Sunteți pe pagina 1din 2

Examen Drept procesual penal, partea specială

Testul completat se trimite cu întrebări și răspunsuri.


Barem de notare: nota 5 (5-7 p); 6 (8-11p); 7(12-14p); 8(15-17p); 9 (18-
22p); 10 (23-25).
Fiecare răspuns la un subiect/ o speță se apreciază cu 1-5 p. Total max.25
p.
Testul nr.3

1.1 Speța 3
Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) din 27 noiembrie 2018,
plângerea privind refuzul satisfacerii cererii de scoatere de sub urmărire penală,
declarată de către avocatul U. N., în numele petiționarului E.R., în ordinea art.
313 Cod procedură penală, a fost respinsă ca fiind inadmisibilă. Nefiind de
acord cu încheierea nominalizată avocatul U. N. în numele petiţionarului E.R. a
declarat recurs.
Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din
05 martie 2019 recursul avocatului U.N., a fost respins ca inadmisibil. În
motivarea soluției emise, instanța de recurs a menționat că în speţă este
contestată ordonanţa procurorului în Procuratura Anticorupţie din 10 august
2018, privind respingerea ca neîntemeiată a plângerii avocatului U. N., în
numele lui E.R, prin care se solicită scoaterea de sub urmărire penală a
învinuitului.
Decizia instanței de recurs a fost atacată cu recurs în anulare de către
adjunctul Procurorului General indicând ,,că din eroare la Curtea de Apel
Chișinău recursul avocatului U.N. a fost repartizat la 2 complete de judecată ,
adoptându-se 2 decizii : una de respingere ca inadmisibil și a doua cu restituire
la rejudecare judecătorului de instrucție”.
Apreciați legalitatea decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău
din 05 martie 2019.
Stabiliți admisibilitatea recursului în anulare depus de adjunctul
Procurorului General.
1.2 SPEȚA 4
Prin sentinţa Judecătoriei H. din 23 august 2017, a fost respinsă cererea
de revizuire înaintată de condamnatul Ş. O. privind revizuirea şi dispunerea
rejudecării cauzei penale de învinuire a sa în săvârșirea infracţiunilor, prevăzute
de art. 27, 145 alin. (1) şi 360 alin. (2) Cod penal. Pentru a se pronunţa, instanţa
de fond a reţinut că, la 05.12.2016, condamnatul Ş.O. a depus la Judecătoria H.,
o cerere prin care a solicitat revizuirea cauzei penale intentate împotriva sa. În
motivarea cererii depuse condamnatul a menţionat că, în timpul cercetării
judecătoreşti nu au fost audiaţi martorii Ilie şi concubina sa Svetlana, prin ce i-a
fost lezat dreptul său la apărarea, întrucât aceşti martori sunt foarte importanţi
pentru el.
Nefiind de acord cu sentinţa instanţei de fond, condamnatul Ş. O. a declarat
apel, solicitând admiterea cererii de apel, casarea sentinţei Judecătoriei H. din
23 august 2017, ca fiind neîntemeiată, cu deschiderea procedurii de revizuire a
procesului penal.
Stabiliți care norme juridice nu au fost respectate la depunerea cererii de
revizuire.
Apreciați temeinicia cererii de revizuire depusă de către condamnatul Ș.O.
Care este calea de atac împotriva sentinței prin care se respinge cererea de
deschidere a procedurii de revizuire?
1.3 Proiectați o situație de emitere a sentinței de încetare de către instanţa de
judecată în legătură cu renunţarea învinuirii procurorului.
1.4 Proiectați o situație de adresare în judecată privind repararea prejudiciului
cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală .

1.5 Proiectați o situație de respingere de către procuror a raportului cu


propunerea de a pune sub învinuire o anumită persoană.