Sunteți pe pagina 1din 27

Efectul corona

Efectul corona reprezintă descărcarea electrică care apare în jurul unor conductoare
de înaltă tensiune (peste 100 kV). Favorizat de unele condiţii atmosferice (ploaie,
ceaţă, zăpada, chiciură), efectul corona poate produce pierderi însemnate de
energie electrică şi perturbaţii în liniile de telecomunicaţii. Este însoţit de fenomene
luminoase (coroană luminoasă violetă în jurul conductoarelor), acustice (zgomot
specific) şi chimice (apariţia ozonului şi producerea acidului azotic, care poate ataca
armăturile izolatoarelor).
Efectul corona se produce prin depăşirea unei valori critice a intensităţii câmpului
electric, valoare cu atât mai mică, cu cât este mai mare curbura conductorului (cu cât
este mai mică raza secţiunii). Diminuarea pierderilor de energie prin efectul corona,
care în condiţii foarte nefavorabile pot fi de 20% din energia transportată, se obţine
prin mărirea diametrului conductoarelor (peste 11 mm la 110 kV, 25 mm la 220 kV,
50 mm la 400 kV) şi prin folosirea conductoarelor multifilare.
Efectul corona este unul din fenomenele care limitează tensiunea maximă la care se
poate face transportul energiei electrice prin linii aeriene de înaltă tensiune (în curent
alternativ 750 kV). Descărcarea prin efectul corona este folosită la electrofiltre.
Consecintele manifestarii acestui fenomen constau in pierderi de putere electrica(
pierderi corona), zgomote, fenomene luminoase si perturbatii in functionarea
aparatelor de radio si televiziune.Efectele zgomotului( mai numit si zgomot
alb)asupra organismului sunt diverse, stari de neliniste, nervozitate si in functie de
expunere si intensitate pot apare si alte complicatii.
Campul electric format intre conductoarele aflate sub tensiune si sol,determina
fenomene de descarcare electrica. Valorile acestui camp de la o anume intensitate
devine un pericol pentru om.Printr-un om aflat in acest camp apare un curent electric
de descarcare care depinde atat de intensitatea campului electric, de gradul de
izolare fata de sol cit si de timpul de expunere al acestuia in camp.
http://roelectricianulautorizat.blogspot.com/2015/03/efectul-corona.html

IMPACTUL REŢELELOR ELECTRICE ASUPRA MEDIULUI - EFECTUL CORONA

Drd. prof. ing. Liliana Cîmpan

Colegiul Tehnic “I. Maniu” Şimleu Silvaniei

Rezumat:
Această lucrare prezintă cateva aspecte legate de poluarea mediului inconjurător
generată de reţelele electrice şi mai cu seama efectul Corona. Acest efect poate
produce pierderi de putere însemnate, să creeze interferențe sonore sau de
radiofrecvență, să genereze compuşi toxici cum ar fi oxidul de azot şi ozonul, şi să
conducă la crearea de arc electric. Efectul Corona constă într-o descărcare electrică
în mediu, de pe suprafaţa unui obiect puternic încărcat electrostatic de la o sursă de
înaltă tensiune

Impactul reţelelor electrice asupra mediul ambiant poate fi privit din cel puţin două
puncte de vedere, şi anume:
- influenţa reţelelor electrice asupra mediului ambiant;
-influenţa mediului ambiant asupra reţelelor electrice.
Principalele tipuri de poluări pe care reţelele electrice le generează asupra mediului
înconjurător sunt:
- vizuală – deteriorarea peisajului;
- sonoră – zgomote produse de funcţionarea sau vibraţii ale elementelor
(conductoarelor) reţelelor electrice şi în special, a transformatoarelor;
- zgomote produse de descărcarea Corona pe liniile de înaltă şi foarte înaltă
tensiune;
- electromagnetică: efecte sonore şi luminoase ale descărcării Corona, perturbaţii
radio şi ale emisiunilor de televiziune, înfluenţe ale câmpului electric şi magnetic
asupra organismelor vii;
- psihică şi pericole (riscuri) de accidente: teama provocată de apropierea de reţelele
electrice şi de efectele vizuale şi sonore ale acestora; accidente, cazuri mortale.
Utilizarea tensiunilor din ce în ce mai înalte în reţelele electrice este determinată de
raţiuni tehnico-economice, pentru transportul de puteri electrice pe distanţe din ce în
ce mai mari.
Pentru liniile electrice de medie şi joasă tensiune impactul cu mediul înconjurător se
referă, îndeosebi la: ocuparea terenurilor, defrişarea pădurilor, poluarea vizuală şi
impactul cu alte elemente de construcţii şi instalaţii.
Efectul de descărcare Corona este rezultatul apariţiei de ioni în fluide neutre, cum
este aerul atmosferic, sub influența câmpurilor electrice puternice. Electronii sunt
smulşi din elementele componente ale aerului neionizat, şi ionii pozitivi sau electronii
sunt atraşi de conductori în timp ce particulele încărcate de aceeaşi polaritate sunt
respinse. Acest efect poate produce pierderi de putere însemnate, să creeze
interferențe sonore sau de radiofrecvență, să genereze compuşi toxici cum ar fi
oxidul de azot şi ozonul, şi să conducă la crearea de arc electric. Efectul Corona
constă într-o descărcare electrică în mediu, de pe suprafaţa unui obiect puternic
încărcat electrostatic de la o sursă de înaltă tensiune. Corona este o descărcare
luminoasă, care poate fi însoţită de efecte sonore. Descărcările Corona pot fi
pozitive sau negative. Acest lucru este determinat de polaritatea tensiunii
electrodului curbat.

Descărcarea Corona are un număr de aplicaţii industriale şi comerciale:

1. Producerea ozonului

2. Înlăturarea impurităţilor din aer în instalaţiile de aer condiţionat

3. Îndepărtarea substanţelor organice volatile nedorite, cum ar fi pesticidele,


solvenţii, agenţii chimici din atmosferă

4. Fotocopierea

5. Ionizarea aerului

6. Fotografia Kirlian

7. Levitaţia electrostatică

Efectul Corona poate apare atât în liniile de înaltă tensiune în curent continuu cât şi
în cele de curent alternativ; în primul caz sub formă de flux continuu.în al doilea de
particule oscilante. Datorită sarcinii spaţiale create în jurul conductorilor, o linie de
înaltă tensiune în curent continuu poate avea o pierdere pe unitate de lungime de
doar două ori mai mică decât cea a unei linii în curent alternativ transportând
aceeaşi putere. La liniile în sistem monopolar schimbarea polarității conductorului
poate conduce la un control limitat al efectului Corona. În particular polaritatea ionilor
emişi poate fi controlată, ceea ce poate fi important din punct de vedere al impactului
asupra mediului datorat condensării particulelor (particule cu polarități diferite au
diferite lungimi de drum).

Efectul Corona în jurul liniilor de polaritate negativă faţă de pămînt poate genera
considerabil mai mult ozon decât cel din jurul liniilor de polaritate pozitivă şi să
genereze un flux de particule ionizate dinspre conductor, cu o potențială influență
dăunătoare asupra sănătății. Utilizarea tensiunii pozitive contribuie le reducerea
impactului ozonului produs de liniile de înaltă tensiune în curent continuu.

Utilizări
Din punct de vedere al cheltuielilor cu investiţii, în cazul curentului continuu staţiile
sunt mai costisitoare decât cele din curent alternativ, pe când liniile mult mai ieftine.
Deoarece cheltuielile cu liniile sunt proporţionale cu distanţa, rezultă că peste o
aumită lungime liniile de înaltă tensiune în curent continuu devin mai rentabile decât
cele în curent alternativ. Această limită se situează la cca 30 km în cazul cablurilor
maritime şi cca 500 km la cele aeriene. Posibilitatea controlării parametrilor
curentului din circuitele de comutaţie, a conectării reţelelor nesincronizate, precum şi
a utilizării eficiente în transmiterea energiei prin cabluri submarine, duce adesea la
utilizarea liniilor de înaltă tensiune în curent continuu la graniţa dintre ţări pentru
transfer de energie. Parcuri de generatoare eoline din largul mărilor necesită
deasemenea cabluri submarine turbinele lor fiind nesincronizate. Costurile scăzute
ale liniilor de înaltă tensiune în curent continuu prezintă avantaje la legături între
comunităţi situate la mare distanță (ex. Siberia, Canada, nordul Scandinaviei).
Dezvoltarea tehnologiei IGBT(insulated gate bipolar transistors) și GTO (gate turn-off
thyristor) a făcut ca liniile de înaltă tensiune în curent continuu să devină competitive
şi în cazul sistemelor de putere mai redusă. Acestea pot fi instalate în liniile de înaltă
tensiune de curent alternativ existente cu rolul de a stabiliza fluxul de putere fără a fi
nevoie de o linie suplimentară de curent alternativ în caz de scurtcircuit. Un
producător a denumit acest concept "HVDC Light", altul un concept similar "HVDC
PLUS" (Power Link Universal System). Ei au extins posibilitatea utilizării sistemului la
blocuri cu puterea de numai câteva zeci de MW şi lungimea liniei de numai câteva
zeci de kilometri de linii aeriene. Diferenţa constă în modul de abordare a
conceptului tehnologiei Voltage-Sourced Converter (VSC), unde "HVDC Light"
utilizează modulaţia lăţimii impulsului, iar "HVDC PLUS" este bazat pe "multilevel
switching"

Avantaje
La reţelele de curent alternative trifazice, sunt necesare cel puţin trei conductori, pe
când la cele de curent continuu doar doi conductori, sau chiar numai unul dacă se
utilizează pământul în locul unei linii. În acest fel se economisesc nu numai
materialele conductorului ci şi izolatori şi material de stâlp de susţinere.

