Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare – clasa aVII-a

Se dă textul :
„N-am crezut niciodată în Moș Crăciun.
Niciunul dintre noi, copiii, nu a crezut. Mama și tata au refuzat să ne cultive acest
crez. Nu-și puteau permite cadouri scumpe și nu voiau ca noi să credem că nu suntem la fel
de buni ca ceilalți copii care, în dimineața de Crăciun, găseau tot soiul de jucării atrăgătoare
sub pomul de iarnă. Aceste jucării, se spunea, fuseseră lăsate de Moș Crăciun. De aceea, ne-
au povestit că toți ceilalți copii fuseseră induși în eroare de către părinții lor, iar jucăriile care,
conform afirmațiilor celor mari, fuseseră făurite de pitici cu fesuri țuguiate, în atelierul lor de
la Polul Nord aveau de fapt etichete pe care scria „Made in Japan”.
- Încercați să nu-i disprețuiți pe ceilalți copii, ne-a spus mama. Nu e vina lor că au
creierul spălat și au fost convinși să creadă în mituri prostești.
Sărbătoream Crăciunul, dar de obicei o făceam la o săptămână după 25 decembrie,
când puteai găsi panglici și hârtie de ambalat cadouri, de foarte bună calitate, pe care oamenii
le aruncaseră, și pomi de iarnă azvârliți la marginea drumului, dar care își păstrau majoritatea
acelor și uneori chiar beteală argintie care atârna peste ramuri. Mama și tata ne dăruiau o
pungă cu bile de jucărie, o păpușă sau o praștie găsite la reducere după Crăciun.
Dar tata și-a pierdut slujba de la mina de ghips, în urma undei controverse cu maistrul,
și de Crăciun în acel an nu aveam niciun ban. În noaptea de Ajun tata ne-a dus pe fiecare
dintre noi, copiii, în deșert, pe rând....În acel an – împlinisem cinci ani - m-am așezat lângă
tata și am privit amândoi cerul. Tatei îi plăcea să vorbească despre stele. Ne-a explicat cum se
roteau acestea pe cerul nopții, în timp ce pământul se învârtea. Ne-a învățat să identificăm
constelațiile și cum să ne orientăm după Steaua Polară...
- Alege-ți steaua preferată! mi-a zis tata în noaptea aia.
Mi-a spus că o pot păstra pentru totdeauna. A zis că era cadoul meu de Crăciun.”
(Jeannette Walls, Castelul de sticlă)

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate :
atrăgătoare, conform, controverse. 6 puncte
2. Identifică în text câte un cuvânt format prin derivare și prin compunere. Explică modul lor
de formare. 6 puncte
3. Construiește câte un enunț cu sensurile figurate ale cuvintelor următoare :
scump, săgeată. 4 puncte
4. Indică formele de plural ale următoarelor omonime parțiale : glob, stol. Construiește
enunțuri cu aceste forme de plural. 8 puncte
5. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele : niciodată, ceilalți, ghips. 6 puncte
6. Transcrie din text câte un cuvânt care să conțină diftong, triftong și vocale în hiat. 6 puncte
7. Precizează 4 sensuri ale cuvântului polisemantic a trece, construind enunțuri pentru fiecare
sens. 8 puncte
8. Subliniază silaba accentuată din cuvintele : dimineața, constelațiile. 4 puncte
9. Indică modul, timpul și funcția sintactică pentru cuvintele scrise înclinat :n-am crezut,să
cultive, puteai, împlinisem. 12 puncte
10. Menționează câte un sinonim pentru grupurile de cuvinte scrise colorat în exemplele date
: 6 puncte
- Am băgat de seamă cu plăcere că i-ai dat o mână de ajutor colegului tău de bancă.
- Totdeauna am ținut seama de sfaturile mamei.
11. Construiește enunțuri în care verbele date, la participiu, să intre în structura unor forme
verbale compuse indicate între paranteze : 6 puncte
a. a vrea ( indicativ, perfect compus)
b. a cumpăra ( conjunctiv, prezent)
c. a mânca ( condițional - optativ)
12. Formează propoziții în care să folosești verbele a ieși, a rămâne atât ca verbe predicative,
cât și ca verbe copulative. 8 puncte
13. Formulează două idei principale / secundare din textul dat. 6 puncte
14. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care familia sărbătorea Crăciunul la o
săptămână după 25 decembrie. 4 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu

Succes !