Sunteți pe pagina 1din 4

Arta romană se dezvoltă pe teritoriul  Imperiului Roman .

Este o expresie a
societății romane, a puterii statului, având ca scop principal propaganda în
favoarea politicii oficiale. De asemenea, arta exprimă și pasiunea romanilor
pentru ornament, gustul lor pentru fastuos, dorința de a-și înfrumuseța locuințele,
palatele, templele și locurile publice.
CARACTERISTICI GENERALE
La început, arta romană este dominată de influențe etrusce și grecești (încât unii
o consideră chiar o copie a acestor arte), ca apoi să devină o artă originală, cu
trăsături specifice, care a supraviețuit de-a lungul istoriei, exercitând influențe
asupra perioadelor ulterioare având un caracter statal, este o artă unitară, bazată
pe talentul organizatoric, spiritul utilitar și simțul practic al romanilor.De la
Roma pornesc principiile, soluțiile, noutățile, pentru a se extinde apoi în toate
provinciile.
ARHITECTURA
Romanii au adoptat multe elemente arhitectonice de la greci transformându-le
pentru scopurile lor. Viziunea lor asupra spațiilor era, totuși foarte diferită față
de cea a Greciei și formele arhitectonice reflectă perfect acest concept. Diferența
principală este de tip politico-social: statul grec era format dintr-o multitudine de
orașe-stat, deseori în război între ele; romanii, în schimb, cucereau teritoriile și
le asimilau, din acest motiv aveau nevoie de mai multe construcții publice și de
control (ca de exemplu străzile romane sau apeductele).
Influența etruscă și greacă
De la etrusci, romanii au preluat:
 unele principii urbanistice care stau la baza înființării și organizării
orașelor (folosirea unor planuri regulate, cu străzi drepte și trotuare pentru
circulație, porți monumentale de acces, sisteme de canalizare);
 existența camerei centrale ( atrium) în planul caselor particulare;
 modul de construcție al  templelor  de cult (podium din  piatră  foarte înalt,
amplasarea coloanelor);
 utilizarea arcului, sisteme de boltire.
De la greci au preluat:
 conceptul de piață publică ( agora , care devine  forum ) ca centru al orașului;
 ordinele arhitectonice ( doric , ionic  și corintic );
 modul de construcție al templelor de cult;
 structura și componența teatrelor;
 construcția  trofeelor  ca monumente comemorative;
 utilizarea  picturii , a mozaicului  pentru decorarea caselor sau palatelor

UTM 543.4 017 00 00 00


Mod № d o c u m e n t . S e m n a t Data
Realizat Iftodi D. Litere Coala Coli
Arta romană
Verificat .
c.u,dr. Cazac V. 1

UTM
Aprobat FTP gr.DTP-191
Tehnici constructive
Resurse umane
 arhitecți : proiectarea construcției;
 ingineri : specialiști în  betoane , fundații, hidroconstrucții, sisteme de
încălzire;
 dulgheri: realizau schelele sau părțile lemnoase ale construcțiilor;
 pietrari: tăierea  marmurei  sau a pietrei;
 zidari: ridicarea zidurilor din  cărămidă ;
 țiglari: acoperișuri, bolți;
 stucatori: realizarea decorațiilor în  stuc  aplicate pe pereți, tavane, bolți;
 instalatori:  canalizări , conducte de apă;
 decoratori: mozaicuri,  fresce .
Materiale
 lemnul : grinzi, planșee, șarpante, susținere copertine la  amfiteatre ;
 piatră : fortificații,  apeducte , poduri , arcuri,  pilaștri ;
 marmură : placare pereți;
 cărămidă : zidărie brută (ce ulterior va fi placată la interior și exterior);
 betonul : material a cărui utilizare a marcat o revoluție în tehnica
construcțiilor deoarece asigură realizarea unor construcții mai solide și mai
puțin costisitoare.
SCULPTURA
Sculptura romană s-a dezvoltat în toată zona de influență a Imperului Roman,
având în centrul său metropola, între
secolele VI î.Hr. și V după Hr. În origine
a derivat de la sculptura greacă, în
principal prin mediația etruscă și apoi
direct prin contactul cu coloniile din
Magna Grecia și cu Grecia însăși în
perioada elenistică. Roma are oricum
propria ei artă și școală autohtonă și
independentă.
Portretul
Acest gen de sculptură își are originea în
venerarea strămoșilor reprezentați sub
forma de măști mortuare.Portretele sunt
realiste reproducând trăsăturile fizice și
morale ale personajului reprezentat.
Statuia
Erau reprezentați mai ales împărații,
având prezente simbolurile autorității și
puterii:
Fig.1 Arcul de triumf al lui Titus
 statui în armură:  Augustus , Traian ;
 statui ecvestre:  Marc Aureliu , Domițian .

Relief istoric

C
o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Aceasta formă de sculptură decorează columnele, altarele, arcurile de triumf și
alte construcții.Constituie atât un mijloc de propagandă, dar și un veritabil
document istoric și aceasta datorită bogăției detaliilor.Astfel de ornamente cu
relief istorc întâlnim pe  Columna lui Traian , pe Arcul de triumf  al lui Titus, pe
Columna lui Aurelian etc.

MOZAICUL ȘI PICTURA
Pictura  romană este una dintre școlile picturale ce s-a moștenit cel mai bine
dintre picturile antice. Romanii au asimilat în mare parte pictura greacă,
imitându-i modelle, tehnicile și creând nenumărate copii ce, asemănător cu
sculptura, au ajutat la cunoașterea, în mod aproximativ, a operelor originale
pierdute.
fresca , în care culoarea aplicată pe tencuiala proaspătă se întărește ca piatra, prin
uscare;
pictura grecească , realizată pe mai multe straturi de tencuială uscată, dar care se
umezește în timpul aplicării. Personajele sunt aplicate pe un fond de o singură
culoare sau pe benzi paralele. Anumite forme (cutele veșmintelor, trăsăturile
feței, părți ale corpului omenesc) sunt desenate după niște formule de execuție
specifice și, din acest motiv, toate personajele par a fi gemene.Acestea sunt
utilizate pentru decorarea palatelor și a templelor.Temele pot fi:
subiecte  mitologice  sau din viața cotidiană, personaje imperiale sau
militare,  naturi moarte , peisaje  sau motive ornamentale geometrice, florale,
figurative etc.Măiestria artei picturii și a mozaicului este dovedită și de reușita
creării iluziei realității .
Exemplificări:
 pictura: Casa Misterelor , vila împărătesei  Livia Augusta , Prima Porta,
Roma, Vila lui  Hadrian  de la Tivoli ;
 mozaic: mozaicul pavimentar din Ostia, Roma; casa de aur a lui Nero de
lângă Colosseum , Roma; Casa Faunului ; Casa Venerei  Pompei .
Bibliografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arta_roman%C4%83
https://ro.scribd.com/presentation/221991308/Arta-Romana
https://ro.historylapse.org/arta-romanica

C
o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnica a Moldovei
Facultatea Textile si Poligrafie
Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice

Referat
La disciplina: Istoria și Arta Designului
Tema: Arta romană

A efectuat: Iftodi Daniela


(studentă gr. DTP-191)

A verificat: Cazac Viorica


(conf. univ. dr.)

C
o
Chișinau 2020
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data

S-ar putea să vă placă și