Sunteți pe pagina 1din 2

1. Ce exprimă KW şi KWh este unitatea de măsură pentru ce?

Răspuns:
A. W (watt) este unitatea de măsură a puteriielectrice <P>, kW fiind multiplu
1kW=1000W
Pentru energie electrică se foloseşte şi VA (volt amper pentru puterea apatrentă)
respective VAR (volt amper reactive pentru puterea reactivă)

B. kWh este unitatea de măsură a energiei electrice <E> (watt oră) şi are ca
multiplu kWh./ 1kWh =1000Wh
Energia poate fi definite ca produsul dintre putere şi timp E=PxT

2. Este permisă instalarea unei reţele de apă în planşeu? Dacă da în ce


condiţii?
Da, este posibil cu luarea unor măsuri suplimentare de siguranţă. Sunt situaţii
în care soluţia instalării unei reţele de apă este obligatoriu să fie făcută în planşeu,
motivele fiind:
- imposibilitatea utilizării peretelui din cauza unor goluri practicate în
perete
- extradosul planşeului nu permite montarea conductelor de apă având
restricţii de ordin tehnic (în unele încăperi tehnice normele interzic
traversarea încăperii cu conducte de fluid), sau de ordin arhitectural sau
artistic (de exemplu un tavan pe care se află o pictură)
- Spaţiul rămas sub planşeu se reduce ca gabarit astfel încât nu este
posibil ampasarea conductei sub planşeu.
Condiţii pentru amplasarea reţelei de apă în planşeu:
- În cazul în care este un planşeu nou, includerea conductelor reţelei
de apă trebuie avută în vedere la proiectarea planşeului, astfel încât
armarea planşeului să fie compatibilă cu traseul conductelor.
- Materialele alese pentru conducte trebuie să fie compatibile cu
instalarea în planşeu. În cazul în care materialul este sensibil acesta
trebuie protejat.
- Trebuie avut în vedere dilatarea liniară a conductelor la schimbarea de
temperatură a apei transportate. In cazul în care traseele sunt lungi
trebuie prevăzute piese (lire) de dilatare
- Trebuie asigurată izolarea conductelor pentru evitarea apariţiei
condensului (tuburile de apă vor fi îmbrăcate în termoizolaţie adecvată)
- Trebuie asigurată o temperatură minimă pe perioada rece a anului
pentru a nu se produce îngheţul ceea ce va duce la spargerea
conductelor prin dilatare,
- Trebuie luate măsuri de golire integrală a instalaţiei în cazul în care
clădirea nu este folosită (case de vacanţă) pe perioada rece. De
asemenea instalaţia trebuie concepută în aşa fel încât golirea să fie
completă, pentru a nu rămâne zone în care se pot forma acumulări de
apă care poate să îngheţe.
- Racordurile între ţevi (prelungiri şi coturi) trebuie alese în aşa fel încât
să fie sigure, de calitate şi pretabile la poziţionarea în planşeu.
- În cazul în care se utilizează pentru instalaţie ţevi din oţel zincat, cea
mai sigură măsură de a evita curgearea apei pe la îmbinări, este
realizarea de îmbinări sudate.

În cazul planşeelor existente amplasarea conductelor reţelelor de apă se poate


face doar în şapă în suprabetonare, dacă planşeul permite o încărcare suplimentară
cu greutatea şapei.
Dacă planşeul este de tip boltă din cărămidă cu umplutură la partea superioară
reţeaua de apă poate fi amplasată sub pardoseală în zona de umplutură cu luarea
măsurilor de siguranţă şi protecţie amintite mai sus.

Ilie Sucală