învățământ, a dus la schimbarea
semnificativă a felului în care se înțelege și se practică actul
de învățare, la școala. În loc să folosească tehnologia doar
ca pe un instrument adițional la mijloacele tradiționale de
predare și învățare, multe școli folosesc tehnologia pentru a
influența în mod pozitiv actul educațional. Mai mult, în loc
să o folosească înainte sau după ore, multe cadre didactice
folosesc tehnologia în timpul orelor pentru a stimula
interacțiunea cu și dintre elevi și a obține rezultate mai bune.
În perioada de suspendare a cursurilor „educația digitală” a
devenit realmente principala formă de menținere a legăturii
cu elevul. Reconfigurarea procesului de predare-învățare-
evaluare a depins foarte mult măiestria profesorului, de
competențele sale digitale. S-a trecut de la clasa tradițională
la clasa virtuală. Cadrul didactic s-a străduit să depășească
bariera distanțării sociale prin sensibilizarea media, folosind
diverse platforme și aplicații: Zoom, Meet Classroom, Edus,
Adservio, WhatApp, Messenger etc. Astfel, s-a realizat
legătura profesor-elev, pentru a consolida, aprofunda
noțiunile teoretice, parcurge materia, pentru pregătirea
examenelor și pentru a-i conștientiza pe discipoli că
indiferent sub ce formă se desfășoară actul educațional,
școala este esențială ca ei să-și urmeze visul de a deveni
cineva.

84 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Proiectarea didactică a fost regândită și echipamentele tehnice necesare pentru a
reorganizată, astfel încât fiecare elev să aibă participa la activitățile didactice desfășurate în
acces la resursele educaționale deschise. mediul on-line. Foarte mulți dintre actanți și-au
Activitățile de învățare au fost organizate sub desfășurat aceste activități, partajat cu alți
formă de: lecții on-line, fișe de lucru, teme membri ai familiei. Pentru egalizarea șanselor și
pentru acasă, chestionare, jocuri didactice, găsirea unor soluții s-au făcut demersuri către
resurse audio sau video și multe altele puse la Unitățile Administrativ- Teritoriale, sponsori
dispoziție în format digital sau pe un suport locali, inspectoratele școlare, Ministerul
fizic. Educației și Cercetării.
Utilizând o anumită platformă elevii au avut În concluzie, transformarea procesului
acces rapid la resursele puse la dispoziție de educațional și evoluția către școală digitală
profesori, iar aceștia din urmă au avut la presupun asigurarea accesului la soluții
dispoziție mecanisme online de feedback adiministrative pentru conducere și profesori,
individual sau de grup cu privire la activitatea, transparența pentru părinți și instrumente
performanțele și lucrările elevilor. În plus, digitale de studiu pentru elevi și personalul
utilizatorii au putut crea diverse opțiuni didactic, într-un mediu care să permită
personalizate, pentru a derula proiecte școlare colaborarea și comunicarea eficientă între toate
sau extrașcolare, în interiorul platformei, fără părțile implicate.
niciun cost suplimentar. Testele și bibiloteca
online, o colecție în continuă creștere de Bibliografie
materiale educaționale pentru profesori și elevi, Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi
complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura Aramis,
sunt, de asemenea, extrem de utilizate. București;
Este imperios să înțelegem că sintagma de Drăgănescu, Mihai, 2003, Societatea informațională și a
cunoașterii. Vectorii societății cunoașterii;
„profesor digitalizat” este una de actualitate. http://www.racai.ro/INFOSOC-
Parteneriatul cu zona robotică a devenit parte Project/Draganescu_st_a01_new.pdf;
Ionescu, M. (coord.), 2011, Instrucție și educație. Paradigme
din existența noastră, iar elementele care educaționale moderne, Editura Eikon, Cluj-Napoca
definesc și redefinesc comunicarea în procesul
instructiv-educativ se raportează la un profil în Profesor Lipovan Carmen-Lavinia
care omul și tehnologia vor colabora. Școala Gimnazială Nr 1 Hereclean
Cea mai mare provocare, la nivel național, a fost Prof. înv. primar Cupa-Lazea Viorica
aceea că nu toți elevii și profesorii, au avut

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 85


ARTICOLUL 34

Învățarea digitală – resurse


și avantaje
De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că jocul în
PREZENTARE
sine le oferă satisfacții. Iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte
răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței
Învățarea digitală înlocuiește din emoționale, extrem de necesară la adaptarea vieții de adult.
ce în ce mai mult metodele De asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de
educaționale tradiționale. realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi
La nivelul întregului sistem
educațional din România se
deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai
simte încă o reticență în încrezători și dornici să exploreze și să descopere lucruri
adoptarea soluțiilor de educație noi. Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt
digitală. instrumente excelente care îi învață pe copiii să se
disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se
respecte regulile și îndrumările pentru a participa.
Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele
educaționale tradiționale.
De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le
foloseam acum 15-20 ani la școală și trebuie să ne gândim
la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe
instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării
digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și
simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor
programe și echipamente software elaborate.
La nivelul întregului sistem educațional din România se
simte încă o reticență în adoptarea soluțiilor de educație
digitală. Totuși, în contextul în care copiii sunt acum
înconjurați de o sumedenie de dispozitive digitale, mulți
profesori au înțeles că trebuie „să vorbească limba nativilor
digitali” și folosesc mijloace interactive în procesul de
predare.
E-learning reprezintă performanţa de formare, învăţare sau
efectuare de program educaţional în format electronic, de
obicei, prin Internet. Se bazează pe utilizarea tehnologiei
informaţionale moderne şi de comunicare. Implică existenţa
unor prelegeri şi exerciţii pe Internet, CD sau DVD,
consultări cu profesorii prin Internet, fluxul de poştă

86 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


electronică între participanţi, existenţa forum- O platformă online eficientă le oferă cursanților
ului, testarea pe Internet, videoconferinţă, şi control deplin, ei pot vizualiza lecțiile ori de câte
altele. ori au nevoie, pot derula înapoi dacă nu au
Printre principalele modalități de comunicare înteles anumite aspecte și au posibilitatea să se
online se numără: logheze cu un user și o parolă. De asemenea, ei
E-mailul care este cea mai simplă formă de pot comunica de regulă și cu inițiatorul cursului
interacţiune şi de cele mai multe ori este folosit (coach, trainer, specialist) dacă au nelămuriri
doar ca un supliment pentru/pe lângă alte forme sau vor să îi adreseze o întrebare, fie direct pe
de comunicare. platformă, fie pe social media. În cazul unui curs
Listele de mail sunt un serviciu cu o formă clasic ținut într-o sală de clasă, ar fi puțin mai
similară de interacţiune. dificil pentru un cursant să interacționeze direct
Video conferinţe aplicaţiile divizate cu cel care ține cursul.
(Whiteboards) sunt o modalitate de interacţiune - Acces rapid la informație actualizată și
sincronă, în care utilizatorii participă lucrând în organizată
echipă pe realizarea de anumite aplicații. Există Informațiile de pe platformele de învățare sunt
două moduri de folosire a aplicaţiei de regulă structurate într-un mod eficient, ușor
distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum de înțeles și concis în același loc, fiind accesibile
să utilizaţi aplicaţia în sine dar şi pentru tuturor utilizatorilor prin intermediul unui
învăţarea de concepte şi competenţe. singur click.
Forumurile şi listele online permit dezbateri Toți cei logați pe platforma respectivă au acces
deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se la conținut educativ oricând, oriunde, singura
fac schimburi de opinii şi impresii, este posibilă condiție fiind să aibă o conexiune funcțională la
crearea unui nou topic, pentru grup, pe un internet. În cazul modalităților clasice de
subiect ales. Această metodă de comunicare învățare, ar apărea diverse probleme logistice
permite ca fişierele de dimensiuni mari să nu se (prea multe persoane într-un spațiu prea mic,
stocheze pe unităţile noastre, permit învăţarea diseminarea defectuoasă a informației, zgomot
prin duplicare/copiere, uz de transfer de fişiere de fond etc.).
pentru transferarea materialelor de curs şi De asemenea, conținutul de pe platformele de
formarea tabelelor pentru comunicarea cu învățare online este actualizat constant iar
profesorul. utilizatorii pot primi notificări fie pe e-mail, fie
Internet relay chat (IRC) este o comunicare direct pe platformă pentru a fi mereu la curent
sincronă bazată pe mesaje text prin Internet sau cu ultimele noutăți.
Intranet în timp real şi permite conectarea - Conținut multimedia
studenţilor cu cunoştinţe aproximativ egale, Platformele online de învățare sunt sisteme
evaluarea obiectivă a unui conţinut şi complexe care oferă deținătorilor de afaceri, dar
posibilitatea de recuperare a unei informaţii și instituțiilor educaționale șansa de a crea și
omise. transmite conținut multimedia practic și ușor de
Avantajele unei platforme online de învățare urmărit (video, imagini, audio, text).
- Economisești timp și bani
Organizațiile, afacerile sau persoanele care Bibliografie
folosesc platforme online de învățare reușesc să https://www.link-academy.com/invatarea-prin-internet#
https://economie.hotnews.ro
optimizeze costurile și să economisească bani la https://blog.scoala365.com
capitolul resurse, spre deosebire de modalitatea
clasică de predare a unor cunoștinte (SEO, Prof. Lugoj Adela
marketing, copywriting etc.). În cazul unui curs Colegiul Național „Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu
clasic, ar fi nevoie de costuri suplimentare, atât
pentru organizatori, cât și pentru cursanți
(transport, spațiu, masă, cazare).
- Management facil al platformei

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 87


ARTICOLUL 35

Învățatea online, marea


provocare a dascălui,
elevului și părintelui
PREZENTARE deopotrivă
Prin lucrarea de față mi-am
propus să prezint, din experiență Experiența învățării online era în gândirea mea, până nu de
personală, perioada de învățare mult, asociată cu cea a unui curs de învățare a limbii engleze
cuprinsă între lunile martie și sau cu audiții înregistrate a unor conferințe cu aceeași
iunie a anului în curs. Am ținut să finalite: asimilarea de noi informații. Deși destul de formal,
evidențiez plusurile învățării
online, dar și dezavantajele
cursul pomenit, făcea trecerea într-o manieră inedită de la
acesteia.Dacă am fi discutat clasa reală de elevi, într-un spațiu prestabilit, cunoscut,
despre predarea online înainte palpabil la o clasă virtuală. Spun inedit, deoarece mi s-a
de luna martie a acestui an, cu părut foarte interesant cum un dascăl reușea să ne facă atenți
siguranță, aș fi avut o cu totul și să ne țină activi timp de 100 de minute. Mi-am răspuns,
altă imagine decât la momentul
actual.
tot atunci, singură, cât de importantă este motivația, toți
participanții eram adulți și ne doream să asimilăm cât mai
multe.
Iată-ne astăzi, nevoiți să creăm astfel de clase și să motivăm
elevii sau să-i susținem periodic, adaptându-ne din mers. Nu
am să analizez comparativ cele două situații, nu pentru că
nu ar fi interesant, ci pentru că nu aș realiza un tablou corect.
Acum nu mai sunt subiect și participant în procesul de
învățare digital, ci furnizor de informație și parte în procesul
educațional. Acest lucru m-a obligat să îmi revizuiesc modul
în care mă raportam la actul didactic.
Trebuie să recunosc că forțată de împrejurări, ca toată lumea
de altfel, am căutat să găsesc soluții imediate, nu numai să
țin legătura cu elevii ci să și predau, să continui să-i țin
conectați la ceea ce exista deja în spațiul formal al școlii.
Ce-i drept, m-a ajutat perioada liturgică în care ne aflam:
Postul Paștelui. A fost lesne să ne documentăm, să
povestim, să exersăm tradițiile din familie, din zonele din
care ne trăgeam sau zone, țări nestudiate până acum;
cuvântul de ordine fiind ADAPTAREA. Fără modestie, aș
spune că prin aceste teme (Cum se pregăteau bunicii noștri
să primească Sfintele Sărbători? Ce tradiții cunoaștem
legate de Săptămâna Patimilor? Concurs de toacă-nline...)

88 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


am păstrat vie calitatea definitorie a umanității: modalități variate de evaluare, facile în
comunicarea. Copiii și-au sunat bunicii, rudele, rezolvare și concise în conținut.
nașii, au discutat și povestit precum la o clacă Dacă până acum, ora tradițională presupunea ca
din vechime. informația să fie predată propriu-zis, chiar și
Adaptarea cerinței („provocării”) la prin dirijarea spre descoperirea de noi
particularitățile fiecărui ciclu de studiu, acum, informații, de la ciclul gimnazial am propus o
parcă mai puternic decât în procesul tradițional, schimbare a pașilor de învățare. La fiecare
a solicitat adaptarea pentru fiecare elev în parte. întâlnire în direct pe Google Meet/Discord ne
Chiar dacă sarcina era frontală, copiii, la rândul propuneam să fixăm, clarificăm, acolo unde se
lor, s-au lovit de obstacole neîntâlnite, iar reacția cerea, informațiile pe care elevul le descoperea
acestora la acestea i-a surprins și pe ei. Ce te faci inițial, îndrumat ințialprin propuneri de surse și
însă când nu poți lua legătura cu toată lumea, în temă. De cele mai multe ori, cream în Power
același timp, sau când informațiile pe care vrei Point un material cu acestea și îl puneam la
să le transmiți se trimit fracționat? Cu toate dispoziție cu o săptămână înainte.
acestea, elevul a avut tipul de partea lui: de la Pentru cei mici, clasele din cadrul ciclului
momentul de accesare, până la durata de primar, rezumarea în doar câteva idei a
efectuare a sarcinii de lucru pe măsura ritmului noțiunilor ce trebuia învățate și adaptarea
individual sau a puterii de voință. activităților de învățare mă face să mă întreb
Un rol important, ca și până acum de altfel, l-a dacă „mai mult înseamnă și mai bine”?
avut părintele elevului. Implicarea lui a făcut Cu siguranță am învățat multe în această
mai ușoară această perioadă, chiar și numai perioadă cu toții, de la experiențe de învățare,
prin traducerea/ transmiterea din prisma unui modalități de comunicare până la moduri de
adult a efectelor acestui proces de învățare evaluare interactivă, creativă și pe placul
online asupra propriului copil. Ceea ce un copil elevilor, toate învățături de folos! Însă, nu cred
nu poate să recunoască sau să verbalizeze ca sub nicio formă că această modalitate de
fiind o problemă o poate face adultul, care educație poate înlocui sistemul tradițional, ci
împreună cu dascălul caută și găsesc soluția cea poate completa proces aflat în continuă
mai bună pentru copil. optimizare.
Aceasta a fost marea provocare a educaței
digitale: compensarea comunicării senzoriale în Bibliografie
relațiile interumane. Oricât de mult te-ai strădui, Yuval Noah Harari, 21 de lectii pentru secolul XXI, Ed. Polirom,
2018
nu poți să percepi toate semnale pe care ți le Prof. dr. Genoveva Farcaș, Învățare online sau învățare la
transmite un copil, la o distanță de „un monitor”. distanță?, 13 aprilie 2020, accesat :29 iunie2020
https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-online-sau-
Filtrul nostru a fost părintele, în multe situații invatare-la-distanta/
chiar bunicii. De aici conștientizarea rolului
fiecăruia și deschiderea spre comunicare naște Prof. Văcariu Luminița-Gabriela
soluții. Răbdarea și-a spus cuvântul, totul fiind
învățat cu pași mici și doar aceptând
schimbările.
Actul didactic, predare–învățare–evaluare, în
viziunea mea a avut parte de schimbări, de la
instrumentele didactice folosite la metodele
aplicate, șcenariul didactic trebuia rescris.
Cadrul de desfășurarea a procesului educativ te
obliga, parcă, să personalizezi cursul și să-l
adaptezi informației digitale prin introducerea
de link-uri externe, resurse educaționale
deschise, materiale scanate, documente audio și
video. Nu este deloc de neglijat partea de
evaluare care a obligat profesorul să găsească

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 89


ARTICOLUL 36

Tipuri de metode de predare


facilitate de tehnologie.
Sincron și asincron
PREZENTARE
Învățarea sincronă se referă la schimbul de idei și informații
Învățarea electronică poate fi cu unul sau mai mulți participanți în aceeași perioadă.
sincronă sau asincronă. Exemple sunt discuții față în față, instrucțiuni și feedback
Învățarea sincronă are loc în online în timp real a profesorilor, conversații Skype și
timp real, toți participanții camere de chat sau săli de clasă virtuale unde toată lumea
interacționând în același timp, în
timp ce învățarea asincronă este
este online și lucrează în colaborare în același timp.
de sine stătătoare și permite Deoarece elevii lucrează în colaborare, învățarea
participanților să se angajeze în sincronizată îi ajută pe studenți să devină mai deschiși,
schimbul de idei sau informații deoarece trebuie să asculte activ și să învețe de la colegii lor.
fără dependența implicării Învățarea sincronizată favorizează conștientizarea online și
celorlalți participanți în același
timp.
îmbunătățește abilitățile de scriere ale multor elevi.
În învățarea sincronă, elevul și instructorul se află în același
loc în același timp. Este similar cu o clasă față în față. A
devenit popular, deoarece ajută la minimizarea provocărilor
în educația online. Un exemplu de învățare sincronă este
atunci când elevii și instructorii participă la o clasă printr-un
instrument de conferințe web. Creează o clasă virtuală care
îi permite elevilor să adreseze întrebări, iar profesorii să le
răspundă instantaneu
Învățarea asincronă poate folosi tehnologii precum sisteme
de gestionare a învățării, e-mail, bloguri, forumuri de
discuții, precum și manuale suportate de web, documente
hipertext, cursuri audio-video și rețele de socializare
folosind web. La nivel educațional profesional, instruirea
poate include săli de operație virtuale. Învățarea asincronă
este benefică pentru cei care au anumite probleme de
sănătate. Aceștia au ocazia să își finalizeze munca într-un
mediu cu stres scăzut și într-un interval de timp mai flexibil.
În cadrul cursurilor online asincrone, elevilor li se permite
libertatea de a finaliza munca în ritmul lor. Fiind un elev
netradițional cu care își pot gestiona viața de zi cu zi și
școala și au încă aspectul social. Colaborările asincrone
permit elevilor să ajungă la ajutor atunci când este nevoie și
oferă îndrumări utile în funcție de cât timp îi ia pentru

90 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


finalizarea misiunii. Multe instrumente utilizate capacităţile audio-video integrate creând
pentru aceste cursuri nu se limitează la: o „sală de curs virtuală”.
videoclipuri, discuții la cursuri și proiecte de Astfel învăţământul online este într-o oarecare
grup. măsură diferit de învăţământul tradiţional.
Învățarea asincronă este o abordare de studiu cu Odată ce accesul la un calculator este rezolvat,
auto-interacțiune asincronă pentru a promova cel ce doreşte să studieze online trebuie să fie
învățarea. E-mailurile, forumurile de discuții obişnuit cu căutarea pe Internet, expedierea şi
online, Wikipedia și blogurile sunt resurse care primirea mesajelor prin e-mail, procesarea
sprijină învățarea asincronă. Unele activități textelor etc. Scrisul este metoda principală de
comune de învățare asincrone interacționează cu comunicare în clasele online; în scris se vor
sistemele de management al cursului, cum ar fi exprima gândurile, se vor împărtăşi idei şi se vor
Blackboard, Moodle pentru furnizarea de adresa întrebări colegilor din clasa virtuală sau
cursuri, comunicarea prin e-mail, postarea în instructorului atunci când utilizatorul are nevoie
forumuri de discuții și articole de lectură. În de ajutor. Limbajul corpului nu poate fi văzut de
plus, este important să se mențină feedback-ul în către colegi, decât doar dacă este suplimentar
timp util și comunicarea clară pentru a angaja folosită şi o cameră web. Ca şi în cadrul
elevii în procesul de învățare învăţământului tradiţional, utilizatorul trebuie
Există trei modele general acceptate în lumea e- să-şi rezerve timp suficient pentru studiu. În
learning, după cum au fost clasificate de timp ce cursurile online oferă maximum de
European Corporate e-learning: flexibilitate, ele totodată necesită perseverenţă şi
- e-learning independent reprezintă voinţă de a lucra independent din partea
modelul prin care utilizatorul individual elevului.
descarcă materialul de curs de pe
Internet sau îl utilizează direct de pe CD, Bibliografie
parcurgându-l de unul singur. Acesta M. Brut, „Instrumente pentru e-learning. Ghidul informatic al
profesorului modern”, Polirom, 2006,
prezintă avantajul unei cantităţi de A. Paladi, L. Croitor, F. Paladi, ,,Evaluarea on-line a
informaţie foarte mare, care poate fi cunoștințelor: Aspecte psiho-pedagogice, metodologice și
practice,, , 2007
accesată într-un timp scurt, însă este ***TECH APC, Noile tehnologii în educație
foarte rigid în ceea ce priveşte
comunicarea cu instructorul; Prof. Macarie Luminița
- e-learning asincron permite doar unui Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud
singur utilizator să transmită informaţie
la un moment dat. Un astfel de exemplu
este acela în care profesorul poate să
furnizeze informaţia elevilor, dar ei nu
pot interacţiona în timp ce primesc
informaţia. Avantajul major în acest caz
este acela că utilizatorul îşi păstrează
facilitatea de a lucra în propriul său ritm,
putând însă obţine şi răspunsuri la
cererile sale într-un interval de timp
acceptabil;
- e-learning sincron permite transferul de
informaţie cu orice alt utilizator în orice
moment. Un exemplu este acela în care
profesorul şi elevii transferă informaţii
în timpul desfăşurării cursului în regim
de timp real. Acesta este cel mai
performant mod în ceea ce priveşte
gradul de facilitare a comunicării,

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 91


ARTICOLUL 37

Școala online, o mare


provocare
Primul pas a fost cel în care am încercat să mă perfecționez
PREZENTARE
pentru a preda în mediul online. Prin bunăvoința
Ministerului Educației și Cercetării, a unor Asociații și a
În contextul Pandemiei globale CCD-ului am participat la webinare, precum „Profesor în
de Coronavirus, provocată de Online”, 9-17.05.2020, organizat de Digital Nation sau la
virusul gripal SARS-CoV în anul evenimentul ,,Folosește manualele 3D și instrumentele
școlar 2019 – 2020, mai exact
începând cu 10 martie, am trăit,
interactive pentru a susține lecții la distanță” – 26.05.2020,
ca profesor, experiența învățării organizat de Editura Didactică și Pedagogică S.A.,
online alături de colegii, elevii EduMagic și Mozaik Education, cu sprijinul Ministerului
mei și părinții acestora și am Educației și Cercetării, cursuri și conferințe Zoom, care mi-
participat la o adevărată au oferit informații și m-au ajutat să înțeleg cum
transformare a comunității
didactice.
funcționează o clasă virtuală și cum voi putea interacționa
M-am trezit în fața noii provocări cu elevii mei eficient și plăcut.
puțin derutată, neîncrezătoare și Cel de-al doilea pas a fost cel prin care să mă asigur că toți
neputincioasă. Am devenit apoi elevii mei au posibilitatea de a participa la aceste activități,
plină de voință și determinată să că dețin cel puțin un telefon inteligent, o tabletă, un
parcurg ce a mai rămas din
acest an școlar cu elevii mei în
calculator sau laptop conectate la internet, deși am constatat
condițiile de învățare impuse de pe parcurs că uneori, acolo unde în familie sunt mai mulți
situația actuală. frați, activitățile se suprapuneau. M-am asigurat apoi că toți
copiii au un loc pregătit în casă confortabil, pentru a încerca
să facem „școala de acasă ca… la școală”.
Cel de-al treilea pas a constat în realizarea unor lecții prin
care să mă asigur că voi continua procesul de învățare în cele
mai bune condiții și acum pot să afirm că am reușit, în mare
măsură. În aceste activități de învățare am proiectat strategii
prin care am reușit ca elevii să nu stea doar cu ochii în
calculator și am lucrat atât frontal, cât și individual. Am
primit feedback la temele de lucru prin intermediul
Whatsapp, prin postări și momente live realizate de elevi.
De cele mai multe ori am folosit evaluarea reciprocă și
autoevaluarea. Mi s-a părut foarte important ca fiecare elev
să primească feedback din partea mea, fie că am remarcat
scrisul frumos sau ideea originală, creativitatea sau
rigurozitatea și corectitudinea rezolvării, fie că am subliniat
greșeli care au fost corectate ulterior observației.

92 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Începutul acestei aventuri a fost în grupul de de Coronavirus (COVID-19), provocată de
Whatsapp al părinților elevilor clasei, la care au virusul gripal SARS-CoV-2, în anul școlar 2019
aderat și copiii, prin intermediul căruia am – 2020.
demarat activități de recapitulare, sistematizare, Am încercat să realizez, în urma acestei
consolidare a cunoștințelor și deprinderilor. În experiențe plăcute până la urmă, o analiză Swot
perioada următoare am lucrat pe Skype cu grupe a acestor activități de interacțiune virtuală cu
de câte 10 elevi, dar nu am renunțat nici la elevii mei. Precizez faptul că elevii sunt din
activitățile de pe grupul clasei. Părinții și elevii mediul urban și au o situație materială destul de
au fost foarte interesați și chiar încântați că nu bună în procent de 80%.
vor pierde contactul cu școala și cu doamna PUNCTE TARI
învățătoare.  Parcurgerea materiei conform programei
La finalul lunii aprilie, ne-am creat conturi pe  Posibilitatea de a interacționa în situații
platforma de învățare Adservio, unde aveau speciale cu elevii
acces toți elevii școlii, toate cadrele didactice  Posibilitatea de a avea contact vizual cu
care predau la clasă, bucuria copiilor fiind elevii și de a comunica verbal
imensă când au aflat că pot participa și la orele  PUNCTE SLABE
de Religie, Educație fizică sau Limba engleză.  Limitarea posibilităților de tratare
Dezavantajul folosirii aplicatiei Lecție diferențiată a elevilor
interactive al acestei platforme era că nu puteam  Limitarea participării la activități
numi decât un elev pe care îl și vedeam, însă pe extrașcolare și extracurriculare
ceilalți nu-i vedeam și nici nu-i auzeam deloc,  Limitarea implicării afective a elevilor în
nu știam dacă ei mă mai aud sau mă mai văd, în
anumite secvențe ale lecțiilor
timp real, deoarece unii dintre ei aveau un
 OPORTUNITĂȚI
semnal mai slab la internet.
 Implicarea activă a părinților în activități
Am lucrat după orarul clasei, am respectat
de învățare
programa și parțial proiectul unităților de
învățare, am avut permanent în vedere nevoile și  Participarea cadrelor didactice la
particularitățile de vârstă ale copiilor. Am activități online gratuite de perfecționare
utilizat diverse resurse din mediul online: pentru realizarea de lecții în mediul
Youtube, Craft&Kids, wordwall.net, virtual
MOZAWEB, diverse tutoriale. De mare ajutor  Dezvoltarea competențelor digitale și de
mi-au fost colaborarea cu noii mei colegi cu care multitasking în educație
am avut posibilitatea să comunic online și de la  AMENINȚĂRI
care am preluat multe resurse pe care le-am  Funcționarea deficitară a internetului în
utilizat eficient. unele zone
În ultimele săptămâni am folosit aplicația  Imposibilitatea unor elevi de a participa
ZOOM de pe platforma Adservioș și am lucrat la toate lecțiile și activitățile online din
cu un număr mai mare de copii, deoarece îi lipsă de dispozitive conectate la internet
puteam vedea pe toți în timp real, iar dacă se Dacă privesc situația din punct de vedere
întâmpla să se deconecteze vreun elev din cauza statistic, am constatat că 75% dintre elevi au
semnalului slab la internet puteam observa eu participat la lecțiile pe Zoom constant și au
sau ceilalți elevi care îmi comunicau. oferit permanent feedback și în grupul
În ultima zi de școală, am reușit chiar să aduc Whatsapp al clasei, 10% au lucrat doar cu
părinții și elevii la un loc pentru la festivitatea ajutorul grupului și au oferit feedback, 10% au
de premiere online, fiecare elev primind o lucrat doar cu ajutorul grupului de Whatsapp și
diplomă virtuală pentru rezultatele obţinute la au oferit sporadic feedback, invocând diverse
învăţătură, pentru dezvoltarea abilităților de motive (în condiții normale, la școală, erau
lucru cu diferite dispozitive electronice necesare cuprinși într-un program de recuperare/
activităților de învățare desfășurate online remediere și în școala online au primit sarcini
(martie - iunie), în contextul Pandemiei globale diferențiate). 5% au ignorat școala și

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 93


Aspecte din timpul orelor pe platforma Adservio, aplicația Skype,
Zoom și WhatsApp

demersurile de a lua contact cu clasa virtuală. destul de incitantă. Pot să privesc școala online
Precizez că lucrez în mediul urban, cu un grup ca pe o alternativă a școlii reale, în situații
școlar în care 20% din elevi provin din familii deosebite, dar școala reală va rămâne locul în
cu situații speciale. care elevii pot primi educație multilaterală,
Ca o concluzie, pot să afirm că această adevărată și de calitate.
experiență a reprezentat atât pentru mine, cât și
pentru elevi și părinți o provocare la care am Prof. înv. primar, Marian Melania
răspuns cu plăcere, curiozitate și interes, fiind Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești,
jud. Argeș

94 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 38

Educaţia online, o educaţie


„altfelˮ
Tot ceea ce se petrece astăzi în mediul educaţional, care a
PREZENTARE
trecut peste noapte din offline în online, întreaga digitalizare
care s-a răsfrânt asupra rosturilor sistemului de învăţământ
În calitatea mea de profesor mi- tradiţional pot fi percepute într-un sens cât se poate de
am exprimat ori de câte ori a fost pozitiv, şi anume: e loc de inovaţie şi de schimbare în
nevoie concepţia, dar şi educaţie. Iar modul în care perioada de izolare, când şcoala
atitudinea, cu privire la faptul că
şcoala, dar mai ales școala
e posibilă doar în varianta online, ne va schimba modul de
online, trebuie să-i înveţe pe viaţă şi mentalitatea, va avea repercusiuni inevitabile
elevi cum să gândească, nu ce ulterioare, schimbând şi modul în care vom preda, respectiv
să gândească şi, mai ales, relaţiona cu elevii, atunci când situaţia actuală va reveni la
trebuie să-i înveţe cum să normal.
gândească pe cont propriu,
independent de mentalitatea
Citatul „Mai curând concep ca o şcoală să creeze un
părinţilor ori de prejudecăţile măturător fericit, decât un savant nevroticˮ (A.S. Neill) este
profesorilor. Se cere, astfel, o punctul de la care trebuie să plecăm atunci când adresăm
implicare detaşată din partea problema educaţiei „altfelˮ. Avem nevoie de un model de
dascălului şi voi prezenta acestă şcoală democrată unde elevul e încurajat să-şi exprime
idee în articolul care urmează.
trăirile interioare, în loc să fie obligat să şi le reprime,
dincolo de autoritatea adultului. Interesul, libertatea şi
fericirea elevului sunt aduse în prim plan, iar profesorul
carismatic îl înlocuieşte pe cel autoritar şi moralizator din
şcolile obişnuite. Prin educaţie online trebuie să înţelegem o
şcoală liberală versus conservatoare, modernă versus
tradiţională, democrată versus autoritară, în acelaşi timp,
umană versus antropofagă.
Educaţia online are, fără îndoială, avantaje şi dezavantaje:
se pierde contactul direct, nemijlocit cu clasa de elevi, dar
se câştigă, în schimb, un plus de empatie şi comunicare şi ar
trebui să conducă la o relaţionare ataşată între profesor şi
elev, de vreme ce lucrul diferenţiat, pe grupe sau chiar cu
fiecare elev în parte devine imperios chiar şi aşa. Elevii şi
profesorii ar trebui să formeze o comunitate ale cărei baze
să fie puse pe stări şi emoţii, iar nu pe transmiterea şi
stocarea mecanică de cunoştinţe. Într-un mediu cu care
elevul era familiarizat şi înainte, tehnologizat, acesta se va
putea manifesta liber, va putea alege între activităţi de lucru

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 95


diferite, comunicând cu profesorul aşa cum detaşată ar trebui să devină cheia unui
odinioară nu era posibil, înţelegând că predarea învăţământ de calitate la care tind să cred că
ex cathedra nu e deloc propice evoluţiei sale sperăm cu toţii că vom accede într-o bună zi.
reale. Iată două exemple de comunicare în parteneriat
Profesorul ar trebui să ştie că un feedback profesor-elev din Şcoala Altfel online de la
pozitiv, acolo unde e cazul, o bună motivare, Şcoala Gimnazială „Ȋnv. M. Georgescuˮ ,
stabilirea unor aşteptări înalte fac parte nu doar Celaru, judeţul Dolj la care elevii mei au devenit
dintr-un mod ştiinţific dovedit de eficientizare a parteneri implicaţi ai activităţilor propuse:
învăţării, ci din metodologia de care ar trebui să - „Sugestii de lectură onlineˮ
ţină cont atunci când se adresează elevului ca La această activitate elevii au fost provocați să-
om, partener la actul de învăţare. Ar trebui să și aleagă o carte pe care au citit-o/ o vor citi în
învăţăm de la fiecare elev al nostru, pentru că această perioada, să realizeze o prezentare cu
fiecare om are ceva unic, iar nu să-l dirijăm în mesajul acesteia şi să fotografieze coperta pe
direcţia dorită de noi, ci să-i lăsăm să-şi aleagă care să o trimită pe grupul clasei. Au realizat un
liber, sub atenta noastră îndrumare, propria cale. colaj cu fotografiile trimise și au distribuit
Aplicabilitatea acestor idei e de multe ori recomandările colegilor de la celelalte clase.
înceţoşată de prejudecăţi, de derute, de orgolii. - „Minunata lume a copilăriei într-o
În ciuda faptului că în foarte multe contexte nu expoziţie onlineˮ
poate fi vorba decât de o aplicabilitate limitată, Pentru că jocul la vârsta copilăriei înseamnă
şi am în vedere aici în special învăţământul distracție, libertate, creativitate, alungarea
defavorizat, un lucru e sigur: elevul trebuie plictiselii, eleviilor li s-a recomandat să-şi
ajutat să-şi rescrie povestea vieţii, prin aleagă un joc pe care să-l practice împreună cu
intermediul unor tehnici care ţin de educaţia cei dragi lor. Au trimis câte o fotografie pe
altfel, abordarea diferenţiată ţinând cont de grupul WhatsApps şi au realizat un colaj cu
teoria inteligenţelor multiple, prin joc, quiz-uri, fotografiile, adăugând la portofoliul „Școala
kahoot sau storytelling. Şi mai e cert că altfel” fișa cu prezentarea jocului. Elevii și
profesorul nu e atoateştiutor, stăpânul jocului, părinții au participatat activ la activitatea online,
creatorul, moralizatorul, profesorul ar trebui să părinţii bucurându-se alături de cei mici de
formeze cu elevii săi o comunitate bazată pe entuziasmul jocului.
încredere reciprocă, securitate, ataşament
(pentru că doar astfel învăţarea este realmente Profesor Marinică Delia
eficientă), să nu impună graniţe de netrecut Şcoala Gimnazială „Ȋnv. M. Georgescuˮ Celaru,
(între profesorul atotştiutor şi învăţăcelul jud. Dolj
neajutorat să fie o prăpastie), să coordoneze, nu
să ordone, să tolereze, nu să taie în carne vie, să
modeleze şi să devină împreună cu elevii săi.
Pentru că nimeni nu e perfect, profesor sau elev,
şi nimeni nu e în măsură să spună anti-socratic
cum că ar şti că ştie tot. În plus, cu toţii suntem
perfectibili.
În ciuda acestui fapt ori în ceea ce priveşte
calitatea actului de predare-evaluare ca act de
comunicare sau că nu trebuie perceput un abis
între profesor şi elev, cumva respectul trebuie
menţinut odată câştigat. Însă nu cred că
respectul este echivalent cu teama,
constrângerea care intervin uneori şi bruiază
actul de comunicare şi parteneriat profesor-elev
din cadrul actului educaţional. Şi în acest sens,
ajustarea optimă la un raport de implicare

96 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 39

Instruirea profesorilor pentru


utilizarea TIC
Modelele de dezvoltare profesională depind de context şi de
PREZENTARE
cultura societăţii. Formarea profesională care include TIC în
procesul de predare/învăţare este un proces continuu şi nu
În ultimul deceniu, multe ţări poate fi interpretată ca un act unitar de instruire. Cadrele
care au implementat TIC în didactice trebuie să-şi actualizeze în mod permanent
învăţământ nu s-au grăbit să cunoştinţele şi deprinderile pe măsură ce se modifică
includă TIC şi în formarea
profesorilor. Relativ recent
curriculumul şcolar şi tehnologiile. Acest proces are loc atât
agenţiile naţionale au înţeles de sine stătător, cât şi în mod organizat în şcoli, centre de
cât de important este să includă instruire profesională şi universităţi. În multe ţări viitorii
TIC în pregătirea iniţială a profesori sunt pregătiţi în instituţii de învăţământ înainte ca
profesorilor. Persoanele tinere ei să înceapă să predea în şcoli şi licee. Acest stagiu poartă
sunt mai receptive la utilizarea
calculatoarelor, mai adaptive şi
denumirea de instruire pre-service a profesorilor. Atunci
nu şi-au format modele de când devin profesori, ei au posibilitate să-şi perfecţioneze
predare care sunt mai dificil de cunoştinţele la anumite intervale, de 1-3-5 ani, în funcție de
schimbat. De aceea ţară. Cercetările arată că circa 30% din profesorii tineri
universităţile trebuie să ofere pleacă din sistemul de învăţămînt în acest răstimp.
programe adecvate de utilizare
a TIC, în special pentru
Unii profesori nu pot să participe la cursurile organizate şi
facultăţile care pregătesc trebuie să înveţe în paralel cu predarea în şcoală, adică îşi
profesori. perfecţionează cunoştinţele la locul de lucru. Instruirea
profesorilor este un proces continuu de învăţare pe parcursul
vieţii. Stagiul final, denumit instruire in-service a
profesorilor, constă din cursuri de dezvoltare profesională.
Există unele modele de instruire a profesorilor, în cadrul
cărora dezvoltarea profesională are loc simultan pentru
diferite categorii de profesori. De exemplu, stagiul de
instruire preservice este combinat cu stagiul in-service.
Un profesor ce predă deja poate să lucreze împreună cu un
student, viitor cadru didactic, la un proiect inovaţional.
Astfel se îmbogăţeşte potenţialul de cercetare al
profesorului in-service, iar studentul pre-service de
asemenea învaţă lucruri noi, necesare predării viitoare. O
altă modalitate de dezvoltare profesională este participarea
la diferite comunităţi sau asociaţii profesionale. TIC
favorizează accesul la discuţiile din cadrul acestor asociaţii,
oferind posibilităţi de comunicare între colegii de breaslă

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 97


din diferite regiuni şi colţuri ale lumii. comună pentru multe ţări. Dar un asemenea
Dezvoltarea profesională a celor implicaţi în model nu are efectul scontat dacă profesorii nu
instruirea profesorilor este de asemenea sunt ajutaţi în continuare şi nu continuă să-şi
esenţială. Ei trebuie să modeleze şi să perfecţioneze cunoştinţele şi să le utilizeze în
pregătească subiecte şi materiale care să practică. De asemenea, cursurile de utilizare a
demonstreze utilizarea eficientă a tehnologiilor unui soft aplicativ sunt greu de implementat,
în procesul didactic, astfel ca să pregătească o dacă nu sunt integrate în procesul didactic.
nouă generaţie de profesori, care să utilizeze şi Experienţa demonstrează că cursurile de
să propage în continuare aceste tehnologii. utilizare a TIC nu îmbunătăţesc procesul de
Apare întrebarea, cine poate fi formator al învăţămînt, dacă accentul se pune doar pe TIC.
viitorilor sau actualilor profesori? Prin Accentul trebuie pus pe ceea ce TIC poate face
intermediul TIC, studenţii deseori devin pentru procesul de învăţămînt. Un alt model este
profesori, ei utilizând metoda de de a organiza cursuri la locul de muncă, adică în
învăţare/colaborare colegială sau de instruire şcoli cu susţinerea şi participarea directorilor de
(mentoring) reciprocă. şcoli, luându-se în consideraţie necesităţile
Profesorul poate facilita învăţarea, inversând individuale ale profesorilor.
rolurile de predare/învăţare, studenţii având În ultimul deceniu, multe ţări care au
rolul de experţi care modelează procesul de implementat TIC în învăţământ nu s-au grăbit să
învăţare. TIC oferă posibilităţi relevante în acest includă TIC şi în formarea profesorilor. Relativ
sens stimulând motivarea, antrenarea şi recent agenţiile naţionale au înţeles cât de
autoevaluarea studenţilor. Profesorii trebuie important este să includă TIC în pregătirea
încurajaţi să adopte asemenea strategii pentru a iniţială a profesorilor. Persoanele tinere sunt mai
nu se simţi că sunt învăţaţi de studenţii lor. Rolul receptive la utilizarea calculatoarelor, mai
profesorului devine unul de manager şi adaptive şi nu şi-au format modele de predare
facilitator, el poate invita experţi din altă parte care sunt mai dificil de schimbat. De aceea
pentru a comunica cu studenţii şi a-i învaţă, universităţile trebuie să ofere programe
învaţând şi el împreună cu ei. Dezvoltarea adecvate de utilizare a TIC, în special pentru
profesională trebuie extinsă şi asupra celor care facultăţile care pregătesc profesori.
lucrează împreună cu profesorul sau Trebuie să se ţină cont, însă, că accentul trebuie
influenţează lucrul lui: directorii de şcoli, pus pe utilizarea centrelor pentru procesul de
membrii organizaţiilor regionale sau naţionale, învăţământ şi nu pentru jocuri sau alte scopuri.
responsabilii pentru elaborarea curriculei şi Este o practică mondială de colaborare între
pentru dezvoltarea profesională. Ei trebuie să profesori şi studenţi în cadrul acestor centre,
împărtăşească aceeaşi viziune asupra rolului când ei învaţă reciproc unii de la alţii. Părinţii şi
TIC în procesul de învăţământ. Profesorii alţi membri ai comunităţii pot avea rolul de
întâmpină dificultăţi în implementarea TIC în învăţători, tutori, studenţi şi întreaga comunitate
procesul de învăţămînt, dacă nu au suportul şi poate beneficia din punct de vedere economic
încurajarea colegilor, directorilor de şcoli, prin îmbunătăţirea deprinderilor membrilor ei
autorităţilor superioare, părinţilor. Pentru a de utilizare a TIC.
asigura succesul implementării TIC, toţi cei
implicaţi necesită să fie informaţi şi să fie Bibliografie
înrolaţi în cursurile de dezvoltare profesională Teachers and Teaching in a Changing World. UNESCO, 1998.
http://www.unesco.org/education/information/wer/PDFeng/whole
împreună cu profesorii. wer98.PDF
Cea mai evidentă tehnică de dezvoltare http://unesdoc.unesco.org
http://www.umdnj.edu/meg/tradiţional.htm.
profesională pentru profesori constă în http://www.ncrel.org/tplan/handbook/foc.htm.
realizarea cursurilor, care să le ofere cunoştinţe http://massey.ac.nz/~alock/virtual/colevyg.htm.
Jean Piaget Society. http://www.piaget.org/.
de bază şi deprinderi de utilizare a http://www.edb.utexas.edu/csclstudent/Dhsiao/theories.html.
calculatoarelor. Astfel de cursuri elaborate de
experţi în domeniu şi organizate în universităţi, Prof. Micșoniu Dumitru
centre regionale sau naţionale sunt o practică Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan

