Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

Numărul maxim de posturi este de 323


(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor).
__________ __________________
| MINISTRU |.......| CABINET MINISTRU |
|__________| |__________________|
|
_________________________ | __________________________________
| DIRECŢIA COMUNICARE |___|___| DIRECŢIA PLANIFICARE STRATEGICĂ, |
|_________________________| | | STUDII ŞI STATISTICI |
| |__________________________________|
| __________________________________
_________________________ |___| DIRECŢIA AVIZARE ACTE NORMATIVE |
| DIRECŢIA CORP CONTROL |___| | ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL |
|_________________________| | |__________________________________|
| __________________________________
_________________________ |___| DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI |
| SERVICIUL DIALOG SOCIAL |___| | RELAŢII INTERNAŢIONALE |
|_________________________| | |__________________________________|
| __________________________________
_________________________ |___| SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE |
| COMPARTIMENT DOCUMENTE |___| |__________________________________|
| CLASIFICATE | | __________________________________
|_________________________| |___| COMPARTIMENT CORPUL ATAŞAŢILOR PE|
| | PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE |
_________________________ | |__________________________________|
| COMPARTIMENT POLITICI |___| __________________________________
| PUBLICE | |___| COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN |
|_________________________| | |__________________________________|
|
________________________________|____________________
| | | | |_____ |
____|___ ____|___ ___|________|____ | _________|________
|SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR|SECRETAR| | | SECRETAR GENERAL |
|DE STAT | |DE STAT | |DE STAT |DE STAT | | | |
|________| |________| |________|________| | |__________________|
|CABINET | |CABINET | |CABINET |CABINET | | |
|SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR|SECRETAR| | _________|________
|DE STAT | |DE STAT | |DE STAT |DE STAT | | | SECRETAR GENERAL |
|________| |________| |________|________| | | ADJUNCT |
| |__________________|
______________________________________|_________________________
| | | | | |
____|_____ ____|____ _______|_________ ____|_____ ____|____ ____|_____
|DIRECŢIA ||DIRECŢIA ||DIRECŢIA POLITICI||DIRECŢIA ||DIRECŢIA ||DIRECŢIA |
|POLITICI ||DE PENSII||PENTRU FAMILIE, ||JURIDICĂ, ||ECONOMICĂ||INVESTIŢII|
|OCUPARE ŞI||ŞI ||EGALITATE DE ||CONTENCIOS||ŞI ||ŞI |
|SALARIZARE||POLITICI ||ŞANSE, SERVICII ||ŞI RELAŢII||RESURSE ||PATRIMONIU|
| ||PERSOANE ||ŞI PRESTAŢII ||DE MUNCĂ ||UMANE || |
| ||VÂRSTNICE||SOCIALE || || || |
|__________||_________||_________________||__________||_________||__________|