Sunteți pe pagina 1din 7

Studiu individual:

Tema “Subiectii dreptului


economic”

Elaborat de:Cernei A.
Profesor:Salcuțan A.

Chișinău, 2020
Subiecte ale dreptul economic sunt persoanele
fizice şi juridice care desfăşoară activitate de
întreprinzător, adică au dobândit, prin
înregistrare sau prin alt mod stabilit de lege,
calitatea de întreprinzători.

Deoarece dreptul comercial încorporează şi


normele de drept public, au calitatea de subiecte
şi persoanele juridice de drept public care
înregistrează, autorizează, licenţiază,
supraveghează, controlează etc. persoanele care
desfăşoară activitate de întreprinzător, deţinând
în aceste raporturi o poziţie dominantă.
Persoana fizică ca subiect de drept comercial
Conform legislaţiei în vigoare, persoana fizică este omul
privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii.
Persoana fizică are dreptul să practice activitatea de
întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din
momentul înregistrării de stat în calitatea de
întreprinzător individual (Cod civil al RM, art. 26, alin. 1)
Odată cu adoptarea legii cu privire la proprietate, fiind
repusă în drepturile omului proprietatea privată, pentru
prima dată în R.Moldova îşi găseşte oglindire dreptul
persoanei fizice de a practica activitatea de întreprinzător,
stipulat în legea cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi.

Specific pentru recunoaşterea statutului de întreprinzător al


individului constituie faptul că persoana fizică trebuie să fie
înregistrată la organele de stat competente.
În prezent, înregistrarea întreprinderii
individuale se face conform regulilor
stabilite pentru persoanele juridice în
Legea nr. 1265/2000 cu privire la
înregistrarea de stat a întreprinderilor şi
organizaţiilor. Dacă pentru practicarea
genurilor de activitate se cere licenţă,
întreprinderea îşi va începe activitatea
numai după obţinerea ei.
Subiect de drept nu este numai omul
izolat, considerat în sensul dreptului
ca persoană fizică. Viaţa în societate şi
multiplele interese care nu pot fi
satisfăcute prin activitatea singulară a
individului l-au determinat să intre în
diferite colectivităţi. Aceste colectivităţi,
organizate ca entităţi distincte de
membrii care le compun şi sprijinite
economic pe o masă de bunuri comune
în vederea satisfacerii unor interese
comune, au devenit subiecte de drept
de sine stătătoare. Ele sunt persoane
juridice sau morale.
Persoanele juridice de drept privat se pot
constitui liber doar în una din formele prevăzute
de lege. Codul civil (art. 59) clasifică
persoanele juridice de drept privat în persoane
juridice cu scop lucrativ (comercial) şi cu scop
nelucrativ (necomercial).

Persoanele juridice cu scop lucrativ sunt


societăţile comerciale, întreprinderile de stat şi
municipale, cooperativele de producţie şi de
întreprinzător, acele subiecte prin care se
desfăşoară majoritatea activităţilor de
întreprinzător.
Întreprinderea de stat este agent economic independent cu
drepturi de persoană juridică care, pe baza proprietăţii de
stat transmise ei în gestiune, desfăşoară o activitate de
întreprinzător. Organul autoadministrării locale poate
forma o întreprindere municipală.

Persoanele juridice cu scop nelucrativ se fondează pentru


satisfacerea intereselor spirituale, profesionale, culturale,
ştiinţifice etc. Din cadrul acestora fac parte: asociaţia,
fundaţia şi instituţia. Legislaţia prevede că organizaţiile
necomerciale sunt în drept să desfăşoare orice gen de
activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea
scopurilor prevăzute de statut. Organizaţia necomercială
este în drept să desfăşoare o activitate economică ce
rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut.

S-ar putea să vă placă și