98 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 40

Educația digitală-un pas spre


învățare
Formarea competențelor descrise prin programa școlară nu
PREZENTARE
este posibilă doar prin utilizarea unor strategii clasice de
predare–învățare–evaluare. Introducerea calculatorului în
Educaţia trebuie să fie dirijată în școală nu trebuie să constitie un scop în sine, ci o modalitate
sensul dezvoltării personalităţii de creștere a calității, a eficienței învățării și predării.
şi talentelor copiilor, pregătindu- Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru
i pentru viaţa activă ca adult”
(Convenţia cu privire la
a învățătorului și a copiilor, un nou mod de concepere a
Drepturile copilului, art. 29) instruirii și învățării, care îmbogațeste sistemul activităților
didactice pe care aceștia le desfășoară și prezintă importante
valențe formative și informative. Calculatorul simulează
procese și fenomene complexe pe care nici un alt mijloc
didactic nu le poate pune atât de bine în evidență. Astfel,
prin intermediul lui, se oferă copiilor modele, justificări și
ilustrări ale proceselor și conceptelor abstracte, neobservate
sau greu observabile din diferite motive.
Și iată că în acest an școlar învățarea digitală a ajuns să joace
un rol crucial în educație. Elevii s-au adaptat ușor noilor
provocări, au fost interesați să învețe și să-și extindă
orizonturile.
Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor
abilități auto-didactice eficiente de învățare. Aceștia devin
capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța,
găsesc și utilizează resursele online și aplică informațiile la
teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și
productivitatea.
Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și
tehnologia digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care
stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii
explorează întrebări deschise folosindu-se de propria
imaginație și logică. Jocurile interactive și de îndemânare
sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să se
disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se
respecte regulile și îndrumările pentru a participa. De
asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de
realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 99


deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin expectanţelor evaluatorilor în ce priveşte
mai încrezători și dornici să exploreze și să impactul asupra performanţei şcolare, “nu pot
descopere lucruri noi. Elevii care folosesc exista aşteptări în ceea ce priveşte progresele în
tehnologia digitală pentru a învăța devin mai învăţare prin simpla introducere a TIC în şcoli”.
implicați în acest proces și sunt mai interesați să- Rezultatele mai bune la învăţătură sunt un efect
și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și al unei serii de factori asupra cărora trebuie
dea seama, pentru că învață într-un mod activ, intervenit unitar şi constant; armonizarea
angajat și implicat. Pe lângă profesori, și părinții intervenţiilor la nivelul mijloacelor didactice, a
pot folosi activități interactive pentru a încuraja programelor şcolare şi a formării cadrelor
interesul copilului în procesul de învățare. didactice este cheia succesului, fie acesta
Învățarea digitală nu numai că permite elevilor aşteptat pe termen scurt, ca creştere a
să acceseze tot mai multe informații, dar pot și participării, a motivaţiei şi a performanţei
să se asigure că informațiile sunt adaptate şcolare, sau pe termen lung, la nivel de rată de
nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta angajare şi de efecte socio-economice.
fiecare elev să învețe în cea mai eficientă „Evaluările formative – formative assessment –
manieră, este cel mai important beneficiu al reprezintă una dintre cele mai eficiente strategii
învățării digitale. Astfel, orele de la clasă sunt pentru încurajarea performanţelor elevilor”.
mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea
materiei prin discuții și angajarea în activități Bibliografie
care au la bază comunicarea și cooperarea între Integrare TIC în învățământul primar- suport de curs , Agenția
A.R.N.I.E.C., ianuarie 2015
elevi. Ajutând copiii să gândească în afara Gheorghe Virgiliu, Criveanu Nicoleta, Drăgulinescu Andrei –
cadrului tradițional și rigid de învățare, prin Efectele micului ecran asupraminţii copilului, Editura Prodromos,
Bucoreşti, 2007
instrumente și metode digitale, le este stimulată Kean John , Mass-media și modernitatea, Editura Polirom, Iaşi,
creativitatea și le oferă sentimental de încredere 2000

în propriile capacități. Pe fondul entuziasmului


care caracterizează primele etape ale oricărui Prof. Mihai Maria
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Cetatea de
nou fenomen, există riscul de a pierde din vedere
Baltă, jud. Alba
aspecte cheie privind impactul real în practica
didactică, relevanţa pentru nevoile şi interesele
elevilor sau utilitatea demersurilor pentru
principalii actori şi beneficiari ai sistemului de
învăţământ. Însă în egală măsură trebuie aduse
în dezbatere atât beneficiile, cât şi aspectele
critice sau neîmplinirile asociatepredării on-
line, în scopul conturării unor soluţii
ameliorative.
Pentru introducerea TIC în curriculum trebuie
avute în vedere o serie de precauţii reliefate de
meta-analizele internaţionale recente, cunoscut
fiind faptul că utilizarea improprie a noilor
tehnologii poate conduce la efecte negative, spre
exemplificare: elevii care folosesc
calculatoarele pentru a crea prezentări obţin note
sub aşteptări la secţiunea de scriere a testului
desfăşurat la nivel naţional; timpul alocat pentru
crearea prezentărilor poate afecta timpul
disponibil la clasă pentru dezvoltarea
competenţelor de scriere ale elevilor.
Oricum, ca un corolar al demersurilor de
implementare a noilor tehnologii şi a

100 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 41

Educație și siguranță online


pentru toți copiii
Tehnologia continuă ritmul accelerat de dezvoltare și este
PREZENTARE
important pentru prezentul și viitorul copiilor să îi susținem
pentru dezvoltarea competențelor și abilităților care îi
Pornind de la contextul situației sprijină să folosească inteligent și echilibrat instrumentele și
actuale, când activitatea dispozitivele digitale. În contextul situației actuale, când
didactică are la bază cursurile sunt mutate în online, subiectul folosirii
predarea/învățarea online iar
copiii petrec tot mai mult timp în
Internetului a devenit esențial pentru oricine lucrează direct
acest mediu virtual, lucrarea își cu copii, adolescenți, părinți, profesori sau alte persoane
propune să prezinte necesitatea preocupate de educație. (Ghidul Facilitatorului Ora de Net -
transmiterii către copii a unor www.oradenet.ro - Ediția III - Mai 2020).
informații referitoare la siguranța Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai
lor online pentru ca utilizarea
noilor tehnologii digitale să se
multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim
realizeze în mod util și foarte creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de
sigur pentru procesul învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate
educațional și pentru viața crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii
copiilor. pentru a fi autodidacți. Învățarea de acasă pare mai
prietenoasă: confortul e crescut fiind într-un spațiu personal,
atât pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai există
gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se
schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru
învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să
se mai trezească foarte de dimineață pentru a ajunge la
școală, părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul
alimentar pe care îl adoptă copiii.
Învățământul actual se bazează tot mai mult pe resursele
Web. Putem spune că acest tip de resurse reprezintă, de fapt,
noile cărti ale epocii moderne. Web site-ul este un
instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de
predare/ învățare și nu numai. Web-ul asigură elevilor un
pachet variat de informații științifice fiind incluse în baze de
date, biblioteci online, etc. Atât profesorii cât și elevii pot
schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-ului
sau site-uri de socializare. Aceștia pot organiza excursii
virtuale în muzee de artă sau știință, în centrele de cercetare,
locuri mai greu accesibile elevilor în mod real. De

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 101


asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrări portalurilor informaționale, rețelelor de
online, acestea fiind vizualizate și evaluate fie socializare și chat-urilor, resurselor cu filme,
de cadrele didactice, fie de colegi. secvențe video sau jocuri. Iată de ce ajungem să
Putem remarca valențele benefice pe care vorbim despre Inteligența Online, pe care orice
internetul le are în predarea, învățarea sau copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul
evaluarea disciplinelor școlare și faptul că nu și susținerea părinților, educatorilor și
mai există multe domenii în care resursele web profesorilor.
să nu joace un rol fundamental în rezolvarea (https://siguronline.md/rom/educatori/informati
problemelor curente. Învățământul de tip e- i-si-sfaturi/copiii-scoala-si-internetul).
learning câștigă teren în fața celui tradițional iar Având în vedere aceste aspecte, sunt binevenite
elevii aproape că asociază internetul cu un lecțiile tematice despre siguranța online care au
veritabil profesor. scopul principal de a ajuta elevii să identifice
(http://www.elearning.ro/predare-si-invatare- anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute
cu-suportul-resurselor-web). și să ceară ajutor de la persoane care i-ar putea
Cu toate acestea, oricum va arăta școala ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv
viitorului și oricât de tehnologizată va deveni, profesorii. Tema fenomenelor riscante în mediul
trebuie să ținem cont de nevoia umană a online nu trebuie să fie una tabu. Elevii trebuie
dialogului, a interacțiunii sociale în persoană. învățați că pentru anumite lucruri care se
Trebuie să avem grijă cât timp petrec copiii în întâmplă în mediul online există termeni speciali
mediul real și cât timp petrec în mediul virtual. și precum în viața reală violența, furtul sau alte
Cât timp și câți copii se joacă în mediul real și abuzuri sunt comise de răufăcători, care într-un
câți în mediul digital. final sunt pedepsite legal, în mediul virtual se
(https://www.mediafax.ro/cultura-media/sunt- întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea
elevii-gata-pentru-scoala-viitorului-cum-s-au provoca durere și suferință.
descurcat -copiii-born-digital-cu-lectiile-online- Procesul de educare a unei generații deștepte și
19131739). sigure online trebuie început încă din clasele
Riscurile în mediul online încep de la prima primare. Fluxul de informații din internet
întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau trebuie să vină paralel cu metodele sigure de
telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o explorare a lui. Astfel, precum copilul a învățat
informație, copilul poate accesa ușor un conținut de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa
ilegal sau dăunător. Comunicând în chat sau pe elevul învață că nu comunică online cu
rețele de socializare cu alți utilizatori online, necunoscuți și nu oferă informații despre el sau
copilul poate face cunoștință cu persoane familie.
răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există (https://siguronline.md/rom/educatori/informati
un hotar bine determinat între aici se poate și aici i-si-sfaturi/copiii-scoala-si-internetul).
nu se poate de făcut click. De aceea este foarte Dascălii trebuie să se gândească la protecția
important ca orice elev să fie informat despre copiilor în mediul online, să lucreze în
cum click-ul îl poate aduce în situații foarte beneficiul copiilor în vederea creșterii nivelului
neplăcute sau chiar periculoase. de informare cu privire la siguranța lor online.
Copiii au capacitate redusă de discernământ Copiii trebuie să fie ghidați pentru a se feri sau
între bine și rău. Copiii sunt foarte vulnerabili și a răspunde eficient eventualelor situații virtuale
orice moment sau situație neplăcută pe care o periculoase.
trăiesc în mediul online poate avea un efect În contextul actual, când copiii petrec mai mult
negativ asupra stării lor emoționale și timp în mediul online, pe lângă îndrumarea
confortului psihologic. Astfel, vorbind despre elevilor în folosirea avantajelor internetului, este
școală și internet, suntem nevoiți să afirmăm că important ca dascălii să poarte cu ei discuții
adulții, adică și dascălii trebuie să ghideze copiii despre rețelele de socializare, protejarea datelor
pentru a face față fluxului de informații, personale, să îi atenționeze pe copii despre ce
provocărilor internetului și riscurilor la care sunt pot posta pe internet, cui pot da acceptul în
supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau grupul de prieteni virtuali, ce discută cu prietenii

102 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


virtuali. Alte teme importante care trebuie aduse eventual neplăcute și succesele. (Ghidul
în atenția elevilor se referă la explicarea Facilitatorului Ora de Net - www.oradenet.ro -
termenului de hărțuirea online, la prezentarea Ediția III - Mai 2020).
faptului că există legislație de protejare online și
posibilitatea de a raporta abuzurile de pe Bibliografie
internet. Ghidul Facilitatorului Ora de Net - www.oradenet.ro - Ediția III -
Mai 2020).
Chiar dacă elevii noștri de vârstă mică par că https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/
descoperă cu tenacitate și abilitate vastul mediu http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-
resurselor-web
virtual și par că știu mai bine decât un adult cum https://www.mediafax.ro/cultura-media/sunt-elevii-gata-pentru-
să manevreze dispozitivele, ei nu au experiența scoala-viitorului-cum-s-au-descurcat-copiii-born-digital-cu-
lectiile-online-19131739
de viață pentru a se menține în siguranță și au https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/copiii-
nevoie de adulți să le fie alături și, la început, să scoala-si-internetul

îi ghidezi în incursiunea online, iar apoi, adultul


să rămână disponibil pentru copil ca să Prof. Moise Dina Monica
Palatul Copiilor Timișoara
împărtășească descoperirile, trăirile, situațiile

INTERNET ÎN SIGURANȚĂ
Sfaturi pentru copii

PROTECȚIE PAROLĂ NU DIVULGA DATE PERSONALE

Parola și contul ar trebui ținute Datele tale personale trebuie ținute


secret. privat. Nu le divulga la nimeni online.

ATENȚIE LA POSTĂRI NU TE ÎNTÂLNI CU NECUNOSCUȚI


Fii atent la ce postezi online. Există mulți indivizi ce ar vrea să te
Informațile divulgate poate ți se par întâlnească. Nu ști niciodată ce intenți
inofensive. au aceste persoane.

POZELE
Dacă ești o victimă a bullyingului sau Fii atent ce fotografii publici, nu
a agresiuni, spunele imediat părinților le oferi niciodată persoanelor
tăi. necunoscute.

NAVIGHEAZĂ ÎN SECURITATE PROTEJEAZĂ-ȚI PC-ul


Când navighezi fi atent la siteurile pe Când vrei să descarci ceva de pe
care intri. Tot timpul siteul trebuie să internet să verifici întodeauna
înceapă cu HTTPS. împreună cu părinții.

DECONECTARE TELEFONUL MOBIL


Nu contează cât ești de mare, ai de Probabil ai un telefon mobil. Este util cănd ai
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
ales. Poți întrerupe imediat sesiunea probleme să îți contactezi părinții. Totuși 103
acestea pot fi urmărite, nu da numărul de
de navigare.
telefon la străini.
ARTICOLUL 42

Școala online între provocări


și soluții
Literalmente peste noapte am fost puși cu toții în fața unei
PREZENTARE
realități crunte, dar absolut necesare, anume mutarea
întregului demers didactic în spațiul virtual, cu toate
Lucrarea de față îți propune, fără provocările pe care acest proces le-a adus și le aduce în
a avea pretenția ca a epuizat continuare, pentru toți actorii educaționali, începând de la
subiectul, să analizeze personalul didactic, până la elevi și chiar la părinții acestora.
provocările, oportunitatea, dar și
soluții legate de predarea online,
Tehnologia a devenit brusc punctul focal al acestui demers,
având în vedere contextual iar competențele digitale un „must-have” fără de care eșecul
deosebit în care se află este asigurat. Acest proces s-a dovedit deseori anevoios și,
învățământul românesc și nu pentru unii, chiar imposibil, dată fiind lipsa unei dexterități
numai în momentul de față. digitale, dar și a tehnologiei necesare asigurării unui
învățământ de calitate. Predarea online presupune o serie
întreagă de provocări care pot fi depășite cu succes doar prin
dobândirea unor abilități atât de mânuire a tehnologiei, cât
și de adaptare a demersului didactic la situația prezentă.
Dintr-o dată, spațiul virtual a devenit disponibil pentru a fi
folosit cu eficiență de către profesori și elevi, însă întrebarea
fundamentală a devenit „CUM?”. Astfel, tot peste noapte,
întregul proces a trebuit regândit și readaptat necesităților,
lucrul acesta fiind foarte dificil de realizat într-un timp așa
scurt.
Generațiile secolului XXI s-au născut și au crescut cu
tehnologia la degetul cel mic, fiind familiarizați cu noile
tehnologii și fiind capabili să manevreze telefonul
inteligent, tableta sau laptopul, dar și aplicațiile disponibile
pe acestea, cu mare ușurință. De asemenea, introducerea în
curricula școlară a informaticii și a TIC a dus la întărirea
competențelor digitale ale acestora. Nu este un concept nou
acela al digitalizării educației, acesta fiind prezent în ultimii
ani ca urmare a evoluției societății informației și a
globalizării, educația fiind nevoită să țină pasul cu realitatea
în care trăim și în care viitorii adulți trebuie să trăiască.
Aceasta presupune imperios competențe de utilizare a
tehnologiei la locul de muncă și nu numai. Tehnologia este
peste tot în jurul nostru, iar explozia informațională ne

104 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


obligă să o discernem în mod eficient și O altă provocare pe care am avut-o la început a
inteligent. Marea provocare a învățământului fost să încercăm să-i sprijinim pe părinții care au
românesc rămâne, din punctul nostru de vedere, copii mici, de vârste care nu le permit
„familiarizarea” personalului didactic cu mediul independența de a se loga singuri pe un site, în a
online și cu specificul acestuia, lucru cu atât mai accesa materiale trimise de profesori sau de a
important pentru profesorii din ”vechea gardă”. intra într-un video call. Cei mai mulți dintre
Elementele pe care oricare curs online trebuie să părinți au un program foarte încărcat și au
le aibe în vedere sunt: comunicarea, livrarea resimțit o dificultate când acesta s-a încărcat și
conținutului, colaborarea și evaluarea. Felul în mai mult, la rămânerea copiilor acasă. Acești
care acestea sunt puse în practică ține foarte copii au fost asistați de părinții lor în realizarea
mult de specificul mediului instrucțional și video conferințelor și în accesarea, dar și în
trebuie gândite ca atare. postarea materialelor pe platformele de lucru, ei
Sistemele educaționale de pe întreg nefiind familiarizați cu acestea, sub directa
mapamondul s-au mutat online, încercând să îndrumare a învățătorului sau a profesorului.
facă față provocărilor întâmpinate, unele reușind Instrucțiunile clare și precise au facut diferența.
mai bine decât altele să se descurce. Ceea ce a Exemplele de bune practice oferite profesorilor
făcut diferența a fost și este în continuare de către inspectoratele școlare, dar și
răspunsul la întrebarea mai sus menționată, și disponibilitatea profesorilor de a se
anume care este modalitatea optimă de a realiza autoperfecționa în privința utilizării
actul educațional online, pentru a satisface instrumentelor web pentru a realiza lecții de
nevoile elevilor și pentru a atinge obiectivele calitate în mediul online au fost și continua să
educaționale propuse. În acest sens, fiecare fie de un real ajutor în acest proces didactic
școală și-a stabilit platforme și aplicații puse la anevoios, dar absolut necesar în această
dispoziție gratuit, dar și secțiuni de bune perioadă pe care o traversăm cu toții.
practici, la nivel de inspectorate școlare, fiind Printre a răzbi cu succes în această provocare a
create secțiuni speciale, unde profesorii sunt momentului, considerăm necesară intervenția pe
invitați să posteze lecții demonstrative, dar și mai multe paliere, respectiv:
diverse resurse educaționale folosind  antrenarea profesorilor în cursuri de
instrumentele web disponibile pentru a realiza pregătire pentru folosirea platformelor și
activități online cu elevii. Astfel, prin platforme a intrumentelor digitale, în vederea
cum ar fi Google Classroom, Microsoft Teams, integrării acestora în procesul educativ,
Edmodo, Easyclass, Intuitext, Aplicaţia Zoom,  dotarea corespunzătoare a tuturor
Kinderpedia, Digitaliada, myKoolio, Kidibot, actorilor educaționali cu tehnologie în
Asq și altele, profesorii reușesc șă livreze lecții vederea paticipării echitabile la actul
și resurse de calitate, să gestioneze demersul didactic,
didactic, dar și să integreze evaluarea în  realizarea unor ghiduri de bune practici
procesul instructiv-educativ. Profesorii : la nivelul Ministerului Educației și
 pot forma rapid clasele, Cercetării, care să permită realizarea
 pot împărtăşi cu elevii materialele unor activități attractive pentru elevi,
didactice,  realizarea de „schimburi de informații”,
 pot posta anunţuri, prin crearea de comunități online, care să
 pot împărţi clasele în grupuri mai mici lucreze împreună pentru a livra
pentru ca aceştia să poată lucra în informații prețioase legate de actul
grupuri la diverse proiecte, educational, prin schimbul de experiență
 pot crea, distribui şi evalua teste, realizat.
 pot transmite şi evalua temele elevilor. Oricare ar fi soluțiile avute în vedere,
 pot organiza ușor și efficient resursele. provocările educației digitslizate rămân și
 pot oferi feedback elevilor la temele considerăm că ține de fiecare dintre noi să ne
propuse. implicăm cu toată experiența nostră
profesională, în adaptarea și organizarea

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 105


Aplicația LearningApps.org un instrument util pentru orele de Geografie,
Fizică, Germană, Matematică, Română, Religie și Biologie…

materialului didactic într-o formă care să atragă,


să implice și să motiveze elevul să participe Prof. Munteanu Elena
activ la demersul propus. Munca este grea, dar Prof. Stoiacoviciu Adriana
rezultatele vor veni, cu siguranță! Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița

106 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 43

Educația digitală și
învățământul românesc
În ultimele luni ale anului școlar 2019-2020, învățământul
PREZENTARE
românesc a suferit numeroase transformări din cauza
pandemiei de Coronavirus. Deciziile luate de către
În ultimele luni ale anului școlar Ministerul Educației și Cercetării au înlocuit metodele și
2019-2020, învățământul stategiile educaționale de predare-învățare-evaluare
românesc a suferit numeroase tradiționale și moderne (care presupuneau o activitate față-
transformări din cauza
pandemiei de Coronavirus. În
n față) cu învățarea digitală. Aceasta din urmă presupune
condițiile date, învățarea a abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe
continuat chiar și de la distanță. instrumente și tehnologii digitale. Astfel, învățarea digitală
Cu toții suntem conștienți că a ajuns să joace un rol crucial în educație, competența
există diferențe între predarea în digitală (competență-cheie) putând fi valorificată.
sala de clasă și învățarea la
distanță - în special interacțiunile
Există două perspective diferite, dar complementare asupra
sociale și medierea dintre educației digitale:
profesori și elevi. Transformarea - pe de o parte, dezvoltarea competențelor digitale
educației în una digitală este relevante pentru elevi și profesori;
semnificativă, iar impactul este - pe de altă parte, utilizarea pedagogică a tehnologiilor
dificit de anticipat. Absența unei
baze materiale, la nivel național,
pentru a sprijini, îmbunătăți și transforma învățarea
împiedică participarea tuturor și predarea.
elevilor la educație, în condițiile În condițiile date, învățarea a continuat chiar și de la
în care aceasta este gratuită. distanță. Cu toții suntem conștienți că există diferențe între
Ministerul Educației poate predarea în sala de clasă și învățarea la distanță - în special
sprijini atât elevii, cât și
profesorii în achiziționarea de
interacțiunile sociale și medierea dintre profesori și elevi.
instrumente digitale necesare Educația digitală are beneficiile ei. Elevii devin mai
participării la educația digitală. interesați să învețe, putând să-și extindă orizonturile.
Tehnologia și instrumentele digitale dezvoltă abilitățile de
învățare ale elevilor, identifică de au nevoie pentru a învăța,
utilizează resursele online, eficiența și productivitatea fiind
sporite. Gândirea critică, ce stă la baza dezvoltării
raționamentului analitic, este dezvoltată datorită educației
digitale.
Educația digitală îi face pe elevi să devină mai responsabili
și mai motivați. Elevii care au posibilitatea să folosească
instrumentele digitale devin mai implicați în procesul
intructiv-educativ, sunt mai interesați să-și îmbogățească
cunoștințele, învață activ, implicat și se angajează la

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 107


dialoguri proactive. Învățarea digitală este una pentru elevi și profesori, educația digitală
interactivă, oferă o viziune diferită asupra lumii, devine imposibilă. Copiii care provin din medii
o perspectivă mai largă, propune activități de defavorizare sunt cei mai afectați. Există familii
predare-învățare-evaluare mult mai atractive. care au mai mulți copii, părinții lucrează de
Profesorii și părinții trebuie să se implice mai acasă și trebuie să împartă instrumentele digitale
mult datorită acestor instrumente digitale. și chiar spațiul de lucru. Părinții care pleacă la
Platformele educațioanele ajută profesorul să serviciu nu pot sprijini copiii în utilizarea
creeze și să administreze grupurile claselor de resurselor online. În aceste condiții, participarea
elevi pe care le coordonează. Acesta poate oferi elevilor la educația de la distanță este
răspunsuri la nevoile elevilor, explicații în compromisă.
momentul în care acețtia întâmpină dificultăți în Contextul actual aduce noi provocări pentru care
rezolvarea unor sarcini de lucru. Elevii și trebuie să se găsească soluții și să se profite de
părinții au posibilitatea de a urmări progresul, oportunitățile oferite de mijloacele digitale de
motivația și responsabilitatea fiind crescută. învățare. Ministerul Educației și Cercetării poate
Părinții pot colabora cu copiii lor în îndeplinirea sprijini atât elevii, cât și profesorii în
unor activități în echipă, iar satisfacția este achiziționarea de instrumente digitale necesare
sporită. participării la educația digitală. Reprezentanţi ai
Ministerul Educației și Cercetării a precizat societăţii civile, cadre didactice, antreprenori
faptul că peste 250000 de elevi nu au din domeniul digital şi personalităţi publice au
posibilitatea de a accesa tehnologia și decis să colaboreze în crearea unei tablete
instrumentele digitale impuse de educația educaționale care să fie utilizată de profesorii și
digitală. Transformarea educației în una digitală elevii care nu au posibilitatea să și achiziționeze
este semnificativă, iar impactul este dificit de un instrument digital. Aceasta are o
anticipat. Absența unei baze materiale, la nivel aplicabilitate eficientă, este adaptată aplicațiilor
național, împiedică participarea tuturor elevilor și nevoilor educaționale și cuprinde materiale
la educație, în condițiile în care aceasta este educaționale adaptate educației digitale. Crearea
gratuită. Fără tablete sau calculatoare/laptopuri unei tablete educaționale ar contribui la

108 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


redresarea inegalității majore cu care se - deschiderea sistemelor de educație.
confruntă învățământul românesc. Acest proiect Planul de acțiune are trei priorități:
ar stimula și dezvoltarea educației digitale în 1. O mai bună utilizare a tehnologiilor
zonele defavorizate. Astfel, principiul egalității digitale în procesul de predare și de
de șanse ar putea deveni realitate. învățare
Dezvoltatea la nivel național a unei platforme la 2. Dezvoltarea competențelor și
care să aibă acces gratuit toate școlile din aptitudinilor digitale relevante pentru
România este absolut necesară. Aceasta ar veni transformarea digitală
în sprijinul profesorilor, al elevilor și al 3. Îmbunătățirea educației cu ajutorul unei
părinților. Astfel, toți actorii care participă la analize mai bune a datelor și al unei
procesul de educație sunt implicați. Platforma viziuni prospective.
ar putea viza: situația fiecărui elev; un feed-back Pregătirea elevilor la cerințele învățământului
la finalul semestrului; adăugarea unor materiale, superior și pregătirea pentru o cariere de la o
fișe de lucru, scheme, tabele, teste; lecții vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai
interactive; crearea unor chestionare online etc. importante responsabilități ale educației școlare.
Consiliul European din octombrie 2017 s-a Soluțiile digitale de învățare pun accentul pe
declarat în favoarea unor sisteme de educație și metode de învățare care sunt constructive,
formare „adecvate pentru era digitală”. S-au colaborative și solicită implicarea elevilor, ceea
stabilit câteva obiective: ce îi face să se adapteze la cerințele societății
- sprijinul pentru educația de înaltă actuale. Sistemul de educaţie a fost digitalizat,
calitate; iar profesorii, elevii, orele de curs, materialele
- îmbunătățirea relevanței acesteia; adiţionale, temele, îndrumarea şcolară şi
- dezvoltarea competențelor digitale ale discuţiile şi-au găsit noi modalităţi de
cetățenilor europeni și sporirea exprimare.
vizibilității acestora;
- stimularea inovării și a competențelor Prof. Onișor Andrea
digitale în toate instituțiile de Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu,
învățământ; jud. Mureș

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 109


ARTICOLUL 44

Școala online... o nouă


provocare
Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic,
PREZENTARE
care facilitează procesul de învăţare. Web-ul asigură
elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice
Odată cu dezvoltarea actuale incluse în baze de date, muzee, biblioteci online, etc.
tehnologiei informaţiei şi Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi
comunicaţiilor, a internetului în interacţionează cu cercetători din teren, care pot să le ofere
speţă, modul clasic de a învăţa
suferă transformări rapide şi
explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări.
profunde. Tot mai multe voci Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot
exprimă faptul că ne îndreptăm schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe.
spre o revoluţie în educaţie. Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele
Învăţatul este orientat către de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri pe care, în
persoană, permiţând celor ce
studiază să-şi aleagă conţinutul
lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte.
şi instrumentele Folosirea platformelor online de educație oferă o serie de
corespunzătoare propriilor beneficii şi avantaje elevilor:
interese, necesităţi şi nivele de Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real
abilitate. Resursele online copilul își poate da seama ce greșește sau ce a realizat
permit revoluționarea sistemului
educațional, nu numai pentru că
corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce
sunt convenabile și accesibile, permite evaluări formative şi sumative, calitative şi
ci pentru că permit ca întregul cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor.
proces de predare și învățare Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de
să devină mai interesant . oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal,
Astfel, se realizează o
personalizare a învățării.
tabletei sau chiar și a telefonului.
Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un
avantaj: oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei
repetate sau activităților intreprinse
Într-adevăr acesta este viitorul. Este era digitală, dar trebuie
să avem grijă cât timp petrec copiii în mediul virtual și cât
timp in mediul real. Copiii au nevoie de interacțiune cu cei
de vârsta lor, le este dor de școală. Ei simt lipsa colegilor, a
profesorilor, învățătorilor. Simt lipsa energiei din
colectivitate.
Oricât de tehnologizată va deveni școala viitorului va trebui
să ținem cont de nevoia interacțiunii sociale.

Prof. înv. primar Oprican Ermina


Școala Gimnazială Nr.2 Timișoara

110 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 45

O minte deschisă
Malcolm Forbes spunea că „scopul educației este de a
înlocui o minte goală cu o minte deschisă” și cred că acest
citat se pliază bine pe particularitățile perioadei pe care o
PREZENTARE traversăm, când lucrurile se află, se transmit și se schimbă
cu o repeziciune pe care poate nu ne-am fi imaginat-o, când
Odată cu dezvoltarea Mi-a aproape totul se accesează printr-un click, când un aparat
plăcut foarte mult această temă, ajunge în câteva secunde la rezultate sau răspunsuri care
deoarece este de mare
actualitate, ne confruntăm cu ea
înainte solicitau munca unui om timp de mai multe ore sau
zi de zi, la orice pas. Iar noi, chiar zile, dar când, de asemenea, sunt imperios necesare o
profesorii, ne întrebăm și judecată echilibrată, o delimitare a ceea ce este folositor și
încercăm să găsim modalitatea ce nu, o utilizare a tehnologiei în scopul învățării și pentru a
optimă de a selecta și de a dezvolta gândirea și creativitatea.
utiliza tot ceea ce tehnologia ne
oferă.
În definiția ei clasică, „educația” este „ansamblul de metode
În rândurile ce urmează am și măsuri aplicate sistematic și în cadru organizat cu scopul
căutat să explic ce înseamnă formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice
termenul de ”educație digitală” etc. ale copiilor, ale tineretului și ale colectivităților umane”.
și, în strânsă legătură cu el, „Digital” se referă la „aparate, dispozitive, instrumente,
termenii ”necesitate”, ”obstacol”
și ”soluție”, ajungând la
sisteme care generează, măsoară, prelucrează sau stochează
concluzia că ceea ce tehnologia semnale digitale”. Astfel, ”educația digitală” reprezintă
și digitalizarea ne oferă este formarea și dezvoltarea însușirilor necesare (intelectuale,
benefic dacă este folosit cu morale, fizice) cu ajutorul acestor dispozitive. Încetul cu
discernămînt și echilibru. încetul, de la apariția primelor computere, urmată de cea a
internatului (world wide web), ea a devenit ceva necesar,
care nu mai poate fi evitat.
O „necesitate” se referă la ceva care este „indispensabil
traiului, se cere, se impune să se facă”. De ce este necesară
educația digitală? Deoarece metodele educaționale
tradiționale nu se mai potrivesc în totalitate nevoilor actuale
ale societății. Se cere abordarea altor tehnici de predare și
învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale.
Acestea din urmă le dezvoltă elevilor auto didactice
eficiente în învățare. Aceștia devin capabili să identifice
ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resurse
online și aplică informațiile la școală. Acest luru le sporește
eficiența și productivitatea. Elevii care folosesc tehnologia
digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces
și sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 111


Digitalizarea reprezintă un context mai bun, noi. Competențele TIC oferă accesul la
care oferă o perspectivă mai largă și activități tehnologie, însă nu și abilitățile necesare pentru
mai atractive decât metodele tradiționale de a explora și utiliza conținuturile digitale într-un
învățământ. Digitalul oferă adesea o modalitate mod creativ și inovativ, protejându-i în același
mai interesantă și mai cuprinzătoare de a timp pe utilizatori de riscuri. Este important să
transmite informații. Învățarea digitală permite susținem această abordare amplă a
elevilor să acceseze cât mai multe informații, competențelor digitale. În școli, nu este de ajuns
dar și să se asigure că informațiile sunt adaptate doar să testam nivelul elevilor și al profesorilor
nevoilor lor specifice. de a utiliza calculatorul, ci și de a sprijini
Dar, cum spunea un proverb englezesc, „orice interacțiunea acestora cu conținuturile digitale.
exces dă naștere unui defect”, la fel și educația Există, bineînțeles, aspecte și factori care nu
digitală are limitele și obstacolele ei și trebuie depind de cei care se ocupa de activitata de
abordată cu discernământ, astfel încât efectele ei predare-învățare, cum ar fi bugetul acordat și
să fie unele pozitive. Un „obstacol” este „un dotările care sunt asigurate. Dar ceea ce depinde
lucru care împiedică săvârșirea unei acțiuni, o de noi în mod personal este să fi deschiși spre
piedică ce închide drumul”. Dacă facem referire lucruri noi, să le analizăm și, dacă merită, să le
la țara noastră, obstacolele încep cu lipsa învețăm, fără a da uitării ceea ce foloseam
dotărilor necesare unei educații digitale – înainte.
valabilă pentru numeroase zone, lipsa Educația digitală trebuie să își păstreze scopul
fondurilor, lipsa aparaturii necesare. Apoi, de a educa, de a ghida elevii spre învățare. În
putem vorbi și despre reticența sau inerția unor mediul digital este poate mai ușor ca elevii să fie
profesori – fie din cauză că nu au avut o distrași și să cadă în capcana de a se preface doar
pregătire prealabilă, fie din cauză că nu vor să că fac educație; dar, pe de altă parte, refuzul de
schimbe modalitatea de a-și desfășura a folosi resursele digitale reprezintă o izolare de
activitatea (din obișnuință, preferință pentru ceea ce se întâmplă cu adevărat în societate.
ceea ce este familiar, teamă de risc, dogmatism, Rolul profesorului este acela de a-i ghida pe
siguranță afectivă etc.). Limitele aceste educații elevi pe această cale – pe care, bineînțeles,
se referă la folosirea excesivă a instrumentelor trebuie să o cunoască și el – păstrând un
digitale, care îi depărtează pe elevi de realitate, echilibru in tot ceea ce face și în modul în care
le afectează creativitatea, abilitățile sociale și face lucrurile. Așa cum spunea Martin Luther
puterea de concentrare. King Jr., „educația plus caracterul este scopul
„Soluția” este „modalitatea de a răspunde la o adevăratei educații” – nu doar domeniul
problemă, de a ieși dintr-un impas”. Soluția cognitiv, ci întreaga personalitate.
pentru educația digitală începe cu dezvoltarea
competențelor digitale, care sunt atât abilități de Pantelimon Anca Victoria
tip TIC, cât și competențe media, inclusiv cele Liceul Teologic Elim Pitești

112 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 46

Generația educației digitale


Generaţia actuală are nu numai capacitatea de a se adapta la
schimbare, dar şi aceea de a avea o atitudine critică faţă de
schimbarea imprevizibilă, în ritm alert a societății. Valul
PREZENTARE schimbărilor şi al noutăţilor care asaltează viaţa
colectivității umane şi a fiecărui individ, a determinat
Schimbarea continuă, în ritm adoptarea unor strategii globale şi implementarea unei
alert a societății, asaltează viaţa educații aplicabile pentru această schimbare. Provocările
colectivității umane şi a fiecărui
individ. Pentru a putea face față
lumii contemporane au diferite aspecte, de cele mai multe
cerinţelor actuale de dezvoltare ori tinerii nefiind pregătiţi corespunzător pentru a le face
a societăţii contemporane, față.
sistemele de învăţământ sunt Trăim într-o perioadă în care tehnologiile nu mai reprezintă
obligate să integreze noile un lux, ci sunt o necesitate. Pentru a putea ţine pasul cu
tehnologii de informare și
comunicare în școală. Soluțiile
cerinţele actuale de dezvoltare a societăţii contemporane -
digitale de învățare pun accentul cu societatea cunoaşterii, sistemele de învăţământ sunt
pe metode de învățare care sunt obligate să integreze noile tehnologii de informare și
constructive și solicită comunicare în școală. Acest lucru este prezentat și în
implicarea elevilor, ceea ce îi raportul UNESCO din anul 2005 unde se arată că „noile
face să se adapteze la realitatea
după școală, ajutându-i să
tehnologii de informare și comunicare au creat condiții noi
dobândească abilități specifice. pentru apariția societății cunoașterii. Aceasta este adevărata
problemă pentru societatea contemporană, care va trebui să
„Viitorul unei naţiuni este hotărât fie atât o societate a cunoașterii cât și o societate de inovare
de modul în care aceasta îşi - și, prin urmare, trebuie să devină o societate de învățare”.
pregăteşte tineretul“.
Erasmus
[UNESCO, Publishing Towards knowledge societies, Paris, France,
2005, p. 27]
Educația este domeniul care se construiește și se reface
printr-o adaptare permanentă la schimbările sociale, școala
trebuie să fie domeniul care reacționează prompt la
schimbările produse în societate, trebuie să fie pregătită să
ofere soluții la problemele cu care se confruntă societatea
contemporană.
În condiţiile în care oamenii şi în special elevii sunt asaltaţi
de avalanşa tehnologică şi de dominanţa valorilor
economice asupra celor culturale şi spirituale, în condiţiile
în care „a avea devine mai important decât a fi” [Păun E.,
Pledoarie pentru educaţie, pledoarie pentru valori. Revista de Ştiinţe
ale Educaţiei, nr. 1-2, 2003, Timişoara, Editura Universităţii de Vest,
2003, p. 3] este necesară adoptarea unei viziuni axiologice şi
umaniste în educaţie şi societate pentru a evita riscul

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 113


depersonalizării şi alienării tehnologice și activ, angajat și implicat, conectându-se mai
economice a indivizilor. bine cu materialele de studiu. Soluțiile digitale
Procesul de educație este într-o continuă de învățare pun accentul pe metode de învățare
transformare, încercând să aducă în rândul care sunt constructive și solicită implicarea
elevilor, studenților și profesorilor tehnici cât elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea
mai utile și atractive pentru a eficientiza de după școală, ajutându-i să dobândească
învățământul. Contextul actual aduce noi abilități specifice, inclusive familiarizarea cu
provocări pentru care este absolut necesar tehnologiile emergente și auto-motivația.
găsirea celor mai bune soluții, în același timp Educația digitală are un impact pozitiv asupra
profitând de oportunitățile oferite de mijloacele mediului, datorită nevoii de a utiliza mai puțină
digitale de învățare. Toți factorii implicați în hârtie pentru manuale și cărți de specialitate.
demersul didactic sunt conștienți de diferențele Economisirea timpului prin acces rapid la
între predarea în sala de clasă și învățarea la informații, reducerea costurilor, maximizarea
distanță, de avantajele și dezavantajele fiecăreia resurselor, sunt avantaje ale învățării digitale, la
- în special interacțiunile sociale și medierea care se alătură impactul demersului didactic,
dintre profesori și elevi. asupra tuturor beneficiarilor educației.
Printre principalele beneficiile oferite de Şcoala inteligentă este o instituţie capabilă să se
digitalizarea procesului de învățare, se înscriu adapteze permanent la contextele societăţii şi să
stimularea creativității și a colaborării, ofere răspunsuri la problemele cu care se
personalizarea procesului educațional, confruntă diferitele domenii şi medii societale.
eliminarea manualelor fizice și adoptarea celor În acest tip de şcoală se promovează învăţarea
digitale, acces nelimitat la resurse online, și nu continuă şi generativă, în medii de învăţare
în ultimul rând, pregătirea competențelor favorabile, inclusiv în cel virtual, în
digitale pentru job-urile viitorului. Soluțiile conformitate cu strategii dezvoltate la nivel
digitale inovative simplifică munca profesorilor, naţional sau internaţional, care să facă posibilă
îi ajută pe elevi în procesul de învățare și asigură şi producerea învăţării.
o comunicare excelentă între școală și părinți. Pe
lângă gradul de implicare mai mare a elevilor, Bibliografie
instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă Albulescu, I., Pedagogii alternative, București, Editura ALL, 2015
Chiș, V., Albulescu, I., Catalano, H., Dimensiuni ale educației și
abilități de gândire critică, care stau la baza formării în școala contemporană, Cluj-Napoca, Ed.Eikno, 2013
dezvoltării raționamentului analitic. A te Păun E., Pledoarie pentru educaţie, pledoarie pentru valori.
Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 1-2, 2003, Timişoara, Editura
informa nu înseamnă a primi o entitate pe care o Universităţii de Vest, 2003.
numim informaţie, ci înseamnă a te situa într-un UNESCO, Towards knowledge societies, United Nations
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
anumit fel în raport cu lumea, a te raporta critic World Report. Paris, France, UNESCO Publishing, 2005
la lume, „informaţia este întotdeauna o
interpretare” [G. Fourez, La construction des sciences, Prof. Păunescu Iuliana
De Boeck Université, Bruxelles. 1988, p. 30] a unei Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva
secvenţe de lume, o emergenţă a activităţilor
cognitive.
Elevii care explorează surse de informare
deschise folosindu-se de propria imaginație și
logică, învață să ia decizii mai coerent, spre
deosebire de memorarea de scurtă durată a
informațiilor obținute din lecțiile oferite de
manualul tradițional. Aceștia devin capabili să
identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța,
găsesc și utilizează resursele online, și aplică
informațiile inclusiv la școală, la teme și
proiecte, dezvoltându-și abilități auto-didactice
eficiente de învățare. Ei învață într-un mod

114 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 47

Educația digitală în școală


Educația digitală a devenit în zilele noastre o condiție
esențială într-un proces ce presupune o multitudine de etape
cum ar fi: forma de comunicare, modalitate de învățare,
PREZENTARE suportul informațional, soluție pentru a evita plafonarea
intelectuală, desprinderea de o anumită rutină de studiu, de
Educația digitală a devenit în activitățile profesionale. Educația digitală înseamnă multă
zilele noastre o condiție tehnologie. Referitor la copii, aceștia au nevoie de resurse
esențială într-un proces ce
presupune o multitudine de
egale, de șanse egale, de posibilități egale, chiar dacă
etape cum ar fi: forma de locuiesc în zone defavorizate ale țării, însă, ca oricare altă
comunicare, modalitate de resursă, și internetul necesită un control și un sprijin. In
învățare, suportul informațional, timpul pandemiei prin care trecem și cei mai mici dintre
soluție pentru a evita plafonarea copii descoperă pasiuni, reușesc să facă față cu la toate
intelectuală, desprinderea de o
anumită rutină de studiu, de
cerințele impuse de părinți sau de cadrele didactice, atunci
activitățile profesionale. când ele sunt prezentate la nivelul lor de înțelegere și li se
oferă alternative. Deci internetul, ca multe alte lucruri bune,
trebuie folosit moderat, de aceea toți copiii au nevoie de
internet ca resursă pentru școală și să îl folosească cu
moderație.
Pentru ca această soluție să poată fi folosită este nevoie de
soluții și planuri de măsuri și responsabilități care să poată
face posibil accesul la educația digital prin participarea
tuturor factorilor implicați: părinți, cadre didactice,
autorități locale și centrale. De aceea, pot spune că susțin
dezvoltarea unui cadru care să favorizeze dezvoltarea
educației digitale pe termen lung, nu doar în situații de criză,
a unor sisteme de educație mai deschise, mai inovatoare și
mai ancorate în era digitală. Extinderea profesiilor didactice
prin dezvoltarea abilităților profesionale a tuturor celor
implicați educatoare, învățători și profesori, prin învățarea
individuală și colectivă care se bazează pe studiu
aprofundat, pe posibilitățile digitale.
Valorile de bază ale unei societăți de învățare sunt
caracterul cuprinzător, încrederea, comunicarea și
cooperarea. Acestea încurajează reunirea experienței
fiecăruie, pentru a permite progresul tuturor la educație și
dezvoltarea personală, integrarea și comuniunea social prin
folosirea chiar și de acasă a internetului ca circumstanță, fie

