Sunteți pe pagina 1din 1

Fişǎ de lecturǎ

Titlul......................................................................................................

Autorul....................................................................................................

Personajele: trǎsǎturi fizice şi morale


.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expresii deosebite
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Ortograme................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Povestirea pe scurt a
textului.....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Învǎtǎtura.................................................................................................
.................................................................................................................