Sunteți pe pagina 1din 8

OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, 2 GARAJE P+M, ANEXE, UTILITĂȚI

BENEFICIAR: STAMATOIU CONSTANTIN


AMPLASAMENT: STR. DALIEI NR. 8, DRAGOMIREȘTI-VALE, JUD. ILFOV
PROIECTANT: BIA SANDU ŞTIURCĂ
FAZA PROIECT: C.U. + AVIZE

MEMORIU ARHITECTURA
Faza: DTAC
1. Date generale:

Obiectul proiectului: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, 2 GARAJE P+M, ANEXE,


UTILITĂȚI

Amplasament str. Daliei, nr. 8, Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, identificat prin NC 55828,
CF 55828
Proiectant general: BIA Sandu Ştiurcă
Nr. Proiect: 37/2016
Faza de proiectare: DTAC

2.1. Caracteristicile amplasamentului, regim tehnic:

Terenul cu suprafața de 995 mp are formă dreptunghiulară și se află amplasat în


intravilanul com. Dragomirești Vale, jud. Ilfov, și face parte din intravilanul localității cf.
PUG și HCL nr. 20 / 11.05.2012.
Proiectul este realizat în baza Certificatului de Urbanism nr. 198 / 17.05.2017
eliberat de Primăria Com. Dragomirești-Vale anexat la documentație.
La ora actuală terenul este liber de construcții.

Terenul are următoarele vecinătăţi :


- la NE - aliniament drum comunal (Ds 803) pe 11,81 m;
- la SE - Lot 3 - Drum acces;
- la SV - Lot 2;
- la NV - proprietar Șerban Nicolae;

Regim tehnic propus:


Se propun următoarele:

 Construire locuință P+1E, respectiv corp 2 garaje P+M, anexe;


 Branșamente utilități;
 Realizare împrejmuire;
2.2 Proprietar şi regim juridic:
Terenul se află în proprietatea dl. Stamatoiu Constantin respectiv Săvescu
Rodica, în baza CVC nr. 775 / 31.03.2017 autentificat de BNP Lupuleac, București,
sector 6.

2.3. Temei urbanistic:


- Certificat de urbanism nr. 198 din 17.05.2017 eliberat de Primaria com.
Dragomirești Vale, Ilfov.
- Documentație de urbanism PUG nr. aprobată prin HCL nr. 20 / 11.05.2012.

2.4. Coeficienti urbanistici propunere:

S teren 995 mp
S construit 241,5 mp
 locuinta -166,5 mp
 garaj - 75 mp
S desfășurat 456,5 mp
 locuinta - 306,5 mp
 garaj - 150 mp

POT - 24,2 %
CUT - 0,46
Regim de înălțime : P+1E locuința, P+M garaj
H max - 8,5 m, H cornișă - 6,6 m
Locuri parcare: 4, dispuse 2 în incintă și 2 în garaj.

Retragerile față de limitele de proprietate : conform plan anexat.

Se menționează că pe latura de NV a locuinței respectiv a garajului, acolo


unde nu se asigură min. 2,00 m retragere față de limita proprietate cf. cod civil, se
prevăd numai ferestre de lumină ( nu de vedere), fixe, și nu se prevăd accese.

2.5. Descriere proiect:


2.5.1. Locuinţa propusă va avea regim înălţime P+1E având spaţii de zi ( living,
bucătărie, birou, grup sanitar,) la parter şi zonă de noapte ( dormitoare, băi ) la etaj.
Construcţia se va realiza din pereți portanți cu nuclee din beton armat, cu centuri
și planșee din beton armat, pe fundaţii continue din beton armat. Finisajele vor fi cele
tipice clădirilor rezidenţiale.
Clădirea se va branşa la reţelele comunale de utilităţi existente în vecinătatea
terenului:
 alimentare cu apă
 canalizare
 electricitate
 gaze naturale
Încălzirea se va realiza în sistem local ( microcentrală termică cu combustibil gaz
amplasată în spațiul bucătăriei). Bucătăria va fi prevăzută cu detectori de gaz cu acțiune
automată asupra vanei de alimentare, asigurându-i-se suprafaţă de explozie geam 5%
din vol. încăperii. Se vor respecta normativele de securitate la incendiu şi cele specifice
microcentralelor termice.
Accesul se va realiza din:
 drum comunal Ds 803 (aliniament NE);
 drum acces (Lot 3) (aliniament SE);

