Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE 1. DEFINIREA PROIECTULUI 1.1 PRESCRIPTII GENERALE 1.1. Denumirea documentatiei: 1.2. Amplasament: 1.3.

Proiectant general: 1.4. Proiectant de specialitate instalatii: 1.5. Beneficiar: 1.6. Faza de proiectare: P.T.H. 1.7. Categorie de importanta.. 1.8. Regim de inaltime . 1.9. Clasa de importanta 2.0. Gradul de rezistenta la foc. 1.2 GENERALITATI Prezenta documentatie descrie instalatiile sanitare si de stingerea incendiului pentru o cladire cu destinatia ..

2. 2.1.

DESCRIEREA SOLUTIILOR INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

Sistemul de alimentare cu apa potabila este constituit din: 2.1.1 Bransamentul de apa potabila Se va folosi bransamentul existent in limita proprietatii, care va fi extins pina la cladirea nou construita. Pe aceasta extindere se vor amplasa contorul de apa, vanele si filtrele aferente. 2.1.2 Rezerva de apa potabila Rezerva de apa consta in doua rezervoare de apa din polietilena cu capacitatea de 5000 litri fiecare pentru apa potabila amplasate in statia de pompare comuna pentru hidrofor si incendiu. 2.1.3 Instalatia de hidrofor Instalatia de presurizare de tip hidrofor este echipata cu un grup de pompare cu electropompe cu turatie variabila avand sistem de automatizare sensibil pentru urmarirea ct mai aproape a curbei caracteristice a consumului precum si recipiente hidropneumatice. Grupul de pompare este alcatuit din doua pompe montate in paralel. Un vas de hidrofor cu membrana cu capacitatea de 500 litrii va fi instalat pe refularea de la grupul de pompare pentru optimizarea functionarii pompelor. 2.1.4 Distributia apei la consumatori Distribuirea apei la consumatori se va face astfel ca sa nu se depaseasca presiunea
Pag. 1 din 4

maxima admisibila de 6 bar in conducte amplasate in plafoanele false. Distributia principala de apa va fi realizata din tevi de otel zincat. In toate spatiile comerciale si productie alimentara se vor prevede instalatii in asteptare alcatuite din conducta de apa rece si robinet general de inchidere. In spatiile comune distributia apei la consumatori va fi realizata in plafonul fals, conductele folosite fiind din polipropilena multistrat cu imbinare prin electrofuziune. 2.1.5 Prepararea apei calde de consum menajer Prepararea apei calde de consum menajer se va face local cu boilere electrice cu acumulare. Acestea vor fi montate in plafonul fals, pe grinzi. Distributia apei calde la consumatori se va face cu trasee paralale cu apa rece in plafonul fals, conductele folosite fiind din poilpropilena multistrat cu imbinare prin electrofuziune. 2.1.6 Obiecte sanitare. Grupurile sanitare vor fi prevazute cu obiecte specifice dupa cum urmeaza: - n grupurile sanitare pentru public si personal. - vas de WC montat n consola cu rezervor de spalare cu montaj mascat - lavoar din portelan cu montaj pe blat avand bateria cu actionare electronica - pisoare din portelan sanitar cu spalare intermitenta. - vas de WC montat in consola cu rezervor de spalare cu montaj mascat pentru handicapati inclusiv accesoriile necesare - lavoar din portelan pentru handicapati cu montaj pe blat avand bateria cu actionare electronica si toate accesoriile necesare - distribuitoare de sapun, suporturi de hartie igienica, oglinzi din semicristal, cuiere pentru rufe. 2.1.7 Conducte prevazute: - tevi de otel zincate pentru conductele de distributie din subsol si distributia principala de pe parter si etaje si coloane ansamblate prin filet cu fitinguri specifice - tevi din polipropilena multistrat ansamblate prin polifuziune cu fitinguri specifice pentru distributia apei la consumatori in grupurile sanitare comune si legaturile la obiectele sanitare. 2.1.8 Izolarea conductelor Conductele de apa se vor izola termic si contra condensului astfel: - conductele principale de apa rece cu cochilii din burete de cauciuc tip Armaflex de 13 mm grosime. - conductele de apa calda si rece din polipropilena pentru legaturi la obiectele sanitare se izoleaza cu burete de cauciuc tip Armaflex de 10 mm grosime. Conductele de distributie a apei din subsol precum si conducta de aductiune de la bransament de la plafonul subsolului vor fi protejate impotriva inghetului cu fir incalzitor.

2.2.