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 115


acasă, la muncă, cu scopuri personale sau imediat asupra performnței lor, permițând,
profesionale; nu contează ce dispozitiv se în același timp, schimbul de informații ;
folosește tabletă calculator, desktop, , telefon - Evaluarea bazată pe rezultatele învățării,
mobil, sau tipul de conexiune utilizată. este un model care a apărut recent în
Pentru o educație bună, fiecare instituție de domeniul educației, aici, accentul punându-
învățământ are un plan de dezvoltare care se pe ceea ce elevul ar trebui să poată face
definește strategia sa în diferite domenii inclusiv la sfârșitul unui ciclu sau la un nivel de
în cel digital în utilizarea digitală în beneficiul educațire, decât la obiectivele didactice,
învățării și dezvoltării unor competenţe digitale evaluarea acestor abilități, care poate
specifice. Integrarea digitală este în primul rând include, de exemplu, alfabetizarea
privilegiată pentru administrarea instituției și în digitală, poate fi facilitată de TIC și poate fi
în relația cu personalul didactic aici existând o făcută de profesor sau de alți elevi.
adevărată provocare în ceea ce privește - Portofoliile reprezintă un mecanism de
integrarea digitală în domeniul pedagogiei, evaluare bazat pe TIC, acestea sunt colecții
depășind lacunele de implicare și motivare electronice de realizări ale utilizatorilor,
apoi chiar și cadrele didactice posedând care pot permite evaluarea competențelor
majoritatea materialelor pedagogice pe care le acestora.
utilizează în pregătirea activităților. În consecință, se poate vorbi de digitalizare
Competențele digitale așteptate din partea eficientă, unitatea școlară trebuie să dispună de
elevilor se situează la nivelul: măiestria dotarea necesară care constă în personal pregătit
aplicațiilor la birou, măiestria internetului, și deschis spre metode mai puțin convenționale,
intimitatea, producerea conținuturilor, creativi, buni pedagogi, în esență specialiști,
competențe care sunt încă inegal repartizate. platforme naționale adecvate învățământului,
Metodele de învățare inovatoare la nivelul care asigură un traseu echitabil pentru toți elevii,
primar și gimnazial sunt cele pedagogice bazate dincolo de posibilitățile individuale, de posibile
pe învățarea activă și experiențială care poate fii inechități de ordin financiar.
îmbunătățită prin utilizarea tehnologiei Sunt de părere, însă, că digitalizarea educației
digitale care crește rata de participare școlară este una dintre prioritățile majore ale tuturor
a elevilor și pot îmbunătăți rezultatele școlare factorilor implicați în educație, iar aceste
ale acestora. La nivel primar și gimnazial, vremuri arată clar că trebuie să fie o prioritate la
majoritatea recomandă sau sugerează folosirea nivel național, mai ales pentru familiile din
mai multor abordări pedagogice inovatoare. mediu rural și a celor din comunitățile izolate,
Utilizarea materialelor TIC de către profesorii unde situația este una disperată, iar părinții
de la clasă este încurajată farte mult, beneficiile elevilor abia pot asigura nevoile primare și niște
TIC se extind dincolo de utilizarea computerelor condiții minime de trai. Cu atât mai puțin ar
și a internetului pentru a include utilizarea și a putea purta tot ei responsabilitatea educației
altor tehnologii, cum ar fi camerele digitale și digitale a copiilor lor.
telefoanele mobile, care pot contribui la
învățarea și dezvoltarea personală a elevilor. Pop Liliana
Utilizarea tehnologiei digitale de către profesori
este recomandată pentru o varietate de subiecte
la diferite niveluri de învățământ, aceleași fiind
destinate și elevilor.
Condițiile privind evaluarea elevilor, care
beneficiază de alfabetizarea digitală constau în:
- Autoevaluare, care este un tip de evaluare
formativă în care elevii își analizează
propria muncă, TIC poate ajuta elevii să se
auto-evalueze prin furnizarea de feedback

116 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 48

Educația digitală și școala


online
În urmă cu 20 de ani, în școli, calculatoarele nu numai că
PREZENTARE
erau rare, dar nu erau nici performante. Puțini erau cei care
aveau un calculator acasă, și acela cumpărat în rate care nu
Învățământul românesc este, erau terminate încă, atunci când aparatul, fie se defecta, fie
anual, supus schimbărilor. era de domeniul trecutului, fiind uzat moral. De-a lungul
Unele sunt voite, altele timpului, calculatorul, ca mijloc de învățământ, a pătruns
presupun adaptare la
schimbările sociale, economice,
treptat în școli, au fost amenajate cabinete de informatică, s-
atât la nivel global, cât și la nivel a făcut conexiunea la internet, s-au introdus opționale
național. Școala românească se tematice, s-a investit în videoproiectoare și, iată că după ani
află la contactul a două lumi: de zile, în școli se pot desfășura activități susținute de
lumea veche tradițională ce tehnologia digitală, mai ales că noile programe școlare
presupune implicare, respect,
asimilare, tact pedagogic și cea
prevăd existența unei materii dedicate, în trunchiul comun.
nouă, considerată modernă, Între timp, au apărut idei noi legate de renunțarea la scrisul
care seamănă mai degrabă cu o de mână și folosirea tabletelor de fiecare elev, indiferent de
dezorganizare și o lipsă de zonă, indiferent de existența unor condiții minimale și
echilibru în decizii și acțiune. obligatorii cum ar fi cea care presupune accesul la...energie
Ultimele luni de școală ne-au
arătat că trebuie să schimbăm
electrică. Da, ideile sunt multe, dar nu oricare dintre ele
ceva în modul de a gândi, de a poate fi și aplicată. Avem capacitatea de a discerne și de a
acționa și de a organiza vedea ceea ce este util și ceea ce este un balast, aruncat pe
învățământul. Cât de rapid se piață, în ideea ca unul sau altul să aibă ceva activitate și să
poate face acest lucru depinde nu se spună că nu a făcut nimic...sau nu a spus nimic.
nu numai de noi, dar mai ales de
structurile centrale care trebuie
Trăim într-o perioadă aflată la întâlnirea a două lumi: lumea
să investească în educație. veche, tradițională, în care învățământul însemna
Care va fi viitorul? Școala fizică seriozitate, implicare, respect, ascultare, acumulare de
sau școala online?Rămâne de cunoștințe, scris de mână, caligrafie, cadre didactice formate
văzut ce decizii se vor lua astfel la vechea școală care punea accent pe pedagogie și lumea
încât învățătura să ajungă la
fiecare copil iar cadrele didactice
nouă, a unei libertăți prost interpretate, cu elevi care fac ce
să se poată implica, fără vor și cum vor, cu părinți care spun ce vor, cadre didactice
dificultate în demersul instructiv. care încearcă și sunt de regulă depășite de situație, pentru că
elevii, de multe ori, uită de respect, iar atunci când pășesc
în școală, demonstrează chiar și o lipsă de educație
elementară, aceea care se formează acasă, în primii ani de
viață, cu aportul familiei. Copiii de astăzi se plictisesc
repede, le lipsește concentrarea, au un vocabular sărac
pentru că nu vor să citească cărți, reacționează instinctiv,

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 117


scriu prea puțin de mână și tastează prea mult mai mulți văd în demersul online o piedică în
ceea ce conduce, printre altele, la scrierea fără calea învățării. Situația este similară și în cazul
diacritice, sunt vânători de note fără să pună părinților care au avut ocazia să vadă în această
accent pe învățare sau să facă efort să asmileze. perioadă cât de important este cadrul didactic și
Sunt încurajați în această atitudine de părinți, iar ce înseamnă munca acestuia la clasă.
la terminarea liceului, sau, mai grav, a facultății, Pentru a putea lucra online cu elevii este nevoie
scriu cu greșeli gramaticale ceea ce aruncă în aer de investiții. Investiții în mijloace tehnice de
orele de gramatică din școala generală. învățământ, în platforme educaționale adaptate
Unde se greșește? Este vorba de legislație, activității online, pe discipline, pe diferite
metodă, pregătirea cadrelor didactice, niveluri de activitate, în mâna de lucru. Este
schimbările sociale, scăderea natalității și a nevoie de cursuri de formare, de practică
numărului de elevi ceea ce conduce către serioasă în domeniu. Și mai ales de o unitate,
multiple compromisuri pentru a menține dictată de la nivel central, astfel încât resursele
catedre, de învățământ la simultan sau cel cu educaționale să poată fi folosite de toate cadrele
peste 30 de elevi în clasă, libertatea prea mare, didactice, dintr-o bază de date pusă la dispoziția
lipsa constrângerii, practica lui „merge și așa”? elevilor, profesorilor și părinților. Este nevoie de
Faptul că ne aflăm la contactul celor două lumi, calculatoare, tablete, conexiune la internet,
ne aruncă în incertitudine. Părăsim ceva ce a fost pentru toți cei implicați în demersul instructiv-
potrivit unor vremuri și a dat calitate și ne educativ. Este nevoie de bani, timp și putere de
îndreptaăm către necunoscut, încercând anual, lucru într-un domeniu cunoscut, cel al instruirii,
prin schimbări succesive, să înlocuim lumea dar într-un mod la care suntem novici, cel al
veche considerată depășită cu una nouă, activității didactice online.
modernă, dar despre care nu știm totul. Aș putea O persoană publică lăuda, în acest răstimp,
spune că știm prea puțin. învățământul online din Australia, afirmând că
În școli, sunt cadre didactice care lucrează este bine că ne-am trezit și noi. Am fost nevoiți
tradițional, ca în vechea școală și cadre didactice să recurgem la această modalitate de lucru, dar
care se folosesc de tehnologie. În școli sunt elevi dacă ar fi să derulăm, cu siguranță, am prefera
implicați, cuminți și respectuoși și elevi care trec învățământul clasic, acela în care ai contact cu
prea rar pe la școală, dar care continuă să rămână elevul, cu care poți lucra direct, nu prin
elevi. Este realitatea din școlile generale și din intermediul calculatorului, pe care îl poți simți,
licee, este realitatea din învățământul îl poți vedea, căruia îi poți zâmbi. În această
universitar, este realitatea românească. perioadă, nu ne-am întâlnit elevii. Unii erau doar
Având zugrăvit tabloul de mai sus, ne gândim la o voce, alții erau autori de mesaje, alții, din
educația digitală. Mai mult acum, când ultimele păcate, nu erau deloc. Sunt mii de copii în țara
luni au arătat ceva. Școala fizică s-a închis și s- asta care nu au făcut școală în ultimele luni. Fie
a deschis școala online. Cadre didactice care au din cauză că nu au avut mijloacele necesare, fie
lucrat o viață cu creta pe tablă și cu creionul pe din cauză că nu a existat interacțiune cu anumite
hârtie au fost puse în situația de a ține lecții cu cadre didactice, fie pentru că nu au vrut. Pentru
ajutorul calculatorului. Oare câți s-au descurcat? că, într-adevăr, nu puțini sunt cei care au
Copii din diferite medii, de diverse categorii preferat să se joace, să se plimbe sau să nu facă
sociale au fost nevoiți să facă lecții pe platforme nimic în timpul orelor online, deși resurse
educaționale. Oare câți au participat? Câți au aveau. Pentru că s-a înțeles că deși online-ul
vrut, câți nu au vrut, câți și-au permis? Este este, la fel de bine poate să nu fie și nu doare pe
treaba specialiștilor să facă statistici și să nimeni. Există și pentru acești copii soluție,
răspundă. Indiferent de situație, toți cei pe care pentru că mediile s-au încheiat, iar în ceea ce
i-am întrebat dacă își mai doresc școală online, privește învățarea, cadrele didactice vor mai
din toamnă, au răspuns că nici nu vor să mai face un efort să reia conținuturi, să recapituleze,
audă, cel puțin nu în condițiile din perioada pentru ca nimeni să nu fie dezavantajat.
martie-iunie 2020. Este vorba de cadre Știți chestia aia când cauți o informație și o
didactice, de diferite specializări și vârste. Cei gasești rapid pe net și o descarci în telefon și o

118 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


trimiți în șapte zări, inclusiv pe Whatsapp și la putem ușura viața. Și la școală sunt utile, poți
imprimantă și apoi distribui, multiplicând-o? Iar manevra videoproiectorul și să introduci în
în următoarele minute poți să primești și lecție secvențe interesante care să îi atragă pe
feedback pentru că astăzi informația circulă copii. Dar între a folosi tehnologia permanent și
rapid, reacțiile sunt și ele rapide, și, iată cum în a organiza lecții mixte, eu prefer a doua variantă,
mai puțin de o jumătate de oră ai făcut o treabă cu scris de mână, care dezvoltă gândirea,
care altădată putea dura zile? Da, se poate. Când contactul direct cu elevii, colegii, care dezvoltă
ai un telefon performant, internet rapid, ești umanitatea, predarea directă și utilizarea hărții
înscris pe niște grupuri în vederea facilitării în fața clasei pentru a dezvolta atenția,
comunicării, și, mai ales te pricepi să mânuiești concentrarea. Vreau să mă văd înconjurată de
chestiunile acestea tastând cu rapiditate în timp copii, să îi ascult, să le răspund cu răbdare la
ce gândești în direcții diferite și toate digitale. întrebări, să le recomand cărți pe care le pot
Da, îmi place că am un telefon performant, dar studia pentru ca apoi să le discutăm împreună.
oare câți dintre noi dispun de așa ceva, îmi place Vreau să fiu umană și nu o voce în fața unui
că din câteva apăsări de taste am facturile plătite monitor. Vreau să fiu într-o școală cu imagini pe
la zi iar un mesaj al băncii mă anunță câți bani pereți, planșe, litere, să am elevi zâmbitori în
mai am în cont, îmi place să fac cumpărături bănci și colegi alături de care să îmi pot bea
online și să scap de corvoada cabinelor de probă cafeaua, într-un schimb de experiență privind
și toate acestea folosind un telefon cu sistem lucrul la clasă.
Android, modern și dedicat, care mă ajută să fiu Am lucrat în școala fizică, am lucrat în școala
rapidă și organizată. Dar oare sunt și mai online. Personal, o prefer pe prima și îmi doresc
înțeleaptă? Sunt un mai bun cadru didactic dacă ca cea de a doua să fie doar o completare și nu o
știu să fac să zboare informația? necesitate.
Da, este nevoie de competențe digitale pentru
că, într-un fel sau altul, câștigăm timp și ne Prof. Anca Popescu
Școala Gimnazială „Basarab I” Curtea de Argeș

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 119


ARTICOLUL 49

Educația digitală, o realizare


importantă a secolului nostru
Predarea pe internet a extins învățământul online prin
PREZENTARE
organizarea unor grupe de elevi coordonați de către un
profesor. Integrarea acestora în procesul tradițional de
Tehnologia schimbă școala, iar predare–învățare–evaluare este o oportunitate de a integra
educația online provoacă atât inovațiile tehnologice cu interacțiunea și implicarea oferite
elevii cât și profesorii să se de modul tradițional de cunoaștere. Majoritatea elevilor au
adapteze cu rapiditate la nou. În
această perioadă, în care
deja ca rutină folosirea internetului și a email-ului, a sms-
învățarea online a dobândit o urilor sau a rețelelor de socializare. Ei folosesc mijloacele
nouă dimensiune și a căpătat moderne de informare ca sprijin pentru teme chiar dacă la
statut prioritar față de clasă nu sunt folosite tehnici moderne. Se schimbă contextul
învățământul clasic, cu toții de viață și felul în care elevul învață. Îmbinarea tipului de
avem nevoie de informații,
tehnici și strategii specifice.
predare–învățare–evaluare cu educația digitală este o
oportunitate în a crea experiențe care pot furniza tipul de
predare–învățare potrivit într-un anumit moment, loc și
pentru un anumit elev nu numai la școală, ci și acasă.
Generalizarea folosirii educației digitale în școală ar putea
deveni una dintre realizările importante ale secolului nostru.
Unii profesori consideră că anumite deprinderi mentale
asociate tehnologiilor moderne n-ar ajuta în procesul de
învățare, în special atunci când elevii preiau fără
discernământ informații de pe internet sau își însușesc
mentalitatea de tip „cut and paste” în detrimentul stiloului și
al hârtiei.
Pentru înțelegerea și implementarea educației digitale în
procesul clasic de învățare e nevoie de entuziasm, energie și
dedicare pentru a transforma teoria în soluții reale bazate pe
nevoile individuale ale elevilor. Educația digitală nu este cel
mai bun mod de achiziție al noilor cunoștințe, dar este
posibil să fie cel mai eficient în multe situații, dacă este
utilizat într-un mod corect. Analizând avantajele și riscurile
oferite de educația digital, am putea concluziona că elevul
poate învăța acasă într-o atmosferă relaxantă și în acest mod
el economisește timp. Există o libertate în fixarea orarului,
conținuturile educaționale fiind parcurse în ritm propriu. În

120 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


acest caz, elevul trebuie să cunoască noțiunile de pedagogice diverse, timp redus de studiu,
bază din cadrul disciplinelor. interacțiuni sincrone și asincrone, tehnologii
Există și unele riscuri dacă luăm în considerare dinamice diverse, învățământul online este
două aspecte importante ale educației digitale, organizat pe subiecte, spre deosebire de cel
comunicarea și colaborarea, iar acestea se pot tradițional care este organizat pe grupe de
desfășura: vârstă; într-o clasă virtuală pot fi reuniți subiecți
- sincron, în sensul că toți participanții se de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând
conectează în același timp și sunt sub granițele spațiale.
îndrumarea unui profesor, existând Dezavantajele educației digitale sunt: rata mare
posibilitatea lucrului în comun sau a de abandon a elevilor, experiență în domeniul
partajării informației. În special utilizării calculatorului, costuri mari pentru
comunicarea sincronă, cum ar fi chat sau proiectare și întreținere. Combinarea educației
videoconferință, depinde extrem de mult de digitale cu metodele tradiționale pedagogice
timp deoarece toți participanții la curs reprezintă o schimbare de paradigmă cu
trebuie să fie on-line în același timp, iar implicații asupra cunoașterii în societate în
aceasta necesită un bun management al general și asupra învățării în special, de aceea
timpului. disciplina pedagogică trebuie modificată în
- asincron, dar nici în acest caz participanții conformitate cu noul context în care trăim.
nu sunt complet independenți de timp, Folosirea educației digitale în școală face parte
deoarece nu are sens să formulezi o din evoluția naturală a învățării și sugerează o
întrebare sau să lucrezi la un proiect comun soluție elegantă la provocările moderne adresate
dacă răspunsurile emise ajung cu întârziere învățării și a nevoilor elevilor. Integrarea
la destinatar. educației digitale în procesul tradițional de
Spre deosebire de învățarea sincronă, în predare–învățare–evaluare este o oportunitate
învățarea asincronă interacțiunea dintre profesor de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu
și elev se produce intermitent, în sensul că interacțiunea și implicarea oferite de modul
materialele necesare în instruire pot fi parcurse tradițional de cunoaștere.
fără comunicare în timp real, fiind livrate de Înțelepciunea tradiției poate și trebuie să fie
exemplu prin e-mail. Indiferent de riscurile pe combinată cu soluțiile tehnologice moderne.
care le presupune educația digitală, trebuie
respectate următoarele reguli: Bibliografie
Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficiența utilizării noilor tehnologii în
- să se urmărească în permanență atingerea educație. Edu TIC 2009. Raport de
obiectivelor propuse; cercetare evaluativă. București: Centrul pentru Inovare în
Educație, 2009. (Online:
- să se structureze conținutul educațional www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf )
astfel încât acesta să devină accesibil pentru Istrate, Olimpius - Efecte si rezultate ale utilizării TIC în educație
în Lucrările Conferinței Naționale de Învățământ Virtual , Ediția a
diverse niveluri de cunoaștere; VIII-a, 29 octombrie – 31 octombrie 2010, Tehnologii Moderne în
- să conțină elemente care să orienteze elevul Educație și Cercetare, Editura Universității din București, 2010
Wegerif, Rupert . Expanding the Space of Learning, Springer,
spre o instruire eficientă; 2007
- să stimuleze gândirea independentă;
- să ofere situații didactice de autoevaluare. Prof. Perța Cristina Mirela
Avantajele acestui tip de învățare sunt Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița
următoarele: accesibilitate, flexibilitate,
confortabilitate, utilizatorul putând hotărî
singur, data și ora la care se implică în
activitatea de instruire. Față de sistemul
tradițional de învățământ, educația digitală
prezintă numeroase avantaje: independența
geografică, accesibilitate online, prezentare
concisă și selectivă a conținutului educațional,
individualizarea procesului de învățare, metode

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 121


ARTICOLUL 50

Avantaje și dezavantaje ale


învățării online
Procesul de educație este într-o continuă transformare,
PREZENTARE
încercând să aducă în rândul elevilor și profesorilor tehnici
cât mai utile și atractive pentru eficientizarea învătământul.
În contextul actual existent la Creșterea implicării elevilor în procesul educațional cu
nivel național și global privind ajutorul instrumentelor și tehnologiilor de învățare digitală
distanțarea socială și a școlii și pregătirea lor pentru o carieră de la o vârstă fragedă au
online, ne-am confruntat cu toții,
dascăli, elevi și părinți, cu mai
devenit unele dintre cele mai importante responsabilități ale
multe probleme, unele educației școlare. Soluțiile digitale de învățare pun accentul
constituindu-se în avantaje, iar pe metode de învățare care sunt constructive, colaborative și
altele în dezavantaje ale acestui solicită implicarea elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la
mod de învățare. Suntem cu toții lumea de după școală.
conștienți că există diferențe
între predarea în sala de clasă și
Ca orice metodă de învățământ, instruirea digitală prezintă
învățarea la distanță, mai ales în o serie de avantaje și dezavantaje.
ceea ce privește interacțiunile Avantajele învățării online:
sociale și medierea dintre 1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice;
profesori și elevi. Profesorii/ învățătorii pot transmite foarte repede, oricând,
Deoarece învățarea digitală este
mult mai interactivă, mai ușor de
oriunde și oricui informațiile pe care doresc să le transmită.
reținut și asimilat decât Astfel, nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor
manualele voluminoase, putem pentru a se întâlni face to face și nimeni nu va pierde nimic
spune cu certitudine că pentru că informațiile rămân online.
digitalizarea reprezintă un 2. Elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare
context mai bun, care oferă o
perspectivă mai largă și activități
Orice persoană din grupul țintă are acces la toate
mult mai atractive decât informațiile, oriunde și oricând.
metodele tradiționale de 3. Existența conținuturilor multimedia
învățământ. Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere
În plus, digitalul oferă adesea o și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au
modalitate mai interesantă și
mai cuprinzătoare de informații,
eficientizat învățarea.
platformele de e-Learning 4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu
putând fi accesate de către elevi ușurință
ori de câte ori aceștia își doresc. Dacă profesorul/ învățătorul își dă seama că a transmis o
Astfel, lucrează în ritmul lor și își informație greșit sau dorește să o actualizeze, el poate face
pot urmări continuu evoluția.
acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document
poate fi editat și reeditat, astfel corectarea nu mai produce
dificultăți.

122 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


5. Serviciu folosit de una sau mai multe (adesea aflate într-o stare avansată de degradare,
persoane, crearea grupurilor fiind utilizate de mai multe generații de copii).
Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau Dificultăți în utilizarea tehnologiei
spre mai multe în același timp, în mod Tehnologia avansează zi de zi și nu toate
individual sau se pot crea grupuri în care persoanele sunt la zi cu noutățile, motiv pentru
utilizatorii pot să și comunice. care, de aceea, de multe ori sunt întâmpinate
6. Folosirea conținuturilor interactive, existența probleme de utilizare și de accesare a
feedback-ului informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau
Fiind existente grupurile, membrii pot face teme. De asemenea, sunt întâlnite situații de
schimb de experiențe, păreri sau informații. De confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa
asemenea, ei pot primi feedback în timp real, de motivație. Această problemă poate fi
chiar rapid de la administratorul grupului sau de rezolvată prin tutoriale video.
la colegi. Astfel, există și interacțiune virtuală și 1. Lipsa comunicării reale/fizice
nu numai învățare individuală. Când învățarea și comunicarea rămân axate în
7. Nu se mai consumă timp și bani pentru mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc
drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic face to face nu mai știu să comunice și încep să
îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor facă tot prin intermediul tehnologiei. Folosirea
copii din mediul rural, din comunități mici, unde mediului virtual în exces ne robotizează!
se merge la mare distanță la școală, adesea pe 2. Situații limită
jos), nu se mai face naveta nici măcar în Situațiile limită sunt acele situații în care o
interiorul localităților (trafic mai redus în persoană este într-un anumit context în care nu
orașele aglomerate). poate avea acces la internet sau nu își permite
8. Se evită condițiile precare din unele școli (wc acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla
afară, săli de clasă neîncălzite). să piardă o anumită informație care îi era utilă în
9. Se evită bullyingul, o problemă tot mai acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe
intensă în școli. loc.
10. Copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, 3. Dispozitivele sunt însă destul de sensibile,
descoperă programe utile, totul este interactiv mai ales la utilizarea de către copii, iar service-
(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți ul/înlocuirea va fi o problemă care va afecta
mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe procesul cursiv de educație în mediile
tabletă, mai puțin cu programele, browsingul și defavorizate (există gospodării fără curent
chiar utilizarea laptopului sau a computerului electric în mediul rural);
desktop). 4. Lipsa posibilității testării eficiente – Acasă
11. Se pune mai puțin accent pe teorie și mai copilul are acces la toate resursele, online și
mult pe practică. offline, pentru copiat.
12. Copiii sunt mai odihniți și pot avea acces la În concluzie, ținerea cursurilor în mediul online
resursele educaționale după un program mai a fost o experiență nouă în care eu, elevii și
flexibil. părinții am învățat să ne adaptăm unei situații
13. Se evită aglomerația din școli, învățarea în noi, să comunicăm într-un mediu virtual și să
schimburi. apreciem mai mult lucrurile mărunte pe care nu
14. Părinții au acces complet la modul în care le apreciam înainte de această perioadă.
acționează copilul, la modul de predare și la Știm cu toții că internetul este foarte util în
teme și sunt la curent cu adevărat cu situația învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari.
școlară a copilului (catalog online). Pentru cei mici tehnologia este atractivă iar
15. Copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi- pentru cei mari trebuie să existe o motivație
am uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au puternică pentru a o utiliza în mod eficient.
toate caietele, cărțile și materialele auxiliare
alături de ei. Prof. înv. primar Sanda Marinela
16. Se pot utiliza variantele de manuale digitale, Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”
nemaifiind nevoie de manualele în format fizic Târgu Jiu, jud. Gorj

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 123


ARTICOLUL 51

Avantajele și dezavantajele
mediului on-line pentru copii
Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne
PREZENTARE
testează puterea de adaptare și capacitatea de a răspunde
rapid în cele mai inedite contexte. Multe variabile, puține
În contextul actual existent la constante, totuși, unul dintre aspectele cu care ne
nivel național și global privind confruntăm cu toții este pasiunea copiilor noștri pentru
distanțarea socială și a școlii mediul online, insistența cu care cer să fie lăsați în compania
online, ne-am confruntat cu toții,
dascăli, elevi și părinți, cu mai
gadget-ului lor preferat sau indiferența cu care resping orice
multe probleme, unele argument din partea noastră. Un prim pas corect pe care l-
constituindu-se în avantaje, iar am putea face ar fi alegerea unor jocuri online plăcute pentru
altele în dezavantaje ale acestui copii, dar care să aibă și o componentă educațională.
mod de învățare. Suntem cu toții Mediul online e extrem de apreciat de cei mici încă de la
conștienți că există diferențe
între predarea în sala de clasă și
vârste fragede, iar studiile arată faptul că din ce în ce mai
învățarea la distanță, mai ales în mulți copii petrec semnificativ de mult timp în fața ecranului
ceea ce privește interacțiunile – în medie între trei și cinci ore pe zi. Tradiționalele desene
sociale și medierea dintre animate și jocurile educative care sunt proiectate pentru
profesori și elevi. copiii de toate vârstele creează un cadru propice pentru
Deoarece învățarea digitală este
mult mai interactivă, mai ușor de
interacțiunile online, însă prezintă și un factor alarmant de
reținut și asimilat decât risc.
manualele voluminoase, putem Printre cel mai des întâlnite astfel de riscuri aș enumera
spune cu certitudine că dependența față de ecran, care uneori duce la neglijarea unor
digitalizarea reprezintă un activități cheie în dezvoltarea copilului, expunerea la
context mai bun, care oferă o
perspectivă mai largă și activități
conținut neadecvat plajei lor de vârstă (violență, conținut
mult mai atractive decât explicit, limbaj vulgar) dar și amenințări directe la siguranța
metodele tradiționale de lor fizică (așa numitul cyber-bullying sau mai rău, tentative
învățământ. de racolare).
În plus, digitalul oferă adesea o De cele mai multe ori, părinții se confruntă cu probleme
modalitate mai interesantă și
mai cuprinzătoare de informații,
reale atunci când trebuie să aibă grijă de cei mici online.
platformele de e-Learning Aceste dispozitive țin copilul concentrat pe o activitate, ceea
putând fi accesate de către elevi ce dă răgazul necesar părintelui să se ocupe de treburile de
ori de câte ori aceștia își doresc. zi cu zi, iar asta uneori îl face pe părinte mai indulgent cu
Astfel, lucrează în ritmul lor și își faptul că petrece foarte mult timp conectat. O bună parte din
pot urmări continuu evoluția.
părinți nu cunosc pericolele la care se expune copilul online,
deoarece ei și-au trăit copilăria departe de provocările care
apar în online.

124 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Perioada petrecută în fața ecranului, tipul de aprofundează sub formă de jocuri interactive
conținut consumat și posibilele interacțiuni cu noțiuni predate la clasă de către învățătoare.
străinii ar trebui să fie principalele aspecte pe Copiii se bucură atunci când navighează în
care un părinte trebuie să le ia în calcul atunci mediul online și astfel, sunt mai receptivi la
când îi lasă pe cei mici în fața unui calculator informații venite din zona digitală. Resursele
sau dispozitiv mobil conectat la Internet – studii educaționale au grafică frumoasă, adaptată
recente arată că unul din trei vizitatori ai site- vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive
urilor pentru adulți este minor, iar peste jumătate cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este
au necunoscuți în lista de prieteni. Rolul unui relaxantă, veselă, amuzantă.
părinte e de curator de conținut, dar și de În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre
confident al copilului. învățarea online și cum o afectează pe cea
O altă metodă prin care copiii pot fi expuși la clasică astfel încât, în timp, s-au format mai mult
conținut nepotrivit e prin reclamele afișate pe sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Zilele
pagină sau în timpul clipului video. O metodă noastre au devenit treptat mai greu de gestionat
prin care părinții ar putea păstra controlul asupra și ne este din ce în ce mai greu să avem un
conținutului e crearea de liste de redare (play- management al timpului bine definit. De aceea,
listuri) în care să includă conținut pe care l-au când vine vorba de educație şi de volumul
verificat înainte. Astfel, următoarele filmulețe impresionant de informație, un sistem
se vor reda automat într-o succesiune previzibilă online/digital de predare al acestuia devine din
și doar filmulețele pe care le-am verificat în ce în ce mai atractiv, mai ales pentru cei mici.
prealabil vor fi redate. Ne dorim să putem face mai multe pentru copiii
O soluție fericită din acest punct de vedere sunt noștri pentru a ne asigura că au parte de o
produsele de învățare online, unde copiii dezvoltare completă și o educație cât mai
descoperă resurse educaționale atât de atractive, variată. Soluția pentru toate aceste lucruri o
încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp reprezintă platformele online care sprijină
ce se distrează. Aici cei mici exersează și procesul de învățare individuală școlară și

Lecțiile virtuale și
jocurile educaționale
reprezintă un avantaj:
oferă copiilor o vedere
realistă asupra materiei
repetate sau activităților
întreprinse.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 125


permit copiilor să acceseze o serie de surse de este realizată astfel într-un mod activ ce
exerciții, curiozități sau chiar jocuri educative. permite evaluări formative şi sumative,
Folosirea acestor platforme online de educație calitative şi cantitative, realizate într-un
oferă o serie de beneficii și avantaje celor mici mod pe înțelesul și placul lor.
spre mulțumirea părinților. Voi enumera Consider folosirea platformelor online de educație
punctele forte generale ale abordării digitale ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt
educaționale: puternici motivaţi, ele venind în completarea
 Rapoartele părinților: urmărirea progresului activităţilor didactice din sistemul de învăţământ.
copilului, testarea și evaluarea activităților, Un studiu recent, realizat în România, a arătat
preferințele celui mic din punct de vedere al faptul că 85% dintre copiii cu vârste între 5 și 16
jocurilor și materialelor educative, etc. ani petrec, în medie, 5 ore pe zi pe rețelele
sociale. De asemenea, e cunoscut faptul că și
 Completează educația clasică: animații
copiii mai mici de 5 ani folosesc device-urile
educative, jocuri de dezvoltare a logicii,
„smart“, în special telefonul mobil și tableta,
exerciții de antrenare a Inteligenței
fiind pasionați de jocuri online, desene animate
Emoționale, și nu numai!
sau diverse clipuri amuzante pe YouTube.
 Lecțiile virtuale și jocurile educaționale
De cele mai multe ori, părinții și profesorii se
reprezintă un avantaj: oferă copiilor o
pot simți lipsiți de putere în fața noilor generații
vedere realistă asupra materiei repetate sau
digitale de copii crescuți în preajma
activităților întreprinse. Noi am realizat un
calculatoarelor și telefoanelor ”smart” pe care
mix ideal de mijloace audio și vizuale,
le-au transformat inconștient în extensii aproape
animații cât și simulări, dar şi conținut de
firești ale activităților lor zilnice. Pentru că
tip text pentru a face învățarea cât mai
tehnologia din ultimii ani a avut o dezvoltare
plăcută celor mici.
spectaculoasă, online-ul a devenit tot mai
 Posibilitatea de a accesa conținutul vast, accesibil chiar și pentru copiii foarte mici.
ludic și formator de oriunde și oricând, cu
ajutorul computerului personal, tabletei sau Bibliografie
chiar și a telefonului. Şcoala pe Net;
 Folosirea sistemului de feedback imediat: www.didactic.ro

în timp real copilul își poate da seama ce


greșește sau ce a realizat corect! Învățarea Prof. înv. primar Soporan Camelia
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timişoara

126 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 52

e-Școala – un mediu școlar


modern
Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un
PREZENTARE
mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate
construi o imagine. În zilele noaste, unitatea de învățământ
Educația de calitate este este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din
rezultatul unui efort colectiv al partea societății contemporane și își revendică locul său în
cadrelor didactice, fiecare viața copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității
contribuind individual asupra
imaginii, de ansamblu, a
pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac
instituției școlare. din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în
Responsabilitatea aceasta este continua schimbare. Deschiderea spre nou se realizează
în mâinile noastre, deoarece datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea
aceasta imagine pozitivă se acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se
creează greu și se poate pierde
rapid.
cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum
anume o putem promova. Beneficiarii atât direcți, cât și
indirecți(elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.
Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă
la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor
tehnologice în strategii de predare atractive vor îmbunătății
o imagine pozitivă asupra școlii.
Cu toții știm că școala online îți dă prilejul să explorezi noi
moduri de învățare. Metodologia clasică (predare–învățare–
verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive.
Primul avantaj menționat aici face referire la faptul că îți
poți face singur programul de lucru. Pentru unii însă asta se
poate transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de
motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o relaxare
și demotivare continuă.
Conceptul de e-learning câștigă treptat teren, pe măsură ce
practica şi cercetarea în domeniu ne furnizează noi
experienţe de succes şi repere pentru o construcţie teoretico-
metodologică adecvată. Dialogul dintre practică şi teorie
contribuie în egală măsură la creşterea eficienţei situaţiilor
concrete în care sunt utilizate noile tehnologii pentru
educaţie, precum şi la adăugarea de plus-valoare nivelului
conceptual. Concluzia care se prefigurează este că

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 127


performanţa în învăţare este determinată în Apariția calculatorului ca sursă de învățare,
principal de strategiile de instruire, şi nu de diversificarea mijloacelor digitale moderne în
mediul folosit pentru implementarea scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului și
programului de formare. software-ului în România reprezintă o
În sens larg, prin e-learning se înţelege permanentă provocare pentru educație.
totalitatea situaţiilor educaţionale în care se Informatica este studiul lucrului individual, al
utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei creării de competențe și priceperi proprii, al
informaţiei şi comunicării. dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de
În sens restrâns, e-learning reprezintă un tip de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va
educaţie la distanţă, ca experienţă planificată de pune accentul pe disponibilitatea de a rezista
predare-învăţare organizată de o instituţie ce unui efort intelectual, pe puterea de concentrare,
furnizează mediat materiale într-o ordine de rezolvare de probleme, de manipulare a
secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de informației.
studenţi în manieră proprie. Medierea se Datorită acestui „cumul de informație” la care
realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem
comunicării – în special prin Internet. Internetul competențe digitale pentru a face față trend-ului,
constituie atât mediul de distribuţie a pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe
materialelor, cât şi, în majoritatea cazurilor, situație.
canalul de comunicare între actorii implicaţi. În rândul profesorilor, conceptul de e-learning
În contextul actual când lumea contemporană câștigă teren. Deoarece performanța în învățare
tinde să se transforme într-o societate este determinată în mare parte de strategii de
informațională apare nevoia de cunoaștere și la instruire și demersuri didactice bine conturate,
nivel informațional prin utilizarea calculatorului cadrele didactice caută să se adapteze mediului
în educație, prin crearea de competențe digitale școlar modern. Din dorința de a evolua, de a
care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată transmite elevilor conținut informațional nou,
în viitor. profesorii aleg să participe la programe de

128 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


formare profesională, să se documenteze, să se acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi
înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes ignorat, fiind mai mult decât constructiv.
școlar, să acceseze materiale existente pe Activitățile extracurriculare dau o alternativa
diverse medii de stocare (dischete, CD-uri sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul
interactive, să descarce materiale didactice liber al elevilor, instituția de învățământ ce
găsite pe diferite site-uri educaționale), să promovează astfel de activități beneficiind de
parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel
să creeze teste on-line, bareme de corectare, local, cât și județean sau național.
matrici, planuri remediale, scheme de progres cu Activitatea extracurriculară e o componentă
diagrame care le vor ușura munca didactică. În educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice
activitatea desfășurată, profesorii folosesc cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,
calculatorul ca suport pentru obținerea adoptând el, în primul rând, o atitudine
abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce creatoare, atât în modul de realizare al
presupunere inovație în educație pentru a livra activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând
cunoștințe moderne de actualitate astfel încât astfel o atmosferă relaxantă care să permită
elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare stimularea creativă a elevilor.
(evaluări anuale, examene de capacitate, de Promovarea imaginii pozitive a instituției
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), școlare se realizează prin publicarea tuturor
dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. reușitelor, internetul devenind cel mai uzual
Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care mod de a face școala accesibila.
le are internetul în actul de predare–învățare– Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei
evaluare, necesitatea accesului la informație, platforme, nu doar că putem ține la curent
adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem
configurează ideea că elevii asociază, din ce în promova activitățile și implicit școala în cadrul
ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, căreia acestea se desfășoară.
calculatorul nu va înlocui niciodată total
Prof. Stănciulescu Florentina Cristina
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu Jiu

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 129


ARTICOLUL 53

Resursele online în procesul


educațional
Lucrarea de față se referă la activitatea desfășurată cu
PREZENTARE
preșcolarii în perioada pandemiei de COVID-19, bazată pe
învățarea online ca urmare a închiderii unităților școlare. În
Educația de calitate este această perioadă, educația online a căpătat statut prioritar
rezultatul unui efort colectiv al față de învățământul clasic și a reprezentat o provocare
cadrelor didactice, fiecare pentru tot sistemul de învățământ, dar în special pentru
contribuind individual asupra
imaginii, de ansamblu, a
aplicarea la nivelul preșcolar. Noi, educatoarele ne-am
instituției școlare. adaptat rapid și cu ajutorul părinților, am desfășurat
Responsabilitatea aceasta este activități online cu preșcolarii.
în mâinile noastre, deoarece Cu toții ne întrebăm ce se va întâmpla în viitorul apropiat,
aceasta imagine pozitivă se în condițiile distanțării sociale, oare la grădiniță tehnologia
creează greu și se poate pierde
rapid.
o să evolueze cu pași repezi, făcându-și loc în toate
domeniile experiențiale, facilitându-ne astfel o bună parte
din muncă, în detrimentul interacțiunii educatoare–copil,
interacțiune atât de necesară la nivelul învățământului
preșcolar.
Suntem conștiente că există diferențe între predarea în sala
de clasă și învățarea la distanță, în special interacțiunile
sociale și medierea dintre educatoare–copil. Totuși,
contextul actual aduce noi provocări pentru care trebuie să
găsim soluții și să profităm de oportunitățile oferite de
mijloacele digitale de învățare.
Astfel, dacă învățarea digitală va înlocui din ce în ce mai
mult metodele educaționale tradiționale, trebuie să ne
gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare,
bazate pe instrumente și tehnologii digitale. Includerea
învățării digitale poate varia de la utilizarea pur și simplu a
tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și
echipamente software elaborate, precum platforme
educaționale, dar și pe grupuri de WhatsApp sau Facebook.
Ca urmare, în acesta perioadă provocată de pandemia
COVID-19, pentru a contribui la asigurarea continuității în
activitățile de educație am accesat online diverse informații,
folosind tehnici și strategii digitale specifice pentru
activitățile didactice cu preșcolarii. Deși la început a fost

130 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


mai greu, deoarece nu am avut abilităţile cutiuța muzicală, didactic, roli.ro, matematică
necesare de lucru cu preșcolarii în mediul distractivă.net, primiiani.ro) le-am dat
online, treptat ne-am dat seama că învățarea posibilitatea să îşi extindă cunoştinţele şi
digitală a ajuns să joace un rol crucial în abilităţile.
educație. Cum? Prin faptul că i-a determinat pe Prin intermediul acestor site-uri au luat contact
preșcolari alături de părinți să fie mai interesați cu o colecţie bogată de poveşti disponibile în
să învețe și să-și extindă orizonturile. varianta video sau audio, cu poezii, ghicitori,
Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă fabule, scenete, filmulețe educative, jocuri
copiilor abilități auto-didactice eficiente de interactive, jocuri motrice, povesti online,
învățare. Aceștia, ajutați de părinți devin materiale informative, cântecele şi alte resurse
capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a educaţionale: planşe de colorat, resurse care
învăța, găsesc și utilizează resursele online, să-i înveţe matematică într-un mod distractiv şi
explorează întrebări deschise folosindu-se de interactiv, diverse desene care au putut fi
propria imaginație și logică, sunt mai implicați printate. Internetul poate fi aşadar un bun
în acest proces și sunt mai interesați să-și furnizor de resurse educaţionale, cu condiţia ca
dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea selecţia acestora să fie una foarte riguroasă.
seama, pentru că învață într-un mod activ, De aceea, pentru parcurgerea procesului
angajat și implicat. instructiv-educativ, mi-am adaptat planificarea,
Instrumentele și tehnologia digitală oferă m-am documentat temeinic pentru a îndruma
bucurie copiilor, precum și numeroase beneficii corect copiii spre acele resurse valoroase,
în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă. Toată capabile să le completeze cu succes cunoştinţele
lumea are de câștigat în acest proces al primite în sistemul educaţional convenţional și
digitalizării procesului de învățare. Pe lângă am întocmit o planificare online. Copiii au
educatoare, și părinții pot folosi activitățile primit zilnic teme online și-n acest mod au fost
interactive pentru a încuraja interesul copilului ghidați să parcurgă diverse teme legate de:
în procesul de învățare. Aceștia pot explora anotimpuri, meserii, animale, copilărie, povești,
activități de învățare online cu copiii lor, mijloace de transport, etc.
activități care pot servi drept reper a ceea ce Exemplific câteva teme transmise online
învață copiii în sălile de clasă. copiilor în perioada evaluării finale. Astfel,
Spre exemplu, jocurile interactive și de copiii ajutați de părinți au reușit să parcurgă cu
îndemânare transmise pe Facebook, pe grupul interes temele abordate, iar feedback-ul primit
privat al părinților, au fost instrumente excelente în fiecare zi a fost unul pozitiv.
care i-a învățat pe copii să se disciplineze, pentru ALA 1- Alfabetizare: „Ce anotimp este? ‖ Cele
că în astfel de jocuri a fost nevoie să se respecte 4 anotimpuri” – citire de imagini
regulile și îndrumările de participare. https://www.youtube.com/watch?v=BkzJ4TR1
De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că fKo
jocul în sine le oferă satisfacții, iar acest lucru îi ALA 1- Manipulative: „Anotimpurile”; „Vara”
ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o – puzzle online
caracteristică a inteligenței emoționale extrem https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0
de necesară la adaptarea vieții de adult. De 509294b5ba1
asemenea, copiii își dezvoltă sentimente ALA 1- Știință: „Recunoaște anotimpurile” –
pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci jocuri online „Știați că? - Despre Meserii”-
când dobândesc noi deprinderi de a utiliza filmuleț educativ
tehnologia digitală. Devin mai încrezători și https://wordwall.net/ro/resource/2424883/anoti
dornici să exploreze și să descopere lucruri noi. mpuri
Prin intermediul unor instrumente inovative https://www.youtube.com/watch?v=U0vXwKl
vârstei lor: PC-ul sau tableta, materialele QnOs-
didactice pe care le-am pus la dispoziția ALA 2 - Joc motric: „Baby shark”– activități
preșcolarilor, create de mine sau preluate de pe motrice video
internet (Youtube, Pinterest, diverse site-uri: https://youtu.be/j8z7UjET1Is

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 131


ALA 2- Desene animate „Invățăm despre: https://www.youtube.com/watch?v=dVIOJd_V
mașinuțe și profesii” o6w-
https://www.youtube.com/watch?v=vV0v_OJn „Ne jucăm citind pe silabe”- joc online
lIc https://www.youtube.com/watch?v=up6mscGy
DȘ- Cunoașterea Mediului: „Povestea la8-
Anotimpurilor” – poveste online DOS- Educație pentru societate: „Coada
https://www.youtube.com/watch?v=Xqe6ub1k vulpii”- poveste PSI online
bwo https://www.youtube.com/watch?v=VoWJdY-
DȘ- Activitate matematică: „Probleme ilustrate” Se pot remarca, astfel valențele benefice pe care
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=15 le are internetul în actul de predare-învățare-
36262723200215&set evaluare, necesitatea accesului la informație,
„Ne distrăm, matematică învățăm!- filmuleț adaptarea rapidă la nou. Trebuie să recunoaștem
educative că tehnologia este un dat al vremii noastre și nu
https://www.youtube.com/watch?v=rK_ehatmh putem face abstracție de ea, însă calculatorul și
xc-poziții spațiale internetul nu va înlocui niciodată total acțiunea
DOS- Activitate practică: „Copacul profesorului, rolul constructiv al acestuia
anotimpurilor”- colaj neputând fi ignorat.
https://ro.pinterest.com/pin/AVSyOdRzYsHuK
FHM6B6yfNJBh97lex0yrEpNTFT1Jt5fgKpSX Bibliografie
rKo_Kw/ http://blidaru.net/viitorul-educatiei-suportul-de-studiu-digital

