Sunteți pe pagina 1din 1

Realizați corespondențele corecte între afirmațiile cuprinse în cele două coloane ale tabelului:

1. Dacă prețul laptelui crește, a. prețul obiectului respectiv va crește.


2. În condițiile în care veniturile consumatorilor b. prețul pantofilor va crește.
scad,
3. Dacă cererea pentru tabloul unui artist c. cantitatea cerută de lapte scade.
celebru crește,
4. Ca urmare a creșterii prețului materiilor d. cererea de carne de porc crește.
prime necesare producției de pantofi,
5. În preajma Crăciunului, e. cantitatea oferită din produsul respectiv
scade.
6. În condițiile în care prețul unui produs scade, f. cererea pe piață scade.