Sunteți pe pagina 1din 3

PCLP1 2018-

2019

Laborator 7

Variabile indexate în limbajul C


-Vectori-

1. Citirea şi afişarea unui vector de întregi

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define DIM_MAX 30

int main()
{
// declarare vector de intregi de maxim 20 de elemente
int v[DIM_MAX];
int n, i;

//citirea dimensiunii
do
{
printf("Dati nr de elemente din sir: ");
scanf("%d", &n);
}while (n<1 || n>DIM_MAX);

//citirea elementelor
printf("\nDati elementele:\n");
for(i=0; i<n; i++)
{
printf("v[%d] = ", i);
scanf("%d", &v[i]);
}

// afisarea vectorului
printf("\nElementele vectorului sunt: ");
for(i=0; i<n; i++)
printf("%d ", v[i]);
return 0;
}
PCLP1 2018-
2019

2. Probleme – set 1

1. Să se scrie un program C care citește un vector de numere întregi și afișează:


a. primul element
b. ultimul element
c. elementele situate pe poziții pare
d. elementele divizibile cu 3
2. Să se scrie un program C care calculează suma elementelor unui vector de numere
întregi.
3. Să se scrie un program C care citeşte un vector de întregi şi afişează suma
elementelor pare şi produsul elementelor impare.
4. Să se scrie un program C care citeşte un vector de întregi şi afişează numărul de
elemente pozitive şi numărul de elemente negative.
5. Să se scrie un program C care citeşte un vector de întregi şi afişează media
aritmetică a elementelor din intervalul [4, 9].
6. Să se scrie un program C care citeşte un vector şi afişează suma elementelor
situate pe poziţii pare şi produsul elementelor situate pe poziţii impare.
7. Să se scrie un program C care calculează maximul elementelor unui vector.
8. Să se scrie un program C care inmulţeşte elementele unui vector cu o valoare
dată.
9. Să se scrie un program C care caută o valoare printre elementele unui vector.

3. Probleme – set 2

1. Să se scrie un program C care citeşte un vector de întregi şi afişează media


aritmetică a elementelor pozitive.
2. Să se scrie un program C care afișează maximul elementelor unui vector și
poziția/pozițiile pe care apare acesta.
3. Să se scrie un program C care caută o valoare printre elementele unui vector.
4. Să se scrie un program C care citeşte un vector v de întregi şi construieşte un nou
vector ce conţine elementele din v care sunt pătrate perfecte.
5. Să se scrie un program C care citeşte un vector de numere şi afişează cel mai lung
subşir ordonat al vectorului.
6. Să se scrie un program C care citeşte un vector de întregi şi elimină din vector
numerele prime.
7. Se citesc numere reale până la întâlnirea lui 7. Să se afișeze suma a câte două
numere citite astfel: primul cu ultimul (fără7!), al doilea cu penultimul, etc.
8. Să se scrie un program C care realizează conversia unui număr natural n din baza
10 în baza 2.
PCLP1 2018-
2019
9. Să se scrie un program C care determină dacă două numere naturale au
următoarea proprietate: scrierile lor în baza 10 au acelaşi cifre (exemplu: 3313 și
113).
10. Fie un vector de numere întregi. Să se afișeze toate perechile de numere
consecutive din vector, cu proprietatea că al doilea este egal cu suma cifrelor
primului număr (exemplu: pentru vectorul (124, 7, 51, 10, 12, 3, 4, 4, 1) perechile
cerute sunt (124, 7), (12, 3) , (4, 4)).

4. Probleme – set 3

1. Să se scrie un program C care citeşte un număr întreg n şi afişează cifrele


numărului separate prin virgulă (se vor utiliza vectori!).
2. Să se scrie un program C care citeşte un număr întreg n şi afişează dacă este
palindrom (se vor utiliza vectori!).
3. Să se scrie un program C care citeşte un vector de întregi şi afişează cel mai mare
divizor comun al elementelor vectorului.
4. Să se scrie un program C care citeşte un şir de n numere şi înlocuieşte fiecare
număr cu media aritmetică a celorlalte n-1 numere.
Exemplu:
intrare: 1 4 6
ieşire: 5 3.5 2.5

5. Să se scrie un program C care citeşte un şir de n numere şi inserează între oricare


două elemente media lor aritmetică.
Exemplu:
intrare: 1 4 11 6 2
ieşire: 1 2.5 4 7.5 11 8.5 6 4 2
6. Să se scrie un program C care citeşte un vector de numere şi afişează maximul
elementelor negative.
7. Să se scrie un program C care citeşte un vector şi afişează media aritmetică a
elementelor pare situate pe poziţii impare.
8. Să se scrie un program C care calculează suma a două polinoame.
9. Să se scrie un program C care calculează produsul a două polinoame.
10. Să se scrie un program C care calculează valoarea unui polinom într-un punct.
11. Să se scrie un program C care testează dacă un șir de numere este ordonat.
12. Să se scrie un program C care ordonează crescător un vector de numere.