Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect 1 LIDL

Datele generale:
1. Obiectul proiectului:
Investitia: Spatiul commercial Lidl. Str. Gazarului, nr. 71, sector 4, Bucuresti
Caracteristicile amplasamentului:
Cladirea este amplasata in mun Bucuresti pe un lot cu suprafata de 4,715 mp, comform planului
1:500 anexat.
Obiectivul propus se va realize cu respectarea tuturor conditiilor impuse prin avize tehnice de
specialitate emise de institutiile component conform legii.
Caracteristicile constructiei propuse:
-

Suprafata teren: 4,711 mp, forma trapez


Functia: magazine commercial LIDL
Regim d einaltime: parter
H max. cornisa: 7,00m
Supraf constr: sc=1413mp
Supraf desfasurata: sd=1413mp
Pot= 29%
Cut= 0,29
VEcinatati: S-str Drumul Gazarului
E- Bd. Constantin Brancoveanu
N- Spitalul Marie Curie
Drumurile create pe proprietate pt accesul la cladire sunt propuse pt a functiona in regim
privat.
Descrierea functionala:
Bulant territorial:
Supraf teren: 4715 mp
Supraf constr: 1413 mp 30%
Supraf circulatii: 1892,95 mp 40%
Supraf parcaje inierbate: 808,65 mp 17%
Supraf spatii verzi: 600,40 mp 13%
Organizarea spatial functional a magazinului:
Windfang/vestibul: 24,99 mp
Spatiu vanzare: 1049,06 mp
Deposit general: 160,66 mp
Deposit descarcare marfa: 36,45 mp

Camera tehnica: 12,14 mp


Camera urmarire video: 3,96 mp
Camera personal: 23,41 mp
Birou: 14,25mp
Grupuri sanitare: 2x 3,45 mp
Brutarie: 26,98 mp
Camera frigorifica: 25, 94 mp
Solutii constructive:
1. Constr se prezinta ca un corp central cu travee de 5,95m. Structura de rezistenta
principal este alc din stalpi de beton armat turnat monolit incasati in fundatii si grinzi
longitudinal din beton armat turnat monolit pe care reazama acoperisul metallic si
care sustin peretii de inchidere. Stalpii din beton armat au sectiuni de 45x60 cm,
30x30 cm, 38, 40 cm, 40x40 cm, 25x25 cm, 38x40 cm, 30x48 cm, 25x38 cm, si
40x62 cm, iar cei metalici sunt alcatuiti din 2 profile U24 laminate la cald.
Grinzile si stalpii din beton armat vor avea inglobate in partea superioara placi
metalice si buloane de ancoraj pt montarea fermelor metalice transversal.
FUndatiile sunt de tipul fundatii directe, isolate sub stalpi, cu bloc si cuzinet de beton
armat turnat monolit, din care se lasa mustati pt stalpii de meton armat ce sustin
acoperisul metallic si peretii de inchidere. Pt stalpii metalici din anexele A si 1 (din
zona de acces magazine) si pt stalpul metallic pt steag se vor monta buloane inglobate
in fundatii.
Adancimea de fundare 1,80m de la cota pardoselii finite. Fundatiile peretilor de
inchidere si de compartimentare s-au rezolvat sub forma de grinzi de fundatie
rezemate pe fundatiile stalpilor ancorate cu armature inglobate.
2. Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:
Toti peretii exteriori vor fi masivi exec din zidarie-blocuri de caramida cu goluri cu
grosimea de 38cm. Stalpii de sustinere vor fi exec la int fara canturi fata de supraf
peretilor-la fata peretelui interior.
Compartimentarile inf sunt formate din zidarii de caramizi cu goluri de 25cm si
inchideri usoare cu pereti de gips carton. Peretii biroului si cei din camera tehnica
sunt portanti si vor sustine o placa de beton armat.
3. Fnisaje interioare:
Toti peretii din zidarie se vor tencui cu o tencuiala de interior din var cu ciment. Se
vor aplica placi standard de faianta intr-o singura culoare, dimens 20x20cm, in urm
zone: deposit, zona caselor, spatiu commercial, zona personal. Toti peretii interior se
vor vopsi cu o zugraveala de perete rezistenta la stergere de culoare alba RAL 9010.
Peretii spatiilor comerciale din zona paletilor vor fi vopsiti cu o zugraveala de perete
rezistenta la frecare, de cul alba RAA 9010 pana la h=2,20m.