Curenţii de pierderi reactive corespunzători capacităţilor şi inductivităţilor proprii ale


liniilor impun intercalarea din loc în loc de bobine de compensare, ceea ce la liniile
submarine este imposibil. În consecinţă la transportul prin cabluri submarine, peste o
lungime de numai câţiva km devine o necesiate utilizarea liniilor de înaltă tensiune în
curent continuu. Necesitatea compensării energiei reactive apare şi în cazul liniilor
aeriene de înaltă tensiune mai lungi ceea ce nu este cazul la liniile de înaltă tensiune
în curent continuu.

Spre deosebire de curentul continuu, densitatea de curent nu este uniformă pe


secţiunea conductorului în cazul curentului alternativ, fiind mai mare la exterior.
Rezultă că în curent continuu, la aceeaşi secţiune, conductorul este mai bine utilizat.
La fel în cazul cablurilor nu apar pierderi în dielectric, ceea ce are ca urmare
posibilitatea utilizării unei izolaţii mai puţin pretenţioase.

În timp ce la liniile în curent alternativ este obligatorie o sincronizare a reţelelor


conectate, aceasta nu mai este necesară la liniile de înaltă tensiune în curent
continuu. Liniile de înaltă tensiune în curent continuu sunt uneori utilizate şi ca
legături intermediare între porţiunile unei reţele sincrone foarte extinse, deoarece din
cauza suprafeţei mari acoperite, pot apărea defazaje. Un exemplu de astfel de
legătură o constituie linia de înaltă tensiune în curent continuu din cadrul reţelei
sincrone europene între localitățile Galatina (Italia) și Arachthos (Grecia) aflată la o
depărtare de 300 km.

În plus la linia de înaltă tensiune în curent continuu izolaţia nu trebuie dimensionată


la o valoare de vârf de , deoarece în curent continuu tensiunea de vârf este aceeaşi
cu tensiunea efectivă.

Dezavantaje
Staţiile de comutare sunt foarte scumpe şi permit doar o mică supraîncărcare. Este
foarte greu să se extindă ulterior cu o ramificaţie o linie de înaltă tensiune în curent
continuu existentă. Transmisia energiei prin linii de înaltă tensiune în curent continuu
pare predestinată legăturii între două puncte.

Deoarece o linie de înaltă tensiune în curent continuu impune existenţa unei reţele
trifazate pe partea de curent alternativ în care să poată livra energie, nu se poate
alimenta în acest mod o reţea izolată. Pentru a putea totuşi utiliza acest tip de
tranport de energie electrică la o instalaţie de foraj maritim este necesară utilizarea
unei soluţii bazate pe tehnologia ‘Voltage Source Inverter’.

Pe durata exploatării, la tensiuni continue înalte de peste cca 300 kV apar probleme
în izolatoare şi la trecerile conductoarelor în instalaţiile în aer liber datorate
depunerilor de impurităţi şi infiltrării apei de ploaie.
La tensiuni alternative câmpul electric spaţial este influenţat de capacităţile de
exploatare şi parazite. Deformarea câmpului datorită straturilor de impurităţi bune
conducătoare de electricitate de pe izolatori, poate fi neglijată datorită curentului de
deplasare comparativ mai mari ce apare. Altă este situția în cazul curentului
continnuu de înaltă tensiune care modifică, datorită rezistenţei ohmice mari a
izolatorului, câmpul electric. O depunere de murdărie umedă poate contribui la
deformarea câmpului electric în jurul izolatorului, având ca rezultat descărcarea de-a
lungul corpului izolatorului.

Bibliografie:

1.Dragoş Cosma, Florin Mareş, Electrotehnică şi măsurări electrice, Editura CD


Press, Bucureşti, 2010

2. Costin Cepisca, Horia Andrei si Mihai Bacanu, Poluarea electromagnetică, Editura


Electra, Bucureşti, 2002
http://www.asociatia-profesorilor.ro/impactul-retelelor-electrice-asupra-mediului-
efectul-corona.html

Ce provoacă acel bâzâit specific pe care-l auzim în preajma liniilor de înaltă


tensiune?

Mă gândesc că acest bâzâit este parte din motivul pentru care refuză mulţi să-şi
cumpere o casă în preajma liniilor de înaltă tensiune.

Dar ce provoacă acel bâzâit? Doar nu auzim electronii "alergând" prin fire...

linii inalta-tensiune
a intrebat Quark Senior (11.7k puncte) Ian 27, 2013 in categoria Fizica

Cel mai bun raspuns


Salut
Acel zgomot specific este dat de efectul Corona care se manifesta sub forma
unor descarcari, concentrate in jurul conductorului aflat sub tensiune in special in
instalatiile care au tensiuni de cel putin 10kV.Zgomotul este mai pronuntat atunci
cand aerul este mai umed si se ionizeaza mai intens( zapada, ploaie,
chiciura)fenomenul este de multe ori insotit si de mici arcuri electrice observabile in
special noaptea.

Consecintele manifestarii acestui fenomen constau in pierderi de putere


electrica( pierderi corona), zgomote, fenomene luminoase si perturbatii in
functionarea aparatelor de radio si televiziune.Efectele zgomotului( mai numit si
zgomot alb)asupra organismului sunt diverse, stari de neliniste, nervozitate si in
functie de expunere si intensitate pot apare si alte complicatii.

Campul electric format intre conductoarele aflate sub tensiune si sol,determina


fenomene de descarcare electrica. Valorile acestui camp de la o anume intensitate
devine un pericol pentru om.Printr-un om aflat in acest camp apare un curent electric
de descarcare care depinde atat de intensitatea campului electric, de gradul de
izolare fata de sol cit si de timpul de expunere al acestuia in camp.

Incerc si eu sa dau un raspuns dar nu stiu cit de adevarat poate fi.Cred ca datorita
tensiunii mari din acele linii o parte din electroni evadeaza sau au loc scurgeri in
afara acelui cablu si se produce un minifulger daca ii pot spune asa.Datorita faptului
ca este f mic nu percepem lumina datorita vitezei lui insa auzim acel tunet sau
minitunet ca un baziit.Este ceva la scara foarte mica asemantor cu un fulger.Atunci
cind sarcinile electrice lovesc aerul se produce axcel zgomot ce il numim
tunet.Probail si in cazul de fata ceva asemantor se intimpla.Si cum spunea cineva
daca e noaptea chiar ;putem vedea acele fulgere micute.
http://www.scientia.ro/qa/13163/ce-provoaca-acel-bazait-specific-pe-care-l-auzim-in-
preajma-liniilor-de-inalta-tensiune

Efectul corona reprezintă descărcarea electrică care apare în jurul unor conductoare
de înaltă tensiune (peste 100 kV). Favorizat de unele condiţii atmosferice (ploaie,
ceaţă, zăpada, chiciură), efectul corona poate produce pierderi însemnate de
energie electrică şi perturbaţii în liniile de telecomunicaţii. Este însoţit de fenomene
luminoase (coroană luminoasă violetă în jurul conductoarelor), acustice (zgomot
specific) şi chimice (apariţia ozonului şi producerea acidului azotic, care poate ataca
armăturile izolatoarelor).
Efectul corona se produce prin depăşirea unei valori critice a intensităţii câmpului
electric, valoare cu atât mai mică, cu cât este mai mare curbura conductorului (cu cât
este mai mică raza secţiunii). Diminuarea pierderilor de energie prin efectul corona,
care în condiţii foarte nefavorabile pot fi de 20% din energia transportată, se obţine
prin mărirea diametrului conductoarelor (peste 11 mm la 110 kV, 25 mm la 220 kV,
50 mm la 400 kV) şi prin folosirea conductoarelor multifilare.
Efectul corona este unul din fenomenele care limitează tensiunea maximă la care se
poate face transportul energiei electrice prin linii aeriene de înaltă tensiune (în curent
alternativ 750 kV). Descărcarea prin efectul corona este folosită la electrofiltre.
Consecintele manifestarii acestui fenomen constau in pierderi de putere electrica(
pierderi corona), zgomote, fenomene luminoase si perturbatii in functionarea
aparatelor de radio si televiziune.Efectele zgomotului( mai numit si zgomot
alb)asupra organismului sunt diverse, stari de neliniste, nervozitate si in functie de
expunere si intensitate pot apare si alte complicatii.
Campul electric format intre conductoarele aflate sub tensiune si sol,determina
fenomene de descarcare electrica. Valorile acestui camp de la o anume intensitate
devine un pericol pentru om.Printr-un om aflat in acest camp apare un curent electric
de descarcare care depinde atat de intensitatea campului electric, de gradul de
izolare fata de sol cit si de timpul de expunere al acestuia in camp
https://roelectricianulautorizat.blogspot.com/2015/03/efectul-corona.html?m=1

