Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru evaluarea Nr1, din partea fiecărei echipe, este necesar de prezentat în format electronic

următoarele (în cadrul unui singur document din partea fiecărei echipe):

1. Tema proiectului de an formulată pe cât se poate de exact cu indicarea membrilor echipei de


dezvoltare a proiectului.
2. De descris funcționalitățile de bază a proiectului
a) Ce trebuie să obținem ca rezultat al exploatării sistemului.
b) Caracterul datelor informațiilor necesare de intrare care pot asigura obținerea
rezultatelor necesare la ieșire;
c) Esența procesării datelor pentru ca prin implicarea datelor la intrare să fie asigurate
datele informațiile la ieșire.
d) Modalități de stocarea a datelor primare, intermediare (în cazul implicării unei Baze se
date să se prezinte lista tabelelor de bază ale Bazei de Date).
3. De descompus proiectul în patru componente și de descris pe scurt funcționalitățile de bază
ale fiecărei componente. De indicat responsabilul (membrul echipei) pentru fiecare
componentă a proiectului.
4. De descris interacțiunea dintre părțile componente a proiectului.
5. De prezentat câteva constrângeri, specificații din partea unui beneficiar virtual.
6. De formulat ”Task” – urile care ar putea în ansamblu se realizeze în întregime proiectul.
7. De elaborat orarul îndeplinirii ”Task”- urilor cu indicarea membrul responsabil di echipă.

Remarcă.

1. Rezultatul îndeplinirii sarcinilor formulate mai sus se cere a fi prezentate în cadrul unui
document .docx sau .pdf.
2. Să fie indicat numele membrului echipei care a prezentat răspunsurile la fiecare intre cele
șapte sarcini (în cazul că răspunsul a fost prezentat de mai multe persoane, să fie indicate
numele acestora)

Rezultatele să trimise pe adresa email până la ora 20.00, 12.10.20

Progrutm9@gmail.com