Pardoseala- se va utilize sapa de ciment peste care se vor monta placi din gresie
ceramic fina de tipul Flakes in toate incaperile, clasa de alunecare R9. Toleranata la
denivelari ale pardoselii finite nu vor depasi 0,50mm.
In camera tehnica nu se executa pardoseala, ramanand doar placa de beton.
In biroul office manager, camera tehnica si zona de aprovizionare plafonul este din
beton armat apparent, zugravit in culoarea alb RAL 9010. In restul spatiilor plafonul
este suspendat, din placi de fibre minerale.
4. Finisaje exterioare:
-intreaga cladire va fi tencuita la ext cu un strat de tencuiala mineral granulatie
0,2mm, culoare alba ral 9010.
- stalpii pilastrii si grinzile de beton armat vor fi isolate termic- polistiren si apoi
tencuite cu tencuiala de exterior, mineral, granulatie 0,2mm, culoare gri inchis ral
7038.
- soclul, cu inaltime de 45 cm va fi tencuit cu tencuiala minerala de exterior resist la
apa, granulatie --===--- frontoanele si pazia se vor placa cu table sau casete de punte termica, culoare
albastru de gentian ral 5010, cu geam termoizolant Umin=1.30W/m2k
- parapetii vor avea glafuri din table de aluminiu (grosime 2mm), culoare albastru de
gentian ral 5010.
5. Acoperisul si invelitoarea:
Acoperisul: ferme metalice transversal rezemate pe grinzi si ferme intermediare
rezemate pe grinzi longitudinale.
Fermele sunt realizate din profile laminate la cald, deschiderea acestora este de
25,70m iar rezemarea lor pe stalpi si grinzi este de tip articulatie.
Sarpanta acoperisuluiva fi alcatuita din ferme metalice, contravantuiri orizontale
transversal, contravantuiri orizontale longitudinal si pane pe care va rezemastructura
acoperisului.
Acoperisul: intr-o apa cu inclinare de 4 grade si va avea sistemul de acoperis built-up
(table trapezoidala, termoizolatie vata mineral rigida, membrane PCV termosudata si
fixate mechanic), culoare alb ral 9006.
6. Instalatiile:
Instalatiile sunt prevazute dupa cum urmeaza:
a. Instalatii electrice-racord la reteaua electrica existenta in zona
De la tabloul principal de distributie al incintei, T.G. energia electrica se distribuie in
system radial catre:
-tabloul secundar T iluminat
-tabloul climatizare T clima
-tablou de consumatori vitali TCV

Din cadrul tabloului de consumatori vitali se alimenteaza in system radial urm tablouri
secundare de distributie:
Tablou iluminat siguranta
Tablou UPS
Tablou refrigerare
Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lampi
florescente, dupa mediul ambient al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de
iluminare impuse de catre normativele in vigoare, corroborate cu cerintele caietului de sarcini.
Iluminatul reclamelor luminoase de pe fatada cladirii se realizeaza printr-un orar .
In spatiile de birouri se utilizeaza corpuri de iluminat de tip FIA 1x54W (T5) montaj apparent,
IP20, compensate, ballast conventional. Aprinderea lor se realizeaza local prin elemente de
comutare ingropate si senzori de miscare.
In cadrul iluminatului normal din spatial de vanzare s-au prevazut corpuri de iluminat de
siguranta, echipate cu kituri de emergent 1h permanente, astfel incat sa se obtina pe caile de
evacuare 1 lux.
Iluminatul de siguranta ramane in permanenta aprins.
Iluminatul de siguranta consta din:
a) Iluminat siguranta pt evacuare realizat in sistemul de iluminat normal prin utilizarea la
anumite corpuri de iluminat a kiturilor de emergent de 1h permanente, sistemul de
iluminat de suguranta este de tip 3.
b) Iluminat de siguranta pt evacuare realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri 1x8
W, nepermanente, autonomie 1h
c) Iluminat de sigurata pt marcarea hidrantilor prin utilizarea unor corpuri de tip
luminoblocuri marcate corespunzator, 1x8W, nepermanente, autonomie 1h.
Toate prizele (230/400V) sunt prevazute cu contact de protective.
Prizele vitale(sustinute de UPS) sunt de culoare rosie.
Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in functie de gradul de
importanta (pe circuite vitale sip e circuite alimentate normal).
Instalatia de paratraznet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termine din atm, pe
masura aparitiei lor.
Datorita naturii constructiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii
raportata la zonele keraunice s-a stability prin calcul faptul ca este necesara o instalatie de
sine statatoare de captare a descarcarilor electrice atmosferice:

INSTALATII SANITARE:
Alimentare cu apa a spatiului commercial se va face printr-un ampalsament Dn 40 din
conducta publica aflata pe strada Drumul Gazarului.
Aceste instalatii vor asigura alimentarea obiectelor sanitare, a centralei termice si a
prepararii panificatie.
Parametrii de debit si presiune se vor asigura direct de la conducta publica de apa existent
in zona.
Pentru masurarea consumului de apa se va prevedea un contor instalat intr-un camin
anume prevazut, din beton avand dimensiunule 1,2x1,2x,13 m si amplasament la intrarea
bransamentului in incinta. In camera centralei termice se va prevedea un al doilea
apometru cu posibilitatea racordarii la sistemul BMS, un filtru de impuritari, manometer
si robinet de inchidere in caz de necessitate.
Pentru intretinerea spatiului verde, se va prevedea un hydrant de gradina alimentat din
conducta interioara de dupa apometru.
Consumul maxim de apa se apreciaza la 5cm/zi si debitul maxim de 0,57l/s.
INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA se va asigura colectarea si evacuarea
apelor uzate provenite de la grupul sanitarm d ela igienizarea spatiilor si de la incaperea
pt panificatie. Instalatia de colectare de la obiectele sanitare se va prevedea cu tevi din PP
montate in sapa, iar tevile de sub pardoseala vor fi din PVC tip KG. evacuarea apei uzate
se va realize prin curgere gravitational asigurata de pantele de montaj ale conductelor,
evacuarea se va face catre reteaua exterioara.
Apele meteorice sau cele provenite din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii vor fi
effectuate catre reteaua de canalizare exterioara prin burlane metalice cuprinse in
proiectul de arhitectura. De la baza burlanului, de la nivelul trotuarului, apa va fi preluata
in tevi de PVC-160 subterane care o vor dirija catre caminele de vizitare. Apa provenita
de pe acoperis se va considera conventional curate si va fi evacuate la canalizarea publica
separate de celelalte ape. Debitul de apa evacuate se apreciaza la 110l/s.
Apa pluvial de pe suprafete pt circulatie auto si parcaje, apa care se considera murdara si
necesita operatiuni de preepurare inaintea evacuarii in colectorul public. Apa va fi
colectata prin guri de scurgeri din PVC cu deposit, amplasate in punctele de cota minima
ale incintei. Gratarele de acoperire a gurilor de scurgere vor trebui sa aiba spatii libere de
maxim 16mm. in cuva gurilor de scurgere se va retine nisipul grosier transportat de apa,
nisipul fin fiind retinut in separatorul de ulei prin care trece apa inaintea evacuarii ei la
coectorul public. Pentru retinerea eventualelor pierderi de ulei, pe conducta de evacuare
din incinta se va prevedea montarea unui separator pentru lichide usoare din polietilena,
tip ACO.
INSTALATII DE INCALZIRE:

Pentru obtinerea conditiilor termice de confrot termic in interiorul imobilului, pentru


spatiu de vanzare si depozitare se va proiecta o instalatie de incalzire cu aeroterme, cu
baterii de incalzile alimentate de la o sursa de preparare agent termic centralizat cu apa
80/60grade C pentru perioada de iarna, iar pt spatiile destinate personalului(birouri si
grupuri sanitare) si spatiu pregatire paine se va proiecta o instalatie de incalzire cu corpuri
statice de otel, tip panou, racordate la sursa de preparare agent termic centralizat cu apa
80/60 grade C.
Sursa de caldura proiectata va fi compusa din 2 cazane conectate in cascada, montate pe
perete, care vor produce agent termic Tt/TR= 80/60 grade C, cazanele vor fi prevazute cu
arzatoare pe combustibil gazos.
Cazane :cazane murale in condensatie cu functionare pe gaz VIessmann Vitodens 200-W,
cu automatizare pt functionare comandata de temperature exterioara.
Instalatia va fi conectata la un kit comun de evacuare gaze arse, acesta fiind accesoriul
instalatiei in cascada.
Apa calda menajera se va produce cu ajutorul unui boiler electric de 30 de litri amplasat
in spatiul centralei termice.
Alimentarea cu apa se va face de la reteaua publica oraseneasca trecand prin statia de
dedurizare. Pe returul dintre cazane si BEP de incalzire va fi un record special prevazut pt
instalatia de umplere.
Alimentarea cu gaze naturale s eva face de la reteau publica.
Instalatia si central termica vor fi prevaz cu aparate d emasura (cap. 15 din l 13/94),
contorizare si ecpamente de automatizare care controleaza siguranta si economicitatea la
arzatoare, temp si presiunile prescrise, inclusive protectia de la depasirea acestora,
reglarea temperaturilor agentilor termici corelarea cu temp exteriaora si cu cererea de
consum.
INSTALATII DE CLIMATIZARE:
Pentru spatiile interioae care vor necesita climatizare (zona de vanzare, spatiile destinate
personalului- indicate de beneficiar, deposit) se va prevede un system de tip VRV(volum
de refriderant variabil), functionand cu agenti frigorifici ecologici.
Unitatile interioare vor fi de doua feluri si anume, tip caseta pentru zona de vanzare si
deposit care vor di montate ingropat in plafonul fals, iar al doilea tip va fi pt montaj
apparent pe perete, acesta din urma tip va fi folosit pt zona destinata personalului.
Unitatea exterioara va fi montata pe o platform pozitionata deasupra incaperii de
descarcare marfa.
ISTALATII DE VENTILARE:
Pt tot spatial de vanzare se va prevedea o centrala de tratare aer proaspat, amplasata in
podul cladirii, pt a asigura aerul proaspat necesar ocupantilor.
Central de tratare aer functioneaza in 100% aer proaspat, in constructive alaturata in linie,
va fi compusa din:
Introducere: record flexibil
Filtru sac G4