2.5.2. Garajul va fi amplasat adiacent aliniamentului Ds 803 și va avea regim înălțime


P+M având spații utilitare la parter ( garaj, birou) și de cazare etaj ( cameră, grup
sanitar).
Construcţia se va realiza din pereți portanți cu centuri și planșee din beton armat,
pe fundaţii continue din beton armat sau din cadre din beton armat. Finisajele vor fi cele
tipice clădirilor rezidenţiale.
Clădirea garajului se va branșa la rețelele de utilități similar cu locuința de la
2.5.1. Utilitățile, accesul,etc. se vor realiza în mod similar.

2.6. Împrejmuiri şi parcaje:


Se prevăd împrejmuiri ale terenului astfel:
 Gard confectie transparentă H=2.00 m cu soclu opac H=0.20 m + poartă pe
aliniamentul NE (Ds 803) și pe aliniament SE (drum acces).
 Gard opac H=2.00 m pe laturile NV, SV.
Se menţionează că gardul se realizează numai în incintă sau pe limită de hotar
cu acordul vecin.
Locurile de parcare se realizează în cadrul incintei astfel (4 în total):
 2 locuri de parcare la nivelul teren;
 2 locuri de garare în garaj, cu acces din Ds 803.

2.7. Funcţiuni Propuse:


Locuință
Parter
Parterul cuprinde spaţiile aferente zonei de zi.
 Living 29,35 mp
 Sas 6,45 mp
 Bucătărie 15,32 mp
 Casa scării 17,21 mp
 Baie 5,75 mp
 Cameră 14,40 mp
 Cameră 15,96 mp
 Terasă acoperită 27,35 mp (deschisă)

Etaj 1
 Dormitor 15,40 mp
 Dormitor 22,56 mp
 Birou 15,22 mp
 Dormitor 26,04 mp
 Hol 13,20 mp
 Baie 7,25 mp
 Dressing 4,27 mp
 Baie 6,25 mp
 Balcon deschis....

Garaj
Parter
 Garaj 40,42 mp
 Grup sanitar 4,41 mp
 Casa scării
 Birou 12,02 mp

Etaj 1
 Cameră 40,42 mp
 Cameră 12,02 mp
 Baie 4,41 mp
 Casa scării

2.8. Soluţii constructive şi de finisaj

2.8.1. Structura de rezistenta


Structura cladirii va fi realizata din
- locuință - pereți portanți zidărie cu nuclee beton armat cu centuri și planșee din
beton armat și cu fundații continue din beton armat.
- garaj - pereți portanți zidărie cu nuclee beton armat sau cadre din beton armat
cu planşee şi grinzi din acelaşi material, şi cu fundaţii continue din beton armat.

2.8.2. Finisaje exterioare si inchideri


Finisajele exterioare vor fi tencuieli decorative si placaje exterioare din
lemn/ceramică pentru pereti, plăci din ciment pentru pazii şi tavanele exterioare,
tencuieli hidrofuge pentru soclu.
Invelitoarea şarpantă se va finisa cu tablă profilată sau tablă plană fălțuită pe
suport continuu. Colectarea apei pluviale se va realiza cu jgheaburi şi burlane din tablă
prevopsită montate aparent pe faţadă sau ingropate in grosimea termoizolatiei.
Învelitoarea şarpanta va fi conform prevederilor NP 069-2002.
Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereţi zidărie portantă sau neportantă cu
grosime de 20/30 cm, termoizolate cu polistiren expandat 10 cm,.Tamplariile vor fi
realizate din profile cu rupere de punte termica din aluminiu sau PVC, fiind prevazute cu
geam izolant tip Low-E.. Învelitoarea şarpantă va fi izolată cu 20 cm de vată minerală.
Planseul peste sol va fi prevazut cu termoizolatie 10 cm polistiren extrudat la partea
inferioara. Elevaţiile fundaţiei vor fi izolate cu minim 10 cm polistiren extrudat.
Pardoselile de la podestul de acces şi balcoane vor fi realizate din gresie si
tratate impotriva acumularii apei si a ghetii,conform proiectului tehnic. Amenajarile din
incinta vor fi realizate din pavele sau dale cu textura rugoasa, pentru impiedicarea
alunecarii.