DLC- Educarea limbajului: „Banul muncit”-


Prof. înv. preșcolar Streianu Anişoara
poveste online educativă
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floarea-
Soarelui” Reşița

132 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 54

Educaţia şi utilizarea
tehnologiilor informatice în
comunicare
PREZENTARE
Instruirea prin utilizarea calculatoarelor, prezintă calităţile
Misiunea educaţiei este de a unice ale acestora, care le deosebesc de alte medii de
formula problemele care se învăţare prin:
conturează la orizontul social, - interactivitate;
de a construi ipoteze plauzibile, - precizia operaţiilor efectuate;
de a le verifica experimental şi
de a pregăti astfel soluţiile cele
- capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi
mai potrivite pentru momentul dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot
respectiv. interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în
parte.
Primele utilizări în domeniul instruirii asistate de calculator
se concentrau mai mult pe verificarea cunoştinţelor, ulterior
au început să apară softuri complexe, care încurajează
construcţia activă a cunoştinţelor, asigurau contexte
semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia,
eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează
activitatea intelectuală. Toate aceste elemente modifică aria
activităţilor profesorului atât cantitativ cât şi calitativ.
Procesul educativ trebuie să fie regândit, cadrele didactice
trebuie să înveţe să gândească altfel privind psihologia
cognitivă, să formuleze altfel problemele, ne mai punându-
se accentul pe activităţile intelectuale de rutină.
Comunicarea didactică vizează în principal înţelegerea,
profesorul având un rol activ; el acţionează ca un filtru ce
selecţionează, organizează şi personalizează informaţia.
Faţă de alte domenii, subiectivitatea nu poate fi evitată, chiar
este necesară, profesorii transmiţând elevilor informaţii
prelucrate. Pe de altă parte, nu există o libertate totală în
alegerea conţinuturilor; trebuie urmărită o programă şcolară
cu minimul de conţinut obligatoriu. Educaţia trebuie
regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte,
şi în funcţie de cerinţele noii societăţi, pe de alta.
Misiunea educaţiei este de a formula problemele care se
conturează la orizontul social, de a construi ipoteze
plauzibile, de a le verifica experimental şi de a pregăti astfel

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 133


soluţiile cele mai potrivite pentru momentul pe elevi să nu îşi piardă interesul pentru
respectiv. Informatizarea învăţământului disciplina pe care o preda si, mai mult, să îi
reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice motiveze, să îşi lărgească sfera de cunoaştere în
disciplina se pot folosi softuri educaţionale acest domeniu. In momentul de faţă e greu de
făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi găsit un domeniu în care activităţile să nu poată
a cunoştinţelor. Din păcate, în învăţământ fi preluate de computer - începând cu cele mai
calculatoarele sunt folosite mai ales pentru simple lucrări de birotică şi de menţinere la zi a
predarea şi învăţarea informaticii fiind destul de băncilor de date privind fluxurile şcolare şi
puţin utilizate ca instrumente menite să uşureze terminând cu consilierea profesională asistată -
învăţarea altor materii. Totuşi, ştiinţele peste tot vom întâlni softuri specializate care îşi
beneficiază de o mai bună reprezentativitate, propun să ne amplifice puterea de a acumula,
fiind urmate de limbile străine. Din studiile stoca şi prelucra informaţia, precum şi de a lua
întreprinse s-au desprins o serie de concluzii decizii pe baza procesării rapide a acestei
interesante cu privire la eficienta utilizării informaţii. In multe dintre activităţi, softurile
software-ului educaţional, dintre care amintim: utilizate nu au fost proiectate special ci pentru a
1. aproape toate cercetările relevă avantajele rezolva o problema specifică, indiferent de
utilizării calculatoarelor în comparaţie cu domeniul social în care se utilizează. Acestea
alte metode; sunt aşa/numitele softuri utilitare (de ex.,
2. reducerea timpului de studiu; editoarele de texte, bazele de date, tabelele
3. atitudinea faţă de computer se modifică matematice).
pozitiv; Deoarece zona instruirii/învăţării este variată, şi
4. utilizarea computerelor este mai eficientă softurile educaţionale vor fi foarte diferite,
în ştiinţe decât în domeniul limbilor reprezentând o “paletă” extrem de largă.
străine; Desigur că ponderea cea mai mare este cea a
5. in instruirea asistata de calculator softului proiectat pentru instruire, dar implicarea
exersarea este eficienta in noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale
formareandeprinderilor elementare, in a permis o multitudine de abordări, încât astăzi
timp ce sistemele tutoriale sunt mai chiar instruirea asistată de computer capătă o
eficiente in formarea deprinderilor coloratură de concept "clasic" atunci când apare
intelectuale de nivel superior; împreună cu alte concepte ale zonei de
6. instruirea asistata de calculator este mai intersecţie "învăţământ - computer". Una din
eficienta ca instruire complementara, problemele importante pe care le are de rezolvat
decât ca forma alternativa; un profesor este cea a controlului şi planificării
7. elevii care învaţă încet şi cei ramaşi în instruirii: aici computerul (de fapt, softul
urmă câştigă mai mult decât elevii foarte proiectat în acest scop) poate prelua o parte din
buni; sarcinile profesorului ca manager al instruirii, şi
8. strategiile bazate pe utilizarea anume:
calculatoarelor sunt mai eficiente la - îi prezintă elevului oricând lista detaliată
nivelurile inferioare. sau sintetică a obiectivelor pe care acesta
Problematica Softului Educaţional trebuie să le atingă ca urmare a parcurgerii
Soft-urile educaţionale au menirea de a ajuta cursului respectiv, structura parţilor
celelalte discipline care se predau în şcoala. componente ale cursului, precum şi alte
Calculatoarele îi atrag pe elevi, nu numai prin categorii de informaţii;
faptul că reprezintă un domeniu nou, din acest - administrează teste pentru a determina
punct de vedere, munca profesorului este progresul elevului, înregistrează datele
uşurată. În acelaşi timp, responsabilitatea este obţinute şi oferă un feedback atât elevului,
mult mai crescută, pentru că a nu reuşi să atragi cât şi profesorului;
elevul spre disciplina pe care o predai este mai - în raport cu informaţiile disponibile
puţin grav decât a-l “pierde” undeva pe drum. recomandă o continuare adecvată a
Rolul profesorului este, aşadar, acela de a-i face demersului instructiv;

134 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Tehnologiile informatice
în comunicare
Școala on-line în România

- la nivel de clasă/grup/şcoala oferă CLAESSENS, Michel, 1998, Tehnica împotriva democratiei, Editura
Didactica şi
informaţiile relevante (indicatorii statistici) Pedagogica , Bucuresti
pe baza cărora se pot lua decizii privind Adrian Adăscăliţei, curs „Instruire asistată de calculator”, 2002-2003.
Ausubel, David P. şi Floyd G. Robinson. Învatarea în scoala. O
procesul de instruire. introducere în psihologia
pedagogica, Bucuresti, EDP, 1981.
Dragos Noveanu, Probleme ale proiectarii pedagogice a SE
Bibliografie
BANCIU DOINA, 2001, Cartea electronica , Editura Ager, Bucuresti. Szasz-Barra Zsofia
BUZ RNESCU Stefan, 1999, Sociologia civilizatiei tehnologice, Editura
Polirom, Iasi. Colegiul Național „Decebal” Deva

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 135


ARTICOLUL 55
1

Educaţia digitală între


necesitate, obstacole şi
soluţii
PREZENTARE
Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante online,
Copilul de azi nu mai este cel elevii rezonează destul de greu cu vechile metode de
care a fost ieri, nu mai este învățare. Elevii învață mai ușor și cu mai multă plăcere
încântat doar de cretă, tablă, folosind platformele online. Dar să ținem cont că nu toți
creion, el vrea să afle noutăți, să elevii reușesc să țină pasul cu noua tehnologie. Cauzele sunt
descopere singur lucruri
necunoscute. Fiecare cadru
multiple: lipsa instruirii suficiente, imposibilitatea de a
didactic va trebui să se adapteze achiziționa un telefon, o tabletă sau un laptop, zonele
în funcţie de nevoile elevilor şi defavorizate (aici mă refer la acele locuri unde nu există
noului mod de predare. electricitate sau oamenii sunt foarte săraci).
Deşi vine în completarea învățării clasice, de la școală,
învățarea online are beneficii: filmele de predare pot fi
vizualizate ori de câte ori este nevoie, realizarea de proiecte
și portofolii cu ajutorul diferitelor aplicații și inserarea de
imagini pentru a le face mai atractive, învățarea se poate
realiza în ritm propriu, elevii se pot testa pentru a vedea cât
au asimilat dintr-un capitol sau un subiect etc. Printre
dezavantaje amintim: lipsa socializării între elevi în cadrul
grupului, prea mulți utilizatori pot bloca platformele,
descărcarea de programe este îngreunată de aparatura
neperformantă, nu se respectă întotdeauna regulile de
comunicare, costul pentru accesul pe anumite platforme.
Trebuie să ne obișnuim cu ideea că, de acum înainte, școala
va îmbina învățarea clasică și cea online. Dar pentru aceasta,
atât cadrul didactic cât și elevii trebuie pregătiți în mod
regulat. Cadrele didactice vor participa periodic la cursuri
de perfecționare asigurate de către fiecare unitate școlară în
parte, în așa fel ca să poată să-i ajute pe elevi, să le
coordoneze activitatea didactică în mediul online. Elevii vor
fi obișnuiți cu astfel de programe, cu preluarea și
prelucrarea, dar și sistematizarea informațiilor. Ei vor avea
posibilitatea de a-și forma un alt stil de învățare și astfel vor
fi capabili să se pregătească pentru examene. În acest sens,
cu timpul, se vor implementa acele măsuri necesare
pregătirii examenelor în mediul online.

136 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Prin metoda de învățare online utilizată în putut lua legătura doar telefonic, iar activitatea
ultima perioadă s-a realizat o menținere a s-a desfășurat prin a purta discuții despre textele
legăturii cu elevii pentru a le oferi atât suport abordate la clasă.
tehnic cât și emoţional, dar și o încercare de a Mă conectez zilnic cu copiii prin aplicația
consolida o parte din materia predată. Mai dificil ZOOM, dar temele îmi sunt trimise pe e-mail
este cu notarea elevilor. Nu toți elevii pot fi sau WhatsApp. Pregătesc lecția prin a selecta
notați pentru activitatea online deoarece unii esențialul, apoi port discuții cu elevii pe tema
dintre aceștia nu au putut participa din diferite abordată. Elevii îmi pun întrebări, dar eu trebuie
motive. Orele în mediul online sunt mai grele, să fiu atentă ca să nu se creeze haos atunci când
necesită mai multă pregătire din partea cadrului fiecare dorește să intervină. Am descoperit că
didactic, găsirea de soluții de rezervă în cazul în unii elevi sunt mai spontani, mai activi decât în
care ceva nu funcționează. Sunt consilier clasă, mai implicați, iar alții, dimpotrivă, sunt
educativ al clasei a V-a. Aici sunt 19 elevi dintre emotivi, retrași.
care doar 12 lucrează online. Ceilalți nu au acces Dar cu toate acestea, toți copiii promit că vor fi
la tehnologie. Mai dificilă este munca cu elevii cuminți și spun că își vor viața înapoi.
cu CES care întâmpină dificultăți de adaptare și
de concentrare. Cu cei doi elevi cu CES am Prof. Șușcu Anca Maria

Trebuie să ne obișnuim cu ideea că, de acum înainte, școala va îmbina


învățarea clasică și cea online.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 137


ARTICOLUL 56

Educația digitală – ready, but


also pending
În raport cu metodele clasice de predare–învățare, metodele
PREZENTARE
bazate pe mijloacele de calcul prezintă o serie de avantaje.
Un prim avantaj, enorm, dar deja nebăgat în seamă, este
In mod cert apariția acela al disponibilității materialelor educative. Cu adevărat,
calculatorului și inserția sa în până mai ieri procurarea cărților era o problemă. Procesul
viața cotidiană sunt evenimente lor de editare era greoi și a face ca ele să ajungă la cine avea
cu un răsunet asupra vieții și
educației omului modern de
nevoie de ele era dificil. Opus, astăzi editarea cărților a
dimensiunea revoluției devenit facilă și ele sunt disponibile cam peste tot. Mai mult,
Guttenberg. Privit la început cu adesea ele nici nu mai sunt tipărite, ci realizate sub formă de
indiferență, apoi cu ostilitate, fișiere care pot fi nu doar aduse și consultate pe orice
calculatorul a ajuns sa devină un calculator, dar acest proces se poate face imediat pentru că
apanaj indispensabil și dorit al
omului mileniului al II-lea.
nu trebuie așteptată aducerea cărții fizice. De asemenea,
Calculatorul permite dimensiuni materialele primite pot fi editate și aduse la o formă mai
nemaiîntâlnite și inimaginabile potrivită beneficiarului lor.
atât în viața omului la modul Un alt avantaj – nici măcar intuit în trecut – este acela că
general, cât și în educație. educabilul poate învăța în ritmul lui propriu. Dacă înainte
Aspectele pozitive sunt
nenumărate și în continuă
elevul sau studentul trebuia să meargă la ore care se
extindere, în timp ce și aspectele desfășurau la date și ore care poate nu îi conveneau, când nu
nedorite sau discutabile devin putea să le urmeze sau nu avea atenția necesară, acum el
din ce în ce mai evidente. poate să studieze exact atunci când se simte mai motivat și
Materialul de față își propune să mai pregătit. Mai mult, chiar și multe examene le poate da
discute câteva aspecte legate
impactul calculatorului asupra
astfel. Ca urmare, eficiența și calitatea învățării pot să se
vieții omului modern și, în ridice pe culmi deosebite.
special, asupra educației Nu este de neglijat și faptul că educabilul, chiar cu o
experiență scăzută în IT, poate să creeze el însuși materiale
care să contribuie la educarea altora. Acest fapt
îmbunătățește de asemenea învățarea pentru că învățând pe
alții, învață și el.
Aceste aspecte, ca și comunicarea susținută de apariția
Internetului, au dus la o explozie a subiectelor abordate. Un
exemplu semnificativ îl constituie Wikipedia, care numai în
limba engleză are peste șase milioane de articole, devenind
astfel o primă sursă de informație atunci când îți propui să
abordezi un subiect nou.

138 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Acesta este adevărul. Educabilul are la Cum pe Internet poate posta oricine,
dispoziție o cantitate enormă de resurse de manipularea și eroarea se simt la ele acasă. La
învățare, care îi permite o evoluție fulminantă. fel, violența și pornografia sunt adesea
Avantaj care, însă, se corelează cu probleme noi, promovate acolo unde copiii caută jocuri sau
adesea dificil de depășit. alte materiale potrivite vârstei lor.
O primă problemă este legată de modul critic în Însă calculatorul tinde să evolueze și mai mult.
care el receptează materialul, mai ales că pe Începe să nu mai fie acea cutie care stă pe masă
Internet o mare parte din date sunt redundante, și care se înviorează când dai cu degetul pe
eronate sau manipulatoare. Pus în fața unui tastatură, ci să aibă ”personalitate” și inițiativă.
volum de informații care îl copleșește, el trebuie Roboții umanoizi tind să fie parteneri în casă și
să își dezvolte abilități de selecție eficiente și să te învețe și, la rândul lor, să învețe singuri, de
corecte, care să îi permită să abordeze subiectele exemplu de pe Youtube. La fel, mașina pe care
cu adevărat importante pentru el. Este o nouă o iei te urmărește cum conduci și învață, se
provocare, o nouă abilitate care astăzi trebuie educă, astfel că devine cu timpul și un șofer de
cultivată. încredere. Cercetătorii și calculatoarele îți
Însă chiar dacă reușește să își selecteze în mod urmăresc comportarea și creează roboți tot mai
acceptabil informația, el tot are de studiat mult apropiați de om, care știu să comunice ca un om,
mai mult decât poate. De aceea de regulă el să râdă sau să se ”supere”, La celălalt pol, rețele
încearcă să acumuleze informația cât mai de socializare precum Facebook își urmăresc
repede. Acest fapt însă îl obligă să renunțe în postările și reacțiile și te învață, după care
mare parte la simțul critic și să nu o mai proprietarii lor vând ce au aflat despre tine
analizeze în profunzime și să observe relații altora. Mai grav, noile tehnologii sunt tot mai
între ce învață și ce deja știe. mult folosite pentru a crea noi arme și țări
Opus, înainte era greu să obții o carte bună și precum America doresc să își facă armate de
dacă erai pasionat, lăsai totul deoparte ca să o roboți, armate cu care, din păcate, e mult mai
studiezi. O studiai pe îndelete, te gândeai la probabil să se pornească războaie pentru că cei
corelații, comparai diverse date, vedeai care atacă nu mai au pierderi umane...
contradicțiile. Astfel că erai mai puțin Ieșind din acest noian de probleme – noi, dar
manipulabil și îți dezvoltai raționamentul mai extrem de presante – să revenim la provocarea
mult ca astăzi, când goana după acumulare de numită COVID-19. Acea mingiuță cu mult mai
informații riscă să dezvolte mai mult memorarea mică ca vârful unui ac, care a întors lumea pe
necritică a datelor. dos. Și, desigur, și educația.
Un alt aspect este visarea, o componentă În condițiile în care s-a pus problema izolării,
deosebită și subtilă a personalității umane. În brusc problema învățământului la distanță a
condițiile în care înainte erau puține cărți și când căpătat o actualitate fantastică și firme care au
ele nu aveau des fotografii, ci doar desene abordat acest aspect din timp, cum este Google
adesea stângace, citirea unei cărți de călătorii, să cu G Suite, au ajuns în centrul preocupărilor.
spunem în Africa, predispunea la visare, la Provocarea este benefică pentru educație, pentru
închipuirea unor lacuri sau animale despre care că deși demult se înțelege că educația trebuie
habar nu aveai. Chiar dacă adesea închipuirea adaptată noilor vremuri, totuși ea a rămas în
era departe de realitate, plăcerea citirii și vechile tipare. Cu această ocazie noi, profesorii,
dezvoltarea imaginației erau două lucruri am conștientizat faptul că educația poate fi cu
câștigate. Nu același lucru se poate spune însă adevărat făcută și altfel și că trebuie să ne
despre situația de astăzi, când imediat ce te restructurăm din temelii modul în care o
interesează o țară poți să ști multe despre ea, să abordăm.
vizionezi filme etc. Dacă vrei să afli despre un În opinia mea însă, cred că la bază este faptul că
animal, ai la dispoziție poze, filme, sunete. Ai omul este o ființă socială și, de aceea, aș merge
văzut și ai înțeles imediat, așa că deja subiectul cu continuarea învățării cu profesori și elevi care
nu te mai interesează și nici să îți mai încerci să se întâlnesc în clase adevărate, nu virtuale. O
îți închipui nu mai are rost... parte din ore cred că s-ar putea face și online și

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 139


pe diplome ar trebui specificat acest lucru. O l-a ajutat anturajul). De asemenea, apelarea la o
problemă care crede că este încă prea puțin firmă precum Google face ca instituția de
analizată este evaluarea elevilor. Pentru că învățământ să își dezvăluie exagerat modul de
atunci când o firmă organizează un curs la predare și problemele. Cred ca particularitățile
distanță și dă educabilului teme de făcut, ea nu e învățării dintr-o unitate de învățământ ar trebui
interesată cum le-a rezolvat, dacă le primește. O să rămână parțial sub formă de date cu conținut
instituție de învățământ însă de gen școală sau intern.
facultate cred însă că trebuie să aibă și un control Dar să vedem ce urmează...
asupra modului în care a fost finalizată lucrarea
(dacă educabilul a avut surse suplimentare, dacă prof. Mircea Tîrziu

Educația digitală –
oricine, oriunde oricând.

140 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 57

Învățământul special și
special integrat, încotro?
Nu mai este un secret pentru nimeni că pandemia Covid-19
PREZENTARE
a restructurat ordinea mondială a vieții, obligând umanitatea
să se reconfigureze în funcție de particularitățile, specificul
Terapiile individuale realizate în și politicile națiunilor. În acest context, nu este greu de
cabinete sau la domiciliile observat preocupările guvernelor de a găsi cele mai
copiilor presupun mărirea eficiente soluții pentru supraviețuire, fenomenul schimbării
schemei de normare a
personalului didactic, respectiv
aducând după sine noi reguli de organizare, ce se impun a fi
suplimentarea de posturi, permanent compatibilizate la realitățile constatate.
finanțări salariale peste normele Sigur că imprevizibilul acestei situații a afectat, în egală
preconizate deja, însă trebuie măsură, și structurile educaționale, noile provocări generând
luate în analiză ca pe o șansă soluții fără precedent, dacă luăm în considerare învățarea
deocamdată singulară, cu
beneficii reale asupra acestei
online ca pe un fenomen de masă, care este pe cale să
rețele defavorizate. transforme unitatea de învățământ în e-Școală. Instruirea
modernă nu se reduce doar la cunoașterea TIC. Tehnologia
în sine, nu modifică structura procesului educațional, care
presupune concepte și metodologii pedagogice de
actualitate, cooperare și colaborare în contexte noi de
învățare, dar este de necontestat că școala trebuie să adopte
gestionarea procesului de instruire-învățare într-un sistem e-
Learning.
Întrebarea legitimă care se interpune vine însă din direcția
învățământului special și special integrat: ce putem face
pentru copiii și elevii cu dizabilități, în cazul nostru cu
deficiențe severe? Iată una din provocările care ni se
adresează, lansate de prezentul fenomen pandemic,
intitulată generic „COPILUL AUTIST”! Pentru a ne face o
idee asupra subiectului în analiză, specificăm câteva atribute
care stau la baza identificării precoce a tulburării și asupra
cărora sunt rugați a reflecta toți colegii care lucrează cu copii
cu vârste de peste 2 ani:
- lipsa contactului vizual;
- incapacitate de exprimare emoțională; absența
interesului și a plăcerii;
- dezinteres față de orice rovocare, răspuns la propriul
nume;

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 141


- incapacitate de coordonare gestuală la identificăm soluții pentru desfășurarea
sunete sau expresii faciale; procesului educațional – terapeutic sub forme
- prezența mișcărilor stereotipe. diferite de organizare, care să permită
Concentrându-ne asupra particularităților sale intervențiile recuperatorii chiar și în formula
comportamentale, putem clasifica adoptată a „instruirii la distanță și deschise”, în
caracteristicile identificate în trei categorii care metoda de a livra oportunități de învățare
majore de interes: prin intermediari (părinții devenind „mentori”
• Deficitul de interacțiune socială de implementare a procedurilor proiectate de
- absența abilităților de relaționare și specialiști) să fie certificată chiar de instituția de
cooperare cu copiii de aceeași vârstă și/sau bază și cea ierarhic superioară, respectiv
adulți; Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.
- absența comunicării emoționale, empatice,
cu propria familie și alte persoane de Analiza SWOT
contact; Puncte tari:
- preferință pentru jocul solitar; • Care vizează instituția de învățământ
- incapacitate de înțelegere a sentimentelor - e-Grup creat pentru menținerea comunicării
celorlalți. pe toate palierele de interes , manageriale,
• Forme ale comunicării verbale și/sau organizatorice,profesionale, diseminarea
nonverbale (manifestate diferit, de la caz la caz) experiențelor, susținere și valorificare;
- absența totală a limbajului, sub toate - bancă de date/exemple de bune practici,
aspectele sale; constituită din perspectiva susținerii
- limbaj expresiv instalat cu repercursiuni procesului educațional-recuperator;
severe de deteriorare a acestuia; - coeziune de grup profesional;
- limbaj verbal instalat, fără capacitate de - valori și etos școlar mai bine articulate
răspuns sau angajare într-o comunicare; • Care vizează activitatea copiilor cu
- limbaj stereotip și repetitiv (solilogvie, dizabilități
verbalizări fără sens, ecolalie imediată sau - sentiment de confort și securitate,
întârziată). eficientizat de mediul familial în favoarea
• Repertoriu restrâns de manifestare a implicării propriilor copii în activități de tip
intereselor și comportamentelor educațional-recuperator;
- comportament motor repetitiv și stereotip; - durată și putere de concentrare crescute, pe
- atașament neobișnuit față de obiecte sarcina de lucru, ca efect al mediului
/detalii; familial în care se desfășoară activitatea;
- rezistență puternică la schimbare; - mai multă preocupare pentru munca
- interes pentru rutine; independentă și atingerea finalităților;
- absența capacității de imitație/imaginație; - capacități de exprimare orală și scrisă
Dacă luăm în considerare tabloul de dezvoltare antrenate unidirecțional;
al copilului cu CES, nu putem face abstracție de - registru emoțional activizat;
nevoile care reclamă o intervenție terapeutică - sistem concurențial constructiv.
complexă, în care, fenomenul de „transformare” • Care vizează activitatea părinților
a tulburărilor diagnosticate devine un imperativ, - preocupare pentru comunicare, pe toate
fără de care copilul nu ar putea funcționa într-un palierele, pentru primirea și transmiterea de
sistem socio-educațional. informatii;
Formațiunile de studiu la care facem referință, - interes pentru autoformare, prin intermediul
aparțin grupelor de grădiniță din CSEI consilierii oferite de specialiști în vederea
„Primăvara” Reșița, copiii fiind în mod derivat, desfășurării procesului educațional-
beneficiarii sistemului de educație specială și a recuperator;
programelor terapeutic-recuperatorii. - motivație crescută pentru cunoașterea și
Contextul social impus de Starea de urgență, identificarea nevoilor de dezvoltare ale
instituită în România, ne-a determinat să propriului copil;

142 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


- interes manifestat pentru identificarea de nu au gestionat obiectiv potențialul
noi resurse materiale, softuri educaționale, copiilor);
materiale experimentale; - nivel de dezvoltare a limbajului, redus la
- nivel de relaționare intensificat din capacitățile de verbalizare ale copiilor;
perspectiva schimburilor informaționale - încărcătura emoțională ineficient
postate pe e-Grup; gestionată;
- preocupare pentru transmiterea - blocaje de relaționare online, generate de
consecventă de feedback, obținut în deficiențele diagnosticate;
activitățile organizate cu propriul copil - abilități sociale neaspectate (absența
(filmări, fotografii, înregistrări audio, contactelor extrafamiliale, a rolurilor
comunicare telefonică); sociale, a responsabilităților);
- receptivitate și interes pentru participarea la - capacități de adaptare socială sincopate, în
sesiunile de consiliere online; descreștere;
- nivel de satisfacție dobândit ca efect al - dificultăți de manipulare a instrumentelor
asumării rolului de mediator; TIC, generate de afecțiunile neuromotorii
- nevoie marcată de popularizare a ale unor copii și/sau orientării spațiale
rezultatelor copiilor și primirea de aprecieri. deficitare;
• Care vizează activitatea profesorilor - rezultate ale învățării influențate subiectiv
- e-Grup constituit la nivelul fiecărei de expectanțele familiei;
formațiuni de studiu; • Care vizează activitatea părinților
- materiale metodologice diversificat - absența mijloacelor TIC de comunicare
elaborate, pentru banca de date a online în anumite situații, din mediu rural și
e-Grupului instituțional și a Inspectoratului urban;
Școlar Județean Caraș-Severin; - competențe digitale limitate în anumite
- nivel crescut de creativitate implicat în cazuri;
elaborarea materialelor; - competențe metodologice absente;
- portofolii profesionale îmbogățite; - deficit de înțelegere a priorităților de
- relații de colaborare cu familiile copiilor, intervenție terapeutică, gradualizarea și
mult mai susținute; etapizarea obligatorie a conținuturilor;
- diversitate în abordarea tematică a - cunoștințe psihopedagogice limitate și
ședințelor de consiliere; nestructurate;
- competențe TIC exersate și valorificate în - stări emoționale defavorabile copiilor
e-Learning; (anxietate, depresie, agitație, nemulțumire);
- exercițiu dobândit în utilizarea - costuri financiare familiale implicate în
instrumentelor hardware; achiziționarea de materiale și resurse
Puncte slabe: educaționale;
• Care vizează instituția de învățământ - deficit de timp pentru activitățile specifice
- proces decizional afectat de procedurile de bază (atribuții de serviciu , familiale etc)
online; • Care vizează activitatea profesorilor
- suprasolicitare emoțională; - comunicarea online, cu elevii, deficitară
- monitorizare de proces educațional- (inhibiții, atenția fluctuantă, incapacitatea
recuperator afectat de blocajele rețelelor de de a urmări și decodifica mesajul determină
comunicare; reacții de abandon a sarcinii);
- proceduri de negociere a evenimentelor, - proces de monitorizare ineficient, a
întârziat. desfășurării activităților educațional-
• Care vizează activitatea copiilor cu recuperatorii de către familie (reglarea
dizabilități constatărilor negative foarte greu de
- procese psihice aleatoriu stimulate (deși realizat);
fiecare conținut propus a cuprins indicații - imposibilitatea unei evaluări obiective a
asupra priorităților de dezvoltare, părinții progresului;

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 143


- competențe digitale insuficient conturate. - absența procedurilor oficiale specifice
Oportunități: învățământului special și special integrat,
- Plan de acțiune pentru educație digitală, adaptate situației de criză
adoptat în cadrul Politicilor de coeziune de Soluții:
către Comisia Europeană cu un buget Ar fi simplu și fără eforturi majore să gândim că
aprobat de 37 miliarde de euro pentru o tabletă conectată la rețeaua de comunicare
statele membre; electronică suplinește nevoia de recuperare a
- Proiect de Hotărâre de Guvern privind copilului cu deficiențe severe. Din nefericire,
repartizarea unor sume din transferuri din ineficiența acestui demers este susținută de o
bugetul de stat către bugetele locale, stimulare inegală, aleatorie și nefundamentată a
prevăzute în bugetul MOC, pentru copiilor aflați în această situație, demonstrată
finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de deja de contextul experimentului instituit de
capital – unități de învățământ pandemie, dar trebuie să recunoaștem că
preuniversitar de stat; adevăratele demersuri presupun costuri mult
- Programe de formare pentru dezvoltarea prea mari pentru a-și găsi rezolvarea în contexte
competențelor TIC, adresate profesorilor; legislative adoptate de guvern. Terapiile
- Consiliul Județean și autoritate locală individuale realizate în cabinete sau la
dispuse să sprijine și să susțină desfășurarea domiciliile copiilor presupun mărirea schemei
activităților școlare din sistemul online. de normare a personalului didactic, respectiv
Amenințări: suplimentarea de posturi, finanțări salariale
- proiecte educaționale oprite din evoluție; peste normele preconizate deja, însă trebuie
- nivel de adaptare diminuat, determinat de luate în analiză ca pe o șansă deocamdată
absența învățării sociale; singulară, cu beneficii reale asupra acestei rețele
- incapacitate de adaptare a copiilor CES, cu defavorizate.
deficiențe severe, datorată background-
urilor patologice la noile structuri de Bibliografie
desfășurare online, datorate procesului Theo Peeters – „Autismul”. Teorie și intervenție educațională , Editura
Polirom 2009
educațional–recuperator;
- absența mijloacelor și a instrumentelor TIC Prof. psihopedagog Boraci Margareta Aurora
pentru implementarea procesului de Prof. psihopedagog Tîrziu Claudia
învățare e-Learning; C.S.E.I. „Primăvara” Reșița
- lipsa spațiului fizic instituțional, adecvat
asigurării distanței sociale pentru
desfășurarea cursurilor;

144 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 58

Educația digitală o mare


necesitate în contextul actual
pe glob
PREZENTARE
Trăim în mijlocul a ceea ce este posibil una dintre cele mai
Acest secol este fără îndoială, mari amenințări din viața noastră la adresa educației globale,
secolul culturii digitale. Educaţia o criză educațională gigantică. Începând cu 28 martie 2020,
digitală este una din pandemia COVID-19 provoacă peste 1,6 miliarde de copii
preocupările de bază ale și tineri scoasă din școală în 161 de țări. Aceasta este
învățământului mondial, prin
formarea culturii informaţiei şi
aproape de 80% din elevi înscriși în lume. Ne confruntam
comunicării digitale la nivelul deja cu o criză de aplecare globală, deoarece mulți elevi erau
oricărui cetăţean. Fără o la școală, dar nu învățau abilitățile fundamentale necesare
populaţie educată, doritoare să vieții. Indicatorul Băncii Mondiale „Sărăcia învățării” –
folosească tehnologiile procentul dintre copiii care nu pot citi și înțelege la vârsta de
informaţiei şi comunicării, nici o
comunitate nu poate participa în
10 ani – se situa la 53% dintre copiii din țările cu venituri
mod real în reţeaua globală. mici și medii - înainte de începerea focarului. Această
Integrarea computerului în pandemie are potențialul de a agrava și mai mult aceste
procesul de învăţământ nu mai rezultate dacă nu acționăm rapid.
este privită ca o mişcare Ce ar trebui să ne îngrijoreze în această fază a crizei care ar
avangardistă, ci ca o necesitate.
În întreaga lume se observă
putea avea un impact imediat asupra copiilor și tinerilor?
convertirea conţinutului cultural 1. Pierderi în învățare
într-o formă digitală, făcând 2. Rata crescută a abandonului
astfel produsele disponibile 3. Copiilor le lipsește cea mai importantă masă din zi.
oricui, oriunde şi oricând. Lecţiile Mai mult, majoritatea țărilor au sisteme de învățământ foarte
digitale îi ţin pe elevi la şcoală şi
îi fac să fie mai atenţi la
inegale, iar aceste efecte negative vor fi resimțite în mod
informaţii. Educaţia virtuală a disproporționat de copiii săraci. Începerea anului școlar cu
devenit un adevărat fenomen în întârziere sau întreruperea acestuia (în funcție de cazul în
industria mondială în ultimii ani. care trăiesc în emisfera sudică sau nordică) perturbă complet
viața multor copii, a părinților și a profesorilor. Se pot face
multe pentru a reduce cel puțin impactul prin strategii de
învățare la distanță. Țările mai bogate sunt mai bine
pregătite să se deplaseze către strategiile de învățare online,
deși cu mult efort și provocări pentru profesori și părinți. În
țările cu venituri medii și sărace, situația este mixtă și, dacă
nu acționăm în mod corespunzător, va fi amplificată vasta
inegalitate de oportunități care există – de exagerat și
inacceptabilă. Mulți copii nu au birou, cărți, conectare la
internet, laptop la domiciliu sau părinți susținători. Alții o

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 145


fac. Ceea ce trebuie să evităm – sau să mixtă, cu obiectivul de a ajunge la un număr cât
minimalizăm cât mai mult – este ca acele mai mare de studenți.
diferențe de oportunități să se extindă și să facă Menținerea implicării copiilor, în special a
ca criza să aibă un efect negativ și mai mare elevilor din liceu, este esențială. Ratele de
asupra învățării copiilor săraci. Din fericire, abandon sunt încă foarte mari în multe țări, iar o
vedem multă creativitate în multe țări. Pe bună perioadă lungă de dezangajare poate duce la o
dreptate, multe ministere ale educației sunt creștere suplimentară. Mergerea la școală nu
îngrijorate de faptul că bazându-se exclusiv pe înseamnă doar învățarea matematicii și științei,
strategiile online va presupune atingerea numai ci și a relațiilor sociale și a interacțiunilor dintre
a copiilor din familii mai bune. Strategia colegi. Este vorba despre învățarea de a fi
adecvată în majoritatea țărilor este utilizarea cetățean și dezvoltarea abilităților sociale. De
tuturor modurilor de livrare posibile cu aceea, este important să rămâneți conectat la
infrastructura care există astăzi. Utilizați școală prin orice mijloace necesare. Pentru toți
instrumente online pentru a vă asigura că elevii, acesta este, de asemenea, un moment
planurile lecțiilor, videoclipurile, tutorialele și pentru a dezvolta abilități socio-emoționale și
alte resurse sunt disponibile pentru unii studenți pentru a afla mai multe despre cum să contribuie
și, probabil, pentru majoritatea profesorilor. la societate ca cetățean. Rolul părinților și al
Dar, de asemenea, podcast-uri și alte resurse familiei, care a fost întotdeauna extrem de
care necesită o utilizare mai mică a datelor. important, este esențial în această sarcină.
Colaborarea cu companiile de telecomunicații Așadar, o mare parte din ajutorul pe care îl oferă
pentru aplicarea politicilor cu rată zero poate ministerele educației, care lucrează prin mass-
facilita, de asemenea, descărcarea materialelor media, ar trebui să se adreseze și părinților.
de învățare pe un smartphone, pe care este Radio, TV, mesaje SMS pot fi folosite pentru a
probabil să îl aibă mai mulți studenti. le oferi sfaturi și sfaturi despre cum să-și sprijine
Radio și TV sunt, de asemenea, instrumente mai bine copiii.
foarte puternice. Avantajul pe care îl avem
astăzi este că, prin rețelele de socializare, Bibliografie
WhatsApp sau SMS, ministerele educației pot Magdas I., Didactica informaticii, de la teorie la practică, Editura
Clusium, 2007
comunica eficient cu părinții și profesorii și pot http://iteach.ro
oferi orientări, instrucțiuni și structură http://portal.edu.ro
http://www.etwinning.ro
procesului de învățare, folosind conținut livrat
de radio sau TV. Învățarea de la distanță nu se Prof. Tomescu Alina
referă doar la învățare online, ci și la învățare Clubul Copiilor Mioveni

146 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 59

Religia în dimensiunea
virtuală (studiu)
Educația digitală, un concept cunoscut de ceva timp și în
PREZENTARE
țara noastră, și-a găsit aplicabilitatea în ultima perioadă și în
școala românească. Toți partenerii antrenați în sistemul
Schimbările produse în ultima educațional, profesori, elevi, părinți s-au trezit antrenați într-
perioadă în sistemul de un proces ce a condus la o transformare radicală a
învățământ au determinat o comunității didactice. Educația tradițională, bazată pe
adaptare treptată la noile cerințe
ale predării on-line. Au fost mai
predarea față în față, a fost nevoită să se adapteze cerințelor
multe provocări cărora a trebuit și să încerce să țină pasul cu noile tehnologii.
să le facem față, învățând pe Deși se discuta despre această predare on-line, ea se folosea
parcurs. În calitate de profesor în practică la o scară foarte mică, cu precădere în școlile
de religie, m-am confruntat cu o particulare sau în cele cu o bază materială adecvată. Mai
serie de obstacole, îndeosebi în
perioada martie-aprilie,
putea fi întâlnită în cadrul proiectelor și programelor cu
perioadă ce culmina cu finanțare externă. Pandemia globală ce a afectat și țara
Sărbătoarea Învierii Domnului. noastră a făcut din predarea on-line o necesitate, în vederea
Pregătirea practică făcută cu unei continuități parțiale și acceptabile a educației clasice de
copiii a trecut în mediul virtual, pănă acum.
prin activitățile derulate
încercând să compensez din
Fiind un transfer total al procesului de predare–învățare–
neajunsurile inerente unei astfel evaluare în mediul on-line, adaptarea la această schimbare
de situații. s-a făcut treptat, întâmpinînd de multe ori obstacole
determinate de o multitudine de factori:
- Absența dotărilor tehnologice atât la profesori cât și la
elevi;
- Dificultăți în utilizarea acestor tehnologii care
avansează permanent, creând confuzie în rândul
utilizatorior;
- Lipsa de pregătire/specializare în acest domeniu a unor
cadre didactice;
- Imposibilitatea participării acestora la cursuri de
specializare;
- Volumul mare de muncă depus de către profesor în
pregătirea materialului didactic, a resurselor digitale
optime necesare predării;
- Lipsa comunicării fizice, fapt ce determină o predare
„rece”, impersonală, percepută în mod diferit de către
fiecare elev în parte;

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 147


- Limitarea tratării diferențiate a elevilor în Următorul obstacol întâmpinat a fost cel legat de
funcție de particularitățile fiecăruia; lipsa comunicării directe, față în față, a
- Lipsa unui feedback real din partea elevilor, implicării afective a elevilor pe parcursul orelor,
în contextul în care cu precădere la clasele primare. Este cunoscut
temele/exercițiile/aplicațiile date spre faptul că elevii din aceste clase sunt legați
rezolvare pot fi copiate din alte surse. emoțional atăt de doamna lor învățătoare, cît și
Ca și profesor de religie, m-am confruntat cu o de celelelte cadre didactice de la clasă. Deși
parte dintre aceste probleme pe care am încercat sentimentul reciproc de bucurie era evident în
să le depășesc, impreună cu elevii mei, dar și cu momentul revederii on-line, lipsea componenta
părinții acestora. Nu trebuie să uităm că ora de emoțională pe care ți-o dă numai apropierea
religie înseamnă comuniune între elevi și fizică cu cei din jur. Am primit numeroase
profesor, cu scopul de a desluși tainele credinței mesaje de la copii în acest sens, dorința lor cea
creștine și a-L urma pe Hristos. Înseamnă și mai mare fiind aceea de a ne revedea cât mai
comuniune cu familiile elevilor, în dorința de a curând. Ora de religie înseamnă pentru mulți
asigura un mediu educativ favorabil dezvoltării elevi locul în care își pot destăinui anumite
echilibrate a caracterului și comportamentului sentimente, pot înțelege comportamentele celor
fiecărui elev în parte. Cu atât mai mult, în din jur și își pot explica temerile sau
această perioadă, elevii au simțit nevoia de neînțelegerile. Așa că, pentru cei care aveau
încurajare, de susținere din partea cadrelor întrebări în plus legate de ceea ce îi preocupă,
didactice. Iar această susținere a venit, printr-un am stabilit un interval orar suplimentar unde
aport foarte mare, și din partea profesorilor de puteam discuta aceste chestiuni.
religie. Așa că, izolarea din această perioadă ne- Perioada pandemiei a coincis cu cea mai
a întărit sentimentul, poate mai pregnant ca importantă etapă din calendarul liturgic al
niciodată, că nu suntem singuri, alături de noi bisericii și anume, Postul Paștelui și Sărbătoarea
fiind întotdeauna Dumnezeu. Învierii Domnului. În această perioadă orele și
Primul obstacol major pe care l-am avut de activitățile de la clasă erau unele specifice ce
trecut a fost cel legat de funcționarea deficitară necesitau o abordare practică din partea elevilor.
a Internetului. Foarte mulți dintre elevi locuiesc Discuțiile de la clasă, rugăciunea în comun,
în zone izolate sau cu o conexiune slabă la participarea la Denii și la Spovedanie, toate
Internet, ceea ce făcea imposibilă participarea împletite cu acțiuni filantropice, îi pregăteau pe
lor la ore. O altă parte a elevilor s-a aflat în aceștia pentru marea întâlnire cu Hristos din
imposibilitatea de a accesa platforma noaptea Învierii. Situația a fost însă alta și a
educațională, deoarece, locuind împreună cu trebuit să găsesc, de multe ori împreună cu
bunicii în această perioadă, nu au beneficiat de părinții, variante prin care copiii să simtă
suportul tehnic necesar. Această situație a fost bucuria marii sărbători și a obiceiurilor și
remediată prin utilizarea unor rețele alternative tradițiilor pascale: am compus rugăciuni pentru
de comunicare, deși impactul nu a mai fost cei încercați, dar și pentru salvatorii acestora,
același. Următoarea problemă întâmpinată, am organizat concusuri on-line de încondeiat
corelată cu prima, a fost accesarea cu întârziere ouă, am ascultat și vizionat împreună scenete
de către unii elevi a materialelor postate. Acest tematice la care ne imaginam alte finaluri, am
fapt a impus în unele cazuri, reluarea unor cântat și am inventat noi jocuri.
noțiuni, ceea ce determina o lipsă de interes din Toate aceste provocări mi-au arătat că ne putem
partea celorlați participanți. Soluția a fost de adapta schimbărilor, că ne putem perfecționa
pregătire a unor materiale suplimentare pentru pentru a fi în pas cu noile achiziții ale
cei interesați: cântece, jocuri, fișe de colorat, tehnologiei, că putem până la urmă să
povești sau filmulețe tematice pentru cei din transmitem cunoștințele necesare parcurgerii
ciclul primar, și diverse pilde, citate din Sfinții programei școlare, că ne putem îmbunătăți
Părinți, articole de specialitate sau link-uri, metodele și strategiile de predare, că ne putem
pentru cei din ciclul gimnazial și liceal. „îmbunătăți” pe noi înșine.

