Sunteți pe pagina 1din 16

BUCU R Ă-TE

PENTRU TOTDEAUNA
DE VIAȚĂ!
L E C Ț II BIBL ICE IN T RODUC T I V E
Cum poți trage foloase
din aceste lecții biblice

Studiază-le împreună cu un învățător: Cere-i persoanei care ți-a oferit această broșură
să studieze Biblia cu tine sau completează pe site-ul nostru, jw.org, o cerere pentru a fi contactat.

APR O F U N DEAZA
˘
˘ ˘ ˆ REZUMAT
H ˘ J
01 ˆ
si de ce ai nevoie de ajutor pentru a o ıntelege.

˘ ˘ ˆ
Vei afla cum i-a ajutat Biblia pe alti oameni, cum poti gasi placere ın citirea ei C (
5. Poti gasi placere ın citirea Bibliei
˘ ˘ ˆ ˘ ˘
Multi gasesc placere ın citirea Bibliei si o considera practica.
˘
Biblia ne da sfaturi pentru viata
˘ ˘
 de
ˆ
zi cu zi, ne ofera raspunsuri la ıntre-
CERCETEAZ A

ˆ
Vei observa cat de practice
MATERIAL VIDEO:
Vizionati MATERIALUL VIDEO si apoi discutati:  ˘ ˆ
barile importante ale vietii,
 ne aduce sunt sfaturile Bibliei ın ziua
˘ ˆ ˆ ˘ ˘
Citirea Bibliei (2:05) ˙ Ce parere aveau tinerii din materialul video despre citit mangaiere si ne insufla sperant a. de azi.
ˆ ˆ ˘ ˘ ˆ
ın general? „Invat aturile ıntelepte
 ale Bi-
˘ ˘
˘ ˆ ˙ De ce acum le place sa citeasca din Biblie?
D
bliei – mereu de actualitate”
3. Biblia ne ofera ındrumare Recapitulare (Turnul de veghe, nr. 1 2018)
Cum te poate ajuta Biblia? Biblia este asemenea unei lumini puternice. Ea ne ajuta
˘
ˆ
Cititi Romani 15:4 si apoi discutati:

ˆ ˘ ˘
Instruirea din Biblie ne aduce mangaiere si ne da sperant a. ˘ ˆ
˙ Ce fel de sfaturi gasim ın Biblie?
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˆ ˘ ˘
ˆ ˘ ˘ ˘ sa luam decizii bune si sa aflam ce ne rezerva viitorul. ˘ ˘ ˆ ˆ ˙ La ce ıntrebari raspunde Biblia?
Majoritatea ne punem ıntrebari cu privire la viat a, suferint a, moarte si vii- ˙ Cum ti se pare faptul ca Biblia ne ofera mangaiere si ˆ ˘ ˘
ˆ ˘ ˘ Cititi Psalmul 119:105 si apoi discutati:
 ˘ ˙ La ce ıntrebare ai vrea sa gasesti

tor. In plus, ne preocupa aspecte legate de viata de zi cu zi, de pilda cum sperant a? ˘ ˆ ( Vei afla cum l-a ajutat Biblia pe
˘ ˆ ˘ ˘ ˘ ˆ ˘ ˆ raspuns ın Biblie? 2:53
˘ ˆ ˘
sa ne castig
 am existenta  si cum sa avem o familie fericita. In Biblie gasim ˙ Cum considera scriitorul acestui psalm Cuvantul lui un barbat care s-a luptat ınca
˘ ˆ ˘ ˘ ˘
raspunsuri la ıntrebarile importante ale vietii,
 precum si sfaturi practice. Dumnezeu? din copilarie cu stari emotiona-

Cunosti pe cineva care ar putea trage foloase din studierea Bibliei? ˘ le intense.
˙ Tu ce parere ai despre Biblie?
ˆ
˘
˘ ˘
1. La ce ıntrebari raspunde Biblia?
ˆ ˘ ˘
Biblia raspunde la ıntrebari importante cum ar fi: Cum a aparut viata?
 De
A F Cum a intrat fericirea ın
viata mea
ˆ

