Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială nr 133


Cadrul didactic :
Data : 17.12.2020
Clasa : a I-a
Aria curriculară :Limba și literatura română
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Povești la gura sobei
Subiectul lecției : „Povestea lui Moș Crăciun” de M. Sadoveanu
Tipul lecției : mixtă
Obiective cadru :
 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
Obiective de referință:
1.1.Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj cu claritate
1.4.Exprimarea interesului pentru receptarea mesajelor orale
2.1.Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple
Obiective operaționale:
•Cognitive:
OC1 Să știe să identifice timpul, spațiul și personajele principale din „Povestea lui Moș
Crăciun” de M. Sadoveanu
OC2 Să știe să relateze conținutul oral al textului „Povestea lui Moș Crăciun” în cel puțin
trei etape succesive
OC3 Să știe să folosească în structuri diverse expresiile și cuvintele noi din text
 Psihomotorii:
OP1 Să asocieze adecvat și expresiv discursul nonverbal cu para verbal și verbal;
discursul verbal de elementele nonverbale și paraverbale
OP2 Să păstreze o postură adecvată în bancă pe parcursul întregii activități
 Afective:
OA1 Să manifeste disponibilitatea de a recepta textul narativ
OA2 Să manifeste interesul de a participa în situații diverse de comunicare
 Socio-relational:
OS1 Să manifeste responsabilitate în rezolvarea sarcinilor individuale și de grup
Strategii didactice
- Metode si procedee: expunerea, conversația , demonstrația , explicația, povestire,
problematizarea
- Mijloace didactice: Moș Crăciun cu led, Omul de zăpadă cu led, planșe cu Moș
Crăciun , prezentare în Power Point cu Moș Crăciun, laptop
- Forme de organizare: frontală, individuală
- Evaluare: formativă

Resurse
- Umane: 50 minute
- Temporale: 30 de elevi
- Spațiale: sala de clasă

Bibliografie:
Costea O.(2016) ,Didactica actuală, București, Editura Pro Universitaria
Molan V.(2016)Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba si
Literatura Română” din învățământul primar. Editura Miniped, București
www.didactic.ro accesat la data 10.12.2020
DESFASURAREA ACTIVITATII

STRATEGII DIDACTICE
Evenimete
Ob. Op. Conținutul activității Metode și Mijloace Forma de Evaluarea
scenariu didactic
procedee didactice organizare
1.Momentul Se asigură condițiile necesare
organizatoriu desfășurării lecției în condiții
optime, prin pregătirea
materialelor didactic
stabilirea liniștii,, corectarea
poziției elevilor în bănci
2. Captarea Se inițiază discuții prin care
atentiei să fie descoperit anotimpul
actual și caracteristicile
acestuia.
Se prezintă o ghicitoare:
El pe horn intră în casă,
Cadouri sub brad ne lasă,
Spune tu în gura mare, Imagini cu Moș
Cine-i personajul oare? Crăciun, un
Pe catedră sunt puse un Moș Conversatia Frontală,
Moș Crăciun cu
Crăciun și un om de zăpadă individuală
led, un om de
cu led. zăpadă cu led.
3. Anunțarea Astăzi vom citi „Povestea lui
temei si Moș Crăciun de M.
enunțarea Sadoveanu și vom afla
obiectivelor semnificația numelui lui Moș
Crăciun
conversația frontală
Vom răspunde la întrebări ți
vom povesti textul .Vom
explica împreună cuvintele
noi și veți formula propoziții
cu ele
4. Reactualizarea Ce așteptați cu drag în luna Observarea
cunoștințelor decembrie? sistematică
Credeți în Moș Crăciun?
Când vine Moș Crăciun?
Ce ați mai citit de M. conversația frontală
Sadoveanu?
Ce înseamnă pentru voi
Crăciunul?

5.Dirijarea Voi prezenta elevilor un text Conversația, Frontală, Observarea


învățării filtru (prelectura) jocul de rol individuală sistematică a
Urmează apoi citirea problematizarea comportamentului
expresivă a textului elevilor
(lectura).Pe parcurs voi
ecplica cuvintele și expresiile
pe care nu le înțeleg.
Receptarea textului se face
pe bază de întrebări.
(postlectura):
- Care este titlul ,dar
autorul textului?
- Unde și când se
petrece acțiunea?
- Despre ce este vorba
în text?
- Care sunt
personajele?
Elevii vor repovesti
conținutul textului cu
ajutorul întrebărilor.
Cum va manifestați
generozitatea în viața de zi
cu zi și în special de
Crăciun?
Elevii vor fi anunțați că vor
realiza jocul de rol „De vorbă
cu Moș Crăciun”, Pe rând
fiecare copil își va imagina
un dialog cu moșul.

6.Asigurarea Se face o trecere în revistă a


conexiunii lecției prin câteva întrebări.
inverse Despre ce am discutat ora Frontală,
aceasta? conversația Apreciere verbală
individuală
Cum este moșul?