fectul corona reprezintă descărcarea electricăcare apare în jurul unor


conductoare de înaltătensiune (peste 100 kV). Favorizat de unele condiţii
atmosferice (ploaie, ceaţă, zăpada, chiciură),efectul corona poate produce
pierderi însemnatedeenergie electrică şi perturbaţii în liniile
detelecomunicaţii. Este însoţit de fenomene luminoase (coroană luminoasă
violetă în jurulconductoarelor), acustice (zgomot specific) şi chimice (apariţia
ozonului şi producerea aciduluiazotic, care poate ataca armăturile
izolatoarelor).Efectul coronase produce prin depăşirea unei valori critice a
intensităţii câmpului electric,valoare cu atât mai mică, cu cât este mai mare
curbura conductorului (cu cât este mai mică razasecţiunii). Diminuarea pierderilor
de energie prin efectul corona, care în condiţii foartenefavorabile pot fi
de 20% din energia transportată, se obţine prin mărirea
diametruluiconductoarelor (peste 11 mm la 110 kV, 25 mm la 220kV,50 mm la
400kV)şi prin folosireaconductoarelor multifilare.Efectul coronaeste unul din
fenomenele care limitează tensiunea maximă la care se poate facetransportul
energiei electrice prin linii aeriene de înaltă tensiune (în curent alternativ 750
kV).Descărcarea prin efectul corona este folosită laelectrofiltre.Efectul de
descărcareCoronaeste rezultatul apariţiei deioniîn fluide neutre, cum este
aerulatmosferic, sub influen a câmpurilor electrice puternice. Electronii sunt
smulşi din elementelețcomponente ale aerului neionizat, şi ionii pozitivi sau
electronii sunt atraşi de conductori în timpce particulele încărcate de aceeaşi
polaritate sunt respinse. Acest efect poate produce pierderi deputere însemnate, să
creeze interferen e sonore sau de radiofrecven ă, să genereze compuşi toxicițțcum
ar fi oxidul de azot şi ozonul, şi să conducă la crearea de arc electric.
EfectulCoronaconstăîntr-o descărcare electrică în mediu, de pe suprafaţa unui obiect
puternic încărcat electrostatic dela o sursă de înaltă tensiune.Coronaeste o
descărcare luminoasă, care poate fi însoţită de efectesonore.
DescărcărileCoronapot fipozitivesaunegative. Acest lucru este determinat
depolaritatea tensiunii electrodului curbat. Descărcarea Corona are un număr de
aplicaţii industriale şi comerciale:1. Producerea ozonului2. Înlăturareaimpurităţilor din
aer în instalaţiile de aer condiţionat3. Îndepărtarea substanţelor organice
volatile nedorite, cum ar fi pesticidele, solvenţii, agenţiichimici din
atmosferă4. Fotocopierea5. Ionizarea aerului6. Fotografia Kirlian7. Levitaţia
electrostaticăEfectulCoronapoate apare atât în liniile de înaltă tensiune în curent
continuu cât şi în celede curent alternativ; în primul caz sub formă de flux continuu.în
al doilea de particule oscilante.Datorită sarcinii spaţiale create în jurul conductorilor,
o linie de înaltă tensiune în curent continuupoate avea o pierdere pe unitate de
lungime de doar două ori mai mică decât cea a unei linii încurent alternativ
transportând aceeaşi putere. La liniile în sistem monopolar schimbarea polarită
iițconductorului poate conduce la un control limitat al efectuluiCorona. În particular
polaritateaionilor emişi poate fi controlată, ceea ce poate fi important din punct
de vedere al impactuluiasupra mediului datorat condensării particulelor (particule cu
polarită i diferite au diferite lungimițde drum).EfectulCoronaîn jurul liniilor de
polaritate negativă faţă de pămînt poate genera considerabilmai mult ozon decât cel
din jurul liniilor de polaritate pozitivă şi să genereze un flux de particuleionizate
dinspre conductor, cu o poten ială influen ă dăunătoare asupra sănătă ii.
Utilizareațțțtensiunii pozitive contribuie le reducerea impactului ozonului produs de
liniile de înaltă tensiuneîn curent continuu.

https://docuri.com/download/efectul-corona_59c1e96ef581710b286d39f9_pdf

Campurile electrice si magnetice de joasa frecventa.

2.1. Probleme legate de campul electromagnetic.

Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor


electromagnetice din vecinatatea instalatiilor de inalta tensiune pot di
analizate sistematizand dupa cum urmeaza:
- solicitarea de camp electric
- solicitarea de camp magnetic
- efecte ale descarcarii corona, perturbatii radioelectrice
- zgomotul acustic corona
Fiecare dintre aceste aspecte disturbante trebuie discutate ca elemente
ale politicii de management.:
- afectarea factorilor de mediu
- posibilitatea de reducere a campului electromagnetic
- eventuale metode de reducere a efectelor campurilor E,H,si a altor
aspecte.
2.2.Zgomotul acustic al instalatiilor de inalta tensiune.
Liniile electrice aeriene isi manifesta prezenta in spatiul
inconjurator si in domeniul freceventelor audio(zgomotul acustic).
Zgomotul acustic al LEA este datorat aparitieii descarcarii
corona pe conductoare si in spatiul din jurul conductoarelor active. El depinde
de domeniul de frecventa, de tensiunea nominala a liniei, de distanta fata de
faza laterala a liniei.
Descarcarea corona nu produce o vibratie sinusoidala a particulelor de aer,
ci produce un numar mare de frecvente care se combina intr-un mod aleator
si ea determina spectrul de frecventa al nivelului de zgomot acustic. Acest
spectru contine doua componente:
- un ton pur care este dat de 100 Hz si multiplii sai, pentru o linie
aflata sub tensiunea de 50Hz- "hum"
- o banda lunga, care da zgomotul special mentionat mai
sus. Frecventa se intinde de la sute de Hz la domeniul ultrasunetelor.
Tonul pur, numit si "hum", este au 353i86d zit in special pe timp de ploaie.
Zgomotul de banda larga este produs de strimerii descarcarii corona de
polaritate pozitiva si, de aceea, aceasta contine o gama larga de
frecvente.. intrucat sensibilitatea urechii umane variaza cu frecventa si cu
amplitudinea tonului pur, intreg domeniul de frecventa a fost impartit in patru
zone:A,B,C siD, recunoscute international.
S-a convenit ca nivelul de zgomot care caracterizeaza o linie electrice sa
fie masurat pe scara A.
In tabelele 2.1. si 2.2. se dau valorile admisibile ale nivelului de zgomot al
instalatiilor de inalta tensiune la limita zonelor functionale din mediul urban
si in interiorul zonelor functionale din mediul urban care trebuie comparate
cu limitele conform prevederilor STAS 10009-88.
Tabelul 2.1. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor
functionale din mediul urban, conform prevederilor STAS 10009-88.
Nr crt Nivelul de
Spatiul considerat zgomot echivalent Lech
[dB]
1. Parcuri , zone de recreere si odihna, zone de tratament balneo- 45
climatic
2. Incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de joaca pentru copii. 75
3. Stadioane, cinematografe in aer liber. 90x
4. Piete, spatii comerciale, restaurante in aer liber. 65
5. Incinta industriala 65x
6. Parcaje auto 90
7. Parcaje auto cu statii service subterane 70
8. Zone feroviarexx 70
9 Aeroporturi xxx 90

x Timpul care se ia in consideratie la determinarea nivelului de zgomot


echivalent este cel real corespunzator duratei de serviciu.

x x Limita zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de


axa liniei ferate celei mai apropiate de punctul de masurare.

x x x Valorile au fost stabilite tinand seama de prevederile STAS


10183/3-75.
In functie de aceste valori se fixeaza valorile admisibile de zgomot
acustic in interiorul diferitelor spatii , vezi tabelul 2.2.

Tabelul 2.2.

Nr.crt Spatiul considerat Nivelul de zgomot


echivalent , Lech [db]
1. Parcuri 60
2. Zone de recreere si odihna, zone de 45
tratament medical si balneo-climatic
3. Incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de 85
joaca pentru copii.
4. Piete, spstii comerciale, restaurante in aer 70
liber
5 Parcaje auto 90

Din motivele enumerate mai sus in unele tari, in


conformitate cu standardele europene ISO ,s-au adoptat valorile maxime
in dBA, pe timpul noptii, vezi Tabelul 2.3.

Tabelul 2.3. Valorile maxime de zgomot, in dBA recomandate in publicatiileISO din


diferite tari, pe timpul noptii.

