Sunteți pe pagina 1din 2

RECOMANDARE

Subsemnatul ………………………………………., specialist atestat cu


drept de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, în baza art. 27 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbanştilor din
România nr. 101/29.07.2010, recomand pe d-na /d-
l ..................................................................................................., în calitate
de ............................................................................., în vederea înscrierii la stagiu.

semnătură şi ştampilă RUR...............


Notă: Recomandarea este semnată de un specialist atestat, cu drept de semnătură, înscris în
RUR.