Sunteți pe pagina 1din 7

Ctedra:Comerț,merceologie,tehnologie

Colegiul Național de Comerț


Ministerul:Educației,Culturii și Cercetării

Studiu individual

La disciplina :Comerțul internațional


Tema: ,,Organizarea întreprinderii de comerț exterior”

A elaborat : Catana Vasile


Coordonator:Sadovici Oxana

Chișinău,2019
Organizarea întreprinderii de comerț exterior- sunt întreprinderi comerciale
specializate in tranzacții internaționale, care realizeaza operațiuni de export si import pentru
alte firme nationale (furnizorii pentru export).

Pentru dezvoltarea activității comerciale pe piețele externe, se pot înființa, în condițiile legii, cu
aprobarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și cu avizul
ministerelor și celorlalte organe centrale în subordinea cărora urmează să-și desfășoare
activitatea, unități cu autogestiune economico-financiară și valutară și cu independență în
realizarea obiectului de activitate sau filiale ale întreprinderilor de comerț exterior, organizate pe
aceleași principii, specializate în efectuarea de operațiuni comerciale pentru realizarea de aport
valutar și beneficii în valută.

Principalele funcții ale ale firmelor de comerț exterior sunt:


a.)promovarea produselor b.)negocierea cu parteneri stăini c.)contractarea

Firma de comert exterior poate actiona:


1.   Pe contul partenerilor lor din tara, in calitate de intermediar;

  2. Pe cont propriu, in calitate de comerciant.

.Functionarea firmei de comert exterior

 Firma de comert exterior poate indeplini rolul unui comerciant, in sensul ca actioneaza pe cont
propriu in tranzactiile internationale, cumparand marfuri de la producatori si comercializandu-le
pe piata externa.

 Comerciantul – exportator este un fel de angrosist, cu specificul ca el vizeaza piata


internationala. 

De multe ori, firmele de comert exterior realizeaza atat operatiuni de export, cat si de import.

Comerciantul actioneaza in contul sau si intocmeste el insusi documentele de export (factura).

1.  Cumparatorul strain devine proprietar al marfii din momentul incheierii contractului cu
firma comerciant.

2.  Cumparand marfa din tara si vanzand-o in strainatate (eventual pe credit), el trebuie sa
dispuna de capitaluri importante pentru derularea tranzactiilor, sa se preocupe de gestiunea
stocurilor in raport cu posibilitatile conjuncturale de export si sa-si asume toate riscurile legate
de comercializare.

3.  Profitul se obtine din diferenta dintre pretul de vanzare pe piata externa (valuta) si pretul de
achizitie a bunurilor de export pe piata interna (in moneda nationala)
Organizarea firmei de comert exterior :
 1.Organizarea firmei de comert exterior se poate face folosind una din urmatoarele structuri
organizatorice:
-Organizarea pe functii
-Organizarea pe zone geografice

Organizarea pe functii

-  permite delimitarea competentelor, a responsabilitatilor (marketing,  executarea comenzilor,


contabilitate – financiar, promovare, servicii post– vanzare);

- este adoptata in general de intreprinderi mici si mijlocii;

-   poate crea dificultati de coordonare in cazul unei prea mari specializari pe functii;

-   nu permite evidentierea specificului pietelor si produselor;

-   este potrivita pentru firmele care exporta produse relativ diversificate pe un numar redus de
piete.

Structura organizatorica de export a firmei pe zone geografice

Organizarea pe zone geografice

  Este formula adoptata cel mai frecvent, deoarece asigura o directa abordare a pietelor, o mai
buna cunoastere a specificului acestora; concurenta, exigentele consumatorilor etc.
Aceasta organizare este recomandata atunci cand piata de export impune o abordare specifica,
fiecare serviciu fiind specializat in acest sens.
 Un serviciu special (sau mai multe) se ocupa de emiterea ofertelor realizarea comenzilor si
urmarirea financiara a operatiunilor.
  Organizarea pe produs este bazata pe rolul produsului in definirea strategiei de export;
aceasta structura atribuie responsabilului de produs competentele privind exportul. Aceasta
structura este potrivita pentru intreprinderile care dispun de o gama vasta de produse apartinand
unor domenii de activitate diferite.
Avantajele organizarii unui aparat propriu de comert exterior :

- producatorii au posibilitatea sa-si insuseasca profitul comercial, care poate reprezenta o


valoare substantiala in cazul in care acestia probeaza bune capacittai de marketing si negociere;

- exista sansa ca producatorii sa fie in contact direct cu piata, fapt ce actioneaza pozitiv
atat in diretia consolidarii pozitiei producatorilor pe pietele externe, cat si in directia adaptarii
marfurilor fabricate la schimbarile perpetue ale pietei;

- afacerea firmei se internationalizeaza, conducand la o diversificare a activitatilor firmei.

Exportul – importul direct presupune si anumite limite:

- cheltuielile ocazionate de activitatea de export-import direct sunt relativ consistente, ele


putand fi acoperite incepand cu un nivel considerabil de marfuri tranzactionate;

- avand in vedere caracterul de extraneitate al unei afaceri intemationale, trebuie sa


remarcam ca si riscul aferent acesteia este pe masura;

Măsuri privind obiectul de activitate și organizarea întreprinderilor de comerț exterior | Lege


12/1980

Art. 48. –

Toate întreprinderile de comerț exterior pot efectua, în afara obiectului de activitate aprobat,
exporturi de produse ale construcției de mașini, în cadrul operațiunilor de contrapartidă pentru
importuri, precum și exporturi de orice fel de mărfuri românești, dacă se realizează indicatorii de
eficiență planificați.
Exporturile și operațiunile prevăzute la alineatele precedente sînt coordonate de Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.