Domeniul ISO RI Australia Franta Germania Marea Olanda Elvetia


996 Britanie
Zona rezidentiala 20-35 30 30 35 35 30

Rurala 35

Zona de spitale

Zona de destindere
Zona rezidentiala 20-40 35 35 35 40 35 45
suburbana; circulatie
rutiera redusa
Zona 30-45 40 40 40 45 40
rezidentiala urbana
Zona rezidentiala 35-50 45 45 45 45 45
urbana cu cateva
ateliere sau centre de
afaceri, sau cu drumuri
cu circulatie mare
Orase -Activitati 40-55 50 50 50 50
comerciale, mici
industrii, birouri
Zona predominant 45-60 55 55 50 55 55
industriala (industrii
grele)
Zona industriala 55 70

In functie de intensitatea zgomotului, zona de percepere si durata


lui, efectele nocive variaza de la fenomene neglijabile la iritarea nervoasa
si poate ajunge pana la pierderea temporara, sau pe termen lung a auzului.

2.3. Managementul aspectelor legate de campurile electrice si magnetice de


joasa frecventa.

In ultimul sfert de secol a fost constientizat aspectul ca solicitarile in camp


electric si magnetic generate de alimentarea si utilizarea electricitatii poate avea
unele efecte adverse omului. Dovezile stiintifice sunt slabe neconcludente si
neconcordante si rezultatele incertitudinilor astfel aparute fac sa apar un numar
considerabil de dificultati pentru persoane si societati implicate intr-un fel
oarecare in "afacerea" electricitatii.
Organizatii stiintifice si tehnice internationale cum ar fi IEEE,CIGRE au
constituit Grupuri de lucru cum ar fi 36.01 si 36.06 ale CIGRE -ului in componenta
carora au fost inclusi biologi, epidemio;ogi, fiziologi, si experti in sanatatea muncii
care au avut o pozitie stiintifica in permanenta revizuire si au facut publice
diverse comentarii asupra subiectului (2.2.,.2.4.,2.8). Aceste lucrari au fost
realizate in cooperare cu W 36.06 al CIGRE ,Efectul corona si campurile , si
reprezinta un umar de considerente generale pentru societatile de transport si
distributie implicate in managementul comandamentelor legate de campurile
electromagnetice.
Nu se poate spune ca s-a ajuns la un numar general de prescriptii de urmat
in primul rand pentru ca de la o societate la alta, ca si de la o tara la alta, conditiile
variaza destul de mult; ele reprezinta mai degraba o discutie stiintifica aprofundata
asupra unor factori care trebuie luati in considerare in politicile de management in
ceea ce priveste campurile electrice si magnetice. Problemele si posibilitatile de
reducere a campuriloe pornesc de la aceste aspecte.
Existenta unui numar de standarde de expunere la EsiH se bazeaza in
mod obligatoriu pe stabilirea si cunoasterea efectelor fiziologice. Nivelele de
campuri implicate in aceste studii epidemiologice privind campurile E si H, sunt cu
mai multe ordine de marime mai coborate decat cele specifice in aceste
standarde.
Intr-o enumerare rapida exista campul electric de timp frumos de ordinul a
100-150 V/m si sub norii de furtuna de 20 KV /m. In zona liniilor electrice aeriene
inductia magnetica se inscrie intre 1-12µT dupa sarcina liniei si o,o5-2 µT pentru
cablurile subterane; 30-40 µT reprezinta inductia campului magnetic terestru.
Campurile existente in vecinatatea instalatiilor de tensiune continua par a nu crea
nici un fel de efecte exceptand curentii ionici care apar si ale caror efecte sunt
putin cunoscute. In prezenta tensiunilor alternative lucrurile se modifica
fundamental. Apare problema curentilor indusi in corpul uman. Campurile
magnetice rezidentiale sunt in SUA si Canada de ordinul a 0,1 µT.
Probelemele au capatat un caracter cu totul exceptional dupa publicarea in
1974 si 1979 in Buletin of the Atomic Scientist, in SUA a studiului lui Lonire Payton
Young privind cresterea numarului de cancere la copii in corelatie cu vecinatatea
unui umar de instlatii legate de energia electrica.
Au aparut intre timp studii deosebit de serioase ,pe sute de subiecti cu
expuneri publice de 0,10-15 µT si profesionale de 1-2µT.
Problema este de o seriozitate exceptionala. Daca asa cum s-a semnalat in
primele materiale la expuneri de 0,2 µT apare crescut de 2 ori riscul de cancer la
copii, ce se intampla pentru cei care lucreaza ore intregi la valori de 10 ori mai
mari?
Problema prezinta dificultati majore: este vorba de a detecta un risc
redus ,de a contracta o"boala rara" in cazul unor nivele de expunere slabe si in
absenta unei populatii de referinta in afara expunerii.
Au fost publicate rezultatele unor studii de foarte mare autoritate in SUA,
Suedia si Japonia, si niciunul nu a arata o asociere statica semnificativa . In
analiza a 600 cazuri de leucemie infoblastica la copii, inductia campului masurata
imediat dupa detectare bolii a fost putin mai mare dar nu static semnificativ. De
aici s-ar putea spune ca exista putine indicii care sa permita a se sustine actiunea
cancerigena a campurilor magnetice.
Au fost publicate si rezultatele unor studii exceptional de aprofundate pe
animale, sobolani femele sau ambele sexe in campuri de nivele pana la 2000µT,
20 ore/zi , 2 ani. Nu s-a inregistrat nici o diferenta semnificativa.
Rezultatele publicate in ceea ce priveste efectele la nivel celular sunt de
asemenea difuze si de slaba intensitate. In ceea ce priveste actiunea la nivelul
membranei celulare, deci in zona de interactiune cu mediul nu apare nimic sub
cateva zeci de µT. Nu s-a inregistrat de asemenea nimic in cecea ce priveste
materialul genetic din nucleu.
Exista si niste semnale de intrebare. Se pare, din publicatiile de pana acum
ca se inregistreaza o scadere a secretiei nocturne de melantonina, hormon
al glandei pineale din creier, responsabil cu controlul ritmurilor circadiene.
De asemenea se pare ca se inregistreaza o potentare a actiunii unor produse
cancerigene cunoscute si recunoscute in prezenta campurilor E si H.
In prezenta campurilor electrice si magnetice produse de instalatiile
electroenergetice, in corpul uman apare o circulatie de curenti indusi, vezi fig.2.1..
Intr-un camp electric vertical E , curentii din corpul uman apar datorita sarcinilor
create la nvelul pielii vezi fig.21.a.) Cand este vorba de inductia magnetica,
fig.2.1.b.) pentru un camp orizontal sistemul de curenti este de tip Foucault, cu
liniile de camp in plan vertical, iar intr-un camp orizontal liniile de camp sunt intr-
un plan orizontal.
Singura reglementare unanim acceptata este cea produsa de IRPA si care
spune ca limita admisa fara absolut nici unui pericol este de 10 mA/m pentru
densitatea de curent indusa.
Fig.2.1. Schematizarea sarcinilor si liniilor de camp.
In tabelul 2.4. alaturat se sistematizeaza dupa densitatea de curent indus
efectele acesteia in corpul omenesc.
Tabelul 2.4. Efectele densitatii curentului indus in corpul omenesc.
Densitatea de curent m2/m2 Efectul
< 0,1 Absenta efectelor
1-10 Efecte biologice
10-100 Efecte sesizabile: vizuale, posibile efecte asupra sistemului nervos, nervos
favorizarea fracturilor
100-1000 Schimbari ale excitabilitatii sistemului nervos central, posibile riscuri riscuri de
sanatate.
> 1000 Extrasistole, posibile fibrilatii ventriculare.
In acord cu Organizatia mondiala a Sanatatii (OMS) folosind date
agreate ca certe, pentru o densitate de curent superioara lui 10 mA/m apar
efecte de stimulare a celulei nervoase si cardiace. Aplicate cu un factor de
siguranta convenabil 10 se retine valoarea de 10 mA/m2 pentru expuneri
care ar putea afecta populatii in mod particular fragile (femei insarcinate,
batrani, s.a.).

Totusi in Comunitatea europeana [2.5.] nivelul de baza de nedepasit


pentru public este 2mA/m2.Cunoasterea densitatii curentului indus este o
problema extrem de dificila si necontrolabila ,a se vedea tabelul 2.5. de
mai jos, sunt date niste valori de expunere.

Tabelul 2.5. Valori limita ale expunerii publice

Pentru campuri electrice si magnetice de 50Hz.