148 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Nu trebuie uitat faptul că educația digitală a adus gândim că viitorul educației prefigurează o
și beneficii sistemului național de învățământ: îmbinăre eficientă a predării tradiționale cu cea
flexibilitate în organizarea programului zilnic al digitală, atunci fiecare dintre noi, profesori și
elevilor, distribuirea rapidă a materialelor elevi, avem deja competențele de bază necesare
didactice, posibilitatea utilizării conținuturilor parcurgerii cu succes a noilor cerințe ce vor
multimedia, învățare personalizată, în ritm veni.
propriu. În plus, această etapă aparte, ne-a adus
oportunitatea familiarizării cu predarea on-line, Prof. Turcescu Mirela
ca alternativă a educației clasice. Iar dacă ne Școala Gimnazială „Traian” Pitești și
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 149


ARTICOLUL 60

Utilizarea noilor tehnologii


digitale
Competența digitală este una dintre cele opt competențe-
PREZENTARE
cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod
critic a întregii game de tehnologii ale informației și
Educația digitală îi face mai comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare
deștepți pe elevi. Instrumentele a problemelor în toate domeniile vieții. Este larg acceptat
digitale și tehnologia le dezvoltă faptul că formarea competenței digitale trebuie să înceapă
elevilor abilități auto-didactice
eficiente de învățare. Aceștia
de la o vârstă mică, însă deciziile legate de tipologia
devin capabili să identifice ceea tehnologiilor și timpul alocat acestora trebuie bine cântărite.
ce au nevoie pentru a învăța, Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este
găsesc și utilizează resursele integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol
online, și aplică informațiile crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să
inclusiv la școală, la teme și
proiecte. Acest lucru le sporește
fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar
eficiența și productivitatea. astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.
Educația digitală îi face mai deștepți pe elevi. Instrumentele
digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-
didactice eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să
identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și
utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la
școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența
și productivitatea. Pe lângă implicarea mai mare a elevilor,
instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități de
gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului
analitic. Copiii care explorează întrebări deschise folosindu-
se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai
coerent, spre deosebire de memorarea temporară a lecțiilor
din manual. Instrumentele și tehnologia digitală sporesc
rapid schimbul și asimilarea de informații. În ultimii ani,
trecerea de la tipărirea pe hârtie la digital a influențat și
maniera în care studiem. La fel cum se tipărea presa cu șase
secole în urmă, această tranziție transformă educația
formală și creșterea oportunităților de învățare.
Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze
tot mai multe informații, dar pot și să se asigure că
informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice.
Posibilitatea de a ajuta fiecare elev să învețe în cea mai

150 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


eficientă manieră, este cel mai important evidențiază însă că fiecare situaţie-problemă
beneficiu al învățării digitale. poate avea un anumit tip de strategie de coping,
Instrumentele și tehnologia digitală oferă iar majoritatea tinerilor ar fi capabili să adopte
profesorilor șansa de a împărtăși rapid mecanisme eficiente de gestionare a stresului.
informații cu alți profesori, în timp real. Prin Mai mult, tehnologiile însele creează mijloace
îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării de protecție. Aceste fapte amplifică importanța
conectate, sălile de clasă din întreaga lume își alfabetizării digitale, la fel cum un nivel ridicat
sporesc abilitățile de învățare, experiența al experienţei şi al competențelor poate dezvolta
educațională și comunicare. Generaţia nouă este beneficiile „navigării” online, pregătind tinerii
definită de cuvântul „altfel”. Iar altfel înseamnă pentru a evita ori pentru a face faţă riscurilor.
în primul rând un acces la tehnologie fără Dezvoltarea tehnologiei ne-a ajutat să ne
precedent. Şi pentru că tehnologia este o parte atingem scopurile într-un mod eficient, iar
atât de importantă din vieţile noastre (copiii de accesul informaţiei este la un click distanţă
azi se joacă mai degrabă pe computer decât în pentru toţi locuitorii planetei. Tehnologia radio
curtea şcolii, 90% dintre noi folosim Internetul, s-a dovedit a fi o piatră de hotar majoră, pentru
20% au postat, la un moment dat, online că nu necesită prezenţa fizică a profesorului şi a
filmuleţe în care ei sunt starurile, 83% dorm cu elevului pentru a schimba informaţii.
telefoanele lângă ei, principala sursă de ştiri şi Televiziunea – un mod de comunicare pentru a
de informaţii este Internetul) este firesc să aibă face procesul educativ mai uşor şi mai elegant –
şi efecte adverse. a fost una dintre metode ce nu era doar audio,
Educația digitală a devenit în ultimul timp una având şi imagini care arătau cum se făceau
dintre preocupările prioritare ale învățământului lucrurile. Astăzi, procesul nu este limitat doar la
românesc, prin impunerea alfabetizării și a sala de clasă, iar dacă ar fi să comparăm
comunicării digitale pentru orice participant la metodele tradiţionale de învăţare cu cele noi,
procesul instructiv-educativ. Integrarea și descoperim o schimbare semnificativă nu doar
utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în în metode, ci şi în abordarea dobândirii
procesul educațional nu mai este văzută ca o cunoştinţelor şi informaţiilor. Însă ambele
mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. La moduri de predare–învăţare (convenţional şi
nivelul întregii lumi, se observă transformarea inovativ) au propriile lor avantaje şi
conținutului cultural într-o formă digitală, dezavantaje. Reţeaua socială şi site-urile de
favorizând accesibilitatea la produse microblogging ne oferă posibilitatea de a
educaționale oricui, oriunde și oricând. menţine întreaga lume informată cu privire la
Învățământul virtual a devenit un fenomen în fiecare fracţiune de secundă. Poate este
industria românească în ultimii ani, iar efectele momentul cel mai bun să îmbrăţişăm metodele
sale pe termen scurt, mediu și lung ar trebui noi, dar, în acelaşi timp, este obligatoriu să le
evaluate mai atent. securizăm pe cele tradiţionale – dăruite de
Influențându-le dezvoltarea, viaţa socială şi antichiate, trecute prin furcile evului mediu, ale
academică, accesul la dispozitive digitale și Renaşterii, ale industrializării, ale
Internet a devenit o necesitate a existenței noii postmodernismului, deoarece ele reprezintă
generații, creându-li-se atât oportunităţi, cât şi baza tuturor dezvoltărilor, inclusiv, ele sunt
riscuri. Beneficiile utilizării, evidențiate prin acelea ce au dus la civilizaţia digitalului.
accentuarea potenţialului de învăţare,
dezvoltarea cognitivă, creativă, îmbunătăţirea Bibliografie
relaţiilor sociale – atribuite ale noilor tehnologii https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/digi
tal-competence-the-vital-.htm
– sunt însoţite, inevitabil, de pericole, ce pot https://blog.scoala365.com/
apărea sub diverse forme: provocarea
dependenţei de tehnologie, hărţuirea online, Informatician Tutunaru Mihaela
expunerea la site-uri cu un caracter sexual, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu,
violent, suicidal, „prietenii” online cu persoane jud. Gorj
nu doar necunoscute, ci periculoase. Analizele

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 151


ARTICOLUL 61

Educația digitală-educația
viitorului
Meseria de profesor presupune o educație continuă și o
PREZENTARE
formare inovativă, pentru a putea transmite mai departe
elevilor o educație de calitate. Ca și profesor, m-am lovit de
Educația digitală îi face mai două aspecte importante: nevoia mea de formare și nevoia
deștepți pe elevi. Instrumentele de a transmite elevilor informațiile altfel, folosind alte
digitale și tehnologia le dezvoltă metode, mijloace, platforme, altfel decât erau ei obișnuiți.
elevilor abilități auto-didactice
eficiente de învățare. Aceștia
Așa am descoperit platformele on-line, utile atât pentru
devin capabili să identifice ceea profesori cât și pentru elevi, platforme pe care le foloseam
ce au nevoie pentru a învăța, cu mult înainte să apară școala on line, ceea ce mi-a ușurat
găsesc și utilizează resursele munca în această perioadă.
online, și aplică informațiile Educația digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele
inclusiv la școală, la teme și
proiecte. Acest lucru le sporește
educaționale tradiționale. Este recomandat să uităm de
eficiența și productivitatea. metodele clasice, despre care am învățat în facultate la orele
de Metodică, pe care le foloseam acum 15-20 ani la școală
și trebuie să ne adaptăm în aplicarea altor tehnici de predare
și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale.
Elevii nu mai sunt cei de acum 20 de ani, este o generație
nouă, în schimbare, care pare că s-a născut stăpână pe
tehnologie. Învățarea digitală în sălile de clasă poate varia
de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la
utilizarea unor platforme educaționale și la colaborarea cu
alte școli din țări membre ale Uniunii Europene.
Din dorința de a vedea cum este școala în alte țări, mi-am
făcut cont pe două platforme importante:
-Teacher Academy, platforma Comisiei Europene, care
oferă cursuri gratuite prin programe Erasmus pentru
profesori. Cursurile sunt în limba engleză, dar asta nu
reprezintă un obstacol. pt că în acest mod îmi reamintesc
cunoștiințele de limba engleză. În cadrul fiecărui curs,
organizatorii realizează grupuri cu participanții pe diferite
rețele sociale, unde profesorii din întreaga lume colaborează
și se ajută între ei. Pe lângă cunoștiințele dobândite, îți faci
prieteni, profesori din toată lumea și experimentezi situații
didactice noi, alături de alte cadre didactice înscrie la
cursuri. La finalul cursului, dacă ai parcurs cerințele,

152 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


chestionarele și sarcinile de lucru, primești un -educația digitală îi motivează pe profesori și pe
certificat de absolvire a cursului și mulțumirea elevi și pe profesori să devină mai responsabili;
că ai învățat lucruri interesante și ți-ai făcut -informația oferită elevilor este mai diversă și de
prieteni noi! calitate, deoarece se pot folosi resurse de pe
-ETwinning, o platformă a Comisiei Europene internet, în timp ce la școală nu avem
ce cuprinde școli și profesori din toată lumea. întotdeauna un calculator la dispoziție;
Aici poți colabora și te poți implica în proiecte -învățarea digitală este interactivă;
legate de istorie, cultură, civilizație, protecția -scăderea absenteismului dacă se lucrează pe
mediului, comunicarea într-o limbă străină etc. platforme cu termen limită de realizare a unei
Sarcinile de lucru sunt împărțite pe mai multe sarcini de lucru;
luni, elevii sunt stimulați să se implice, să -sporesc abilitățile de învățare, experiența
comunice cu elevi din alte țări, să-și dezvolte educațională și comunicare;
cunoștințele de limbă străină, dar și de istorie, -permite elevilor să dobândească abilități
geografie, protecția mediului etc. Se leagă specifice, inclusiv familiarizarea cu tehnologiile
prietenii atât între profesori, cât și între elevi. La emergente și auto-motivația;
finalul proiectului primești un certificat de -activitățile de la clasă și mutate online pentru
participare și satisfacția că ai învățat multe ca elevii să aibă acces la acestea și în afara sălii
lucruri noi și ai călătorit on-line în diverse țări și de clasă;
culturi. -reducerea cheltuielilor de întreținere de către
De asemenea, am utilizat și alte platforme pe școală;
parcursul orelor on-line: -reducerea cheltuielilor pt transport de către
-JARomania, o platformă care oferă cursuri elevi.
gratuite pentru elevi, cunoștințe de sănătate, Aspecte negative ale predării on-line:
mediu, educație antreprenorială. Elevii își fac -nu toți elevii dispun de tehnologia necesară;
cont și parcurg testele realizate de organizatori. -dispare interacțiunea umană,
Spre deosebire de celelalte platforme, aici -unii elevi învață mai greu on-line;
cunoștințele sunt în limba română și nu poți -probleme de sănătate derivate din faptul că
colabora cu alte școli. stăm prea mult timp la calculator.
-Google Classroom este platforma pe care am Educația digitală, este educația viitorului și
lucrat datorită epidemiei determinată de virusul depinde de noi cât de mult ne implicăm în
Covid-19. Cum școala s-a mutat on-line, ne-am realizarea ei!
mutat și noi pe această platformă. Unii elevii au
avut unele dificultăți de logare, deoarece nu erau Voicu Corina Valentina
obișnuiți să lucreze cu o platformă digitală. Aici Liceul Tehnologic Aiud
intervine rolul profesorului, cât de mult își
înțelege el menirea de formator. Eu i-am ajutat
pe toți elevii mei să se conecteze pe această
platformă, pas cu pas, cu multă răbdare și
perseverență. Elevii au fost încântați să
descopere că se poate face școală și altfel, de la
distanță, cu resurse educaționale bogate și cu
posibilitatea asigurării unui feed-back rapid la
testările on-line realizate. Au luat lucrul pe
platformă ca pe o provocare și s-au adaptat
foarte bine. Unii elevi, care la școală nu excelau,
au devenit foarte activi în contextul școlii on-
line, arătând că le place mult mai mult varianta
aceasta.
În aceste condiții, îmi permit să trag
câteva concluzii pozitive:

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 153


ARTICOLUL 62

Matematica online pe
platforma google classroom

PREZENTARE
Ȋnvǎțǎmȃntul online deschide posibilitatea unei pregǎtiri
structurate pentru noi profesorii. Procesul educațonal de
Ȋnvǎțǎmȃntul online deschide predare-ȋnvǎțare-evaluare la Colegiului Economic „Virgil
posibilitatea unei pregǎtiri Madgearu”, s-a desfǎşurat pe platforma Google Classroom.
structurate pentru noi
profesorii. Pentru mine, Pentru implementarea platformei a fost nevoie de o
profesor de matematicǎ, a colaborare ȋntre elevii liceului, cadrele didactice,
fost o provocare sǎ desfǎşor
informaticianul de sistem şi conducerea Colegiului
lectiile pe aplicația Meet.
Economic „Virgil Madgearu”, din Tȋrgu-Jiu.
Pentru mine, profesor de matematicǎ, a fost o provocare sǎ
desfǎşor lectiile pe aplicația Meet. Inițial au fost create toate
clasele liceului, de cǎtre profesorii diriginți. Clasele la care
predau disciplina matematicǎ se regǎsesc ȋn platforma mea.
Ȋmpreunǎ cu elevii mei, am experimentat cu succes
ȋnvǎțǎmȃntul online. Am respectat orarul stabilit la
ȋnceputul anului şcolar, orar pe care l-am ȋncǎrcat pe
platformǎ.
Ȋnainte de fiecare orǎ de matematicǎ, ȋncǎrcam un document
pdf. cu lecția ce urma sǎ se desfǎşoare, pentru ca fiecare elev
sǎ cunoascǎ titlul lecției. Cu ajutorul unei tablete grafice, am
desfǎşurat lecțiile de matematicǎ la fel ca pe tablǎ. Elevii
mei au scris lecția ȋmpreunǎ cu mine, ei avȃnd ȋn fațǎ ecranul
pe care eu scriam. Lecția s-a desfǎşurat live, elevii au pus
ȋntrebǎri, au primit raspunsuri. Tema a fost atribuitǎ fiecǎrui
elev, cu termen de predare. Platforma Google Classroom,
permite evaluarea elevilor cu ajutorul instrumentelor de
evaluare (teme, chestionare, ȋntrebǎri).
Competența digitalǎ este inclusǎ ȋn programele şi planurile
procesului educativ. Elevii apreciazǎ comunicarea cu
profesorul şi aceastǎ metodǎ modernǎ de predare-ȋnvǎțare,
ȋnsǎ existǎ şi cȃteva dezavantaje.

154 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Ȋnainte de fiecare orǎ de
matematicǎ, ȋncǎrcam un
document pdf. cu lecția ce
urma sǎ se desfǎşoare, pentru
ca fiecare elev sǎ cunoascǎ.

Accesul la platforma Google Classroom nu s-a


realizat pentru toți elevii. Orele de matematicǎ
nu se pot desfǎşura ȋn fața telefonului, ci ȋn fața
unui laptop. Nu toți elevii sunt atenți la lecție,
iar profesorul nu poate controla aceastǎ situație.
Am ȋncurajat elevii mei sǎ fie creativi,
autodidacți, sǎ propunǎ teme despre aplicațiile
matematicii ȋn viața socialǎ. Am fost plǎcut
surprinsǎ, cȃnd au ȋncǎrcat pe platformǎ diverse
filmulețe cu Școala Discovery, melodiile
„Matematica iubirii” – Liviu Teodorescu şi
„Matematica imposibilǎ” – Taxi.
Societatea este ȋntr-o continuǎ schimbare, iar
şcoala trebuie sǎ se adapteze acestei schimbǎri.
Predarea online este o punte de trecere cǎtre
viitoarea viațǎ socialǎ a elevilor. Ȋn viitor
majoritatea activitǎților la distanțǎ se vor
informatiza. Școala de astǎzi va deveni o şcoalǎ
modernǎ, pregǎtitǎ sǎ facǎ fațǎ provocǎrilor de
orice naturǎ.

Prof. Borcan Maria-Mihaela

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 155


ARTICOLUL 63

Grădinița de acasă
Grădinița on-line a fost o provocare pentru cadrele
didactice, părinți și preșcolari. Cu toate acestea propunerile
PREZENTARE făcute de către noi, educatoarele, au fost foarte bine primite
de către părinți și de către copilași, astfel încât ne-am propus
Modul de predare într-o să abordăm o temă interesantă, dar foarte actuală: „Educația
grădiniță în sistem online. financiară”. Noi am denumit această săptămână: „Răsplata
muncii”. Această temă a fost apreciată de către părinți și
copii, aceștia aflând foarte multe lucruri despre bani,
cheltuieli, economisire.
Vă arătăm mai jos, propunerile noastre adresate
preșcolarilor referitoare la această temă, atât pentru
activitățile de dimineață cât și pentru activitățile de după-
amiază.
LUNI-TURA I
DȘ (Cunoașterea mediului) – „Povestea banilor”
„Viața bacnotelor” - filmuleț educativ
„Selectează și colectează” - joc distractiv
LUNI-TURA II
MOMENTUL DE LECTURĂ: „Cel mai rapid melc”/”Balul
nufărului”
„Moneda mea” - modelaj
MARȚI-TURA I
DLC – „Cum pot să obțin bani?” - poveste creată
„Istoria banilor” - filmuleț educativ
MARȚI-TURA II
MOMENTUL DE LECTURĂ – „Povestea vânătorii de
comori”
„Magazinul meu” - pictură
MIERCURI-TURA I
DȘ (Activitate matematică) – „De-a restaurantul”
„Despre cheltuieli” - filmuleț educativ
„Mișcarea în oglindă” - joc distractiv
MIERCURI-TURA II
MOMENTUL DE LECTURĂ – „Ionică mincinosul”
„De-a magazinul de jucării” - scriere grafică

156 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


JOI-TURA I
DOS (Educație pentru societate) – „Banul Bibliografie:
muncit” de Al. Mitru - povestire Curriculum pentru educație timpurie 2019
site Didactic.ro
„Îmi cer iertare” - audiție muzicală site Pinterest
JOI-TURA II https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
https://www.youtube.com/watch?v=6vMfKhTnCUg
MOMENTUL DE LECTURĂ – „Povestea https://www.educatiefinanciarapentrucopii.ro/cele-mai-usoare-
celor trei fluturi” jocuri-prin-care-il-poti-invata-pe-copil-despre-bani/
https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k
„Banul muncit”-dramatizare https://www.youtube.com/watch?v=dLAIK8WOgKw
VINERI-TURA I https://www.youtube.com/watch?v=JCDsRlUmJQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dVIOJd_Vo6w
DOS (Activitate practică) – ‚Pușculița mea” https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY
„Cinci pâini” - poveste de Ion Creangă
VINERI-TURA II Prof. Briciu Ana-Maria
MOMENTUL DE LECTURĂ – „Povestea Prof. Bogdan Mariana
pușculiței” de Simona Tache Grădinița cu Program Prelungit nr.8 Alba Iulia
„Plic pentru bacnote” - îndoire, pliere, lipire

Se poate face grădiniță


și acasă

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 157


ARTICOLUL 64

Vive la francophonie! -
activitate online pe tema
proiectului
PREZENTARE

Noua tehnologie impune o


altă strategie de predare, o Perioada de pandemie prin care a trecut întreaga omenire a
descoperire de noi tehnici influenţat comportamentul oamenilor, a ridicat multe semne
moderne de predare- de întrebare şi a impus transformări majore, mai ales în
învăţare-evaluare. În actualul
context, derularea unei
sistemul de învăţământ, unde atât profesorii, cât mai ales
activităţi bazată pe metoda elevii, au fost obligaţi să se descopere pe ei înşişi şi să facă
proiectului a devenit una faţă noilor provocări impuse de noul context. E clar că, în
interesantă şi atractivă pentru calitate de profesor, a fost nevoie să renunţi la predarea
elevi. clasică, tradiţională şi să te pliezi, încercând să cauţi cele
mai bune şi mai atractive metode online, care să trezească
interesul elevilor. Ca şi profesor de limbă modernă, am
încercat să le ofer elevilor mei lecţii şi să-i implic în
activităti cât mai variate şi cât mai interesante, apelând la
resurse online autentice, precum TV5 MONDE sau
CREFECO. În acest fel elevii au avut, în tot acest timp,
contact direct cu vorbitori nativi de limbă franceză.
Platforma educaţională tv5monde a pus la dispoziţie o
multitudine de fişe de lucru, adaptate pe nivel de cunostinţe
şi pe cele 4 competenţe: înţelegere scrisă, orală, producere
scrisă şi orală.
În ceea ce priveşte platforma CREFECO, elevii au avut
şansa de a participa la un QUIZ GÉANT DE LA
FRANCOPHONIE, sub forma unui Kahoot, care le-a oferit
posibilittea de a-şi verifica cunoştinţele şi a dobândi
competenţe în înţelegerea şi vorbirea limbii franceze.
O altă activitate online interesantă, dedicată Francofoniei, a
fost prezentarea pe zoom, de către elevi a oraşului sau
regiunii franceze preferate. Înainte de prezentarea propriu-
zisă pe zoom, elevii au primit ca temă, realizarea unui
proiect cu tema: Ma ville/ région française préférée. Astfel,
pornind de la o grilă de evaluare, primită înainte, elevii au

158 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Activitatea a fost una de succes,
a fost o adevărată călătorie prin
cele mai frumoase oraşe, am
ascultat cele mai frumoase
melodii în limba franceză, pe
scurt elevii au sărbătorit într-un
mod interactiv şi atractiv
Francofonia.

urmărit în realizarea proiectului aspecte legate clasă. Din discuţiile purtate cu elevii, aceştia
de aşezarea geografică, populaţie, climă, atracţii s-au declarat multumiţi de predarea online, care,
turistice, personalitaţi marcante, sporturi pe de o parte le-a mărit încrederea în ei,
practicate, mâncare şi tradiţii specifice. dezvoltându-le abilitatea de a lucra cu
Proiectele realizate au fost încărcate pe google calculatorul şi de a descoperi noi cunoştinţe,
classroom, platformă pe care am lucrat tot însă pe de altă parte, le-a privat de farmecul ţâşi
timpul cu elevii şi apoi, prezentarea directă a plăcerea contactului direct cu profesorul şi
proiectelor s-a realizat pe zoom. Activitatea a colegii de clasă.
fost una de succes, a fost o adevărată călătorie
prin cele mai frumoase oraşe, am ascultat cele Deşi benefică în aceste momente dificile, din
mai frumoase melodii în limba franceză, pe cadrul pandemiei, predarea online prezintă
scurt elevii au sărbătorit într-un mod interactiv limitele ei, ea fiind uneori insuficientă pentru
şi atractiv Francofonia. înţelegerea şi asimilarea unor cunoştinţe şi
competenţe. Însă, trăim în era noii tehnologii iar
Consider că predarea online prezintă multe tot acest progres tehnologic duce la o
avantaje precum: implicarea activă a elevilor, digitalizare, care omoară, cumva, comunicarea
inclusiv a celor mai timizi, scăderea umană. Cheia succesului rămâne, cu siguranţă,
absenteismului, progresul remarcabil a îmbinarea armonioasă a predării tradiţionale cu
majorităţii elevilor, care au avut posibilitatea de cea online.
a lucra în ritmul lor, după un program stabilit de
ei, fără a avea neapărat presiunea timpului Buta Ramona Dora
contra cronometru, notei rele sau a mustrării Liceul Tehnologic Aiud
verbale, venite uneori din partea profesorului la

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 159


ARTICOLUL 65

Predarea matematicii cu
ajutorul tehnologiei

PREZENTARE
Așa cum am văzut toți în această perioadă, mediul online
vine cu provocări și resurse specifice, care provoacă atât
Exemplul de bună practică profesorii cât și elevii să își adapteze modul de lucru.
prezentat în această lucrare
ilustrează asigurarea Bill Pelz, profesor de psihologie și câștigător al premiului
transferului de cunoștințe Sloan de Excelență în Predarea Online, a formulat trei
referitoare la proprietățile principii esențiale pentru predarea online, care ne pot ghida
algebrice ale funcției de în demersul nostru educațional:
gradul al II-lea, stimulând
curiozitatea elevilor în ceea 1. lasă elevii să facă cea mai mare parte a muncii
ce privește explorarea 2. interactivitatea este sufletul predării online
resurselor web, pentru 3. încurajează prezența autentică
științele exacte.
Lecția prezentată s-a Aceste principii au stat la baza organizării și desfășurării
desfășurat la clasa a IX-a și acestei lecții online. Interactiviatea nu înseamnă doar
aparține unității de învățare discuții dintre evevi și profesor, elevii pot fi încurajați să
Funcția de gradul al II-lea.
Pentru predarea online am
realizeze proiecte de grup.
folosit din cadrul Google G
Activitatea 1 Profesorul oferă de la început o schemă a
Suite aplicațiile: Doc,
Presentation, Drive, Forms, conținutului ce urmează a fi prezentat. Încă de la pecedenta
Gmail, Classroom. Pentru întâlnire, au fost formate două echipe de elevi, fiecare grupă
predarea online live am primind câte o subtemă pentru studiu și prezentare:
folosit GoogleMeet. În plus, „Monotonia și punctul de extrem” și „Semnul funcției de
am apelat și la aplicația
gradul al II-lea”. Elevii au realizat materialele cu ajutorul
Geogebra, pentru a facilita
învățarea și a dezvolta Google Presentations. Această aplicație permite lucrul în
creativitatea elevilor. colaborare. Elevii – lider vor prezenta principalele aspecte
ale lecției pe Google Meet. Pe parcursul desfășurării
prezentărilor făcute de elevi, profesorul intervine cu
explicații suplimentare dacă este necesar și elevii au
nelămuriri. După fiecare subtemă studiată, se stabilește un
dialog între elevii din fiecare grup și restul elevilor și
profesor, pentru lămurirea eventualelor inadvertențe din
noțiunile discutate.
Activitatea 2 În continuare, profesorul propune studiul
variației unor funcții de gradul II folosind aplicația
Goegebra. Elevii stabilesc proprietățile funcțiilor de pe Fișa

160 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Exemplul de bună practică
ilustrează asigurarea
transferului de cunoștințe
referitoare la proprietățile
algebrice ale funcției de
gradul al II-lea,

de lucru: grupa 1 – semnul funcțiilor și Materia a fost împărțită în secvențe scurte,


intersecția cu axele; grupa 2 – monotonia și explicațiile pot fi înregistrate și încărcate pe
punctul de extrem. Din nou se apelează la lucrul Classroom deoarece, nu toți elevii vor înțelege
în echipă. Instrumentul utilizat de această dată explicațiile din prima încercare. Astfel, vor avea
este Google Doc. posibilitatea de a reveni asupra materialelor și
după finalizarea activității.
Toate materialele sunt încărcate în Google
Classroom. Această platformă este utilă pentru Elevii sunt implicați în discuții. Ei vor fi mai
organizarea resurselor, a temelor și pentru implicați în lecțiile online atunci când li se
oferirea feed-back-ului. Astfel, elevii au timp permite să se exprime social, cognitiv. O
mai mult să se gândească, să formuleze întrebări componentă importantă a învățării este și
și să ofere răspunsuri decât în discuțiile live. prezența socială a protagoniștilor, exprimarea
Evaluarea răspunsurilor este făcută de grupa emoțiilor, gândurilor cu privire la răspunsurile
paralelă, ghidată de profesor. celorlalți colegi sau la apartenența de grup.
Utilizarea materialelor vizuale (grafice, scheme)
Activitatea 3 Profesorul cere elevilor să sprijină învățarea.
rezolvare un test. Testul are opt itemi cu ajutorul
cărora se verifică gradul de asimilare a Această perioadă neobișnuită pentru toată lumea
cunoștințele necesare atingerii obiectivelor ne-a pus în fața unor provocări cărora trebuie să
lecției. Elevii rezolvă cerințele testului relizat în le facem față. Schimbul de idei și resurse între
Google Forms, astfel evaluarea s-a făcut rapid și profesori este de un real sprijin pentru toți.
feed-back-ul a ajuns imediat.
Prof. Conț Cezaria-Mihaela
Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 161


ARTICOLUL 66

Fizica – online
Anul școlar 2019-2020 ne-a adus noi provocări și schimbări
în demersul școlar, prin educația online. Am fost
PREZENTARE „bombardați” de diverse organizații nonguvernamentale, cu
ghiduri, cursuri, webinare, care au venit în sprijnul nostru al
Lucrarea descrie avantajele cadrelor didactice în experimentarea procesului de predare-
și dezavantajele predării învățare în mediul online.
online atât din perspectiva
cadrelor didactice cât și a Cele 11 săptămâni din semestrul II, în care am lucrat cu toții,
elevilor. De asemenea sunt elevi, profesori, părinți, într-un cadru online, au scos în
prezentate aplicații și
platforme de lucru utilizate la evidență următoarele aspecte pozitive:
disciplina Fizică în ciclul Profesorii au descoperit noi laturi ale elevilor în ceea ce
gimnazial și liceal la Liceul privește aptitudinile avansate în utilizarea aplicațiilor și
cu Program Sportiv, Bistrița. mijloacelor informaționale;
Deschiderea și interesul mare al profesorilor în
parcurgerea unor cursuri care să le îmbunătățească
competențele de utilizare a instrumentelor digitale;
Oportunitatea de a realiza suporturi de curs, teme de casă,
fișe de lucru, prin aplicații ca learningapps.org,
canva.com, slidescarnival.com, spark.adobe.com,
alternative care sunt mai atractive elevilor;
Colaborarea între profesori prin schimburi de materiale,
resurse, educaționale;
Interesul crescut cu 30% al elevilor în studiul
disciplinelor școlare, prin abordarea alternativelor
educaționale online;
Accesul elevilor, la materiale, suporturi de curs, resurse
educaționale, oriunde s-ar afla;
Dezvoltarea creativității elevilor, a ritmului propriu de
învățare, a încrederii în capacitățile proprii de lucru;
Portofoliile elevilor stocate pe platforme educaționale, pe
care profesorul poate da feedback-uri;
Ințelegerea și aprecierea muncii de formare și pregătire a
copiilor de-a lungul perioadei școlare, din rândul
părinților.
Aspecte negative constatate:

162 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Edublogs.org
 Profesorul nu poate asigura feeback-ul  Dezvoltă munca temelor acasă
100%, privind înțelegerea de către elev a  Stocarea materialelor de pregătirea
informației transmise; suplimentară, individuală, de performanță
 Volum de muncă în rândul cadrelor didactice, (de exemplu am lucrat pe modele de fișe
dublu, în ceea ce privește pregătirea și probleme la clasa a VI-a, pentru Evaluarea
derularea procesului de predare-învățare- Națională)
evaluare; Easyclass.com
 Lucrul online cu clasa întreagă este obositor,  Platformă de formare clase, forumuri de
dificil, greu de monitorizat; discuții online, acces la materiale de curs
 Absenteismul în rândul elevilor la cursurile Classroom.google.com
online, fie din lipsa conexiunii la internet, fie  Platforma destinată cursurilor, atribuiri de
din lipsa unor dispozitive informaționale sarcini elevilor, comunicării și organizării
(telefon, laptop, tabletă, calculator), fie slaba documentelor școlare;
aptitudine în utilizarea acestora; Google Meet, Zoom
 Elevii simt lipsa atmosferei din clasă,  Comunicații moderne video, cu
prezența colegilor. comunicație chat care permite elevilor, fără
Predarea online, se poate spune că aduce o să folosească un cont, să se vadă și să se
completare în procesul predare-învățare- audă reciproc.
evaluare, care dezvoltă atât în rândul cadrelor
didactice cât și a elevilor, creativitatea, eficiența
activităților educaționale.
Bibliografie:
Exemple de bune practici prin valorizarea Classroom.google.com
https//edublogs.org
metodelor de predare online, la disciplina https//zoom.us
Fizică, utilizate în perioada aceasta la Liceul cu www.easyclass.com
Program Sportiv, Bistrița:
Cristurean Violeta
Accesul elevilor, la materiale, suporturi de
curs, resurse educaționale, oriunde s-ar afla

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 163


ARTICOLUL 67

Competențe sociale prin


școala online

PREZENTARE
Sunt profesor de Istorie și Educație socială. A fost un pic
dificil să mă adaptez la lucrul în online. Înainte nu mi-am
Cursurile și webinarele online imaginat școala ca o rețea de calculatoare, conectate de la
la care am participat au fost distanțe mari. Au fost multe provocări: să particip la cursuri
organizate de Ministerul despre predarea online, să găsesc instrumentele necesare
Educației și Cercetării,
Editura Didactică și
pentru predare și cheia modului de abordare a etapelor
Pedagogică, dar și de ONG- lecției în situația în care, într-o astfel de perioadă delicată,
uri ca Expert Forum, One copiii aveau nevoie de siguranță, de confort psihologic,
World România la școală și aveau nevoie mai mult ca oricând să știe și să simtă că îți
de Institutul Intercultural pasă de ei și de modul în care percep acest inedit context.
Timișoara.
Cursurile și webinarele online la care am participat au fost
organizate de Ministerul Educației și Cercetării, Editura
Didactică și Pedagogică, dar și de ONG-uri ca Expert
Forum, One World România la școală și de Institutul
Intercultural Timișoara.
Modalitățile de desfășurare a orelor au fost: fise de lucru
trimise pe WhatsApp, pentru cei care nu aveau cont pe
platformă; ore online desfășurate la fel ca cele din clasă
(google meet și skype, zoom); aplicații tip concurs (kahoot),
documentare, lecții de pe youtube. M-am inspirat pentru a
pregăti lecțiile online de pe site-urile didactic.ro și materiale
de istorie. Platforma folosită a fost Edu Apps-Clasa
viitorului. Am desfășurat la Educație socială și Consiliere și
orientare activități de combatere a stigmatizării romilor,
activități de tipul corect/fake news pe tematica Covid 19 sau
pe tema responsabilității, pe care le-am primit ca resurse pe
grupul „Școala pentru democratie - Comunitatea de alumni”
sau de la Institutul Intercultural Timișoara.
Am planificat activitățile de învățare, astfel încât să fie mai
mici decât activitățile de învățare față în față. Temele online
nu au fost mai multe sau mai complexe, față de temele date
în activitatea la clasă. Am oferit feedback elevilor pentru
sarcinile realizate. Cele mai potrivite modalități de învățare

164 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Am planificat activitățile
de învățare, astfel încât
să fie mai mici decât
activitățile de învățare
față în față.

pentru elevi cred că sunt discuțiile față în față cu Am avut o dezbatere despre documentarul „La
profesorul, pentru a avea posibilitatea de a pune Nord de Soare” cu clasa a VIII-a D, la ora de
întrebări, atunci când nu au înțeles, dar și Cultură Civică în 13.05.2020. Majoritatea
documente scrise în Word cu informații și elevilor au răspuns ca este un documentar ok sau
sarcini, pe care să le învețe si să le rezolve. Am super și cel mai mult i-a impresionat cum tinerii
selectat activități de învățare online utile pentru au reușit să supraviețuiască fără mâncare de
elevi, activități accesibile (mai multe posibilități acasă și să-și construiască o casă din materiale
de a accesa informațiile pe care trebuiau să le reciclabile găsite pe plajă.
învețe: filmulețe, fișe de lucru, rebusuri,
prezentări power-point), cu sarcini personalizate Documentarul „Am fost învingător" l-au
(fiecare elev poate alege felul potrivit în care să vizionat elevii din clasele a VII-a B și C.
învețe). Discuția a avut loc tot pe baza chestionarului, în
cadrul capitolului „Globalizarea”, la istorie, la
Foloseam și înainte resursele digitale, lecția „Noile forme de divertisment – jocurile și
videoproiectorul sau telefonul în activități. Nu tehnologia. Consecințe". Elevii au dorit o
erau însă esențiale: se întâmpla mai des, doar la dezbatere despre experiența lor, pro si contra
orele desfășurate în corpul C al școlii, în Sala jocurilor pe calculator peste 40 de ore pe
Europa. Am descoperit jocuri, aplicații, inclusiv săptămână (ei au stabilit această barieră, semn
3D foarte interesante pentru materiile la care că se jucau mult pe calculator mai ales în această
predau, în perioada de școală online și vreau să perioadă). Aici am avut posibilitatea de a folosi
le păstrez și pe viitor. și alte întrebări: ce tip de jocuri preferă, dacă
jocurile sunt ușoare sau grele, ce cred despre
În urma participării la Atelierului de formare tactica producătorilor de jocuri, dacă jocurile
online cu Asociația Bloc Zero, One World afectează somnul, sănătatea, randamentul
România la școală, despre folosirea filmului școlar. Majoritatea au spus că documentarul este
documentar la clasă, din perioada 29.04-01.05. ok, că și-au dat seama că viața nu merită să fie
2020, am cerut în 04.05.2020 să fie active link- trăită numai virtual.
urile următoarelor filme până în data de
13.05.2020: „Un an fără parinții mei", „La nord „Un an fără părinții mei” a fost integrat la ora de
de soare" și „Am fost învingător". Deoarece nu Educație interculturală cu elevii clasei a VI-a C
am avut posibilitatea proiectării filmelor la clasă în 08.05.2020. Am recapitulat lecția despre
din pricina pandemiei, am postat filmele pe toleranță/intoleranță. În noiembrie, nu prea ne
platforma EduApps Google Classroom, ieșise jocul de rol din manual cu un grup de
împreună cu câte un chestionar pus la dispoziție refugiați plecați din Siria, un grup de localnici și
de Asociația Bloc Zero, completat cu titlul un grup de observatori. Acum au avut
fiecărui film, apoi am avut câte o dezbatere cu posibilitatea de a înțelege mai bine drama
elevii pe google meet. oamenilor afectați de războaie, în urma

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 165


vizionării filmului documentar. Majoritatea au grantul oferit de The Olga Lengyel Institute și
completat și chestionarul și au apreciat Memorial Library New York.
maturitatea personajului principal,
comportamentul tolerant și prietenos al La Cultură Civică am realizat pasii șapte și opt
colegilor de școală, condițiile puse la dispoziție ai Proiectului Cetățeanul prin activitate online,
de statul olandez migranților. pe Google Classroom în perioada 11-25 martie
2020. La pasul șapte, elevii au prezentat online,
Proiectul educațional intitulat ”Educația pe grupe, portofoliul proiectului „Starea precară
combate rasismul”, care se desfășoară pe a Unității de primire a Urgențelor din Spitalul
platforma eTwinning, a continuat prin Județean de Urgență Reșița (UPU-SMURD)”.
desfășurarea unor activități în mediul online. În Pasul opt a cuprins reflecții asupra experienței.
perioada „Școala altfel”, elevii claselor a V-VIII Elevii au avut ca temă pe google - classroom, să
au călătorit virtual, prin intermediul platformei reflecteze asupra experienței de la acest proiect
mozabook, în diferite locuri ale memoriei, minunat. Răspunsurile lor le-am aflat în cadrul
legate de regimurile totalitare, precum lagărul conferinței de pe google - meet. Ei au declarat
de la Auschw itz Birkenau, gulagurile din între altele că au dobândit cunoștințe despre
Siberia, lagărele de muncă forțată din Uniunea instituțiile publice, politicile publice, rolul și
Sovietică. Vizionarea imaginilor, a materialelor responsabilitatea cetățenilor într-o societate
video, consultarea informațiilor de pe platforma democratică, modalitățile în care pot fi găsiți
mozabook le-a oferit participanților ocazia să își susținători pentru o cauză, despre cum pot fi
aprofundeze cunoștințele despre istoria folositori orașului lor.
secolului XX, despre regimurile totalitare și
tragicele lor consecințe.Vineri, 29 mai, prin Apreciez că am reușit să realizez activități
intermediul platformei meet, ne-am întâlnit cu online interesante. Progresul elevilor în urma
partenerii noștri eTwinning din proiect, elevi de demersului didactic online constă în
la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle. A fost o achiziționarea competențelor sociale, digitale,
experiență plăcută, inedită, elevii participanți au de gestionare eficientă a timpului și a
avut ocazia să se cunoască, să își împărtășească competențelor emoționale. Sunt un om activ,
unii altora experiențe din cadrul activităților implicat în educație. Îmi plac schimbările și
desfășurate, au prezentat cărți pe care le-au citit noutățile, îmi place să predau, îmi plac
pe tema Holocaustului, precum „Jurnalul Annei proiectele făcute din suflet, pentru oameni. Cred
Frank”, „Băiatul cu pijamale în dungi”, „Viața cu tărie că un profesor trebuie să fie creativ,
după Auschwitz”, „Bibliotecara de la harnic și înțelept. Și așa mă străduiesc să fiu.
Auschwitz”, „Hoțul de cărți”. S-au prezentat Optimistul din mine m-a făcut să văd că elevii
diferite monumente, memoriale ale mei de gimnaziu s-au adaptat mai repede
Holocaustului, s-au făcut recomandări de lectură predării online. Ei sunt generația nativilor
sau de filme. Pentru modul în care s-au implicat digitali!
în desfășurarea activităților derulate în cadrul Prof. Fercea Ghiorghița
proiectului ”Educația combate rasismul”, elevii Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița
participanți au fost recompensați cu diplome și
cărți. Cărțile au fost achiziționate prin mini-

166 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 68

Lecţie de evaluare prin


concurs – Oxizi vs. Baze
„Știi, răspunzi, câştigi!”
PREZENTARE Motto: ,,Natura ne oferă la orice pas o lecţie de viaţă.’’

