Sunteți pe pagina 1din 6

PROPUNĂTOR:

DATA:
GRUPA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
DOMENII EXPERIENŢIALE: D.P.M
FORMA DE REALIZARE: Joc
TIPUL ACTIVITĂŢII: asimilare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
TEMA: Învăţarea târârii corecte pe antebraţe cu împingere pe vârfuri
SCOP:
Informativ:
 Sistematizarea și consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la deprinderile motrice de
bază
Formativ:
o Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ utilitare
o Formarea deprinderii motrice repective, dezvoltarea perseverenţei şi a autocontrolului
o Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare necesare pentru menţinerea stării de
sănătate a copiilor
o Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire;

Educativ:
o Educarea capacităţii de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii;
o Stimularea calităţii intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite
o Stimularea interactivităţii şi cooperării.

OBIECTIVE:
- să răspundă motric la o comandă dată;
- să-şi coordoneze mişcările în ritmul solicitat de cadrul didactic;
- să respecte poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia ;
- să manifeste progresiv capacitatea de a executa corect un exerciţiu fizic în număr de
repetări;
- să-şi verifice ţinuta vestimentară;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul,demonstraţia.
 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: bancă de gimnastică, coardă, casetofon
 FORMA DE ORGANIZARE: frontală
 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
 DURATA: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
 MEC, Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Editura Coresi S.A.
Bucureşti, 2005
 Breban, Silvia, Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura Reprograph, Craiova Badiu T ,
1999
 E. Garuda - Educaţia fizică a copiilor şi preşcolarilor , Art , Chişinău, 2002
NR. MOMENTELE CONŢINUTURI FORMAŢII DOZAR INDICAŢII EVALUARE
CRT. ACTIVITĂŢII DE LUCRU E METODICE
I MOMENT -Intrarea în sală a copiilor în coloană câte 10min. Pe un rând cu faţa Rapiditate şi
ORGANIZATORIC unul, mergând în ritmul bătăii din palme spre educatoare precizie
-Se dă comanda: Pe un rând, cu faţa la mine, ********* Fiecare formă de
adunarea! mers se va alterna
-Se face controlul ţinutei, în special al |******** cu mers obişnuit
modului cum şi-au legat şireturile, pentru a
evita eventualele accidente.
-Salutul.
-Se realizează variante de mers :
În coloană câte unul, mers cu pas vioi şi cu
o ţinută corectă, mers cu paşi mari şi cu
mâinile pe şolduri (ca uriaşii), mers cu Se va alerga în ritm
palmele pe genunchi uşor îndoiţi (ca moşul), vioi cu îndoirea
mers obişnuit. genunchilor cât
-Se realizează alergarea într-un cerc mare mai spre piept.
organizată cu toată grupa, apoi se formează Pentru a se trece cu
trei cercuri mici tot din alergare, se revine la - uşurinţă de la
cercul mare, apoi la mers obişnuit. **** cercul mare la
-Se formează coloana de gimnastică cu luarea **** cercurile mici
intervalelor prin întinderea braţelor orizontal **** copiii vor fi
lateral. **** împărţiţi în trei
În coloana de gimnastică spre mine-porniţi! **** subgrupe.
…câte unul…căte patru…pe loc –staţi !…
unu, doi …alinierea!…cu braţele înainte Coloana va fi
spre spatele clasei –luaţi distanţă!… formată din patru
întinderea braţelor lateral cu degetele vârf la şiruri
vârf pentru luarea intervalului …
executarea!…pe loc repaus …

II INFLUENŢAREA Exerciţiul 1: Roata mică-roata mare 3X8 -Braţele se menţin -Coordonarea