Curent indus Valori de camp


Camp electric 2 mA/m2 5 kV/m
Camp magnetic 2mA/m2 100µT
Desi valorile de mai sus sunt continute intr-un document oficial al UE,
foarte multe cercetari le contesta. Prima obiectie este valoarea de 100 µT a
inductiei care este de 100 de ori mai mare decat expunerile domestice de 0,1-
0,2 µT in zone unde a aparut prima oara problema leucemiei infantile. Este
prezentat de asemenea o problema cu un foarte mare grad de
incertitudine legate de valoarea de corelatia camp-curent indus.
Numeroase cercetari teoretice si chiar experimentale au abordat acest
subiect. Complicatia rezolvarii este legata de variatiile intensitatiilor in diverse
tesuturi si portiuni de corp, vase, sange, muschi, nervi etc. S-au pus la punct
programe de calcul extrem de laborioase in care corpul a fost impartit in volume
mici de 2-3 cm si chiar mai mici in care conductivitatea este varabila dupa pozitia
elementului finit (programe germane si japoneze). Cercetatorii francezi au
abordat calea experimentala complicata si destul de scumpa: construirea unui
manechin la scara naturala. Programe mult mai simplificate inlocuiau corpul
uman cu volume simetrice, sfera sau elipsoid si conductivitatile pe grupe mari de
tesuturi.
Pentru un echivalent sferic formula este:

(2
.1)
iar pentru elipsoid este:

(2.2.)

densitate medie de curent in elipsoid se obtine cu:


(2.3.)
unde: a - semiaxa mica si β raportul semiaxelor
Conductivitatea medie a corpului uman folosita in aceste calcule:
σ = 0,214 S/m
in comparatie cu a sangelui
σ = 0,7S/m
Cu aceste volume simplificative s-au obtinut relatiile:
(2
.4.)
si
(2.
5.)
In care valori E si B ale campului electric si inductiei magnetice si r -
raza eficace a volumelor din camp.
Pentru o reducere a erorilor de aproximare s-a introdus
notiunea de factor de forma: K=5.10 -9 As/Vm.
2.4. Strategia EVITARII PRUDENTE
Cu aceste elemente, desi contin un numar mare de
aproximatii, se poate incerca introducerea unor limite de camp crezand in
criteriile limita IRPA, UE, si OMS.
Dupa cum reiese cu evidenta dn elementele anterioare,
corelatia intre valorile limita ale curentilor indusi aprobate de UE si valorile
camp electric si inductie magnetica este marcata de un numar foarte mare de
aproximatii si incertitudini. Din aceste motive oricare decizie in managementul
campurilor electrice si magnetice in fixarea unor limite de Esi B trebuie luata o
foarte mare chibzuinta si prudenta.
Din aceste motive un element de baza al acestei politici de
management se regaseste in domeniul informarii si educarii. Furnizarea unor
corecte si inteligibile informatii in privinta campurlor electrice si magnetice de
joasa frecventa si a posibelelor efecte este esentiala pentru o corecta evaluare
a consecintelor de catre companii, public, salariati, organizatii
guvernamentale, autoritati locale, lumea medicala, autoritati de reglementare
si media. Se subliniaza ca este important ca societatea de electricitate sa
furnizeze toate informatiile in ciuda eventualelor observatii critice posibil a
apare. Problema se ridica atat cu ocazia unor eventuale noi lucrari ce se
contureaza a apare, dar actiunea trebuie sa aiba un caracter continuu. Raportul
de mediu al CN Transelectrica S.A. trebuie sa se aplece mai mult asupra
subiectelor si in tot cazul sa aiba o difuzare mult mai larga.
Aceeasi actiune de difuzare trebuie sa cuprinda si brosurile
pe care le-a creat OMS (2.6, 2.7.,2.8.,2.10).
In politica de management a campurilor EsiB a unor mari
companii de electricitate si-a facut loc conceptul de "EVITARE
PRUDENTA"(prudent avoidance).
Aceasta politica poate fi un raspuns la problema campurilor
Esi B atata timp cat pozitia stiintifica in ceea ce priveste riscul expunerii este
atat de nesigura.
Prin EVITARE se intelege in diverse trepte in a tine populatia
in afara campurilor prin mai multe mijloace cum ar fi:
- realegere de trasee;
- regandirea solutiilor de sistem electric si de aplicare a electricitatii.
Prin PRUDENTA organismele internationale (CIGRE) inteleg acele
activitati de "evitare" implicand numai costuri moderate.
Atunci cand se ia in considerare un sistem de protectie impotriva unor
riscuri la adresa sanatatii exista diferite posibilitati de abordare.
Un prim procedeu se aplica atunci cand exista un prag dincolo de care
apare unele efecte adverse, prag care trebuie controlat dar mai jos de aceasta
nu exista semnificative efecte daunatoare. Acest principiu a format baza
pentru cele mai multe ghiduri si standarde care au fost dezvoltate privind
expunerea umana la radiatii neionizante. In campuri de joasa frecventa
stimularea celulelor nervoase si musculare de catre curentii indusi reprezinta
principipalul efect acut luat in considerare. Un ghid bazat pe acest mod de
abordare poate sa ia sau sa nu ia in considerare consecintele sociale si
economice ale restrictiilor implicate in standardul a carei indeplinire se
urmareste.
O alta abordare cuprinde aprecierea cantitativa eventual si optimizarea
riscurilor acceptate si a eventualelor beneficii. Ceea ce este specific procesului
este ca riscul are un caracter statistic, implicand existenta unui anume risc la
toate nivelele de expunere.Aceasta noua abordare permite sa se determine un
nivel acceptabil de risc. Protectia sistemelor contra radiatiilor ionizante este de
acest tip si optimizarea consta in reducerea dozei '"cat de jos'"cat este
rezonabil de realizat (ALARA -as low as reasonably achievable), aceasta in
lumina costurilor implicate.
Luarea in considerare a unor pericole nesigure ridica o dificultate
particulara: in relatia intre expunere si efectele ei se poate lucra numai cu o
legatura cauzala si nu cantitativa. In general pot fi concepute metode pentru
reducerea expunerii. Dar principiul ALARA anterior mentionat nu este aplicabil
la pericole incerte asa cum sunt cele atribuite campurlor E si B slabe ,pentru
care in comparatia discutata se poate defini numai riscul dar nu si beneficiile.
Pentru unele situatii particulare cum ar fi in contexte speciale, noi scoli,
locuinte se pot lua in considerare solutii de reducere a campurilor in aceste arii
particulare necostisitoare sau de costuri reduse. Este insa absolut necesar sa
se sublinieze ca motivele unor astfel de solutii sunt mai degraba sociale si
politice decat stiintifice. Este o balanta intre a da un mesaj necorespunzator (
ca ar exista unel efecte periculoase) si o impresie favorabila de preocupare
asupra subiectului.
Incertitudinea raspunsului stiintific a dus la aparitia conceptului
,mentionat al EVITARII PRUDENTE.
Strategia de evitare prudenta a fost utilizata de un numar de companii
din SUA si ele raporteaza un numar de avantaje in relatiile cu organismele
oficiale si cu populatia.
Suedia a utilizat mai degraba o startegie diferita si anume o strategie
a precautie a avertismentelorexprima in politica oficiala promovata de Swedish
Radiation Protection Institute (SRPI). Este interesant insa sa se sublinieze ca
aceasta declaratie nu a fost utilizata pentru dezvoltarea unor noi reglementari
sau luarea unor decizii generice. A fost utilizata aceasta politica pentru a
raspunde de catre SRPI la unele situatii particulare. Si Australia utilizeaza
acelasi concept al precautiei de la caz la caz, masurile luate depinzand de
circumastantele particulare. (2.9.).
Managementul problemelor campurilor electrice si magnetice de catre
Societatile de electricitate este de o complexitate exceptionala si este de notat
ca rezolvarea lor are mai multe conotatii sociale si politice decat stiintifice.
2.10. DECLARATIA CIGRE
Gigre Position Statement:
Power - frequency electromagnetic fields (EMF) and health
november,2000
A report at the 1972 CIGRE Sesion fils Alerted utilities
internationally to the possibility that exposure to high electric fields in
substation might adversely effect workers healt. Seven years later, an
epidemiological study in Denver, Colorado firs suggested that children s
exposure to power-firequency magnetic fields in the home might increase the
risk of cancer. Various other diseasea have been associated in some studies
with exposure to typical levels of EMF in the workplace or at home. For the
past 20 years, many countries have devoted substantial research budgets to
the question of possible health effects of the fields, CIGRE
has always recognized the importance of this issue, since exposure to
power frequency fields is ubiquitous - from power transmission and
distribution networks, domestics and industrial wiring and all kinds of electrical
equipment.
In 1987, the CIGRE Administrative Council set cup an
Expert Medical Group (later to became WG 36.06) comprising doctors,
biologists, epidemiologists, and engineers, with the remit of keeping the
President, members and other informed on this issue.
As EMF science has improved and evolved, it has
became increasingly clear that if exposure to EMF poses any health risk at all,
overall public health impact is small. Recent epidemiological studies,
carried out on large populations have not established a causal link between
childhood or adult cancer and magnetic field exposure, although some weak
and persistent statistical association remain unexplained . At the same time,
laboratory studies on cells, tissues and whole animals have found no consistent
or convincing evidence that power-frequency electric or magnetic fields in the
workplace or ar home produce harmful biological effects could occur.
The knowledge gained from this research is reassuring
and in agreement with the actual position statement of the World Helth
Organization (WHO) and of the American National Institute of Environmental
Health Sciences (NIEHS), It is CIGRE s view that there is no scientific
justification for measures to reduce exposure to EMF through changes in the
technology and management of existing high-voltage power systems.
Nevertheless, considering the existence of public concern and some scientific
uncertainties, CIGRE will continue to monitor the issue and update its view in
the light of any new developments.
Bibliografie
2.1. Brian Maddock, A. Coti, D.Cristescu, F. Deshamps, F. Hirsch,
P.Pirotte- Managemnt the EMF issue, CIGRE WG 36,06.1996;
2.2. Current status of research on power - frequency electric and magnetic
field and cancer, CIGRE , Electra no 135, apr.1991;
2.3. Current status of research in power frequency electric and magnetic
field and reproduction, CIGRE WG 36,06. Electra no.153, apr. 1994;
2.4. Electric and magnetic fields and cancer: an uqdate, CIGRE WG36.06,
Electra no 161, august 1995;
2.5. Conseile de communantes europeens. Recomandacion du conseile de
12 Juillet 1999 relative a la limitation de l exposition du public a champs
electromagnetiques (de 0 Hz a 300 Hz) Journal offciel de C.E; L 199:59;
2.6. Environmental health criteria : magnetic field OMS, Geneva 1997:
2.7. Nonionying radiation protection , Ed 2, Editura Suess and Benuell-
Monson, OMS;
2.8. Electric power transmission and the environment field, noise and
interference, CIGRE WG 36.01, Paris 1993;
2.9. R.Conti, A.Parrino, D.Cristescu, F.Deshamps, J.Sartland, F.Hirsch,
L.Jermendi, P.Pirotte, D.Renew,F.Sato, S.Visacra, P.Wong, B.Maddera-
EMF issue management, CIGRE, WG 36.06, 1994.
2.10. Xxx Declaratia CIGRE Power frequency EMF and health, noiembrie
2000.
http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/Campurile-electrice-si-magneti15384.php

