Sunteți pe pagina 1din 5

INTRODUCERE

Pornind de la definiția generală a termenului de marketing, „știința și arta de a convinge


clienții să cumpere”, deducem faptul că sectorul de marketing al unei entități ocupă un loc
central în cadrul firmei și are un rol deosebit de important, întrucât de acțiunile acestor specialiști
depinde faptul dacă vor fi sau nu comercializate produsele și în ce cantități.
Philip Kotler definea marketingul ca „un proces social și managerial prin care indivizi sau
grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și schimbul de
produse și servicii o anumită valoare”. Simplist, marketingul reprezintă „arta și știința de a
vinde”.
Înainte de apariția analizei de piață, majoritatea companiilor se concentrau pe produse,
angajând echipe de vânzători pentru a împinge produsele pe și în piață, fără a lua în considerare
nevoile reale ale pieței. O organizație orientată spre nevoile pieței și ale clienților mai întâi
determină dorințele potențialilor săi clienți și mai apoi construiește produsulsau serviciul. Teoria
și practica marketingului sunt justificate prin convingerea conform căreia clienții folosesc un
produs/serviciu pentru că au o nevoie, sau pentru că produsul/serviciu aduce un presupus
beneficiu.
Două aspecte importante ale marketingului sunt: recrutarea de noi clienți (achiziție) și
menținerea/impulsionarea relațiilor cu clienții existenți (administrarea bazei de clienți).
Marketingul nu poate exista fără cei 4P: produs, preț, promovare, plasament. Aceste sunt
elementele pe care trebuie să se concentreze specialiștii unei entități atunci cînd vine vorba de
publicitatea unui produs sau a organizației în general.
În prezentul studiu ne propunem să abordăm mediul de marketing în cadrul unei
companii autohtone și anume în cadrul băncii comerciale Moldindconbank S.A.
Prin mediu de marketing se înțelege ansamblul de factori și forțe care scapă controlului
imediat al firmei și care influențează menținerea sau dezvoltarea relației sale cu clienții
profitabili. După natura acțiunii acestor factori și forțe se disting două grupe de componente:
macromediul și micromediul firmei.
Vom încerca să identificăm micro-, și macro- mediul de marketing al băncii, să observăm
plusurile și lacunele înregistrate. și să analizăm cât de aproape de clienți sunt prin politica de
marketing pe care o desfășoară. Pentru aceasta vom analiza gama de produse și servicii propuse
spre vânzare clienților și vom consulta site-ul oficial.

3
MOLDINDCONBANK: IERI - AZI - MÂINE!
Moldindconbank şi-a început activitatea la 1 iulie 1959, în calitate de filială a Stroibank,
din URSS, sarcina de bază a căreia era finanţarea construcţiilor industriale, întreprinderilor
energetice și a magistralelor de transport.
La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost
reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii BC
"Moldindconbank" S.A.
Reorganizarea a adus cu sine extinderea gamei de servicii oferite, iar în scurt timp, banca
a devenit o instituţie financiară universală, prestând tot spectrul de servicii financiar-bancare.
Pe parcursul următorilor ani, Moldindconbank s-a dezvoltat într-un ritm constant şi
ascendent diversificându-şi tot mai mult portofoliul de produse şi cel de clienţi.
În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica
Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării. Toate sucursalele Moldindconbank oferă o gamă
completă de servicii financiare tuturor categoriilor de clienţi: persoane fizice, persoane juridice şi
instituţii financiare.
Relaţiile de colaborare cu organizaţiile financiare internaţionale, precum şi cu băncile de
talie mondială, demonstrează profesionalismul echipei dar şi reputaţia înaltă pe care o are
Moldindconbank pe piaţa internaţională.
Datorită strategiei de dezvoltare bine definite, dar şi echipei de profesionişti care
activează în bancă, Moldindconbank a obţinut numeroase titluri care certifică calitatea serviciilor
și anume:
 „Cea mai inovativă bancă din Moldova” (Revista "Global Banking & Finance Review",
2016)
 „Transfer P2P - Cel mai bun produs bancar din Moldova” (Revista "Global Banking &
Finance Review", 2016)
 „Cea mai inovativă bancă din Moldova” (Revista "Global Finance", 2015)
 „Cea mai bună bancă din Moldova” (Revista "Global Finance", 2006, 2014, 2015)
 La 11 octomrie 2018, pentru al VI-lea an consecutiv, Moldindconbank este inclusă în
Top 100 cele mai mari bănci din Europa de Sud-Est, plasându-se pe locul 83, conform
clasamentului elabaorat de See News.
 La 20 martie 2018, Moldindconbank devine prima Bancă care se alătură Programului de
Stat „Prima casă”, lansat în premieră pe țară de către Guvernul Republicii Moldova, în
colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