Art. 49. –

La operațiunile comerciale privind importul unor mărfuri și disponibilizarea la export de mărfuri


românești similare, calculul eficienței economice și al aportului valutar se face în valută, iar la
decontările interne se aplică același preț în lei, atît pentru marfa importată cît și pentru cea
exportată.

Art. 50. –

Dimensionarea întreprinderilor de comerț exterior și numărul posturilor TESA se stabilesc în


funcție de natura operațiunilor efectuate și produselor comercializate, prin aplicarea normativelor
de structură și personal în vigoare la volumul total de activitate, desfășurat pe grupe de mărfuri,
prestații și lucrări și se aprobă potrivit legii.
Art. 51. –

În funcție de volumul total de activitate, nomenclatorul de produse și specificul conjunctural sau


sezonier al mărfurilor, structura organizatorică a întreprinderilor de comerț exterior cuprinde:

a) compartimente pentru tratative și contractări externe, care răspund de asigurarea portofoliului


de comenzi externe pentru planul de export, import și cooperare economică internațională,
precum și de realizarea sarcinii de aport valutar din operațiuni comerciale pe piețele externe.
Personalul încadrat în aceste compartimente este organizat pe grupe de mărfuri și zone
geografice, în funcție de specificul produselor și al piețelor externe;

b) compartimente pentru urmărirea realizării contractelor la intern, care răspund de încheierea și


executarea contractelor interne cu unitățile producătoare de mărfuri pentru export sau destinate
acțiunilor de cooperare economică internațională, inclusiv de asigurarea fondului de marfă
contractat, precum și de încheierea și executarea contractelor interne cu unitățile beneficiare de
mărfuri din import. Personalul încadrat în acele compartimente este organizat astfel încît să
cuprindă unitățile producătoare pentru export sau beneficiare de mărfuri din import;

c) compartimente pentru urmărirea realizării contractelor în exterior, care răspund de îndeplinirea


obligațiilor contractuale în relațiile cu partenerii externi, soluționarea reclamațiilor la export și
import, asigurarea service-ului, organizarea și funcționarea rețelei de comercializare în
străinătate. Personalul încadrat în aceste compartimente este organizat pe zone geografice;.

Întreprinderile de comerț exterior care, datorită specificului activității lor, nu pot organiza
compartimente distincte prevăzute la literele a, b și c, constituie colective de lucru pentru
tratative și contractări externe, urmărirea realizării contractelor la intern și urmărirea realizării
contractelor în exterior în cadrul compartimentelor organizate pe alte criterii.

Art. 52. –

Pentru a se asigura adaptarea corespunzătoare a organizării, întreprinderile de comerț exterior pot


constitui, în cadrul structurii generale, compartimente de muncă cu un număr mai redus de
personal decît cel prevăzut în normativele în vigoare, cu respectarea numărului total de personal,
precum și a raportului aprobat potrivit legii, între numărul personalului de conducere și cel al
personalului de execuție.

Numărul, nivelul, dimensionarea și subordonarea compartimentelor se stabilesc în funcție de


specificul activității fiecărei întreprinderi de comerț exterior și se aprobă de Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.
Art. 53. –

Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ministerele și celelalte


organe centrale cu sarcini de comerț exterior, precum și organele de conducere colectivă ale
întreprinderilor de comerț exterior sînt obligate să asigure stabilitatea personalului muncitor în
cadrul compartimentelor, pentru a se realiza continuitatea în activitatea pe piețele externe și
specializarea pe genuri de operațiuni și produse.

Art. 54. –

Pentru dezvoltarea activității comerciale pe piețele externe, se pot înființa, în condițiile legii, cu
aprobarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și cu avizul
ministerelor și celorlalte organe centrale în subordinea cărora urmează să-și desfășoare
activitatea, unități cu autogestiune economico-financiară și valutară și cu independență în
realizarea obiectului de activitate sau filiale ale întreprinderilor de comerț exterior, organizate pe
aceleași principii, specializate în efectuarea de operațiuni comerciale pentru realizarea de aport
valutar și beneficii în valută.

Art. 56. –

Întreprinderile de comerț exterior sînt obligate să organizeze, împreună cu unitățile producătoare,


rețeaua externă de asistență tehnică și service pentru produsele exportate, alcătuită din depozite
de piese de schimb, centre de întreținere, ateliere de reparații și altele.

Art. 57. –

Rețeaua externă de comercializare și de asistență tehnică și service își desfășoară activitatea pe


bază de autogestiune economico-financiară și valutară, se organizează, de regulă, pentru mai
multe produse din aceiași categorie și se încadrează cu personal propriu sau cu agenți locali.

Concluzie : Organizarea unei activități de comerț exterior este un proces ce include mai
mulți factori de lucru,care permit dezvoltarea entității pe piețele externe.
Cei mai principali din ei cu care se confrunta entitatea sunt : problemele de
export,licențiile ce trebue obținute pentru activitate,problema marketingului și reclamarea
produsului,probleme legate de logistică și desfășurarea activității în continu,fiins o etapă
finală.
Însă primul pas pentru desfășurarea și extinderea pe pieți stăine se începe cu organizările
ce trebue să fie petrecute în cadrul firmei.
Bliografie
www.lex.justice.md

www.rasfoesc.com

www.lege5.ro

www.stiucum.com

S-ar putea să vă placă și