Un studiu european vine cu o concluzie care ii pune pe ganduri pe


cei care au casele foarte aproape de firele de inalta tensiune.

Potrivit cercetarilor, campurile electro-magnetice produse de aceste cabluri pot duce la


aparitia leucemiei. In mare pericol sunt mai ales copiii.

Pe durata studiul au fost monitorizati 123 de copii din Uniunea Europeana care locuiau
in apropierea liniilor de inalta tensiune si a transformatoarelor electrice. Cercetarea s-a
concentrat pe cei mici pentru ca ei sunt mai sensibili la campul electromagnetic.

La acesti copilasi s-a identificat o mutatie la nivel celular din cauza campurilor
electromagnetice produse de statiile de transformare si de liniile de tensiune aflate pe
o distanta intre 50 si 100 de metri de casele lor.

Astfel, specialistii europeni cred ca exista o legatura intre declansarea leucemiei si


campurile electromagnetice. Mai mult, experimentele pe animale au aratat acelasi
lucru.

Citește și

Tomografia computerizata, mijloc de diagnosticare sau


bomba cu ceas?
Speriati de aceasta concluzie, europarlamentarii vor sa modifice limita pana la care se
poate construi langa liniile de inalta tensiune. Vor mai face insa cateva studii.
In Romania, in fiecare an sunt depistate 500 de cazuri noi de leucemie, majoritatea in
randul copiilor. Legea noastra permite construirea unei case la o distanta minima de
30 de metri de firele de inalta tensiune.

https://stirileprotv.ro/stiri/social/feriti-va-de-stalpii-de-inalta-tensiune-va-puteti-
imbolnavi-de-leucemie.html

Câmpurile electromagnetice – un pericol nemăsurat pentru sănătate


Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății numărul 1193 din 2006, este limitată
expunerea populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Laszlo Toro”Antenele de telefonie mobilă nu generează un câmp electromagnetic


suficient de mare pentru a fi nociv. În ultimii cinci ani, am văzut multe determinări,
dar niciuna nu depășea limitele legale. Telefonul mobil însă ținut lângă cap produce
un efect despre care nu se știe exact cât de nociv este. Oricum, ar trebui folosit
sistemul <<hands free>>. Aparatul nu doar că nu trebuie ținut lângă cap, dar trebuie
să fie purtat cât mai departe de organele reproductive și de alte organe. Telefoanele
noi sunt mai sensibile și nu au nevoie de un câmp electromagnetic atât de mare
precum cele de model mai vechi. Oricum, trebuie acordată atenție și sistemului wi-fi,
cuptoarelor cu microunde și altor aparate”, a precizat Laszlo Toro.

„E ca și cum ar fierbe organele interne”


Potrivit unor studii recente, câmpurile electromagnetice pot duce la dificultăți de
memorie și concentrare, dureri de cap, stres, insomnii, tulburări de funcționare a
sistemului imunitar, nervozitate și iritabilitate, oboseală anormală, reducerea
fertilității, predispoziție pentru avort spontan, afectarea dezvoltării armonioase a
copiilor și chiar favorizarea apariției cancerului.

În funcție de frecvență, între 0 şi 1 Hz, se prevăd restricţii pentru a preveni efectele


asupra sistemului cardiovascular şi sistemului nervos central; între 1 Hz şi 10 MHz,
se prevăd restricţii pentru a preveni efectele asupra funcţiilor sistemului nervos; între
100 kHz şi 10 GHz, se prevăd restricţii pentru a preveni stresul termic generalizat al
corpului şi o încălzire localizată excesivă a ţesuturilor, iar între 10 GHz şi 300 GHz,
se prevăd restricţii pentru a preveni o încălzire excesivă a ţesuturilor la suprafaţa
corpului.

”Moartea prin iradiere survine ca urmare a încălzirii la nivel celular, care se extinde
global. E ca și cum ar fierbe organele interne. Cade organismul pentru că în 50-60
de zile organele nu mai funcționează. Trebuie însă să fie doze foarte mari de
radiații”, spune Laszlo Toro.
La joacă în câmpul electromagnetic
Unul dintre primele blocuri ANL construite în Timișoara, pe strada Ioachim Miloia, a
fost plasat în raza de acțiune a câmpurilor generate de transformatoarele de curent
electric și de stâlpii aferenți. Distanța este de câțiva pași. Mai mult, în locul de joacă
din apropiere e amplasat chiar un stâlp de tensiune care, pe lângă pericolul pe
termen lung, poate oricând pune în pericol viața unui micuț temerar.

”Stâlpii de înaltă tensiune au o frecvență mai joasă decât antenele de telefonie


mobilă, generând un câmp electric mai intens. Ar trebui măsurați parametrii”,
consideră șeful Laboratorului Igiena radiațiilor din cadrul Institutului Național de
Sănătate Publică – Centrul Regional Timișoara.

Poate nu întâmplător, la câțiva ani după ce s-au mutat în zonă, au apărut și


probleme de sănătate: cancere sau leucemii în cazul copiilor.

Poluarea provocata de instalatiile electrice

Poluarea provocata de instalatiile


electrice

Pe langa utilizarile in toate domeniile de activitate, instalatiile electrice produc si


fenomene negative (poluari). Desi mai reduse decat cele produse de alte genuri de instalatii,
totusi poluarile produse de instalatiile electrice produc efecte negative care trebuie reduse la
minim. Unele din efectele negative produse de aceste instalatii au consecinte directe asupra
organismului uman, asa cum este cazul poluarii sonore sau a poluarii psihice. Altele
influenteaza indirect organismul uman, asa cum este cazul perturbatiilor produse de undele
radio sau de televiziune.

1 Poluarea vizuala. O linie electrica de inalta tensiune produce poluare vizuala care se
manifesta prin deteriorarea peisajului. Imaginea data de pilonii ei inalti nu poate fi incadrata
perfect in ambianta naturala a mediului, cu toate masurile care se iau de asigurare a unei linii
cat mai suple a pilonilor, de vopsire corespunzatoare si de mascare, acolo unde este posibil,
dupa denivelarile naturale ale terenului sau in spatele unei paduri.

2 Poluarea sonora. Caracterul poluarii sonore poate fi:

- intermitent, datorat utilajelor si echipamentelor in anumite momente ale functionarii lor:


conectarea sau deconectarea intrerupatoarelor, etc.
- permanent, datorat echipamentelor electrice in timpul functionarii lor: turbine, generatoare,
transformatoare, linii electrice de inalta tensiune.

Vibratiile sonore se propaga sub forma de unde de o anumita amplitudine, frecventa,


forma viteza si directie de propagare. Undele sonore creeaza dilatari si comprimari succesive
ale aerului inconjurator, care determina variatii de presiune sonora.

Efectele zgomotului asupra organismului uman sunt diverse, incepand de la crearea unei
stari de neliniste si nervozitate pana la lezarea organului auditiv, acestea depinzand de
intensitatea zgomotului poluant.

3 Poluarea electromagnetica. Se refera atat la efectele directe asupra organismului uman


(cazul poluarii sonore dat de efectul corona, sau de campul electric) cat si de influente
indirecte (perturbatii radio sau televiziune).

Efectul corona, se manifesta sub forma unor descarcari autonome si incomplete,


concentrate in jurul conductorului aflat sub tensiune, in special in instalatiile care au tensiuni
de cel putin 10 kV. Sub conductoarele liniilor, respectiv sub barele statiilor de transformare
aflate sub tensiune, se aud paraituri, iar noaptea se observa si efectul luminos al acestui
fenomen, indeosebi in vreme de umezeala, cand aerul se ionizeaza mai intens.

