Sunteți pe pagina 1din 3

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Proiect nr.

: 035 2013
FLOREA ANDREI - DANIEL Faza: D.T.A.C.+D.T.
Str. Mihai Eminescu, nr. 4, bl. D3, sc. B, P, ap. 40 Denumire proiect: Realizare
PIATRA NEAMŢ 3 BALCOANE -inchis cu tamplarie cel de sub
Telefon / fax: 0333 / 402 023, 0333 / 402 033 balconul de la etajul 2, ACCESE BALCOANE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, bl. B19, sc.A, etaj 1, apt. 46 ,
Piatra Neamt
Beneficiar: TUNOAIA VASILE SI OANA-TATIANA

MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURĂ

1. DENUMIRE PROIECT – “REALIZARE 3 BALCOANE - inchis cu


tamplarie cel de sub balconul de la etajul 2,
ACCESE BALCOANE ”
2. AMPLASAMENT – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, bl. B19, sc. A,etaj 1, apt. 46 ,
Piatra Neamt
3. BENEFICIAR – TUNOAIA VASILE SI OANA-TATIAN A
4. PROIECTANT – B.I.A. FLOREA ANDREI - DANIEL, Piatra Neamţ

5. DATA – mai 2013

6. DESCRIEREA FUNCTIONALA:
La solicitarea beneficiarului a fost întocmită prezenta documentaţie tehnică pentru posibilitatea
realizării a „ 3 BALCOANE - inchis cu tamplarie cel de sub balconul de la etajul 2, ACCESE
BALCOANE ”
Terenul este incadrat conform PUG in UTR nr.30, subzona rezidentiala cu cladiri de tip urban,
functiunea dominanta locuirea – locuinte colective cu regim de inaltime P+3E - P+10E, functiuni
complementare institutii si servicii publice, accese pietonale, carosabile si parcaje.
La întocmirea proiectului s-au avut în vedere rezultatele investigaţiilor şi concluziilor stabilite
în urma expertizei tehnice întocmite de către ing.Gafta Dan, expert tehnic MLPAT ca urmare a
constatărilor făcute la faţa locului, respectiv prescripţiile din normativele specifice în vigoare.
Imobilul, în regim de înălţime de tip P+10E este o constructie alcatuita in plan orizontal din trei
tronsoane (A, B, C), cu subsol tehnic, orientare generală E – V, iar înălţimea nivelului este 2,75 m
(planşeu - planşeu) .Parterul si cele 10 niveluri au functiunea de locuinte.
Accesul locatarilor în clădire se face pe latura estică.
Construcţia se include în clasa III de importanţă.
Apartamentele cu trei camere de la parter s-au transformat în spaţii comerciale cu accese pe
latura vestică si extindere la nivelul parterului cu latimea de 4 m . Placa din b.a. de peste Extinderea de
peste parter, permite crearea unor terase circulabile cu acceptul proprietarului de la parter.

MODIFICARI DORITE DE BENEFICIAR:


A . AMENAJARI INTERIOARE : a apartamentelui cu 3 camere presupune :

a – dezafectarea ferestrei de la camera de zi si a parapetului fereastrei (2,10 x 0,90 m) ; 


b – inchiderea balconului de la camera de zi in limita coloanei de balcoane de la etajele
superioare, cu accese exterioare spre balconul din stanga si spre strada, cu tamplarie pvc
alba si geam termopan ;
c - transformarea terasei necirculabile de peste EXTINDEREA de la nivelul parterului in
terasa circulabila cu stratul superior – gresie ceramica de exterior.
d – aticul existent al constructiei de la parter a fost inaltat prin montarea unei balustrade
metalice cu H = 45cm prin dispozitiile de santier facute la lucrarea in constructie ;

Functionalul va respecta plansele desenate A5 , A6 si A7, incluse in acest proiect.


1
Modificarile facute sunt minore si  nu afecteaza starea de rezistenta si stabilitate a
constructiei..
Demolarea parapetului ferestrei din peretele exterior (spre str. 1 Decembrie1918) –
se poate face pentru ca este realizat din zidarie ceramica si nu are rol structural.

