Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Schemele de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutație prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 3 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare


a rețelei. Performanţe impuse.
Cursul 3 - CCR

Obiectivele cursului

❖ Identificarea reglementărilor internaționale și a


limitărilor impuse de acestea;

❖ Sublinierea tipurilor de consumatori perturbatori;

❖ Analiza efectelor determinate de deteriorarea calității


energiei electrice.
Cursul 3 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖ Reglementările impuse la nivel internațional cu privire la


factorul de putere și armonici;

❖ Tipurile de consumatorii perturbatori;

❖ Care sunt consumatorii afectați, respectiv neafectați, de


deteriorarea calității energiei electrice.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 3 - CCR

Cuprins
❖ 1. Criterii minimale de calitate a energiei electrice în rețelele publice

❖ 2. Surse de deteriorare a calității energiei electrice din rețelele


publice

❖ 3. Detaliere privind domeniul surselor stabilizate de tensiune


continuă

❖ 4. Efecte ale deteriorării calității energiei electrice din rețelele


publice

❖ 5. Echipamentele afectate de deteriorarea calității energiei electrice

❖ 6. Echipamente neafectate de deteriorarea calității energiei electrice

❖ 7. Normativul IEC 1000-3-2 privind calitatea energiei electrice

❖ 8. Definiția punctului comun de cuplare (PCC)

❖ 9. Întrebări (Răspunsuri)
Cursul 3 - CCR

❖ 1. Criterii minimale de calitate a energiei


electrice în rețelele publice

❑ Valoare efectivă constantă a tensiunii;

❑ Lipsa fluctuațiilor tensiunii;

❑ Frecvența constantă a tensiunii;

❑ Factor de putere constant în rețea;

❑ Sistem echilibrat de tensiuni;


Cursul 3 - CCR

❖ 1. Criterii minimale de calitate a energiei


electrice în rețelele publice

❑ Undă de tensiune sinusoidală, fără conținut de


armonici superioare;

❑ Lipsa întreruperilor în alimentarea cu energie


electrică;

❑ Abilitatea rețelei de a suporta defectele tranzitorii;

❑ Răspuns dinamic cât mai satisfăcător la variații


prevăzute sau neprevăzute ale sarcinii, respectiv la
regimurile de avarie.
Cursul 3 - CCR

❖ 2. Surse de deteriorare a calității energiei


electrice din rețelele publice

❑ Elementele neliniare de circuit pe partea de


distribuție și consum

Sistemele de iluminat
Sistemele de iluminat
cu lămpi fluorescente
fluorescent.
compacte (CFL).

Balasturile Sursele stabilizate în


electronice. regim de comutație.

Sursele stabilizate cu
Sistemele de încălzire
reglare continuă,
inductivă.
parametrice.
Cursul 3 - CCR

❖ 2. Surse de deteriorare a calității energiei


electrice din rețelele publice

❑ Elementele neliniare de circuit pe partea de


distribuție și consum

Sistemele de
transmitere a energiei Sistemele de acționări
electrice în curent electrice reglabile.
continuu, HVDC.

Sistemele de
Sistemele
conversie c.a/c.c./c.a,
regenerabile de
cu comutație externă
energie.
sau PWM.

Redresoarele de
putere cu comutație
Cicloconvertoarele.
de la rețeaua de
intrare…
Cursul 3 - CCR

❖ 3. Detaliere privind domeniul surselor


stabilizate de tensiune continuă

Receptoare Receptoare de
radio. televiziune.

Cuptoare cu Telefonia fixă


microunde. și mobilă.

Echipamentele
în general.
Cursul 3 - CCR

❖ 3. Detaliere privind domeniul surselor


stabilizate de tensiune continuă

Echipamentele de tehnică
de calcul: calculatoare,
monitoare, imprimante, Aparatura audio-video.
fax-uri și sisteme de
multiplicare.

