Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU DE PREZENTARE

1. Date generale:
1.1 Denumirea obiectivului de investiţii: CONTINUAREA LUCRĂRILOR
AUTORIZATE CU AUT NR SUB
DENUMIREA DE LOCUINŢĂ D+P

1.2 Amplasamentul obiectivului şi adresa:

1.3. Elaborator:

1.4. Beneficiarul şi adresa:

2. Fundamentarea şi necesitatea investiţiei:

Prin autorizaţia de construire nr emisă pe numele s-a autorizat construirea unei locuinţe P+M, a
unui atelier artizanal D+P+M şi a unui depozit conform proiect nr , planşa A-01, întocmit de , persoană
fizică autorizată.
Faţă de acestea beneficiarul a realizat următoarele:
- Din atelierul artizanal D+P+M infrastructura şi pereţii demisolului până la centura şi placa
parterului.
- Locuinţa P+M pe amplasamentul depozitului, dar fără respectarea proiectului autorizat.
Prin autorizaţia de construire nr emisă pe numele s-a autorizat LEGALIZARE CLĂDIRE P+M
pe baza proiectului nr elaborat de .
Între timp proprietarii imobilului s-au schimbat în urma unor tranzacţii imobiliare, iar noul
proprietar este , aşa cum rezultă şi din extrasul CF nr .
Noul proprietar doreşte să finalizeze construcţia începută şi autorizată iniţial şi să realizeze o
locuinţă D+P (demisol+parter).

1
3. Criterii de amplasament:

Amplasamentul construcţiei se află în satul Chilieni, pe strada , la nr , conform proiectului


autorizat cu aut. nr , pe un teren din intravilanul localităţii, în suprafaţă de 700 mp, aşa cum rezultă din
extrasul CF nr .
4. Descrierea funcţională şi tehnologică:

Construcţia existentă va fi finalizată dândui-se destinaţia cea de locuinţă D+P. Cota parterului
stabilită la ±000 faţă de cota -280 a demisolului şi -220 cota terenului amenajat, va fi accesibilă printr-o
scară exterioară şi o terasă

La parterul construcţiei existente se vor amplasa următoarele spaţii ale :


- Laborator prelucrare date;
- Cameră de creştere;
- Cameră sterilă;
- Cameră de creştere;
- Cameră de aparate;
- Cameră cu autoclave, distilator şi etuve;
- Laborator analize biochimice;
- Laborator pregătire materiale şi preparare soluţii;
- Spălător;
- Cameră de climatizare şi multiplicare a microtuberculilor;
- Vestiar;
- Grup sanitar