Sunteți pe pagina 1din 2

Punctul de vedere al proiectantului în calitate de autor al proiectului

,,CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE S+P+M, ” la Sfântu Gheorghe, pe


strada , nr , privind execuţia lucrărilor, în conformitate cu H.G. nr
273/1994, art 9

Din cadrul proiectului nr 304/2003 elaborat de SC PCS AMBIENT SRL şi autorizat cu


autorizaţia de construire nr de către Primăria Municipiului Sf Gheorghe a fost executată doar HALA
FITNESS CU VESTIARE.
Proiectul a vizat realizarea unei construcţii P, P+1 parţial reprezentând o hală parter, Centrala
Termică, scara de acces, vestiare şi grupuri sanitare la etaj.
Aria construită la sol este de Ac = mp
Aria construită desfăţurată este Acd = mp, din care:
- parter mp
- etaj mp
Construcţia are o lungime totală de m, fiind alcătuită din 6 travei a câte 6,00 m interax, iar
lăţimea de 10,40 m.
Structura halei propriu-zise este alcătuită din stâlpi metalici şi ferme cu zăbrele, cu pane,
traverse şi contravântuiri metalice.
Corpul de clădire P+1 are o structură pe cadre din beton armat, şi planşeu din beton armat.
Construcţia este fundată direct pe stratul de pământ argilos negricios-cafeniu cu o presiune
convenţională de calcul Pconv = 280 kpa.
Construcţia se încadrează în clasa III de importanţă (importanţă normală).
Închiderile la pereţi şi acoperiş au fost realizate din panouri sandwich (tablă, poliuretan, tablă)
în grosime de 80 mm. Ferestrele sunt executate din profile PVC cu geam termopan, iar uşile industriale
sunt cu acţionare automată fiind realizate din panouri termoizolante de 40 mm grosime.
Prevederile proiectului au fost respectate, iar calitatea lucrărilor este bună.
În concluzie proiectantul în calitate de autor al proiectului propune acceptarea recepţiei la
terminarea lucrărilor conform procesului verbal de recepţie.