Sistemele de comandă ale


aparaturii electrocasnice,
Aparatura de supraveghere (mașini de spălat haine/
și control. vase, centrale termice,
electrice sau pe gaze)...
Cursul 3 - CCR

❖ 4. Efecte ale deteriorării calității energiei


electrice din rețelele publice

❑ Cresc pierderile din rețeaua de distribuție;


❑ Cresc pierderile din transformatoare și aparatele de utilizare;
❑ Scade factorul de putere din rețea;
❑ Devine necesară denominalizarea echipamentelor, conform cu
normativul ANSI IEEE C57.110-1986;
❑ Apar fluctuații de tensiune;
❑ Apar supratensiuni și implicit supracurenți;
❑ Apar distorsiuni în undele de tensiune și de curent, cu armonici de
joasă și înaltă frecvență. Probleme de compatibilitate
electromagnetică, EMI, studiate la alte discipline;
❑ Apar erori în echipamentele de măsură și de reglare;
❑ Cresc curenții, mai ales în circuitele de nul, conducând la pierderi
suplimentare...
Cursul 3 - CCR

❖ 5. Echipamentele afectate de deteriorarea


calității energiei electrice

Motoarele de inducție

Mașinile sincrone

Mașinile de curent continuu

Toate echipamentele electronice


neliniare care au generat
deteriorarea calității energiei
electrice – Reacție
Cursul 3 - CCR

❖ 6. Echipamentele neafectate de deteriorarea


calității energiei electrice

Sistemele de iluminat cu
incandescență, (mai puțin
flicker-ul).
Element comun:
Elemente liniare
Sistemele de încălzire
electrică rezistivă, centrale de circuit cu
termice electrice. caracteristica
rezistivă!
Sistemele electrice de
preparare a apei calde
menajere.
Cursul 3 - CCR

❖ Concluzia:

❑ Dacă energia electrică este de o calitate


nesatisfăcătoare se apelează la echipamentele de
condiționare:

✓ Condiționare directă cu convertoare speciale amplasate


la punctele comune de cuplare din rețea.

✓ Condiționare indirectă cu convertoarele neliniare ale


consumatorilor, controlate și comandate în mod adecvat,
(Principiul: cel care afectează calitatea energiei din rețea
să o și corecteze!)
Cursul 3 - CCR

❖ 7. Norme privind calitatea energiei electrice

❑ La echipamente cu mai puțin de 16A/fază:

o EN 61000-3-2

o IEC 1000-3-2

o IEC 555-2

❑ La echipamente cu mai mult de 16A/fază:

o IEC 1000-3-4

o IEC 555-4
Cursul 3 - CCR

❖ 7. Conform IEC 1000-3-2

❑ Echipamentele sunt cuprinse în 4 clase:

Clasa A: Echipamentele trifazate


echilibrate şi toate celelalte echipamente,
Clasa B: Instrumentele portabile.
cu excepţia celor care se încadrează într-
una din următoarele clase.

Clasa D: Echipamente având la intrare un


curent caracterizat printr-o "formă de undă
specială" definită prin Figura 1 şi având o
Clasa C: Echipamente pentru iluminatul putere activă cuprinsă între 50 şi 600 W. În
electric, incluzând şi aparate pentru mod provizoriu tot aici sunt cuprinse şi
iluminatul flourescent. echipamentele de acţionare electrică alimentate
şi reglate prin convertoare electronice de
putere care funcţionează cu comutaţie de la
reţea, pe principiul controlului de fază.
Cursul 3 - CCR

❖ 7. Conținutul de armonici admisibil


Cursul 3 - CCR

❖ 7. Distorsiune maxim admisibilă


Cursul 3 - CCR

❖ 8. Definiția punctului comun de cuplare

❑ Conform standardului american IEEE 519-1992:

o PCC - Punct Comun de Cuplare, este acel punct din


sistemul de distribuţie a energiei electrice în care se
întâlneşte reţeaua distribuitorului de energie cu
reţeaua locală a utilizatorului de energie;

o Punctul Comun de Cuplare este locul unde se


amplasează aparatul de măsură pentru analiza şi
determinarea gradului de distorsiune a tensiunii şi
curenţilor.
Cursul 3 - CCR

❖ 9. Întrebări (Răspunsuri)
1. Care sunt criteriile minimale de calitate a energiei electrice în
rețelele publice? (Răspuns: Slide 9,10)

2. Enumerați sursele de deteriorare a calității energiei electrice din


rețelele publice? (Răspuns: Slide 11,12)

3. Care sunt efecte deteriorării calității energiei electrice din rețelele


publice? (Răspuns: Slide 15)

4. Enumerați câteva din echipamentele afectate de deteriorarea


calității energiei electrice? (Răspuns: Slide 16)

5. Care echipamente nu sunt afectate de deteriorarea calității energiei


electrice? (Răspuns: Slide 17)

6. În câte clase se împart echipamentele de condiționare a rețelei?


(Răspuns: Slide 18)

7. Ce este punctul comun de cuplare? (Răspuns: Slide 23)


Cursul 3 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!