Consecintele manifestarii acestui fenomen constau in pierderi de putere electrica (pierderi


corona), zgomote audibile, fenomene luminoase, perturbatii in functionarea aparatelor radio
si televiziune.

Campul electric, care se formeaza intre conductoarele aflate sub tensiune si Pamant
determina fenomene de descarcare electrica. Valorile acestui camp de la o anumita intensitate
devine periculos pentru om. Printr-un om aflat in acest camp apare un curent electric de
descarcare care depinde atat de intensitatea campului electric, de gradul de izolare fata de
Pamant, cat si de timpul de expunere al acestuia in camp. Experimental s-a constatat ca pana
la 5 kV/m (linie electrica de 380 kV) campul nu este periculos pentru organismul uman, intre
5 kV/m si 25 kV/m (linie electrica de 2200 kV) trebuie sa se limiteze timpul de lucru in
camp electric, iar la peste 25 kV/m nu se poate lucra decat cu masuri speciale de protectie.

4 Poluarea psihica. Are la baza sentimentul de teama provocat de functionarea


instalatiilor electrice persoanelor din apropiere. Astfel, la declansarea intempestiva a unui
intrerupator, zgomotul provocat de acesta poate provoca un sentiment de spaima, chiar si in
cazul unui personal de specialitate. Faptul ca se stie ca prezenta unui camp electric produs de
o instalatie de inalta tensiune poate produce modificari biologice, au determinat la unii
lucratori senzatii subiective de dureri de cap, ameteli, greturi, etc. Cu atat mai mari sunt
efectele psihice in cazul unor persoane neavizate. De exemplu, in cazul stationarii unui
autovehicul sub o linie de inalta tensiune, autovehiculul fiind izolat prin cauciucuri fata de
Pamant, acesta se incarca cu electricitate. In momentul deschiderii usii de un pasager aflat pe
Pamant, se produc descarcari electrice nepericuloase, dar suficiente pentru a inspira teama.

5 Poluarea ecologica. Se manifesta prin: ocuparea terenurilor, defrisarea padurilor,


emanarea in atmosfera a gazelor rezultate prin arderea combustibililor in centralele electrice,
respectiv marirea posibilitatii de producere a infestarii radioactive de la deseurile rezultate in
centralele nucleare si nu in ultimul caz accidentele care pot fi provocate prin folosirea
instalatiilor aflate sub tensiune. Doua dintre aceste efecte din punctul nostru de vedere trebuie
relevate in mod deosebite. Acestea sunt:

6 Actiunile biologice ale curentului electric. Curentul electric afecteaza tesuturile vii atat
prin stimularea sistemului nervos si a celui muscular cat si producerea de caldura prin efect
Joule.

Un tesut este bun conducator datorita ionilor in solutie pe care ii contine. Pielea uscata
(epiderma) are rezistenta electrica mai mare putand astfel proteja corpul in cazul unei
expuneri accidentale la o inalta tensiune, aceasta protectie disparand cand pielea este umeda.
Un curent de 1 mA poate fi suportat de majoritatea oamenilor, insa unul de 5-10 mA este
dureros, pe cand un curent de 15 mA sau mai mare cauzeaza contractii musculare,
impiedicand persoana implicata sa se departeze de sursa de curent. In plus respiratie devine
imposibila.

Deoarece este necesar un circuit inchis pentru ca sa apara un curent electric, atingerea unui
singur conductor electric nu produce nici un fel de efect daca corpul este izolat. Daca insa
persoana este in contact cu obiecte umede sau metalice, prin corpul sau va trece un curent
electric.

Rezistenta corpului uman este in jur de ; daca acesta este in contact electric cu o
sursa a carei tensiune este de 220 V, curentul ce-l strabate fiind in jur de 220 mA este extrem
de periculos deoarece produce contractii rapide si neregulate, iar daca acesta persista poate
cauza moartea.

Dispozitivele electrice folosite de om; dusuri electrice, monitoare de control a unor marimi
biologice (tensiune, puls), trebuie sa fie prevazute cu circuite de intrerupere a alimentarii
electrice daca se constata, la contactul dintre corpul uman si dispozitiv, aparitia unui curent
electric de cel putin 5 mA.

In general, factorii de care depinde gravitatea unui accident de natura electrica sunt:
frecventa curentului electric, intensitatea curentului electric, durata de trecere a curentului
electric prin organism, calea de inchidere a curentului electric si starea fizica si psihica a
persoanei in cauza.

Daca curentul electric este alternativ, frecventa acestuia influenteaza valoarea intensitatii
curentului maxim admis de organism. Valoarea maxima admisa este de 10 mA pentru
curentul alternativ de 50 Hz, spre deosebire de valoarea maxima de 50 mA pentru curentul
continuu.

Curentul alternativ de 50 Hz, cu o probabilitate de 0,5%, devine periculos si daca se ating


valorile de 9-10 mA la barbati, 5-7 mA la femei si 4,5-5 mA la copii.

Durata de trecere a curentului electric prin organismul uman influenteaza prin faptul ca, cu
cat durata este mai mare, cu atat probabilitatea de accidentare este mai mare pentru valori mai
mici ale curentului electric.
Unul din cele mai importante fenomene, care poate aparea in caz de electrocutare, este
fibrilatia inimii. Valorile limita ale intensitatii curentului electric si ale duratei de trecere a
acestuia, la care se produce fibrilatia inimii, sunt date in tabelul de mai jos:

I(mA) 10 60 80 110 160 250 350 500


t(s) 30 15 3 2 1 0,4 0,2 0,1

Calea de inchidere a curentului electric este importanta daca pe traseul ei se afla un organ
vital (de ex. inima), sau o regiune cu o sensibilitatea nervoasa mai ridicata.

Starea fiziologica, patologica sau psihica a unui organism uman sunt si ele importante din
punct de vedere al gravitatii unei electrocutari. Efectele unei electrocutari sunt mai grave in
cazul unui om suferind (de inima de exemplu) decat in cazul unui om sanatos. Cazurile de
neatentie sau de preocupari colaterale maresc sansele de electrocutare.

7 Infestarea radioactiva. Este produsa de deseurile radioactive rezultate din centralele


nucleare, care difera de la o specie la alta si de suprafata de corp iradiata. Astfel, referindu-ne
la doza biologica care este o marime ce caracterizeaza gradul de iradiere, la o doza de 400-
500 remi, numita doza letala, extinsa pe toata suprafata corpului, omul moare in cele mai
multe cazuri de asa numita boala de iradiere. Daca se aplica aceeasi doza pe o suprafata
restransa (un deget de exemplu), ea nu va avea consecinte mortale. Pentru alte fiinte doza
letala are alte valori; de la sute de remi pentru mamifere, la mii de remi pentru pasari si
reptile, zeci de mii de remi pentru melci si aproximativ sute de mii te remi pentru bacteriile
unicelulare.

In mod natural organismul uman este iradiat anual cu circa 125 miliremi (daca omul se
afla la munte iradierea naturala este mai mare), din care 50 mremi provin din radioactivitatea
materialelor terestre, alti 50 mremi din radiatiile cosmice si 25 mremi prin hrana, apa si aerul
inspirat. Aceste valori sunt normale pentru paralele 45o latitudine nordica si la circa 60 m
deasupra nivelului marii. Desigur ca ele difera si de elementele continute in subsolul
Pamantului. astfel, in India radiatiile naturale ajung la 1500 mremi, iar in Brazilia la 1600
mremi, fara ca organismul uman autohton sa fie perturbat in functionarea sa.

Totodata omul suporta si o radioactivitate artificiala produsa de aparatura casnica. Astfel,


doza absorbita in cazul unui examen radiologic este de 50 mremi, functionarea unui televizor
in culori produce anual circa 10 mremi, iar un ceasornic cu cadran fosforescent circa 2
mremi.

Efectele radioactivitatii intense aspra organismului uman, studiate, din nefericire, cu


ocazia lansarii bombelor atomice asupra oraselor japoneze Hirosima si Nagasaki (6 si 9
august 1945), in afara de socul termic, pulsatia electromagnetica, socul dinamic, pot fi
clasificate in:
- Efecte imediate, care, la randul ei cuprinde trei faze: faza critica, care apare in perioada
imediat urmatoare iradierii si se manifesta prin aparitia pe piele a unor mici pete hemoragice,
senzatii de voma, febra si sete anormala; faza de latenta, care apare dupa cateva ore sau
saptamani, dureaza 1-4 saptamani si in care dispar fenomenele din faza critica, dar in care
apar in interiorul organismului fenomene ca: atacarea functiei de reproducere a celulelor,
scaderea brusca a globulelor albe in sange (ceea ce favorizeaza extinderea infectiilor) si
scaderea numarului de trombocite necesare coagularii (organismul devine mai vulnerabil in
cazuri de hemoragii); faza finala, care se manifesta prin diaree, hemoragii, caderea parului,
dureaza cateva saptamani, din care, de cele multe ori, omul moare.