2.8.3. Finisaje interioare si compartimentari:


Finisajele interioare cuprind :
 vopsitorii pe tencuieli umede / placaje gipscarton la tavane şi pereţi.
 vopsitorii pe tavan fals gipscarton la tavane.
 placaje faianţă la băi, bucătării;
 pardoseli parchet la camere de locuit;
 pardoseli gresie ceramică la băi şi bucătării;
 pardoseli piatră naturală / gresie antiderapantă la exterior.
 placă beton elicopterizată la garaj;
3. Asigurarea utilitatilor:
Clădirile vor fi prevăzute cu instalatii:

3.1. termice – asigurarea agentului termic: cu o centrală termică individuală pe


combustibil gaz dispusă în bucătărie (locuință), respectiv una similară în birou parter
(garaj);
Se va avea în vedere asigurarea unui confort termic optim în toate anotimpurile
prin instalaţia de încălzire respectiv climatizare.

3.2. sanitare – alimentare cu apă: branşament la reţeaua publică .


- evacuarea ape uzate: racord la reţeaua de canalizare.
- apele meteorice se vor evacua la teren. Permeabilitatea terenului
se va menţine prin spaţii verzi, spaţii pietruite,etc.
Branşamentele la reţeaua de apă şi canalizare se vor realiza în baza unui
proiect specific autorizat de către deţinătorul de reţele. Se va urmări asigurarea calităţii
apei potabile la nivelul utilizatorilor.
Alimentarea cu apă şi canalizarea se va realiza prin conducte de polipropilenă
respectiv PVC conform normelor tehnice specifice.

3.3. electrice - instalaţia electrică cuprinde instalaţia de forţă, de iluminat, de priză


de pământ, instalaţia de curenţi slabi, branşament Electrica. Instalaţia se va realiza cu
avizul de racord Electrica.

3.4. gaze naturale – se va realiza o instalaţie de gaze pentru punctele de consum


conform unui proiect de specialitate avizat Distrigaz.
Instalatiile vor fi descrise detaliat in memoriile de specialitate.

4. Asigurarea cerintelor esentiale CONFORM LEGII nr. 10/1995 si ORDIN MLPAT


77/1996:

4.1. Cerinta A – rezistenta si stabilitate – conform memoriu rezistenta.


4.2. Cerinta B – securitatea la incendiu – Cele două clădiri alcătuiesc fiecare câte
un compartiment de incendiu cu risc mic de incendiu şi gradul III de rezistenţă la
foc.
- Pereți portanți zidărie sau stâlpi și centuri beton armat clasa A1 R 120 min.
- Planșee beton armat clasa A1 REI 45 min.
- Pereții de zidărie exterioară neportantă vor avea A1 EI 30 min.
- Pereții de zidărie interioară neportantă vor avea A1 EI 30 min.
- Pereți interiori gipscarton A2s1d0 EI 15 min.
- Șarpantă lemn ignifugat protejată cu gipscarton C2(C) REI 15 min.
- Rampele de scări vor fi din beton armat, REI 60 min.
Se subliniază că peretele și planșeul care separă garajul (risc mare de
incendiu) de spațiile adiacente vor fi realizate cu rezistența foc REI 120, din zidărie
sau din beton.
Ușa interioară dintre garaj și holul acces va fi EI 60c (cu autoînchidere).

