Sunteți pe pagina 1din 4

Raspuns la întrebări

Realizat de:Cernei Adelina COM162


1.Funcțiile contractului în relațiile comerciale
-principalul instrument juridic cu ajutorul căruia se înfăptuieşte comerţul
intern şi internaţional.
-contractul comercial este un acord de voinţă între părţile participante la
un raport comercial,
- acord prin care se creează, se modificiă sau se se stinge un raport
juridic comercial.
-el se prezintă ca o instituţie juridică diferită prin caracteristicile sale faţă
de contractul civil
-este sursa cea mai importantă de obligaţii comerciale, dar nu unica.
2.De ce contractul trebuie să imbrace forma scrisa
Forma scrisă a contractului oferă oportunitatea atât consumatorului cat si
vânzătorului ,din momentul în care acesta este semnat si scris,nu se
poate de schimbat. Un contract trebuie sa înglobeze toate
responsabilitățile și drepturile ambelor părți, astfel acesta nu poate
provoca daune părților care au încheiat contractul.
3.Drepturile si obligatiile părților în contract.
Obligațiile vînzătorului
 Obligația de predare în termen a bunului împreună cu documentele
de însoțire a acestuia.
 Obligația de garanție.
 Obligația de a transmite bunul în cantitatea stabilită în contract.
 Obligația de a transmite bunul cu respectarea condițiilor cu privire
la calitatea,asortimentul bunurilor,completivitate,garniture sau
ambalaj.
 Obligaîia vînzătorului de conservare a bunului vîndut.
Obligațiile cumpărătorului
 Obligația de plată a prețului.
 Preluarea bunului cumpărat și verificarea calității acestuia.
 Plata cheltuielilor de vînzare.
Drepturile vînzătorului
 Dreptul la diversificarea sortimentului.
 Dreptul la stabilirea prețului produsului în conformitate cu cel de
pe piață.
 Dreptul de a vinde.
Drepturile cumpărătorului
 Dreptul de a se imforma despre produse
 Dreptul la libera alegere
 Dreptul la protectie.
 Dreptul de a alege modalitatea de plată.
4.Da,un lucru viitor poate să devină obiect al contractului deoarece
putem sa a ne implica in cumpararea unui imobil viitor,care încă se
construiește, acesta fiind doar un proiect, noi încheiem contract cu
persoana responsabila pentru a achita in rate sau total suma pentru
imobil care va urma sa fie construit. In contract la fel sunt stipulate toate
obligațiile si drepturile, la fel ca si alte detalii care pot sa apara pe
parcurs.

S-ar putea să vă placă și