Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM Catedra ,,Comeț, Merceologie, Tehnologie’’

Studiul Individual la unitatea de curs:Analiza economica-financiara a


intreprinderilor comerciale

Tema:,,Analiza veniturilor din vanzari,,

A efectuat:Eleva grupei COM-162

Bulboacă Silvica

Coordonator:Chiriac Viorica

Chișinău,2019
1.Aprecierea generală a mărimii şi evoluţiei veniturilor din vânzări
2.Analiza structurală a veniturilor pe tipuri de activitate
operaţională

Aprecierea generală a mărimii şi evoluţiei veniturilor din vânzări are menirea


de a examinadimensiunea lor absolută şi relativă în comparaţie cu:
•realizările anilor precedenţi;
•obiectivele stabilite în Planul de afaceri.

Examinarea veniturilor din vânzări în dinamică permite evaluarea


volumului activităţii operaţionale şi studierea modificărilor survenite în acest
volum în ultimii ani. Această direcţie deanaliză se efectuează exclusiv în baza
datelor raportului de profit şi pierdere şi nu necesită atragerea altor surse
informaţionale.Din punct de vedere al tehnicii de calcul la analiza mărimii
şi evoluţiei veniturilor dinvânzări se determină abaterea absolută a
acestora (faţă de perioada precedentă şi Planul de afaceri),ritmul
creşterii,sporul creşterii, procentul îndeplinirii planului şi procentul abaterii de
la plan.
Abaterea absoluta Avv=

Ritmul cresterii a VV=

Sporul cresterii a VV=

Procentul indeolinirii planului VV=

Procentul abaterii de la plan VV=

Aprecierea evolutiei veniturilor din vanzari

Indicatori Anul precedent Anul current Abaterea Ritmul cresterii,


Absoluta %
Venituri din
vanzari,
Mii lei
 
In procesul analizei volumul vânzărilor entitătii poate fi comparat de
asemenea cu
r e a l i z ă r i l e   î n t r e p r i n d e r i l o r   s i m i l ar e   , c o n c u r e n t e   s a u   c u   n i v e l u l   m e
d i u   p e   gr u p ă   d e   e n t i t ă t i i .

2. Analiza structurală a vânzărilor pe tipuri de activitate operaţională


Aplicarea acestui criteriu pentru analiza structurală a veniturilor din
vânzări permite stabilirea profilului real al activităţii operaţionale cu alte
cuvinte specializarea îentitătii înfabricarea produselor, comercializarea
mărfurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilorde construcţie. Acest
profil, uneori ,nu întru totul corespunde celui nominal, adică tipurilor
deactivitate menţionate în documentele juridice, contract de
constituire,statut.In procesul analizei structurale a veniturilor din vânzări es
te necesar a stabili dacă activitatea operaţională a entitătii este absolut
specializata,se practică un singur tip de activitate,sau diversificată,multilaterală.
In ultimul caz, se studiază dacă există genul principal de bază prevalent
de activitate care nu întotdeauna corespunde informaţiei de pe foaia de titlu aPaport
ului financiar, ori diferite tipuri de activităţi au cote aproximativ echivalente în suma totală a
vânzărilor. De asemenea, se examinează stabilitatea sau variabilitatea structurii
veniturilor din vânzări pe tipuri de activităţi în dinamică.

S-ar putea să vă placă și