Chimia este pretutindeni şi


legătura ei cu celelalte
Natura este uimitoare atunci când privim diversitatea
discipline de studiu este mai soluţiilor pe care evoluţia naturală le-a produs. Einstein
mult decât evidentă; ne spune că: „În ştiinţă ca şi în viaţă, lucrul cel mai minunat
inconjoară şi ne face să fim pe care îl putem întâlni este misterul. La baza artei şi
dependenţi de ea pentru că ştiinţei adevarate se află emoţia primară. Cel care nu ştie
este o ştiinţă a naturii,
aceeaşi natură de care
acest lucru şi nu poate fi curios sau nu mai poate simţi
aparţinem şi noi. nimic este ca şi mort, asemenea unei lumânări stinse.
Toată ştiinţa noastră, raportată la realitate, este primitivă
şi, totuşi, ea este cel mai preţios lucru pe care îl avem.”
Ştiinţa poate face previziuni bazate de cele mai multe ori
pe observaţii. Uneori aceste prognoze sunt utile sau ne
„ridică moralul” sau ne fac curioşi, alteori dimpotrivă le
ignorăm de-a dreptul. Viaţa noastră poate deveni mai
confortabilă, în moduri diverse, care au fost de neconceput
cu generaţii în urmă. Astfel că asemeni celor expuse mai
sus, misterul și obișnuița, care de cele mai multe ori
constituie a doua natură, au făcut un tot unitar și au reușit
să contribuie la o învățare eficientă, într-o perioadă cu
multe provocări, când singurul mijloc de comunicare a
fost „lumea online-ului”.
Chimia este pretutindeni şi legătura ei cu celelalte
discipline de studiu este mai mult decât evidentă; ne
inconjoară şi ne face să fim dependenţi de ea pentru că este
o ştiinţă a naturii, aceeaşi natură de care aparţinem şi noi.
Lucrarea este concepută astfel încât să stârnească –
curiozitatea, interesul, dorinţa de a şti și de a exploata, dar
mai ales de a aplica competențe digitale. Noţiunile sunt
prezentate într-o formă bine sistematizată, într-o formă
sintetică şi în acelaşi timp, corectă din punct de vedere
ştiinţific. Lucrarea este concepută să stimuleze elevii spre
cunoaştere şi constituie un material auxiliar util pentru

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 167


Evaluat cunoştinţele
despre oxizi şi baze,
teoretic, dar şi practic-
experimental virtual,
după ce acestea au fost
realizate în prealabil în
clasă.

elevii ce doresc să cunoască mai mult despre calcul pe baza unor algoritmi şi totodată să
oxizi și baze.Activitatea la care fac referire in dovedească pricepere in mânuirea substanţelor
lucrare, a fost realizată ca o lecţie de evaluare şi a ustensilelor de laborator.
la clasa a VIII-a, anume pentru învățarea on-
line, unde am recapitulat si evaluat În ultimele trei minute se aplică un chestionar
cunoştinţele despre oxizi şi baze, teoretic, dar de evaluare-autoevaluare a cărui rezultate se
şi practic-experimental virtual, după ce acestea vor discuta in ora următoare, iar profesorul
au fost realizate în prealabil în clasă. Elevii au intocmeşte grafice comparative in funcţie de
fost repartizaţi în cinci grupe, un elev – prestaţia fiecărei grupe datorată notelor
moderator – prezinta şi expune întrebările; trei obţinute pe fişele de evaluare.
elevi alcătuiesc juriul, iar un alt elev conduce Atractive pentru elevi au fost responsabilităţile
acţiunea de la laptop, unde întrebările se distribuite: juriul, prezentatorul, elevul de la
succed pe rând. Fiecare elev din juriu are „pupitrul tehnic”, precum şi utilizarea de noi şi
întrebările scrise şi răspunsurile la fiecare moderne mijloace de învăţământ şi metode
intrebare, pentru a putea aprecia şi nota fiecare didactice: calculator, videoproiector, flipchart
grupă. După fiecare set de cinci întrebări se etc.
citesc 2-3 glume sau „Ştiaţi că?” sau se aduc in
discuţie noutăţi din domeniul chimiei. Printr-o astfel de lecţie, în care s-a făcut
referire la teoria inteligenţelor multiple, se
Grupa care obţine punctajul cel mai mare este poate spune că fiecare elev are posibilitatea să
căştigătoare şi toţi elevii din această grupă vor se exprime în maniera cea mai comodă şi
primi o notă foarte bună. Intrebările au caracter apropiată lui:
teoretic, sunt intrebări la care se cer şi calcule  practic-experimental pentru cel „practic” –
pentru a fi rezolvate sau sunt intrebări cu acum virtual, care a constituit o provocare
caracter practic-experimental, de aceea la pentru elevi
inceputul orei se amintesc norme de protecţia  prin calcul pentru „matematician”
muncii.  prin expunere, prezentare, explicaţie pentru
Lecţia desfaşurată in acest fel, a fost foarte „lingvistul”.
atractivă şi ieşită din tiparul obişnuit al unei
lecţii cu experimente şi este menită ca elevii Prof. Furdui Carmen Marinela
să-şi fixeze şi să-şi repete noţiuni teoretice, de Şcoala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie

168 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 69

Administrare virtuală a
orarului claselor G-suite

PREZENTARE
Ca totul să fie pus la punct într-o singură săptămână, am
lucrat în paralel cu toți profesorii liceului, dar în mod
Calitatea mea de deosebit cu profesorii diriginți. După ce dânșii s-au conectat
informatician al Liceului s-a format automat grupul profesorilor din liceu. Asta a
Teoretic “Ion Barbu” din permis comunicarea mult mai simplă între mine ca
Pitești m-a pus în situația de
a implementa platforma
administrator și profesori. Apoi am creat grupuri pentru
educațională G-SUITE FOR fiecare clasă. Pe măsură ce elevii se conectau la platformă,
EDUCATION. îi adăugam în grupul corespunzător clasei din care făceau
Când s-a stabilit ca Liceul parte. Grupurile au fost extrem de importante în momentul
Teoretic “Ion Barbu” să în care profesorii au început să creeze clase. Adăugarea elev
folosească platforma
educațională respectivă, am
cu elev la o clasă nu este foarte comodă, mai ales pentru
avut norocul să iau legătura profesorii pentru care au multe clase. Adăugarea unui grup
cu o firmă care m-a ajutat să la clasă determină adăugarea fiecărui elev la clasa
rezolv problema în 7 zile. respectivă.
Marele avantaj a fost că liceul
deținea un domeniu ROTLD Poate că am greșit că nu am așteptat ajutorul din partea
încă din toamna anului 2017. firmei de asistență. Au reușit să mă prindă din urmă după
Cu ajutorul acestuia și cu 3 alte 7 zile, când noi deja aveam stabilit orarul de desfășurare
fișiere scanate am reușit să
dovedim că suntem o unitate a lecțiilor online. Cei de la firma de asistență au creat pe
școlară non-profit. Firma baza datelor din SIIIR grupurile de elevi și grupul de
despre care vorbeam a făcut personal. Nu le-am mai folosit. Există de la ei o aplicație
legătura între noi și sistemul online pe care o putem folosi pentru a genera orarul liceului.
SIIIR. Utilizatorii pentru Are o interfață greoaie și consumatoare de timp. E bine că
platforma G-SUITE erau
creați și trebuiau doar să se există. Poți crea astfel un orar centralizat. Însă poți realiza
înregistreze pe platformă. același lucru dacă pui profesorii să adauge corect în
Probabil că această etapă a CALENDAR, asociat fiecărei clase create, orele
fost cea mai grea. Pentru că corespunzătoare. Cum fiecare profesor își cunoștea orarul
a trebuit să transmitem la personal, partea mai grea a fost să creez un tutorial prin care
diriginți datele de conectare,
modul de conectare și să să explic etapele corecte de realizare a calendarului. Și cum
punem un pic de presiune poate fi distribuit/partajat un calendar. Am reluat
pentru ca elevii să se explicațiile de mai multe ori. Dar în final toate orele din
înregistreze pe platformă. orarul liceului au fost cuprinse în CALENDAR-ul
administratorului de liceu.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 169


În tot acest timp, singura mea grijă era dacă vom respecte. Altfel nu iese cum ți-ai dori și cum ar
obține aprobarea pentru licența definitivă de la trebui să iasă.
GOOGLE. Pentru că profesorii munceau și ar fi
fost păcat să muncească în zadar. Dar am primit A fost o abordare bottom-up (de jos în sus)
mail-ul care m-a liniștit și care mi-a permis să necesară în acel moment, deoarece aplicația care
pun totul la punct. Am instruit profesorii online să permită abordarea de sus în jos nu era
cu ajutorul MEET. Le-am partajat ecranul meu funcțională în acel moment. Când a apărut am
și le-am arătat cu se creează o clasă. Apoi le-am testat ce s-ar fi putut face: pentru fiecare clasă
arătat cum pot să adauge în calendar o intrare de elevi, pentru fiecare oră din orarul clasei
pentru clasa respectivă. Le-am transmis că respective, alegeai profesorul și realizai o intrare
trebuie să creeze intrări astfel încât ele să nu se în CALENDAR și o clasă în mod centralizat.
suprapună cu alte intrări pentru clasa respectivă Timp de lucru fără erori cam de 4 minute. Cu 16
la alt profesor. Cel mai simplu de rezolvat ore zilnic, timp de 5 zile și 30 de clase aveam de
problema asta: folosim toți orarul liceului. Când creat 2400 de intrări.
nu s-au descurcat am folosit TEAMVIEWER și Poate la toamnă vom avea timp să facem acest
le-am configurat o parte din elemente. Restul au lucru și centralizat.
făcut dânșii. Dar trebuie să te asiguri că ai pus
pentru fiecare șablonul general pe care să-l
Genoiu Elena-Claudia

Cum fiecare profesor își


cunoștea orarul personal,
partea mai grea a fost să
creez un tutorial prin care să
explic etapele corecte de
realizare
170 a calendarului. Și ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
cum poate fi distribuit/partajat
un calendar.
ARTICOLUL 70

Sala de clasă virtuală


Una dintre soluțiile viabile existente pe piață este oferită de
GOOGLE. Pachetul G-SUITE cuprinde o serie întreagă de
aplicații, care funcționează exclusiv online, prin intermediul
PREZENTARE cărora poți să organizezi întregul proces educativ de
predare-învățare.
Apoi a venit momentul în care
era necesar ca toate orele să Soluția oferită cuprinde un calendar (CALENDAR), o
se predea online. Liceul din formă de organizare a cursurilor (CLASSROOM), un sistem
orașul reședință de județ nu de administrare a utilizatorilor, un sistem de comunicare
putea fi lăsat la voia
prin e-mail (GMAIL), un sistem de videoconferință
întâmplării. Pe internet,
GOOGLE spunea că sistemul (MEET), un sistem de gestionare a datelor (DRIVE) și alte
G-SUITE este gratuit dacă instrumente pentru crearea de documente și nu numai.
dovedești că ești instituție de
învățământ non-profit. Așa că Totul integrat sub un numitor comun, contul GOOGLE care
am început demersurile permite accesul la toate instrumentele respective prin
necesare pentru a obține intermediul browser-ului CHROME, FIREFOX, EDGE sau
ceea ce doream pentru liceul care doriți dumneavoastră. Asta dacă folosiți un sistem de
nostru. Nu pot spune că a
fost greu, dar nici ușor, însă
calcul. Dar puteți folosi la fel de bine un telefon sau tabletă
am reușit să punem în cu sistem Android sau iOS.
funcțiune o platformă
educațională pe care acum o Ce înseamnă CLASSROOM? Înseamnă că un profesor
consider extrem de poate să creeze un sistem de predare-învățare în care poate
valoroasă. planifica lecțiile, alături de fiecare lecție materialele
asociate cu aceasta, formulare de feedback, formulare de
examinare pe care să le distribuie în timpul lecției sau mai
târziu, cu evaluare automată sau manuală. Se pot pune note,
se pot transmite datele în timp real către tutorii elevilor.
Elevii pot pune întrebări în mod privat (între ei și profesor)
sau public (vizibil pentru toată clasa). Profesorul poate
răspunde în același mod.
În momentul în care se creează o clasă, vom avea la
dispoziție posibilitatea de a invita și alți profesori pentru
colaborare. Dacă doriți să lucrați la un proiect mai complex,
în care sunteți implicați cu alți colegi, acest mod de
colaborare devine o realitate de pus în practică.
Veți invita apoi elevii unul câte unul, sau câte un grup întreg.
Noi am creat câte un grup pentru fiecare clasă. Fiecare

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 171


Nu am utilizat un sistem centralizat, doar contul personal GOOGLE. Invitațiile la lecții le făceam prin
intermediul WHATSAPP, comunicarea video prin intermediul ZOOM, limitat la 40 de minute.

profesor și-a creat clasa și a invitat grupul clasei utiliza telefonul/tableta/laptopul în sala de clasă.
în CLASSROOM. În acel moment, în care Totul este la îndemână, organizat, clasificat.
elevul a acceptat invitația la clasă, s-a realizat o
legătură între elevul respectiv și clasa care a Puteți da o temă pentru acasă. Elevul poate crea
lansat invitația. A fost creat spațiu de lucru pe fișiere sau poate să scrie pe foaia de hârtie, apoi
DRIVE asociat clasei. Aici vor fi salvate toate face o fotografie și o transmite ca soluție a temei
fișierele de lucru. Atât cele create de profesor și realizate. Și când timpul o permite puteți realiza
distribuite elevilor cât și cele create de elevi și evaluarea temei. Dacă doriți puteți stabili
trimise către profesor. S-a creat și o intrare în termen limită pentru transmiterea temei. După
CALENDAR pentru clasa respectivă, atât în ce transmiteți elevului nota puteți alege între a
calendarul profesorului cât și în cel al elevului. cere elevului să refacă tema sau nu. Dacă elevul
Dacă profesorul programează o întâlnire în reface tema puteți reveni asupra notei. Iar dacă
contul clasei, intrarea respectivă este vizibilă și ați adăugat tutori la elev (cu adresele lor de e-
pentru profesor și pentru elev. Practic nu ai cum mail) puteți transmite oricând o informare
s-o ratezi. despre elev către aceștia, dar și către elev. Și tot
pentru notarea elevilor puteți crea o grilă de
Odată creată clasa, ce se poate face? Putem evaluare a unei teme. Elevul va fi punctat în
adăuga subiecte. Ce sunt subiectele? Eu le-am funcție de grila respectivă și va știi ce obiective
identificat ca fiind capitolele importante din trebuie să atingă pentru a obține nota maximă.
conținuturile programelor școlare. La fiecare Puteți stabili o grilă cu puncte sau cu note.
capitol poți crea lecții. Este vorba de toată acea
planificare pe care orice profesor o face la După ce închideți anul școlar puteți arhiva clasa
începutul anului școlar. Apoi la fiecare subiect respectivă. Dar materialele vor rămâne
vei adăuga lecții. Aici va fi vorba de acea disponibile. Puteți crea o clasă nouă având ca
planificare pe care orice profesor o are pentru a șablon clasa veche, în care vor apare toate
putea intra cu fruntea sus la oră. Doar că acum materialele și temele date în anul care a trecut.
poți asocia materiale create de tine sau de alții Neactivate, așteptând doar momentul propice
pe care elevii să le acceseze oricând doresc să pentru a fi puse din nou în valoare, putând fi
facă acest lucru. Putem folosi totul online sau în oricând îmbunătățite.
sala de clasă. Imaginați-vă că nu mai spuneți
elevilor să deschidă cărțile la pagina 27. Acum Prof. Genoiu Nicolae-Claudiu
puteți spune „Deschideți fișierul …” și ei își pot

172 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 71

Clasa de elevi virtuală


Foarte puțini profesori au beneficiat de formare privind
cursurile online. Mă încadrez între profesorii care au obținut
PREZENTARE certificatul Google Educator. Sunt profesor pentru
învățământul primar, la clasa a II-a, iar școala în care predau
Provocarea a fost alta… Cum este arondată GSuite for education.
captez eu atenția copiilor?
Cum pot să îi determin să nu Cu toate acestea, învățământul online a fost și pentru mine
se mai fâțâie prin casă etc. o provocare. Partea cea mai dificilă a fost crearea claselor
Mi-am organizat fiecare lecție
virtuale, în Google Classroom, nu din punctul meu de
în PPT.
vedere, deoarece am avut susținerea școlii, ci convingerea
copiilor, prin intermediul părinților de a folosi Google
Classroom. Am început acest demers, din luna martie, de
când școlile s-au închis.
Încă de la început toți cei 24 de elevi din clasa mea au
răspuns solicitărilor și cu susținerea părinților au postau
teme în Google Classroom.
Din punctul meu de vedere, regula de bază a postării unei
teme în Google Classroom este de a stabili pașii concreți pe
care elevul trebuie să îi parcurgă.
Exemplu:
Textul narativ – Cheile, Tudor Arghezi
1. Deschide manualul la pagina 108, citește textul Cheile,
după Tudor Arghezi
a) citește în șoaptă, apoi cu voce tare.
b) citește fragmentul în care este prezentată hotârârea
familiei.
2. Scrie, data, titlul lecției, autorul, transcrie vocabularul pe
caiet și alcătuiește, pe caiet, câte o propoziție cu fiecare
cuvânt de la vocabular.
La fel ca și Google Classroom, am utilizat platforma Meet
cam în aceeași perioadă. La început, am folosit de această
platformă doar pentru a ne revedea și pentru a schimba
impresii. Începând cu luna aprilie, o parte din lecții le
desfășurăm online, pe aplicația Meet.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 173


Provocarea a fost alta… Cum captez eu atenția Puncte tari:
copiilor? Cum pot să îi determin să nu se mai 1. Programul flexibil atât pentru elevi, cât și
fâțâie prin casă etc. Mi-am organizat fiecare pentru profesor;
lecție în PPT. La începutul lecțiilor am venit cu 2. Bucuria revederii;
imagini, ghicitori, rebusuri, elemente care să 3. Încrederea acordată elevilor;
capteze atenția, pentru ca trecerea la predare să 4. Îndeplinirea dorinței elevilor de a lucra la
fie mai ușoară, iar elevii să devină interesați de calculator.
ceea ce va urma. Elevii mei abia așteaptă
Puncte stabe:
întâlnirile online.
1. Profesorul nu poate gestiona real clasa de
Modalitățile de evaluare… aici e o altă elevi;
provocare. Testele în Google Classroom sunt 2. La un efectiv de 24 elevi, cazul meu, pe Meet,
„devorate” de elevi, deoarece doresc foarte mult pentru eficiență, poți lucra doar în grupe;
să obțină cele 100 puncte. Elevii de la clasa mea 3. Nevoia de socializare;
postează poze ale caietelor, fișelor, lucrărilor. 4. Timpul petrecut în fața calculatorului, nu este
Evaluarea continuă, orală, pe Meet – este o potrivit pentru vârsta elevilor.
modalitate de a observa evoluția elevilor.
Din punctul meu de vedere, învățământul online
Sincer, munca mea de weekend dă roade pe trebuie să fie o completare a învățământului
parcursul întregii săptămâni. Dacă lecția este tradițional.
organizată pas cu pas, elevii pot fi atenți,
implicați pe tot parcursul acesteia.
Prof. Judea Carmen-Alina
Aș dori să punctez în încheiere, punctele tari și Școala Gimnazială nr.16 „Take Ionescu” Timișoara
punctele slabe ale învățământului online:

Îndeplinirea dorinței
elevilor de a lucra la
calculator.

174 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 72

Predarea on-line (sub formă


de lecţie)

PREZENTARE
Trăim într-o lume în care există nenumărate unelte online
pentru comunicare și colaborare. Putem trimite mesaje
Prin lucrarea predare on-line instant, putem edita pe un document Google comun, putem
(sub formă de lecţie) am intra de oriunde într-o conferință online și putem trimite cu
intenționat să pun în evidenţă ușurință fișiere complexe de la unul la celălalt. Cu toate
câteva medode didactice
specifice predării asistate de
acestea, când vine vorba de predarea/ învățarea la distanță,
calculator, grupate pe etapele noi, profesorii, deseori concepem sarcini care sunt pe deplin
lecţiei de tip E-R-R. Consider dependente de individ. Pentru a obține cele mai bune
că acest tip de lecţie se rezultate de la învățarea online, trebuie să folosim uneltele
potrivește cu conferinţele digitale pentru colaborare: chat-uri (spații de discuție),
video, întrucât există o intrare
în subiect/introducere,
inclusiv cel de la Gmail, chat-uri video, incluzând oricare
cuprins/conţinut și o ieșire din din programele de conferință video (Zoom, Skype).
subiect/încheiere.
Pentru colaborarea online, se poate încerca abordarea
lecțiilor de tip E-R-R, care aduc un plus de sincronizare la
sesiunile de conferință video.
Astfel, la momentul de EVOCARE se poate merge pe
metodele consecrate, precum conversația, exercițiul,
ciorchinele verbal etc.
Următorul moment al lecției – REALIZAREA SENSULUI
– se poate marca printr-un mic proiect, unde elevii se
angajează în cercetare comună și apoi creează împreună
ceva nou. Cu alte ocazii, elevii pot lucra în proiecte
independente, împărtășind cu ceilalți procesul prin care au
ajuns la rezultatele lor. Sau când ne gândim la învățarea
online, tindem să ne imaginăm un elev care stă la computer
și-și face temele. Cu toate acestea, cele mai bune unelte sunt
cele cu mai puțină tehnologie și cu buget redus. Da, avem
nevoie ca elevii să folosească un computer/ laptop/ tabletă/
telefon. Dar avem nevoie și ca elevii să folosească creioane
și hârtie și carton. Cu alte cuvinte, trebuie să luăm în
considerare inovarea abordărilor clasice, ca metodă nouă de
predare on-line.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 175


Până la urmă, nu există
un singur mod de a face
predarea la distanță.
Este un experiment și
variază în funcție de
materia pe care o
predăm, de context și de
elevi.

La REFLECŢIE se poate opta pentru o metodă al cursului și explicăm cum va funcționa. Dar
asemănătoare oarecum cu darea temei pentru după asta, se poate crea un scurt video
acasă, numită Arată și spune, dar care este în săptămânal sau chiar zilnic cu o avan-
mod esențial opusul temei pentru acasă. Este o premieră a ceea ce vor face elevii. Deși sunt
șansă pentru elevi de a aduce lumea lor în pre-înregistrate, aceste scurte filme,
școală, în loc să ducă școala în lumea lor. nestructurate, creează un sentiment al
Această abordare onorează inițiativa elevului.. prezenței noastre ca profesor.
Elevii pot aduce în clasă experți, resurse, filme
video sau materiale audio din comunitatea lor, Până la urmă, nu există un singur mod de a face
atunci când lucrează la proiecte în activitatea predarea la distanță. Este un experiment și
on-line. variază în funcție de materia pe care o predăm,
de context și de elevi. Se pot face o grămadă de
Ca profesori, este bine să fim prezenti și greșeli – și asta e în regulă. Frumusețea este că
disponibili. învățăm din greșeli și din evoluția către o
instruire din ce în ce mai bună, prin care să
Învățarea la distanță nu înseamnă că trebuie să dezvoltăm niște unități de învățare la distanță
fim distanți. Ca profesori, trebuie să creăm uimitoare.
intenționat elevilor noștri un sentiment al
prezenței. Iată aici câteva idei pe care le-am Prof. Lup Elena
găsit folositoare: Școala Gimnazialǎ Bǎuţar
 Anunțuri video. Asta începe cu prima
săptămână, când facem un video de abordare

176 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 73

Generația digitală
Utilizarea Internetului permite implicarea acestuia nu doar
în accesări rapide ale informațiilor utile pentru o temă
PREZENTARE specificată, ci și în stabilirea unor căi eficiente de relaţionare
quasipermanentă între elevi și profesor. Astfel, apar
Resursele Web au devenit posibilităţi de încredinţare a unor sarcini pentru elevi şi în
aproape indispensabile în afara contextului instituționalizat al şcolii, în locuri alese de
predare, învățare și evaluare.
Noile tehnologii oferă o gamă
professor sau în care se află elevul. Aceste sarcini pot fi
variată de aplicații, metodele pentru un elev sau un grup de elevi, trimise de unul sau mai
convenționale de predare mulţi profesori, coordonate, de asemenea, de la distanță.
având din ce în ce mai mult o
alternativă viabilă. Aplicațiile Resursele Web au devenit aproape indispensabile în
Web sunt mult mai complexe, predare, învățare și evaluare. Noile tehnologii oferă o gamă
accesibile și variate, astfel cei variată de aplicații, metodele convenționale de predare
care învață pot accesa de
având din ce în ce mai mult o alternativă viabilă. Aplicațiile
acasă resursele necesare,
doar cu câteva click-uri. Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei
care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu
câteva click-uri.
Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a
condus la nuanțarea modului clasic de a învăța. Astfel putem
observa ca ne îndreptăm spre o revoluție în educație; rolul
actual al profesorului, acela de intermediar al cunoașterii, își
pierde mult din pregnanță. Învățarea este orientată către
persoană, permițând elevilor/ studenților să-și aleagă
conținutul și instrumentele corespunzatoare propriilor
interese.
Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase
avantaje față de învățământul tradițional. Cursanții își pot
alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile
interese și pot accesa informațiile la propriul nivel. Timpul
nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind
mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învățare
sau îl pot încetini. De asemenea, acest tip de învățare
permite atât elevilor cât și profesorilor să interacționeze într-
o comunitate on-line fără a fi prezenți în același loc sau timp.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 177


În același timp însă, resursele Web pot influența învățământul într-un mod negativ.

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au Deși învățământul prin intermediul resursele
posibilitatea de: web prezintă numeroase avantaje față de
 a se informa, documenta și extrage învățământul tradițional, putem afirma faptul că
informații utile dezvoltării lor profesionale nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele
 a vizita site-ul ministerului, inspectoratului mai eficiente. Este evident faptul că numărul
pentru a fi la curent cu noile programe utilizatorilor de resurse web este în ascensiune,
școlare și cu programele în derulare la care iar odată cu aceștia și calitatea învățământului
pot participa; de asemenea, pot accesa crește. Putem remarca de asemenea valențele
forumuri dedicate cadrelor didactice și pot benefice pe care internetul le are în predarea,
comunica cu colegi din alte școli pe teme de învățarea sau evaluarea disciplinelor școlare și
interes comun faptul ca nu mai există multe domenii în care
 a accesa informații de pe site-uri de tip wiki resursele web să nu joace un rol fundamental în
(exerciții de auto-evaluare/ teste) rezolvarea problemelor curente. Invățământul
 a declanșa desfășurarea unor de tip e-learning câștigă teren în fața celui
activități/aplicații tradițional, iar elevii aproape că asociază
 a crea o bibliotecă on-line etc. internetul cu un veritabil profesor.
În același timp însă, resursele Web pot influența
Bibliografie
învățământul într-un mod negativ. În multe http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-
universități, educație on-line este egală cu resurselor-web
Patti M. Valkenburg, Jessica Taylor Piotrowski, Generaţia digitală
postarea cursurilor pe o platformă de şi dependenţa de media, editura Niculescu, 2018
specialitate. Desigur că acest lucru este absolut
util, dar de multe ori informațiile nu mai sunt Secretar șef Burlan Ioana
asimilate de către elevi așa cum ar fi trebuit să Colegiul Național „Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu
fie.

178 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 74

Grădinița altfel/grădinița
acasă
Grădinițele au fost închise, cursurile au fost suspendate, iar
PREZENTARE
recomandarea Ministerului Educației și Cercetării a fost
În cazul preșcolarilor, ajutorul mutarea cursurilor în online. Aceste cursuri online, la
din partea unui adult este început, erau doar pentru a păstra legătura noi, cadrele
indispensabil și nu toți copiii didactice, cu elevii și era important ca părinții și cei mici,
pot performa online, așa cum
să conștientizeze că nu suntem în vacanță, ci ne vom
o fac în grădiniță. Mediul este
diferit, iar contactul fizic cu continua învățarea altfel. Apoi, Ministerul Educației și
educatoarea, persoana cu Cercetării a elaborat Planul național de intervenție
care sunt familiarizați și care îi educațională, pentru situația suspendării cursurilor din
îndrumă, lipsește. învățământul preuniversitar, care stabilea modalitatea de
organizare a activității-suport pentru învățarea online și
prevedea și ce activități trebuie să desfășoare educatoarele.
Pe perioada desfășurării învățării online am parcurs un
traseu dificil, o situație pe care nu credeam că o voi
experimenta vreodată. Cu toate acestea, am fost alături de
preșcolari și de părinții lor și ne-am continuat învățarea
acasă.
Distanțarea, lipsa interacțiunii, a unui contact direct,
constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea activităților
de acasă. La grupa pe care o conduc, copilul și nevoile sale
se aflau în centrul atenției mele, iar activitățile propuse în
grădiniță veneau ca urmare a observării directe a
preocupărilor și evoluției sale.
În cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este
indispensabil și nu toți copiii pot performa online, așa cum
o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu
educatoarea, persoana cu care sunt familiarizați și care îi
îndrumă, lipsește.
În perioada de desfășurare a cursurilor online, am încercat o
adaptare a curriculumului pentru educația timpurie și a
programului educațional propus la început de an, iar
cursurile online au reprezentat o provocare.
Partea cea mai dificilă a cursurilor online a fost pregătirea
mea pentru a face față acestei provocări. Am întâmpinat

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 179


probleme în stabilirea tuturor aspectelor tehnice, Din interacțiunea cu părinții, am aflat că
am avut prea puțin timp la dispoziție pentru micuților le este dor de grădiniță, de educatoare,
formare și informare și a fost grea alegerea de colegi, de care se atașaseră atât de mult, de
activităților, care să se potrivească și acasă și activitățile pe care le desfășuram împreună cu
online. ei.
Mi-am desfășurat activitățile de la distanță, Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți
împreună cu preșcolarii mei, cu ajutorul împreună, cadru didactic alături de părinți, în
părinților acestora. Încă din primele zile, am beneficiul copiilor.
început cu câteva sugestii de activități trimise Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea
prin aplicația WhatsApp și pot spune ca am avut adaptării la susținerea cursurilor în online au
un feedback pozitiv din partea copiilor și a făcut ca eu, părinții și copiii, să trecem prin mari
părinților. Pe WhatsApp / Grupul clasei le-am emoții.
trimis sugestii de activități, conform Părinții și copiii au răspuns pozitiv la cursurile
programului zilnic (3 – 5/7 ani) de la grupele cu desfășurate online și am solicitat, părinților, un
program normal, conform temei săptămânale, feedback legat de învățarea online (dacă cer prea
așa cum o aveam stabilită în planificarea anuală, mult sau prea puțin de la copii, care dintre
în acest an școlar și ținând cont de activitățile sugerate au fost mai plăcute pentru
particularitățile de vârstă ale copiilor. Părinții au cei mici etc.).
lucrat cu micuții, ținând cont de sarcinile și Indiferent în ce „tabără” ne aflam, am desfășurat
obiectivele activităților trimise și explicate de activități de consiliere a părinților și copiilor,
mine. Aceste explicații au avut rolul de a-i am apelat la răbdare și înțelegere, pentru a
îndruma, de a-i ajuta pe părinți în realizarea comunica eficient și a ne face plăcute ,
activităților propuse. constructive și educative activitățile desfășurate
Unul dintre cele mai importante aspecte ale online.
activității mele în grădiniță este comunicarea
permanentă cu părinții, așa că în perioada prof. Manciu Adriana
aceasta am păstrat un dialog constant cu părinții, Colegiul Național „Traian Lalescu ” Reșița
iar încurajările și susținerea au venit din ambele
părți.
Activități realizate de preșcolari acasă cu ajutorul
părinților sub îndrumarea directă a cadrului didactic.

180 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 75

Anton, un instrument util în


învățarea limbii germane
online
PREZENTARE

În prezentul articol mi-am Primul gând pe care l-am avut la suspendarea cursurilor a
propus să fac cunoscută fost că situația aceasta nu va dura foarte mult, în cel mult
profesorilor de Limbă trei săptămâni ne vom întoarce în școli, și ne vom continua
Germană platforma ANTON. activitatea ca și până atunci. Până la momentul în care a
Am descris modul de logare
și câteva din beneficiile
devenit clar că acest lucru nu se va întâmpla, am ținut
utilizării acesteia. legătura cu elevii prin intermediul unor grupuri de
WhatsApp.
Sunt profesor de Religie ortodoxă și Limba Germană și, în
prezent, predau Limba Germană la ciclul gimnazial la
Școala Gimnazială Sânandrei.
Cum puteam să lucrăm pe aceste grupuri prin intermediului
aplicației? Am trimis link-uri către filmulețe de pe
YouTube și către manualele digitale. Cu ajutorul aplicației
Zoom, prin întâlnirile săptămânale în direct mi-am propus:
să exersăm cititul, conversația și, nu în ultimul rând, să
completez cu explicații, acolo unde era cazul, manualul
digital.
Dar toate acestea s-au dovedit a fi insuficiente în a menține
interesului elevilor pentru învățarea Limbii Germane și
chiar pentru întâlnirile online. Prezența copiilor la aceste
întâlniri a fost, inițial, de 50 % din efectivul de elevi. Țin să
menționez că toți elevii au în dotare mijloace tehnice pentru
comunicarea online. Întrebarea firească a fost: Ce pot
îmbunătăți la modul de predare și cum îi pot atrage spre o
participare activă pe elevii mei?
Accesând internetul am descoperit o platformă destinată
școlilor cu predare în limba germană. Platforma se numește
ANTON. Ea permite crearea de clase și atribuirea de sarcini
de lucru online.
Profesorul poate folosi platforma în cadrul orei tradiționale
la momentul fixării, recapitulării sau chiar evaluării, dar și
ca învățare la distanță prin temă de casă. El este cel care
selectează dintr-o listă preexistentă sarcinile de lucru
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 181
Ce pot îmbunătăți la modul de
predare și cum îi pot atrage
spre o participare activă pe
elevii mei?

potrivite temei în discuție. De menționat este și mail, respectiv stabilești o parolă pentru acces.
faptul că există o paletă variată de exerciții pe Este momentul în care primești un cod de
aceeași temă, care ajută clar la învățare prin logare!
exersare, fără a provoca plictiseala. Odată logat ca și profesor, poți să creezi clase cu
Elevii pot intra pe platformă, rezolva sarcinile ajutorul butonului GRUPPEN(partea stângă de
atribuite și chiar pot să se joace. sus a ecranului). După ce ai introdus toți copiii,
Atuurile ANTON-ului derivă din faptul că: platforma generează pentru fiecare elev un cod
 toată munca elevului poate fi verificată de de acces. El poate fi tipărit! Codurile generate
către profesor, acesta văzând ce și cum a sunt apoi trimise elevilor.
lucrat elevul, chiar și: când și câte minute i- De la butonul FÄCHER poți alege disciplina de
au fost necesare pentru a rezolva sarcina de studiu (eu am ales DEUTSCH
lucru ZWEITSPRACHE). Accesând materia apar
 în cazul unui răspuns greșit, elevul este temele de studiu. În cadrul temelor de studiu se
ajutat să ajungă la varianta corectă deschide lista de exerciții. Setul de exerciții,
 platforma îi dă libertatea de a alege legat de tema selectată, va fi redirecționat către
momentul exersării clasa dorită cu ajutorul butonului PIN
 sarcinile rezolvate corect sunt răsplătite cu ERSTELLEN.
niște monede ce pot fi folosite pentru Nu uitați elevul nu poate intra decât cu ajutorul
deschiderea unor jocuri sau înfrumusețarea codului atribuit în momentul formării clasei!!!
unui avatar. Cum verific munca elevului?
Care sunt pașii concret de accesare și logare pe De pe bara de lucru a platformei apeși butonul
ANTON? GRUPPEN și selectezi clasa dorită. Va apărea
În momentul deschiderii aplicației ai două un ecran cu numele clasei și trei butoane:
variante de logare: prima este logare cu ajutorul INHALTE (lista sarcinilor de lucru),
unui cod sau e-mail (valabil pentru utilizatorii MITGLIEDER (membri), EINSTELLUNGEN
înscriși pe platformă de către un profesor), iar (setări). Făcând clic pe fiecare elev în parte veți
cea de-a doua posibilitate este crearea unui putea descoperi ce, cum si cât a lucrat..
utilizator nou (primul pas pentru logarea Din experiența mea, elevilor le-a plăcut această
individuală pe platformă). de modalitate de lucru (recompensele au prins
Accesând cea de-a doua variantă ești pus să chiar și la elevii de clasa a opta), am avut elevi
alegi statutul în cadrul platformei: alegi care deși nu au intrat la orele pe ZOOM au fost
profesor. foarte activi pe platformă.
Următorii pași (opt la număr) sunt introducerea Ce să-și dorească mai mult un profesor?
numelui, prenumelui, modului de adresare, țara
de proveniență,localitatea, școala, adresa de e- Prof. Marius Văcariu

182 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 76

Platforma hypertalk
Sistemul educaţional din România, în ansamblul său, trece
printr-o mare provocare. Odată cu instituirea stării de
PREZENTARE urgenţă datorită pandemiei de coronavirus, la fel ca alte
sectoare de activitate, sistemul educaţional a fost pus în faţa
În prezentul articol mi-am unei decizii fără precedent în timpurile moderne: aceea de a
propus să fac cunoscută închide şcolile. Dacă iniţial s-a crezut că perioada aceasta va
profesorilor de Limbă
Germană platforma ANTON.
fi una scurtă, odată cu creşterea numărului de infectări, a
Am descris modul de logare devenit clar pentru toată lumea că nu va fi aşa.
și câteva din beneficiile Situaţia, una nemaiîntâlnită până acum, a surprins pe toată
utilizării acesteia. lumea: de la elevi şi părinţi până la cadre didactice sau
factori de decizie. În aceste condiţii, învăţământul s-a mutat
cu totul în online, profesorii fiind puşi în situaţia de a
improviza şi de a se adapta noilor cerinţe. Peste noapte,
învăţământul clasic, faţă în faţă, a fost înlocuit cu cel de la
distanţă, online. A avut loc o schimbare de paradigmă, acum
toată lumea – actori ai sistemului educaţional (elevi, cadre
didactice, părinţi) dar şi publicul larg – vorbeşte de educaţie
online. Dincolo de directivele centrale, uneori confuze, dar
de înţeles în actualul context în care nu poţi face previziuni
pe termen scurt, pe plan local a existat o oarecare diversitate
şi incoerenţă în aplicarea acestora.
Nu ne-am propus să facem o analiză Swot a perioadei
cuprinsă între 11 martie şi 12 iunie, deşi specialiştii în
educaţie ar trebui să o facă. Ne vom mărgini doar la a spune
că din punctul de vedere al cadrului didactic, timpul alocat
pentru pregătirea unei lecţii online a fost infinit mai mare
decât cel alocat pentru o lecţie clasică. Iar competenţele
dobândite prin diferite cursuri de formare au fost serios puse
la încercare.
Pornind de la adresele Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
trimise în teritoriu, care încercau să reglementeze activitatea
online, cadrele didactice au ţinut cont de politicile locale ale
fiecărei comunităţi, adaptate la specificul infrastructurii
informatice din teritoriu, în a folosi diferite platforme de
elearning sau videoconferinţă. Au existat şi experienţe
individuale, prin folosirea unor platforme, altele decât cele

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 183


folosite de majoritatea cadrelor didactice, acolo trimite din aplicaţie invitaţii către membrii unui
unde nu a existat o coordonare şi o armonizare grup (o clasă de elevi, de exemplu). Aceştia se
la nivel de şcoală. vor alătura webmeeting-ului, printr-un simplu
Pentru a trece viaţa şcolară în online am studiat click pe link-ul din email-ul primit. Elevii nu au
câteva platforme e-learning în perioada imediat nevoie de niciun cont, ci trebuie doar să
următoare suspendării cursurilor. În materialul acceseze link-ul primit. Platforma se poate
de faţă am să descriu succint facilităţile oferite accesa şi de pe telefoanele mobile.
de platforma Hypertalk (www.hypertalk.net), În cadrul unei sesiuni, a cărei durată este decisă
platforma utilizată de mine. Ea este creată de de profesor încă de la început, instrumentele
firma clujeană Hypermedia şi integrează un set avute la îndemână sunt extrem de utile.
de instrumente dedicată învăţământului Dintre acestea trebuie menţionate Calendar – în
preuniversitar, universitar şi nu numai. Poate fi care am avut posibilitatea programării unui
personalizat conform necesităţilor/scenariilor webmeeting sau Statistici – o bază de date cu
formelor educaţionale. Este accesibilă atât în toate activităţile desfăşurate în online. Este
limba română cât şi în engleză. Subliniez că contorizat timpul petrecut în online de către
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din fiecare participant, acesta reprezenta o
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj- modalitate de a face prezenţa (cei prezenţi sunt
Napoca a organizat cu ajutorul acestei platforme marcaţi cu o bifă verde iar cei absenţi cu un x
a 19-a ediţie a concursului profesional de chimie roşu).
„Candin Liteanu”. Platforma dispune, deasemenea, de o bibliotecă
Încă din primele zile ale stării de urgenţă, cu secţiunile Fişierele mele, în care am încărcat
administratorii au pus platforma, cu fişierele necesare pentru fiecare oră şi Fişiere
generozitate, gratuit, la dispoziţia sistemelor de partajate, secţiune în care se regăsesc cele
educaţie şi sănătate. „În perioada de criză legată partajate elevilor.
de COVID-19, soluţia de video-colaborare Există posibilitatea partajării ecranului, dar un
HyperTalk WebMeeting este GRATUITĂ, iar instrument foarte util l-am considerat tabla
durata unei şedinţe online este extinsă la 120 de interactivă. După încărcarea fişierului, am putut
minute pe sesiune.” – se arată în mesajul de utiliza pe tablă scrierea liberă dacă doream să
întâmpinare. fac anumite adnotări (ideal ar fi o tabletă
După paşii necesari creării unui cont, platforma grafică) sau scrierea din tastatură, putând selecta
îţi pune la dispoziţie instrumente de lucru tipul, mărimea fontului pentru completarea
extrem de utile. (Pagina de creare a contului de fişelor de evaluarea; am avut posibilitatea
utilizator – vezi imaginea) sublinierii textului/fragmentelor de text putând
Primul dintre acestea, esenţial pentru o bună seta grosimea, forma şi culoarea liniei.
desfăşurare a activităţii viitoare, este Agenda. Deasemenea, am utilizat diferite forme grafice
Practic aici este baza de date cu adresele de (săgeţi simple, duble, linii curbe sau forme
email ale elevilor sau a celor cu care se geometrice, formatate după plac şi necesitate)
intenţionează să se interacţioneze (părinţi de pentru a scoate în evidenţă anumite lucruri.
exemplu). Profesorul ce intenţionează să (Realizarea adnotărilor pe fişierul încărcat pe
folosească platforma, are de completat datele tabla interactivă)
individuale ale fiecărui elev (nume, prenume, De un real ajutor a fost instrumentul prin care
adresă de email şi opţional număr de telefon), cu acordam elevilor dreptul de control la tabla
posibilitatea de a-i grupa pe clase. Există şi interactivă. În acest fel, aproape ca şi la o oră
posibilitatea de a completa un fişier Excel (după obişnuită elevul putea fi „scos la tablă”. (Fişa de
un model ce poate fi descărcat), urmând ca lucru completată, parţial, de elev după acordarea
ulterior acesta să fie importat în aplicaţie. După dreptului de control la tabla interactivă)
realizarea bazelor de date, pentru iniţierea unei Comunicarea se poate realiza prin chat sau
sesiuni online, realizată la ora convenită în microfon, existând posibilitatea activării
prealabil, profesorul care iniţiază sesiunea modului silenţios pentru anumiţi participanţi.

