Sunteți pe pagina 1din 13

Determinarea falsificării

sucurilor naturale

Student: Milea Gabriela Diana


Grupa: 1142 CEPA
Profesor îndrumător: Totu Eugenia
 Falsificarea produselor alimentare reprezintă adaosul altor
substanțe naturale sau sintetice în compoziția unui produs
alimentare cu scopul de a masca defectele acestuia,
proprietăți pe care compoziția sa naturală sau rețeta
tehnologică de fabricație nu le justifică și modificarea
compoziției unui produs fără a schimba specificațiile de pe
etichetele de prezentare și însoțire.
 Indentificarea naturaleții are o mare semnificație în
evaluarea calității produselor alimentare, deoarece
nerespectarea naturaleții unui produs reprezintă tot un
act de falsificare.
 Sunt o varietate de mijloace de falsificare, cum ar fi:
- alterarea produselor alimentare scumpe cu produse
mai ieftine,
- realizarea produselor cu valoare scăzută,
- schimbarea rețetei originale etc.
 Problema falsificării sucurilor de fructe a fost discutată
public pentru prima dată la congresul internațional din
Catania din 1959. Din jurul anului 1960 a apărut o
multitudine de date despre falsificarea sucurilor, cu precădere
în literatura străină de specialitate.
 Inițial, falsificarea sucurilor consta în diluarea cu
sirop de zahăr și adiția acizilor organici și
agenților coloranți. În ciuda acestui fapt,
falsificarile de tipul celei menționate mai sus sunt
considerate primitive. De asemenea, este greu de
descoperit dacă sucurile au fost falsificate prin
această metodă folosind mijloace moderne
precum cromatografia gas lichid.
 Volumul de suc de fructe poate fi mãrit
prin adaugarea apei.
 Existã multe metode de falsificare care implicã
adiția de zaharuri și acizi pentru producerea de sucuri cu
o compoziție similarã cu cea a produsului autentic.
Metodele enzimatice detecteazã aceste falsificãri prin
identificarea constituenților. Acidul malic este un
component natural al sucurilor. Este prezent ca acid L-
malic în suc pur, în timp ce acidul D-malic este un
produs natural în cantitãți mici. Acidul malic este un
aditiv permis în bãuturi și este folosit ca amestec
racemic de enantiomeri D și L. Dacã acest amestec
este adăugat ca ingredient,informația trebuie inclusã pe
etichetã.Aceste tipuri de zaharuri prezente în sucul
de portocale sunt glucoza, fructoza și sucroza într-
o rațetã de 1:2:2. Orice altã adiție de sucrozã la suc de
portocale diluat duce la un produs necorespunzator.
 Evaluarea calității și autenticității sucurilor din
fructe este un domeniu important de cercetare, cu
o importantă relevanță în industrie, știința
alimentară și protecția consumatorului. Metodele
eficiente și ieftine a determinării carbohidratiilor în
sucurile de fructe sunt de mare importanță, atâta
timp cât companiile, producătorii și comercianții
caută să facă cât mai mult profit prin vinderea unor
sucuri falsificate cu ingrediente mai
ieftine,utilizarea a cât mai puțină materie primă, a
unor siropuri,un conținut ridicat de zahăr și prin
etichetarea eronată a produselor.
 Diferențele dintre cantitățile substanțelor componente pot fi
folosite pentru a sublinia sucurile de fructe suspecte de
falsificare, glucoză, fructoză și zaharoză fiind principalii
indicatori de autenticitate și calitate.O metodă de
determinare cantitativă a acestor compuși este
spectroscopia, îndeosebi spectroscopia cu iradiere în pulsuri
și transformată Fourier (FTIR)
 Prin spectroscopia Raman se poate determina de
exemplu cantitatea de pectină din sucuri, de fructoză
sau de B-carotenoizi. Prin spectroscopia FT-NIR se
poate determina cantitatea de Vitamina C(acid
ascorbic), glucoză fructoză și zaharoză și de
substanțe fenolice.Prin spectroscopia NMR se poate
determina conținutul de zaharoză și de acid maleic
din sucuri și totodată urmării autenticitatea
produsului.
 Pentru determinarea falsificării sucurilor se foloseşte
cromatografia lichidă care este o tehnică de separare
a componentelor dintr-o probă pe baza unor
interacţiuni între componente, o faza lichidă mobilă
şi o fază solidă staţionară.
 Apariția cromatografiei de lichide de înaltă
performanță (HPLC) face ca această cromatografie de
lichide să fie o metodă mai performantă decât cea de
gaze.
 Principalele avantaje ale cromatografiei de lichide de
înalta performanță sunt:
- Capacitate de separare ridicată
- Viteză ridicată a separării
- Posibilitatea monitorizării continue a efluentului
coloanei
- Realizarea unor analize repetate și reproductibile
utilizând aceeași coloană
- Automatizarea procedurii analitice și a prelucrării
datelor
 Raportul de glucoză, fructoză și zaharoză în
sucul de portocale este bine cunoscut iar alterarea
acestuia se face uneori cu sirop de fructoză de
porumb. Pentru a detecta această formă de
alterare, o aplicatie HPLC cu detecție bazata pe
evaporarea difuzia luminii a fost dezvoltata și
descrisa. Fructoza, glucoza și zaharoza în sucurile
pure de portocale au fost găsite la aproximativ
același raport, în timp ce nivelurile de glucoză și
fructoză au fost de aproape 3 ori mai mari în
bautura de portocale comercială iar zaharoza nu a
fost gasită.
Concluzii
 Falsificarea produselor alimentare reprezintă adaosul altor
substanțe naturale sau sintetice în compoziția unui produs
alimentare cu scopul de a masca defectele acestuia.
 Inițial, falsificarea sucurilor consta în diluarea cu sirop de zahăr și
adiția acizilor organici și agenților coloranți.
 Existã multe metode de falsificare care implicã adiția de zaharuri
și acizi pentru producerea de sucuri cu o compoziție similarã cu
cea a produsului autentic. Metodele enzimatice detecteazã aceste
falsificãri prin identificarea constituenților.
 Prin spectroscopia Raman se poate determina cantitatea de
pectină din sucuri, de fructoză sau de B-carotenoizi.
 Prin spectroscopia FT-NIR se poate determina cantitatea de
Vitamina C, glucoză fructoză și zaharoză și de substanțe fenolice.
Bibliografie

 http://ro.scribd.com/doc/44478596/sucuri-de-fru
cte
 http://costachel.ro/care-sunt-cele-sapte-alimente
-cel-mai-des-falsificate/
 https://www.scribd.com/doc/226767210/Determi
narea-Falsific%C4%83rii-Sucurilor-Folosind-
Metode-Spectroscopice-Si-Cromatografice

S-ar putea să vă placă și