Sunteți pe pagina 1din 2

Primăria Municipiului Oradea

Instituţia Arhitectului Şef Piaţa Unirii, nr. 1


410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Aprob,
Ilie BOLOJAN
Primar

Nr. înregistrare: ...................

Data: 27.01.2020

NOTA JUSTIFICATIVA

Pentru prelungirea termenului de predare a lucrarilor stabilite prin contractul nr.


348481 din 03.10.2019
Avand in vedere prevederile contractuale, conform carora :
- Proiectantul, SC UNITH 2B SRL are obligatia de a ne pune la dispozitie in
termen de 60 de zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere
(transmis cu adresa noastra nr 389698/ 28.10.2019 si primit de proiectant
in urmatoarea zi), documentatia economica in format editabil pe adresele
de email ale Institutiei Arh. Sef;
- De asemenea, in termen de 90 de zile lucratoare de la emiterea ordinului
de incepere , proiectantul trebuie sa depuna proiectul complet la faza de SF
, la sediul PMO;
- Conform Notei conceptuale si a Caietului de sarcini aprobat cu nr.
6966/14.01.2020, elaborarea studiului geotehnic este in responsabilitatea
achizitorului (prin grija DPI) ;
Precum si urmatoarele problemele tehnice invocate:
- Dificultati de acces pe amplasamentele private, pentru efectuarea forajelor
geotehnice necesare studiilor geotehnice, deoarece trebuie obtinut acordul
proprietarilor, acord in vederea caruia se depun diligente pentru obtinere;
- Proiectantul are solicitari speciale in privinta adancimii forajelor si , totodata
a parametrilor hidraulici pe care trebuie sa ii punem la dispozitie, ceea ce
conduce la contractarea unei firme de profil care sa aiba capacitatea
tehnica necesara sa le execute;

Propunem:

- Prelungirea termenului de predare a lucrarilor stabilite prin contractul nr.


348481 din 03.10.2019 , astfel :
Etapa 3: In termen de 15 zile lucratoare de la predarea studiului geotehnic de
catre primaria Oradea, conform cerintelor proiectantului de specialitate, se va
transmite prin e-mail, la adresele gis@oradea.ro , radu.fortis@gmail.com si
adriana_lipoveanu@yahoo.com (in Cc), documentatia economica in format editabil,
in vederea verificarii conformitatii acesteia.
Etapa 4: Proiectul complet, la faza Studiu de Fezabilitate, conform HG 907 /
2016, se va preda conform specificatiilor de la pct. 5.3. in termen de 30 zile
lucratoare de la predarea studiului geotehnic de catre primaria Oradea, conform
cerintelor proiectantului de specialitate, prin depunere la unul dintre ghiseele
Institutiei Arhitectului Sef din zona de relatii cu publicul a Primariei mun. Oradea (la
„Piramida”).

Arhitect Sef Director ex. adj.

Radu Fortis Adriana Lipoveanu