Sunteți pe pagina 1din 1

Respectarea demnității umane

În explicarea acestui principiu, se susţine că „fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea


liberă si deplină a personalităţii”. Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și
drepturi. Demnitatea este o calitate a ființei umane, dar și a unui popor. Demnitatea umană este un
criteriu de apreciere între oameni, demnitatea nu trebuie să depindă de culoare , sex, vârstă,
naționalitate.
Acest principiu este strâns legat de cel al nediscriminării: fiinţa umană are dreptul să fie
tratată cu demnitate indiferent de starea ei de sănătate, de vârstă, de mediul de provenienţă, de
ocupaţie sau profesie, de orice criteriu care ar putea genera discriminări.
Însuşi scopul reglementărilor din domeniul asistenţei sociale este de „a crea condiţiile
necesare implementării măsurilor şi acţiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane
aflată într-o situaţie de nevoie socială, datorata unor motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială, de a beneficia de prestaţii şi servicii sociale adecvate” – aşa cum se specifică în noul proiect
delege privind sistemul naţional de asistenţă socială.
Demnitatea arată valoare, cinste, merite morale,gradul de prețuire ca și rangul atins de o
persoană în cadrul societății.
Respectul pentru persoană este considerată valoarea supremă a asistenței sociale., ,,se spune
că asistența socială se bazează pe respect față de valoarea innăscută și demnitatea tuturor oamenilor
și pe drepturile ce rezultă din aceasta” după cum este stipulat și în Declarația Universală cu ăprivire
la Drepturile Omului(1948). Fiecare ființă umană are dreptul să fie tratat ca o persoană demnă,
rațională, înzestrată cu libertăți inalienabile, capabilă să își controleze singură viața și să ia propriile
decizii. Asistentul social trebuie să respecte, să încurajeze și să apere integritatea fiecărei persoană,
fie de natură fizică, psihică, emoțională cât și bunăstarea acesteia.Astentul social prin respectarea
demnității persoanei indiferent că sunt persoane cu dizabilități sau nevoi speciale, creează o
atmosferă emoțională deschisă și sinceră cu beneficiarul .
Există și situații când drepturile persoanei pot fi limitate sau chiar anulate, aceste situații
sunt atunci când beneficiarul încalcă legeea sau nu dorește să acționeze moral, când acțiunile
persoanei pot aduce atingere la interesele sale.