- Efecte la distanta, care apar dupa cateva luni sau ani, dupa ce au trecut efectele imediate, si
se manifesta prin: afectarea organelor de reproducere (sterilitate la barbati si fenomene
anormale in ciclul menstrual la femei), aparitie unor boli (cataracta, leucemie, diverse forme
de cancer, etc.) in proportie mult mai mare decat la persoanele care nu au fost supuse la
iradieri puternice.

- Efecte genetice, afecteaza viata intrauterina. In functie de doza de radioactivitate absorbita,


fie pot produce moartea in timpul vietii intrauterine, fie produce moartea la o varsta frageda,
fie sa traiasca, dar cu tendinta de a fi mai scunzi, mai pigmentati si uneori mai putin
dezvoltati intelectual.

Dozele maxime admise ale radioactivitatii absorbite de organismul uman au valorile date
in urmatorul tabel:

CATEGORIA DOZA MAXIMA


Lucratori ai reactoarelor nucleare 5 remi intr-un an sau

3 remi in 3 luni consecutive


Expuneri concentrate exceptionale, o data 12 remi
sau de mai multe ori
Persoane particulare 1,5 remi intr-un an
Populatia in ansamblul ei 5 remi in 30 de ani

In primele ore ale zilei de 26 aprilie 1986, o explozie violenta a distrus reactorul nr.
4 de la centrala nucleara Cernobil. O combinatie de mai multe elemente - incalcarea
procedurilor standard, greseli de constructie, erori de comunicatie si lipsa unor proceduri
adecvate de siguranta – a determinat producerea celui mai grav accident nuclear din
istorie. In jur de doua zeci si cinci de mii de oameni au murit doar incercand sa stinga
incendiul. Accidentul s-a produs in timpul unui test de siguranta. Pentru ca acesta sa
poata avea loc, echipa tehnica a deconectat sistemele de siguranta. Lucrurile au scapat
insa de sub control. S-a produs o explozie violenta. Scutul superior al cladirii, o
constructie care cantarea 1.000 de tone, a fost pulverizat. Invelisul de grafit al
reactorului a luat foc, iar produsele fisiunii radioactive au fost aruncate in atmosfera. 31
de oameni au murit pe loc. Efectele pe termen lung ale celui mai grav accident nuclear
din secolul douazeci au lovit insa mii de oameni. Dupa 36 de ore de la dezastrul de
la Cernobil, orasul satelit Pripiat a ramas pustiu. Familiile celor care lucrau la centrala
nucleara, expuse la radiatii letale, pentru ca autoritatile au tinut ascunsa nenorocirea, au
fost evacuate de armata in numai trei ore.
Accidentul s-a produs in timpul unui test de siguranta care urmarea sa verifice daca
turbinele reactorului puteau produce suficienta energie pentru a mentine in functiune
pompele de racire, in eventualitatea unei caderi de energie, pana cand ar fi fost activat
generatorul diesel de siguranta. Dar, cand inchiderea de urgenta a sistemului a esuat,
reactorul a fost imposibil de controlat si, asemeni unui ceainic urias care a fiert pana
cand s-a evaporat complet apa din el, a explodat violent. Explozia a putut fi vazuta pe o
raza de cativa kilometri in jur.
Scutul de protectie al reactorului, un “sigiliu” cu o greutate de 1 000 tone, a fost
spulberat, iar la temperatura de peste 2 000°C, batoanele de combustibil s-au topit.
Invelisul de grafit al reactorului s-a aprins, iar in infernul care a urmat, produsele
rezultate din fisiunea radioactiva, eliberate in procesul de topire a miezului, au fost
absorbite in atmosfera. Un nor de materii cu inalt potential letal a fost aruncat asupra
Scandinaviei si Europei, ajungand pana in Scotia.
Trei milioane si jumatate de persoane au fost evacuate din Ucraina, dar alte peste
cinci milioane de persoane continua sa traiasca in regiunile contaminate.
Dupa evacuarea initiala mii de persoane au fost readuse la Cernobil, unde au luptat
cu mult curaj pentru a limita procesul de contaminare, in lunile care au urmat exploziei.
Multi dintre acestia au actionat fara nici un fel de echipament de protectie adecvat.
Reactorul a fost sigilat intr-un “sarcofag” urias de beton, insa va fi nevoie de multi ani si
de sute de tone de beton pentru a curata in mod corespunzator locul accidentului.
Profesorul rus Alexei Iablokov, presedintele Centrului Rus pentru Politici de Mediu,
sustine ca sarcofagul de beton care acopera reactorul 4 al centralei nuclearoelectrice de
la Cernobil, Ucraina, este plin de crapaturi, anunta presa de la Moscova. Iablokov spune
ca apa de ploaie care intra prin fisuri intra in contact cu combustibilul nuclear si provoaca
reactii necontrolate.
Sarcofagul de beton a fost trantit peste reactorul 4 al centralei de la Cernobil in mare
graba, dupa accidentul de la 26 aprilie 1986. Savantii sovietici sustineau, la vremea
respectiva, ca sarcofagul poate rezista 50 de ani, dar ultimele calcule facute de
specialisti arata ca invelisul de beton trebuia schimbat cel mult in 2006.
Expertii in domeniul nuclear sustin ca, daca scenariile cele mai negre se adeveresc,
centrala nu va exploda ca o bomba, ci va arunca material radioactiv in atmosfera pana la
o altitudine de 1,5 kilometri. Cele mai afectate state, in cazul unei catastrofe, ar urma sa
fie Ucraina, Rusia si Belarus.
In urma accidentului din 1986, in atmosfera au ajuns intre 3% si 15% din
combustibilul din centrala de la Cernobil. 'Cine ar putea spune ce se va intampla daca
sute de tone de beton se vor prabusi peste ruina reactorului nuclear ?', a spus Iablokov.
Mesajele alarmiste ale savantului rus sunt confirmate si de oficialii ucraineni care se
ocupa de ceea ce a mai ramas din centrala de la Cernobil. Directorul echipei care se
ocupa de ruina nuclearoelectrica, Iulia Marusich, a declarat, la inceputul acestui an, ca
sarcofagul de beton este intr-o stare inaintata de deteriorare. 'Constructia este instabila
si nu respecta nici un standard de siguranta', a declarat Marusich.
Lucrarile de reparare a sarcofagului au inceput anul acesta, dar se desfasoara cu
greutate, pentru ca muncitorii nu pot sta decat scurte perioade de timp in apropierea
reactorului, pentru a nu se contamina. Multi dintre muncitorii care au acoperit reactorul 4
intre lunile iunie si noiembrie 1986, au murit de cancer la inceputul anilor '90.
In Ucraina au murit aproximativ 4.400 de oameni din cauza radiatiilor de la Cernobil.
In total, peste 7 milioane de oameni au avut de suferit de pe urma catastrofei atomice.
La o conferinta a donatorilor, care s-a tinut la Londra, guvernul ucrainean spera sa
obtina 300 de milioane de dolari pentru construirea unui nou sarcofag. Tarile donatoare
au promis sa deblocheze 200 de milioane de dolari pentru izolarea reactorului 1 de la
Cernobil, a anuntat Ian Downing, presedintele grupului de securitate nucleara din cadrul
G8. Pana acum s-au promis 760 de milioane de dolari din partea a 28 de state decise sa
contribuie la inlaturarea pericolului nuclear de la Cernobil.
Cea mai mare contributie a venit din partea grupului statelor puternic industrializate
(G8) - 185 de milioane de dolari. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
spera sa incheie, in 2008-2009, construirea unui gigantic arc de metal, destinat sa
acopere sarcofagul de beton care a fost construit in graba dupa accidentul de la 26
aprilie 1986. 'Am fost de nenumarate ori la Cernobil si cred ca este foarte important ca
acest proiect sa fie finalizat cu succes', a declarat Hans Blix, fost sef al Agentiei
Internationale pentru Energie Atomica, in aprilie 1986.
Presedintele ucrainean, Viktor Iuscenko, a cerut guvernului sa accelereze planul de
renovare a sarcofagului si a spus ca spera ca lucrarile de constructie sa inceapa acest an
2006, cand se implinesc 20 de ani de la catastrofa.
Pe de alta parte, Ucraina a facut publica intentia de a construi alte 11 reactoare nucleare
pana in anul 2030, pentru a-si asigura independenta energetica, au anuntat
reprezentanti ai companiei Energoatom de la Kiev. Informatia nu a fost confirmata de
cabinetul premierului Iulia Timoscenko.
Ultimele reactoare ale centralei de la Cernobil au fost inchise in 2000, iar termenul
de exploatare pentru celelalte reactoare expira in 2011.
In Ucraina exista 15 reactoare nucleare, dar aceasta fosta republica sovietica este in
continuare dependenta energetic de Moscova.
In ultimii ani, turistii au manifestat o atractie morbida pentru orasul secret Pripiat.
Natura se regenereaza in forta intr-unul dintre cele mai toxice locuri de pe Pamant, pe
locul unde varful de lance al stiintei si tehnologiei sovietice a dat gres. Firmele de turism
au incercat sa exploateze interesul oamenilor pentru aceste ceremonii comemorative in
Ucraina, Rusia si Belarus.

http://www.creeaza.com/tehnologie/electronica-electricitate/Poluarea-provocata-de-
instalat592.php