SELECTIVĂ A -Depărtat stând-ducerea braţelor lateral, 5min. cu coatele întinse -Elasticitatea şi
APARATULUI rotirea mică a braţelor spre înainte, rotirea -Rotirea se sincronizarea
LOCOMOTOR ŞI mare a braţelor 1-8 execută din
PREGĂTIREA -Drepţi…braţele lateral, picioarele articulaţia umerilor
ORGANISMULUI depărtate-luat!…rotirea mică a braţelor
PENTRU spre înainte –începeţi!…unu, doi, trei, patru,
REALIZAREA rotirea mare a braţelor - începeţi! cinci, şase,
TEMEI şapte, opt…(se repetă de3x8 - la a treia
repetare a exerciţiului pe timpul şapte se
spune Atenţie!, iar pe timpul opt –Stai…!)
-Mâinile pe şold cu
Exerciţiul 2: Şurubul coatele trase
Mâinile pe şold-răsucirea corpului spre stânga înapoi,răsucirea se
şi dreapta 8x2 execută numai din
Mâinile pe şold –luat! răsucirea trunchiului talie
spre stânga şi dreapta începeţi!…atenţie-
stai! 4x4 -Se execută mers
pe loc cu braţele
Exerciţiul 3: Mersul berzei libere
-Stând-mers pe loc cu legănarea alternativă a -Se va urmări
braţelor înainte şi înapoi şi cu îndoirea coordonarea
genunchiului la piept ( 1-4) legănării braţului
Mers pe loc cu legănarea liberă a braţelor, înainte cu pasul pe
genunchii îndoiţi la piept-începeţi! -… piciorul opus
atenţie –stai!…pe loc –repaus!

Exerciţiul 4: „Şoricelul”
-Pe genunchi cu şezutul pe călcâie – 3x8
deplasarea alternativă a braţelor înainte cu -În timpul
palmele pe sol (palmele avansează încet pe sol deplasării, palma
până când trunchiul a ajuns la orizontal) (1-4). este îndreptată
Cu aceeaşi deplasare a braţelor cu palmele pe înainte, iar degetele
sol se revine la poziţia iniţială (5-8 ) sunt lipite
-Drepţi!….pe genunchi, pe călcâie şezând- 8x2 -Capul se menţine
luat! …deplasarea braţelor înainte – în jos cu muşchii
începeţi !…unu, doi, trei, patru…deplasarea cefei relaxaţi
braţelor înapoi cinci, şase, şapte, opt…
atenţie-stai!…drepţi!
-Săritura elastică
Exerciţiul 5 : pe vârfuri
-Săritura ca mingea cu deplasare înainte şi
înapoi.-(1,2) pe vârfuri înainte şi înapoi
săriţi!…unu,doi, atenţie-stai! coloanele
laterale ocolind prin faţă-la loc!…la
dreapta!…înainte !…marş!..
III ANUNŢAREA -Târâre pe antebraţe cu împingere pe vârfuri 15x2 -Târârea corectă Coordonate şi
TEMEI ŞI pe distanţa de 2 m. * * -Înaintarea se execuţie
FORMAREA -Formaţia de lucru pe două coloane * * execută cu adecvată
DEPRINDERII -Se va aşeza în mijlocul clasei un covor . * * deplasarea unui
MOTRICE -”Târâre -Se lucrează cu câte doi copii odată. * * antebraţ înainte,
pe antebraţe cu -Se execută târârea şi pe sub o bancă de * * urmată de
împingere pe gimnastică, pe sub o coardă - ţinută la o * * deplasarea celuilalt Execuţie
vârfuri ” anumită înălţime de doi copii, prin tunel * * antebraţ, apoi promptă
-Pe două coloane câte unul…-alinierea!..pe * * împingerea înainte
loc-stai! unu ,doi,…pe loc –repaus! … simultană pe
educatoarea demonstrează târârea. ambele vârfuri
Primii doi, culcat, înainte –luat !…târârea- -Se va demonstra Coordonare şi
luat!…târârea –începeţi!…drepţi !…în pas în prealabilcopiilor execuţie
alergător în spatele coloanei –alinierea târârea corectă.
următorii!…încetarea! -Se va insista
asupra alternării
diferitelor
segmente
corespunzătoare
mişcării
IV Joc liniştitor: Găseşte şi taci! 3x2 Receptivitate
REVENIREA -Copiii stau în formaţie liberă în jurul
ORGANISMULUI educatoarei.
LA NORMAL -Li se va arăta un obiect care va fi ascuns.
- În timp ce se ascunde obiectul, ei stau cu
ochii închişi (se va alege un loc uşor de găsit,
dar care presupune spirit de observaţie din
partea copiilor).
-La o comandă, copiii deschid ochii şi caută
obiectul ascuns.
-Cel care îl găseşte sau îl vede primul anunţă
educatoarea în şoaptă.
-Ca răsplată ascunde el obiectul găsit .

V ÎNCHEIEREA Drepţi!…cu stângul înainte –marş!…pas de 2min. Aprecieri


ACTIVITĂŢII voie împrejurul meu –adunarea! …unul generale şi
după altul - încolonarea! individuale
Aprecieri individuale.
Sublinierea importanţei practicării sportului
pentru întărirea sănătăţii.