184 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Fişa de lucru completată (parţial) de elev după acordarea dreptului de
control la tabla interactivă

Fişierele aduse pe tabla interactivă puteau fi captură de ecran în care-l poate surprinde pe
descărcate de elevi apoi tabla putea fi „ştearsă”. profesor sau pe colegi în diferite posturi, iar
Platforma este o soluţie pentru interacţiunea în odată distribuită imaginea pe diferite reţele de
timp real şi permite utilizarea resurselor create socializare, pot crea deservicii celor în cauză.
de profesor care să susţină predarea. Acestea pot De aceea, recomandăm încă de la început,
fi utilizate atât în timpul lecţiilor live cât şi ca stabilirea unui cod etic, agreat de comun acord
teme de lucru pentru acasă (link-urile pot fi cu elevii. Aceştia trebuie învăţaţi să folosească
trimise prin chat). butoanele prin care îşi pot închide la nevoie
Trebuie amintite şi o parte din provocările camera web sau microfonul.
ridicate de lecţiile online. Atât elevii dar şi
cadrele didactice sunt expuşi ori de câte ori intră Prof. Matyas Zinia
în online. Sunt deja cazuri semnalate de diverşi Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
profesori pe grupurile dedicate acestora, în care
aceştia s-au trezit cu intruşi în cadrul unor lecţii.
Sau mai rău, au avut de a face cu mici hackeri.
Probleme pot să apară şi din interiorul grupului,
al clasei. Un elev poate, în joacă, să realizeze o

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 185


ARTICOLUL 77

Educația digitală între


necesitate, obstacole și
soluții
PREZENTARE

La nivelul întregii lumi, se Educația digitală a devenit în ultimul timp una dintre
observă transformarea preocupările prioritare ale învățământului românesc, prin
conținutului cultural într-o impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice
formă digitală, favorizând participant la procesul instructiv-educativ. Integrarea și
accesibilitatea la produse
educaționale oricui, oriunde și
utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul
oricând. educațional nu mai este văzută ca o mișcare avangardistă, ci
Utilizarea resurselor ca o necesitate. La nivelul întregii lumi, se observă
personale sau puse la transformarea conținutului cultural într-o formă digitală,
dispoziție în cadrul instituțiilor favorizând accesibilitatea la produse educaționale oricui,
școlare permite formarea de
priceperi și deprinderi de
oriunde și oricând.
lucru ce facilitează Utilizarea noilor tehnologii informaționale în educație
dezvoltarea și integrarea reprezintă o punte spre schimbare, spre a răspunde nevoilor
ulterioară a adultului în manifestate de generația de elevi nativi digitali, favorizând
societate. totodată calitatea și interactivitatea actului instructiv-
educativ, dar nu fără a presupune o preocupare permanentă
și susținută pentru pregătirea personalului didactic și pentru
asigurarea serviciilor necesare de sprijin și mentenanță a
tehnologiei. Utilizarea resurselor personale sau puse la
dispoziție în cadrul instituțiilor școlare permite formarea de
priceperi și deprinderi de lucru ce facilitează dezvoltarea și
integrarea ulterioară a adultului în societate.
În acest sens, în cele ce urmează, prezint site-ul
https://www.liveworksheets.com/
Fișele de lucru vii (liveworksheets) permit transformarea
fișelor de lucru tradiționale utilizate pentru tipărire (doc,
pdf, jpg ...) în exerciții interactive online cu posibilitatea de
autocorectare, pe care le numim "fișe de lucru interactive".
Elevii pot rezolva fișele de lucru on-line și pot trimite
răspunsurile profesorului. Acest lucru este util atât pentru
elevi (este motivant), cât și pentru profesor (economisește
timp) și pentru mediu (economisește hârtie).
În plus, foile de lucru interactive utilizează din plin de noile
tehnologii cu aplicabilitate în educație: pot include sunete,
186 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
videoclipuri, exerciții de drag and drop, unire cu 1. Cel mai simplu mod: elevii deschid fișa de
săgeți, alegere multiplă ... și chiar exerciții de lucru, fac exercițiile și apasă „Finalizează”.
vorbire, pe care elevii trebuie să le rezolve Apoi aleg „Trimiteți răspunsurile mele
folosind microfonul. profesorului” și introduc e-mailul dvs. (sau
Foile de lucru live se pot utiliza pentru a crea codul cheie secret). Profesorul va primi o
propriile fișe de lucru interactive sau se pot notificare în e-mailul și astfel poate verifica
utiliza fișele realizate și distribuite de alți toate răspunsurile elevilor în căsuța de e-mail.
profesori. Site-ul Nu există nicio limită la numărul de foi de lucru
https://www.liveworksheets.com/ pune la pe care vi le pot trimite elevii, dar toate
dispoziția profesorilor o colecție de mii de foi de răspunsurile lor vor fi șterse după 30 de zile.
lucru interactive care acoperă o mulțime de 2. Cea mai complicată, dar mult mai bună
limbi și subiecte. opțiune: Profesorii pot crea propriile lor cărți de
Realizarea fișelor de lucru interactive este foarte lucru interactive și adăuga în acestea foile de
ușoară. Practic, se încarcă din calculatorul lucru preferate (cele proprii sau partajate de alți
personal un document în oricare dintre profesori). Apoi, trebuie înregistrați elevii (se
formatele doc, pdf, jpg, iar acesta va fi convertit pot și înregistra cu codul cheie secret) și să li se
într-o imagine. Apoi, trebuie doar să desenăm atribuie caietele de lucru.
căsuțe pe foaia de lucru în care să introducem După aceea, elevii pot deschide cărțile de lucru
răspunsurile corecte. cu numele de utilizator și parola și pot face
Există, de asemenea, câteva comenzi pe care exercițiile. Profesorul poate verifica munca lor
trebuie să le învățăm dacă vrem să creăm altfel în orice moment, poate atribui temele și adăuga
de exerciții, cum ar fi drag and drop, unirea cu comentarii sau note.
săgeți, exerciții de vorbire, etc., dar modalitatea Elevii își pot înregistra opțional e-mailul pentru
de lucru este foarte facilă. În plus, profesorii a primi notificări despre temele și comentariile
beneficiază de tutoriale de lucru, atât în formă profesorului.
scrisă, cât și video. Cărțile de lucru interactive sunt personalizabile,
Fiind un instrument de lucru gratuit, există o permit feedback-ul profesorilor și salvarea
limită de 30 de fișe de lucru private, pe care le tuturor răspunsurilor elevilor pentru un timp
puteți păstra doar pentru dumneavostră, fără a fi nelimitat. Din aceste motive, este opțiunea
accesibile căutării altor utilizatori dacă recomandată, deși este nevoie de mai mult timp
dumneavoastră nu doriți acest lucru. De la început (pentru înregistrarea elevilor și
asemenea, puteți să împărtășiți foile de lucru alegerea fișelor de lucru, deși acestea se pot
interactive cu restul cadrelor didactice și atunci adăuga sau elimina în orice moment).
puteți face câte doriți, deoarece se îmbogățește Fișele de lucru interactive se pot încorpora în
biblioteca site-ului. alte site-uri sau bloguri. De asemenea, ele pot fi
În realizarea fișelor, trebuie să țineți cont de descărcate și în format pdf (dacă autorul a
faptul că nu puteți partaja foi de lucru preluate permis această opțiune). Se pot descărca gratuit
de pe alte site-uri web, scanate din cărți sau care 10 foi de lucru pe zi.
includ orice conținut protejat de drepturi de Dacă o fișă de lucru / item v-a plăcut în mod
autor fără autorizare. deosebit și doriți să realizați ceva asemănător,
Ceea ce este foarte eficient la acest instrument aveți opțiunea de a vizualiza modul în care a fost
de lucru este faptul că, imediat după ce au realizată (How was it made?)
terminat de rezolvat cerințele, elevii primesc Tehnologia modernă a devenit omniprezentă în
nota și li se oferă posibilitatea de a-și verifica viaţa tinerilor, influenţându-le dezvoltarea, viaţa
răspunsurile. Dacă răspunsul este corect, acesta socială şi academică, fiind evident că
va fi evidențiat cu culoarea verde. În caz contrar, manipularea tot mai accentuată a tehnologiei
răspunsul va fi marcat cu roșu. moderne şi accesul la Internet vor avea o altă
Pentru a primi răspunsurile elevilor, există două greutate în anii ce vor urma.
moduri:

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 187


Dezvoltarea tehnologiei ne-a ajutat să ne reprezintă baza tuturor dezvoltărilor, fiind și
atingem scopurile într-un mod eficient, iar cele care reprezintă fundamentul ce au dus la
accesul informaţiei este la un click distanţă civilizaţia digitalului.
pentru toţi locuitorii planetei.
Evoluția tehnologiei, aplicațiile social media, Bibliografie
site-urile specializate oferă posibilitatea https://www.liveworksheets.com

menţinerii tuturor în relaţie cu orice sursă în


timp real. Acesta este momentul optim să prof. înv. primar Mikloș Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
acceptăm instrumente şi metode noi, dar fără a
renunța la cele tradiţionale, întrucât ele

În realizarea fișelor, trebuie să țineți cont de faptul că nu puteți partaja foi de


lucru preluate de pe alte site-uri web

188 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 78

Asq.ro, o platformă utilă în


administrarea evaluării on-
line
PREZENTARE

O platformă utilă în perioada Din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, procesul
lecțiilor on-line este asq.ro. didactic s-a bazat nu doar pe informare, ci pe comunicare,
Pentru folosirea ei este pe interacțiunea dintre profesor și elev. Pedagogul
necesară înregistrarea Constantin Cucoș spunea: „Noţiunea de comunicare implică
profesorilor și a elevilor pe
această platformă. Profesorii
o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi mai completă
pot folosi apoi materialele decât informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o
existente deja, peste 5400 de varietate sau o latură a comunicării”. (Constantin Cucoș –
lecții, exerciții și teste sau pot Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996, p. 127)
crea alte materiale noi. Pandemia de Covid 19 a tulburat profund sistemul
Asociind lecția sau testul cu
clasele la care predau,
educațional românesc, introducând o situație pe care nu am
profesorii pot urmării ușor mai trăit-o și nu am anticipat-o: cursuri exclusiv online. În
progresul elevilor, materialele rezolvarea acestei provocări, Ministerul Educației și
parcurse, nota obținută la Cercetării a acționat potrivit: a introdus obligativitatea
teste sau greșelile făcute de orelor on-line, însă a lăsat la latitudinea cadrelor didactice
elevi.
mijloacele pe care doresc să le folosească. Un număr mare
dintre cadrele didactice au folosit platforme educaționale
dedicate, precum Google Classroom, iar pentru lecțiile ce
necesitau întâlniri online au folosit Zoom sau Google Meet.
Prin demersul actual aș vrea să aduc în atenție o platformă
mai puțin utilizată, utilă mai ales în cazul lecțiilor de
evaluare, anume asq.ro.
Asq este un acronim de la „another smart question”, adică
„altă întrebare inteligentă” și se definește pe pagina proprie
de internet drept o „aplicație dezvoltată cu suflet de o echipă
de profesori și programatori entuziaști”. Aplicația este
„o platformă digitală gratuită, în limba română, care să
ușureze și să eficientizeze cu adevărat întregul proces
didactic și de învățare. O platformă care să înglobeze și să
optimizeze multiplele mecanisme ale unui sistem de
învățământ care nu beneficiază în prezent în niciun fel de
avantajele evoluțiilor tehnologice.” (asq.ro/plan.html)
Platforma asq.ro își propune pe de o parte să sprijine
învățarea autonomă, oferind elevilor posibilitatea de a
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 189
parcurge conținuturi în ritmul lor propriu, doar linkul, fără să încarce efectiv filmul pe
oferind acestora accesul la lecții video, exerciții platformă. Documentele, în schimb, pot fi în
și exemple de rezolvări, teste și funcții de format pdf, doc(x), xls sau ppt, adică putem
autoevaluare, precum și posibilitatea unei încărca pe platformă documente în cele mai
competiții între elevii din aceeași clasă. Pe de uzuale formate. Cele mai folosite par a fi
altă parte, platforma sprijină profesorii și prezentările Powerpoint sau documentele Word.
părinții în accesarea unor unelte digitalizate. Acestea pot fi încărcate pe aplicație și trimise
Profesorii nu mai pierd timp corectând teste sau drept lecție elevilor clasei noastre.
evaluând elevii pe rând. Prin intermediul Exercițiile și testele sunt create online cu
aplicației, profesorul poate vedea cu exactitate, ajutorul unui instrument simplu: profesorul scrie
în orice moment, la ce nivel se află fiecare elev conținutul întrebării, oferă un număr de
din clasă. răspunsuri, selectează răspunsul corect și
Demersul de accesare a facilităților oferite de salvează testul. După ce asociază materialul sau
aplicația asq.ro începe cu înregistrarea pe site. testul cu clasa căreia îi este destinat, profesorul
Atât profesorii cât și elevii își pot crea rapid un poate urmări progresul elevilor, individual și de
cont pe site, folosind adresa lor proprie de email grup.
sau contul de Facebook. Un mare avantaj față de Am apreciat platorma asq.ro drept un instrument
celalte platforme educaționale este că profesorul foarte util. Am folosit câteva lecții existente deja
poate crea nu doar contul său, ci și pe cele ale pe platformă, în acest moment sunt 5411 în total,
elevilor săi. La crearea contului propriu, și am creat ușor lecții și teste noi.
profesorul poate adăuga școala și clasele la care Utilizarea platformei este extrem de facilă,
predă, dacă aceasta nu au fost introduse deja pe intuitivă, prietenoasă, fiind greu să greșești
platformă de un alt cadru didactic. Elevii își pot ceva. Avantajele folosirii ei sunt multiple:
crea singuri cont și selectează doar clasa din care profesorii au un mijloc modern la îndemână pe
fac parte, sau cadrul didactic le crează un cont, care îl pot folosi pentru a prelua lecții și teste
având nevoie doar de numele și prenumele deja existente sau pentru a crea unele noi. Ei pot
elevilor. În acest caz platforma educațională le urmări în orice moment progresul elevilor.
generează automat o adresă de email de forma Elevii pot lectura materialele și pot rezolva
nume@altaintrebare.org. exercițiile și testele oricând. Dacă greșesc,
Odată înscriși, profesorii și elevii au acces la platforma le arată erorile făcute precum și
multe lecții și teste de evaluare existente deja pe răspunsurile corecte pe care ar fi trebuit să le
pagina de internet. Profesorii pot să acceseze selecteze. Părinții pot vedea oricând progresul
lecțiile sau testele existente sau să creeze lecții elevilor, notele lor, reușitele și greșelile
sau teste proprii. Spre exemplificare, în acest acestora.
moment există pe platormă 1017 lecții sau teste Pentru aceasta, am apreciat platforma
de matematică doar pentru ciclul primar, 1106 educațională asq.ro drept un instrument foarte
lecții sau teste de algebră, 363 la geometrie, 887 util.
de lecții de limba română pentru ciclul primar,
733 de lecții sau teste la istorie etc. Prof. Miloș Cristian Gabriel
Disciplinele existente pe platformă au capitole Prof. Miloș Mihaela Luminița
și lecții încărcate deja de profesorii ce folosesc
platforma. Pentru a adăuga un material nou,
profesorul trebuie să selecteze lecția sau să
adauge o lecție nouă, iar apoi să pregătească
materialele ce vor ajunge la dispoziția elevilor.
Pentru a oferi elevilor conținutul lecției,
profesorul poate adăuga un video, un document,
un exercițiu sau un test. Fișierele video pot fi
încărcate doar de pe youtube, site-ul asq.ro preia

190 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 79

Exemple de bune practici prin


valorizarea metodelor de
predare online
PREZENTARE

Din prima zi după închiderea Din prima zi după închiderea școlilor, am căutat soluții
școlilor, am căutat soluții pentru a continua predarea și sprijinirea elevilor și părinților,
pentru a continua predarea și făcând astfel tranzacția la predatul online.
sprijinirea elevilor și părinților, Am decis să folosesc o combinație de modalități de predat
făcând astfel tranzacția la
predatul online.
online live, în care lecțiile să fie ținute în direct pe internet,
folosind sistemul de video-conferințe Zoom, apoi Google
Meet, dar și trimiterea de materiale pregătite în avans și
accesate mai târziu de elevi, la o oră care le convine lor. Am
observat că prima variantă, cea de ore predate live online, s-
a potrivit mai bine pentru elevii din clasele mai mari, care
sunt mai independenți și pot lucra fără să aibă nevoie de prea
mult ajutor din partea părinților. Pentru elevii mai mici, care
au nevoie de mai mult ajutor în accesarea materialelor puse
la dispoziție de profesori, a doua variantă a mers mai bine
(trimiterea de materiale online și accesarea lor la o oră la
care pot copiii și părinții), mai ales că era nevoie și de un
părinte care să-i ajute. În acest caz, părinții cu mai mulți
copii i-ar fi putut ajuta pe aceștia la ore diferite, fără să fie
nevoiți să-i ajute pe toți în același timp.
Am folosit diferite programe și aplicații, toate fiind
disponibile gratis. Cum am mai spus, pentru predarea online
live am folosit Zoom.us, apoi Google Meet, dar sunt și alte
opțiuni pe care alte școli le utilizează. Unele școli folosesc
Microsoft Teams sau Skype. Eu am ales Zoom.us, apoi am
continuat pe Google Meet, pentru că școala a implementat
pentru profesori și elevi deopotriva G Suite, toți elevii și
profesorii au conturi Google, iar de mare ajutor este și
integrarea conturilor cu Google Calendar.
Așa cum aveam nevoie de un loc unde să vorbim live cu
elevii, am simțit că avem nevoie și de o platformă care să ne
ajute să ne organizăm resursele, să adunăm ce lucrează
elevii și să dăm feedback. Google Classroom a fost perfect
pentru acest scop. Sunt însă și școli care folosesc alte
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 191
platforme similare, cum ar fi Moodle, permite elevilor să se concentreze asupra lecției.
Blackboard sau Microsoft 365. Pentru prima întâlnire, alocaţi timp pentru
Profesorul trebuie să se simtă liber, să prezentarea participanţilor în Zoom și asigurați-
răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ vă că aceștia sunt capabili de conectarea lor
noilor tehnologii şi sub nici o formă nu poate audio și video. Priviți la camera video pentru a
să ignore acest aspect dacă vrea să comunice crea contact vizual cu elevii. Acest lucru ajută la
cu elevii. De aceea, în cele ce urmează voi o conexiune mai puternică cu clasa în timp ce
prezenta facilitățile platformei Zoom.us, predați video. Verificaţi chatul sau video-ul
întrucât tainele folosirii ei le-am dezlegat in elevilor (dacă este cu camera foto) pentru a vă
timp, ghidându-mă după tutoriale si articole in putea conecta cu elevii și pentru a primi
limba engleză. feedback. Trebuie vorbit ca și cum ai fi față în
Platforma ZOOM şi educaţia online față cu clasa, asigurându-te totodată că te afli la
1. Introducere distanța corespunzătoare de microfon pentru cea
Zoom (https://zoom.us) este un software de mai bună experiență audio.
conferință video online care oferă numeroase Stabiliţi o agendă-plan de lucru pentru fiecare
funcții pentru a susține întâlniri online, întâlnire, prin afişarea pe ecran a unui document
precum: partajare ecran (video și audio), tablă sau diapozitiv la începutul lecţiei. Acest lucru
albă (virtuală), Conversație online (Chat), oferă elevilor o idee clară despre cum va
înregistrarea întâlnirilor, sondaj, etc. progresa ora, despre ce va fi acoperit și la ce
Înainte de a începe întâlnirea, descărcați activități vor participa. Când faceţi o prezentare,
clientul browserului web „Zoom client for partajați imagini, fișiere sau videoclipuri,
meetings”. Apoi, faceți clic pe Zoom client oferiți-le timp elevilor pentru a deschide sau a
for meetings – download. Salvați fișierul lua în considerare ceea ce ați transmis (partajat).
Zoominstaller.exe în computer sau laptop și Discutați regulile de comportament online și
apoi faceți dublu clic pe el pentru a începe așteptările elevilor-cadrului didactic.
instalarea clientului Zoom. La data și ora Utilizați tabla albă sau adnotați un document
programată a lecţiei, elevul face clic pe adresa partajat și lăsați și elevii să se implice.
URL a întâlnirii Zoom care i-a fost trimisă Rezervaţi timp pentru întrebări, comentarii și
prin e-mail. Când se intră pentru prima oară reacții din partea clasei, poate câteva minut
la cursul de Zoom online se va face clic pe pentru ca elevii să reacţioneze şi să scrie
Join with Computer Audio. întrebările în chat sau să le pună în direct.
2. Sfaturi și trucuri pentru lecțiile virtuale
cu Zoom Oltean Sabina Larisa
Pre-setați întâlnirea pentru a pune pe mut Mureșan Roxana Diana
microfoanele elevilor la intrare. Acest lucru Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
ajută la evitarea zgomotului de fundal și

192 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 80

Utilizarea documentelor
autentice video la orele
online de limba francezӑ
PREZENTARE
Dat fiind faptul că o limbă este ȋnainte de toate un
Ȋn materialul următor vom instrument de comunicare, realitate ignorată de didactica de
propune utilizarea unui tip tradițional, considerăm cel mai potrivit ca la orele de
document video la ora de limbi străine, atât la cele clasice cât și la cele online, să se
limba franceză ȋncercând să practice o abordare de tip comunicativ unde pasivitatea
arătăm cum poate fi exploatat
acesta și care sunt beneficile
elevului să fie ȋnlocuită de implicarea activă a acestuia ȋn
pe care un astfel de propriul proces de ȋnvățare. Dezvoltarea competenței de
document autentic, extras din comunicare ar trebui să fie astfel obiectivul principal al
viața cotidiană le are ȋn oricărui profesor de limbi străine.
procesul de ȋnvățare a limbii Competența de comunicare trebuie analizată sub forma unui
franceze. Am pornit de la
constatarea faptului că se
concept global ce cuprinde trei sub-competențe : lingvistică,
ȋntâmplă adesea ca elevi sau socio-lingvistică și discursivă/pragmatică.
foști elevi care ȋnvață sau Documentul autentic, oricare ar fi natura sa, este un
care au ȋnvățat limba document care nu a fost conceput ȋn scopuri didactice, dar
franceză la școală, ȋn mediul care ar putea deveni material didactic prin exploatarea sa la
artificial al clasei să se
confrunte la un moment dat
orele de limbi străine. Adesea acest tip de documente care
cu necesitatea de a o ȋn momentul conceperii lor nu aveau nimic de-a face cu
practica ȋn afara clasei pentru didactica, devin niște materiale didactice excelente care
a comunica cu vorbitori nativi reușesc sa trezească interesul elevilor.
nereușind să pronunțe decât Prin urmare vom propune folosirea unui material video la
cuvinte izolate.
ora online de limba franceză. Acest material
https://www.youtube.com/watch?v=G1MwHq2_SwY
intitulat Pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël? (De ce
se mănâncă «trunchiul de copac» la Crăciun?) este un
document autentic si reprezintă un interviu difuzat la postul
de televiziune Europe 1 in care se vorbește despre originea
acestui faimos desert tipic franțuzesc pregătit cu ocazia
Crăciunului. Materialul propus poate fi folosit cu ușurintă
atât ȋn sala de clasă, având nevoie ca și suport tehnic doar de
un laptop și de un video-proiector, cât și ȋn cadrul unor lecții
online utilizând aplicații de tip Google Classroom, Zoom
etc. Acest material ar putea fi folosit de exemplu ȋntr-o lecție
de fixare a carei tematică este Universul cultural francez –
sărbători, tradiții și feluri de mâncare specifice.
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 193
Activitatea propusă are ca obiectiv • des véritables bûches, des morceaux
dezvoltarea competenței de comunicare d’arbre qu’on mettait dans les
orală ȋn limba franceză. Fără a nega cheminées
importanța scrisului, considerăm că limba • des objets décoratifs qu’on mettait
orală, care este din păcate destul de neglijată sous le sapin
de activtățile de tip tradițional, ar trebui să 3) La bûche qu’on mettait dans la cheminée
ocupe un loc primordial la orele de limbi devait brûler:
străine ȋn general și la ora de limba franceză ȋn • de Noël au 1er de l’An
particular, ȋntrucât abilitatea de a comunica • tout l’hiver
oral ȋntr-o limbă străină ȋi permite elevului să • toute l’année
participe la interacțiuni, să ȋntrețină 4) Plus tard, la bûche est devenue:
conversații cu vorbitori nativi. Pentru ca elevii • un objet qu’on offrait comme cadeau
să-și dezvolte competența conversațională • un simple ornement, un décor
profesorul trebuie să-i ajute să se familiarizeze • le jouet préféré des enfants
cu tipuri de schimburi lingvistice, cu diferite 5) La bûche pâtissière, la bûche-dessert, a
acte de limbaj, astfel ȋncât să creeze ȋn mediul été inventée :
artificial al clasei situații de comunicare care • au milieu du XIXe siècle
să se apropie cât mai mult posibil de • au XXe siècle
comunicarea autentică. Astfel ȋn acest proces • au XXIe siècle
de dezvoltare a competenței de comunicare 6) La recette traditionnelle est une génoise
orală trebuie să avem ȋn vedere activități enduite de crème pâtissière, mais
didactice care vizează comprehensiunea orală aujourd’hui les maîtres pâtissiers ont
și exprimarea orală. inventé toute sorte de nouvelles recettes
Ȋn ceea ce privește comprehensiunea orală, la plus simple en étant:
aceasta nu este doar o simplă activitate de • la bûche aux fruits
receptare, ci o activitate mult mai complexă • la bûche glacée
care presupune pe lângă cunoașterea • la bûche aux biscuits
sistemului fonologic și a valorii semantice a Elevii vor viziona materialul video de două ori.
structurilor lingvistice, o bună cunoaștere a La prima vizionare se va avea ȋn vedere
regulilor socio-culturale precum și cunoștințe ȋnțelegerea globală a materialului, ȋn timp ce la
legate de tipul respectiv de discurs, fără a uita a doua vizionare se va urmări o ȋnțelegere
componenta extralingvistică reprezentată de detaliată.
gesturi și mimică.. Ȋn cazul nostru elevii vor In procesul de dezvoltare a competenței de
primi link-ul cu materialul și următoarea fișă comunicare orală pe lângă comprehensiunea
de lucru ce va conține itemi cu alegere orală un rol deosebit de important ȋl ocupă
multiplă construiți pe baza documentului exprimarea orală sub toate formele sale:
folosit. producerea orală sau monologul – a se exprima
Fiche de travail oral ȋn mod continuu, interacțiunea –
Regardez deux fois le matériel vidéo participarea la o conversație, medierea orală –
suivant et choisissez la bonne réponse: activitate de traducere și interpretare.
La bûche est le dessert de Noël typiquement Astfel materialul video propus poate servi ca
français. Pourquoi mange-t-on de la bûche à punct de plecare pentru activități ce vizează
Noël ? exprimarea orală, activități care pot fi realizate
1) Ce matériel vidéo est: ȋn cadrul aceleiași ore sau ȋntr-o altă oră. De
• une interview exemplu profesorul poate elebora următoarea
• un discours cerință având ȋn vedere o activitate de producere
• un bulletin méteo a unui mesaj oral: «Présentez brièvement la
2) Au début, les bûches de Noël étaient: recette de votre dessert préféré!»
• des desserts aux fruits

194 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël?
(De ce se mănâncă «trunchiul de copac» la Crăciun?)

O altă activitate pe care profesorul o poate este o activitate complexă menită să-i facă pe
propune pornind de la acest material video elevi să ȋnțeleagă că o comunicare reușită
este un joc de rol după următoarea schemă: presupune adaptarea formelor lingvistice la
Activité: Jeu de rôle «La bûche française…» situația de comunicare și la intenția
Temps de préparation: 5 minutes comunicativă. Spre deosebire de exercițiile
Personnages: le/la Roumain(e), le/la clasice care nu dezvoltă decât competența
Français(e) lingvistică, jocul de rol trece dincolo de latura
Vous discutez avec votre ami(e) français(e) de lingvistică pentru a aduce ȋn prim plan latura
vos plats favoris préparés à Noël. Votre ami comunicativă.
français vous dit que son dessert préféré est la Concluzionând, putem afirma că benefiiciile
bûche, le dessert de Noël typiquement exploatării materialelor video la ora de limba
français. Vous lui demander de vous donner la franceză sunt multiple ȋntrucât activitățile
recette. Il/Elle vous donne la recette. pentru care acestea pot servi ca punct de plecare
Consigne: Jouez la scène à deux vizează atât comprehensiunea orală cât și
Jocul de rol este o activitate de exprimare exprimarea orală. Aceste materiale care nu au
orală interactivă după parerea noastră foarte fost nicidecum concepute ca materiale didactice
eficientă la ora de limbă străină tocmai pentru pot deveni materiale diactice prin excelență
că interactiunea este cea care de obicei pune contribuind ȋntr-o mare măsură la familiarizarea
probleme. Aceasta presupune un raport ȋntre elevilor cu realitatea cotidiană a limbii studiate,
un emițător și un destinatar care face appel la motivându-i ȋn același timp să participe activ la
capacitatea de a-și ȋnțelege interlocutorul și de propriul proces de ȋnvățare.
a produce mai apoi enunțuri. Ceea ce face
interacțiunea dificilă este caracterul său Prof. Pӑdurean Elvira Diana
imprevizibil (nu știi ce va spune celălalt) și Liceul Tehnologic Aiud
spontan (nu ai mult timp pentru a reflecta la
corectitudinea enunțurilor. Această activitate
de comunicare simulată care este jocul de rol

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 195


ARTICOLUL 81

Exemple de bune practici,


prin valorizarea metodelor de
predare online
PREZENTARE
Contextul pandemiei de Covid 19, care s-a extins la final de
Soluțiile au venit din mediul an 2019, început de an 2020, pe toate continentele globului
online, singurul care, terestru, a atins și țara noastră, determinând la 11martie
păstrând distanța socială, 2020, în plin semestru II, suspendarea cursurilor școlare pe
permitea păstrarea în o perioadă de timp necunoscută.
continuare a legăturii între
cadrele didactice și elevi.
În acest context, după o perioadă de buimăceală scurtă,
În ceea ce mă privește am sistemul de învățământ și implicit noi, dascălii, a trebuit să
încercat soluții diverse. Am găsim soluții, pentru depășirea acestei situații, conștienți
creat și lucrat inițial pe grupuri fiind de faptul că adaptarea se face din mers, iar actul
WhatsApp, Messenger, pe educativ este de o importanță vitală pentru elevi. Trecerea
platforma Zoom, ori pe
Skype. Dar dintre toate
timpului este ireversibilă, iar procesul instructiv-educativ
acestea cea mai practică mi trebuia continuat.
s-a părut varianta Google Soluțiile au venit din mediul online, singurul care, păstrând
Classrom. distanța socială, permitea păstrarea în continuare a legăturii
între cadrele didactice și elevi.
În ceea ce mă privește am încercat soluții diverse. Am creat
și lucrat inițial pe grupuri WhatsApp, Messenger, pe
platforma Zoom, ori pe Skype. Dar dintre toate acestea cea
mai practică mi s-a părut varianta Google Classrom.
Înscrierea pe această platformă s-a făcut la nivel de unitate
de învățământ, inițial am primit tutoriale, care să ne ghideze
pas cu pas. Fiecare cadru didactic a creat apoi cursuri pentru
disciplina pe care o preda. Această creare de curs, poate
părea, la o primă citire, foarte sofisticată. De fapt este foarte
simplă. Presupune alocarea unui spațiu propriu disciplinei
respective, pe platformă. În acel spațiu, în mod organizat, ca
într-un fișier fiecare cadru didactic va posta pe rând, toate
materialele, temele, prezentările, lucrările sale etc.
Mai de durată și cu mici dificultăți inerente, a fost logarea
(înscrierea) elevilor pe această platformă, dar cu puțină
insistență și sprijin, din partea profesorilor diriginți și voință
din partea elevilor, ea s-a realizat.
De ajutor mi-au fost și cursurile gratuite, derulate timp de o
săptămână, de către membrii echipei Digital Nation, care în
196 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
același timp mi-au oferit și un certificat de iar ceea ce mi se pare foarte practic este faptul
absolvire în cadrul programului ,,Profesor în că în orice moment, printr-o simplă derulare,
online!”, iar conform spuselor acestora doar fiecare elev poate vedea tot ceea ce s-a lucrat,
15% dintre profesorii din România sunt de-a lungul săptămânilor, la disciplina
pregătiți pentru predarea online, în cadrul respectivă. Este prin urmare o bibliotecă
acestui program. comună, permanent deschisă, aflată doar la un
De ce mi se pare Google Classroom un click distanță.
exemplu de bună practică, o să argumentez în Pentru desfășurarea efectivă a întâlnirilor dintre
cele ce urmează. profesori și elevi platforma oferă aplicația
Această platformă permite o bună organizare Google Meet. Prin intermediul acesteia și a
a materialelor, pe discipline de învățământ camerei video se poate realiza dialogul efectiv
(cursuri). Fiecare profesor, poate vedea în profesor-elev, audio-video, se poate partaja
timp real ceea ce postează colegii săi de ecranul, se poate chat-ui astfel încât predarea
catedră, poate vedea temele rezolvate și noilor cunoștințe să se facă în mod argumentat,
postate de către elevi, le poate corecta și oferi interacționându-se cu elevii chiar și de la
feedback elevilor. distanță.
Poate de asemenea crea materiale noi, le poate Cele menționate mai sus, sunt doar câteva dintre
programa, poate încărca manuale digitale, posibilitățile pe care aplicația Google Classrom
trimite linkuri de accesare a acestora către le poate oferi unui profesor, însă ea mai oferă în
elevi, poate posta fișiere proprii, poate crea el plus multe altele (Jamboard, realizarea de foi de
însuși teme diferite. Acestea pot fi de tip calcul, formulare, prezentări, g-mail, etc), iată
document, de tip chestionar, cu răspuns de ce o consider utilă, practică și versatilă,
simplu, dual, sau cu alegere multiplă, de tip indiferent de disciplina predată ori ciclul de
eseu..., oferă cu alte cuvinte o multitudine de învățământ la nivelul căruia se desfășoară actul
opțiuni, lăsând la latitudinea fiecăruia modul educativ.
de abordare.
Opțiunea permite de asemenea, chiar și Prof. Petri Maria
rezolvarea și predarea temelor cu întârziere,
Dar dintre toate acestea cea mai practică mi s-a părut
varianta Google Classrom.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 197


ARTICOLUL 82

WhatsApp – și predarea
online
De ce Whats-App? În contextul actual, dat de pandemia care
PREZENTARE
a afectat omenirea la nivel mondial, am considerat aceasta
ca fiind cea mai potrivită formă de interacțiune a mea cu
A fost foarte greu pentru elevii. Din experiența acumulată în 36 ani de învățământ și
elevii mici. Am observat că observațiile asupra nepoților care studiază în aceeași școală
nepotul meu de clasa I, era cu mine, acestă rețea îmi oferea un mod de comunicare prin
atât de emoționat la intrarea
pe platforma on line, nu
care nu stresam elevii, puteam distribui pe grupul clasei,
suporta zgomotele, faptul că construit special pentru ora de fizică, toate materialele,
nu putea avea o comunicare puteam răspunde la întrebări și primi feedback la temele
neîntreruptă, încât a preferat propuse. A fost foarte greu pentru elevii mici. Am observat
să facă temele fără a intra pe că nepotul meu de clasa I, era atât de emoționat la intrarea
cameră.
pe platforma on line, nu suporta zgomotele, faptul că nu
putea avea o comunicare neîntreruptă, încât a preferat să
facă temele fără a intra pe cameră. Pentru nepoată am
observat că era mai ușor (clasa a V -a) dar intrau doar la
matematică, limbi străine, limba și literatura română, restul
profesorilor folosind whatsapp. A fost un program obositor,
ar fi preferat predarea la școală, dar am trecut cu bine această
perioada.
În acest context am stabilit că voi face în așa fel încât să
ușurez munca copiilor. Am făcut schițe de lecție cât mai
simple, am indicat citirea lecției din manual, efectuarea unor
experimente simple. Am dat teme practice sau întrebări
problemă și rezolvarea problemelor de calcul și
experimentele dificile le voi face în toamnă, în funcție de
cum va fi gândită recuperarea materiei din această perioadă.
Am considerat esențial ca elevii să aibă schițele de lecție și
atunci, pe baza lor, recuperarea va fi mai simplă.
Am fost foarte încântată de feedback-ul primit. O parte din
imaginile și filmulețele primite (experimente efectuate de
elevi și chiar de părinți!) le-am postat pe pagina mea de
Facebook - Fizica și Viața Cotidiană
https://www.facebook.com/FizicasiViataCotidiana/photos/
pcb.1850951355052603/1850950448386027/?type=3&the
ater

198 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Am fost deosebit de încântată de descoperirea Raza de lumină = cel mai fin/subțire fascicul
făcută de nepotul meu în timp ce se juca în de lumină. Se reprezintă printr-o dreaptă
camera de jucării. M-a rugat să o postez pentru orientată:
că el a observat că eu filmez experimente și le Viteza luminii
postez. Obișnuiesc ca în ”Școala altfel” să -este cea mai mare viteză cunoscută și are
„cobor” la elevii din clasele primare și să le valoarea
prezint magia științei pe care o predau! de 300 000 Km/s.
https://www.facebook.com/FizicasiViataCoti - distanțele în spațiu se măsoară în ani-
diana/videos/1655610244597521/ lumină. Un an-lumină este distanța parcursă
În continuare, voi atașa schițele de lecție de lumină într-un an! d=v·t; d = 300 000
gândite de mine, atât cât să mă încadrez în km/s · 365 ·24·3600 s
cerințele temei propuse de dumneavoastră: Un an lumină=94 608·108 km

FIZICĂ, VI LEGEA LUI PASCAL


PROPAGAREA RECTILINIE A Bună ziua, dragii mei
LUMINII Să începem cu niște amintiri: amintiți-vă cum
Explicație: vă stropeați cu sticlele găurite cu apă când
-a se propaga = a se transmite era cald, pe voi, pe alți la plajă sau la joacă și
- rectiliniu = în linie dreaptă chiar la școală deși acolo nu este în regulă să
Definiție: Lumina se transmite/propagă în o faceți; cum luați sirop cu seringa; etc. Deci
linie dreaptă. dacă exercităm o presiune asupra sticlei sau
Argumente/dovezi: pistonului seringii, lichidul țâșnește prin
 formarea umbrelor și penumbrelor orificii. Pornind de la aceste observații
( desenați în caiete). Vă puteți juca, fizicianul Pascal a enunțat legea care îi poartă
făcând diverse numele:
umbre pe perete! (notați în caiete) LEGEA LUI PASCAL
 eclipsele de Lună și Soare (citiți de la Presiunea exterioară exercitată asupra unui
pag. 115) Efectuați experimentul de la lichid se transmite integral în toată masa
pag 114 lichidului și în toate direcțiile.
 formarea zilelor și nopților. SAU: Variația de presiune produsă într-un
Fascicul de lumină = porțiune de lumină punct al unui lichid aflat în echilibru se
limitată de linii drepte. Exemplu: lumina transmite integral în orice punct din volumul
farurilor de la mașină, lanternă.... lichidului.
Fasciculele de lumină pot fi: APLICAȚII PRACTICE:
 divergente (pleacă dintr-un punct);  presa hidraulică
 frâna hidraulică
 dispozitive de pulverizare
CITIȚI în imaginile de sus despre presa
hidraulică și butoiul lui Pascal.
 convergente (se adună într-un punct) DESENAȚI în caiete schema presei
hidraulice. Obs. Presa hidraulică amplifică
forța.
FORMULA PRESEI HIDRAULICE: F1/S1 =
F2/S2 sau F1/F2 = S1/S2
 paralele (razele sunt paralele) CITIȚI din manual de la pag. 110 –
112.( lecția și ”știați că..”)

prof. Maria Pop


Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița
( manual, pag.112)

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 199


ARTICOLUL 83

Cum am trecut de la predarea


„față în față” la predarea on-
line
PREZENTARE
Am primit vestea că, începând cu 11 martie anul curent, se
Articolul de mai jos se suspendă cursurile școlare cu speranța că în două-trei
încadrează la sectiunea I , săptămâni ne vom reîntâlni din nou în sălile de clasă, spațiul
”Educația digitală între clasic de desfășurare a orelor de curs. Pentru a nu pierde
necesitate, obstacole și timp și a rata predarea unor conținuturi importante, am fost
soluții” și reprezintă o trecere
în revistă a unor momente ce
nevoiți să ne organizăm învățământul la distanță.
ne-au marcat activitatea în Prima etapă a fost aceea de a identifica elevii ce nu au
ultimele luni de școală, modul dispozitivele necesare (în principal telefoane) cuplate la un
cum am reacționat la o stare semnal permanent de internet. Am reușit să iau legătura cu
ce ne-a impus peste noapte părinții și să-i conving că trebuie să asigure posibilitatea
interdicții dintre cele mai
drastice.
legăturii permanente pe WhatsApp a învățătorului cu elevii
săi, pentru a putea desfășura o minimă activitate de învățare.
Temele se transmiteau simplu, dar erau dificil de corectat și
de transmis feedback-ul către elevi.
Oricum, timp de vreo două săptămâni i-am ținut „aproape”
căutând și propunându-le spre vizionare filmulețe,
videoclipuri, prezentări atractive și căutând să comentăm
împreună și să extragem concluzii, pilde, învățături, să
descoperim personajele și calitățile acestora.
Între timp, „pauza de la școală” s-a dovedit a fi de durată și
am început să înțelegem că revenirea la clasă nu va mai fi
posibilă în acest an școlar. Școala a făcut demersurile
necesare și a semnat contractul cu o firmă ce asigura
serviciile unei platforme de învățare (ADSERVIO) și
posibilitatea unei aplicații de susținere a lecțiilor prin sistem
de videoconferință (ZOOM). Ceea ce în mod obișnuit ni s-
ar fi părut o împovărare „nepotrivită”, a devenit dintr-o dată
o oportunitate extraordinară de învățare.
După ce am parcurs tutoriale peste tutoriale, ca să învățăm
să utilizăm platforma, ne-am consultat cu privire la folosirea
diferitelor „butoane”, ne-am încurajat reciproc, am preluat
datele de contact și am făcut conturi de acces pe platformă
elevilor. Am început să experimentăm, „să butonăm”, să
blocăm platforma, apoi s-o deblocăm, să construim orarul
200 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
zilnic, să ne alegem ora de începere a „nu-l mai văd pe domnu”, „eu îl văd, dar nu-l
cursurilor on-line atunci când internetul nu aud” etc.
este așa de solicitat, să facem ”îmbunătățiri” Am devenit cu toții peste noapte „experți în on-
la abonament și lucrurile au început să line”, am dat „share” la o mulțime de materiale
meargă. necesare lecției, am vizualizat sute de lucrări
Am aflat împreună cu elevii noștri cum arată realizate de elevi și am constatat cu mândrie că
o sală de clasă virtuală, cum să vorbim pe rând „suntem în stare!”. Am rămas cu regretul că
ca să ne înțelegem, cum să „urcăm” temele finalul de an nu mai are nimic festiv, că nu ne
rezolvate pe platformă, cum să primim și să mai putem îmbrățișa și felicita ca altădată și că
interpretăm mesajele, calificativele, diplomele le vom înmâna la momentul când ne
observațiile. Astfel au aflat și părinții, vom putea întâlni din nou cu toții. Vom rămâne
permanent preocupați până acum de slujbele totuși optimiști și vom plănui o revedere plină
lor, ce multă muncă se depune la școală și au de emoții, probabil la toamnă.
stat aproape de copii, ajutându-i să învingă
obstacolele tehnice (mai ales) ce pândeau la Prof. înv. primar Popa Liviu
tot pasul: „pe mine m-a scos”, „eu am pierdut Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni,
semnalul”, „nu-mi funcționează microfonul”, jud. Argeș

Modul cel mai apropiat de predarea față în față este


clasa virtuală, unde profesorul are în față o tablă virtuală,
fie că este o prezentare sau un spațiu pe care poate să
scrie.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 201


ARTICOLUL 84

Școala altfel - Activități


propuse de către educatoare
părinților preșcolarilor
PREZENTARE
Grădinița on-line a fost o provocare pentru cadrele
Grădinița on-line a fost o didactice, părinți și preșcolari. Cu toate acestea, propunerile
provocare pentru cadrele făcute de către noi, educatoarele, au fost foarte bine primite
didactice, părinți și preșcolari. de către părinți și de către copilași, astfel încât ne-am
desfășurat și „Școala Altfel” programată în calendarul
activităților pe anul în curs. Noi am denumit această
săptămână: „O altfel de școala altfel”. Această săptămână a
fost apreciată de către părinți și copii, deoarece în fiecare zi
s-a abordat o altă tematică.
Vă prezentăm mai jos propunerile noastre adresate
preșcolarilor referitoare la această temă, atât pentru
activitățile de dimineață, cât și pentru activitățile de după-
amiază. Am primit feedback din partea părinților: fotografii,
mesaje video cu activitățile desfășurate. Am menținut
legătura cu preșcolarii și părinții acestora pe grupul de
WhatsApp, dar și individual prin mesaje private, convorbiri
telefonice și mesaje audio sau video.

LUNI:
- SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS - Salată de fructe
proaspete sau din compot
- Știați că? –vitamine de la fructe
- Joc: Jonglerii cu un măr sau o portocală

MARȚI:
- ÎNGRIJIM PLANTELE - Îngrijim plantele de
apartament, iar pentru cei de la curte semințe la
încolțit
- Punem frunze, flori la presat
- Joc: Facem jaloane printre ghivecele cu flori în casă,
dar și la curte

MIERCURI:
- DOR DE GRĂDINIȚA MEA - Construcție-mega
202 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
- Joc: Ghicește obiectele folosind simțul - Ora de lectură: povestea educatoarei-
tactil-(într-o cutie închisă se pun înregistrare
diferite jucării) - Joc: Pescuiește în lighean (Într-un
- Animă desenele(pe o pagină albă am lighean se pune apă, apoi dopuri de
desenat câteva imagini, pe care să le diferite culori de plastic, cu ajutorul a
anime cu ajutorul cuburilor colorate cu două bețe se scot dopurile afară)
scopul de a identifica formele)

JOI: Bibliografie:
- ÎNTRECERE CU PĂRINȚII ȘI Activități grădinițe-Facebook
Chateau, Jean, - Copilul şi jocul, Bucureşti, Editura Didactică şi
FRAȚII Pedagogică, 1970.
- Joc de atenție: Transportul oului în Claparède, Edouard,- Psihologia copilului şi pedagogia
experimentală, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
lingură, (minge de ping-pong) 1975.
- Joc: Inventăm propriile jocuri cu Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
Elkonin, D. B.,- Psihologia jocului, Bucureşti, Editura Didactică şi
familia Pedagogică, 1980.
www.edu.ro

VINERI: Prof. Înv. Preșc. Hondola Liliana-Dorina


Prof. Înv. Preșc. Potinteu Elena-Cristina
- BISCUIȚI CU UNT, FINETTI,
DULCEAȚĂ - Activitate
gospodărească

Joc de atenție, inventăm


propriile jocuri cu familia și
construcție-mega. Unele dintre
activitățile propuse.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 203


ARTICOLUL 85

Școala la distanță – Cum pot


face din ea o reușită?
Mulți elevi învață acum într-o „sală de clasă” diferită:
PREZENTARE
propria casă. Dacă te regăsești și tu în această situație, cum
poți profita la maximum de acest tip de învățământ? Iată
Stabilește-ți un program. câteva sugestii.
Dacă nu ți s-a dat un orar de
la școală, fă-ți tu unul și Cinci sugestii utile
respectă-l.
Fii disciplinat. Înțelege că
• Stabilește-ți un program. Încearcă să-ți păstrezi un
trebuie să faci și lucruri program, ca și cum ai merge la școală. Fixează-ți
pentru care nu ai neapărat intervale de timp pentru activitățile școlare, treburile
motivația necesară. casei sau alte lucruri importante. Adaptează-ți programul
Creează-ți un spațiu potrivit în funcție de necesități.
pentru învățat. Fă-ți locul
pentru învățat confortabil, dar
„Organizează-ți ziua ca și cum ai fi la școală. Trebuie să
nu comod. Îndepărtează tot termini lucrurile până la o anumită oră.” (Katie)
ce te-ar putea distrage. Gândește-te: De ce este o idee bună să-ți scrii programul pe
Învață să te concentrezi. hârtie și să-l pui undeva unde să îl vezi ușor?
Concentrează-te la un singur
lucru și nu încerca să faci mai
multe lucruri în același timp.
• Fii disciplinat. Dacă înțelegi că trebuie să faci și lucruri
Ia pauze. Exercițiile fizice sau pentru care nu ai neapărat motivația necesară,
un hobby te-ar putea înviora. demonstrezi că te maturizezi. Nu le amâna!
„Cea mai mare provocare este să fii disciplinat. E ușor să-
ți găsești scuze și să spui: «O să-mi fac temele mai târziu».
Nu le vei face mai târziu și vei rămâne în urmă.”
(Alexandra)
Gândește-te: Cum vei reuși să devii mai disciplinat dacă îți
vei face temele în același loc și la aceeași oră în fiecare zi?

• Creează-ți un spațiu potrivit pentru învățat. Păstrează la


îndemână toate materialele de care ai nevoie. Fă-ți spațiul
de învățat confortabil, dar nu prea comod. Ești acolo să
lucrezi, nu să moțăi. Dacă nu ai un loc special pentru
teme, bucătăria sau un dormitor ar putea deveni spațiul
tău pentru învățat.
„Pune deoparte mingea de baschet și jocurile video, pune-
ți telefonul pe modul silențios și chitara în tocul ei. Este
esențial să ai un loc de învățat fără distrageri.” (Elizabeth)

204 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Gândește-te: Ce schimbări poți face ca să ai „La școală ai ore de muzică și de desen. Nici
un loc propice studiului? nu mi-am dat seama cât îmi lipsesc aceste ore
până când nu le-am mai făcut. Este bine să ai,
• Învață să te concentrezi. Concentrează-te la pe lângă activitățile școlare, un hobby creativ.”
un singur lucru. Dacă încerci să faci mai (Taylor)
multe lucruri în același timp, riști să faci Gândește-te: Ce fel de pauze mă vor ajuta să
greșeli și îți va lua mai mult timp să-ți duci reiau activitățile școlare cu o minte limpede?
la bun sfârșit activitățile.
„Mi-era imposibil să fiu concentrată când Ce spun alți tineri
aveam telefonul lângă mine. Pierdeam o „Fă pauze scurte, dar dese. Poate fi o încercare
grămadă de timp făcând lucruri inutile.” să stai jos ore în șir, așa că, dacă te ridici des,
(Olivia) poți să fii mai atent și să-ți păstrezi o atitudine
Gândește-te: Ai putea să mărești treptat pozitivă.” (Iacob)
intervalul de timp dedicat unei anumite „Dacă nu-ți găsești o motivație, nu duci nimic la
activități? bun sfârșit. Stabilește-ți obiective zilnice. În
acest fel, vei termina ce ți-ai propus.” (Iuliana)
• Ia pauze. Ieși la o plimbare pe jos ori cu Rezumat: Școala la distanță – Cum pot face din
bicicleta sau fă sport. Și un hobby te poate ea o reușită?
înviora. „Dar termină-ți mai întâi treaba”,
se spune în cartea School Power. „Timpul Sursa: https://www.jw.org/ro/invataturi-
liber pare mai liber atunci când nu ai lucruri biblice/adolescenti/intreaba/scoala-la-distanta/
de terminat.”
Remus Mihai Rîjniță

Mulți elevi învață acum într-o „sală de clasă” diferită:


propria casă.

