Sunteți pe pagina 1din 2

. Cu privire la raporturile vezicii urinare la bărbat: A.

Faţa posterioară (postero-superioară) e orientată


spre excavaţia rectovezicală şi vine în raport
cu rectul, ansele ileale, colonul sigmoidian şi deseori cu apendicele vermiform B. Faţa anterioară vine
în raport cu simfiza pubiană C. Fundul – cu prostata, veziculele seminale, ampulele ductelor deferente
D. Marginile laterale – cu vasele epigastrice inferioare E. Faţa anterioară vine în raport cu rectul

. În lumenul uretrei masculine se deschid: A. Canalul deferent B. Glandele Littre C. Canalele glandelor
Cowper D. Canalele glandelor Bartholin E. Canalul ejaculator

. Trompa uterină: A.Se dezvoltă din ductul paramezonefric B. Reprezintă un conduct musculofibros
sinuos cu lumenul uniform C. Leagă uterul cu extremitatea superioară a ovarului D. Are o lungime de 10-
12 cm E. Poate fi explorată pe viu prin palpaţie, histerosalpingografie

CM. Părțile uterului: A. Superioară B. Fundul C. Inferioară D. Colul E. Corpul

M. Orificiul uterului este delimitat de: A. Labia medială B. Labia laterală C. Labia anterioară D. Labia
posterioară E. Labia intermediară

Peretele vaginal este constituit din tunicile: A. Mucoasă B. Musculară C. Spongioasă D. Adventice E.
Seroasă.

Partea egestivă a tubului digestiv este formată de următoarele organe: A. Ileon B. Cec C. Esofag D.
Colon ascendent si transvers E. Colon descendent, sigmoid si rect.

CM. Tunica mucoasă a stomacului formează: A. Pliuri gastrice


B. Vilozități C. Arii gastrice D. Foveole gastrice E. Valvula pilorică.

. Bursa pregastrică, afirmații incorecte:


A. Din stânga e delimitată de ligamentul falciform B. Posterior este delimitată de stomac C. Anterior este
delimitată de peretele abdominal anterior D. Superior este delimitată de diafragmă E. În ea se află lobul
stâng al ficatului.

Omentul mic: A. Se află între ficat, stomac şi duoden B. Constituie o parte din peretele anterior al bursei
omentale
C. Conține vena portă
D. Se dezvoltă din mezogastrul dorsal E. Marginea lui dreaptă constituie latura anterioară a orificiului
epiploic.
. Neurohipofiza: A. Produce hormoni B. Acumulează hormoni C. Secretă și acumulează hormoni D. Nu
produce și nu acumulează hormoni E. Reprezintă lobul anterior al hipofizei

Lobul intermediar hipofizar: A. Secretă melatonină B. Secretă hormonul melanocitostimulator


С. Atinge dezvoltarea maximă în copilărie D. Aderă strâns de lobul posterior E. Nu e influenţat de
hipotalamus

M. La prostată distingem: A. Corp B. Col C. Bază D. Apex E. Fund.

. Canalul coledoc: A. E situat între foiţele ligamentului hepato-duodenal B. Trece anterior de porțiunea
superioară a duodenului C. Se află în dreapta arterei hepatice comune D. Confluează cu ductul
pancreatic formând ampula hepatopancreatică E. Se află anterior de orificiul epiploic.

. Lobulul hepatic: A. Reprezintă unitatea morfo-functională a ficatului B. Are formă prismatică C. E


separat de lobulii vecini prin capilare sinusoide D. Are în centru o venă centrală E. Constă din lame
formate din hepatocite.

. Cu privire la rădăcina plămânului stâng: A. Se află la nivelul vertebrelor toracice V-VII B. Este încălecată
de vena azigos C. Din anterior e traversată de nervul frenic D. Posterior de ea se află vena cavă
superioară
Е. Bronhia se află posterior de arteră

. In mediastinul anterior (PNA) se află: A. Ramuri din artera toracică internă B. Ligamentele pericardului
C. Aorta descendentă D. Ganglionii limfatici parasternali E. Nervii frenici

S-ar putea să vă placă și