4.3. Cerinta C – igiena si sanatatea oamenilor, refacerea mediului.


4.3.1. Igiena şi sănătatea oamenilor. Se vor respecta prevederile OMS nr.
331/1991,OMS 119/2014, STAS 6472, NP 008, STAS 6221, STAS 6646.
În locuinta va fi asigurat microclimatul corespunzator sub aspectul puritatii
aerului, temperatura si umiditate. Prin finisajele propuse, usor de intretinut si curatat, se
impiedica depunerea prafului. Finisajele interioare se vor realiza cu vopsitorii lavabile şi
placaje ceramice, care permit cu uşurinţă curăţarea. Se vor respecta conditiile normate
pentru calitatea apei, trecerea conductelor de apa potabila realizandu-se in camin in
acelasi plan sau deasupra conductelor menajere.
 Suprafeţele camerelor vor respecta minimul prevăzut prin legea locuinţei 114/1996.
 Se va asigura înălţimea liberă minimă de 2,60 m în toate încăperile.
 Se va asigura în toate anotimpurile o temperatură ambiantă de +20 gr. C in
incaperile de locuit, +22 gr. C. in dormitoare.
 Suprafetele vitrate vor fi dimensionate conform normativului de locuinte, cu suprafete
de minim 1/8 din suprafata incaperilor pentru a asigura igiena prin insorire.
 Aerisirea se va realiza prin ventilaţie naturală ( ferestre). Se vor prevedea tâmplării
care asigură schimbul minim de aer pentru realizarea confortului higrotermic.
 Se asigură dotarea cu instalaţii sanitare : 3 toalete dintre care 1 parter, 1 în baie
matrimonială etaj, 1 în baie etaj , 3 puncte de apă-lavoare ( baie matrimonială, baie
etaj, grup sanitar parter). Toate grupurile sanitare sunt prevăzute atât cu toalete, cât
şi cu lavoare. Bucătăria este prevăzută cu spălător cu apă caldă şi rece.
 Gunoiul menajer va fi depozitat pe o platformă betonată în apropierea accesului, şi
va fi evacuat periodic de către serviciul comunal de salubritate.

4.3.2. Refacerea mediului. Clădirea respectă prevederile L265/2006, 107/1996, OG


243 / 2000, HGR 188/2002. Se evită perturbarea vecinătăţilor şi a mediului înconjurător.
Funcţiunile nu generează noxe iar centralele termice sunt prevăzute cu kituri de gaze
arse şi filtre la coş.
Cladirea va fi realizata din materiale agrementate care nu prezinta riscuri de
mediu.
Evacuarea deseurilor se va realiza in pubele inchise asezate pe o platforma
betonata in apropierea accesului in incinta, acestea vor fi evacuate periodic de catre o
firma specializata.