˘ ˘ ˆ ˆ ˘ ˆ
ce existam? De ce sufera oamenii nevinovati?
 Ce se ıntampla cu omul cand
˘ ˘ ˘ ˆ ˘
moare? Daca toti doresc sa fie pace, de ce exista atatea razboaie? Care e
˘ ˆ ˘
viitorul planetei noastre? Milioane de oameni au gasit ın Biblie raspunsuri ˘
˘ ˆ ˘ Data finalizarii lectiei:
 ˘
convingatoare la astfel de ıntrebari. Examineaza sfaturile practice
ale Bibliei cu privire la viata
 de
˘ ˘ ˘ familie.
2. Cum ne poate ajuta Biblia sa ne bucuram de viat a?
˘ ˘ ˘ „12 secrete ale unei familii
Biblia este o sursa de sfaturi bune. De exemplu, sfaturile ei ne ajuta sa ˘
˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Obiectiv fericite” (Trezi ti-va!, nr. 2 2018)
avem o viat a de familie fericita, sa facem fat a stresului si sa gasim satis-
ˆ ˘ ˘ ˘ ˆ ˘
factie
 ın munca. Pe masura ce vom studia Biblia ımpreuna, vei afla mai
˘ ˆ ˘ N Citeste
˘
 prima parte a urmatoa-
multe despre aceste subiecte, precum si despre altele. Astfel, te vei convin- 4. Biblia ne raspunde la ıntrebari 6. Poti primi ajutor pentru
˘
tei 3:16)
˘
ge ca „toata Scriptura [tot ce contine  Biblia] este . . . de folos”. (2 Timo-
B (

˘ ˆ ˘ ˆ ˘ ˘ ˆ
O femeie a gasit ın Biblie raspunsuri la ıntrebari care o framantau
de ani de zile. Vizionati MATERIALUL VIDEO si apoi discutati:

ˆ
a ıntelege
 Biblia
˘
Etiopianul a avut nevoie de ajutor
ˆ
pentru a ıntelege
 Scripturile.
rei lectii.


N Alte obiective:

˘ ˆ
Aceasta publica tie nu ınlocuieste
ˆ ˘
o studiezi personal. De aceea, te ındemnam sa citesti
˘
ˆ ˘ ˘
 Biblia. De fapt, ea te ıncurajeaza sa
 versetele men-
MATERIAL VIDEO:
˘
Sa nu ne pierdem niciodata
speranta!
 (1:48)
˘ ˆ ˘
˙ Ce ıntrebari si-a
˘
pus aceasta femeie?
˙ Cum a ajutat-o studierea Bibliei?
Multi dintre cei care citesc singuri Biblia si-au
˘
poate fi de folos sa discute cu altii
Faptele 8:26-31 si apoi discutati:
 dat seama ca le
 pe baza celor citite. Cititi ˘
˘ ˘
Mul ti considera ca este util
sa discute cu altii
Bibliei
 pe marginea I ( 3:14 Vei afla cum combate Biblia
conceptia gresit
ˆ
˘
 a cu privire
la cine conduce ın realitate
lumea.
ˆ ˘ ˘ ˆ ˘ ˆ
tionate ın aceste lec tii ca sa faci legatura cu ceea ce ınve ti. ˆ ˘ ˘ ˆ ˘ ˙ Ce ne poate ajuta sa ıntelegem
 Biblia? (Vezi versetele ˘
De ce sa studiati Biblia?
Biblia ne ındeamna sa ne punem ıntrebari. Cititi Matei 7:7 si apoi 30 si 31.) ˘
(versiune completa)
discutati:


E ˆ ˘ ˘ ˘ ˘
˙ La care dintre ıntrebarile tale crezi ca vei putea gasi raspuns
ˆ
ın Biblie?

UNII OAMENI SPUN: „E o pierdere de timp sa˘ studiezi Biblia”.


G
˘
˙ Tu ce parere ai? De ce?
˘
Pentru a gasi toate materialele multimedia aferente
˘ ˘
LECTIEI
 1, scaneaza codul sau acceseaza publicatia 
˘ ˘
5 7 Bucura-te pentru totdeauna de viat a! pe site-ul jw.org

PRIMA PARTE PARTEA DIN MIJLOC ULTIMA PARTE


Citește fiecare paragraf, Fraza de la secțiunea „Aprofundează” (C) arată Secțiunile „Rezumat” și
inclusiv întrebările cu litere ce vei analiza în continuare. Subtitlurile (D) repre- „Recapitulare” (H) conclu-
colorate (A) și versetele (B) zintă ideile principale ale discuției. Citește verse- zionează lecția. Mai jos, se
care subliniază ideile princi- tele, răspunde la întrebări și vizionează materialele poate completa „Data fina-
pale. Versetele cu mențiunea video (E). Analizează elementele grafice și legende- lizării lecției”. Secțiunea
„Citiți” trebuie citite cu voce le acestora (F) și gândește-te cum ai răspunde la „Obiectiv” (I) prezintă
tare împreună cu persoana întrebările de la secțiunea „Unii oameni spun” (G). aspecte la care poți lucra.
cu care studiezi. Secțiunea „Cercetează” (J)
conține materiale suplimen-
tare pe care poți să le citești
sau să le vizionezi.