Recuperator de caldura
Baterie de racier cu apa racita in detenta directa
Sarcina de racier 40kW
Baterie de incalzire cu agent termic 80/60gr C
Sarcina de incalzire: 38,9 kW
Ventilator de introducere: debit-6300mc/h. presiunedisponibila:400Pa
Record flexibil
Evacuare:
Record flexibil
Filtru sac G4
Recuperator de caldura
Ventilator de evacuare
Debit:6000mc/h
Presiune disponibila: 350Pa
Record flexibil

IMPREJMUIRE
Imprejmuirea terenului se va face cu un gard din plasa de sarma montata pe stalpi
metalici. Fundatia gardului va fi continua din beton armat.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE:


1. Cerinta A de resistenta si stabilitate
Categoria de importanta conf. HGR 766/1997 este C
Zona seismic cf. P100/2006, avand acceleratia terenului ag=0,28g si Tc=1,6 sec
Constructia se incadreaza in clasa de importanta 3, conf. Normativului P 100-2006 si
STAS 10100/75.
Dimnesionarea structurii s-a facut pe baza datelor de tema, a sarcinilor climatic
(vand,zapada) si a sarcinilor seismic evaluate conform normativului P100-2006. Calculul
s-a facut prin Metoda starilor limita- conform prevederilor in vigoare.
In vederea asigurarii calitatii in constructii criteriile de verificare a exigentelor esentiale
pt lucrarile cuprinse in proiect sunt A1 si A2, conform regulamentului de atestare
tehnico-profesionala a specialistilor cu activitati in constructii aprobat de HG
925/20.11.95.
2. Cerinta B siguranta si exploatare: prevederile din STAS 6131 privind
dimensionarea parapetelor si balustradelor si STAS 2965 privind dimensionarea
scarilor si treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificul functional
(pardoseli antiderapante)
3. Cerinta C siguranta la foc: Constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la
foc si prezinta risc mare la incendiu (conform P118/99)

SURSE DE POLUANTI SI PROTECIA FACTORILOR DE MEDIU:

1. Protectia calitatii apelor:


Sursele de ape usate si compusii acestor ape- in afara apelor uzare menajere rezultate de
la grupurile sanitare si consum menajer din incinta si apele pluvial, nu exista alte surse de
ape uzate poluante.
Statiilesi instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate: Nu este cazul.
Poluanti evacuate in mediu sau in canalizarile publice: nu exista alti poluanti.
2. Protectia aerului:

Nu exista surse si poluanti pt aer, centralele termice propuse fiind ecologice din pct de vedere
al protectiei aerului si mediului, avand cosuri de dispersie dotat cu filtru.
Se vor folosi drept combustibil gazelle naturale din zona.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Nu exista surse de poluare de zgomot si vibratii. Prin utilizarea panourilor
izolante pentru realizarea inchiderilor, se evita afectarea mediului inconjurator de
catre zgomotele produse de activitatile specific desfasurate in interiorul cladirilor.
4. Protectia impotriva radiatiilor:
Nu exista surse de radiatii in activitate.
5. Protectia solulu si subsolului:
Nu exista surse posibile de poluare a solului si subsolului.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Nu exista surse posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a
monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale, acestea
neexistand in zona imediat apropiata.
7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public:
Prin amplasarea noilor constructii nu se creaza disfunctiuni intre activitatea
desfasurata si asezarilor umane, vecinatati si nu se vor taia arbori.
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
Deseurile rezultate in urma activitatii de pe amplasament sunt gunoiul menajer si
resturi metalice rezultate din procesul de productie. Acestea vor fi evacuate prin
serviciul contractat cu o societate de salubritate. Resturile metalice care nu pot
reintra in procesul de productie vor fi valorificare prin contract cu un centru de
colectare a materialelor metalice.
Clectarea si depozitarea deseurilor menajere si de productie se va realize prin
prevederea Europubelelor din material plastic si a containerelor metalice
amplasate in incinta pe zona platformelor betonate.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:


