Sunteți pe pagina 1din 49

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Scheme de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutație prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 8 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

I. Surse de alimentare neîntreruptă (UPS).


Cursul 8 - CCR

Obiectivele cursului

❖Introducere în domeniul sistemelor cu UPS;

❖Stabilirea cerințelor și performanțelor pentru


sistemele cu UPS;

❖Prezentarea structurilor generale de sisteme cu


UPS.
Cursul 8 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖Cerințele și performanțele unui sistem UPS;

❖Tipologia sistemelor UPS;

❖Diferite elemente de stocare.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 8 - CCR

Cuprins

❖ 1. UPS-uri statice

❑On-Line UPS

❑Off-Line UPS

❑Line-Interactive UPS

❖ 2. UPS-uri rotative

❖ 3. UPS-uri hibride (Statice/Rotative)

❖ 4. Întrebări (Răspunsuri)
Cursul 8 - CCR

❖ 1. Introducere

❑ Sistemele de alimentare neîntreruptibilă (UPS) oferă


permanent, în condiții de siguranță, energia electrică
cu parametrii înalți de calitate pentru sarcini cu un
anumit caracter mai special.

❑ Aplicațiile sistemelor UPS includ: facilități medicale,


sisteme de stocare a datelor, echipamente de
urgență, în telecomunicații, în sectoarele de
prelucrare industrială, precum și sisteme de
management on-line.
Cursul 8 - CCR

❖ 1. Introducere

În mod general un sistem UPS trebuie să alimenteze


neîntrerupt sarcina și în paralel să realizeze și anumite funcții de
condiționare a puterii pentru aplicația respectivă. Astfel un UPS
ideal trebuie să îndeplinească anumite criterii de performanță
precum:
▪ O tensiune alternativă fără variații ale valorii medii cu nivel de
distorsiuni armonice totale cât mai reduse;
▪ O comportare independentă față de modificările tensiunii de
alimentare sau a sarcinii;
▪ Funcționare On-Line = timp 0 de trecere de la funcționare
normală la funcționare în regim de backup și viceversa;
▪ THD redus a curentului de intrare și factor de putere unitar;
▪ Robustețe ridicată;
▪ Eficiență înaltă și Nivel de interferențe electromagnetice foarte
redus.
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

Sistemele statice de alimentare neîntreruptibilă (UPS –


urile statice) sunt cele mai frecvent utilizate sisteme
UPS. Acestea utilizează electronica de putere în
controlul transferului de energie.
❑ On-Line UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ On-Line UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ On-Line UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ Off-Line UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ Off-Line UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ Line-Interactive UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ Line-Interactive UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 1. UPS-uri statice

❑ Line-Interactive UPS
Cursul 8 - CCR

❖ 2. UPS-uri rotative
Cursul 8 - CCR

❖ 3. UPS-uri hibride (Statice/Rotative)


Cursul 8 - CCR

❖ 4. Întrebări

1. Care sunt cerințele și performanțele unui sistem cu UPS ?


(Răspuns: Slide 10)

2. Ce sunt sistemele cu UPS Statice ? (Răspuns: Slide 11)

3. Câte topologii de sisteme UPS Statice cunoașteți ?


(Răspuns: Slide-uri 12, 14, 16, 19, 20)
Cursul 8 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!


Cursul 9 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

II. Surse de alimentare neîntreruptă (UPS).


Cursul 9 - CCR

Obiectivele cursului

❖ Identificarea sistemelor de stocare a energiei electrice


într-un sistem UPS;

❖ Prezentarea structurii de sistem cu funcționare în


paralel;

❖ Exemple de UPS-uri în funcție de modul de operare;

❖ Analiza convertoarelor de corectare a factorului de


putere;

❖ Analiza tipurilor de convertoare utilizate într-un sistem


UPS.
Cursul 9 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖ Tipuri de sisteme de stocare a energiei;

❖ Modalități de încărcare/descărcare baterii;

❖ Funcționarea în paralel a ”unui” UPS;

❖ Convertoare de corectare a factorului de putere pentru


UPS;

❖ Tipurile de convertoare electronice utilizate într-un UPS.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 9 - CCR

Cuprins

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru sisteme UPS

❖ 2. Funcționarea UPS în paralel

❖ 3. Corectarea factorului de putere în sistemele UPS

❖ 4. Tipuri de convertoare pentru UPS

❖ 5. Întrebări

❖ 6. Răspunsuri
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ Regimul de descărcare a unei baterii pentru UPS

Sensibilitate
mare la
ripluri de
curent
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ Strategii de încărcare a unei baterii pentru UPS

Ciclul de încărcare este:


- foarte sensibil la metoda de încărcare
- foarte sensibil la temperatura de lucru
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ Flywheel
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ Flywheel – vechiul concept
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ Flywheel –
principiu
constructiv
– de mare
viteză
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ Diesel și Flywheel UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 1. Elemente de stocare a energiei pentru UPS


❑ UPS cu Flywheel și baterii
Cursul 9 - CCR

❖ 2. Funcționarea UPS în paralel


❑ Exemplu de configurare a unui sistem UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 2. Funcționarea UPS în paralel


❑ Exemplu de configurare a unui sistem UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 2. Funcționarea UPS în paralel


❑ Exemplu de configurare a unui sistem UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 2. Funcționarea UPS în paralel


❑ Exemplu de configurare a unui sistem UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 3. Corectarea factorului de putere în sistemele


UPS
❑ Cu filtru pasiv LC
Cursul 9 - CCR

❖ 3. Corectarea factorului de putere în sistemele


UPS
❑ Cu filtru capacitiv de mare valoare
Cursul 9 - CCR

❖ 3. Corectarea factorului de putere în sistemele


UPS
❑ Exemplu sistem UPS cu Circuit PFC cu 2 etaje de conversie
Cursul 9 - CCR

❖ 3. Corectarea factorului de putere în sistemele


UPS
❑ Exemplu sistem UPS cu Circuit PFC cu un etaj de conversie
Cursul 9 - CCR

❖ 4. Tipuri de convertoare pentru UPS


❑ Redresoare
Cursul 9 - CCR

❖ 4. Tipuri de convertoare pentru UPS


❑ Redresoare
Cursul 9 - CCR

❖ 4. Tipuri de convertoare pentru UPS


❑ Invertoare
Cursul 9 - CCR

❖ 4. Tipuri de convertoare pentru UPS


❑ Încărcătoare/descărcătoare baterii UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 4. Tipuri de convertoare pentru UPS


❑ Încărcătoare/descărcătoare baterii UPS
Cursul 9 - CCR

❖ 5. Întrebări

1. Enumerați elementele de stocare utilizate în sistemele UPS!

2. Care sunt tipurile de convertoare utilizate într-un UPS ?

3. Câte etaje de conversie regăsim la convertoarele cu funcția


de corectare a factorului de putere ?
Cursul 9 - CCR

❖ 6. Răspunsuri

1. Baterii, Flywheel, Diesel și Flywheel, Flywheel și baterii.

2. Redresoare, Convertoare C.C./C.C. (încărcare/descărcare


baterie), Invertoare.

3. Convertoarele cu funcția de corectare a factorului de putere


pot avea 1 etaj (redresorul PWM) sau 2 etaje cu redresor si
circuit preconvertor C.C./C.C.
Cursul 9 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!