Sunteți pe pagina 1din 1

AeL Educaţional

Rusu Diana-Maria, MGIII

Pentru predarea lectiilor inclin sa folosesc aplicatia AeL. AeL Educaţional este o
platformă complexă care oferă posibilitatea unui proces de învăţare facil pentru elevi şi
aduce un instrument util şi suplimentar de predare. AeL este structurat pe patru categorii
de elemente componente: biblioteca virtuală, clasa virtuală, administrare şi testare. În
plus, conţine un dicţionar integrat cu toate celelalte module.

Prin optiunea de Clasa virtual, profesorul controlează lecţia, decide ce părţi din aceasta
sunt prezentate elevilor şi în ce ordine, şi urmăreşte felul în care elevii interacţionează cu
materialul prezentat. Un avantaj important este faptul că, o clasă virtuală permite
participarea unui elev la o lecţie şi independent, de la distanţă, conectat la propriul
calculator.
Într-o clasă virtuală, profesorul poate:

 să controleze transferul lecţiei către cursanţi


 să controleze nivelul de interacţiune al acestora cu AEL
 să administreze şi să monitorizeze testele
 să comunice cu elevii prin forumuri de discuţii
 să monitorizeze ecranele de lucru şi rapoartele on-line ale cursanţilor
 să adapteze desfăşurarea orei conform ritmului şi progreselor fiecărui elev
 să obţină rapoarte diverse şi complexe privind desfăşurarea cursului
 să modifice parametrii de intrare ai unei probleme, pentru ca elevii să observe
influenţa acestora asupra rezultatelor, inclusiv sub formă grafică, sugestivă şi
atrăgătoare

AeL permite testarea electronică a elevilor, precum şi asistenţă pentru notare.

Biblioteca virtuală este dedicată în special învăţării asincrone, iar fluxurile de predare
sunt definite pentru fiecare curs în parte. De asemenea, sunt integrate testele de auto-
evaluare sau cele on-line. AeL Educational dă posibilitatea unei navigări ierarhice, de
filtrare şi căutare după diferite criterii.

Ca dezavantaje, aplicatia presupune existent de calculatoare, cate unul la cel putin doi
elevi, sa au unui singur calculator cu videoproiector, necesita cunostinte atat in utilizarea
apicatiei cat si in mediul online.

http://advancedelearning.com/index.php/articles/c32