A
IOAN 16:33–17:24
veți avea necazuri, dar curaj! Eu am în-
vins lumea”.
Cum poți găsi un verset în Biblie
B
17 După ce a spus aceste lucruri,
Isus și-a ridicat ochii spre cer Referințele biblice sunt indicate astfel: cartea biblică (A), capitolul (B)
și a zis: „Tată, a sosit ceasul. Glorifi-
că-l pe fiul tău, pentru ca fiul tău să te și versetul sau versetele (C). De exemplu, Ioan 17:3 înseamnă cartea
glorifice pe tine. 2 Tu i-ai dat autori-
tate peste toți oamenii ca să le poată Ioan, capitolul 17, versetul 3.
da viață veC șnică tuturor celor pe care
i i-ai dat. 3 Aceasta înseamnă viața
veșnică: să ajungă să te cunoască pe
tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe
cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos.
4 Eu te-am glorificat pe pământ, sfâr-
01

Cum te poate ajuta Biblia?


Majoritatea ne punem întrebări cu privire la viață, suferință, moarte și vii-
tor. În plus, ne preocupă aspecte legate de viața de zi cu zi, de pildă cum
să ne câștigăm existența și cum să avem o familie fericită. În Biblie găsim
răspunsuri la întrebările importante ale vieții, precum și sfaturi practice.
Cunoști pe cineva care ar putea trage foloase din studierea Bibliei?

1. La ce întrebări răspunde Biblia?


Biblia răspunde la întrebări importante cum ar fi: Cum a apărut viața? De
ce existăm? De ce suferă oamenii nevinovați? Ce se întâmplă cu omul când
moare? Dacă toți doresc să fie pace, de ce există atâtea războaie? Care e
viitorul planetei noastre? Milioane de oameni au găsit în Biblie răspunsuri
convingătoare la astfel de întrebări.

2. Cum ne poate ajuta Biblia să ne bucurăm de viață?


Biblia este o sursă de sfaturi bune. De exemplu, sfaturile ei ne ajută să
avem o viață de familie fericită, să facem față stresului și să găsim satis-
facție în muncă. Pe măsură ce vom studia Biblia împreună, vei afla mai
multe despre aceste subiecte, precum și despre altele. Astfel, te vei convin-
ge că „toată Scriptura [tot ce conține Biblia] este . . . de folos”. (2 Timo-
tei 3:16)

Această publicație nu înlocuiește Biblia. De fapt, ea te încurajează să


o studiezi personal. De aceea, te îndemnăm să citești versetele men-
ționate în aceste lecții ca să faci legătura cu ceea ce înveți.

3
A P ROFU N DE AZ Ă

Vei afla cum i-a ajutat Biblia pe alți oameni, cum poți găsi plăcere în citirea ei
și de ce ai nevoie de ajutor pentru a o înțelege.

3. Biblia ne oferă îndrumare


Biblia este asemenea unei lumini puternice. Ea ne ajută
să luăm decizii bune și să aflăm ce ne rezervă viitorul.
Citiți Psalmul 119:105 și apoi discutați:
Cum considera scriitorul acestui psalm Cuvântul lui
Dumnezeu?
Tu ce părere ai despre Biblie?

4. Biblia ne răspunde la întrebări


O femeie a găsit în Biblie răspunsuri la întrebări care o frământau
MATERIAL VIDEO:
de ani de zile. Vizionați MATERIALUL VIDEO și apoi discutați:
Să nu ne pierdem niciodată Ce întrebări și-a pus această femeie?
speranța! (1:48)
Cum a ajutat-o studierea Bibliei?

Biblia ne îndeamnă să ne punem întrebări. Citiți Matei 7:7 și apoi


discutați:
La care dintre întrebările tale crezi că vei putea găsi răspuns
în Biblie?
5. Poți găsi plăcere în citirea Bibliei
Mulți găsesc plăcere în citirea Bibliei și o consideră practică.
MATERIAL VIDEO:
Vizionați MATERIALUL VIDEO și apoi discutați:
Citirea Bibliei (2:05) Ce părere aveau tinerii din materialul video despre citit
în general?
De ce acum le place să citească din Biblie?

