Sunteți pe pagina 1din 3

●5.

Colectarea laptelui

Pentru ca laptele sa ajunga la unitatea de procesare in cel mai scurt ti mp trebuie


organizata colectarea lui. Teritoriul de pe supraf caruia se colecteaza laptele
poarta denumirea de zona de colectare a unitati i respecti ve. Preluarea laptelui
de la producatorii primari sau furnizori se face de 2 ori pe zi( dimineata si
seara).  In amumite zone de colectare, laptele se poate transporta o singura data
pe zi: dimineata. Zonele de colectare cuprind diferite subunitati denumite
puncte de strangere a laptelui si
centre de colectare

Punctul de strangere a laptelui


Este cea mai mica unitate de colectare a laptelui avand rolul de preluare a
laptelui de la nivelul zonei respecti ve. Recepti a se face de 2 ori pe zi: dimineata
si seara. Daca se face o data pe zi,dimineata, nu este permis fermierului sa
amestece laptele de seara cu cel de dimineata pentru ca au calitati diferite.
Laptele de seara, noaptea sufera o creste a aciditati i. Daca laptele de la punctul
de strangere nu poate fi transportat imediat catre centrul de colectare sau catre
fabrica  laptele se va pastra in conditi i de temperatura controlata( spati i racite
sau tancuri izoterme) pana in momentul expediti ei. La acest nivel se face o
recepti e calitati va si canti tati va. Cea calitati va: evaluare a prospeti mii prin teste
rapide(punctul de strangere se face proba cu alcool) si determinarea % grasime
si masurarea densitati i. Dimensionarea unui punct de strangere se stabileste in
fct de ti mpul necesar pentru recepti a laptelui. In perioada de varf ti mpul acesta
nu trebuie sa depaseasca 2 ore si jumatate, in caz contrar exista pericolul ca
laptelui colectat sa-i creasca aciditatea prea mult. Automat, devine impropriu pt
procesare ulterioara.

Centre de colectare a laptelui:


-centru de colectare si racire
-centru de colectare si prelucrare

Centru de colctare si racire a laptelui


Are rolul de a recepti ona laptele de la mai multe puncte de strangere si de
producatorii din zona deservita. La centrul de colectare laptele este recepti onat
calitati v (mai strict: determinarea aciditati i laptelui) si canti tati v. Laptele se va
raci sub 10 C ideal intre 4-6 C si se va menti ne la aceasta temp pana in
momentul transportului la unitatea de procesare. Centrele mari de
colectare( >8000-10.000 l pe zi capacitate) sunt dotate cu sisteme de racire ce
asigura o racire uniforma si rapida a laptelui iar depozitarea pana la livare se va
face doar in tancuri izoterme. Din tancurile izoterme laptele este trecut direct in
autocisterne cu ajutorul pompelor. Pentru a a asigura tratarea laptelui in bune
conditi i centrul de colectarr trebuie sa aiba mai multe incaperi:
-recepti e si racire
-depozit pt laptele racit
-spati u desti nat curati rii si igienizarii uti lajelor,bidoanelor etc.

Centrul de colectare si de prelucrare


Aici se face si o prelucrare primara(o smantanire:etapa pentru a normaliza
laptele; si se poate prelucra la caş care va fi ulterior folosit pt obti nerea
cascavalului si a branzei telemea). Colectarea laptelui ridica difi cultati din 2
considerente:
1.laptele e un produs extrem de perisabil
2 modul de localizare a exploatati ilor de lapte
In general sistemul de colectare difera in functi e de :
-gradul de diseminarea geografi ca a producatorilor
-mijloacele de racire si transport
-capacitatea de depozitare
-sezon
-frecventa de preluare a laptelui
Se folosesc si formule matemati ca, ecuati i luandu-se in calcul urmatoarele
elemente:
°Volumul colectat
°Nr de ferme
°Nr de descarcari la fabrica
°Distanta totala de parcurs
°Frecventa strangerilor
°Costurile unitare
La colectarea laptelui se vor avea in vedere 2 obiecti ve princiale:
-menti nerea cal laptelui la parametrii initi ali
-aprovizionarea ritmica a fabricii cu lapte la cel mai redus cost

