Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN TEORIA BAZELOR DE DATE


1.1. Definirea conceptelor de bază de date, sistem de gestiune a bazelor de date
1.2. Algebra relațională (entitate, relație, atribut)
1.3. Diagrama entitate-relaţie
1.4. Aritatea relațiilor
2. BAZE DE DATE RELAŢIONALE
2.1 Definirea conceptelor de bază de date relaţională, sistem de gestiune a bazelor de date
relaţionale
2.2 Regulile lui Codd
2.3 Componentele bazelor de date relaționale
2.3.1 Structura relaţională a datelor
2.3.2 Operatorii modelului relaţional
2.3.3 Restricţii de integritate
3. PROIECTAREA BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE
3.1 Formele normale – definire, implementare
3.2 Normalizarea și denormalizarea
4. LIMBAJUL SQL standard (Structured Query Language)
4.1 Structura lexicală a limbajului SQL
4.2 Operatori SQL
4.3 Funcţii definite în SQL
4.4 Tipuri de date (inclusiv NULL)
5. Instrucțiunea SELECT
5.1. clauza WHERE
5.2. gruparea (GROUP BY & HAVING)
5.3. sortarea (ORDER BY)
5.4. unicitatea (DISTINCT)
5.5. interogări multi-tabel (JOIN)

6. LIMBAJUL DE DEFINIRE A DATELOR (LDD)


6.1. crearea obiectelor (CREATE)
6.2. modificarea structurii (ALTER)
6.3. ștergerea obiectelor (DROP)

7. LIMBAJUL DE MANIPULARE A DATELOR (LMD)


7.1 Adăugarea de noi tupluri (INSERT)
7.2 Actualizarea datelor din tabele (UPDATE)
7.3 Ştergerea înregistrărilor din tabele (DELETE)

8. INDECȘI ȘI VEDERI
8.1. definirea și rolul indecșilor
8.2. crearea și ștergerea vederilor (view)
9. LIMBAJUL DE CONTROL AL DATELOR (LCD)
9.1. Asigurarea integrității şi securităţii datelor
9.2. Mecanismul tranzacțional
9.3. Interogări imbricate
9.4. Cursoare, secvențe, sinonime
9.5. Declanșatoare și procedure stocate
9.6. Garantarea coerenței datelor în cazul prelucrării concurente (LOCK)

10. ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE


10.1. Configurarea instanței Oracle cu ajutorul Enterprise Manager
10.2. Utilizarea SQL Developer pentru interacțiunea cu baza de date
10.3. Mecanisme de backup și replicare
10.4. Securitatea bazelor de date (roluri și privilegii)
10.5. Oracle Cloud Database – principii de funcționare

Bibliografie
1 Albeanu G., Iacob N.M., Vîlcu D.M., Defta L.C., Averian A., Capitole fundamentale de
informatică, Editura FRM, 2018, pag. 93-147
2 Bâscă O., Baze de date, ALL, 1997
3 Cârstoiu D., Baze de date, Matrix ROM, 2009
4 Connoly T., Begg C., Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation
and Management, Addison Wesley, 2005
5 Fusaru D., Arhitectura bazelor de date - mediul SQL, Editura Fundatiei Romania de Maine,
2002
6 Popa M., Baze de date (Fundamente, exemple, teste de verificare), Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2006
7 Popescu I., Modelarea bazelor de date, Editura Tehnică, 2002
8 Ipate E., Popescu M., Dezvoltarea aplicațiilor de baze de date în Oracle 8 și Forms 6, ALL,
2000
9 Gorman T., Jorgensen I., Caffrey M., deHaan L., Beginning Oracle SQL For Oracle
Database 12c, APRESS, 2014
10 ORACLE Docs, https://docs.oracle.com/en/database/