Sunteți pe pagina 1din 2

Persoane fizice Pileti

Intreprinzatori Individuali Pileti


Producatori de alte tarii pileti

6.1. Principalii furnizori


Tabelul 10
Furnizori Ce furnizează? Condiţii de plată Data iniţierii
colaborării
SRL,,Velux-MC,, Lemn In momentul livrari 2020
I.C.S.Premier Energy SRL Energie electrica Pe baza facturii
Agent economic Saci In momentul livrarii 2020

6.2. Volumul vânzărilor planificate


(cantitativ: tone, kg, litri, unități fizice etc. și volum bănesc : lei)
Tabelul 11
2020 2021 2022 2023
Peri Pe Peri Per
oada rio oad ioa
/lun ad Cantit a/lu Cantitat da/l
Venituri din Cantitate Suma Cantitate Suma Suma Suma
a a/l ate na e una
vînzări
un
a
(tone
(tone) (lei) (tone) (lei) (lei) (tone) (lei)
)
2 240 000
Pileti 15 480 000 50 1 600 000 60 1 920 000 70

Total Venituri (mln.


0.48 1.6 1.92 2.24
lei)

6.3. Metode de promovare utilizate


Pentru a se promova în lumea afacerii prospere și a dezvolta compania „AR STUP” SRL, intenționăm să
utilizăm următoarele metode de promovare:
- Vom participa la diferite expoziții tematice;
- Vom crea un site care va conține o prezentare a produselor și serviciilor noastre
(pentru a atrage noi clienți, pe pagina web vor fi plasate mici segvențe foto/video care
vor surprinde producerea articolelor din lemn);
- Vom crea un ambalaj pentru toate tipurile de articole din lemn care vor fi produse;

7. PROCESUL DE PRODUCȚIE
Tehnologia de prelucrare a lemnului pentru fabricarea articolelor din lemn constă în
următoarele:

Buștenii de lemn se taie cu ajutorul utilajului ce va fi procurat. Ferestrăul-panglică (gater)


dă posibilitatea prelucrării a 0.8 m3/oră de bușteni cu un consum de 11 kWt/oră.
Bușteanul se transformă în scândură în procent de 60%. Capacitățile tehnice a strungului
permit de a efectua prelucrarea brută a lemnului.
Scândura obținută din buștean se depozitează în camerele de uscătorie a lemnului care
sunt arendate de întreprindere la moment. Cu ajutorul unui utilaj numit Cazan pe lemn
(funcționează cu rumegușul de la producere) și pilitatorul care va produce pileți va fi
procurat de întreprindere, va servi ca materie primă să fie uscată mai calitativ și în termeni
mai restrânși de timp, cu un consum mai redus. Produsele gata sunt amplasate într-un deposit
al atelierului de tâmplarie, fiind protejate de condițiile climaterice nefavorabile

7.1. DATE PRIVIND BUNURILE ÎNTREPRINDERII

7.2. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport


aflate la moment în proprietatea agentului economic
Tabelul 12
Denumirea mijlocului fix Descrierea Anul punerii în funcție
a echipamentului

7.3. Imobile/terenuri deţinute de întreprindere la moment


Tabelul 13
Denumire Descrierea Proprietate (menţionaţi
valoarea în lei)
Privată Închiriată

8. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI


TVA sunt cheltuieli neeligibile!

8.1. ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI

S-ar putea să vă placă și