Instruirea din Biblie ne aduce mângâiere și ne dă speranță.


Citiți Romani 15:4 și apoi discutați:
Cum ți se pare faptul că Biblia ne oferă mângâiere și
speranță?

6. Poți primi ajutor pentru


a înțelege Biblia Etiopianul a avut nevoie de ajutor
pentru a înțelege Scripturile.
Mulți dintre cei care citesc singuri Biblia și-au dat seama că le Mulți consideră că este util
poate fi de folos să discute cu alții pe baza celor citite. Citiți să discute cu alții pe marginea
Faptele 8:26-31 și apoi discutați: Bibliei
Ce ne poate ajuta să înțelegem Biblia? (Vezi versetele
30 și 31.)

UNII OAMENI SPUN: „E o pierdere de timp să studiezi Biblia”.


Tu ce părere ai? De ce?

5
REZUMAT CE RCE T E AZ Ă
Biblia ne dă sfaturi pentru viața de
zi cu zi, ne oferă răspunsuri la între- Vei observa cât de practice
bările importante ale vieții, ne aduce sunt sfaturile Bibliei în ziua
mângâiere și ne insuflă speranță. de azi.
„Învățăturile înțelepte ale Bi-
bliei – mereu de actualitate”
Recapitulare (Turnul de veghe, nr. 1 2018)

Ce fel de sfaturi găsim în Biblie?


La ce întrebări răspunde Biblia?
La ce întrebare ai vrea să găsești
răspuns în Biblie? 2:53 Vei afla cum l-a ajutat Biblia pe
un bărbat care s-a luptat încă
din copilărie cu stări emoționa-
le intense.
Cum a intrat fericirea în
viața mea

Data finalizării lecției: Examinează sfaturile practice


ale Bibliei cu privire la viața de
familie.
„12 secrete ale unei familii
Obiectiv fericite” (Treziți-vă!, nr. 2 2018)

■ Citește prima parte a următoa-


rei lecții.

■ Alte obiective:
3:14 Vei afla cum combate Biblia
concepția greșită cu privire
la cine conduce în realitate
lumea.
De ce să studiați Biblia?
(versiune completă)

Pentru a găsi toate materialele multimedia aferente


LECȚIEI 1, scanează codul sau accesează publicația
Bucură-te pentru totdeauna de viață! pe site-ul jw.org
02

Biblia ne oferă speranță


Oameni din întreaga lume se confruntă cu probleme care le provoacă tris-
tețe, îngrijorări și multă durere. Te-ai simțit și tu vreodată astfel? Dacă su-
feri din cauza unei boli sau pentru că moartea ți-a răpit pe cineva drag,
poate că te întrebi: „Se vor schimba vreodată lucrurile în bine?”. Răspunsul
Bibliei la această întrebare este încurajator.

1. Cum ne oferă Biblia speranță?


Biblia nu numai că ne explică de ce există atâtea probleme în lume, dar ne
și asigură că acestea sunt temporare și că în curând vor dispărea. Promi-
siunile Bibliei ne „dau un viitor și o speranță”. (Citiți Ieremia 29:11, 12.)
Aceste promisiuni ne ajută să facem față problemelor, să avem o atitudine
pozitivă și să găsim fericire durabilă.

2. Cum descrie Biblia viitorul?


Biblia spune că, în viitor, „moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici
durere nu vor mai fi”. (Citiți Revelația 21:4.) Probleme care ne fac viața
amară – precum sărăcia, nedreptatea, boala și moartea – nu vor mai exis-
ta. Biblia ne promite că oamenii se vor bucura pentru totdeauna de viață
pe un pământ transformat în paradis.

3. Cum poți avea mai multă încredere în speranța pe care o oferă Biblia?
Oamenii speră la o lume mai bună, dar nu au garanția că speranțele li se
vor împlini. Însă promisiunile Bibliei sunt sigure. Putem avea mai multă în-
credere în aceste promisiuni „cercetând cu atenție Scripturile”. (Faptele
17:11) Pe măsură ce vei studia Biblia, îți vei da singur seama că merită să
îți pui încrederea în ce spune ea despre viitor.