Nu exista substante si preparate chimice periculoase.
AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIILOR:
Parcaje Pentru asigurarea numarului de locuri de parcare necesare cladirii, s-au
construit parcaje, pentru 65 de masini. Toate suprafetele consolidate se executa
din asfalt. Sub copertina se va folosi pavaj cu pavele dreptunghiulare de culoarea
antracitului sau gresiei.
ORGANIZA DE SANTIER:
Organizarea de santier se va realize in incinta proprie.
Protectia muncii:
Vor fi folosite material de calitate si se vor respecta normele de protectia muncii
pe toata durata executarii lucrarilor de executie.
Se recomanda ca executia lucrarii sa fie incredintata unor antreprize profesioniste,
capabile sa asigure nivelul de calitate cerut de legislatia in vigoare.

SC. ARTRE STUDIO SRL


Separatoare (separare si separatoare din polietilena)
ECO-PLUS cu dispozitiv de ocolire NG10
---------------------------------------------NG15
---------------------------------------------NG 20
31.01.2011 Perioada
Construcia se prezint ca un corp central cu traverse de 5,95m. Structura de
rezisten principal este alctuit din stlpi de beton armat turnat monolit incasai n
fundaii i grinzi longitudinale din beton armat turnat monolit pe care reazm
acoperiul metalic i care susin pereii de nchidere. Grinzile i stlpii din beton
armat vor avea nglobate n partea superioar plci metalice i buloane de ancoraj
pentru montarea fermelor metalice transversale.
Fundaiile sunt de tipul fundaii directe, izolate sub stlpi, cu bloc i cuzinet de beton
armat turnat monolit, din care se las musti pentru stlpii de meton armat ce sus in
acoperiul metalic i pereii de nchidere. Pentru stalpii metalici din anexele A si 1
(din zona de acces magazine) si pt stalpul metalic pentru steag se vor monta buloane
nglobate n fundaii.

Adncimea de fundare 1,80m de la cota pardoselii finite. Fundaiile pere ilor de


nchidere i de compartimentare s-au rezolvat sub forma de grinzi de funda ie
rezemate pe fundaiile stlpilor ancorate cu armaturi nglobate.
nchiderile exterioare i compartimentrile interioare:
Toi pereii exteriori vor fi masivi executai din zidrie-blocuri de carmid cu goluri
cu grosimea de 38cm.
Compartimentrile inferioare sunt formate din zidrii de crmizi cu goluri de 25cm
i nchideri uoare cu perei de gips carton. Pereii biroului i cei din camera tehnic
sunt portani i vor susine o plac de beton armat.
Toi pereii din zidrie se vor tencui cu o tencuial de interior din var cu ciment. Se
vor aplica plci standard de faian ntr-o singur culoare, dimens 20x20cm, n urm
zone: deposit, zona caselor, spaiu commercial, zona personal. Toi pere ii interior se
vor vopsi cu o zugrveal de perete rezistent la tergere de culoare alb RAL 9010.
Pereii spaiilor comerciale din zon paletilor vor fi vopsii cu o zugrveal de perete
rezistent la frecare, de culoare alb.
Pardoseala se va realize o sap de ciment peste care se vor monta plci din gresie
ceramic fin de tipul Flakes n toate ncperile, clas de alunecare R9. Toleranaa la
denivelri ale pardoselii finite nu vor depi 0,50mm.
n camera tehnic nu se execut pardoseal, rmnnd doar plac de beton.
n biroul ofice manager, camera tehnic i zona de aprovizionare plafonul este din
beton armat aparent, zugrvit n culoarea alb RAL 9010. n restul spaiilor plafonul
este suspendat, din plci de fibre minerale.
Acoperiul: ferme metalice transversale rezemate pe grinzi i ferme intermediare
rezemate pe grinzi longitudinale.
arpanta acoperiului va fi alctuit din ferme metalice, contravntuiri orizontale
transversale, contravntuiri orizontale longitudinale i plane pe care se va rezema
structura acoperiului.

S-ar putea să vă placă și