Sunteți pe pagina 1din 1

Memorandum

privind dezvoltarea potențialului de transport și tranzit


al Republicii Moldova și Ucrainei

În scopul consolidării și dezvoltării relațiilor de prietenie dintre Republica Moldova și


Ucraina,

fiind preocupate de dezvoltarea infrastructurii, crearea de noi locuri de muncă și creșterea


bunăstării popoarelor celor două țări,

creând condițiile necesare pentru dezvoltarea turismului, cooperarea interregională și


îmbunătățirea contactelor interumane,

înţelegând necesitatea cooperării în sectorul transporturilor pentru dezvoltarea economică și


socială în continuă expansiune și utilizarea eficientă a potențialului de tranzit al Republicii
Moldova și Ucrainei,

calificând drept insuficiente capacitățile infrastructurii (puncte internaționale de control,


poduri etc.), pentru a asigura cele mai scurte legături de transport între capitalele celor două
state,

urmărind scopul creării unui coridor de transport rutier, care va asigura conexiunea între
Chișinău și Kyiv și, în perspectivă, va scurta distanța dintre acestea, devenind cea mai
rapidă cale din regiunea centrală a Ucrainei spre țările din Europa Centrală și de Sud-Est,
facilitând, totodată, impulsionarea tranzitului rutier pe teritoriul Republicii Moldova,

Republica Moldova și Ucraina au convenit să întreprindă acţiuni comune necesare pentru


dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Yampil-Kyiv.
În acest scop, Părțile în viitorul apropiat:
Vor reglementa, din punct de vedere al dreptului internațional, subiectul construcției podului
Cosăuți-Yampil, prin încheierea unui acord interguvernamental corespunzător.
Vor asigura coordonarea eforturilor autorităților corespunzătoare centrale și regionale ale
părților pentru a întocmi un proiect de investiții și a elabora argumentarea tehnică şi economică
a dezvoltării infrastructurii de frontieră și a căilor de acces la frontiera de stat moldo-
ucraineană.
Vor întreprinde acțiuni comune pentru identificarea unor organizații financiare internaționale
în vederea implicării lor în implementarea proiectului.
Kyiv, 12 ianuarie 2021
Președintele Moldovei Președintele Ucrainei