Sunteți pe pagina 1din 50

JOC DIDACTIC

SUBIECTUL

Clasa a V-a
1. Subiectul poate fi :

A. exprimat, simplu sau multiplu

B. neexprimat, inclus sau subînţeles

C. ambele
GREŞIT !
CORECT !
2. În propoziţia “... decoraţiile le ţine
bunica în şifonieră”,
subiectul este :

A. decoraţiile

B. bunica

C. şifonieră
GREŞIT !
CORECT !
4. În propoziţia “ ... Îi bătea inima ca
ceasornicul meu din buzunar”,
subiectul este :

A. subînţeles

B. inima

C. inclus
GREŞIT !
CORECT !
5. În propoziţia “ Mă dor ochii”
subiectul este :

A. inclus

B. subînţeles

C. ochii
GREŞIT !
CORECT !
6. În propoziţia “ Păcătoşii se
apropiau de El “
subiectul este :

A. exprimat

B. neexprimat , inclus

C. neexprimat , subînţeles
GREŞIT !
CORECT !
7. În propoziţia “ Ghioceii şi viorelele
îşi ridicau căpşoarele cu sfială “
subiectul este :

A. subiect simplu

B. subiect multiplu

C. subiect inclus
GREŞIT !
CORECT !
8. Între termenii subiectului
multiplu se poate pune doar :

A. virgulă

B. un cuvânt de legătură

C. ambele
GREŞIT !
CORECT !
9. În propoziţia “ Primul dintre
băieţi alerga spre ei”, subiectul este
exprimat printr-un :

A. substantiv

B. pronume personal

C. numeral ordinal
GREŞIT !
CORECT !
12. Subiectul multiplu poate fi
alcătuit din :

A. substantive şi pronume

B. numai din substantive

C.
orice părţi de vorbire care pot înde
plini funcţia de subiect
GREŞIT !
CORECT !
13. Predicatul se acordă cu
subiectul în :

A . persoană

B . număr

C . ambele
GREŞIT !
CORECT !
14 . Adjectivul prin care se exprimă
numele predicativ se acordă cu
subiectul în :

A . caz

B . gen şi număr

C . gen, număr şi caz


GREŞIT !
CORECT !
15 . În propoziţia :
Se scutură din salcâmi o ploaie
de miresme.
subiectul este :

A. salcâmi

B. ploaie

C. miresme
GREŞIT !
CORECT !
17 . În propoziţia :
În Grădina Zoologică sunt diferite
animale sălbatice.
substantivul “animale” are funcţia
sintactică de :

A. nume predicativ

B. complement

C. subiect
GREŞIT !
CORECT !
18 . În propoziţia :
Are un ceas de aur cu muzicuţă.
subiectul este :

A. subînţeles

B. inclus

C. ceas
GREŞIT !
CORECT !
19 . În propoziţia :
- Teodora , vii la mine , după-amiază?
subiectul este :

A. subînţeles

B. inclus

C. Teodora
GREŞIT !
CORECT !
20 . În propoziţia :
Primul şi al doilea din rândul acela
sunt prietenii mei.
subiectul este :

A. primul

B. prietenii

C. Primul şi al doilea
GREŞIT !
CORECT !
Material didactic
realizat
de prof: Moldovan Ioana
Școala Gimnazială cu
clasele I-VIII Beica
de Jos