7
A P ROFU N DE AZ Ă

Vei afla ce promite Biblia cu privire


la viitor și vei observa cum îi ajută
speranța Bibliei pe oameni în pre-
zent.

4. Biblia ne promite viață veșnică


în condiții perfecte
Citește următoarele promisiuni ce se găsesc în Biblie. Care îți place cel mai mult?
De ce?
Citiți versetele din dreptul acestor promisiuni și discutați:
Simți că aceste versete îți oferă speranță? Le-ar putea oferi speranță familiei și
prietenilor tăi?

Imaginează-ți o lume în care

NIMENI . . . TOȚI . . .

nu va simți durere, nu va îmbătrâni îi vor revedea pe cei dragi readuși la viață pe pământ.
și nu va muri. (Isaia 25:8) (Ioan 5:28, 29)
nu se va îmbolnăvi și nu va avea
vor fi tineri, sănătoși și plini de energie. (Iov 33:25)
dizabilități. (Isaia 33:24; 35:5, 6)
nu va suferi din cauza nedreptăților. vor avea hrană din belșug, o locuință confortabilă și o
(Isaia 32:16, 17) muncă satisfăcătoare. (Psalmul 72:16; Isaia 65:21, 22)
nu va suferi din cauza războaielor.
se vor bucura de pace adevărată. (Psalmul 37:11)
(Psalmul 46:9)
nu va mai avea gânduri și amintiri
vor trăi veșnic în condiții perfecte. (Psalmul 37:29)
tulburătoare. (Isaia 65:17)
5. Promisiunile Bibliei
ne pot schimba viața
Problemele din această lume îi descurajează sau chiar îi revol-
tă pe mulți oameni. Unii luptă pentru a face lumea un loc mai
bun. Observă cum promisiunea Bibliei referitoare la o lume
mai bună îi ajută pe oameni încă de pe acum. Vizionați
MATERIAL VIDEO:
Voiam să lupt pentru dreptate MATERIALUL VIDEO și apoi discutați:
(4:07) Ce nedreptăți o revoltau pe Rafika?
Chiar dacă nedreptățile pe care le vedea nu au dispărut,
cum a ajutat-o Biblia?

Când ne punem încrederea în speranța pe care ne-o oferă


Biblia, putem să învingem descurajarea și să facem față pro-
blemelor. Citiți Proverbele 17:22 și Romani 12:12 și apoi dis-
cutați:
Crezi că mesajul de speranță al Bibliei îți poate schimba
viața? De ce?

UNII OAMENI SPUN: „Aceste promisiuni sunt prea frumoase ca să fie adevărate”.
De ce crezi că e important să analizezi dovezile?

9
REZUMAT CE RCE T E AZ Ă
Când ne gândim la viitorul luminos
pe care ni-l promite Biblia, inima ni Vei afla mai multe despre
se umple de speranță și putem face puterea speranței.
față dificultăților. „Unde putem găsi speranță?”
(Treziți-vă!, 22 aprilie 2004)

Recapitulare
De ce au oamenii nevoie de
speranță?
Ce spune Biblia despre viitor?
Cum te poate ajuta încă de pe Vei afla cum îi ajută speranța
pe cei care suferă de boli
acum această speranță?
cronice.
„Te ajută Biblia când suferi de
o boală cronică?” (Articol web)

Data finalizării lecției: 3:37 În timp ce vizionezi acest vi-


deoclip, imaginează-ți că tu și
familia ta vă bucurați de viață
în paradisul promis de Biblie.
Obiectiv Să ne imaginăm în lumea
nouă
■ Familiarizează-te cu promi-
siunile Bibliei citind versetele
menționate în această lecție.

■ Alte obiective: Vei face cunoștință cu un fost


militant pentru drepturi sociale
a cărui viață s-a schimbat
după ce a aflat speranța
biblică cu privire la viitor.
„Credeam că pot schimba
lumea” (Turnul de veghe,
1 iulie 2013)

Pentru a găsi toate materialele multimedia aferente


LECȚIEI 2, scanează codul sau accesează publicația
Bucură-te pentru totdeauna de viață! pe site-ul jw.org
03

Poți avea încredere în Biblie?


În Biblie găsim multe promisiuni și sfaturi. Probabil ești curios să afli ce
poți învăța din ea. Dar poate ai unele rețineri și te întrebi: „Mă pot baza pe
sfaturile și pe promisiunile unei cărți atât de vechi? Sunt practice sfaturile
ei pentru mine în prezent? Pot avea încredere în ce spune ea despre vii-
tor?”. Milioane de oameni au încredere în Biblie. Observă în continuare de
ce poți avea și tu încredere în ea.