EVACUAREA APELOR UZATE SI METEORICE

Instalatiile de canalizare vor fi proiectate in sistem separativ conform I9-94 art. 5.2 astfel:
Pag. 2 din 4

2.3.1 Canalizarea apelor menajere de la grupurile sanitare Instalatie de canalizare gravitationala a apelor menajere provenite de la grupurile sanitare situate la parter si la etaj cu racordare directa la statia de pompare existenta in incinta. Coloanele de scurgere vor fi ventilate liber peste nvelitoare. Coloanele de scurgere, ventilatiile precum si legaturile la grupurile sanitare vor fi conducte din polipropilena asamblate prin inele de cauciuc. Evacuarea apelor de pe pardoseli se va face prin colectoare sifonate multifunctionale de tip multiplex. Canalizarea apelor de la instalatiile de productie si desfacere de produse alimentare va fi din conducte din polipropilena asamblate prin inele de cauciuc. In exteriorul cladirii se va amplasa un separator de grasimi pentru indepartarea grasimilor din apele uzate inainte de deversarea acestora in statia de pompare ape uzate menajere existenta. 2.3.2 Canalizarea apelor de ploaie de pe terase Canalizarea apelor pluviale, in sistem tip GEBERIT, prin interior spre bazinul de retentie exterior cladirii, conform proiect GEBERIT. 2.3.3 Canalizarea apelor provenite de la nivelul subsolurilor Canalizarea apelor accidentale de la nivelul pardoselii subsolului se va face prin pompare in colectorul de 400mm existent de-a lungul axului 1. Colectarea acestora se face prin recipiente de pardoseala cu colectoare de aluviuni. Conductele ingropate sub nivelul pardoselii subsolului vor fi din PVC-KG montate pe pat de nisip si acoperite de un strat de nisip 30 de centimetri peste generatoarea superioara. 2.3.3 Conducte prevazute - tuburi din polipropilena ignifugate, ansamblate prin mufe cu garnituri de cauciuc pentru racordurile la obiectele sanitare si coloanele de ventilare auxiliara. - tuburi din polietilena de inalta densitate (PEHD) ansamblate prin sudare cap la cap sau prin fitting-uri pentru electrofuziune pentru canalizarea pluviala (vezi proiect GEBERIT) - tuburi din polietilena de inalta densitate (PEHD) pentru canalizari pompate. - tuburi din fonta PVC-KG pentru conductele de canalizare ingropate in radier. Toate conductele de canalizare menajera si pluviala precum si refularile de la pompele de basa vor fi protejate impotriva inghetului prin fir incalzitor. 3. PRINCIPALELE CERINTE DE CALITATE

a. Rezistenta si stabilitate Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati. Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde domeniilor de presiuni si de temparaturi maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.

Pag. 3 din 4

Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de constructie fara a permite deplasarea accidentala in afara limitelor admise. b. Siguranta in exploatare Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor de stins incendiul vor fi omologate si vor avea fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele vor fi prevazute cu sisteme de siguranta si de protectie corespunzatoare. c. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate. d. Izolarea termica, hidrofuga si economie de energie Echipamentele prevazute vor avea randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei electrice. e. Protectia impotriva zgomotului Echipamentele care contin piese in rotatie (pompe) au garantata echilibrarea dinamica si trepidatii reduse. Aceste echipamente se monteaza pe suporti antivibratie si se racordeaza la restul instalatiei (conducte) prin intermediul racordurilor flexibile.

4. MASURI PENTRU PROTECTIA SI IGIENA MUNCII a. Masuri comune La elaborarea proiectului s-au respectat: Normele Republicane de Protectia Muncii 2003 Normativele I13/2002, I5/1998, P118 i C107/1- in vigoare Instructiunile elaborate de furnizorii de utilaje In executie i exploatare se vor respecta: -Normele Republicane de Protectia Muncii 2003 -Instructiunile elaborate de furnizorii de utilaje -Normele specifice pentru fiecare categorie specifica de lucrari. b. Masuri specifice Beneficiarul nu are voie sa puna in functiune partial sau total nici macar pe timp limitat, obiectivele proiectate, inainte de executarea integrala a instalatiilor i fara asigurarea tuturor masurilor de protectia i igiena muncii i de prevenirea i combatere a incendiilor i numai dupa receptia lucrarilor. Daca beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu sunt suficiente va cere, odata cu observatiile ce trebuie facute la proiect i in acelai termen legal, sa se introduca in proiect masurile care considera ca sunt necesare pentru a conduce la siguranta absoluta in timpul realizarii i folosirii obiectivelor prezentului proiect.

Intocmit

Pag. 4 din 4