Sunteți pe pagina 1din 1

Actele necesare pentru prelungirea certificatului de urbanism sunt urmatoarele:

- Cerere tip
- Certificatul de urbanism in original
- Dovada platii taxei aferente (30% din taxa initiala a certificatului de urbanism)

Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism se poate face numai de catre


emitent, la cererea titularului formulate cu cel putin 15 zile intaintea expirarii acestuia.