●6.Transportul
In prezent transportul laptelui este realizat de autocisterne fi ind foarte rar
sistemul de transport cu bidoane. Indiferent de ti pul de cisterna aceasta se spala
si se dezinfecteaza obligatoriu la unitatea de procesare. Pe ti mpul verii cisterna
trebuie racita inainte de a fi introdus laptele in ea, acest lucru fi ind realizat prin
stropirea pereti lor interiori cu apa racita in volum de aprox 10% din capacitate.
Imediat dupa introducerea apri se inchid orifi ciile de vizitare si cisterna pleaca
astf el pregati ta pt o noua colectare a laptelui. La locul de colectare a laptelui se
va evacua mai intai apa din cisterna, iar apoi se va face umplerea cu laptele
colectat.
Umplerea cisternei cu lapte se va face la capacitate totala, in caz contrar pe
parcurs exista riscul "sa se bata grasimea din lapte" cu formarea untului. Mai
mult prin balansul imprimat cisternei se pot produce accidente cu autovehiculul.
Cand incarcarea cisternei se face prin locul de vizitare, laptele va fi fi ltrat cu
ajutorul unei site fi ltru, iar cand umprerea are loc prin conducte acestea vor fi
dotate cu site metalice de conducta pentru oprirea impuritati lor din lapte.
Cisternele de lapte trebuie sa aiba o forma cilindrica, capacitatea intre 500 si
20.000 l lapte si trebuie sa indeplineasca obligatoriu cateva conditi i:
-sa permita incarcarea si descarcarea rapida a laptelui
-sa fi e rezistente
-sa fi e din mat usoare si inacti ve fata de lapte
-sa fi e bine izolate
-sa nu prezinte unghiuri sau colturi la interior pt ca nu se face igienizarea
adecvata
Cisternele pot fi fi xe sau mobile.
○  Cisterna mobila este prevazuta cu un sasiu metalic care permite asezarea pe
orice mijloc de transport. Capacitatea cisternei   variaza intre 500-1000 l , este
prevazuta cu o gura de umplere,vizitare si spalare, un orifi ciu de golire si carlige
pentru transport cu macaraua. Acest ti p este f avantajos pt ca elimina total
ti mpul de stati onare a mijloacelor de transport. Cisterna este lasata la rampa de
recepti e a unitati i de procesare iar masina cu care s-a facut tranportul poate
pleca imediat pt a prelua alte cisterne deja golite si spalate.
○  Autocisternele sunt cisternele fi xe si reprezinta cel mai raspandit sistem de
transport al laptelui. In fct de specifi cul colectarii laptelui, de canti tati le de
lapte din ferme sau din centrele de colectare se pot confecti ona cisterne cu unul
sau mai multe comparti mente care permit preluarea laptelui de diferite calitati
de la mai multi furnizori. Cisterna mai dispune si de un sistem pentru dezaerare
precum si de un sistem de recoltare automata a probelor de lapte pentru analiza
fi zico-chimica. Fiecare comparti ment trebuie sa aiba un capac de vizitare si o
conducta pt evacuarea laptelui. In general conductele de evacuare sunt dirijate
catre partea posterioara a autovehicului si sunt prevazute cu un robinet si cu un
racord de montare a furtunului. Cisternele mai sunt prevazute si cu pompe
pentru incarcarea si descarcarea laptelui. Atat capetele de evacuare cat si
sistemul de pompare sunt inchise cat mai etans pt a proteja impotriva
impuritati lor fi ind prevazute si cu sisteme de prevenire a manipularilor nedorite.
In afara de autocisternele cu capacitate mare care pot depasi chiar 18.000 l,se
pot uti liza si cele cu capacitate mica de max 700 l. Acestea au de-obicei 2
comparti mente pt lapte iar la mijloc se interpune un al 3-lea comparti ment cu o
capacitate de 200 l unde se poate depozita gheata necesara pt racirea laptelui.
Aceste cisterne au fost concepute cu scopul de a transporta laptele neracit de la
punctele de strangere.
Transportul laptelui se mai poate face si pe cale ferata cu vagoane cisterna sau
cu cisterne demontabile pe vagon. Acest sistem este recomandabil doar pt
distante foarte lungi deoarece necesita existenta unei linii de garare si a unei
rampe pt descarcarea si spalarea acestor vagono-cisterne.