Sunteți pe pagina 1din 7

Primăria municipiului Chișinău

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău


Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii

Nr. Denumirea activității Data, Locul Responsabil


d/o ora desfășurării
1. Activitate de omagiere: „În mine bate inima lumii”, dedicată Zilei 15.01.2 Aleea Clasicilor Uniunea Scriitorilor din
comemorării Luceafărului poeziei naționale - Mihai Eminescu 1 Republica Moldova, partener -
10:00 Direcția Cultură
2. Festivitatea de decernare a diplomelor de merit colectivelor din 15.01.2 Direcția Cultură Damian-Orhei Marina, Osipov
domeniul culturii. 1 Ludmila,
11:00 specialiști principali
3. Expoziția de pictură a maestrului Iulian Filip 15.01.2 Direcția Cultură Damian-Orhei Marina,
1 Strungaru Daniela,
11:15 specialiști principali
4. Activitatea muzical-literară cu genericul: „Mai am un singur dor...” 15.01.2 Scuarul „Mihai Direcția Cultură
1 Eminescu” Moderator - N. Jelescu
17:00
5. Concert cu genericul: „De ziua lui Mihai Eminescu” 15.01.2 Transmisiune live Școala de Muzică „Eugen
1 pe pagina de Doga”,
11:00 facebook a Profesorii:Tamazlîcaru-
Prisacari Elina şi Iașina
Direcţiei Cultură
Liubov
6. Spectacol muzical - literar cu genericul: „Pagina Eminesciană” 15.01.2 Centrul „Orion” Centrul „Orion”
1 Voluntar - Fidorina Iulia
15:00

Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 1


Nr. Denumirea activității Data, Locul Responsabil
d/o ora desfășurării
7. Expoziții virtuale de carte: Liuba Ciobanu, Filiala
 „Eminescu este infinit în spirit și în forme” „Ovidius”
https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/ 14.01.2
 „Magia operei eminesciene” 0 Biblioteca Elena Sinița, Filiala
https://www.facebook.com/filiala.maramures/ Municipală „B.P. „Maramureș”
 Ziua Națională a Culturii 15.01.2 Hasdeu” Elena Sinița, Filiala
https://www.facebook.com/filiala.maramures/ 1 „Maramureș
15.01.2
1
8. Inițiativa comunitară de lectură publică: 15.01.2 Biblioteca Dr. Mariana Harjevschi
Ziua Națională a Culturii. „Citim Eminescu”, ediția a VII-a 1 Municipală „B.P. Elena Dabija
https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/ 09:00 - Hasdeu”
18:00 Filiala CAIE

9. Întâlniri cu personalități: Biblioteca Elena Dabija


 „Sărmanul Dionis” – interpretări noi ale eminescologilor 15.01.2 Municipală „B.P. Filiala CAIE
https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/ 1 Hasdeu”
 „Popas eminescian” 12:00
https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/ Vitalie Răileanu
15.01.2 Filiala „O. Ghibu”
1
14:00
10. Discuții/dezbateri cu tema: 14.01.2 Activităţile vor fi Stela Timofti

Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 2


Nr. Denumirea activității Data, Locul Responsabil
d/o ora desfășurării
 „Eminescu necunoscut” 1 transmise live pe Filiala „Târgu-Mureș”
 „Mihai Eminescu - Steaua dorului și a neamului”cu 16:00 pagina de Liuba Ciobanu,
participarea elevilor de la Liceul Teoretic „Rambam” 15.01.2 facebook a Filiala „Ovidius”
 „O prietenie pentru eternitate: Mihai Eminescu și Ion Creangă” Bibliotecii
1
 „Magia poeziei Mihai Eminescu” Municipale „B.P. Svetlana Gumeni, Filiala „A.
12:00 Hasdeu” Mickiewicz”
 „Să le vorbim copiilor despre Eminescu” 15.01.2
1 Angela Olărescu,
16:00 Filiala „Hristo Botev”
15.01.2 Ludmila Dogotari
1 Filiala „Codru”
12:00
15.01.2
1
15:00
11. Recitaluri de poezie:
 „Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei române ști” 15.01.2 Biblioteca Elena Sinița,
https://www.facebook.com/filiala.maramures/ 1 Municipală „B.P. Filiala „Maramureș”
 „Îndrăgostit de codri și de doine”, dedicat lui Mihai Eminescu.
Hasdeu”
https://www.facebook.com/bibliotecastefancelmare/ Lilia Gamarța,
 „Aproape, mai aproape pe inima-mi să-l țin!”. Eveniment
15.01.2 Filiala „Ștefan cel Mare”
susținut de partenerii bibliotecii, elevii de la Liceul Teoretic 1
European 10:00 Liuba Ciobanu,
https://www.facebook.com/biblioteca.ovidius/ Filiala „Ovidius”

Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 3


Nr. Denumirea activității Data, Locul Responsabil
d/o ora desfășurării
 „Nemuritor precum, Luceafărul M. Eminescu” 15.01.2
https://www.facebook.com/Biiblioteca.Transilvania/ 1 Parascovia Onciu,
12:00 Filiala „Transilvania”

15.01.2
1
12:00
12. Expoziție de pictură: „Porni Luceafărul...” 15.01.2 Biblioteca Elena Dabija,
https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/ 1 Municipală „B.P. Filiala CAIE
15:00 Hasdeu”
13. Lecturi publice:
 „Mihai Eminescu, poetul îndrăgit al copiilor” 15.01.2 Biblioteca Aurelia Tincu,
(aplicația ZOOM) 1 Municipală „B.P. Filiala „Alba Iulia”,
 „Basme”, autor Mihai Eminescu 12:00 Elena Sinița,
Hasdeu”
https://www.facebook.com/filiala.maramures/ 15.01.2 Filiala „Maramureș”,
 „Tot mai citim Măiastra-i Carte” 1 Liliana Juc,
Sărbătoarea Naţională „Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu” Filiala „Târgoviște”
https://www.facebook.com/filiala.targoviste/?epa=SEARCH_BOX 15.01.2
 „Poezii de Mihai Eminescu” 1
(aplicația ZOOM) 10:00
 „Frumoasa lumii”, autor Mihai Eminescu
Lilia Gamarța,
https://www.youtube.com/channel/UC7HynIIuAHXbPRVwDLG81Q Filiala „Ștefan cel Mare”,
g Vera Goldman,

Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 4


Nr. Denumirea activității Data, Locul Responsabil
d/o ora desfășurării
15.01.2 Filiala „A. Donici”
1
11:00
15.01.2
1
11:00
14.  Expoziția de lucrări ale elevilor cu genericul: „Reflecții creative ale 15.01.2 Transmisiune pe Școala de Arte Plastice „A.
copiilor în prezentarea tradițiilor și obiceiurilor na ționale” 1 pagina de Sciusev”
facebook a
Direcţiei Cultură
15. Participare în cadrul emisiunii radiofonice „Ora copiilor” 14.01.2 Școala de Arte Elena Bivol, Tofan Angela -
1 „V. Poleacov” profesori
16.00
16. Concurs – recital de poezie din creația lui M.Eminescu cu 15.01.2 Școala de Arte Tofan Angela, Bivol Elena,
genericul: „Vremea trece, vremea vine...” 1 „V. Poleacov” Sorocean Liudmila, profesori
15:00
17. Expoziţia de lucrărilor de arte plastice cu genericul: „Dor de 15.01.2 Școala de Arte Școala de Arte „V. Poleacov”
Eminescu” 1 „V. Poleacov” Secția Arte plastice,
Tarabarin Natalia, Şleahu
Irina
18. Concert prezentat de secţia pian 15.01.2 Transmisiune pe Școala de Arte „V. Poleacov”
1 pagina de Profesorii secției pian

Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 5


Nr. Denumirea activității Data, Locul Responsabil
d/o ora desfășurării
10:00 facebook a
Direcţiei Cultură
19. Concert dedicat Zilei Culturii cu genericul: „Mai am un singur 15.01.2 Transmisiune pe Școala de Muzică „M. Bieșu”
dor...” 1 pagina de
15:00 facebook a
Direcţiei Cultură
20. Activitate muzical-literară „Eminesciana” 15.01.2 Transmisiune pe Școala de Arte
0 pagina de „A.Stârcea”,Secția teatrală,
15:00 facebook a Secția cor-canto
Direcţiei Cultură
21. Vernisaj ale lucrărilor de arte vizuale cu genericul: „Cultura 15.01.2 Transmisiune pe Școala de Arte „A. Stârcea”,
unește...” 1 pagina de Secția arte vizuale
16:00 facebook a
Direcţiei Cultură
22. Concert dedicat Zilei Naționale a Culturii 15.01.2 Transmisiune pe Școala de Arte „A. Stârcea”
1 pagina de Șefii de secții muzicale
17:00 facebook a
Direcţiei Cultură
23. Eveniment cultural educativ dedicat Zilei Naționale a culturii cu 15.01.2 Transmisiune pe Muzeul de Istorie a orașului
genericul: „Chișinău. Experiențe culturale de neuitat” 1 pagina de Chișinău
14:00 facebook a
Direcţiei Cultură

Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 6


Programul activităților culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii Pagină 7