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 205


ARTICOLUL 86

Desfășurarea în sistem
online a activităților
profesionale
PREZENTARE
Perioada actuală de pandemie deschide posibilitatea
Dacă în cazul elevilor fără învățământului on-line. Cadrele didactice din cadrul unității
cerinţe speciale, creativitatea noastre, desfășoară activități organizate pe grupuri de lucru
poate atinge un nivel înalt pe clasă cu elevii, folosind aplicații online de interacțiune
atât în domeniul practic, cât şi multimedia și anume: aplicația Facebook și aplicația
în cel teoretic, în cazul
elevilor cu C.E.S., aceasta
Whatsapp, Platforma Microsoft 365 A1, iar în cadrul
are nevoie de un mediu activităților de predare-învățare-evaluare se folosește și
structurat şi director în care Platforma Zoom.us. Profesorii comunică online cu fiecare
să se manifeste. Acest cadru clasă, după un orar stabilit la nivelul unității de învățământ,
poate fi oferit de către şcolile care respectă planul cadru. Fiecare profesor încarcă
ce conțin clase de
profesională, prin activităţi
materiale didactice pentru elevi (fișe de documentare, lecții,
profesionale. Tâmplăria, fișe de lucru, exerciții demonstrative, teme, etc.), pe grupul
construcţiile, croitoria, fiecărei clase. Aceste grupuri de lucru sunt gestionate pe
bucătăria sau frizeria sunt clasă, de fiecare diriginte.
profiluri la care se îmbină Pornind de la ideea că societatea se bazează pe diversitate si
tehnicile şi partea de teorie
cu originalitatea şi
acceptarea celuilalt ca fiind diferit de mine, învăţământul
creativitatea. Munca lor are românesc îşi propune să integreze copiii cu nevoi speciale,
un dublu beneficiu: îşi în şcoală şi în societate. Educaţia în general şi educaţia
găseşte utilitatea şi le permite incluzivă, în special, este axată, în primul rând, pe rolul jucat
să-şi exprime originalitatea. de elev în societatea viitoare, de aceea rolul profesorului nu
este doar de a transmite informaţii şi de a forma deprinderi,
ci şi de a orienta elevul spre acel domeniu în care să-şi
croiască drum spre a evolua, întărindu-i încrederea în forţele
proprii. În cartea sa „Mintea disciplinată”, Howard Gardner
vorbeşte despre o educaţie care ar trebui să se construiască
pe două fundamente. Pe de o parte, este necesar ca
educatorii să recunoască dificultăţile cu care se confruntă
elevii în obţinerea unei înţelegeri adevărate a anumitor
obiecte de studiu şi concepte importante. Pe de altă parte,
este necesar ca educatorii să ia în considerare diferenţele
dintre minţi şi pe cât posibil să pună la punct o educaţie care
să se adreseze unei varietăţi infinite de elevi.
Obişnuim să catalogăm copiii cu rezultate slabe drept leneşi,
deficienţi mintal, fără a lua în calcul fapul că putem fi în faţa
206 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
unui copil senzorial care nu e prea bine adaptat cu CES, această dimensiune este afectată de
la viaţă. Educaţia incluzivă mizează pe factori externi sau interni cum ar fi imaginaţia
integrarea copiilor cu deficienţe, în societate. deficitară, teama de a nu greşi sau de a nu fi pe
Dacă, în general, elevii sunt evaluaţi în funcţie măsura aşteptărilor, descurajarea sau
de IQ, în ceea ce priveşte elevii cu deficienţe, autodescurajarea, întrucât munca de creaţie est
trebuie să luăm în considerare, în primul rând, edificilă şi necesită eforturi de lungă durată. De
inteligenţa lor emoţională. Pentru ei, aceea ei nu pot atinge o valoare ridicată a
provocarea majoră este cea de a-şi găsi un loc creativităţii.
în societate, de a fi acceptaţi ca membri activi Judecând după teoria inteligenţelor multiple,
şi cu drepturi egale. În mare parte, misiunea putem afirma că fiecare se manifestă în funcţie
noastră, ca profesori, este aceea de a-i ajuta să- de acea inteligenţă cu care vine programat
şi manifeste valoarea individuală, axându-ne genetic şi pe care şi-o dezvoltă de-a lungul vieţii.
pe o educaţie pentru înţelegere. Noi toţi Activităţile profesionale sunt o alternativă
trebuie să învăţăm să trăim împreună cu practică pentru cei care nu sunt atraşi de studiile
ceilalţi. teoretice, dar care le permite să-şi manifeste şi
În cazul elevilor cu deficienţe, evaluarea nu se să-şi dezvolte creativitatea. A învăţa un elev cu
mai poate face doar prin prisma cunoştinţelor dizabilităţi să-şi folosească acele calităţi native
asimilate. Fiecare dintre ei, se manifestă în care îl ajută să se facă util înseamnă a-i asigura
mod pregnant într-un domeniu care îl un loc în societate. O mare parte din educaţia
reprezintă, iar rolul nostru este cel de a găsi în desfăşurată în şcoala noastră urmează un model
fiecare, acele aptitudini care să-i asigure un de ucenicie. Elevii lucrează la practică sub
loc printre semenii săi. Aceşti copii oscilează îndrumarea maiştrilor, perfecţionându-şi
între două lumi; pe de o parte sunt gândurile, deprinderile şi asigurându-şi un loc în lumea
imaginaţia şi sentimentele lor, pe de altă parte muncii. Prin urmare, învăţarea va fi un demers
sunt materialele sau mijloacele prin care vor realizat printr-o colaborare între profesori,
lucra pentru a realiza un produs. Creativitatea pedagogi, psihologi şi maiştri, iar activităţile vor
lor nu este suficientă pentru a reuşi să redea fi abordate transdisciplinar, în beneficiul
ceea ce gândesc, cu atât mai mult în cazul elevului.
copiilor cu CES, dar oferindu-le un cadru Inteligenţa spaţială presupune capacitatea de a
structurat, aflat la intersecţia pragmatismului gândi în imagini, de a-şi reprezenta în imagini
cu arta, li se oferă şansa de a-şi valorifica în informaţiile. Aceste persoane preferă să
limbaj propriu originalitatea şi talentul într-un deseneze, să construiască, să modeleze. În
anumit domeniu. Dacă un elev este creativ, această categorie se integrează elevii care aleg
plin de idei sau inspiraţie, dar nu este stăpân tâmplăria, frizeria şi construcţiile. Un elev
pe un anumit domeniu de expresie, nu va reuşi pentru care este dificil să reţină anumite
să se exprime. Şi aici intervin unitățile școlare elemente teoretice poate reda prin intermediul
ce conțin clase de profesională, care oferă lemnului ceea ce nu poate exprima cu ajutorul
elevilor, prin activităţile profesionale, şansa cuvintelor. În general, ei sunt îndemânatici şi
de a se reda pe sine şi de a învăţa să folosească întreprinzători, dând dovadă de simţ practic.
acele tehnici şi mijloace prin care să finalizeze Acelaşi elev ce se simte stingher în faţa unui
un produs. Ar fi minunat dacă fiecare individ caiet sau a unei cărţi poate fi relaxat şi eficient
în creştere ar avea posibilitatea de a crea într- în fața monitorului, urmărind desfășurarea
o anumită formă de artă. Educaţia din activității, apoi punând în practică noțiunile
copilărie ar trebui să ofere astfel de posibilităţi expuse de profesor.
de gândire şi practică într-un domeniu creativ. Partea teoretică despre alimentaţia publică îşi
Una dintre dimensiunile creativităţii, descrisă găseşte utilitatea în prezentarea lecțiilor în
de W. Duff, ar fi abilitatea mentală de sistem online, de către profesor, unde elevii
compunere şi descompunere, combinare şi trebuie să fie familiarizaţi cu proprietăţile
descombinare a ideilor, obţinându-se obiecte substanţelor, cu modul lor de păstrare şi
ce nu au existat până atunci. În cazul copiilor utilizare. Partea practică, elevii pun în aplicare

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 207


Activitatea practică în sistem
online. Produse ce au fost
realizate de elevii de la Turism
și alimentație.

elementele de teorie învăţate, dar pot Se încearcă o conştientizare a acestor copii, care
introduce şi accente personale, desfășurând provin de cele mai multe ori din plasament,
activitatea în paralel cu maistrul instructor, familii dezorganizate sau centre, privind
prin intermediul platformei Microsoft Office valoarea şi importanţa activităţii profesionale
365 Team. desfăşurate. De fapt, învăţarea unei meserii este
Un nou profil înfiinţat este clasa de tipografi, o şansă de a se integra în societate, de a fi
unde elevii învaţă să facă afişe, felicitări, valorizaţi şi de a putea deveni membri
diplome, pliante, mape. Elevii talentaţi la responsabili ai unei comunităţi. Diversitatea lor
desen se simt în largul lor pentru că îşi pot creativă trebuie orientată către o finalitate
folosi viziunea proprie în realizarea graficii pe practică, pentru a fi fructificată, folosind și acest
calculator. tip de școlarizare online.
Şcoala încearcă să le deschidă posibilităţi pe
care ei nu le văd sau nu le conştientizează sau
pe care nu au curajul să le abordeze, prin Prof. Sandu Valeria-Angelica
implicarea lor în cât mai multe proiecte, Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu”
concursuri sau alte activităţi ce le pun în Timișoara
valoare creativitatea şi îi plasează în ipostaza
de a colabora cu elevi din învăţământul de
masă.

208 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 87

Abordări metodologice
moderne în caracterizarea
personajului literar în
PREZENTARE romanul „Enigma Otiliei”
Pentru caracterizarea
intelectualului în formare, Descrierea Metodei Scheletului de pește
Felix Sima, din romanul Această metodă se mai numește și Diagrama Ishikawa,
„Enigma Otiliei”’ de George diagrama os de pește (fish-bone) sau diagrama cauză-efect.
Călinescu, a fost folosită o Această metodă ajută la identificarea cauzelor principale și
metodă interactivă
interesantă care i-a ajutat pe
a celor secundare care generează un anumit efect.
elevi să înțeleagă alegerea Denumirea de diagramă os de pește se datorează faptului că
făcută de personaj: metoda reprezentarea grafică este foarte asemănătoare cu a
Scheletul de pește (fish- scheletului de pește. Scopul folosirii acestei metode este
bone), urmată de metoda ilustrarea grafică a legăturii dintre un rezultat și factorii care
ciorchinelui. Metodele s-au
dovedit extrem de eficiente în
au dus la apariția acesteia și obținerea unei imagini de
învățarea online. ansamblu a cauzelor ce au generat un anumit efect. Această
metodă presupune câteva etape:
l) definirea problemei care se dorește a fi analizată;
2) construirea scheletului: capul peștelui este efectul,
iar oasele ce compun scheletul sunt cauzele majore
din care derivă cauzele secundare;
3) analiza rezultatelor;
4) plan de acțiune.
Etapele desfășurării activității:
• se explică elevilor modelele folosite în timpul
activității și se anunță obiectivele;
• elevii sunt împărțiți în grupe de lucru, primind fișe
cu citate din operă care-l au în vedere pe Felix Sima.
Fișe de lucru:
Grupa I:
„Aștepta cu nerăbdare să se deschidă Universitatea, pentru
a se pune cu aprindere pe muncă, voind să-și facă o carieră
solidă, cât mai curând. Numără lunile până Ia majorat, tăind
pe un calendar săptămânile trecute și făcând de pe acum
planuri asupra viitorului”
„- Trebuie să muncești foarte mult!”
• „Da, vreau cu orice chip să fiu bine Ia examene!”

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 209


• „Și ai să fii mulți ani ocupat astfel?” lucruri de îmbrăcăminte și, după câteva codiri,
• „Câțiva ani și din ce în ce mai mult. Cu merse într-o zi la moș Costache și-i ceru."
toate astea adevărata muncă „- Fiindcă... fiindcă eu te iubesc... fiindcă eu te
productivă, științifică, nu va începe iubesc cum trebuie să iubească orice om normal.
decât după ce voi termina studiile. Am Și nu voi consimți niciodată să nu mă port leal
de gând să mă specializez, să devin un cu viitoarea mea soție.”
nume.” Grupa IV:
Grupa II: „- Mi-e indiferent. Nu voi iubi niciodată o fată
„Lui Felix, apariția Otiliei îi dădu un seacă. Te iubesc pe tine care ești frivolă numai
sentiment inedit, de mult presimțit. Nu în aparență, fiind în fond inteligentă și
avusese până acum nici o intimitate cu vreo profundă.”
femeie. Simt nevoia, îi mărturisi într-o astfel „- Felix, gândește-te bine și apoi răspunde-mi.
de cavalcadă Felix, după atâta singurătate, să Dacă o fată ți-ar spune: am gust să cutreier
iubesc pe cineva, să am o tovarășă... lumea cu tine, să fac cele mai fantastice meserii,
nedespărțită.” să ajungem dansatori în Mexic, ți-ai lăsa,
„Va să zică' cugetă tare Felix, ca să fiu iubit, iubind-o, rosturile tale, ai renunța Ia cariera ta,
va trebui neapărat să devin bogat?” om tăcea Ia studiile tale? Tânărul o privi mirat:
— delira Felix — dar ne vom socoti logodiți - E cineva — zise el — care să-mi ceară,
și când vom fi liberi, ne vom căsători. Voi cu tot dinadinsul, așa ceva?”
deveni mare, bogat, pentru tine, și tu vei urma Cele patru grupe constituite vor avea datoria de
conservatorul.” a identifica câte o cauză majoră care motivează
Grupa III: comportamentul personajului, precizând cel
„Cu timpul, Felix se obișnui în casa lui moș puțin trei cauze minore care se desprind din
Costache, în care începu să se simtă bine. cauza majoră pe care au identificat-o.
Deplina libertate de care se bucura în această După utilizarea acestei metode s-a folosit
casă, care contrasta cu rigoarea vieții lui de Metoda Cvintetului, astfel:
până acum, pria caracterului său singuratic. 1) Felix Sima (subiectul)
Totuși un simț de disciplină înnăscută ferea pe 2) Ambițios, îndrăgostit (două adjective
Felix de excese. Libertatea îi risipise care descriu subiectul)
timiditatea și-i dăduse sentimentul valorii lui 3) Studiază, iubește, gândește (trei verbe
personale. Lipsa Iui de legături familiale mai care descriu subiectul)
afectuoase, [...] firea lui ambițioasă. [...] Îi 4) Crede în propriul viitor
trebuiau bani să-și cumpere cărți și unele 5) Intelectual

Prof. Ștef Alina-Angelica


210 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
ARTICOLUL 88

Activitate online „cheile”,


după tudor arghezi
Disciplina: Comunicare în limba română
PREZENTARE
Clasa a II-a
Durata: 40 minute
În activitate sunt integrate și În activitate sunt integrate și disciplinele: Matematică și
disciplinele: Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și abilități practice,
explorarea mediului, Arte Dezvoltare personală
vizuale și abilități practice,
Dezvoltare personală
Activitatea se desfășoară online prin intermediul aplicației
ZOOM
Participanți: elevii, părinții, cadrul didactic
Materiale și mijloace utilizate: laptop, imprimantă, hârtie
colorată, coli A4, telefoane mobile, căști, chei (din diferite
materiale), instrumente de scris
Link-uri folosite:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIa/Comu
nicare%20in%20limba%20romana/EDP
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIa/Comu
nicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=108
https://wordwall.net/resource/1973957/cheile-
dup%C4%83-tudor-arghezi

ETAPELE ACTIVITĂȚII ONLINE


Asigurarea accesului la întâlnire tuturor participanților –
Fiecare elev va primi, în prealabil, link-ul de logare, dar și
celelalte link-uri necesare desfășurării activității prin grupul
clasei de Whatsapp.
Moment organizatoric – Verificarea funcționării camerei, a
microfonului, pregătirea căștilor, a materialelor de lucru
solicitate și închiderea microfoanelor.
Salutul participanților – Bună dimineața, steluțe
strălucitoare! Elevii care doresc să transmită ceva intervin
pe rând.
Introducerea în activitate – Le propun elevilor să anchetăm
un caz misterios distribuindu-le

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 211


diferite indicii pe parcursul activității. Fiecare textului lipite pe coli de diferite culori și solicit
indiciu dezvăluit fiind recompensat cu o literă, elevii să ordoneze ideile în ordinea desfășurării
astfel încât la sfârșitul lecției steluțele- întâmplărilor și să le transmită folosind codul
detectivi să descopere un mesaj. culorilor, pentru a face o conexiune cu disciplina
Captarea atenției – Distribui elevilor primul Arte vizuale și abilități practice, fiind
indiciu, care reprezintă o fotografie ce conține recompensați cu litera „Ă". Pentru a ne relaxa
cheile pe care le folosesc la școală. Elevii puțin elevii pregătesc o coală de hârtie A4 și, din
recunosc cheile și primesc prima recompensă figurile geometrice studiate la ora de
– litera „F". Trecem la următorul indiciu, care Matematică și explorarea mediului desenează
constă într-o ghicitoare: „Se-nvârtește-n jur dulapul pe care Mițu și Baruțu l-au răsturnat, cu
mătușa/ Și păzește bine ușa!" – (cheia). Elevii cerința de a-l colora folosind codul culorilor de
transmit răspunsul ghicitorii și primesc la sarcina anterioară, fiind recompensați astfel
recompensă litera „E". cu litera „R".
Anunțarea titlului lecției – Întrucât v-ați Asigurarea feed-back-ului – Elevii au la
descurcat foarte bine, dragi steluțe și ați dispoziție 2 minute în care să găsească în casă o
deslușit cele două indicii vă anunț că astăzi cheie și să ne-o prezinte, primind recompensă
vom studia textul „Cheile", după Tudor litera „I".
Arghezi. Încheierea activității – În urma anchetei steluțele
Desfășurarea activității – Le propun elevilor – detectivi scot la iveală complotul pus la cale
să deschidă manualul la pagina 108 sau să de Mițu și Baruțu descoperind cuvântul
acceseze link-ul: „FELICITĂRI!" Lansez provocarea de a fi
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a% părinți pentru 3 minute și de a prezenta măsurile
20IIa/Comunicare%20in%20limba%20roma pe care le-ar lua în calitate de părinți pentru Mițu
na/EDP/#p=108, descoperind astfel indiciul și Baruțu. Tema pentru următoarea oră de
cu numărul 3 și recompensa - litera „L". Îi Comunicare în limba română constă în
solicit să citească în gând textul, după care le accesarea link-
citesc model textul. După citirea model a ului:https://wordwall.net/resource/1973957/che
textului fiecare elev citește câte un fragment ile-dup%C4%83-tudor-arghezi, unde au de
din text, descoperind astfel că textul studiat răspuns la un set de întrebări pe baza textului
are patru fragmente și primind recompensa cu studiat contracronometru.
numărul 4 – litera „I". Descoperim cuvintele
noi și le explicăm cu ajutorul vocabularului
din manual, solicitând apoi elevii să noteze „Trebuie să crezi în tine. Aceasta este cheia
data și titlul în caiete, după care notăm succesului."
cuvintele noi și formulăm enunțuri cu acestea Charlie Chaplin
obținând recompensa cu numărul 5 – litera
„C". Următoarea sarcină este ca fiecare elev
să-și aleagă o cheie din hârtie, numerotată de Prof. Înv. Primar Tomescu Ioana
la 1 la 6 și să transmită numărul ales. Fiecărui Școala Gimnazială Topleț
număr notat pe cheie îi corespunde o
întrebare. Transmit întrebarea
corespunzătoare și elevii răspund, cu
permisiunea de a se ajuta acolo unde este
cazul, primind astfel recompensă litera „I". Le
transmit elevilor câteva cuvinte din text cu
cerința de a preciza numărul de silabe al
fiecărui cuvânt și recompensându-i cu litera
„T".
Asigurarea retenției și a transferului – Le arăt
o fotografie ce conține ideile principale ale

212 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 89

Grădinița în familie
Site-ul educațional „Grădinița în familie” a luat naștere ca
urmare a suspendării cursurilor grădinițelor din cauza noului
Coronavirus și din înțelegerea nevoii de activități educative
PREZENTARE a preșcolarilor, chiar dacă stau acasă. Am considerat că
timpul părinților este prețios și valoros pentru copii și am
Site-ul educațional „Grădinița dorit să venim în ajutorul acestora și să le punem la
în familie” a luat naștere ca dispoziție diferite activități și jocuri educative destinate
urmare a suspendării
cursurilor grădinițelor din
preșcolarilor. Astfel că i-am invitat pe părinți ca, printr-un
cauza noului Coronavirus și simplu click, să fie EDUCATORII grădiniței în familie în
din înțelegerea nevoii de această perioadă dificilă.
activități educative a Suntem două prietene și colege călăuzite în activitatea
preșcolarilor, chiar dacă stau noastră de frumosul proverb indian „Învățându-l pe altul îl
acasă.
faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac!”, suntem
pasionate de copii, educație, descoperire de nou și frumos,
suntem nu doar cadre didactice, ci și mame, iar această
situație neașteptată și neplăcută tuturor, pandemia creată de
Covid 19, ne-a determinat să luăm atitudine și să venim în
întâmpinarea părinților preșcolarilor care s-au trezit peste
noapte... educatori. Chiar înainte de ordinul de ministru care
recomanda tuturor cadrelor didactice să continue activitatea
didactică în mediul online, noi ne-am pus în locul părinților
cu copii de vârstă preșcolară care, nu doar că nu mai aveau
posibilitatea să socializeze cu alți copii, dar mai erau și
închiși în case pentru a respecta distanțarea socială și a
preveni îmbolnăvirea. Am plecat de la ideea că această
situație neplăcută creează panică, teamă în rândul adulților,
emoții pe care cei mai mulți părinți nu realizează sau nu
reușesc să le ascundă și le transmit copiilor lor, ceea ce îi va
afecta pe viitor. Acești copii sunt la vârsta descoperirilor, a
experimentărilor, atenția lor este de scurtă durată, astfel că
se plictisesc repede la o activitate, au nevoie de mișcare,
fiind foarte energici, iar mulți părinți nu au timpul necesar
pentru a căuta și informa ce tipuri de activități sunt potrivite
și indicate vârsei copiilor lor, căzând în capcana
gadgeturilor pentru a avea o clipă de răgaz.
Având în vedere toate aceste probleme, s-a născut ideea de
a veni în întâmpinarea părinților și a-i ajuta cu sugestii de

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 213


activități educative și recreative pentru a muta prevăzut de curriculum, am ținut cont de crearea
cu succes „grădinița... în familie”. Încă de la unei stări de bine și confort emoțional pentru
lansarea site-ului am primit un feed-back copii și părinți, de curba de efort a unei
pozitiv din partea părinților, încurajări, săptămâni astfel încât copilul să simtă scurgerea
aprecieri, ceea ce ne-a determinat să căutăm și timpului și să se poată raporta la calendarul
să creăm cât mai multe materiale educative zilnic, asemănător celui derulat în spațiul școlar.
pentru ca ei să aibă o ofertă generoasă din care Am căutat în permanență să oferim sugestii și
să aleagă ceea ce se potrivește intereselor activități plăcute, antrenante care să transforme
copiilor și nivelului lor de vârstă. Materialele activitatea din familie într-o activitate comună
și sugestiile noastre nu au fost utile doar plăcută, antrenantă, distractivă, educativă, iar
părinților, ci și cadrelor didactice care s-au timpul pe care unii părinți l-au petrecut în
văzut nevoite să mute activitatea didactică din această perioadă cu copiii să fie un liant pentru
clase în mediul online. Descoperind că multe dezvoltarea armonioasă a relației copil-familie.
din materialele propuse de noi pe site-ul web Și pentru noi a fost o noutate predarea în mediul
educațional „Grădinița în familie” sunt online, însă am considerat-o ca pe o oportunitate
preluate și distribuite de cadre didactice din de a ne depăși barierele, de a ne dezvolta
toată țara, am considerat că scopul nostru și-a profesional și personal, de a ne informa și a face
atins ținta și că activitatea depusă este schimb de experiență cu alte cadre didactice și
benefică și de ajutor nu doar în familie, ci și în de a ne îmbunătăți competențele. Nu a fost ușor,
cadrul școlii online. însă nici imposibil. Am început cu primul pas.
Pentru ca părinților să le fie ușor să Nu am văzut întregul drum și nu știam unde vom
implementeze activitățile cu proprii copii, am ajunge, însă pur și simplu... am început, căci am
venit mereu cu explicații și sugestii metodice considerat că orice reușită începe cu decizia de
pliate pe nevoiele preșcolarilor, astfel încât să a încerca.
poată fi continuată cu succes și cu calitate
activitatea didactică din grădiniță și în mediul Prof. înv. preșcolar Vulpeș Daniela
familial. Activitățile sugerate au fost atent Prof. înv. Preșcolar Modrigan Emilia
proiectate după modelul educației timpurii Grădinița P.P. „Floarea-Soarelui” Reșița

I-am invitat pe părinți ca, printr-


un simplu click, să fie
214 EDUCATORII grădiniței în nr. 1 2020
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ
familie în această perioadă
dificilă.
ARTICOLUL 90

Activitate online sincron „În


excursie”
Întâlnirile online și temele au fost mai degrabă „unele
PREZENTARE
creative”, în care am valorificat cunoștințele deja dobândite
și ne-am dorit să le menținem o stare de bine, motivația și
Din 11 martie 2020, datorită curiozitatea. Rolul nostru, al profesorilor, în această
implementării stării de perioadă a fost de a-i ghida și de a facilita dobândirea de
urgență, prin care atât cunoștințe cu adevărat utile pentru elevi.
cadrele didactice, cât și
școlarii au fost nevoiți să
În acest sens am realizat activitatea online intitulată „În
rămână la domiciliu, excursie”, prilej cu care ne-am propus consolidarea
activitățile au fost gândite a fi cunoștințelor dobândite la Comunicare în limba română,
susținute online, utilizând Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare și
platforma MEET pentru Arte vizuale și abilități practice.
conferințe video, atunci când
lecțiile aveau un grad de
Durata activității a fost de 90 minute și a fost realizată cu
dificultate ridicat, în ajutorul aplicației Google Meet.
combinație cu grupul clasei Am asigurat accesul la întâlnire a tuturor elevilor clasei I și
Facebook. Plecând de la am stabilit, împreună cu aceștia, modul de participare prin
aceste ipoteze și de la ideea stabilirea unor reguli care să asigure condiții optime de
implicațiilor negative pe care
timpul petrecut utilizând
desfășurare a lecției.
tehnologia It de tipul telefonie La început elevii s-au salutat, iar unii dintre ei au intervenit
mobilă îl are asupra sănătății spunând o noutate. Pentru a descoperi ceea ce urmau să facă
școlarilor, modalitatea de la această activitate, le-am propus spre rezolvare un rebus,
lucru a fost hotărâtă de care era partajat pe ecranele elevilor și a fost completat ad-
comun acord cu părinții
acestora, după orarul clasei
hoc împreună cu aceștia, ei descoperind cuvintele din
din ziua respectivă. Subliniez definițiile date.
faptul că, pe parcusrul Pe parcursul acestei „excursii” copiii au fost însoțiți de două
acestei perioade, am personaje, Anghel și Gherghelina, aceste roluri fiind ale
desfășurat online toate celor două doamne învățătoare. Elevii au discutat modul în
aceste activități din procesul
instructiv-educativ. Resursele
care se pregătesc pentru o excursie și au numit obiectele
digitale folosite, cu sau fără necesare pe care le-ar lua cu ei într-o asemenea călătorie.
modificări, provin de pe Cele două personaje le atrag atenția participanților la
didactic.ro, wordwall.net., excursie, că pentru a putea vizita vor fi supuși unor
quizziz.com, youtube etc. provocări (sarcini de lucru).
Prima provocare primită (pentru a putea urca în autobuzul
care ducea la aeroport) a fost de a rezolva câteva exerciții în
care au folosit cunoștințe despre grupurile de litere învățate
(ghe, ghi). O dată urcați în autobuz, șoferul le-a adresat o

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 215


întrebare (Ce sursă de energie folosește Parisul l-am vizitat,
autobuzul?) pentru a putea porni. Călătoria cu Grupurile ghe, Ghe am învățat,
autobuzul a fost însoțită de interpretarea Sursele de energie am repetat,
cântecului „Autobuzul”, potrivit mijlocului de Mâncare tradițională am consumat.
transport cu care se deplasau. Noi la DISNEYLAND ne-am distrat,
A doua provocare primită a fost aceea de a citi Am cântat şi am dansat,
un text în diferite moduri: în lanș, pe sărite, Chiar şi un filmuleț am vizionat,
dialog etc. Elevii au răspuns la întrebările Suveniruri am cumpărat
aferente textului și au rezolvat alte exerciții Şi iubire părinților am declarat.
pentru a putea continua „călătoria” cu avionul. Prin obținerea feedback-ului, cât și prin
Din nou copiii au precizat sursa de energie observarea directă a implicării și participării
folosită de acest mijloc de transport, elevilor la astfel de activități, noi doamnele
actualizând cunoștințe dobîndite la învățătoare am fost plăcut surprinse și
Matematică și explorarea mediului. mulțumite de atingerea obiectivelor propuse,
În aceeași manieră, prezentată mai sus, au copiii manifestându-și dorința de a mai participa
continuat rezolvarea provocărilor pe parcursul la astfel de activități.
activității, astfel ei „călătorind” cu diferite
mijloace de transport (balon, trenuleț, etc.)
până la destinația finală, Paris, oraș în care au Bibliografie:
descoperit principalele atracții turistice,  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.yout
ube.com%2Fwatch%3Fv%3D_ghS2180EBY%26fbclid%3DI
prezentate de doamnele învățătoare în imagini wAR2cNt5X79LZC8TAWeSdNKOukUw7XE9tJbuJ6B8kyCk
și filmulețe atractive. „Călătoria” a atins FDvCPCzQXa-Zpbn0&h=AT3w1IrKG2KHiPK-
 https://www.youtube.com/watch?v=kMTVWAWC7Qc&fbclid=
punctul culminant, copiii ajungând la IwAR1b0nNBRW6ocPYrUC1xjoqtsvJFIfQvaYAj0X5jwWVne
Disneyland, un loc foarte apreciat de aceștia. p0btSTO3nGsSd4
 https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.c
Pe parcursul activității au cântat, au dansat, au om/photo/2015/11/03/09/18/eiffel-tower-
aflat despre câteva feluri de mâncare 1020304_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/ro/illus
trations/turnul-eiffel-paris-eifel-fran%25C5%25A3a-
tradițională, au desenat personaje Disney, 1020304/&tbnid=9-
chiar i-au implicat și pe părinți, cărora au avut W1yzykh974VM&vet=1&docid=R3Gppdo3n06qrM&w=445&
h=720&itg=1&q=turnul+eiffel+clipart&source=sh/x/im
de făcut o declarație de iubire, în momentul
„vizitării” Turnului Effel, acesta aflându-se în Prof. înv. primar Mihaela Narcisa Zgârdea
„Orașul iubirii”, denumire asociată Parisului. Prof. înv. primar Ana Adela Roșu
Activitatea s-a încheiat cu o poezioară: Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița
În excursie am plecat,

216 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


ARTICOLUL 91

Exemple de bune practici


prin valorizarea metodelor de
predare online
PREZENTARE
Instrumente digitale utile în procesul educațional la
Provocarea mea personală, distanță - Învățarea la distanță
ca și cadru didactic, a fost în În funcţie de scopul activităţilor de instruire fie ele la
a găsi, selecta, adapta și distanță sau tradiționale, în procesul didactic sunt utilizate
integra în contexte de diferite instrumente digitale Web și anume instrumente
învățare, resursele digitale
disponibile. Astfel, am inițiat
digitale care pot juca roluri complexe în sprijinirea
nenumărate căutări online, procesului de predare–învăţare–evaluare. Din perspectiva
am urmărit tutoriale, webinare situaţiilor de învăţare, instrumentele digitale se împart în
pentru cadre didactice, am patru categorii:
împărtășit experiențe, • de informare;
sugestii, sfaturi în grupuri de
lucru online. Sintetizând toate
• de situare;
notițele și documentele • de construire a cunoaşterii;
salvate, a reieșit o listă a • de comunicare.
principalelor instrumente Toate tipurile de învățare la distanță (învățarea asincronă,
digitale aflate la îndemâna sincronă, mixtă) trebuie să fie organizate după reguli bine
profesorilor. Multe dintre ele
le-am utilizat în predarea-
stabilite, să se respecte securitatea online și să includă
învățarea online cu elevii mei strategii didactice clare.
de clasa a III-a, la început, • Învățare asincronă – viber, studii.md, classroom,
timp de două săptămâni, CLASSDOJO – classdojo.com, grup pe pagina de
desfășurată pe grup de facebook, gmail, telefon.
whatsapp, dar apoi
organizată mult mai eficient,
• Învățarea sincronă, online (e de reținut numărul de
și cu rezultate bune, în participanți (de exemplu aplicația Zoom permite 100 de
Google Classroom „Copacul participanți, Skype – 50 de participanți, Google meet
înțelept”, căci așa au denumit până la 30 participanți, Adobe connect – 100 de
ei comunitatea noastră de particianți, Viber – nelimitat). Pentru a fi eficientă,
învățare.
aplicația aleasă trebuie să fie gratuită, să nu existe o
limită de timp în utilizarea ei (sau să presupună o
conexiune directă suficientă din punct de vedere
temporal), să fie simplistă, accesibilă elevilor și
desigur, interactivă.
• Învățarea mixtă, care ne permite să combinăm
activitățile alese în predarea sincronă cu cea asincronă,
utilizând un set de instrumente digitale Web
Instrumente utile la fiecare etapă a lecției:
ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 217
Pentru înregistrările de ecran: Debategraph-
https://zoom.us/ https://debategraph.org/Stream.aspx?nid=619
https://www.loom.com/ 32&vt=ngraph&dc=focus
https://screencast-o-matic.com/ Hărți:
https://apowerrec.ru.uptodown.com/windows Google Maps- https://www.google.com/maps/
https://www.kizoa.com/ Scribblemaps - https://www.scribblemaps.com/
https://www.youtube.com/ https://crowdmap.com/maps/
https://www.teachertube.com/ Nori de cuvinte:
https://vimeo.com/ WORD ART -https://wordart.com/
Crearea documentelor online: Wordclouds -https://www.wordclouds.com/
https://docs.google.com/document/u/0/ Wordle- http://www.wordle.net/
https://etherpad.org/ Partajare audio:
http://meetingwords.com/ Soundcloud https://soundcloud.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_P Freesound- https://freesound.org/
age Creare și editare fișierelor audio. Podcast-
http://www.readwritethink.org/classroom- uri:
resources/student-interactives/cube-creator- AudioBoom https://audioboom.com/
30850.html Vocaroo https://vocaroo.com/
Instrumente bazate pe imagine: soundation https://soundation.com/
Instrumente de partajare a imaginilor: FAEMedia https://free-audio-editor.com/
https://flickr.com/ Voicethread https://voicethread.com/
https://www.instagram.com/ Audacity https://voicethread.com/
https://www.pics4learning.com/ 123APPS https://online-voice-recorder.com/
Crearea și editarea imaginilor: Prezentări:
Photo Lab - https://pho.to/ Emaze https://www.emaze.com/
ROXIO Photoshow – Prezi https://prezi.com/
http://www.photoshow.com/home/start Photopeach http://photopeach.com/
Sumopaint - https://www.sumopaint.com/ Google Slides
Instrumente de desenare: https://www.google.com/slides/about/
ArtPad - vcasmo https://vcasmo.com/
https://www.popfun.co.uk/special/artpad Slideshare https://www.slideshare.net/
Photo Lab- http://flockdraw.com/ Sway https://sway.com/
Whiteboarding online: SlideDog http://slidedog.com/
Twidlla- https://www.twiddla.com/ Paste https://paste.bywetransfer.com/
CoSketch- http://cosketch.com/ Mentimeter https://www.mentimeter.com/
Ck12 https://www.ck12.org/student/ Canva https://www.canva.com/
https://awwapp.com/ genially https://www.genial.ly/
Diagrame: Platforme educaționale autorizate pentru
Gliffy-https://www.gliffy.com/ desfășurarea lecțiilor, teste, chestionare,
Lucidchart – învățare, evaluări:
https://www.lucidchart.com/pages/es Tes blendspace https://www.tes.com/lessons/
diagrams.net – Google Classroom
https://www.diagrams.net/index.html https://classroom.google.com/
Hărți conceptuale (mindmapping): WizIQ
Bubl.us- https://bubbl.us/ https://www.wiziq.com/virtual-classroom/
Mindomo - https://www.mindomo.com/es/ SoftChalk https://softchalk.com/
Coggle- https://coggle.it/ EasyGenerator
Popplet- http://popplet.com/ https://www.easygenerator.com/
Mindmeister- Nearpod https://nearpod.com/
https://www.mindmeister.com/es Udutu https://www.udutu.com/

218 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


Zaption Blog https://blog.zaption.com Comic Master http://www.comicmaster.org.uk/
Edpuzzle https://edpuzzle.com/ Bitmoji https://www.bitmoji.com/
Educreations https://www.educreations.com/ wittycomics http://wittycomics.com/
Ezvid https://www.ezvid.com/ toonstatic https://toontastic.withgoogle.com/
LeaningApps.org https://learningapps.org/ storyboardthat
moodle https://moodle.org/?lang=tr https://www.storyboardthat.com/
https://new.edmodo.com/ Sakai SCRATCH https://scratch.mit.edu/
Google forms Blog-uri:
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/ WordPress https://wordpress.com/com-vs-org/
Edmodo https://www.sakailms.org/ Edublogs https://edublogs.org/
Canvas Kidblog https://kidblog.org/
ttps://canvas.instructure.com/search/all_cour Tumblr https://www.tumblr.com/
ses Blogger https://www.blogger.com/
Adobe Connect Penzu https://penzu.com/ Smore
htps://www.adobe.com/products/adobeconne https://www.smore.com/
ct.html Instrumente digitale Web de evaluare:
zoom https://zoom.us/ Quizstar http://quizstar.4teachers.org/
Google Hangouts ProProfs https://www.proprofs.com/
http://plus.google.com/hangouts Quizlet https://quizlet.com/
GoToMeeting https://www.gotomeeting.com/ CRAM https://www.cram.com/
Tabel periodic http://www.chemicool.com/ Easy Test Maker https://easytestmaker.com/
Timer online cu alarmă - Putem crea Fifty sneakers http://fiftysneakers.com/
cronometre cu alarme opționale și le putem QUIA https://www.quia.com/
porni / întrerupe / opri, simultan sau socrative https://socrative.com/
secvențial. Sunt perfecte pentru activități de zi Kahoot! https://kahoot.com/
cu zi, cum ar fi pauze, desfășurarea teste, EasyLMS https://www.onlinequizcreator.com/
susținerea discursurilor, practicarea Triventy http://www.triventy.com/
exercițiilor fizice, sportului sau la lecțiile de QUIZIZZ https://quizizz.com/
muzică muzicii, etc.): GoConqr https://www.goconqr.com/
https://www.timeanddate.com/timer/ Classtools https://www.classtools.net
Crearea cărților digitale-educaționale: EclipseCrossword
StoryJumper https://www.storyjumper.com/ https://www.eclipsecrossword.com/
StoryBird https://storybird.com/ Puzzles https://www.jigsawplanet.com/
Tikatok https://tikatok.com/ CoRubrics https://corubrics-
My StoryMaker es.tecnocentres.org
https://carnegielibrary.org/storymaker/ Google forms-
Boomwriter https://boomwriter.com/ https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
Book Creator http://bookcreator.com/ Laboratoare virtuale:
Littlebirdtales Fizică
https://www.littlebirdtales.com/ https://phet.colorado.edu/ro/simulations/catego
Mystorybook https://www.mystorybook.com/ ry/physics
Flipsnack https://www.flipsnack.com/ Chimie
Calameo https://es.calameo.com/ http://escoala.edu.ro/labs/#
Crearea de benzi desenate sau povești Biologie
animate: https://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
Pixton https://www.pixton.com ory/biology
Toonnytool https://www.toonytool.com Matematică
make beliefs comic https://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
https://www.makebeliefscomix.com ory/math
Rețele de socializare:

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 219


O gamă variată dintr-o multitudine de programe
educaționale.

Facebook https://www.facebook.com/ instruirea la distanță. În aceste condiții, procesul


Twitter http://twitter.com de formare continuă a cadrelor didactice și
Tiktok https://www.tiktok.com/ manageriale, trebuie să țină cont de conceptul și
Reddit https://www.reddit.com/ de condițiile specifice ale organizării
LikedIn https://www.linkedin.com/
învățământului la distanță și de nevoia
Snapchat https://www.snapchat.com/
pedagogică acută de sporire a nivelului
Plurk http://plurk.com
Chatzy http://chatzy.com competențelor digitale ale actorilor
educaționali.
Se impune ajustarea și modernizarea
sistemului educațional în conformitate cu
noile cerințe ale timpului, implicit cu noua Bibliografie:
https://siguronline.md/
cultură pedagogică a școlii la distanță. Este https://www.aise.md/projects/platforme-educationale-online
necesară elaborarea unei noi concepții a https://phet.colorado.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=E8LyHlenlU4
educației, axate pe accesul liber la surse și
resurse de învățare, în perspectiva corelării Prof. Nicoleta Marcu
metodologice a instruirii tradiționale cu Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița

220 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020


PRIMA ZI DE SCOALÃ
AI VREO NU...
LECTURÃ ÎN ULTIMA VREME
M-AM CONCENTRAT
DE VARÃ? MAI ALES PE
MATEMATICÃ...

COPIII ARATÃ
ATÂT DE DRÃGUTI
ÎN HAINELE LOR
NOI, DE SCOALÃ

MAMÃ, POT TE
ROG SÃ NU STAU
ACASÃ DE LA
SCOALÃ ASTÃZI?

"LECTIE
ELEVI ONLINE."
MAI
SÃRACI

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020 5


E-școala – noile
provocări alede nou, de spectaculos, una pare mai atractivă decât alta.
Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de informare pentru adulţi şi copii
sunt multe încât pentru cei atraşi

învățământului
În anul 2020 sistemul educațional din România are de a
face cu o transformare digitală, întrucât aceasta pare a fi
soluția în contextul actual. O mare parte din actorii
implicați în procesul educațional au anticipat rolul
important pe care tehnologia îl are în procesul de
predare – evaluare – învățare. Învățarea digitală este
mult mai interactivă și este o alternativă potrivită pentru
învățarea tradițională.

EDUCAȚIA DIGITALĂ, ÎNTRE NECESITATE,


OBSTACOLE ȘI SOLUȚII
În ultimii ani a avut loc o schimbare majoră privind modul
în care școlile abordează tehnologia. Vorbim despre
apariția unui val de dispozitive și servicii mobile alături
de dorința de a adapta educația la generația de copii
„digitali”. Cadrele didactice, părinții și elevii au nevoie de
soluții care să fie accesibile, ușor de folositși de
administrat și care să ofere un conținut educațional vast.
Aceștia au înțeles că tehnologia are un rol foarte
important în procesul educațional și astfel se face mai
accesibilă pregătirea, gestionarea și folosirea mijloacelor
educaționale moderne.

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PRIN


VALORIZAREA METODELOR DE PREDARE
ONLINE
Transformarea procesului educațional și evoluția către
școala digitală are soluții potrivite de organizare,
transparență pentru părinți și innstrumente de studiu
pentru elevi și profesori, într-un spațiu în care să permită
colaborarea eficientă a tuturor părților implicate. În
întreaga lume se observă convertirea conținutului
cultural într-o formă digitală, făcând astfel produsele
disponibile oricui, oriunde și oricând. Editor: Remus Mihai Rîjniţă

Descărcați gratuit Doriți mai multe informații? Accesați


această revistă, Scrieți-ne la una dintre adresele: site-ul ccdcs.ro
ISSN 1583-5529

precum și ediții Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


anterioare Str. Bega Nr.1, Reșița, Caraș-Severin; sau scanați
Scs20.1-M

ccdcaras@gmail.com acest cod

Această publicație nu se comercializează. Ea este distribuită în cadrul bibliotecilor școlare ca material didactico-metodic.
Răspunderea pentru originalitatea și autenticitatea materialelor revine autorilor.
6 ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ nr. 1 2020
© 2020 Casa Corpului Didactic Caraș-Severin. © Editat și tipărit: Editura „Gheorghe Magas”, Reșița, Str. Bega, Nr.1

S-ar putea să vă placă și