Sunteți pe pagina 1din 1

1. Activitate 1.1.

„Exemplu interesant”
Disciplina: Educație civică
Clasa: a IV-a
Subiect: Europa
Competențe cheie vizate:                
1.     Competența de comunicare în limba maternă
- elevii vor citi numele țărilor Europei
- elevii vor descoperi numele țărilor
2.  Competența de comunicare în limbi străine
- elevii vor audia un CD cu salutul în diferite limbi europene, 
- elevii vor exersa diferite formule de salut în limbile vorbite în Europa
3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
- elevii vor compara nr. de locuitori și vor scrie în ordine descrescătoare
numele țărilor după acest criteriu (”cea mai populată țară”). Folosesc Atlasul
geografic școlar pentru a identifica țările și capitalele europene
4. Competența digitală
- elevii vor folosi calculatoarele pentru a culege informații despre țările
din Europa și a vedea imagini din aceste țări
5.  Competențe sociale și civice
- elevii vor lua la cunoștință rezultatele proiectului european la care au
participat,
- în cadrul orei elevii vor lucra pe grupe sau în perechi, interacționând,
colaborând
6. Sensibilizare și exprimare culturală
- prezentarea unor albume proprii cu poze ale unor obiective turistice
culturale și rezervații cu animale pe cale de dispariție din Europa
7. Competența „a învăța să înveți” 
- elevii vor folosi mijloace didactice moderne pentru a căuta informații,
8. Competența ”spirit de inițiativă și antreprenoriat”.
- elevii vor realiza diferite  bilete de mulțumire, de informare despre țările
europene

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020