1. Conține Biblia adevăruri sau este o carte de ficțiune?


Biblia susține că este o carte în care sunt scrise „întocmai cuvintele ade-
vărului”. (Eclesiastul 12:10) Ea menționează evenimente reale, cu oameni
reali. (Citiți Luca 1:3; 3:1, 2.) Mulți istorici și arheologi au confirmat că Bi-
blia este exactă când menționează date, oameni, locuri și evenimente.

2. De ce putem spune că Biblia nu este o carte depășită?


Informațiile pe care le conține Biblia erau avansate pentru epoca în care au
fost scrise. De exemplu, ea atinge subiecte științifice controversate la acea
vreme. Totuși, știința modernă confirmă că Biblia este o carte exactă. Ea
însăși afirmă că este „mereu de încredere, acum și pentru totdeauna”.
(Psalmul 111:8)

3. De ce putem avea încredere în ce spune Biblia despre viitor?


Biblia conține profeții despre ‘lucruri care n-au fost încă făcute’. (Isaia
46:10) Ea a prezis cu exactitate unele evenimente istorice cu mult timp îna-
inte ca acestea să aibă loc. De asemenea, a descris în detaliu condițiile
existente în lumea de azi. În această lecție vom analiza câteva profeții bi-
blice. Ele sunt de o exactitate uimitoare!

Profețiile sunt mesaje de la Dumnezeu despre evenimente viitoare.

11
A P ROFU N DE AZ Ă

Vei observa că ceea ce spune Biblia este în armonie cu știința modernă


și vei analiza câteva profeții biblice impresionante.

4. Biblia este în armonie cu știința


În Antichitate, majoritatea oamenilor credeau că Pământul stă pe ceva.
Vizionați MATERIALUL VIDEO.

MATERIAL VIDEO:
Pământul este suspendat pe nimic
(1:13)

Observă ce a fost scris în cartea Iov în urmă cu 3 500 de ani. Citiți Iov
26:7 și apoi discutați:
De ce este surprinzătoare afirmația că Pământul este suspendat
„pe nimic”?

Circuitul apei în natură nu a fost înțeles pe deplin până în secolul Biblia descrie
al XIX-lea. Observă ce a spus Biblia cu mii de ani în urmă. Citiți Iov circuitul apei în natură
36:27, 28 și apoi discutați:
De ce este impresionantă descrierea simplă a circuitului apei
în natură?
Îți întăresc încrederea în Biblie versetele pe care tocmai le-ai citit?

5. Biblia a prezis
evenimente importante
MATERIAL VIDEO: Citiți Isaia 44:27–45:2 și apoi discutați:
Biblia a prezis căderea
Babilonului (0:58) Ce detalii legate de căderea Babilonului a prezis Biblia
cu 200 de ani înainte de acest eveniment?

Vizionați MATERIALUL VIDEO.


Istoria confirmă că Cirus, regele Persiei, și armata lui au cucerit
Babilonul în 539 î.e.n. Au deviat apele râului care proteja orașul,
au intrat pe porțile uitate deschise și l-au cucerit fără să lupte. În
prezent, după mai bine de 2 500 de ani, Babilonul zace în ruine.
Observă ce a prezis Biblia.
Citiți Isaia 13:19, 20 și apoi discutați:
Cum s-a împlinit această profeție?

„Î.e.n.” înseamnă „înaintea erei noastre”, iar „e.n.” înseamnă „era noastră”.
Ruinele Babilonului aflate
pe teritoriul actualului Irak

6. Biblia a prezis lucruri


care se întâmplă în prezent
Biblia numește perioada în care trăim „zilele din
urmă”. (2 Timotei 3:1) Observă ce a prezis Biblia
despre această perioadă:
Citiți Matei 24:6, 7 și apoi discutați:
Cum a descris Biblia că avea să fie situația pe
Pământ în zilele din urmă?

Citiți 2 Timotei 3:1-5 și apoi discutați:


Ce a spus Biblia despre trăsăturile oamenilor
din zilele din urmă?
Ce trăsături observi la oamenii din jur?

UNII OAMENI SPUN: „Biblia e o carte de mituri și legende”.


Ce te convinge că Biblia este demnă de încredere?