3.4. Cerinta D – siguranta in exploatare.


Se vor respecta prevederile NP 057-2002, NP 068-2002, STAS 6131, STAS
2965, NP051-2001.
3.4.1. Siguranţa privind schimbările de nivel:
- toate căderile de nivel mai mari de 45 cm ( terasă exterioară, balcoane,
balustrade scara interioară ) se vor prevedea cu balustrade parapeţi; terasa
exterioară este bordată cu o jardinieră în acelaşi scop.
- ferestrele cu parapet mai mic de 90 cm de la nivelul etajului se vor prevedea
obligatoriu cu traversă la 90 cm, respectiv cu bare orizontale cu pas de 10 cm
dispuse la exterior între cota parapetului şi cota +90 cm din pardoseală.
- Balustradele de la balcoane nu vor avea elemente orizontale între h=10 cm şi
h=60 cm care să permită căţararea copiilor mici,
3.4.2. Siguranţa privind circulaţia verticală şi orizontală:
- Toate căile de circulaţie vor fi prevăzute cu finisaje antiderapante. Spaţiile
prevăzute cu pardoseli de gresie vor folosi gresie antiderapantă;
- Scările interioare vor fi dimensionate după regula 2h+l = 62-64 cm şi va avea
lăţimea rampei de 0,90 m;dimensiunile treptelor vor fi de 27 x 17.94 cm.
- Toate căile de circulaţie vor avea înălţimea minimă de 2,15 m şi lăţimea
minim 1 m;
- Pe căile de evacuare nu vor exista denivelări (praguri) mai mari de 2,5 cm;
- Poziţionarea uşilor se va face în aşa fel încât să nu existe pericol de lovire;
3.4.3. Siguranţa la şoc direct:
- Uşile şi vitrajele cu parapet ≤ 0,90 m vor fi din sticlă securizată sau de
siguranţă;
3.4.4. Siguranţa cu privire la instalaţii:
- Se va realiza protectia la atingere a contactelor electrice prin legarea la nul
pentru prevenirea electrocutarii.
- Se va asigura protectia impotriva atingerii suprafetelor fierbinti sau tăioase;
3.4.5. Siguranţa împotriva efracţiei:
- Accesul in locuinta va fi corespunzator luminat pe timp de noapte.
- Închiderile vor oferi un grad de securitate – normal.

3.5. Cerinta E – izolare la zgomot.


Inchiderile exterioare si tamplariile vor avea prin tip si grosime un indice
corespunzator de atenuare a zgomotului exterior. Pardoselile vor fi realizate pentru
reducerea zgomotului de impact. Peretii ( gipscarton cu vata minerala, zidarie caramida
sau blocuri ceramice) vor izola la zgomot aerian. Se vor respecta prevederile
normativului C 125-2005.

3.6. Cerinta F – izolarea termica si hidrofuga.


Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidărie grosime minim 20 cm,
termoizolate cu polistiren expandat 5/10 cm cu rezistenţa termică R=2.864 şi 2,111
mpxK/W. Tamplariile vor fi realizate din profile din PVC cu rupere de punte termica din
aluminiu sau PVC, fiind prevazute cu geam izolant cu R=0.9 mpxK/W . Învelitoarea
şarpantă peste etajul 1 va fi termoizolată cu 20 cm vata minerala/polistiren la partea
superioară cu R=5,059 mpxK/W şi terasa circulabilă cu 5,011 mpxK/W. Conform calcul
G anexat rezultă un coeficient G = 0,46 sub Gn = 0,477.
Izolarea hidrofuga va fi realizata pe conturul elevatiilor fundatiei si sub peretii
exteriori. Acoperisul sarpanta va contine o hidroizolatie orizontala.
Conductele de apa calda vor fi izolate corespunzator pentru evitarea pierderilor
termice.

4. EXECUŢIE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER


Lucrările se vor executa numai în baza proiectului tehnic de execuţie.
Amenajările şi organizarea de şantier se vor realiza numai în cadrul incintei şi nu vor
afecta domeniul public.
Pe durata executării lucrărilor se vor respecta următoarele:
- Legea 90 / 1996 privind protecţia muncii;
- Norme generale de protecţia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
înălţime:
- Ord. MMPS 225/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protecţie individuală:
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin
OMI nr. 775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;
- Alte acte normative în domeniu.

5. CONCLUZII
Prin conceptia arhitecturala si conformarea generala, cladirea asigura un nivel de
confort corespunzator si va imbunatati caracterul zonei.
Cladirea se incadreaza in:

– categoria de importanta „C” - normală conform HGR 766/97;


– clasa de importanta „III” conform P 100/92;
– grad de rezistenta la foc – III conform P118/99;
– risc de incendiu - mic

Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizaţia de construire, este


un extras din proiectul tehnic şi a fost elaborată cu respectarea prevederilor legii
50/1991 republicată , ale legii 10/1995 cu completările ulterioare şi a normativelor
tehnice în vigoare.

Verificat, Întocmit,
Şef proiect - arh. Sandu Ştiurcă arh. Dan Stroescu

S-ar putea să vă placă și