Sunteți pe pagina 1din 2

 

       

Test de evaluare
Clasa a VII-a

Citeşte cu atenţie textul:

Departe de-aici, acolo unde se duc rândunelele când la noi e iarnă, era odată un crai
care avea unsprezece băieţi şi o fată pe care o chema Eliza. Aceasta era iubită tare de frații
săi.
Cei unsprezece fraţi erau prinţi, aveau câte o decoraţie la piept şi sabie la şold şi aşa
se duceau la şcoală; scriau cu creioane de diamant pe tăbliţe de aur şi învăţau pe de rost tot
atât de bine pe cât citeau. Când îi auzeai, ştiai numaidecât că sunt prinţi. Eliza, sora lor,
şedea pe un scăunel de sticlă şi avea o carte cu poze care costase o mulţime de parale.
Trăiau bine copiii, numai că asta n-a ţinut prea mult!
Tatăl lor, craiul, s-a gândit a se însura cu o crăiasă rea şi hapsână, căreia nu- i erau
dragi copiii. Au putut să vadă asta chiar de la început, în palat era petrecere mare şi ei s-au
apucat să se joace de-a musafirii; de obicei, când se jucau aşa căpătau o mulţime de prăjituri
şi de mere coapte, acum însă crăiasa cea nouă le-a dat o ceaşcă cu nisip şi le-a spus că se
pot juca foarte bine şi aşa.
(Hans Christian Andersen - Lebedele)
I

1.Identifică în text un cuvânt care să conţină diftong, respectiv hiat.


2.Scrie numărul de litere și de sunete din cuvintele următoare: duceau, citeau, cheamă
3.Scrie felul sunetelor (vocală, semivocală, consoană): creioane, băieți, citeau, trăiau
4. Explică modul de formare a cuvintelor: departe, decorație, unsprezece. .
5. Selectează, din text, două locuțiuni, precizând felul lor.
6. Identifică în text două adverbe la grade diferite de comparație.
7. Analizează cuvintele scrise cu roșu. (pentru verb, nu uita conjugarea, modul timpul,
diateza)
8. Împarte în propoziții frazele, scriind felul fiecăreia și raporturile ce se stabilesc între
acestea.

Au putut să vadă asta chiar de la început, în palat era petrecere mare şi ei s-au
apucat să se joace de-a musafirii .

Eliza, sora lor, şedea pe un scăunel de sticlă şi avea o carte cu poze care costase o
mulţime de parale.

Cei unsprezece fraţi erau prinţi, aveau câte o decoraţie la piept şi sabie la şold şi aşa
se duceau la şcoală.

Tatăl lor, craiul, s-a gândit a se însura cu o crăiasă rea şi hapsână, căreia nu-i erau
dragi copiii.
II. Realizează rezumatul fragmentului