7.Asigurarea Tema pentru acasă: la


retenției și a alegere o scrisoare către Moș
transferului Crăciun sau un desen pentru
Moș Crăciun. conversația frontală Aprecieri verbale
Se fac aprecieri asupra
modului de participare al
elevilor la lecție
Moș Crăciun

De Mihail Sadoveanu

Cândva, la marginea unui oraș, trăia un meșter bătrân care făcea jucării. Tot anul meșterea la ele
cu dragoste și răbdare. Erau minunate și nu semănau una cu alta.  În Ajunul Crăciunului, bătrânul
meșter pleca din oraș să-și vândă jucăriile. Oamenii din acel oraș nu erau prea bogați, așa că
meșterul le vindea jucăriile pe mai nimic.
Dar asta nu-i scădea cu nimic bucuria de a face jucării de care copiii să se bucure, după datină, în
dimineața de Crăciun. Până într-un an în care… Meșterul vânduse toate jucăriile și se întorcea
spre casă. La marginea orașului s-a oprit să privească o fereastră. Știa că acolo locuiește o familie
tare săracă și se întreba ce jucării or fi primit copiii.
Trei copii visau cu voce tare:
Dacă am avea un soldățel de plumb, numai unul, ne-ar fi de ajuns…
Bătrânul știa că nu mai avea nicio jucărie și tare ar fi vrut să le dăruiască măcar una. Dar ce
minune! Tocmai un soldățel de plumb răsărise, nu se știe de unde, în fundului sacului. Și astfel,
dorința celor trei frați sărmani s-a împlinit.
În drum spre casă, bătrânul se gândea: „Aș vrea să fac atât de multe jucării, încât să dăruiesc câte
una fiecărui copil din lume, dar mai ales celor sărmani, cărora n-are cine să le cumpere”. Și cum
mergea așa, văzu în zăpadă un pui de căprioară care-l privea cu ochi triști.
Sărmană făptură, ce te doare?
Se pare că puiul se rănise la un picior. Cum a știut și cu ce a avut la îndemână, bătrânul i-a legat
rana și l-a ajutat să se ridice. Atunci făptura aceea gingașă i-a vorbit cu glas limpede ca și de
copil:
– Acum văd că ai o inimă bună. Dorința ți se va îndeplini!
Ca din pământ a apărut o sanie fermecată, purtată în zbor de niște reni minunați. Și bătrânul s-a
înălțat cu ei în slava cerului înstelat, spre o lume de basme. Chiar și hainele lui sărăcăcioase se
preschimbaseră în niște haine neobișnuite, de culoare roșie.
N-ar fi putut spune cât și pe unde l-a purtat sania fermecată. Într-un târziu a simțit cum coboară
lin într-un ținut înzăpezit, unde îl aștepta o căsuță cu ferestre luminate. O mulțime de pitici ca și
cei din povești l-au întâmpinat bucuroși. Piticii erau harnici și îndemânatici, gata să se apuce de
treabă. Materialele se găseau din belșug, căci, nu se știe cum, se înmulțeau mereu și nu se
terminau niciodată. Iar bătrânul meșter priceput îi îndruma pe pitici și împreună făceau jucării,
mereu mai multe și mai frumoase. Pentru fiecare copil din lume exista jucăria pe care și-o dorea.
În seara de Ajun sosesc colindătorii. La fiecare casă ei aduc vestea minunată a nașterii Domnului
și urează un an bun și îmbelșugat. Este noaptea în care visele copiilor se împlinesc. A doua zi, în
dimineața de Crăciun, în jurul bradului împodobit, bucuria nu mai are margini. Niciunul dintre ei
n-a fost uitat. După numele sărbătorii, copiii i-au pus numele Moș Crăciun acelui meșter și așa a
rămas până astăzi.
De aceea, în zilele acestei sfinte sărbători, când stăm cu toții în jurul mesei încărcate cu bunătăți,
nu trebuie să-i uităm pe cei sărmani. Moșul are grijă de ei doar o dată pe an. Noi trebuie să ne
gândim la ei mereu!
Itemii grilei de observare
1.Disponibilitate de a recepta
2.Capacitatea de a participa la rezolvarea sarcinilor de învățare
3.Aprecierea valorilor formative ale textului
4.Transferul în viața reală

Clasa a I-a C
Grila de observare
Nr I1 I2 I3 I4
Nume
crt Optim Mediu Suficient Optim Mediu Suficient Optim Mediu Suficient Optim Mediu Su
1 A.D     x     x     x     x
2 A.T     x     x     x     x
3 B.A.   x     x     x     x  
4 B.D x     x     x     x    
5 B.L                        
6 C.C                        
7 D.R   x     x     x     x  
8 D.E     x                  
9 E.V   x     x     x     x  
10 F.B     x   x       x   x  
11 G.E     x     x     x     x
12 G.D   x     x     x     x  
13 G.M     x     x     x   x  
14 G.C     x     x     x     x
15 M.D     x     x     x     x
16 M.L   x     x     x     x  
17 M.A x     x     x     x    
18 M.M     x     x     x     x
19 M.P x     x     x     x    
20 M.D     x     x     x     x
21 N.C   x     x     x   x    
22 O.E     x     x     x      
23 P.D     x     x     x     x
24 P.R   x     x     x     x  
25 P.R x     x     x     x    
26 P.A     x     x     x     x
27 R.A     x     x     x     x
28 T.I   x   x     x     x    
29 V.B     x     x     x     x
30 Z.A     x     x     x     x