Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Schemele de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutatie prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 5 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

4. Circuite electronice specifice convertoarelor de


condiţionare a rețelei.
Cursul 5 - CCR

Obiectivele cursului

❖ Identificarea rolului și a tipurilor de sisteme FACTS;

❖ Prezentarea avantajelor sistemelor HVDC;

❖ Identificarea tehnologiilor moderne în HVDC.


Cursul 5 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖ Rolul și tipurile de echipamente FACTS;

❖ Avantajele sistemelor de transport în curent continuu;

❖ Tehnologii utilizate în HVDC.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 5 - CCR

Cuprins

❖ 1. Sisteme FACTS
❑ Compensatoare statice

❑ Filtre active

❖ 2. Sisteme HVDC

❖ 3. Întrebări (Răspunsuri)
Cursul 5 - CCR

❖ 1. Sisteme FACTS
Cursul 5 - CCR

❖ 1. Sisteme FACTS
Cursul 5 - CCR

❖ 1. Sisteme FACTS
Cursul 5 - CCR

❖ 1. Sisteme FACTS

Stație cu sistem SVC ABB


Cursul 5 - CCR

❖ 1. Sisteme FACTS

Concept de sistem STATCOM (Siemens).


Cursul 5 - CCR

❖ 1. Sisteme FACTS

Exemplu de sistem STATCOM


Mitsubishi, +133/-42MVA, 115kV
(Essex, Vermont, SUA)
Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC

Avantajele sistemelor de transport


HVDC în comparație cu sistemele
clasice de curent alternativ
Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC

Exemplu sistem de transport HVDC prin intermediul unui cablu submarin


Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC

Super rețea HVDC previzionată în Europa. Concept DESERTEC


Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC

Proiect viitor de construire a 4 linii de transport HVDC în Germania


Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC - Tehnologie

Stație de transformare c.a./c.c. cu “ventile” de curent bazate pe


Tiristoare de putere
Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC - Tehnologie

Stație de transformare C.A./C.C. cu “ventile” de curent bazate pe IGBT


Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC - Tehnologie

a) b) c)
Exemple de “ventile” de putere pentru sisteme de transport HVDC.
a) Alstom, b) ABB, c) Siemens.
Cursul 5 - CCR

❖ 2. Sisteme HVDC - Tehnologie

Invertor cu mai multe celule duble de tranzistoare IGBT (ABB).


Reprezentarea “Ventilului” de curent
Cursul 5 - CCR

❖ 3. Întrebări

1. Enumerați câteva tipuri de echipamente FACTS? (Răspuns:


Slide 9)

2. Care sunt avantajele sistemelor de transport în curent


continuu? (Răspuns: Slide 15, 16)
Cursul 5 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!