4
Pe parcursul celor 26 de ani de activitate în calitate de societate pe acțiuni,
Moldindconbank a făcut față provocărilor mediului economic, social și de business. Aceste
experiențe au făcut Banca mai încrezătoare și determinată în dezvoltarea mediului de afaceri,
eficientă în relația cu clienții săi și i-a adus recunoașterea calității produselor sale în rândul
clienților.
La finele anului 2017, Moldindconbank a continuat să gestioneze cea mai mare rețea de
subdiviziuni teritoriale (194 unități) și bancomate multifuncționale (59 unități), păstrându-și
poziția a doua în clasamentul general al băncilor moldovenești după volumul de active - 15,2
mlrd. lei (19,1% cota de piaţă), portofoliu de credite brut - 6,4 mlrd. lei (19,0% cota de piață) și
total depozite 12,0 mlrd. lei (20,0% cota de piață), generând la finele anului 2017 al doilea cel
mai mare profit net de 364,3 mil. lei.
Totodată, Moldindconbank a reușit să-și consolideze pozițiile pe mai multe sectoare ale
pieței bancare în care deține întâietatea, inclusiv pe piața remiterilor de bani (39,0% cota de
piață) și a cardurilor bancare puse în circulație (36,7% cota de piață).
În calitate de lider pe piața cardurilor bancare și a serviciilor electronice,
Moldindconbank a continuat pe parcursul anului 2017 dezvoltarea serviciilor de servire la
distanță, prin intermediul celor mai moderne canale digitale. Astfel, a fost actualizată aplicația
mobilă MICB Mobile Banking, cu un șir de servicii și posibilități unice pe piață, cum ar fi
autentificarea biometrică (cu amprenta digitală), achitarea 24/24 a serviciilor și
retragerea/depunerea banilor la bancomat doar cu telefonul mobil (mobile cash). Concomitent,
dezvoltarea de către Bancă a celei mai mari rețele de bancomate multifuncționale (Cash-in) a
permis diminuarea mai multor operațiuni efectuate de către clienți la ghișee băncii, sporind
confortul și numărul utilizatorilor de carduri Moldindconbank.
Fiind una dintre principalele instituţii financiare din ţară, Moldindconbank a continuat să
investească în educația financiară, să susțină cultura și să promoveze un stil de viață sănătos,
toate pentru bunăstarea și dezvoltarea societății noastre. Moldindconbank ţine mult la fidelitatea
clienților săi, fapt pentru care îi răsplăteşte permanent cu surprize şi premii de valoare, în cadrul
campaniilor promoționale desfăşurate pe parcursul anului.
Toate aceste realizări se datorează mai întâi de toate celor peste 630 mii de clienți fideli și
devotamentului a cca 1 500 de angajați profesioniști, care au reușit să dezvolte o instituție
bancară modernă, eficientă, inovativă și, în același timp, receptivă necesităților clienților și
oportunităților contemporane.
Pe parcursul anului 2017, Moldindconbank a continuat o dezvoltare echilibrată, accentul
fiind pus pe digitalizare și eficientizare, concomitent cu o gestionare prudentă a riscului, lucruri
care s-au reflectat în rezultatele financiare obținute. Vom continua să finanțăm economia
5
autohtonă, valorificând și pe viitor avantajul competitiv al Băncii. O vom face prudent și
responsabil, atenți la multiplele provocări ale mediului economic local și internațional.
Trebuie să ținem cont de faptul că toate aceste realizări nu ar fi fost posibile fără o echipă
bine pregătită de specialiști în spate, care și-au adus aportul prin acțiunile lor la rezultatele bune
și frumoase cu care banca a ajuns să fie în topurile diferitor clasamente.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A BĂNCII


În continuare vom evidenția structura organizatorică a B.C. Moldindconbank S.A.și vom
analiza contribuția departamentelor la rezultatele solide ale societății.
În Anexa 1 a prezentei lucrări este atașată structura organziatorică a B.C.
Moldindconbank S.A. din care observăm că organul suprem de conducere este reprezentat de
Adunarea Generală a Acționarilor. Acesteia i se conformează Consiliul băncii și comitetul de
conducere, cel din urmă monitorizând activitatea tuturor departamentelor din cadrul băncii.
Consiliul băncii constă din 5 membri:
 GIEDRIUS STEPONKUS—Preşedintele Consiliului (membru independent)
 ANNA GHEORGHIU—Membru al Consiliului (membru independent)
 ELENA PUNGA—Membru al Consiliului (membru independent)
 SORIN ANDREI—Membru al Consiliului (membru independent)
 AURELIU CINCILEI—Membru al Consiliului.

AURELIU CINCILEI— VICTOR CIBOTARU—


Preşedinte al Comitetului de Prim-vicepreşedinte al
conducere Comitetului de conducere

Comitetul de
SVETLANA conducere IURIE URSU—
MAGDALIUC— Vicepreşedinte al
Vicepreşedinte al Comitetului de conducere
Comitetului de conducere

Figura 1. Membrii Consiliului băncii

Comitetul de conducere are rolul de luare a deciziilor privind activitatea băncii, de


aprobare unor acte și norme pe care mai târziu nivelul de mijloc și nivelul de bază trebuie se le
respecte.

6
MEDIUL DE MARKETING ÎN CADRUL
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.

O companie în economia de piață supraviețuiește prin producerea de bunuri pe care


persoanele sunt dispuse și capabile să le să cumpere. Prin urmare, stabilirea cerințelor
consumatorilor a fost necesară pentru viabilitatea viitoare a băncii și chiar existența ca o
preocupare continuă.
Pentru a comercializa cu succes un produs, managerul de marketing trebuie să dezvolte o
strategie. El ia decizii în cadrul acesteia, care depind de mai multe variabile, factori și forțe care
sunt în continuă schimbare. Câteva din aceste variabile sunt interne. El are un anumit control
asupra variabilelor care afectează produsul: natura lui, promovarea, parcursul pe care îl va urma
de la producator la consumator și pretul său. Dar când este fabricat, el intră în mediul extern:
economic, tehnologic, socio-cultural și legislativ-politic. Marketerul nu poate controla aceste
variabile externe; în alt mod acestea îl controlează pe el.

S-ar putea să vă placă și