7. INDICI SPAŢIALI

EXISTENT : Ac=Ad = 81,97 mp


Al = 38,70 mp
Au = 64,83 mp

PROPUNERE : Ac=Ad = 86,05 mp


Al = 42,26mp
Au = 68,39 mp

8. SOLUŢII CONSTRUCTIVE:
- BLOC EXISTENT:
Structura de rezistenţă este alcătuită din diafragme de beton armat în sistem fagure,inchideri
exterioare la etaje realizate cu panouri de fatada prefabricate tip sistem tristrat si plansee prefabricate
asamblate prin monolitizare. La parter, in fatada principala (spre str. 1 Decembrie 1918), inchiderile
exterioare au fost realizate cu zidarie autoportanta din caramida ceramica, zidarie care s-a executat in
locul unor vitrine din metal si sticla, destinatia initiala (din proiect) a parterului fiind aceea de magazin.
Infrastructura constructiei este realizata cu fundatii din beton simplu, continue sub ziduri si
elevatii din b. a., elevatii care alcatuiesc peretii subsolului tehnic.
Acoperişul este de tip terasa clasică si invelitoare din materiale bituminoase .

- EXTINDEREA EXISTENTA de la parter este o construcţie adiacenta blocului de locuinte,


rezolvată independent din punct de vedere structural faţă de acesta, cu rost de tasare si seismic realizat
cu material deformabil( polistiren extrudat) 5cm.
Infrastructura:
- fundaţii rigide: bloc nearmat 100x100 ;
- cuzinet b. a. 70x70cm;
- grinzi echilibrare fundatii 25x 50cm;
Suprastructura - cadre din beton armat: stalpi patrati 30x30cm si grinzi planseu b.a. 25 x 40cm
si planseu din beton armat 15cm;
- inchideri exterioare cu tamplarie din aluminiu si panouri opace din ALUCOBOND.
- tamplaria exterioară va fi din aluminiu + geam termopan.
- acoperirea - placa b.a.- terasa necirculabila- cota +2,70m ;
 aticul din beton de 10 cm grosimeva fi suprainaltat cu 45 cm, asigurand
securitatea persoanelor care vor circula pe terasa circulabila.

- MODIFICARI DORITE DE BENEFICIAR:


- nu sunt structurale, ca urmare nu sunt necesare masuri speciale de executie.
Conform Expertizei Tehnice:
a - demolarea parapetului afectat este posibila in limita golului structural existent fara a afecta
starea de rezistenta si stabilitate a constructiei , parapetul respectiv avand rol strict de elemente de
inchidere.
b- Terasa necirculabila se poate transforma in terasa circulabila cu acordul proiectantului de
rezistenta si al beneficiarului spatiului comercial de la parter.
Inchiderea balconului de sub coloana de balcoane se va face cu parapet 80cm din zidarie bca
20cm grosime si termosistem spre exterior cu polistiren 5cm si tamplarie pvc cu geam termopan.

9. FINISAJE INTERIOARE:
- pereţi - zugrăveli cu var lavabil
2
- pardoseli - gresie ceramică in bai;
- parchet stratificat;
- tâmplărie – uşi interioare din lemn pe căptuşeli

10. FINISAJE EXTERIOARE:


- pereţi bloc – refacere tencuieli în praf de piatră la fatada blocului
(conform finisajelor iniţiale );
- tâmplărie – AL.+ geam termopan culoare alba;

11. UTILITĂŢI
Apartamentul este dotat cu utilităţile necesare (instalaţii sanitare , electrice şi termice).
Încălzirea va fi asigurată cu centrala termică proprie montată în spatiul bucatarie şi instalaţie
proprie pe gaze naturale . Spatiile vor fi incalzite de radiatoare de otel tip panou ce vor asigura
temperaturi optime normate pentru fiecare tip de categorie de camera in parte (18 – 22 grade C)
Obiectivul este alimentat cu energie electrică de la firida de palier a blocului de locuinţe.
Apele pluviale vor fi evacuate prin jgheabul pluvial propus pe terasa extinderii.

11. OBLIGAŢII
Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordanţă dintre acestea şi teren se
va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate.
Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii şi de protecţie împotriva incendiilor,
specifice lucrărilor ce se vor executa.
Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul.
Orice modificare faţă de proiect faţă de avizul proiectantului absolvă pe acesta de orice
responsabilitate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 trecerea efectivă la executarea lucrărilor se va
face numai după ce beneficiarul va obţine Autorizaţia de construcţie de la organele abilitate în acest
scop.
Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea
prevederilor normativelor prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativul C56 – 85
“Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii” şi îmbunătăţite prin
metodologia de aplicare a instrucţiunilor din Legea 10/1995 privind “Calitatea în construcţii”.

Întocmit,
arh. Florea Andrei-Daniel

S-ar putea să vă placă și