13
REZUMAT CE RCE T E AZ Ă
Istoria, știința și profețiile dovedesc
că poți avea încredere în Biblie. Există în Biblie erori de natură
științifică?
„Este Biblia în armonie cu
Recapitulare știința?” (Articol web)

Conține Biblia adevăruri sau este


o carte de ficțiune?
Ce exemple arată că Biblia este
în armonie cu știința?
Crezi că Biblia prezice viitorul?
Dacă da, de ce? Care este adevărul despre
„zilele din urmă”?
„Șase profeții biblice în curs
de împlinire” (Turnul de veghe,
1 mai 2011)

Data finalizării lecției: 5:22 Vei descoperi cum s-au împlinit


profețiile biblice referitoare la
Imperiul Grec.
Suntem întăriți de „cuvântul
Obiectiv profetic”

■ Pentru a-ți întări încrederea în


Biblie, citește sau urmărește
unul dintre materialele de la
secțiunea „Cercetează”.
Vei afla cum și-a schimbat un
■ Alte obiective: bărbat părerea despre Biblie
datorită profețiilor biblice.
„Nu credeam că există
Dumnezeu” (Turnul de veghe,
nr. 5 2017)

Pentru a găsi toate materialele multimedia aferente


LECȚIEI 3, scanează codul sau accesează publicația
Bucură-te pentru totdeauna de viață! pe site-ul jw.org
Ți-a plăcut ce ai învățat?

Ai vrea să afli mai multe din Biblie?

Aceasta este doar o mică parte


din ceea ce conține cartea ˘
BUC U R A-TE
Bucură-te pentru totdeauna de viață! PENTRU TOTDEAUNA
˘
– Curs interactiv de studiere a Bibliei. DE VIAT A!
CUR S I NTE RACTIV DE STU DI E R E A BI BLI E I

Atât cartea, cât și cursul sunt gratuite.


Studiul poate fi ținut la ora și la locul
convenabile pentru tine. Pentru a primi cartea și a continua să
studiezi Biblia, te invităm să iei legătura
În cadrul acestui curs biblic vei afla: cu un Martor al lui Iehova sau să soliciți
un studiu biblic, completând o cerere
pe site-ul jw.org.
■ Care este scopul vieții
■ Cum poți găsi adevărata pace
■ Cum poți avea o familie fericită
■ Ce promite Biblia cu privire
la viitor

Proveniența fotografiei: Pagina 13, Toate publicațiile la care se face referire Editori
ruinele Babilonului: Image © Homo în această broșură sunt realizate de Watchtower Bible and Tract Society of
New York, Inc., Wallkill, New York, U.S.A.
Cosmicos/Shutterstock Martorii lui Iehova. ˘
Organizatia  Religioasa „Martorii lui
Această publicație nu se comercializează. Bucură-te pentru totdeauna de viață! Iehova”, strada Teleajen nr. 84, sector 2,
ˆ
cod 021468, Bucuresti, Romania.
Ea este distribuită în cadrul unei lucrări – Lecții biblice introductive ˆ ˘
Publicatia ın format PDF este produsa
mondiale de instruire biblică, susținute prin Enjoy Life Forever! ˆ ˆ
ın Romania.
donații. Pentru a face o donație, vă rugăm —Introductory Bible Lessons
să accesați donate.jw.org. Tipărită în ianuarie 2021
Dacă nu există altă indicație, citatele biblice Romanian (lffi-M)
sunt din Biblia – Traducerea lumii noi. © 2021
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
OF PENNSYLVANIA
Este posibil să
te bucuri pentru
totdeauna de viață?
Ai spune . . .
da?
nu?
probabil?

CE SPUNE BIBLIA:

„Cei drepți vor stăpâni pământul


și vor trăi pentru totdeauna pe el”.
(PSALMUL 37:29)

CUM ÎȚI POATE INFLUENȚA VIAȚA:

Poți avea parte de pace și de un viitor


fericit alături de familie și de prieteni.
(IEREMIA 29:11)

Te poți bucura de viață nu doar pentru


un timp, ci pentru totdeauna.
(PSALMUL 22:26)

PUTEM AVEA ÎNCREDERE ÎN BIBLIE?

Da! Pentru a afla de ce, te îndemnăm


să analizezi dovezile prezentate în
cele trei lecții ale acestei broșuri:
Cum te poate ajuta Biblia?
Biblia ne oferă speranță
Poți avea încredere în Biblie?
210104
lffi-M